O dopadech nekuřáckého zákona -polemika s vlkem


napsal jezevec

 

Připadá mi poněkud nelogické, pokud se veškerá diskuse nad kouřením v hospodách smrskne jen na právo provozovatele umožnit ve své provozovně dosud legální kratochvíli – proti přirozenému právu že normální je nekouřit. Protože obě strany jsou pevně zakopané ve svých pozicích, obě mají pravdu, a tato diskuse nemá začátek ani konec – a když dojdou argumenty, začneme se peskovat o tabákové lobby, jakoby snad běžný Franta z venkovské hospody vůbec tušil co to je. Odpustím si oblíbené klišé, zdali již někdy někdo viděl nekuřáka, an je násilím nucen lezt do hospody označené jako kuřácká – a vznesu čtyři jiné otázky na toto tema, které nenechávají spát mně:

1) Je-li předmětem zákona ochrana nekuřáků – proč člověk nesmí kouřit v uzavřené a takto označené kuřácké restauraci – ale smí kouřit venku na veřejně přístupném chodníku? Proč tam kouřit dokonce MUSÍ? Proč já jako nekuřák jsem povinen na VEŘEJNÉ komunikaci, kde mám přirozené právo ochrany pokojného stavu dýchat čistý nezasmraděný vzduch – strpět smrady kuřáků?

Proč jako majitel bytu s okny v prvním patře nad hospodou, hospodou která dosud měla kvalitní klimatizaci s výdechy vyvedenými nad střechu – nyní násilím státu musím strpět hlouček kuřáků, neustále postávajících před hospodou, a na veřejné a jim_nepatřící komunikaci, čadících mi své smrady rovnou do oken mého soukromého bytu?

Nebylo by náhodou logičtější, vykázat kuřáky ze všech veřejných prostor, především z veřejných komunikací a chodníků pro pěší (tak jako byli vykázáni z veřejné dopravy a veřejných institucí), kde nekuřáci máme právo na normální nekouření – a naopak zákonem uzavřít je do izolovaných privátních prostor, například do označených kuřáckých hospod???

2) Je-li předmětem zákona omezení kouření – proč není zakázáno kouření doma v bytě, ve kterém je přítomen nekuřák? Proč zákon neřeší kouření v přítomnosti nezletilých dětí – u rodičů kuřáků doma, nebo dokonce v autě – proč se dobroserové navážejí zrovna do hospod, kam nikdo není nucen chodit, a kam kuřáci chodí dobrovolně? Proč zákon „proti kouření“ řeší hospody, kam nikdo chodit nemusí (a ani pracovat tam nikdo nemusí, pokud mu jako zaměstnancovi vadí kouř) – proč především nechrání například děti, které se proti domácímu kouření nedokážou efektivně samy bránit – a násilím státu se snaží „chránit“ svéprávné dospělé, proti jejich vůli?

Proč NOZ dokonce výslovně zakazuje majiteli bytu zakázat nájemníkovi v bytě kouření? Proč zákon zakazuje, zakázat stanovami bytových domů kouřit na balkonech – takže lidí z okolních balkonů jsou nuceni strpět smrady kuřáků ve svém soukromém bytě a na svém vlastním balkoně, a zákon zakazuje tohle kouření zakázat a omezit?

Jak je možné, že v Německu, odkud, jak jsem z parlamentních diskusí pochopil, pochází vše dobré, a kde již na rozdíl od nás zaostalých Čechů pochopili, že kouřit v restauraci je fuj – jak je možné, že v tomto Německu PROHRÁLo společenství vlastníků bytů soudní spor s bezohledným kuřákem, který velmi intenzívně kouřil ve svém bytě, tak, že nasmrděl kouřem i chodby a okolí, a všechny kolem sebe obtěžoval? Jak to, že i německý ústavní soud chrání zájmy bezohledných kuřáků proti zájmům nekuřáků, s odkazem na nedotknutelnost soukromí bytu – a v případě srovnatelně soukromé hospody je tomu naopak?

3) Zakáže-li zákon kouřit v restauracích, a jistě se toho dobra jednou dočkáme – smí si tedy kuřáci zřídit řádně označenou, uzavřenou a pachově izolovanou kuřárnu, určenou k exploataci své závislosti na tabáku? Většina lidí obvykle řekne že ANO, proč ne. A nekuřáci k tomu obvykle dodávají – ano a at se tam zalknou svými smrady a chcípnou.

Dobrá. A – – – smí si tam teda čepovat pivo? Smí se tam nažrat?

Jistě, je to definice kruhem, je to návod na obcházení zákona. Vztyčím prostředníček, přejmenuju hospodu na „kuřárnu“ a jedu dál. Ale pokud nechápu, co koho čert bere lezt do hospody, označené jako kuřácká, když mu kouř vadí – zajímalo by mne, komu a proč by vadilo, co a zdali se pije a jí v kuřárně, výslovně určené ku kouření.

Kuřácké hospody dosud fungují na principu dvou smluvních stran, provozujících jakýkoliv jiný legální byznys – podnikatel provozuje kuřáckou hospodu, a kuřáci mu do ní chodí. Náhle do toho vstupuje třetí strana, která není klientem ani poskytovatelem – a dožaduje se svých pravidel na úkor obou dosud zúčastněných skupin. Fakt vám to připadá normální? Správně vlk praví – že provozovateli „prostě stát změní podmínky“, a on má na výběr, zdali nové podmínky přijmout, a nebo chcípnout. Jsem jediný, komu taková bezohlednost připadá nestoudná? Blazeované vlky z pohodlí jejich obyváku naprosto nezajímá, že ten podnikatel má třeba na hospodu úvěr, zajištěný vlastním barákem, o který teď přijde, protože v daném místě není poptávka po nekuřácké hospodě, nebo on jí nebude umět provozovat? Že na jeho příjmu je závislá jeho rodina a děti? Prostě to zakážeme. Kde jen já jsem tohle „prostě“ už slyšel …. ?

Tak teda – smí se v kuřárně čepovat pivo?

Pokud nesmí: co je nekuřákům do toho, co se děje v kuřárně?

4) Last but not least: moje nejoblíbenější:

Varianta (a): Na dveřích mé oblíbené restaurace vidím ceduli – DNES ZAVŘENO, SVATBA. Co udělám, jako neúčastník této svatby? Rozkopu jim dveře, a dožaduji se svého domnělého práva být obsloužen ve veřejném prostoru? Požaduji zákon, zakazující uzavřít veřejný prostor pro privátní akci? Demonstrativně zemřu hlady, protože nejsem schopen se nažrat bez právě této restaurace?

Varianta (b): Stejná hospoda, a na dveřích cedule – KUŘÁCKÁ RESTAURACE, KOMU TO VADÍ SEM NELEZTE! Co udělám, pokud mi kouř vadí? Proč cokoliv jiného, než když mne nepozvou na svatbu?

Nestály by za diskusi spíš tyhle otázky – než nekonečný souboj o právu na podnikání proti právu na nekouření?

Vlkův  dodatek:

Už dlouho jsem se tak nepobavil, jako při čtení  a redakci tohoto jezevcova  příspěvku!  Kdybych se  s ním dlouhá léta neznal a nevěděl,  že  není prost akademických titulů a  velmi dobře  fungující hlavy.  myslel bych si , že musím nutně  s Kosou cosi udělat neb mi na ní začíná lézt i čtenářstvo jaksi  poněkud  žabího rozhledu. Ale  tohle na jezevce  nesedí. Takže  se sluší a patří rovnou odpovědět, zejména, jsem li jím přímo zmíněn.

k otázce  č.1- proč  smí kuřák kouřit  na volném prostranství

Milý jezevče, zkus  se  vrátit  do elementárních hodin fyziky  v  7. třídě ZDŠ. Eventuálně  do hodin Vlastivědy v  třídě 5.-té.

Pokud  tak učiníš, dojde ti praktičnost  té myšlenky – tedy  schopnost otevřeného prostoru rozptýlit  kouř  a pachy  velmi rychle  do naprosto marginálních koncentrací. To je ten pravý a  jediný  důvod. Jsou ještě  pomocné – například to, že  zákon, zejména  ten, obsahující sankci  má smysl tehdy, lze  li jej efektivně  vymáhat. Což  by  v  případě zákazu kouření na  otevřeném prostoru jistě  nebylo možné. Nicméně, tvuo námitku zákonodárce   a já dodávám- kupodivu – předjímal a proto je  v zákoně  jedna výjimka  z kouření na volném prostoru – tedy zákaz  na  zastávkách veřejné dopravy. Tam totiž  mračna  dýmu skutečně mohou docela  jasně  obtěžovat účastné nekuřáky. Na  rozdíl od  oněch hypotetických bydlících v prvním patře  nebo těch co mají  balkony  v  domě s balkonovým kuřákem. Přiznávám, že  jsi mne zaskočil tím, že  opakuješ  naprosto směšný  argument  někoho , jako je  věčný poslanec  Marek Benda. Ale  je  to tvůj, nikoli můj  výběr. Rád  bych ta obtěžující mračna  dýmu viděl v praxi…. Je  to asi stejně  pravděpodobné, jako že když na vaší pouti si koupíš  lístek na  lochnesku, tak ona  s tebou hupne  do Loch Ness.

Kdybys  náhodou  měl pochybnosti  o těch fyzikálních schopnostech rozptylu na  volném prostranství, stačí, když se  podíváš  na tovární a elektrárenské komíny, pokud  ještě  existují. Jsou co nejvyšší – aby  rozptyl byl do co největšího prostoru a hned. Simply  clever, jak říkáte  vy  angličtináři. U kuřáků v obvyklém počtu stačí vylézt před  hospodu.

2- proč  není zakázáno kouřit  v bytech a soukromých autech?

Z několika  důvodů

-jde  doopravdy  o zásadní rozdíl: bydlet musíš, do hospody  jít můžeš! To, že bydlet musíš, ti dává větší práva,  než  když  jen něco můžeš. prostě  fatální potřeba proti potřebě  zbytné

-už zmíněná otázka  vymahatelnosti práva  a postižení sankcí. V soukromých prostorech problematické. A  to silně.

3-zákon lze  obejít, například  změnou restaurace  na Kuřácký klub

Tohle prakticky  existuje  asi 600 metrů od Vlčštejna. Majitel naprosto nečekal na schválení zákona  a  už to realizoval před  časem. Jeho rozhodnutí, jeho věc.  Ano, lze ten úplný zákaz obejít. Jenže   to má svou rubovou stranu mince. Soukromý  klub a podobné věci by nejspíš  neměly být tak úplně veřejně přístupné z ulice. Řekl bych  jako laik. Dodávám, že  to nevím, jen se domnívám.  Takže  by měl existovat  jakýsi doklad  o neveřejném členství a umožnující vstup, vystavený po nějaké vstupní proceduře. Z této jednoduché úvahy  dovozuji,  že pokud ten doklad o členství mít nebudeš, pak nevstoupíš  vůbec  nebo budeš  odmítnut. takže  například  pracovníci  Zemědělské a potravinářské inspekce, dnes provádějící kontroly  stravování, by  se tam , jako tzv. shadows customers neměli vůbec  dostat. Stejně jako jezevec jako passant z ulice. Pokud  ano,  jde o sankcionovatelné porušení zákona. Se snadnou sankcí.

Ještě  si  pro podobně  myslící  dovolím vyslovit  jistý předpoklad – že  když ráno opouštíš  jezevčí příbytek, pečlivě  za  sebou zamkneš a  to nejméně  na dva nezávislé a dobré zámky. Protože lidi bohužel – kradou  a ty nechceš  být vykraden. Pokud  je můj předpoklad  správný, jednáš naprosto protismyslně proti své logice! Protože  velmi dobře  víš, že zámků můžeš  mít  a jakých, kolik chceš a přesto, když  si tě zloději vytipují – budeš vykraden. Zámek nezámek. Proč  tedy neušetříš  za zámky, když je lze  obejít jako ten kuřácký zákon?

Doslova  proud  slzí  mi vehnala  do očí tahle  tvoje  pasáž, věnovaná mojí maličkosti:

Blazeované vlky z pohodlí jejich obyváku naprosto nezajímá, že ten podnikatel má třeba na hospodu úvěr, zajištěný vlastním barákem, o který teď přijde, protože v daném místě není poptávka po nekuřácké hospodě, nebo on jí nebude umět provozovat?

Znáš  moje  povolání a párkrát jsme se obchodně  setkali. Schválně- myslíš  si, že bych úvěroval podnikatelský  projekt, který ekonomicky  stojí a padá s  tím, jestli se  v něm bude smět  kouřit  nebo ne? Samozřejmě  s výjimkou financování tabákové firmy. Tedy  že  návratnost úvěru bude zásadně  záviset na  tak  podivném a proměnlivém  faktoru?  To nemůžeš  myslet  vážně!

Zvláštní ovšem je, že  ti nepřipadá v   té souvislosti riskantní změní zákona, které  požaduješ  ty a jež prosadil tvůj, pro mne překvapivě – myšlenkový guru – Marek Benda – tedy  že   v restauracích a hospodách budou – BEZOBSLUZNE!!!! kuřárny, stavebně oddělené od  ostatních  částí. Když to vezmem  přes  peníze, tak Marek Benda  a ty , ve vaší neskonalé dobrotě a posedlosti dobrými úmysly, onoho mého  chudáka podnikatele  zatížíte, vedle onoho úvěru , co již má a  za který ručí svým barákem ještě  mimořádným nákladem a to nejméně  o cifře  mající  6 číslic / a možná více, protože  lze  očekávat, že  kdyby  to prošlo, nejspíš  by  přišel opravdu požadavek na onu dokonalou vzduchotechniku/….  Nemám slov nad  takovou úvahou. Zejména  tehdy, když uvážím, co jako bude ona  výhodná nadstavba, co za  tu nemalou investici  hosté kuřáci a zejména zadlužený podnikatel  dostanou  jako  protiplnění, jde li o bezobslužnou zonu….  Jdu si blazeovaně  lehnout do svého obýváku na    své sofa a budu spřádat  další podobné krajně nepřátelské a podvratné úvahy  o  tom, jak poškodit  chudáky  podnikatele. Jímž  upírám jejich svaté právo, že  když  už se, ve  své nezměrné velkorysosti,   rozhodnou za účelem SVEHO OSOBNIHO ZISKU – PODNIKAT, mají mít zásadně garantováno,  že  zákonodárce NESMI, dokud  s podnikáním oni neskončí – ZMĚNIT  ZAKON!!! Kupodivu, podle jezevce, ovšem smí  být zákon zřejmě  změněn kdykoli a zejména k  horšímu, jen těm podnikatelům, kteří na  volném trhu  nabízejí pouze  svou pracovní sílu. Souhrnně  se nazývají pro zjednodušení  ZAMĚSTNANCI!

otázka  č. 4- proč  nelze vyvěsit  ceduli  Kuřácká restaurace  a basta fidli

Například  proto, že  v sámošce  také nevyvěsí ceduli  kuřácká  sámoška. Osobně  nevidím rozdíl mezi hospodou, prodejnou bot  nebo sámoškou. Normální je  nekouřit. Ostatně  jsi to napsal sám. Když  to bude možné v  hospodách, proč ne v cukrárnách? tam si také přece můžeš  dát nějaký ten alkohol? A  když v cukrárnách, tak proč ne v mléčných barech? A když v mléčných barech, proč ne  v…..  a  v…..  a v…..?

Takže  proto! Kdybych byl fandou klubu se jménem AC Sparta, byl bych tě  ušetřil tohoto traktátu. Napsal bych jednoduše  -Protože  Sparta! Což by znamenalo  v jednoduché a předmětné češtině  – protože zákonodárce  má právo změnit  zákon. A  to dokonce i proti tvému nebo mému názoru. Předpokládám, že  jsi byl, před  volbami o tomto jeho právu informován.  O čem ovšem nikdo z nás  informován nebyl, před  těmi volbami, je skutečnost, že  dva  dny po zavraždění protikuřáckého zákona poslanci ANOšéfe! přistálo na účet Babiš  partaje  něco peněz. Konkrétně  úhledné  500 litrů  od velkoobchodníka  s tabákovými výrobky.

Nicméně  kam na tebe  s touhle  flintou, že ? Ty máš  jasno ….. a když dojdou argumenty, začneme se peskovat o tabákové lobby, jakoby snad běžný Franta z venkovské hospody vůbec tušil co to je.

V jedné věci má ovšem jezevec  jasně pravdu. Věčná přestřelka nemá smysl. Nemá  to konce. Takže  otevírám k problematice kouření  diskusi. A  tím pokládám problematiku  za vyčerpanou.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Jezevova nora se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

82 reakcí na O dopadech nekuřáckého zákona -polemika s vlkem

 1. Narcis napsal:

  Ve shodě s Jezevcem mi přijde absurdní představa, že povolením izolovaných kuřáren v restauracích je zcela zbaven smyslu protikuřácký zákon. Podíl cigaret vykouřených v restauracích sotva dosahuje 20 %, na tom tabákové koncerny v naší kapesní republice určitě nezkrachují. Závisláci si to vykouří stejně někde jinde. Kuřárny by z toho zachovaly stěží víc než 5 %. Takže jde o zbytečné pře místo spousty jiných mnohem významnějších problémů. Jezevcovy připomínky mi připadají logické.

  A všimněte si zavedené zkratky. Zákon je „protikuřácký“ a nikoli „proti kouření“.

  Jen pro pořádek: od cca 12 let nekouřím, předtím to skoro nestálo za zmínku.

 2. Leo K napsal:

  Jenom technickou poznámku ke kouření na zastávkách. Ani mě tak nevadí dým, jako odletující částečky žhavého tabáku, zvlášť ve větru. V éře polyesterových výrobků (bund, sukní, plášťů apod), často i nákladných, můžete doma při objevu malých dírek jen hořce proklínat ty kuřáky, kteří musí kouřit i v davu. To nezmiňuji zápach čerstvě típnutého „špačka“ v autobusu.

  • Věra Říhová napsal:

   Já jsem kuřákům na zastávkách nadávala už dávno před schválením zákona o zákazu. Ač jsem sama příležitostní kuřačka, nesnáším, když někdo strká cigaretu dětem pod nos nebo před oči. Vstávají mi vlasy na hlavě, když vidím mladou maminku, jak tlačí kočárek s cigaretou v ruce a kouř štípe dítě do očí a do nosu. Už jsem na to pár maminek upozornila a kupodivu mi ještě žádná nevynadala, jenom se překvapeně dívají a cigaretu zvednou do výše. Jen jednou jedinkrát mi mladá dívka poděkovala a řekla mi, že jí to vůbec nenapadlo.

 3. E.M. napsal:

  Vidím to celé jako otázku ohleduplnosti, respektive její absence.

  Mě doma naučili dvěma zásadám: 1) svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, 2) pokud se střetnou zájmy dvou rovnoprávných stran, má přednost ten zájem, který nenarušuje výchozí pokojný stav. Jinými slovy: mám právo kouřit, ale nemám právo vypouštět zplodiny hoření tam, kde je jim vystaven někdo další; mám právo poslouchat hudbu, ale nemám právo rušit tím někoho dalšího; mám právo postavit si dům, ale nemám právo svým domem znehodnotit prostředí těm, kdo tam měli dům dřív než já; mám právo kopat do míče, ale nemám právo kopat tím míčem o zeď činžáku; mám právo posekat si trávník nebo nařezat dříví, ale nemám právo budit tím celou ulici; mám právo podnikat, ale nemám právo přenášet na své okolí negativní externality; mám právo přestěhovat se do jiné země, ale nemám právo se tam vnucovat, když mě tam místní nechtějí. A tak dále.
  To nejsou prosím z vnějšku vynutitelná pravidla, nýbrž z vnitřního přesvědčení vycházející principy obyčejné mezilidské ohleduplnosti. Proto nežeru v narvaném kupé topinky s česnekem a syrečkovou pomazánkou; proto poslouchám muziku ze sluchátek a ne z „ghettoblasteru“ šarmantně opřeného o rameno; proto se umyju a čistě obleču, než jdu mezi lidi. Ne proto, že by mi to někdo nařídil, ale proto, že jsem se po zralé úvaze rozhodl nebýt bezohledné hovado.

  Kuřák, který si zapálí ve sdíleném prostoru, tím bezohledným hovadem je – zcela bez ohledu na to, zda je kouření na daném místě povoleno, nebo zakázáno. On totiž tu smrďtyčku vytasí a zapálí úplně automaticky, aniž by se vůbec zamýšlel nad tím, jestli tím náhodou nebude některého z ostatních „uživatelů prostoru“ obtěžovat. Vůbec mu to není blbé, a ani ho nenapadne, že by mu to třeba mělo být blbé: v daném okamžiku pro něj na celém širém světě existuje jen on sám a jeho fet.

  Všichni známe to přísloví s těma rybama v p***li, žejo? Tohle je stejný princip: kdyby nebylo bezohledných hovad, nebylo by třeba zákazů. A to neplatí jen pro kouření, ale pro úplně všechny obory lidské činnosti.

  • JANK napsal:

   ***** 😀

  • Hudec napsal:

   A jak se cítíte, když za mlhy v ulici startujete auto?
   Čímž chci říci, že nějaké dopady naší činnosti na druhé, ne vždy vítané, občas nastanou. Že si kuřáci svou bezohledností současný holokaust sami částečně vykoledovali, o tom nemám ovšem pochyb.

 4. Věra Říhová napsal:

  Strašně se mi líbí poznámka Vlka o fyzikálním zákonu o rozptylu. Hlavně proto, protože to pochopily naše malé děti i bez učení fyziky. Jezevcovi odpovím částí svého článku, který jsem Vlkovi poslala pozdě :
  2.) PROČ ZAKAZUJEME KOUŘENÍ V SOUKROMÝCH HOSPODÁCH ?

  Zákaz kouření v soukromých restauracích vidím trochu jinak. A to po zkušenostech, které získal syn mé přítelkyně při dlouhodobém pobytu v Irsku. Když nám vypravoval, jaký účinek má kouření před hospodou na děti, ihned nás napadlo, že je to nejdokonalejší způsob reklamy tabákového průmyslu, jakou kdy kdo mohl vymyslet. Mohu to doložit vlastní zkušeností ze svého bydliště. Bydlím v paneláku a ze svého balkónu vidím na malou hospůdku hned vedle malé samoobsluhy. Před hospůdkou je zahrádka, kde sedí kuřáci a kolem nich si hrají děti (přestože je hned vedle trávník a nedaleko hřiště), venčí psy a běhají do hospůdky pro pití a sušenky, přestože je 20 m vedle otevřený obchod.

  Já, kdybych byla majitelkou továrny na tabák, motivovala bych všechny odpůrce protikuřáckého zákona, abych zlomila jejich odpor. To mě také ihned napadlo 2.6.2016, když jsem si přečetla, že politické hnutí ANO dostalo peníze od tabákové firmy Velta Plus EU. Odměna nebo motivace pro odpůrce zákona na příští hlasování ?

  Tabákové firmy mají zakázanou reklamu. Kde a jak tedy mají své výrobky propagovat ? Plakát je jen pro oči, televizní reklamě nemusí každý věřit. Ale takový živý – spokojený – aktivní kuřák ve společnosti kamarádů, který navíc produkuje čichový vjem? To žádná reklamní agentura nevymyslí. Jako majitelka tabákové firmy bych si nemohla přát nic lepšího, nežli vyhnat všechny kuřáky z hospod na ulici, kde budou moje výrobky osobně a zdarma propagovat. Irská zkušenost mého mladého známého by tomu odpovídala. Restaurace s kuřáky na ulici jsou častěji navštěvované dětmi, které si tam běhají pro limču a čipsy. Procházejí tabákovým dýmem a zhluboka a s nadšeních vdechují zakázané ovoce. Bystrý pozorovatel si toho může všimnout. I toho, jak i děti nekuřáckých rodičů kuřáky před hospodou bedlivě pozorují. (Ano, především tyhle děti nejčastěji vidím v blízkosti kuřáků ochutnávat jejich produkt.)

  Co byste jako majitelé tabákové firmy udělali vy ? Koho byste zkorumpovali – odpůrce nebo propagátory protikuřáckého zákona? Za co byste odpůrcům cpali svoje peníze – za to, aby dál odporovali nebo byste je finančně motivovali, abyste zlomili jejich odpor ? Nevím, jak vy, ale já bych si ty kuřáky přála na ulici, protože zavření v hospodě mě zakázanou reklamu (a ještě k tomu zadarmo) neudělají. „Protihospodský“ zákon je vlastně ve své podstatě geniální řešení tabákové lobby, aby zachránil tabákové firmy před farmaceutickým tlakem. (vysvětlím v dalším příspěvku)

 5. Vidlák napsal:

  Bavíme se tu o něčem, co mi připomíná Hellerovu Hlavu XXII. Stát omezuje kouření různými sadami zákonů (nekouřit v restauracích, drastické obrázky, zákaz reklamy, apod) a přitom chce a potřebuje peníze ze spotřební daně. Za takovéto situace je naprosto jasné, že celá diskuse je poněkud absurdní. Ano, zdraví je důležité, dětičky by neměly vdechovat nikotin, ale peníze nesmrdí. Ani ty kuřácké ne. Diskuse o smyslu a účelu podobného zákonodárného počínání mi připadají zbytečné.
  Prosím začněme vést diskusi o tom, jak se bez tabákových peněz obejít v rozpočtu. Jak zajistit, aby náš sport a umění nebyl závislý na příspěvcích od nikotinu. Je to podobné jak s hracími automaty – je hezké je omezovat, ale ty prachy v městských pokladnách… Dokud nebude zlomena moc peněz tabákových monopolů, nic se v praxi nezmění. Jen se pohádá hodně kamarádů. Dokud nebudeme moci říci Phillipu Morrisovi, ať si svoje prachy strčí do řiti, tak se realita nezmění, jen se to jinak pojmenuje. A protože máme ve státním peněz pořád spíš málo než hodně, tak je celá naše debata jen o tom, jak okecat další nařízení shora. Ostatně už jich okecáváme takové množství, že jedno další na tom nic nezmění.

  • NavajaMM napsal:

   Veľmi dobrá pripomienka a veľmi dobrý postoj k životu. Parafrázujem ako: „Nechcem peniaze (zľavu, výhodu) kvôli ktorým niekto iný musí trpieť.“
   Beriem a budem to mať na pamäti.

 6. Hudec napsal:

  Ač nekuřák, jsou mi Jezevcovi argumenty blízké. A kladu si otázku, když už nás chtějí dobroserové prostřednictvím státu dokopat ke štěstí, proč se nesoustřeďují na významnější věci?
  Pro nás, obyvatele větších měst, nejsou největším znečišťovatelem ovzduší kuřáci, ale řidiči. O škodlivosti jejich exhalací nemůže být sporu a navíc ještě ti s diesely lžou o jejich množství. Z té množiny vyjímám řidiče vozů elektrických, v našem městysi asi 3 (slovy: tři) – ti zasviňují vzduch zprostředkovaně přes elektrárny, tedy jinde.
  Zakažme tedy automobilovou dopravu!
  Zakažme také hlukový smog! Co mi tady má věčně ten Cikán vyhrávat své tři písničky (víc jich neumí) a opilci v noci řvát?
  Zakažme před šestou hodinou popeláře! Ti nejen smrdí, ale ještě také dělají hluk!.
  Zakažme lidi s batůžky na zádech v MHD. Ti sice nesmrdí (většinou), ale překážejí!
  Zakažme alkohol, ten taky škodí!
  Zakažme všechno!
  A pak všechno porušujme, protože blbé zákony a nařízení je třeba ignorovat či alespoň obcházet. Právní řád s příliš mnoha regulačními až prohibičními ustanoveními si nezískává žádnou úctu ani respekt, chápou to ti pánové v parlamentu?
  Celý protikuřácký zákon je jen mlácení prázdné slámy, které má odlákat pozornost od věcí opravdu důležitých.

 7. dols napsal:

  Celkem dlouho po přečtení článku od vlka jsem přemýšlel,že mu napíši aspoň na mail ale nejsem asi psavec tak vítám možnost něco sesmolit v diskuzi.Jezevče nejste sám komu to přijde divné.
  Pokud hospody tedy součást českého koloritu ty zaplivané čtverky chceme nekuřácké proč k tomu neuspořádat referendum(ano výsledek by byl jasný) ale volby za rohem jeden papír navíc a co.
  Celkem mě uzemnila vlkova argumentace o změnách podmínek k podnikání ze strany státu, jestli se nedá říct i o jiných problémech státu(třeba o zvýšení daní )- no co když se ti to nelíbí tak padej na pracák a hlavně KUŠUJ. Sice hlavní volební heslo byla otázka církevních restitucí ale podáme si soukromníky ať je vidět , že vládnem tvrdě.
  Otázka škodlivosti pohybu v zakouřeném prostoru je také ke zvážení já myslel, že oběv ohně byl spolu skolem největším posunem v dějinách lidstva a celkem se mi vybavují ty nekuřácké jeskyně, vedle toho vidím auta která nám dopřávají osvěžující ozon. Jsem zvědav co vlk napíše až bude povinnost vyhodit stávající vozy a jezdit na elektřinu- stát změnil podmínky tak KUŠUJ.
  No a dnešní vlkovo mávání vlajkou synasvéhootce(nic jiného není) mi přijde také unfair hledal jste podobné i v druhém táboru?

 8. Luděk Olšový napsal:

  Dvě čistě technické pro vlka.
  1/ úvěr na hospodu se určitě nebere na dva tři roky, tedy na časový interval, ve kterém je reálné odhadnout, co se vylíhne v tupých palicích 281 údajných reprezentantů vůle lidu. To byste jako bývalý úvěrář měl vědět.
  2/ bydlím v centru města a po stranách trůní vedle mé nemovitosti dvě hospody, naproti přes uličku je třetí. Pokud vystrčím hlavu z okna v prvním patře, není pro mne problém zjistit, jaká specialita se v té které putyce právě zhotovuje. Totéž platí o cigaretách družných člobrdů, kteří se v tomto „bermudském trojúhelníku“ potulují. Tolik o přednostech volného prostoru a jeho schopnosti ředit koncentrace smradů na minimum.

 9. tresen napsal:

  Jestli zastánci zakouřených pubů taky takhle mleli pantem, tak jak to po zákazu mohli zvládnout? Zvenčí se zdá, že docela dobře, ale třeba by se našel indider, který by dodal patřičné svědectví.

 10. standa.e napsal:

  Upřímně, když mám byt zasmraděnej kouřem stoupačkama, může někdo říct – máš si ho stavebně upravit tak, aby ti do něj kouř nešel. OK.

  Ale když větráte jenom proto, abyste nasál cigaretovej kouř od sousedů – a je už celkem jedno, zda z jejich otevřené ventilačky pod vaším oknem či z balkónů, je to opravdu celkem už bezmoc. Člověk by přistoupil už i na dohodu – aspoň mě varujte, když si půjdete čadit na balkón, na tu chvíli zavřu okno. Ale… No, škoda slov. Já vím, že se mám odstěhovat na samotu u lesa, do náruče vůně borovic.
  Já jen, že do té hospody opravdu jít nemusím. Ale bydlet musím. A občas „větrat“ jest také záhodno…

  • ZdeněkJ napsal:

   K Vaší první větě – proč bych si já měl upravovat byt proto, že někdo jiný kouří? Je to přesně naopak, kuřák by měl zajistit, aby jeho kouř nepronikal do jiných bytů. Podle této obrácené logiky byste si také např. musel zajistit svůj byt proti vodě, která by Vám pravidelně tekla na hlavu od souseda nad Vámi.

   • standa-e napsal:

    Ale jistěže máte pravdu. Jen žijeme v době, kde „by“ nikoho moc nezajímá. Z mé strany to bylo míněno především jako ironie, ale – prostě OK, tohle nějak ovlivnit mohu. Ale to ostatní? Tam už jsem skutečně obětí kuřáků. Čím víc oni větrají sobě, tím víc kouře mám já… Naštěstí v tuto chvíli se dva ze tří přestěhovali. A s koupelnou – plynovou komorou se už nějak vždycky vypořádám…

    • Geordyn napsal:

     Mám bohužel tentýž problém. Kouř v koupelně a na balkoně. Pokud to lze nazvat řešením neblahé situace, tak jen ucpávám škvíry a zavírám okna. Větrám po půlnoci, když všichni smradoši chrní. A také doufám na přízeň osudu v podobě odstěhování kuřáka jinam. Do jiné lokality, nebo léčebny rakoviny plic. Neznám jinou možnost. Jen trpělivost.

 11. LP napsal:

  …len par poznamok k tomu rozptylu
  – ist za smradochom po chodniku niekolko desiatok metrov s tym, ze jednoducho ho nie je mozne predbehnut, tak si tie smrady clovek uzije az az…
  – bohuzial ako obyvatel bytovky so smradochmi v dolnych bytoch mam vlastnu skusenost. Mam 3 okna a balkon na jednej domovej strane. Ked zacne dolny sused smradit na balkone (lebo ved on moze, lebo je to jeho balkon a doma si predsa nebude smradit) a ja nestihnem zatvorit vsetky okna, cigaretovy smrad sa mi drzi v byte este niekolko hodin. Kto to nepozna, neuveri a kto bude hovorit nieco o rozptyle, tak ho mozem akurat vysmiat. Je to velmi „osviezujuce“ najma v lete. Argument, ze treba zatvorit okno ked sused smradi neberiem. Ak ucitim ze sused smradi, uz je neskoro na zatvaranie okien. Bavit sa o dohode so smradochom asi kazdy uzna, ze je nemozna.
  – na margo kominov a tovarni – ok, ak bude kazdy smradoch so sebou vlacit 50m komin, nebudem s tym mat problem
  – na margo aut – bez smradochov sa asi hravo zaobideme, bez dopravy asi tazko
  Na zaver doporucujem kazdemu ochrancovi a obhajcovi smradochov navstivit cakaren pred pneumologickou ambulanciou a pozorovat astmatikov. Mozno si uvedomia co ti ludia zazivaju ked si co i len „loknu“ dusok toho tzv. rozpyteleneho smradu, mozno by sa im otvorili oci.

 12. LP napsal:

  …a aj ked riskujem ze budem zaradeny medzi „čtenářstvo jaksi poněkud žabího rozhledu“, pridavam, ze s Jezevcom naprosto suhlasim.

 13. Antonie napsal:

  „Ano“ nebo „ne“. Jestli ne, tak absolutní zákaz. Výroby i spotřeby. Jestli ano, tak je to každého věc, jak si to zařídí, ve své hospodě, ve svém okolí i doma.
  Ale do kategorie zákazů v kompetenci státu patří jen absolutní zlo. Krádeže, loupeže, násilí, vraždy a války.

 14. Honza napsal:

  Předem podotýkám, že jsem v tomto tématu, jakožto kuřák, ve střetu zájmu. Ale ne zase v tak velkém, jelikož jsem téměř abstinent (dám si tak jednou ročně a to ještě zpravidla v létě na chatě s přáteli u grilovačky) a do hospod nechodívám. Takže je mi případný zákaz z hlediska dopadu na mou osobu vlastně jedno. Občas se, pravda, zastavím na služební cestě v restauraci/motorestu na jídlo a to mi vůbec nevadí, že si u toho nemohu zapálit. Ostatně doma taky při obědě nekouřím…

  Jen při svých cestách republikou si všímám toho, že když se stavím někde na kafe, nebo jen tak odpočinout a dát si nějaké nealko a chvíli oddechnout, tak si jdu sednout do kuřácké části (už mám na svých trasách různé podniky, kde se rád zastavuji – ať už na jídlo, nebo jen krátký odpočinek) a ve většině případů je v daných restauracích v kuřácké místnosti plno a v nekuřácké části restaurace pár lidí. Přitom 2/3 lidí je nekuřáků, tak statisticky to moc logiku nadává, nicméně to tak je. Možná navštěvuji nějaké netypické restaurace – ale to si nemyslím, jelikož chodívám do profláklých restaurací, které jsou známy dobrým jídlem a parkoviště před mini bývá plné projíždějících motoristů (tím chci jen říci, že se cestou nestavuji do odlehlých vesnických „zaplivaných čtyřek“).

  Hodně cestuji i po světě a krom SIngapuru, kde je kouření úplně mimo zákon (ale paradoxně kolem letiště jsou legální a označená kuřácká místa, takže i tam jsou výjimky) – ale tam jsou mimo zákon třeba i žvýkačky, takže tam je to takový trochu svéráz) – tak nikde jinde jsem zákaz kouření v tak tvrdé podobě, v jaké je předkládán u nás, nezažil (pravda – ve všech zemích světa jsem nebyl).

  A někde tyto zákazy v restauracích působí opravdu prapodivně – například v Římě (resp. v Itálii, ale v tom Římě to bylo takové do očí bijící) – před restaurací shluk cca 10 – 15 lidí se sklenicí vína/piva v ruce zabírali celý chodník (v historickém centru) a to tak, že lidé jdoucí kolem, musel tento shluk smrdících lidí obcházet po ulici, protože po chodníku se ani nedalo projít. Vevnitř pár lidí, co zrovna jedli, nebo to byli nekuřáci singl, že neměli s kým pokecat, tak popíjeli osamoceni vevnitř u stolu. A to nebyla jediná restaurace, tento jev byl zcela běžný, dal jsem to jen jako modelový příklad.

  Dokonce často sluším argumenty o tom, jak tvrdě se s tím vypořádali třeba v USA. Já v US byl už nepočítaně-krát a toto je opravdu mýtus. Ano – jsou tam restaurace, kde se chodí jíst a tam se nekouří, ale jsou tam i bary, kde se chodívá „chlastat“ a tam se zpravidla kouří normálně. Stejně jako ve spoustě motelů / hotelů bývá část pokojů kuřáckých a část nekuřáckých. A procento těchto hotelů „pod obojí“ je dle zkušeností rozhodně větší než třeba u nás.

  Vadí mi tento zákon spíše z principiálního hlediska. Jak už bylo hodněkrát zmíněno – MOJE hospoda, MŮJ majetek = MOJE pravidla. Dokud bude kouření legální, myslím, že by toto mělo platit. Samozřejmě důkladně u kuřáckých podniků zvýraznit u vchodu, aby bylo na první pohled pro nekuřáky jasné, že tady si bez zápachu a kouře neposedí. A naopak – u nekuřáckých dát na vědomí, že tam si u piva nikdo nezapálí. A výběr je pak na každém, co preferuje.

  A argument, který ve sněmovně také zaznívá – že v restauracích pracuje 22 tisíc lidí (nebo kolik to bylo) a že je třeba chránit jejich zdraví. Tak tam mám zase zkušenost od exmanželky – která prošla coby zaměstnanec snad už všechny hospody v našem krajském městě, že drtivá většina číšníků/servírek jsou kuřáci – takže to číslo lidí, které je třeba chránit je VÝRAZNĚ nižší…

  Ano, nikdo nepopírá škodlivost a nepříjemné doprovodné projevy kuřáků, na druhou stranu jsou společensky daleko neškodnější (pochybuji, že kuřákovi po vykouření cigarety rupne v kouli a na základě zakouření si půjde někoho znásilnit). Když srovnám, kolik trestných činů a dopravních nehod, znásilnění, přepadení, atd. atd., má na svědomí alkohol, tak říkám – proč nedají mimo zákon třeba i alkohol, jakožto společensky daleko nebezpečnější látku???

  Pěkný den všem… Honza.

  • Antonie napsal:

   Nebezpečné a zneužitelné je úplně všechno, všeho moc škodí. A všeho jenom málo stačí a nejen stačí, ale i prospívá ukázněnému člověku. Největším nebezpečím je nevychovaný člověk. A řešení? Zakázat lidi nebo poučit a vychovat? Svoboda, to je odpovědnost za své skutky, podle srozumitelných zákonů a přísných trestů za jejich porušení.

 15. Patrik napsal:

  Také připojuji vlastní zkušenost k onomu rozptylu ve vzduchu. To nefunguje. 11 let jsem pracoval v kanceláři v prvním patře nad vchodem, u kterého bylo kuřácké stanoviště. Jakmile jste nezavřeli okno ihned s příchodem kuřáků, okamžitě byla kancelář plná kouře z cigaret. A to firma nestála v uzavřené uličce, ale zepředu byla volná pláň, kde by se dala předpokládat zcela nerušená cirkulace vzduchu v širokém okolí. Doma bydlím také nad kuřákem a pokud nezavřeme všechna okna okamžitě, i byt je ihned zamořený. Lze namítnout, že se jedná o malý prostor k naředění kouře – jen jedno patro. Vzpomeňte si ale na zahrádkáře pálící trávu. Máme jich tu v naší městské části několik a jsou od stovek metrů až po cca. 1,5 km od nás. Přesto kdykoliv někdo z nich zapálí trávu (a zřejmě přidá i nějaký ten plastový odpad) tak zamoří kompletně celé sídliště o rozloze několika hektarů. Ani tato ohromná plocha nestačí na potřebný rozptyl a naředění kouře.

 16. Medikolog napsal:

  BREVE

  Vlku, Jezevče, dámy a pánové.

  V celé této dobroserečné multikulturalistické frašce na zákaz kouření TABÁKU v místech po staletí tradičně k tomu určených…. tedy v hospodách a restauracích, figuruje neupřímnost a pokrytectví nejhoršího zrna. Státní moc se nehorázným zdaněním tabáku podílí na výnosném obchodu s tabákem, má z něho významný zisk… a zdá-li se státní moci tabákový dým horší černobýlského spadu, může zakázat výrobu, distribuci a prodej tabáku, výrobků z tabáku (a ala čs. parlament rozšíření o obligátní klacek na kohokoliv formulací „a jiných obdobných….“) a zákaz státní mocí prosazovat v praxi. Nečiní-li tak, neplní základní funkci státu CHRÁNIT SVÉ OBČANY, resp. SVŮJ NÁROD. Stát dokonce ani nepotlačuje hnutí za legalizaci marihuany, jejíž kouření je mnohem nebezpečnější…
  Jak Vlk správně uvádí, bydlet se musí, chodit po hospodách ale není obligatorní (promiňte, Lexi) potřebou člověka. Najíst se lze i v nekuřáckém „bufíku na stojáka“ a odvalit se pak s plným bříškem za každodenní činností… ano, někteří i do nekuřácké kavárny.
  Dnes se brojí proti kouření v hospodách a v restauracích… zakazuje se, zakazuje se… co se bude zakazovat potom? Samozřejmě také s humanitárním odůvodněním, i když půjde o cokoliv jiného, než o humanitu? A zatímco národ pláče a rozhořčuje se nad svými hospodami, do nichž většinou ani nechodí, nebo jenom občas, dějí se ve světě přípravy na apokalypsu, po které asi ani moc hospod v Evropě nezbyde. Kdo viděl v roce 1945 např. Drážďany, nebo jejich foto z té doby…

  S úctou, nekuřák Medikolog

  • Lex napsal:

   Nemám co odpouštět, tím spíš, že souhlasím.
   Na celé téhle taškařici je půvabné, jak briskně si vládní dobroserové dokázali poradit se zamítnutím toho zákona, a přitom se nemůže nevnucovat otázka – „A co jste, nevážení představitelé, za ty skoro dva a půl roku stihli uzákonit z toho, co jste slibovali v předvolebních kecech či dokonce v koaliční smlouvě, neřku-li ve vládním prohlášení? Kde je zákon o prokazování původu majetku, s nímž prezident Zeman spojil vůbec další existenci vlády? A řada dalších, skutečně potřebných?“.
   Zanedlouho tu bude poslední rok volebního období, kdy už se nestihne nic, aby si to voliči raději nepamatovali pro blížící se kampaň.

  • Věra Říhová napsal:

   Dnes Miloš Zeman podepsal novelu zákona umožňující blokování webů – zatím se to týká hazardu, na kterém se blokování webů vyzkouší a během té doby se namotivují občané k blokování dalších webů ve svém vlastním bezpečnostním zájmu.
   V brzké době budeme mít zákon o zákazu vstupu občanů do lesa a o zákazu sběru lesních plodů podle vzoru Evropského západu.
   Na druhou stranu už dnes si zvykáme na zákony přikazující nakupovat vybrané druhy zboží. Například nové autolékárničky, brzy budeme vyměňovat žlutozelené reflexní vesty za oranžové, nedávno jsme kupovali digitální televize nebo setoboxy a brzy budeme kupovat chytré televize nebo chytré přístroje k televizi. Příští rok nám vypnou staré počítače, na které nejde nainstalovat Windows 10. A tak bych mohla ještě dlouho pokračovat.

   Jsem proti kouření na veřejnosti a proti obtěžování nekuřáků smradem z cigaret. Protikuřácký zákon je zásahem do soukromých práv občanů a je počátkem dalšího zbavování občanských práv.

   • @@ napsal:

    To s tím vypnutím starého počítače mě zajímá. Kdo vám ho přijde vypnout?

 17. Ghis napsal:

  Poslednímu, v současnosti platnému zákonu, já říkám ProtiNekuřácký. Pokud jedete autem a někoho znečistíte je povinnost uhradit škodu. Pokud vás číšník polije polévkou je provozovatel též povinen uhradit škodu. V době před vyvěšením tabulky „Kuřácká …“ jste mohli též požadovat náhradu za vyčištění oděvu, v současnosti jste tam kvůli upozornění neměli lézt.
  Chtěl bych upozornit na častý argument obhájců kouření : lze zajít do jiné nekuřácké hospody. To považuji z praxe za kecy. V Ústí n/L takovou hospodu ze své zkušenosti bývalého pravidelného hráče Kulečníkové ligy neregistrovaných takovou hospodu v Ústí a okolí neznám!!! Před 10ti dny jsem se byl podívat na závěrečné setkání ukončení ročníku 2015-2016 (Dokulná – 25let) se začátkem v 17hod. Já přišel v 17:10 v plném sále kde bylo asi 20-30% kuřáků to bylo přímo děsivé. V této Neregistrované lize kulečníku (kulec-ul.cz) bylo v současnosti 45 týmů tj. asi 320 hráček a hráčů (bylo také více jak 60 týmů tj. asi 450 hráčů). Tato liga se jinak hrát nedá a bez hráčů Kulečníkové ligy jsou hospody skoro prázdné.
  Nekuřáků, hlavně těch starších, bych se rád zeptal co udělali na pracovištích pro to aby se nekouřilo. Po podepsání Helsinských dohod v r. 1976 mohli s úspěchem vytvořit nekuřácká pracoviště, nekuřácké porady atd. Já to dělal, jak někdo zapálil cigaretu okamžitě jsem odcházel a na upozornění, že se jedná o důležitou poradu, školení atd. jsem nahlas, aby to slyšeli všichni zúčastnění jsem odpovídal: To jsem si myslel taky, ale kuřáckých selánek se zásadně nezúčastňuji a odcházím na své pracoviště. O mých srážkách s bezohlednými kuřáky by vydalo na celou knihu.

  • Medikolog napsal:

   Vážený zástupče sportovního kulečníku. Viděl jsem kulečníky po hospodách (pamatuji stav od padesátých let minulého století).
   Již za reálného socialismu stát (podnik RaJ) zkoušel v pražských čtvrtích, ale i v jiných městech, krajská nevyjímaje, zavádět NEKUŘÁCKÉ RESTAURACE. Celostátně, direkcí shora, takže to neminulo jistě ani krajské město Ústí nad Labem… hostů měly méně, než obsluhujícího personálu,m o kuchyňském nemluvě. Ekonomicky to byl propadák, v tichosti zanikly, nebo se změnily v normální hospody/restaurace dovybavením o popelníky. Kulečník ve všech svých variantách byl zábavou salónů a lepších restaurací. Nedoslechl jsem se, že by si vedle například hráčů fotbálku nějaká parta kulečníkářů pronajala hodiny v tělocvičně, či zasedačku na obecním úřadě (nekuřácké prostory) kde by pravidelně, bez alkoholu trénovala, nebo dokonce vedla dětské a mládežnické oddíly sportovního kulečníku. Na kulečník by se ovšem museli složit a není nejlevnější… ovšem, kolik stojí například KLAVÍR? Navíc, dnes, v době svobody podnikání, mohou všichni nekuřáci světa provozovat v celé ČR individuálně nebo společně třeba i SÍŤ VYHLÁŠENÝCH NEKUŘÁCKÝCH RESTAURACÍ vybavených kulečníky a třeba i šatnami pro sportovce, kam se pro převis poptávky (jimi sugerovaný) bude třeba objednat na oběd třeba měsíc dopředu (/;<D)

 18. český maloměšťák napsal:

  Já bych na to šel demokraticky.
  Po staru, s fazolema černými a bílými a s forrichtungem zrobeným z obyčejného dřeva, žádná složitá elektronická evidence voleb (EEV), ale losovačka. To by nezruinovalo ani toho největšího okrádače v té nejzapadlejší vesničce Česka, Moravy či Slezska. Každý by si dřevěný kleroterion pořídil. I ti , co nekradnú.
  Takže co by to vyžadovalo a jaké by byly důsledky :
  1.Někde u vchodu do knajpy ta bedýnka (nebo dvě, to kvůli výšce losujících osob, aby nedošlo k dyškriminácji !) plus dva pytlíky fazolí, jeden pytlík černých protikuřáckých, jeden pytlík pecoků bílých prokuřáckých (anebo naopak, podle toho zda je hospodský kuřákem svobodomyslným či nekuřákem represivním, je to čistě na něm…ale každopádně by v průběhu losovačky neměl ty významy fazolí měnit, to by bylo nečestné a nesportovní a mohlo by to založit na případné právnické spory).
  2. Losující , tedy potenciální hosty knajpy. Všici (dejmě tomu že od věku kdy jedinec rozumí tomu co je to fazol a zvládne jej hodit do příslušné dírky, třeba i dle pokynu svého otěcka či jiného doprovodu) by musili losovat. Kdo by nelosoval, tak ten by nepil (samozřejmě že ani nejedl, nekouřil, kouřil atd.).
  3. Jednou za čas (interval by si určil hospodský) by se losovačka vyhodnotila. Fazole vytřídily, sečetly a dle převažujícícho počtu buď bílých či černých by po nějaký (nejlépe dopředu určený čas – to opět kvůli tomu, ať si z losovaček nedělají tkzv. právníci lehký zdroj své obživy) čas, minimálně tak dlouhý ať se dá vykouřit jedno havana, popřípadě bez kouře a smradu sníst dva utopenci s chlebem a cibulí…tedy po takovýto časový úsek by hospoda byla buď kuřáckou nebo nekuřáckou. A pak by se začlo nanovo.
  4. Časem by se dal tento způsob, dle mé maličkosti nejidealnější z různých způsobů jak dosáhnout shody, jistě i rozšířit. Například by se jím mohly řešit i takové otázky zda mít v hospodě bengál z hučné hudby či raději ticho, zda větrat či dát přednost sice smrádku – ale teplíčku, zda mít například hospodu cikánskou nebo ne atd.atd.
  5. Reptalové by se jistě našli, možná i udavači. S těmi ale umíme naložit správným způsobem už nyní, kdy vůbec ještě nelosujeme. Ponejvíce taky ve shodě, že…..

  (možná že by toto opatření šlo použít i jinde – např. na veřejných místech, třeba i na zastávkách MHD, zde by ale asi vznikly těžkosti s časovými úseky…jak je stanovit tak, aby nedocházelo například k tomu, že by občané zmeškali odjezd, tedy nedosáhli by původního svého cíle – proč se vůbec na zastávku autobusu či tramvaje dostavili, že…)

  • Martin V. napsal:

   Vtipné, leč jak sám nejspíš tušíte, nefunkční. Smradlavá hospoda agresivně smrdí i přes dobu oběda, kdy smraďoši k celkovému stavu aktivně nepřidávají. Místo po 10 minutách by se muselo střídat tak po 10 týdnech a teprve ke konci takto dlouhého období by bylo možno hospodu prohlásit za kontaminace jakžtakž zbavenou.

 19. kchodl napsal:

  Nemám slov. Dobře se k tomu vyjádřil už před mnoha lety ve své jasnozřivé knize „… a poslední kouř“ Jan Pelc.

  Jistě jeho knihu najdete pomocí vyhledávačů sami, za pár set nebo zdarma, jak kdo chce.
  Je to docela pěkně napsané, lehce a zábavně.

 20. Eddie napsal:

  Od te doby co jsem navstivil otce na plicnim oddeleni, kde se v oblaku dymu zjevil sam primar s cigaretou, se nedivim uz nicemu.

 21. jezevec napsal:

  Začátek konce britských listů, dnes zvaných poBlisty a sloužící jako exemplární příklad žurnalistické žumpy – se datuje někde tam, kde Čulíka posedlo přesvědčení o vlastní neomylnosti – a ke každému textu, který se lišil od jeho jedině správných názorů, připojoval denunciační komentář, aby bylo všem jasné, jak je ten pisatel blbej a jak má žabí rozhled, a co si má čtenář myslet.
  Ve stylu se čulíkárně začínáš blížit, v argumentaci bys však měl ještě dost přidat.
  Argument, že na veřejném prostranství nebo v autě nejde kouření kontrolovat, takže ho nejde ani zakázat – je právně vadný. Kontrolovat to lze velmi snadno – kdo kouří, je vinen. Policajti mohou natáčet řidiče na kamerku, stejně jako dnes natáčejí kdo drží mobil v ruce, mohou natáčet kdo má v hubě cigáro a na zadní sedačce dítě. Na veřejném chodníku a komunikaci je to vidět ještě snáze. A samozřejmě jsou země, kde kouření na veřejnosti již zakázáno jest – stejně jako jsou země, kde je třeba zakázáno na veřejnosti žvýkat žvýkačku. Nejde ale o to, co lze kontrolovat, nebo co si vlk myslí o tom, že hlouček kuřáků před hospodou nemůže nikoho obtěžovat, když vlka neobtěžuje (MNĚ teda obtěžuje, a z diskuse vidím že nejsem sám) – jde o logiku, proč zákon PROTI KOUŘENÍ zakazuje kouřit v uzavřených označených a k tomu určených provozovnách, kde nikdo nebydlí (a ano, samozřejmě, proč nemít kuřácké prodejny bot) – a neřeší daleko důležitější a frekventnější expozice, jako je kouření v přítomnosti dětí, nebo obtěžování kouřem například tech bytů nad hospodou, kde lidi bydlí a měli by mít právo na čistý nezakouřený vzduch. TO je podstata a tomu jsi se vyhnul.
  Dodávám, že argumentační metoda, vložit někomu do úst cosi co nikdy neřekl a nikdy si nemyslel, jako například něco o mně a o Bendovi, a pak to hrdinně rozcupovat – je tě nedůstojná. Nikdy jsem Bendu nevolil ani neměl rád, a jeho nápad o kuřáckých kajutách považuji za stejně pitomý, jako naprostý zákaz kouření. Nemáš-li argument, i na svým písečku neváhej využít příležitosti mlčet.
  Pokud se týče krachujících hospodských, poněkud jsi mne zklamal. Nikdy jsem nikde netvrdil, že stát nesmí změnit podmínky. Ale tvrdil jsem, že zakázat kouřit například v hospodě na vesnici v jezevcově, kde 100% klientely kouří – znamená její likvidaci. A že bychom nad tím neměli mávnout rukou. Protože příští pitomý zákaz už může postihnout i nás. Tvrdit, že hospodský přece nemůže zkrachovat, když já si to ve své maloměšťácké aroganci nedovedu představit – je asi tak stejně pitomý, jako babišův názor, že nějaké EET nebo KH-DPH přece podnikatele nemůže zatížit, když ANOfert to nezatíží. Prostě to zakážeme …. Znovu upozorňuji, že ten kdo kouření v hospodě zakazuje – není ani uživatelem, ani poskytovatelem této jinak legální kratochvíle, a nemusí tam lezt. Tak co se do toho sere? Taky nevíš ….

  Jsem vlku zvědav, až ti pan kníže nastěhuje do baráku deset připrchlíků, jak budeš jásat nad tím, že stát prostě může změnit podmínky. Může-li stát likvidačně změnit podmínky podnikání – jistě může i omezit vlastnické právo, a co je státu do něčí hypotéky a osobní tragédie. Já to ještě pamatuju: mým prarodičům bolševik sebral statek, ale hypotéku za něj spláceli ještě do roku 1976. Ten jejich úvěrář byl v roce 1935 asi úplně blbej, když neodhadl „proměnlivé faktory“ ani na nejbližších deset roků.

  • vlkp napsal:

   Sice jsem si předsevzal, že do dnešní debaty nebudu zasahovat, ale po přečtení prvních4 řádků tvého komentáře mi , bohužel, nezbývá nic jiného , než zareagovat.
   Takže denunciační komentář? A v Čulíkov ě stylu říkáš? Nebyl bych k tvé polemic e připojil NIC, kdybys mne nebyl výslovně jmenoval a tím pádem vyzval. Ale byl bych to i tak překousl, kdybys byl argumentoval rozumně a věcně a nikoli evidentně hloupě a nedostatečně. Pokud to s tím srovnáváním s Čulíkem myslíš vážně, pak tě chci uklidnit. Nemám v úmyslu a zejména zapotřebí vydat se cestou Jana Čulíka. Nehodlám se napojit na nějakou nadaci typu Albrightové, nehodlám si zajistit přívod peněz od ní, od českého státu a dokonce od vůbec nikoho! Jak sám víš. Moje existence je hmotně založena jinak. Naštěstí. Takže absolutně nehrozí nějaké zhroucení mých vnitřních hodnot a už vůbec ne to, že bych, kvůli penězům, začal udávat lidi. A Kosa bude vycházet jen tak dlouho, dokud mne to bud e jakž takž bavit. Faktem je, že když si například od tebe přečtu podobný dementní komentář, tak si opakovaně říkám -a máš to vlastně zapotřebí na tohle mrhat čas.Odpověd je jednoznačná – nemám. Nicméně asi jsem částečně masochista, takže ti odpovídám,.
   O relevanci tvých názorů svědčí už tohle tvoje vyjádření:
   Argument, že na veřejném prostranství nebo v autě nejde kouření kontrolovat, takže ho nejde ani zakázat – je právně vadný.

   A následná úvaha, jak policajti mohou natáčet anatáčet. a natáčet§ To nemá chybu. Kolik chceš mít v zemi policajtů? Plošně po republice, aby něco takového bylo možné? Nejméně 1 000 000? Směle do toho. Já myslím že nejméně 2 000 000 – jednoho, 24 hodin v každé ulici, co jich po ČR je. Aby byla zaručena vymahatelnost Jezevcova zákona. Klíčové slovo je totiž vymahatelnost, nikoli kontrolovat!!! Vymahatelnost dělá zákon opravdu zákonem!

   Nevyhnul jsem se ničemu. Tvrdím, že ono takzvané obtěžující věčné mračno dýmu , které trápí chudáky tam bydlící, je až na naprosto speciální případy , ovlivněné místním mikroklimatem, naprostá fikce! Na základě fyzikálních zákonů. A rád bych ti připomenul ještě dvě věci, co se týká lidí v tím vyfabulovaným mračnem dýmu trpících
   1- jsou li v pozici nájemníků, mají vždycky možnost změnit bydliště. Svým rozhodnutím. Trh s byty existuje.
   2-pokud je tím postiženým vlastník nemovitosti, pak i on má svobodnou volbu – mít tam nebo nemít hospodu.
   Svobodný výběr. Mělo by ti to imponovat.
   Ohledně Bendy jsem ti nevložil do úst vůbec. Byl to on , kdo ve sněmovně podal návrh na zřízení kuřáren, který prošel. Se stejnou argumentací jako ty. Poukázal jsem na to. Nic víc. Takže kecáš.
   Tak tebe jsem zklamal ohledně krachujících hospodských a nikd y jsi nic takového nenapsal? Hm. Krátká pamět nebo krátké nohy?
   Takže ti ocituji onen klíčový odstavec tvého textu, který mne vybudil k reakci na tvou polemiku:
   Blazeované vlky z pohodlí jejich obyváku naprosto nezajímá, že ten podnikatel má třeba na hospodu úvěr, zajištěný vlastním barákem, o který teď přijde, protože v daném místě není poptávka po nekuřácké hospodě, nebo on jí nebude umět provozovat? Že na jeho příjmu je závislá jeho rodina a děti? Prostě to zakážeme

   Takže jsem ti odpověděl a nejen na tohle. Nicméně , zdá se, že jsi v obecné hlouposti překonal sám sebe,
   když můžeš odpovědět na mou argumentaci takto:
   Tvrdit, že hospodský přece nemůže zkrachovat, když já si to ve své maloměšťácké aroganci nedovedu představit – je asi tak stejně pitomý, jako babišův názor, že nějaké EET nebo KH-DPH přece podnikatele nemůže zatížit, když ANOfert to nezatíží.

   Takže tě vyzývám, abys veřejně doložil, že jsme napsal , že hospodský nemůže zkrachovat! Sem s tím! Dolož to!

   A pěkný je argument, že ten kdo zakazuje kouření není ani uživatelem ani konzumentem…. Mno já osobně si myslím, že ti , co zakazují dětskou pornografii ji zakazují, i když nejsou uživatelé nebo její poskytovatelé. Podobně jako nejsou , až na naprosté vyjímky horníky nebo majiteli dolů, když je na pořadu hlasování bánský zákon.atd. atd.

   V jedné věci souhlasit musím. Pokud by zvítězil znovu občan Schwarzenberg a spol. tak s eopravdu může stát, že by mi do Vlčštejna mohli nastěhovat 10 migrantů. Protože by měli nezadatelné právo měnit zákony. A mně by nezbylo nic jiného, než z téhle země potom rychle někam utéci a stát se taky migrantem.
   Jenže občan Schwarzenberg může vyhrát jen tehdy, když mu dá has nadkritické množství podobných , jako jsi ty.
   Viz heslo jejich volební kampaně:

   „Vzepřeme se nesvobodě. Silou rozumu“
   Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/399147-top-09-chce-ve-volbach-prorazit-silou-rozumu.html

   Tvůj příspěvek jako by té kampani z oka vypadl. U mne je naprosto vyloučené, abych já Kalousek partaj volil nebo snad jenom o tom uvažoval. Ostatně – poslanci za TOP 09 podpořili šílený Bendův návrh s kuřárnami, ale celkově hlasovali proti přijetí protikuřáckého zákona. Protože jsou přece pro svobodu podnikání a proti regulacím. Jako jezevec.
   Ještě se musím vypořádat s tou truchlivou story tvého praděda. A jeho hypotékou.
   Srovnání toho zákona o kouření a Unora 48 a jeho důsledků je asi stejně kvalitní jako stavět muchomůrku zelenou a rizika z ní plynoucí na roven vyhlazovacímu táboru v Osvětimi. S plynovými komorami a krematorii. Obojí je přece jedovaté a způsobuje smrt, ne?

   • Anonymní napsal:

    1- jsou li v pozici nájemníků, mají vždycky možnost změnit bydliště. Svým rozhodnutím. Trh s byty existuje.

    toto hadam nie je myslene vazne? To sa maju nájomníci, ktorym leze do bytu smrad od smradocha odvedla prestahovat? A ak sa dostahuje dalsi smradoch do miesta ich nového bydliska bude nasledovat co? Dalsie stahovanie?

    • LP napsal:

     …napisal LP

     • vlkp napsal:

      Jistě že to myslím vážně! Chcete mi tvrdit, že v každém domě je hospoda?

     • LP napsal:

      …reagujem tu, lebo sa uz nizsie neda.
      Takze nie, nie v kazdom dome je hospoda, ale hrozi vysoke riziko nastahovania sa smradocha aj do domu, kde v danej chvili ziaden nie je. Takze ak to vztiahnem na beznych najomnikov, susedov toho smradocha, maju sa v zmysle bodu 1. stahovat vzdy po nastahovani smradocha do iného bytu? …pretoze ten smrad netrapi len najomnikov nad hospodami, ako som pisal vyssie.

   • jezevec napsal:

    no podívej, jestli tě ta diskuse takhle trýzní, tak za to mi to nestojí.
    napsal jsi posměšně o „upírání svatého práva mít zásadně garantováno, že zákonodárce nesmí změnit zákon“, pokud by taková změna hospodskému přivodila krach a rodinnou tragédii – mně to vtipné nepřipadá, ale pokud tobě je to rovno třísek při kácení lesa, a takový hospodský podle tebe klidně zkrachovat může, protože my mu jeho dosud legální byznys prostě zakážeme – pak kdo jsem já zarputilý pravičák, abych se namísto socana ujímal nad lidským osudem.
    pokud nechápeš rozdíl mezi (poněkud nelegální) dětskou pornografií, a naprosto legálním a státem mocně vytěžovaným kouřením – pokud tě nezajímají děti v přítomnosti bezohledných kuřáků, protože podle tvého názoru by bylo málo policajtů na vymáhání zákona, takže radši pošlem policajty do hospod, než do aut k dětem (blbý britové, viď, a oni to zakázali a dovedou to i vymáhat! asi nevědi že to nejde) – – a podle tvé logiky, pokud je postiženým vlastník nemovitosti, pak on má svobodnou volbu, mít tam nebo nemít hospodu – ale pokud postiženým je občan, který vyfasoval hlouček kuřáků postávajících mu pod okny a čadících mu přímo do oken jeho soukromého bydlení, tak ten má podle tebe využít svobodného trhu, a přestěhovat se – – – pokud tohle doporučuješ ve stavu příčetnosti (a co i když po přestěhování mu soused začne hulit do oken) – – – pak taková diskuse je na hraně invektivy, a pro mně smysl nemá.
    pa

 22. Lex napsal:

  Naproti svého domku na vesnici mám hospodu. Je z budovy bývalé (nefunkční) sauny ze šedesátých let (architekt Vladimír Kalivoda st. http://stavbaweb.dumabyt.cz/vystava-architekta-vladimira-kalivody-starsiho-2571/clanek.html), která po převratu šla z ruky do ruky, až zkrachovala úplně a jako ruinu ji koupil současný majitel, který ji vlastnoručně přestavěl do současné podoby. Suterén – technické zázemí a pokojíky, přízemí stylová hospoda, podkroví byt. Samozřejmě dluhy.
  Ta hospoda s velkou terasou má povahu spíše „výletní“ restaurace, uprostřed stromů, na břehu potoka, součástí tenisový kurt.
  Vloni jsem si všiml – i v zimě – kuřáků postávajících na terase.
  Letos jsem se, v souvislosti s projednávaným zákonem, ptal majitele, jak to je s těmi kuřáky a co si myslí o tom zákonu.
  Řekl mi, že kouření v hospodě zakázal sám od sebe bez ohledu na nějaké zákony. To kouření mu kazilo obrat. Kvůli několika štamgastům lemtajícím pivo, z nichž měl příjem pár desetikorun za celý den, kteří ale stačili zakouřit celý vnitřek, přicházel o jiné zákazníky, především o rodiny s dětmi (hospoda je na frekventované turistické trase, navíc nedaleko centra obce), kteří by se usadili i na jídlo, když ale narazili na zakouřené prostředí, zavírali dveře zvenku a pokračovali v cestě.
  Dnes si to rozhodnutí pochvaluje a říká, že i ti kuřáci si zvykli. Udělali si z té pauzy na cígo takový rituál.
  Přesto však odmítá podobnou regulaci zákonem. Považuje svobodu (a odpovědnost) podnikatele za svoji činnost a svobodu případného zákazníka zvolit si, zda do jeho hospody půjde nebo ne, za větší hodnotu, než orwelovsky zmatený boj dobroserů proti kuřáctví při současné závislosti eráru na příjmu z tohoto zlozvyku.
  L.
  PS
  Svůj postoj nepublikuji, mohl by být považován za zaujatý nebo podjatý, nekouřím sedmatřicet let, předtím jsem víc jak patnáct let kouřil. Přestal jsem sám od sebe z vlastního uvážení, jednou a provždy. Přesto jsem na vůni tabákového kouře nezanevřel, kyselý puch z tabáku zalezlý ve studeném prostředí interiérů mi ale vadí a tam bych nešel.

 23. Admirál napsal:

  Protikuřácký zákon? Tolik humbuku pro záležitost nacházející se tak hluboko v pelotonu důležitosti?

  Jsem nekuřák, chodím pravidelně do hospody. Do zakouřené hospody bych nešel, na druhou stranu toleruji ne masivní kouření ve větratelné místnosti.

  U nás platí nepsané pravidlo, že když se kouří, musí se větrat a kuřáci, pokud se jich sejde nadkritické množství, jdou kouřit ven.

  Protože pro nás návštěvníky hospody v naší čtvrti je posezení v hospodě sociální záležitost, kuřáci nechtějí vypudit nekuřák a nekuřáci kuřáky – podle mne tupou aplikaci zákona tento stav nastane.

  Protikuřácký zákon z těchto důvodů nepodporuji. Považuji jej za pověstného bílého psíka z obrazu.

 24. anita napsal:

  Můj příspěvek nedorazil na sklo na tak jen už stručně.
  V cukrárnách se může kouřit, pokud si to přeje provozovatel, leč chytrý ví, že maminky s dětmi rodiny mu tvoří větší zisk než kuřáci, proto je jeho rozhodnutí jistě nekuřácká restaurace. Od toho se odvíjí, specifikovat a oddělit názvosloví jídelna, restaurace, bar, kavárna, hospoda, ….. a dát výběr mimo jídelny a restaurace provozovateli možnost co bude provozovat, zákaz kouření pouze v jídelnách restauracích a zbytek dobrovolně, každý má možnost výběru kde se občerství a popřípadě zakouří.
  Zaměstnanci mají taky možnost kde pracovat, každé zaměstnání nese nějaké větší či menší riziko. Mlynáři, pekaři, cukráři mají díky lepku na narušenou sklovinu zubů, horníci plíce, učitelé nervy, cementáry zvýšenou koncentraci chromu,… zakážeme veškerý materiál, který může škodit zaměstnancům, kteří profesi chtějí vykonávat a můžete si mlít, péct, stavět a vychovávat,….. všechno pouze doma, aby nikdo nepřišel k újmě.

 25. NavajaMM napsal:

  Celý život nefajčím a fajčenie mi je vcelku ľahostajné, ak nemusím znášať jeho dôsledky. Nebudem sa stavať za práva fajčiarov, majú dosť energie a dôvtipu, aby si ich zastali sami.
  Chcem napísať, že sa mi páči, aké otázky do diskusie položil jezevec. Áno, život je pestrý a do všetkých dôsledkov nepredvídateľný. Nie je možné riešiť všetky predstaviteľné životné situácie nejakým pravidlom v zákone.
  Ak chcem, aby sa niekto nejakého konania zdržal, je mi bližšie, ak ho o to slušne požiadam, než aby som na neho volal políciu alebo to riešil cez petície a súdy.

 26. Věra Říhová napsal:

  Před pár lety – přesně v r.2009, kdy se boj o protikuřácký zákon rozběhl, mě fascinovala informace, kterou jsem si schovala :
  Vyhlídky do budoucna
  Podle předpovědí Světové zdravotnické organizace bude situace ohledně kouření ve vyspělých zemích v roce 2020 až 2030 následující:
  – Cigarety budou k dostání pouze na lékařský předpis.
  – V každé zemi bude daň z tabáku zvýšena z 57 % na 75 %.
  – Výrobci se budou podílet na úhradě nákladů za lékařskou péči způsobených aktivním a pasivním kouřením – většina kuřáků tak bude žít v chudých zemích.
  – Výroba, propagace a prodej tabáku budou nejspíš přísně regulovány vládou

  Od té doby hledám odpověď na otázku : Proč zrovna Světová zdravotnická organizace nehodlá kouření zakázat, ale naopak ho hodlá provozovat ?
  Pokouším se to pochopit – 1. Lékař předepíše pacientovi vědomě zdravotně závadnou látku
  2. Stát dostane 75% daně a za to schválí zákony regulující prodej
  výhradně zdravotnickými organizacemi
  3. Lékaři budou léčit lidi, kterým nemoc vědomě způsobili a výrobce
  tabáku se bude podílet na úhradě nákladů za léčbu.

  Jistě si mnozí všimli, že se většina lékařů do boje proti tabáku nehrne, že mnoho lékařů a zdravotních sester kouří. Na vlastní kůži jsem zažila lékařské doporučení ke konzumaci tabáku, protože je mnohem lepší si občas zakouřit, nežli si vytvořit návykovost na moderní léky s daleko rozsáhlejšími škodlivými vedlejšími účinky. (pokračuji v dalším komentáři)

 27. Helena H. napsal:

  Dovoluji si napsat netypický příspěvek, který se týká banálního faktu, že kouření škodí zdraví. Dávám všem zastáncům svobody a neomezování téměř ničeho – k úvaze, zda přece jenom pár zachráněných život, a to díky omezení kouření – nestojí za to.
  Snadná dostupnost cigaret v kombinaci s velkou tolerancí ke kouření jsou důvodem, proč je ČR – pokud jde o trend v kouření – v nepříznivé situaci. Podle Zprávy o stavu zdraví obyvatel ČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR 2014) jsme jedinou ze zemí EU, kde počet kuřáků dlouhodobě mezi mladými lidmi roste. V ČR kouří 25 % populace (Eurobarometer 2014 ) avšak až 38% lidí ve věku od 15 do 24 let (SZÚ 2014). V mezinárodním srovnání jsou naši 15 letí adolescenti v kouření na 2. místě mezi zeměmi OECD (OECD Health Data 2013). Proto je také závažné, že jsme poslední zemí, která zcela toleruje kouření v restauracích a hospodách. Ukazuje se, že tam, kde začal platit zákaz kouření v hospodách, kouří lidé posléze méně i doma. (Každý) zákon má totiž kromě přímé regulace/ represe také „výchovný“ dopad. Zákaz kouření v restauracích je totiž „jasnou zprávou“ , že kouření je špatná věc, a že se bude méně tolerovat. Lze se oprávněně domnívat, že také mladí lidé tomu takto ( většinově) porozumí.
  Faktem je, že kouření ohrožuje zdraví české populace, a to nejenom aktuálně, ale zejména do budoucna, a to vzhledem k výše zmíněnému nárůstu u mladých, zejména pak u dívek a mladých žen. Zdravotnictví sice dělá co může, ale kardiovaskulární úmrtnost (která je ovlivněna kouřením) u nás – na rozdíl od většiny vyspělých zemí – neklesá; v posledních letech spíše mírně narůstá, a je celkově asi 2, 3 vyšší než v Německu a pětkrát vyšší než ve Francii, kde je nejnižší v EU (Eurostat 2011). Incidence onkologických onemocnění také neustále narůstá, i když úmrtnost u některých typů klesá , protože je k dispozici lepší (někdy i dříve zahájená ) léčba. Je patrný znepokojivý nárůst rakoviny plic u žen. Tato nemoc byla počátkem 90. let desetkrát častější u mužů než u žen, v současné době je to už jenom třikrát. Rakovina plic u žen je v současné době třetí nejčastější příčinou úmrtí žen ve věku 20 – 54 let (ÚZIS ČR 2014). Příčinou vzestupu rakoviny plic u žen je jednoznačně kouření. A dnešní situace je taková, že mezi mladými kouří více dívek, což lze vidět i na ulicích, běžným pozorováním.
  Pro ilustraci: 9 z 10 kuřáků začíná kouřit před 18. rokem; průměrný věk vyzkoušení první cigarety je okolo 10 let. Znamená to také, že většina kuřáků začíná s kouřením ve věku, kdy sami nedokážou adekvátně posoudit rizika. Pro-kuřácké prostředí tomu jednoznačně nahrává. Proto je potřeba změnit situaci. Zákaz kouření v hospodách je dobrým začátkem, v mnoha zemích se to osvědčilo. Není důvod si myslet, že my Češi jsme v tomto ohledu nějak zásadně jiní, než lidé v ostatních zemích Evropy.
  Pár poznámek a fakt o pasivnímu kouření a zdravotních důsledcích: pasivní kouření tj. vdechování cigaretového kouře, který vytváří aktivní kuřák, způsobí úmrtí cca 3.000 lidí v ČR za 1 rok. Také krátkodobé vystavení pasivnímu kouření (již po 30 minutách jsou patrné změny v průtoku krve koronárními cévami) má vliv na ischemickou chorobu srdeční. Pasivní kuřáci mají cca o 20% zvýšené riziko tohoto onemocnění, které se může projevit jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo náhlé úmrtí. Riziko infarktu myokardu je téměř dvakrát vyšší u lidí, jejichž partner kouří, nebo kteří musí pracovat v zakouřeném prostředí. Pasivní kouření výrazně zvyšuje riziko cévních mozkových příhod (“mozková mrtvice”). Riziko onemocnět rakovinou plic při vystavení pasivnímu kouření vzrůstá průměrně o 20%. Rakovina nosních dutin a nosní sliznice je až 3 krát častější u pasivních kuřáků, než u lidí, kteří nejsou vystaveni pasivnímu kouření. Infekce dýchacích cest u dětí jsou nejčastějším akutním onemocněním v dětství – tabákový kouř zvyšuje riziko infekcí dýchacího systému u dětí až 2krát; plicní funkce jsou výrazně sníženy u dětí, jejichž matky v těhotenství kouřily i u těch dětí, které jsou vystaveny pasivnímu kouření v dětství. ( Pozn. zdrojem uvedených údajů jsou většinou studijní texty lékařských fakult). Chronické záněty dýchacích cest jsou častou indikací pro pobyty dětí v dětských léčebnách. Stojí to zdravotní pojištění dost peněz a děti se často vrací opakovaně, protože (kromě jiného) v mnohých rodinách se kouří vesele dál…

  • anita napsal:

   Úplně souhlasím, ale zakažme také v restauracích chlastat nejen alkohol, ale také všechny nápoje glukofruktozové a všechny uzeniny, přepalené tuky neboť játra máme nikoliv párové, ale jen jedny. V podstatě bychom mohli servírovat pouze k chroupání zdravou zeleninku, ta by jistě všechny vychovala a celý národ by konzumoval pouze zdravé potraviny jsem za, ale nějak mi to všechno přijde jako omezování a znehodnocení konkurenčního boje a potažmo svobodného výběru.

   BTW já se strašně obavám, že kuřáci nepřestanou kouřit a naopak jako Jezevec si umím představit všechny kuřáky venku při diskotékách a bujarých hospod jak hlučně po půlnoci diskutují pod okny spících, kde si pak v létě okno neotevře a rozptyl přímo domů do ložnice no to bude prima.

   • Věra Říhová napsal:

    Já Heleně odpovím, že za kuřáka se považuje každý, kdo alespoň jednou za měsíc strčí cigaretu do úst. Ano, je hodně kuřáků mezi mládeží, ale většina z nich jsou příležitostní neboli sváteční kuřáci. Když říkám A, musím říci také B. Souhlasím s Anitou v tom, že v rámci zdraví lidu bychom měli zakázat i další škodliviny. Jsem pro. Až se bude zakazovat bůček a cukr, budu zticha, protože s tím souhlasím.
    A k té rakovině bych dodala, že se dnes velmi upozorňuje na důsledky hormonální antikoncepce a nadměrného používání antibiotik už od novorozeneckého věku, protože rakovinu všeho možného dostávají i ženy nekuřačky. Já neobhajuji kouření ani ho nedoporučuji, ale štve mě neinformovanost a jednostrannost.

    • Antonie napsal:

     Nepřijde Vám, lidi, že když se někomu něco nelíbí anebo mu to nechutná, tak demokracie je vládnoucí systém, který umožňuje zakázat to všem?

     Toto jistě, paní Říhová, myslíte z legrace: „V rámci zdraví lidu bychom měli zakázat i další škodliviny. Jsem pro. Až se bude zakazovat bůček a cukr, budu zticha, protože s tím souhlasím.“

     A co bych sypala na ovoce při zavařování, do krupicové kaše s čokoládou, co na buchty a v čem bych obalovala vanilkové rohlíčky a vánoční pečivo atd. A bůček. Zakázat. Když mi něco nechutná tak to nejím. Ale zakázat všem? To snad ne. Jak říkám. Zakázat člověku existovat, a je po problémech 🙂

     Jsem od narození a budu do smrti nekuřák. V kanceláři jsem měla popelník pro kamarády kuřáky a chodili za mnou na kousek řeči a vždycky jsem s úsměvem řekla: „Nekuř.“ Ale ty příjemné chvilky u kafe byly z celé pracovní doby jediné, na co vzpomínám. A jejich cigareta mě nezabila. Nekouřím, protože mi to nechutná. Ale kdyby mi to chutnalo, zakázat si to nenechám.

     Spisovatel Adolf Branald ve svých čtřiadevadesáti létech kouřil, jen tři denně, a říkal, že správné je poznat všechno. Co by to bylo za chlapa, který nepoznal pár krásných žen a nevypil nějaký ten drink?
     A další jeho zásada byla vychovat si ženu k obrazu svému, stejně jako jeho tatínek maminku.
     „Určitě mi budou feministky psát, že zotročuju ženu. Jenže zeptejte se mé ženy, jestli si to nechce se mnou zopakovat. Když žena v muži vidí pilíř, nejen tu první žhavou zamilovanost, tak to obvykle vyjde.“
     Narodil se ještě za císaře pána, 75 let kouřil a 65 let byl věrný jedné ženě. Žil jak se žít má a byl tělesně i duševně svěží a stále tvořil. Když člověk nic nepřehání, nemusí si nic zakazovat. Možná ale Brusel, vyvíjí se tak, že bude asi nutné ho zakázat.

     • Věra Říhová napsal:

      Ano, přesně tak jsem to myslela. Ironicky. Ve smyslu, když mně něco nechutná, tak to zakážeme všem. Já to přece nepotřebuju, tak proč by to měli potřebovat ostatní ?

     • jezevec napsal:

      to definice patří mezi základní ikony demokracie:
      demokrat když se mu něco nelíbí, tak to nedělá.
      komouš když se mu něco nelíbí, tak to zakáže ostatním.

   • LP napsal:

    …ze by sme to chapali kazdy inak? Ja chapem zakony na obmedzenie fajcenia nie na to, aby sa plosne fajcenie zakazalo ale na to, aby sa obmedzil dosah fajcenia na nefajciarov. Predpokladam, ze to je „jadro pudla“? Ake následky na suseda bude mat moja konzumacia udeneho? Asi ziadne? Alebo konzumacia sladkosti ci limonad? To si urobim zle maximalne ja, ale nesposobim zdravotnu ujmu inym…

    • Věra Říhová napsal:

     Souhlasím s vámi. Já zakouřené hospody nesnáším, tak tam nechodím. A kuřáky bych nechala zavřené, aby neotravovali vzduch ostatním. Také chápu, že by jádro publa mělo být v tom, že omezíme dosah kouření na nekuřáky. Ale podle zákona se tak děje úplně opačně, vyháníme kuřáky na veřejnost, aby nekuřáky obtěžovali kouřem. A o tom tady debatujeme.

     • jezevec napsal:

      díky. konečně někdo pochopil předmět diskuse, a vyjadřuje se qjěci.

     • @@ napsal:

      Především by mělo být normální neobtěžovat druhého člověka vyfukováním smrdutého kouře, plného škodlivin, zvlášť když dává najevo, že mu to vadí. Samozřejmě se zvláštním zřetelem na děti. A podle mne je úplně jedno, kde se to děje.

  • Hudec napsal:

   Vysedávání u počítače je také nezdravé. Zakažme ho!

 28. Věra Říhová napsal:

  Za tenhle příspěvek mi můžete klidně nadávat a můžete mě ukamenovat.
  Celý tabákový boj je veden v rovině kuřáci proti nekuřákům. Ale my tady máme silnou skupinu převážně mladých lidí, kteří používají tabák k občasnému povyražení jako antidepresivní a povzbuzující lék. Jsou to lidé, kteří většinou sami proti návykovým kuřákům vystupují, protikuřácký zákon je jim ukradený, protože ho nepotřebují, a většinou zastávají názor, že klidně tabák vymění za jinou drogu, protože mají spoustu drog dávno vyzkoušených.
  Zacházejí s tabákem stejně jako s jinými drogami – alkohol, kofein, cukr, marihuana, diskotékové drogy, houby, léčivé rostliny a kombinace volně dostupných léků z lékáren. Konzumují drogy podle zákona – Co je v malém občasném množství neškodné, je ve velkém množství jedem.

  Léčebné účinky tabáku jsou prokázané a prověřené tisíciletými zkušenostmi. Lékaři to nepopírají a proti svátečnímu kuřáctví nemají argumenty. Ve velmi nízkých a jen občasných dávkách má zklidňující účinky nervové, ale stimulující účinky na krevní oběh – zvyšuje krevní tlak zúžením cév. Proto je nebezpečný pro každého člověka s vysokým tlakem a je karcinogenní ve vyšších dávkách především v kombinaci s papírovými dutinkami cigaret. Ve vysokých dávkách je halucinogenní a způsobuje slušné delirium, které může i usmrtit, což dobře věděli už dávní šamani a jim podobní lidé. V opravdu vysokých dávkách je prudce jedovatý a používá se mimo jiné v tekutém stavu jako insekticid. My lidé s velmi nízkým krevním tlakem víme, že tabák a alkohol je na našem trhu jediným lékem na nízký tlak , jiný neexistuje, ale musí se používat jen v krajní nouzi asi jako Paralen na horečku. Lidé, kteří duševně pracují, znají povzbuzující účinky jedné jediné cigarety – bystří mysl a zvyšuje pozornost.

  Občasné používání malých dávek tabáku brzdí trh s antidepresivy. Jsou to stejně návykové a jinak škodící látky. Proto jsem v prvním příspěvku mluvila o boji tabákového a farmaceutického průmyslu.
  Vidím to podobně jako boj s konopím. Všichni si pamatujeme násilnou kampaň včetně zákonodárné proti konopí jako léku. Několik lidí bylo dokonce i odsouzeno a já si pamatuji například Bushku Bryndovou, která byla příkladem politického násilí bijícím do očí veřejnosti. Tvrdý politický boj trval do té chvíle, nežli se konopí objevilo v lékárnách jako výrobek nadnárodních farmaceutických firem, najednou se přestalo o zdravotním nebezpečí konopí mluvit a dnes už se setkáváme i s reklamou.

  Nakonec ještě stručně podotknu, že mně v poslední době opravdu štve silná propagace léčivých rostlin všeho druhu, aniž by kdokoliv upozornil na možnost předávkování a na možnost návykovosti na některé druhy. Léčivky jsou určené k léčení a nikoliv ke každodenní konzumaci, nepatří do rukou naprostých laiků neinformovaných o zdravotních účincích. No ale hlavní je, že to dobře vydělává marketům, lékárnám, drogeriím a dnes i zahradnictví. Co je komu po lidském zdraví.

 29. Horacio napsal:

  Ahoj všem, přidám jeden postřeh z kuřácké strany. Vždycky, když je nějaký vývoj ohledně zákazu kouření v restaurací, chce to se mnou nějaký z mých kolegů, nekuřáků, řešit.

  Na otázku, co tomu říkám, je zcela neuspokojivá odpověď: „Je mi to jedno.“

  Také se, prosím, na otázku: „A co budeš dělat?“, vyhýbejte zcela neuspokojivé odpovědi: „Budu chodit kouřit před hospodu.“ Pokud máte své nekuřáky aspoň trochu rádi, snažte tvářit aspoň trochu zničeně.

  Zakazovat zrovna kouření je teď v módě a většina lidí nekouří, tak se prostě zakáže. Jak správně praví vlk, stát může měnit podmínky a taky toho často využívá. Stát na prodeji této drogy vydělává a rozhodl, že bude pro veřejné blaho lepší vyčlenit pro její užívání raději chodníky, než řádně označené uzavřené podniky. Pokrok nezastavíš. IMHO je to celé zcela jednoduše o tom, že vždycky bude existovat skupina lidí, kteří mají potřebu ostatním říkat, co mají a nemají dělat. Teď je to třeba plošný zákaz kouření v restauracích a příště to bude zase něco jiného.

  BTW: Překvapivě rozumný nápad mi přijde nezakazovat elektronické cigarety, neb to už by byl zřejmě hon na čarodějnice.

 30. Anonymní napsal:

  Jako kuřák jsem během posledních pár let zaznamenal, že kuřáckých hospod podstatně ubylo i bez debilního zákona. Jako normální příslušník mírumilovné většiny jsem se s tím v klidu smířil. To, že musím v této pro nekuřáky docela příznivé době neustále sledovat jejich agresivní nesmiřitelný a neutuchající boj až do absolutního vítězství mne docela dost znechucuje. Vlkovi a jemu podobným bych řekl následující: možná, že pro ně je normální nekouřit a podle toho budou vychovávat a převychovávat celý svět včetně mne v mém věku. Nikdy v životě mne však nenapadlo zapálit si v nekuřáckých prostorech a už vůbec ne uvažovat o jejich přeměně v kuřácké. Naopak ještě za minulého režimu jsem ze svými kolegy kuřáky vždy přestal kouřit v ,, mém“ kuřáckém vlakovém kupé, když tam nastoupila z dnešního pohledu téměř protiprávně matka s děckem, což se stávalo dost často. A to prosím ti spolucestující byli většinou dělňasi z turnusů a vojáci na cestě. Nepotřebovali jsme žádného kverulantského mudrlanta a chodili jsme hulit na chodbu k hajzlu. Z toho mi vyplývá logický závěr-normální je hlavně nebýt kokot.
  P.S. Abych nebyl napadnut za vulgaritu-mám namysli termín z trilogie dr. X. Crementa
  Zdravím dr. Zdeněk Polášek
  Zlín

 31. Geordyn napsal:

  Ještě jeden příklad, který přinesl múj krátký pobyt na oddělení chirurgie po větší operaci dutiny břišní / apendix /. Byl tam chlapík středního věku , pohybující se na kolečkovém křesle. Měl jen jednu nohu a na druhé neměl prsty. Ty mu chyběly v počtu šesti i na rukou, průměrně. Občas zajel na balkon, kde s rozkoší kouřil. O velké vizitě se ho pan primař zeptal : „Ještě kouříte ? Nekuřte, nebo Vás budu“….a tady se na okamžik zarazil, ale přece přede všemi na pokoji tu větu dokončil. „nebo Vás budu ořezávat jako vrbu „.
  A jiný příklad. Faktický. Lidské mužské torzo bez rukou a nohou nutilo sprostými nadávkami svou manželku, aby mu zapálené cigarety přídržovala u úst.
  Ještě má někdo snahu nezakazovat kouření tabáku ? Tuto pomstu severoamerických původních domorodců na potomcích pachatelů jejich genocidy ?
  Mám oprávnění takto ostře psát proti tabakizmu, Otce mi zabila rakovina plic. Kouřil 40 denně. Nekouřím po tomto šoku už padesát let.
  Tabakizmus je droga větší než alkohol, nebo rovná perníku. . Za války nebyly k sehnání cigarety ani tabák. Strýc z nedostatku nikotinu dostal horečku. Fakt. Teta proto něco tabáku někde schrastila. Můj děda si na malé zahrádce ve městě pěstoval za války, tak zvanou domovinu – tabák rostoucí i v našich podmínkách. Kouřil střídmě a dožil se vyššího věku. Jako nekuřák od svých třiceti, bych ho mohl následovat.Snad.

  • Hudec napsal:

   Jasně, že kouření škodí. On tu snad někdo tvrdí, že zdraví prospívá?
   Lidských činností, které jedincům škodí, bychom se možná spolu ani nedopočítali. Zajímavé je, že v řadě případů škodí to, co lidé nejvíc milují….
   Spor je o tom, alespoň já to tak chápu, co a nakolik a jakým způsobem regulovat či nikoliv ze strany státu. Moje první žena nikdy nevykouřila ani jedno cigáro a zemřela ve třiceti letech. Ta druhá hulí čtyřicet denně od raného mládí a zdraví jí celkem (až na tu boreliózu) celkem slouží a hrozí nebezpečí, že se dožije požehnaného věku.
   To přece v této diskusi nejsou žádné argumenty.
   P.S.: Originál, na který si možná ten váš primář nevzpomněl, je ze Švejka a zní „ořezat jako prasklou tužku“. Je to v Haškově podání velmi humorná minihistorka 🙂

   • Geordyn napsal:

    Odpovím – z uváděných příkladů vyplývá toto. Regulovat státem stejně, jako reguluje drogové závislosti na cokoli, co lze za drogu prokazatelně považovat. Zdravých občanů nám netřeba? Jestliže jsou ti, co se pokusí neúspěšně o sebevraždu, ihned psychiatry na několik týdnů na uzavřených odděleních psychologicky ovlivňováni, aby to víckrát nedělali, tak nechápu, proč se bránit intenzivnímu omezování drogových závislostí. Pokud ovšem poslanecká sněmovna uvažuje opačně, je třeba její snahy volbami zarazit. A Vás, jako pasívního kuřáka lituji. Riskujete.
    Primář nemusel vzpomínat na tužku, Prsty jsou silnější než tužka. Změřte si to posuvkou / také úsměv/.
    A argumenty lze snadno nalézt ve statistikách zdravotních pojišťoven.Tím jsem napsal o problému regulace státem dost.

    • Hudec napsal:

     Nikoliv, dost to není. Zkuste lidem sáhnout na chlast (také droga) a máte revoluci hned. Je to jen otázka měřítek.
     Ostatně i sebevražda je svobodná volba člověka a stát by do ní měl zasahovat co nejméně. Vy ovšem nepíšete o sebevraždách, ale o pokusech o sebevraždu – často/většinou jen demonstrativních. Kdo se chce skutečně zabít, těžko mu v tom zabránit.
     Cigára i chlast jsou v našich krajích drogou domestikovanou a je-li jejich vliv držen v mezích, těžko se jich zbavit. Píši jako nekuřák a milovník kvalitního vína.

     • Antonie napsal:

      (1. Timoteovi 5, 23) „Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína.“ 🙂

    • Antonie napsal:

     Zakazovat cigarety, alkohol a drogy jedině nezletilým ale to je o výchově, vychovávat by měla rodina a škola. Stát by měl regulovat pouze zločiny, kriminalitu mít pod kontrolou a stejný metr na všechny, na poslance stejně jako na občany.

     A jestli dospělý člověk si ničí svoje zdraví závislostmi na cokoliv, tak nevychovanost neukázněných neopravňuje stát vydávat zákazy a postihovat a omezovat svobodu ukázněných.

    • Lex napsal:

     Pane/paní Geordyne („stránka se nedá zobrazit“),
     oproti Vašemu pohledu na zákazy (drog všeho druhu) považuji za potřebné zmínit, že kromě vlivu na zdraví, škodlivosti různých „drog“ či jídel nebo nápojů, různých lidských činností apod., které všechny by šly zakázat, jak predikujete, je tu ještě jeden fenomén, a ten lze označit za „kulturu, zvyky, tradice, obvyklosti, životní způsob apod.“.
     K té naší kultuře, zvykům tradicím, životnímu způsobu, patří od středověku tolerance ke kouření tabákových produktů a konzumace nápojů v nichž kvašením vzniká alkohol (a to ne od středověku, ale od dávnověku, už od dob Ježíšových a zřejmě ještě mnohem mnohem dříve.
     Tyhle „drogy“ byly v našem kulturním prostředí vždy – ne-li tolerované, tak minimálně trpěné. A to při všech rizicích, které spolu nesly. On na těch zlozvycích totiž mj. vždy vydělával erár a předtím třeba panovníci nebo obecně panstvo, kteří zase nesli jiné náklady spojené se společností či společenstvem.
     Naproti tomu v našem evropském kulturním prostředí nikdy nebyly trpěny „tvrdé“ drogy jako opium či kokain případně hašiš etc. etc. Tyhle „dobroty“ byly zase příznačné pro jiné kulturní okruhy. A v těch ovšem zase zpravidla nebyl a není tolerován alkohol.
     Tak to prostě je a nehledejme důvody.
     ¨Co je ovšem pro náš kulturní okruh – teď mám pod tím zájmenem „náš“ na mysli naši zemi po převratu 1989, to je přelom, kdy k nám vtrhly ony tvrdé drogy (nebo i měkké drogy jako marihuana). Zcela cize a při společenské toleranci dosavadních „drog“ (nikotin, alkohol).
     V opiovém doupěti se sotva setkáte s kuřákem opia z vodní dýmky současné „zhuleného“ alkoholem. U nás je to „normální“. Mladík či slečna s dvěma promilemi alkoholu, s cigaretou volně visící v koutku úst a pervitinem v žíle (extází, heroinem – dosaďte si co kdo chce).

     Tak wo to tady go. Náš kulturní okruh je něčím již staletí definován. A to i tolerancí k těm staletí akceptovaným „drogám“. Do něho (toho „okruhu“) se vkradly jiné, skutečné DROGY.
     A vy se pokoušíte stavět všechno naroveň. I za situace, kdy z oněch zatím „tolerovaných“ drog má erár neskutečné zisky. Zatímco z těch netolerovaných skutečných drog má jen ztráty.

     Není pak náhodou, že lidem (politikům, žurnalistům, členům „obecně prospěšných občanských iniciativ“ apod), kteří se snaží měnit naše životy oproti staletí panujícím tradicím vytvářejícím naši kulturu, životní způsob, se říká „dobroserové“.
     Právem, podle mého názoru.

 32. Horacio napsal:

  Ještě přidám jeden exotický zážitek ze zmiňovaného Singapuru. Byl jsem tam asi před 5lety, tak už je to možná jinak, ALE:

  Kouření na veřejnosti bylo zakázané mimo vyhrazená místa. Tedy asi tak každé 2 bloky byl na chodníku tzv. „yellow box“, tedy prostor ohraničený žlutou čarou cca 1,5 x 1,5m a popelník a tam jste mohli kouřit.

  Bydleli jsme v indické čtvrti, nad kterou se i taxikáři trochu ofrňovali kvůli její punkové pověsti – lidi tam např. občas v postranních uličkách chodili i mimo přechody!

  Tam měli na zahrádkách u hospod vyznačenou žlutou čárou na zemi hranice kuřácké části, což se docela dodržovalo, takže se židle nacpaly do kuřácké části takovým způsobem, že tam borci kouřili třeba hned vedle kiosku na elektriku bez dvířek 🙂

 33. Anonymní napsal:

  Ohleduplné chování vůči sobě navzájem, jak vidno, není samozřejmost. Je také pravda, že zákony (nebo jinak nastavená pravidla) ne vždy sledují „vyšší principy mravní“. To platí obecně.
  Ale nic nového pod sluncem. Již (nebo ještě ?) v šestnáctém století byli kuřáci exkomunikováni z církve svaté.

 34. zemedelec napsal:

  Jen mě u toho napadlo,Phillips Morris jako nadnárodní společnost,po podpisu smlouvy TTIP,by mohla žalovat ČR v bránění podnikání.To bych poprosil pana Leo K.kdyby k tomu něco napsal.

 35. Mikelo napsal:

  Otevření diskuse k tomuto tématu jsem pochopil jako výzvu položit na misky své subjektivní váhy argumenty Jezevce a Vlka.

  Předem prozradím výsledek:
  Miska Jezevec spadla dolů a miska Vlk visí nahoře, jakoby na ní nic nebylo. Jezevcovy argumenty jsou naprosto logické a pomineme-li tzv. „posraný lidský faktor“ šly by v praxi uskutečnit a měly by šanci fungovat.
  Vlk nenabídnul většinou jen své dojmy a politickou orientaci a antipatie vydává za objektivní skutečnosti. Navíc mně nemile překvapil politruckou pseudoargumentací typu – cituji:

  1) „Milý jezevče, zkus se vrátit do elementárních hodin fyziky v 7.třídě ZDŠ. Eventuálně do hodin Vlastivědy v třídě 5.-té. Pokud tak učiníš, dojde ti praktičnost té myšlenky – tedy schopnost otevřeného prostoru rozptýlit kouř a pachy velmi rychle do naprosto marginálních koncentrací.Kdybys náhodou měl pochybnosti o těch fyzikálních schopnostech rozptylu na volném prostranství, stačí, když se podíváš na tovární a elektrárenské komíny, pokud ještě existují. Jsou co nejvyšší – aby rozptyl byl do co největšího prostoru a hned. Simply clever, jak říkáte vy angličtináři. U kuřáků v obvyklém počtu stačí vylézt před hospodu.“

  Tohle je pokus o argumentaci, pokud parafrázuji, simply stupid. Smrad a škodliviny z kouření se hned tak nerozptýlí, skutečně stačí když na ulici pod otevřeným oknem projde kuřák a nekuřák to přes to okno set sakra ucítí a to smraďoch jen prošel. A domnívat se, že komín něco řeší je rovněž hloupé. Jediné co komín ve skutečnosti dokáže, je odfouknout zplodiny hoření, chemické výroby atd. do výšky a dálky, aby spadly na někoho kdo pak bude muset zdroj sraček pracně hledat a právně napadat, chce-li žít ve zdraví.
  Připomíná mi to módní, ale technicky přiblblou propagaci elektromobilů, které nejsou nic jiného, než moje auto s výfukem namontovaným u někoho jiného.

  2) „Jsou li v pozici nájemníků, mají vždycky možnost změnit bydliště. Svým rozhodnutím. Trh s byty existuje.“
  3) „Pokud je tím postiženým vlastník nemovitosti, pak i on má svobodnou volbu – mít tam nebo nemít hospodu.“

  Nad tímto jsem doslova otevřel hubu. Takovou úroveň demagogie bych zde na Kose nikdá nečekal, zejména od vydavatele. Dříve se takovým blábolům říkalo knížecí rada.
  Pokud Vlk vyčítá Jezevci vzdálení od reality, tímto výrokem prokazuje, že sám je mino relitu asi tak pověstných tisíc mil.
  Ani nevím jak bych to měl komentovat. Pokud se takových podpásovek dopustí někdo s kým jsem v přímém rozhovoru, zeptám se, zda se nepřeřekl a pokud potvrdí, že nikoli, končím hovor pro mrhání mým časem. Snad jen tolik, že takováto prohlášení z mého pohledu plně opravňují Jezevce nazvat Vlka blazeovaným dlícím v pohodlí obýváku.

  Bohužel se, ač nerad, musím ztotožnit s Jezevcem v tomto – cituji:
  „Začátek konce britských listů, dnes zvaných poBlisty a sloužící jako exemplární příklad žurnalistické žumpy – se datuje někde tam, kde Čulíka posedlo přesvědčení o vlastní neomylnosti – a ke každému textu, který se lišil od jeho jedině správných názorů, připojoval denunciační komentář, aby bylo všem jasné, jak je ten pisatel blbej a jak má žabí rozhled, a co si má čtenář myslet. Ve stylu se čulíkárně začínáš blížit, v argumentaci bys však měl ještě dost přidat.“

  Skutečně, podobný trend Vlkových komentářů už nějakou dobu také pozoruji. řekl bych, že asi tak od doby, kdy Vlk klábosí s Borisem ve Slobodnom vysielači.
  A nejsem sám, kamaráda jsem kdysi navedl na čtení Kosy, pro kvalitu uveřejňovaých textů, ale nedávno mi sdělil, že začal zcela ignorovat Vlkovy poznámky a články, pro trvalé vzdalování se od reality a povýšenost. Je třeba se hlídat, ani Vlk nejvlčejší není imunní proti tomu aby mu zájem o jeho názory stoupl do hlavy. A že to není nic jednoduchého, uhlídat sám sebe, víme všichni.

  Inu, kuřáci se ohlídat zjevně nedokáží. Hulení několika set jedovatých látek s přídavkem špatného tabáku (a kouření cigaret dle chemických rozborů opravdu ničím jiným není) je drogovou závislostí. Na tom se snad objektivně shodneme.
  Před dopady jakékoli drogové závislosti musí každá civilizace, nechce-li předčasně zdegenerovat a vymřít, chránit zejména děti, těhotné ženy, nemocné, jedince se slabou vůlí v nesnázích, ba vlastně všechny své členy. Rovněž výše jmenovaná civilizace musí bránit propagaci drogových závislostí. Jsou-li tyto postuláty ručičkou vah, pak se nedivím, že Jezevcova miska váhu má a Vlkova nikoliv.
  Ty nesmysly v tzv. protikuřáckém zákonu skutečně při pohledu přísně logickém potřeby ochrany před propagací a následky kouření nesplňují ani náhodou. Mnohem více se blíží nasycenému predátoru s přeživší a celou kozou.
  Asi tak – vládne EUtrend nehulit, musíme nějak vyhovět. Jednak abychom byli světoví, taky abychom ty hlavy z teplého eurokonečníku nemuseli vyndat, ale hlavně pracky z krabice s eurofondy.
  Ale musíme obezřetně našlapovat, daňové příjmy putující k nám od kuřáků nejsou až tak zanedbatelné, doba je zlá a každá kačka se hodí.
  Taky by mohli hen tydlencty tabákové koncerny tak nějak znejistět a přestat posílat prachy na stranické ANOúčty.
  Jeden nikdá neví, soudruzi, však víme… eeh, čo to táram, soudruzi, kolegovia demograti som chcel povedať.

  Když se tak na ten prázdný humbuk kolem hulení dívám, ze všeho nejvíce mám dojem, že jde o reklamní kampaň sledující zvýšení spotřeby tabáku a zisků farmaceutických firem.
  V tom prvním je přímá úměra jasná každému, to druhé naznačím.
  Není to až tak dávno, kdy byla rekonstruována Fakultní nemocnice Ostrava. Na plicním oddělení byla zřízena útulná kuřárna. Na dotaz, není-li tohle výsměch léčbě odpověděl primář
  tohoto odělení, že bohužel není. Ač vysoké procento pacientů se na toto odělení aktivně prokouřilo, jen co je v nemocnici aspoň trochu vyléčí, tedy jakmile mohou vstát z postele,
  ihned se šourají v županech ven ať prší, nebo mrzne, jen aby si mohli zapálit. Velice rychle jsou zpět ležáci se zápalem plic a podobnými chorobami.
  Jasné? Nebo potřebujete ještě něco dopsat?

  Mým závěrem je:
  Zatím jde jen o kecy a politiku. Nic víc. Nemá smysl se o takové šaškárny zajímat, jen zakrývají jiné a mnohem horší problémy naší společnosti.
  Kdyby šlo o to chránit všechny reálně, či potenciálně postižené smradlavou a jedovatou činnosti na kouření závislých narkomanů, vypadalo by to zcela jinak.
  Každému kdo kouří by zdravotní pojišťovny adekvátně zvedly pojistnou částku a k tomu by si léčení chorob, které jsou způsobeny, či akcelerovány kouřením museli plně hradit kuřáci sami v plné výši.
  Žádné zákazy, žádné licitace mezi politiky, jen tohle a důsledně. Ať si každej hulí jak a kde je mu libo. Ale až si zadehtuje plíce žádné slitování, sám si vybral, informace předem dostal.

  • Lex napsal:

   „Ale až si zadehtuje plíce žádné slitování, sám si vybral, informace předem dostal.“

   Příteli, tak jednoduché to není – vzdáleně můj koment v 19.04.
   Tak jednoduché to fakt není – to byste primárně musel odpovědět na otázku, kolik si na svou „léčbu“ platí skuteční narkomané z tvrdých drog, kolik patologičtí hráči apod. Nic. Stát hradí různé metadonové programy, narkomanům poskytuje injekční stříkačky a ty použité a infikované lidé sbírají po parcích, dopravních prostředcích, ulicích, těm, kdo chtějí absolvovat odvykací léčbu hradí veškeré náklady a – pokud šlo o zaměstnance – pobírá i nemocenské dávky . A to jsou případy, ze kterých erár nemá miliardy příjmů (viz nedávný vlkův článek s příslušnými grafy), ale jen ty výdaje.

   • Mikelo napsal:

    Samozřejmě, že nic, naprosto nic nelze praktikovat na 100%, ale pokud nejsme schopni řešit věci z pohledu skutečného cíle, nemá smysl o nich žvanit.
    Pochopitelně, můžeme dojít k závěru, že něco v praxi nelze a pak je lepší věnovat úsilí tomu co lze. Vše je lepší, než předstírat, ale nic nechtít.

 36. passant napsal:

  Zajímavé názory . Přidám jednu fasetu. Od svých dvaceti let až málem do padesátky, jsem byl těžký kuřák. Čtyřicet i více kousků. Teď, už více než dvacet let totálně abstinuju. Přestal jsem najednou a dobrovolně, a ta nedokouřená krabička cigaret, na mne marně čekala snad třičtvtě roku na mém trucstolku i se zapalovačem. Přesto, i teď mi (tak jak píše Lex) čerstvý kouř zavoní. Dokonce si klidně sednu v kuřácké hospodě ke kytaře a zahraju si na foukačku. Nevím jak Vy, ale já mám pocit, že za každého režimu nám povstanou nový úředníci, kteři snad aby nám dokázali, že je potřebujeme a že bez nich nic nepůjde, nám i přes naše mrtvoly budou dělat dobře. Zase se odvolám na Lexe. Ano, to jsou Ti správní dobroserové. To jsme skutečne takové ovce, že neustále potřebujeme, aby kolem nás pobíhali ovčáckí psi, se zákony jimi vymyšlenými (zmršenými ) ve svých tlamách?

 37. Diakritika napsal:

  za me teda argumentacne vyhrava jezevec ..

  jedina situace .. kdy musi zit (byt) nekurak ve spolecnosti kuraka je dite v kuracke rodine .. pokud se tento problem neresi .. pak vsechno ostatni je prkotina …

  pokud jedinym vysledkem protikurackyho zakona je .. ze vyzeneme kuraky z hospody pred hospodu .. pak je to jen a jen buzerace .. (pokud je to kvuli zamestnancum … pak nechapu … proc je zamestnanec chranenejsi nez dite; o navstevnicich hospody ani nemluvim)

  pokud stat chce neco s kourenim udelat .. ma sanci zacit u sebe a vyhazet vsechny kuraky placeny z dani .. doktory, zdr. sestry, ucitele, vojaky, policajty, uredniky … vcetne politiku, zastupitelu i prezidenta .. 🙂 pripada mne to jako cistsi reseni a navic jdou lidem pozitivnim prikladem … a .. ten rev v poslanecke snemovne bych si fakt rad poslechl 🙂

 38. Old Rebel napsal:

  Mikelo, plný souhas jak s tebou tak s Jezevcem v této záležitosti.
  Ale po tvém příspěvku ( také si všímám poslední dobou vlkových vstupů ) mě napadlo, že asi brzy dojde opět k zavírání Kosy. Pokud k tomu dojde, bude to škoda nejen pro Vlka ale i pro širokou kosířskou obec.
  A pro Vlka – přijmi to s pokorou a buď za to rád, protože ti kdo tě takto občas i sepsují jsou tvoji dobří přátelé a buď jim za odvahu ti to říc vděčný. Vím to z vlastní zkušenosti a taky vím, že to není nikdy příjemné ale vždy ozdravné.
  Old Rebel

 39. Martin V. napsal:

  Stran dnešního sporu dvou lesních čtyřnožců: domnívám se, že jsou poněkud mimoběžní a bohužel už osobní ve větší než malé míře. Neboť: má stát jako nesporný suverén prostřednictvím poslanců (jakkoliv v reálu zastupují vůli voličů jen minimálně) upravit pravidla pro veřejný prostor (a ano, hospoda bez debaty je veřejný prostor)? Ano, má. Stejně jako má plné právo zakázat lichvu, zneužívání monopolu, dětskou práci, incest, obchod s lidmi, nazývat nahnědlou sračku čokoládou a hromadu dalších přísně soukromých privátních věcí, do kterých těm zpropadeným levičáckým regulovčíkům zatraceně nic není. Na tohle totiž homo sapiens přišel už opravdu hodně dávno. Náčelník je Mamutík a řekl tak a tak a jestli se ti to, Kopčeme, nelíbí, můžeš jít podnikat, kam ti libo. A většina příčetných Kopčemů v dějinách si rychle spočítala, že i když je Mamutík blbec a jeho názory prvohorní, tak šanci na přežití má řádově větší, když se prvohornímu blbci přizpůsobí.
  A na druhou stranu, jak už zde několikrát zaznělo: s tím rozptylem jedovatého smradu z kuřáků to bohužel není až také růžové. Pokud lze domovní vyhláškou zakázat noční luxování nebo hlučný sex, ale jedovatý smrad nikoliv, je něco principiálně velmi špatně. Bydlení ve vícepatrovém domě nad bezohledným sobeckým kuřáckým smraďochem snese plnohodnotné srovnání s čekárnou MHD, v níž se vyskytuje podobně bezohledný sobecký kuřácký smraďoch. Uspávání ročního prcka v čerstvě „vyvětrané“ místnosti promořené následky nezakázatelné osobní svobody sobečka bydlícího o patro níž věru nevyvolá záplavu kladných emocí. Půlkilometrová procházka v odstupu do 20 metrů za aktivním smraďochem dokonale zkazí ranní cestu do práce i tu odpolední domů. Před téměř každým obchodním/kancelářským centrem, nádražím, úřadem houfec intenzivně smrdících. Svobodně jít jinudy? Nelze. Lze akorát svobodně nevyřídit úřad, nenakoupit, neodjet. Všechno prosím osobní zkušenosti. Takže souhlas s tím, že začít se mohlo venku. Že to nejde vymáhat? No, oficiálně a úředně ne. Což nešlo ani u smradu v čekárnách MHD ani u psích hoven na chodníku a trávnících, ale stejně se zavedlo. Výsledek? Hoven měřitelně ubylo. Podle mého pozorování už dnes většina po svých psech uklízí, zejména když jim k tomu město připravilo luxusní podmínky – sáčky a koše na každém rohu. No a když nelze dát do každé ulice strážníka, lze působit psychologicky. Ze zkušenosti je to docela účinné. Vytažený chytrý telefon s foťákem a kamerou udělá svoje. Ani se ta kamera nemusí zapínat.
  A ještě: lidi se pochopitelně nedělí na kuřáky a nekuřáky. Dělí se na slušné a ty ostatní. Ti první dobře vědí, že kouřením můžou svoje okolí velmi obtěžovat a dají si pozor (i námahu), aby toto minimalizovali. Těm druhým je to občas nutné nařídit.

 40. @@ napsal:

  Právo kuřáka je šlukovat dehet a nikotin, ale už ne vyfukovat kouř obsahující dehet a nikotin na jiné lidi. Jejich právo je naopak ozvat se proti tomu kdekoli a kdykoli.
  Není to snad dostatečně liberální?

 41. LP napsal:

  Mala poznamka na okraj – fajciari chodia na fajciarske prestavky povedzme 1x / h. Co si vsimam, tak kazda takato prestavka trva minimalne 10-15 minut, to je 80-120 minut za pracovnu dobu.
  Bolo by zaujimave sledovat jednanie zamestnavatela ci by toleroval, ak by sa nefajciari kazdu hodinu vyparili na 10 minut mimo pracoviska s tym, ze sa musia ist nadychat cerstveho vzduchu 🙂

Komentáře nejsou povoleny.