Televize Prima, Hlídací pes. Org, Robert Břešťan, velká lekce z demagogie a neudělená cena a amerického brouka


Jak víte, toulal jsem se někde pár dnů po kopcích. Mimo civilizaci a v podstatě i mimo dosah internetu. Řeknu vám – úleva veliká a krása nesmírná, když je jeden zbaven sdělovadel a jejich „zpravodajství“. Svět hned  vypadá daleko přívětivěji. Nicméně o to větší šok člověka čeká, když se konečně zase někde připojíte. Já takový náraz na českou virtuální blábolovinu zažil, když po napojení na web na mne vykoukla zpráva s titulkem

Vedení televize Prima nařídilo redaktorům: uprchlíky zobrazovat jako hrozbu a riziko

což bylo vzápětí ještě vylepšeno dalším článkem téhož zdroje – tedy Hlidací pes. Org pod názvem

Nahrávka z klíčové porady TV Prima k uprchlíkům: “Vedení televize má názor a vy ho budete respektovat.”

Doslova ve mně hrklo- tak vedení Primy určuje redaktorům, co jako mají natáčet, vysílat a co si mají myslet? Ta hrůza!!!!

Jenže než jsem propadl totálnímu zoufalství – uvědomil jsem si tři podstatné skutečnosti

1- kde že ta šokující informace vyšla? Na Hlídacím psu . org?

2-kdo že je autorem? Robert Břešťan – tamní šéfredaktor?

Tak to vlku, než dostaneš smrt z úleku nad další nevratnou devastací tuzemské mediální scény si radši nešetři časem a dej si náležitě záležet a za

3- nejdřív se v detailu důkladně seznam s fakty

Byl to přece stejný Robert Břešťan a jeho Hlídací.org kdo řádově před 5-ti týdny onálepkoval Kosu plivancem – prokremelský webe a to jen proto, že jeden z jejích čtenářů a autorů dal dohromady mimořádně pečlivě připravenou a fundovanou stížnost na zpravodajskou hudlařinu, kterou odváděla Česká televize od začátku ukrajinské občanské války a Kosa na  to své čtenáře  neváhala  upozornit.

A byl to stejný Robert Břešťan, který, když jsi si dovolil velmi slušnou formou ho požádat mailem o opravu resp. doplnění některých informací v předmětném článku, tě arogantně a drze odbyl. Takže všechno hovořilo ve smyslu – nech první dojem prvním dojmem a jdi na dřeň tohoto případu. Nepochybně  tě  čekají zajímavá překvapení.

Nebudu vás dlouho napínat – ta překvapení se  dostavila okamžitě a  konstatuji rovnou, že už dlouho jsem jsem neviděl tak vzorovou ukázku demagogie, založené na

 • vytrhávání jednotlivých vět z kontextu
 • účelové manipulaci s často neúplnou informací

Aby bylo úplně jasno – nejsem žádným fandou TV Prima. Informační hodnota jejich zpravodajských pořadů je pro mne limitně blízká nule, takže je nesleduji. Nemusím vidět Karla Voříška s jeho zajímavou svazkovou  minulostí ani Romana Šebrleho, který zřejmě pocítil nutnost být opět obdivován davy, tentokráte ovšem nikoli jako atlet, ale jako mluvící hlava. Povodně, bouračky a jiná primácká témata mne skutečně neberou a brát nebudou. Jsou natolik dementní, že na ně už v tom zbytku mých dní, který je mi ještě vyměřen, opravdu nemám čas.

Chvilku jsem si pohrával s nadějí, že Břešťan náhodou nějak zjistil, že vedení TV Prima vydalo svým redaktorům přísný zákaz pouštět na obrazovku informace o reálných a opravdových problémech tohoto světa a téhle země a tvrdě prosazuje linku ještě důkladnějšího tvrdého oblbování obyvatelstva České republiky tzv. Infotainmentem a Břešťan na to kápnul, dokonce s nějakými důkazy a hodlá s tím něco udělat, takže bych ho eventuálně mohl podpořit. Protože tohle mi naprosto mimořádně vadí také. Vystřízlivění bylo stejně rychlé jako razantní.

Z Hlídacího. orgu a od všech, kteří to od něj převzali, se na mne valily následjící informace:

Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání,“ říká na záznamu z porady ze 7. září loňského roku mimo jiné šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová.

Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní,“

Jistě všichni tomu rozumíte úplně stejně jako já – Obzinová, takto vedoucí primáckého zpravodajství, dáma, ke které nechovám ani deko sympatií, protože ji mám na extrovně lidsky studenou a nekompromisní karieristku, spolu s místopředsedou představenstva FTV Prima Holding Lubošem Jetmarem, zkrátka postavili nebohé primácké redaktory do latě a dali jim vybrat – buď budete vysílat to, co mi vám nadiktujeme nebo poletíte!

Tomu citátu a tak, jak je podal Hlídací. org,  nelze rozumět jinak! Břešťan si ho pro své účely vybral dokonale. Čtenář nemá pochybnosti ani na vteřinu, jaké že strašné poměry na Primě panují.

Ovšem jen do chvíle než si stejný čtenář dá tu námahu, že opravdu pořádně prostuduje nahrávku /či její přepis/ z inkriminované porady, kde toto od svých ubohých a zotročených podřízených měli Obzinová s Jetmarem vyžadovat. Protože pak to je zasazené v kontextu a vypadá to úplně jinak. Budu citovat ten kontext – pro mne je klíčovou pasáží, která vysvětluje, proč vůbec k nějaké poradě loni v září na Primě došlo a bylo tam řečeno, to, co nyní tak hrozně popudilo Břešťana a další podobné „spravedlivé“ toto:

Já bych byla ráda, aby páteční exces, kdy tu proběhla hádka několika redaktorů s editorem, vedoucím vydání, která vyústila v – abych tak řekla – nepřesné vysílání, tak aby se už nikdy neopakovala. V tomhle postoji musím být naprosto tvrdá. Kdo nebude akceptovat vedoucího vydání, tak mu nabízím, nemusí tady pracovat. Je to jediná možná cesta.

Ve vlkově jednoduché češtině – na Primě nejspíš v pátek 5. září došlo k tomu, že si redaktoři protlačili, proti názoru svého nadřízeného – vedoucího vydání, který má výlučnou zodpovědnost za obsah a sestavení zpravodajské relace cosi, co vedení stanice shledalo jako zavádějící – resp. v jeho žargonu – nepřesné vysílání. A nejspíš se to týkalo migrantů a migrační vlny. A tedy cítilo potřebu uspořádat velkou poradu pro celou redakci zpravodajství, včetně krajských redaktorů a tak znovu a mimo jiné připomenout všem hierarchii pravomocí a zodpovědností, tak, jak je nastavuje vnitřní řád jejich zaměstnavatele – tedy televize Prima.

Tohle a jen tohle tohle čtu já v další citaci z té porady, kterou se ohání Břešťan a spol:

Myslím si, že víte, že tady je nastavená ta hierarchie několikrát opakovaná. Myslím si, že byla vždycky zažitá, že redaktoři a reportéři poslouchají příkazů vedoucích vydání. Víte sami dobře, že tady existuje jeden úzus, kterej zní – vedoucí vydání je pánbůh. Pánu bohu se prostě neodmlouvá…

.Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní.

Nevěřím, že někdo s novinářskou praxí Roberta Břešťana a všech, kteří tuhle rádoby senzaci po něm převzali – Echo 24.cz Parlamentní listy a další – nevědí. Jak to prostě ve sdělovacích prostředcích chodí /včetně jejich vlastních redakcí/– že existuje hierarchie pravomocí a odpovědností, kterou musí každý, bez výjimky, dodržovat. A že to není totéž, co vnitřní cenzura, která má zajistit, aby se ven nedostalo nic, co si majitel, eventuálně jeho vedoucí pracovníci nepřejí, nýbrž má to zabránit chaosu a anarchii, kdy si každý bude psát co bude chtít, jak bude chtít a kdy bude chtít. Jsem naprostý laik, co se týče žurnalistické práce a procesů, ale tohle bych minimálně od každého, trochu většího a serioznějšího media očekával. Zejména od celoplošné televize, pro niž je právě zpravodajská část jen nepostradatelným nutným zlem a nikoli hlavní náplní.

Dovolím si Robertu Břešťanovi připomenout hlavní poslání projektů typu TV Prima – jednoznačně je jím vydělávání co nejvíce peněz vlastníkům z odvysílané reklamy. Vše ostatní je jen nutný a nákladný balast, který vyplňuje čas mezi jednotlivými reklamními bloky!!!

Chápal bych, kdyby Břešťanovi vadil tenhle základní koncept privátních televizních stanic, který ausgerechet nutně generuje dost značnou selekci a zúžení zpravodajství a to v první řadě na různé senzace, neštěstí a úlety různých rádoby celebrit, které ve svém důsledku vedou k ohlupování jejich příjemce a odváděním jeho pozornosti od fatálních problémů doby směrem stanice  konzum.

Jenže ono je to jinak – Břešťan se nám snaží vnutit představu, že Obzinová a Jetmar jsou vlastně tajní spiklenci, kteří si informačně přisvojili třetí nejvlivnější TV stanici v zemi, s cílem vyvolat silné protiimigrantské nálady, které se navíc nezakládají na pravdě! Viz  a část  nahrávky, kde Jetmar konstatuje  Osobní zážitky  svoje  a Obzinové z jejich zahraničních cest do třetího světa  zemí, odkud  se  do Evropy  ženou migranti.  A že nemají právo vynucovat pracovní postupy běžné v každé průměrné redakci! Neuvěřitelné!!!

A neuvěřitelně až tristně hloupé, když si člověk od Břešťana přečte jeho argumentaci, kterou dokládá zavrženíhodnou povdratně konspirační činnost vedení Primy proti nebohým, o objektivní informace se snažícím redaktorům. Budu opět přímo citovat:

Uprchlické zdravotní riziko

Rozdíl v přístupu ilustruje reportáž o možných zdravotních rizicích spojených s příchodem uprchlíků. Reportérka se na konci srpna 2015 dobrala závěru, že riziko nákazy zde není. Stejně reportáž uvedl i moderátor: „Objevují se názory, že uprchlíci, kteří procházejí Českou republikou, mohou představovat riziko nákazy infekčními nemocemi (…) Daniela Klívarová ale zjistila, že oficiální čísla z ministerstva vnitra hovoří o opaku.“

Právě tahle reportáž se podle zdrojů zevnitř televize Prima vyvolala rozpory mezi redaktory a editory a stala se důvodem svolání speciální porady, jež do budoucna narýsovala jasná pravidla, jak o uprchlících vysílat. Pomyslnou „poslední kapkou“ před poradou pak byl víkendová reportáž pak o tom, jak pomoc uprchlíků organizuje sociální centrum Klinika.

Viditelně se změnil i výběr respondentů. Ve zpravodajských příspěvcích začali dostávat výrazně větší prostor komentátoři dění – často například politolog Petr Robejšek nebo advokátka Klára Samková.

Víceméně platí, že kdo sdílí náš protiuprchlický názor, ten dostane prostor. Proto v reportážích vystupuji často bizarní postavy z Parlamentních listu nebo politici z Úsvitu a Okamurovci,“ vysvětluje jeden z insiderů.

Metafora řádění živlů

K podobným závěrům jako monitoring HlídacíPes.org došla i analýza vysílání o uprchlické krizi na TV Prima, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta pokrývá období 24. 8. 2015 – 13. 9. 2015.

Ze závěrů citujeme:

Zpravodajství se se ve svém celku drželo následující interpretace sledovaného dění:

 • Migrace v současné době dosahuje nebývalých rozměrů
 • Jedná se o „krizi“, která se vymyká kontrole a destabilizuje společnost
 • Situace eskaluje („Uprchlická krize sílí“)
 • Jde tedy o výjimečný (značně nebezpečný) stav, který si zasluhuje enormní pozornost ze strany médií
 • Vše podstatné se odehrává zejména v evropském a českém kontextu, migranti (uprchlíci) pohybující se v mimoevropských zemích v mediální realitě „neexistují“, tedy alespoň dokud nezamíří právě do Evropy
 • Ve dnech 25. – 28. 9. byly tyto bloky navíc uvozeny titulkem „Uprchlická krize sílí“ doplněným o záběry pohybujícího se davu uprchlíků.

Podstata krize z pohledu analyzovaných příspěvků spočívá zejména v samotném množství uprchlíků přicházejících do Evropy, resp. v možném (často blíže nespecifikovaném) potenciálním devastačním účinku této „masy“.

 • K popisu dění jsou velmi často užívány metafory řádění živlů, připodobňující situaci k přírodní katastrofě („vlna běženců se valí Evropou“). Téma je tak vnímáno skrze určitý „katastrofický diskurs“.
 • Tento diskurs můžeme chápat jako určitý metarámec, který zabarvuje, a případně posouvá, všechny ostatní rámce, do kterých je téma zasazováno.
 • Důraz přitom obvykle nespočívá na katastrofě, která přiměla lidi opustit své domovy, ale na hrozbě, které čelí státy (a jejich obyvatelé), kterými uprchlíci procházejí.
 • Většina analyzovaných příspěvků akcentuje zejména problémy, které uprchlíci svojí přítomností způsobují (či které mohou způsobit). Problémů samotných uprchlíků se nějakým způsobem dotkla menšina zpráv, zcela výhradně jim pak bylo věnováno nepatrné množství příspěvků.
 • Protože byli uprchlíci prezentováni především jako součást masy, byla velká část příspěvků doprovázena záběry početných skupin, obvykle v podobě pohybujícího se davu. Často se přitom jednalo o agenturní záběry, které byly používány opakovaně jako ilustrační materiál.
 • Všechny příspěvky, které primárně mapují nálady místních (lidí žijících v blízkosti zařízení pro uprchlíky) v ČR, jsou rámovány otázkami ohrožení a bezpečnosti, a neobsahují ani náznak distance od postojů dotazovaných obyvatel.
 • Ve sledovaném období jsme zachytili pouze jeden příspěvek, který je jednoznačně možné ve svém celku vyhodnotit jako pozitivně laděný vůči uprchlíkům. Reportáž si všímá zejména humanitární roviny věci, když mapuje pořádání sbírek pro uprchlíky.

Takže podle Břešťanova zdroje je někdo jako Petr Robejšek nejspíš bizarní postava protiimigrantského zaměření a totální neználek problémů! Jen houšť!

A zcela mne fascinuje, že se vůbec někdo může ohánět onou rešerší, kterou si loni v době konání té porady !!!! /znovu připomínám – ta údajně cenzurní porada se konala 7. září 2015!!!/ nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a to ve světle dnes známých skutečností!

 • ona není pravda, že se tehdy příliv migrantů vymkl jakýmkoli pravidlům a představám a dosahoval naprosto neuvěřitelných rozměrů? Takže se zhroutil schengenský  systém, byly obnovovány  masově  kontroly na hranicích a jednotlivé státy  začaly  stavět hraniční zátarasy?
 • Ono se nejednalo o krizi, která destabilizovala nejen společnost , ale celou Evropu?
 • Ono se nejednalo o výjimečný a nebezpečný stav, který zasluhoval výraznou  pozornost medií?
 • Uprchlíci pro media a nás všechny snad existovali, pokud nezamířili do masově do Evropy a byli v utečeneckých lágrech v Turecku?
 • Mezi 25.-28.9 vlna předběžně nekulminovala?
 • Novináři při podobných případech nepoužívají popisy řádění živlů a migrace té doby neměla katastrofický rozměr?

Atd. atd.

Nesmyslnost a očividnou hloupost a naprostou nekompetentnost té zprávy pro Radu pro televizní a rozhlasové vysílání, která rozebírala podzimní vysílání Primy překonává jenom stupidita jejího použití  Břešťanem koncem května 2016 jako argumentační podpory! Od té doby, pokud už Břešťan a spol. zapomněli, proběhl například krvavý masakr v Paříži, serie bruselských atentátů, došlo k masivnímu znásilňování, obtěžování a okrádání žen v různých západoevropských, zejména německých městech. To vše se PROKAZATELNĚ stalo!  Stejně  jako se potvrzuje  vše, co ohledně  svých osobních zážitků ve třetím světě  na oné poradě  predikovali svým  zaměstnancům  Obzinová s Jetmarem, ohledně  přístupu běženců k našemu způsobu života  našim zvyklostem?

Proč asi tak  Američané naposled varovali svoje občany , aby nejezdili do Evropy a když už, tak se tam vyhýbali účasti na masových podnicích typu ME ve fotbale nebo Tour de France, nejezdili vlaky, nezdržovali se tam kde je více lidí. Proč asi? Mimo jiné proto, že řada účastníků oněch zmíněných teroristických akcí se vrátil a do Evropy z Blízkého východu vydávajíc se za uprchlíky!

Pro mne je na celé věci zajímavá jiný aspekt. Ona porada se konala začátkem září loňského roku. Ten kdo nahrávku pořizoval na ní seděl skoro ¾ roku. Než ji Břešťan, prý po dlouhém a pracném ověřování !!! vypustil ven a udělal z ní mimořádně  laciným způsobem senzaci. S patřičnou dávkou demagogie a nesmyslně vykonstruovanou účelovostí. Zajímalo by mne proč? Proč ten, kdo tu poradu natáčel s tím tak dlouho váhal a Břešťan tu zjevně vyčpělou blbinu oživil…. Nedává mi to smysl.

Protože i kdyby to byla nanejvýš čerstvá věc pak

-Prima je soukromé medium a tam je obecně známo, že zprávy mají jediný úkol -prodávat reklamní čas. Mají li tedy trochu renomovaného zahraničního majitele, což je určitě případ primácké televize. V českém mediálně oligarchickém prostředí je prvním úkolem ohýbat veřejné mínění ve prospěch majitele mediálního domu. Nebo dnes možná   – řekněme – financiéra, například  nějakého  portálu.

-objektivně hodnoceno, měla Prima ve svém tehdejším náhledu na migranty a migrační krizi naprostou pravdu! Čas to potvrdil více než zřetelně.Včetně  čelných představitelů EU a kancléřky  Merkelové a  voličů ze všech zemí EU, kde  se od září 2015 konaly nějaké volby. Ačkoli  tamní  TV, včetně  těch soukromých, informují ohledně migrantů zřejmě  tak, jak si představuje  Břešťanův  zdroj i Břešťan sám.

Zřejmě jde pravděpodobně o další kolo vyřizování si účtu s Prima za její reportáž o iráckých „uprchlících – křesťanech“ , kdy podala přesný, ovšem pro spoustu vítačů velmi nepříjemný obraz toho, co si tihle o České republice a jejich občanech mysleli a jak zdejší přijetí hodnotili. Za což byla tehdy Prima částí medií a především různými pseudomorálních rádobyautorit lynčována. Jenže i v tomto bodu dal čas Primě za pravdu -viz útěk části běženců do Německa a návrat dalších z nich do Iráku.

Jenže Břešťan na nic nedbá a ostražitě bdí! A pár dalších s ním. A zase určují, co má kdo vysílat a co by si kdo měl myslet!

Zvláštní mi ovšem v souvislosti s Primou a touhle rádobyaférou připadá, že naváží do soukromé Primy a to doslova za nic a je to podle něj porušení všemožných novinářských kodexů a nařízení, ovšem pečlivě zdokumentovaná zpráva o jasných informačních faulech veřejnoprávní České televize je pro něj výplod kremelské propagandy, ačkoli je to jasná lež. Jen čekám, jestli napíše k té své minisserii o Primě ještě další díl, kde sdělí národu, že Obzinová s Jetmarem jsou obzvláště rafinovaní kremelští agenti, kteří, zkorumpováni Putinem a v jeho žoldu, ovládli český mediální prostor. Protože za tím unfair zpravodajstvím o migrantech přece, jak už zaznělo z různých podobných hlídacích orgů nesčetně krát vždy stojí temná ruka Moskvy. Ostatně, pokud jste to nezaznamenali tak Robert Břešťan před nedávnem, právě  za odhalování  podvratných rejdů Moskvy dostal jakousi Novinářskou cenu za rok 2015 . Za studii

Jestli si nás Rusko koupí (Reportér magazín ve spolupráci s webem HlídacíPes.org)

a v laudáciu se dozvíte, že:

Porota oceňuje poctivou práci při vyhledávání a vytěžování zdrojů, schopnost získané informace vyhodnotit a dát jim nový rozměr. Autor vytvořil výbornou analytickou práci, která obsahuje množství poznatků a zároveň je čtivá. Společensky závažné téma porota oceňuje i s ohledem na spojitost se zahraničně politickou situaci poslední doby.

http://hlidacipes.org/sefredaktor-hlidacipes-org-robert-brestan-vyhral-prestizni-novinarskou-cenu/

Řekl bych, že nyní po Primě máme všichni jasno, jak vypadá ta Břešťanova poctivá práce při vyhledávání a vytěžování zdrojů a schopnost získané informace vyhodnotit.

Asi tak nějak obdobně jako například schopnost jistého Bakaly vytěžit a rozvíjet jistou černouhelnou firmu na Ostravsku.

Co ovšem v laudáciu sedí dokonale je konstatování, že Břešťan… umí dát informacím  jim nový rozměr! To ohledně Primy prokázal nade vší pochybnost. Z Amálky  udělal nový rozměr  a vznikla  decimálka.

A nemohu si odpustit na závěr – kdyby byl tvořil před 60-ti roky, nespíš by také byl dostal , při neotřelém talentu dát informacím  nový rozměr a vynaložení stejného úsilí a stranického zápalu Novinářskou cenu za rok 1955. Za novinářsko analytickou práci s názvem Jak se šíří americký brouk a kdo ho šíří!

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.