Válka policajtů, válka o policajty


Máme  tady další  vládní  krizi. nejsem jí nikterak  zaskočen. Anošéfe! šéfa  Babiše opět  vyhrožuje  odchodem z vlády. A  situaci vygradovalo do maximální možné podoby  – nechce  koaliční  schůzku, ale vyvolalo rovnou dohadovací  řízení, což  je  podle  koaliční smlouvy poslední instrument nouzové komunikace vládních stran před  tím, než  některá/ některé  z nich opustí dosavadní  vládu a  dojde  na  nové  volby. Nejsem  tím ani trochu  překvapen.  Před  pár  dny, když jsem popisoval dění  kolem protikuřáckého zákona, jsem, jak možná  pamatujete,  v článku

Ano estráda pokračuje. Ale trochu jinak.

napsal  toto:

Evidentně pro Babiše tato koalice fakticky skončila v okamžiku, kdy jeho vládní partneři zcela zřetelně dali najevo, že to myslí naprosto vážně  se zákonem o střetu zájmů , který by jej velmi citelně omezil a postihl. Od té doby nevynechá žádnou příležitost jak partnerům házet klacky pod nohy. A že mu to jde! Okamžitě po hlasovací blamáži vyrazil s prohlášením, že premier Sobotka je lhář, což stihl ještě několikrát zopakovat a navíc odmítl účast na dohadovacím řízení koaliční rady, která měla problém odstranit. Mně osobně z toho vychází jediné – Babiš jen čeká na vhodný okamžik, aby současnou vládní sestavu rozbil a přetavil své volební preference v mandáty ve volbách.

A  myslím /studente, myslet , znamená pranic  vědět!!!/, že  čoro moro kolem policejní reorganizace je jen  další pokračování  nekonečného příběhu  Andyho odchod  z koalice  a hledání vhodné záminky pro tento akt. Vlastně  – tomto bodu klidně nahradím slovo myslím termínem jsem si jist. Je  to , svým způsobem ideální příležitost.

Problém, který si tentokráte  Babiš  vybral pro boj proti svým  partnerům,   není   už nějaký  zákon o  tom, jestli se  smí nebo nesmí  kouřit  v hospodách nebo na  zastávkách MHD, či zda budou/nebudou  kuřárny! Tentokrát  je  středobodem koaliční  rvačky policie a zejména  její reforma špičkových vyšetřovacích útvarů  – tedy UOOZ a protikorupční  jednotky. A  rovnou přiznám, že  naprosto netuším, kde  je  v dané  kauze světlá strana  a kdo představuje  temnou sílu. Jestli má  pravdu  skupina tvořená

Robertem Šlachtou, jeho důstojníky, nejvyšším státním zástupcem Pavlem  Zemanem  a vrchními státními zástupci  Lenkou  Bradáčovou a  Ivo Ištvánem

či ti, kteří reformu  navrhli  a prosadili, takto reprezentovaní  policejním prezidentem Tuhým a  jeho náměstkem  Laubem.

Respektive, kdyby  tyhle  dvě  množiny  byly  konečné a  uzavřené a  spor  probíhal jen  mezi nimi, pak bych měl  dozajista  tendenci  dát za  pravdu  té první.  O  nejvyšším státním zástupci  Pavlu Zemanovi mám jen to nejlepší mínění. Neznám jej sice osobně, ale  jeho otce, bratra  švagrovou ano. A moje  dobrá  žena  Karkule  má zase osobní kolegiální zkušenost s jeho  matkou. Takže  si o něm troufnu prohlásit, že  minimálně po lidské stránce bude ok. Ti ostatní  z   téhle  skupiny – t.j Šlachta, Bradáčová a  Ištván osvědčili  mimořádně velkou odvahu a osobní integritu, když začali  stíhat  ty  dříve  nedotknutelné! Mají za  to můj osobní obdiv. Doslova  hráli o svojí existenci. Jak proti mocným, tak proti s nimi spřaženými medii.

Naproti tomu o pánech z policejního prezidia  nevím  vůbec nic.Kromě  sporých informací z jejich životopisů.

Jenže  ani jedna  z těch dvou, dnes proti sobě  stojících  množin  není  kompletní. Do té první – řekněme  Šlachtovy, si dnes nutně  musíme  dosadit  Andreje  Babiše.  A do  té druhé pan ministra  vnitra  Chovance….

A  najednou zde máme  úplně jiný  obrázek. A mně se vybaví  jméno Bureš, kauza  Čapí  hnízdo,  dotace pro  paliva  vyráběná  z řepky,  podprahové  manipulace  s veřejným míněním  v Babišově  tisku nebo jeho známý veletoč v  migrační krizi, kdy  ještě  loni v září by byl přivítal migranty  jako vhodnou pracovní sílu,  aby o měsíc  později  žádal div  ne mobilizaci k zastavení  jejich vpádu  do Čech.

A naopak – ohledně Milana  Chovance  jsem názoru, že se jedná o kompetentního a dobrého ministra  vnitra  a nevěřím, že  chce znásilnit policii   a udělat  z ní  svůj  zprivatizvaný vyšetřovací nástroj, sloužící mocenským zájmů  jeho osobně nebo  jeho strany, jako to kdysi, podle mého názoru,  dokonale  předvedl Ivan Langer.

Zkrátka   – když  započtu  do obou táborů i politiky, rozhodně  netuším, kdo jsou  ti, kterým bych měl držet  palce.

Normálně  bych psal  až tehdy,  když  bych  se  seznámil  s fakty  kolem znění reformy a dejme  tomu – mechanismů jak byla  tvořena  a projednávána. Potíž  je   v  tom,  že k dispozici jsou  v  téhle  rovině  jen mimořádně  útržkovité  informace! Které laik nemůže  složit do nějakého obrazu, ale  dokonce  ani přibližně  vyhodnotit, co vlastně  onen obraz by  asi tak  měl představovat!

Laická  veřejnost  ví jediné – že  cílem reformy je  sloučení dvou vrcholových policejních útvarů z nich oba   potírají tu úplně  nejzávažnější   nedrogovou kriminalitu, do jednoho. Pod  jedno vedení. Nemohu  říci,  že  by mi tenhle  záměr připadal ze  své podstaty  ujetý. Spíše naopak.Pokud  si člověk uvědomí,  že mnohé případy se prolínají a  sledování, natož  vyšetřování by  rozhodně  nemělo být prováděno dvoukolejně  nebo konkurenčně, že  specialisty  v jedné jednotce mohou docela  dobře potřebovat i v  té druhé. Že policie  jistě nebude ani personálně ani technickým vybavením u obou útvarů nijak naddimenzovaná  vzhledem k  rozsahu a  hloubce  šetřených i potencionálních  kauz,  že  státnímu  zastupitelství  by se  asi  mělo lépe  jednat s jedním vedením než dvěma, atd. atd.

Jenže  staré moudro praví,  že  čert je vždycky  ukryt v  detailu!  Ty  dvě  nejelitnější policejní složky  si mnoho krát  zkřížily  cestu. Zejména  v poslední době. Zatýkaly  si lidi mezi sebou  navzájem. Bylo tam osočování  z překračování kompetencí. nepochybně i osobní animozity a útvarová rivalita   a pokud  si člověk vzpomene  na ne příliš  dávný střet Bradáčová  -Martinec / bývalý  velitel protikorupční jednotky/  pak tam evidentně  bude i obrovský deficit  důvěry  v některých směrech… A jistě  i mnoho dalšího. Takže  zde máme zásadní  otázku  – bylo sloučení vůbec proveditelné?!

Ministr  vnitra, ale zejména  vedení policie  si myslí,  že  ano. Pak se ovšem zdá,  že  minimálně  mělo celou reorganizaci  lépe připravit a  určitě  projednat. Je  špatně  když  Robert Šlachta  uvede do sdělovacích prostředků,  že  se ho nikdo na nic neptala  vlastně nic nevěděl.  A totéž prohlásí nejvyšší státní zástupce. To  mi přijde jako totální amaterismus. Je li to pravda. kdybych to měl připravovat já, pak  oba  velitelé, o  Pavlu Zemanovi nehovoříc,  by u toho byli od  samého začátku a při spuštění  akce – což má oficiálně  být za  14 dnů, by oba věděli,  kdo  z nich  to povede nebo pokud  ani jeden, kdo to povede  a co s nimi dvěma  bude. Ale  než bych to vůbec dal do pohybu, chtěl bych znát jejich fundovaný a zkušeností podložený  názor, jestli je,  z lidských a interpersonálních  důvodů to sloučení, které  má na první pohled logiku, vůbec  možné. Mám docela  nepříjemný pocit, že  to bylo děláno systéme, který každý  z nás  od  svých nadřízených zažil – já jsem rozhodl a  ty  se ohni!

Jenže  tady  jde o mimořádně  citlivou  záležitost,  velkého dosahu. Ovlivní  to kriminalitu  v celé  republice okamžitě  a na  dlouhou budoucnost. A to i  v případě, že  by nakonec  ANO prosadilo svou a  reorganizaci zastavilo!

ANO prosadilo svou…. Jsme  zase u politické roviny  téhle  nanejvýš  podivné a pro laika  nesrozumitelné  story. Už jsem napsal,  že  mi  totálně  chybí fakta, na  kterých bych vystavěl  svou  verzi příběhu a   došel k nějakému  závěru. Nejsem ani  Sabina  Slonková, abych měl kdykoli přístup k těm nejtajnějším informacím z policejních spisů a zákulisí, nejsem ani Babišův / či jiného  českého mediálního oligarchy /nájemný  brk, abych musel vypotit  článek podle  nepsaných pokynů a zájmů  zaměstnavatele. Hledám  jen nějaké  rozumné  vysvětlení a  chci se dobrat  odhadu věcí budoucích. Protože  pád  vlády / zatím úspěšné především tím, že  nezatěžovala  veřejnost  svými vnitřními problémy/  a předčasné  volby  nejsou  nic, co  Česká republika  potřebuje a totéž platí  o absolutně  rozhádané a  vzájemně  se blokující  vládní většině. Vždycky  na tom my občané  budeme  těžce tratit. Jak se tedy  v situaci, kdy nic  nevím a nemám ani záchytné    body, nějakých závěrů dobrat, pokud  si je  nechci tahat  z palce  u nohy?

Myslím, že  existuje  jedná  rozumná  metoda. Rozložit  tu kauzu  války policajtů a   o policajty, protože  to opravdu je to, oč  tu běží,  z jednoho uceleného  příběhu, na  ty parciální – válku poldů a  druhý  – válku o poldy. Protože  si myslím,  že  jejich zabalení a vytvoření  jednotné  kauzy  je  umělé a zavádějící

Dovolím si proto krok oddělit  vlastní  reformu  od politického boje. Vlastně  už  jsem to udělal i  tak. Takže  znovu zopakuji  – reforma a sloučení má, pohledem laika racio.  A kdyby  kdokoli  měl koncipovat  novou policii  od  zeleného stolu, nikdy  by  nevytvořil policejní  útvary šetřící  v podstatě korupci a nejtěžší organizovaný  zločin, dva. Do podoby  dvouhlavé  saně, jejíž  hlavy  se  snaží  navzájem sežrat.  Jenže  my  už  tady  toho dvouhlavého draka  máme!  A hlavy  jdou proti sobě. A  my  se je nyní snažíme   komplikovanou operací sloučit  do jedné. Ačkoli je  jasné, že  v konečném důsledku  se nutně  musí jednat  o  amputaci jedné  z nich.

Z toho mi  vychází  proč  si stěžuje  Pavel Zeman, Lenka  Bradáčová a Ivo Ištván. Evidentně, zejména  oba  vrchní státní zástupci měli asi daleko blíže  k útvaru Roberta Šlachty a  brali jej jako možná  ani ne za lepší nebo výkonnější, ale  zejména  spolehlivější. Svědčí o tom, dle mého hádání  jak kauza kauza  Nagyová, tak i poslední velký spektakulární  případ  – Vidkun. Tyhle  akce byly  připraveny  v naprosté  tajnosti a jejich  spuštění  bylo překvapením úplně  pro všechny. Včetně  těch jichž se týkaly i   privilegovaně informovaných    Sabin Slonkových.  Jenže  jakmile  byly  oznámeny  první informace po  spuštění  akce, náhle  nebylo nic , co by neuniklo ze  spisů.Nevěřím, že  od  Šlachty  a jeho lidí. Viz  tvrdý střet Bradáčové s  Martincem, viz zatýkání  u protikorupční policie předminulý  týden….  Státní zástupci mají /mimo jiné/ evidentně  obavu, že  zkrátka  nový útvar  nebude mít  onu  šlachtovskou  totální diskrétnost.

Naprosto se jim nedivím. I kdyby  všichni policisté, jichž  se  reorganizace nějak dotkne /ale  mám na mysli  zejména  ty, kteří si nějak pohorší nebo se třeba  dotkne  jejich ega, aniž  by  si skutečně pohoršili/, byli  absolutní profíci,  bude pořád dost těch, co  to neunesou a budou  si chtít  vyrovnat účty.  A ukázat, že  po novu je  to hůře než postaru!

Už takhle  policie  nedokázala  utajit  často, co utajit měla. Tohle, pro mne může  být  hlavní  argument odporu špiček státního zastupitelství.  A  podíl určité zhrzenosti bych hledal za bleskovým odchodem plukovníka  Šlachty  od policie! Tedy  to je   ta  lepší  varianta. Tou  horší  pak možnost, že  rezignující  šéf  UOOZ  byl totálně  odstaven  nebo má naprostou jistotu,  že vyhrála druhá strana  nebo že  prostě  ti, po kterých šel, zejména kvůli úniku informací/ získali  vrch.

Nic  z  toho, co jsem právě napsal nakonec  nemusí  být pravda. Ale  osobně  věřím,  že  se  zas  až tak moc  nemýlím.

A musím dodat, že nechápu  tu lehkost, s  jakou  policejní prezident  Šlachtovu rezignaci přijal…  Vše  bylo prý vyřízeno za  čtvrt hodinky  ve valčíkovém tempu….  Aniž  by  policejní  prezident uplatnil  při odchodu  superšpičkového velitele  běžné zákonné lhůty , například  kvůli  řádnému předání útvaru!!! Sotva  uvěřitelné! Kolik má  PČR  lidí  Šlachtova formátu, významu  a zkušeností, že  ho tak snadno a  rychle  pouští   a nechce podržet  v nějaké  významné funkci? Ale  třeba  se Šlachtou opravdu nebyla  žádná  řeč…. Ještě  se k němu vrátím v  samém závěr.

Nicméně celou  kauzu, pro mne  už totálně  nepochopitelně  cítil potřebu ještě  zahustit  Ivo  Ištván, který   si pozval policejního  prezidenta Tuhého v  roli poloobžalovaného  do Olomouce, aby mu tzv. podal vysvětlení.  Což  nelze  vysvětlit  jinak,  než  jako skrytou  hrozbu  trestním stíháním. Že  si  Tuhý dovolil připravit  reformu policie! Tohle  už je paranoia! A  Pavel Zeman  by  měl zase Ištvána  rychle  vrátit  z hrušky  na zem.

Tím bych byl vypořádán s rovinou policajstkou. Která se klidně  dá nazvat  válkou policajtů.

Jenže  máme  ještě  co do činění  s druhou linií  příběhu – politickou. A  tady nepochybně  jde  o  válku o policajty!  Ale  to  není jediný  rozměr  tohoto příběhu! Už  v úvodu jsem poukázal na  svůj, dva týdny  starý  odhad,  že  Babiš  bude vyhrocovat  klima  v koalici, protože  hledá nějaký  důvod jak ji opustit a  dostat zemi k předčasným  volbám, kde  plánuje  vítězství. Řekl bych, že  obě  tyhle  větve  zintegroval dohromady. A  nejspíš  je přesvědčen,  že  nemůže  prohrát at nakonec  reorganizace  bude nebo nebude. Že  má zkrátka  strategii   win – win…

Viděl bych  to takhle:

Varianta  první a maximální – rozbití koalice

V průzkumech ANO šéfe! sice vede, ale  lidé příliš  nemilují  ty, kteří položí vládu. bez nějakého  vážného důvodu. Takže  aby  se  stal Andy  rychle  premierem, potřebuje  nějakou zápletku,  kdy bude moci potopit  současnou  administrativu  z nějakých  obecně  přijatelných, nejlépe  mravných důvodů.  A  policejní kauza  se  k  tomu přímo nabízí! Viz  jeho volání – oni chtějí  zneschopni policii,a by nemohla  vyšetřovat  korupční  kauzy!!  A já si to nechci nechat  líbit  a proto zvažuji, jestli s nimi chci vládnout! Což  bezvadně  zní  od  člověka, který  má  majetek v  řádu desítek miliard, ale  je vyšetřován   unijními orgány,  že   neoprávněně  zinkasoval  trapných  50 míčů na   Čapí hnízdo a že  lhal o majiteli! A grády   to dostane  v okamžiku, kdy  člověk  vezme  v úvahu,  že  se jaksi záhadně  a nečekaně ztratily  dokumenty, které  by jednoznačně  dokazovaly, kdo že  na valných hromadách, v kritické době,  se prokazoval jako  majitel a.s. Farma  Čapí hnízdo!!! Jo, od  takového člověka  mne  řeči o boji proti korupci  opravdu  těší! Nicméně, nejde o vlka, ale  o  běžného voliče!!!  A obávám  se, že  Babišův  tisk, + sem tam nějaká  kobliha,  mohou vykonat  svoje… Lidé  jsou  jednoduší a  jednoduše  manipulovatelní  ve  své většině. Mohou – nemusí. Ale  nepochybuji  ani na vteřinu  o  tom, že  Babiš  má  k dispozici  velmi detailně   a průběžně  zpracovávané  průzkumy.  A  ty  nejspíš  budou  hrát  hlavní  roli v  tom, jestli  tu roztržku  dotáhne  do konce nebo ne.

Ale  pořád  ještě  existuje  varianta  druhá – minimalistická

Tu  bych popsal jako  případ, kdy  se  Babišovi nátlakem a  hrozbami položením vlády  podaří zastrašit  partnery a  dosáhnout minimálně  pozastavení,  či spíše zrušení  té reformy.   Přímá výhra  by spočívala  ve  dvou věcech – jasně  by se stal tím, kdo má poslední slovo a nepřímo by ovládl policii  už nyní. A nikoli  až po  volbách. A  že  by okamžitě  s to na veřejnosti prezentoval  jako mimořádně  velký  úspěch svého tažení proti korupci.

Předpokládám, že  speciálně  sociální demokraté  si toho jsou určitě  vědomi. A lidovci také.  Takže? Takže  za normálních poměrů by  pro ně neexistovala  cesta  zpět.  A  na policejní reformě  by měli trvat. Zejména, když  plukovník Šlachta  už  je  pryč a  i kdyby  nové  funkční schema  padlo, bude potřeba  najít  jeho nástupce a nejspíš  obsadit  i další velitelské funkce v UOOZ.  Do čehož  by  Babiš  rozhodně  zkoušel mluvit  protože  by byl posílen  zničenou  reorganizací.

Tohle  Chovanec/Sobotka  prostě  nemůže  připustit!  Ale  kdo ví…. Počkáme  si.  Nepochybně  Babiš  zálusk na policii  má. Viz  známý  případ, kdy  vytáhl  na  nepohodlného poslance  za  soc  dem Šincla  složku s jeho tzv. hříchy. Která  prý byla  nasbírána  z otevřených zdrojů…..  Prý. A  Babiš  ji rozhodně  dohromady  nedával.  Vůbec nepochybuji,  že pokud  zvítězí v  příštích  volbách, první rezort, který  zabere, bude právě vnitro. A mimořádně  tvrdě půjde po  tom, aby mu koaliční partner/ partneři, ani jedním slovem  nemluvili  do jeho řízení. Uslyšíme  v takovém případě od  něj pravý  opak  toho, co tvrdí nyní – že  ta  plánovaná policejní reforma není odborná a výlučná  záležitost  ministra  vnitra a  policejního prezidenta,  ale  že  má a měla  odsouhlasovat v koalici. Překvapí  snad někoho, že  když  totéž  jaksi obě  koaliční strany  zkoušely  směrem k ministerstvu  financí, slyšeli  jasné  NE od  šéfa/majitele  ANO?  Je  to totiž  válka o policii. O  to, kdo na ní bude mít  větší  vliv.

Babiš  si prostě  otevírá  policejní  kanály. Momentálně  jako zastánce  reformou postižených a ukřivděných policistů, zejména  ze  Šlachtovy  jednotky…. Kdo  ví   totiž, co právě  šetří.

V  každém  případě  ta  kauza  bude ještě  dramatická a myslím, že se dočkáme  pár  zajímavých obratů. Které sotva  budou k lepšímu.

Znovu  opakuji  – nevím,  kdo jsou  v  tomhle  kusu  ti dobří a kdo  ti zlí.   Takže  ten článek není  psán se záměrem  to nějak zjistit, natož  objasnit.  Jen  jsem se pokoušel nad  tou kauzou  přemýšlet o nějakých souvislostech  a dobrat se nějakých závěrů, které se mne budou jako občana  týkat. Což znamenalo odseparovat  politiky  od policajtů A  Samostatně  pojednat  válku poldů, odděleně  od   války politiků o poldy.

Bohužel je  zřejmé,  že  díky  těmhle  hrátkám to nyní  gauneři, či spíše  velkogauneři budou mít dost  dlouho  výrazně  snazší. protože  protikorupční  útvar  i UOOZ  budou  do značné míry  ochromeny. Jednak zájem o služební věci  logicky ustoupí, řekněme, existenčním zájmům  každého dotřeného policisty, dále  dojde /došlo k zemětřesení  na  velitelských  funkcích a nějaký  čas bude trvat, než  noví   policejní  šéfové  budou opravdu trochu kvalifikovaně velet a rozhodovat  a než  si zatím si konkurující  příslušníci naučí spolupracovat.

 Tohle  všechno  si ale mělo uvědomit  vedení policejního prezidia a ministerstva  vnitra. Než ten, spíše  chaos  než reformu  spustili. Robert  Šlachta  to ocenil mimořádně  drsným způsobem – když prohlásil, že  nevěří  ani policejním ani vnitráckým šéfům…A velkým  varováním pro mne  je,  že  česká lumpenpravice, zejména  ta  modrá  má  ze  Šlachtovy  rezignace  další Vánoce a  Silvestr  dohromady. Stačí si přečíst  vyjádření všech těch Langerů, Schmartzů, Pečínků   a dalších….

A  abych nepálil převážně  jen do Babiše  – ministr  Chovanec  i  policejní  prezident  Tuhý   by  si sakra  rychle  měli  dát  velkou  práci  vysvětlit  veřejnosti, proč  tak najednou, utajeně  a  zhurta se rozhodli tu reformu    provést! Co  bylo tak urgentně  neodkladného,  že  riskli  určité ochromení policie  a to i tehdy, kdyby  celý tenhle  policejní Kulový  blesk byl daleko a  daleko  lépe připraven, předjednán a zprocesován!

A propos  Robert  Šlachta – slíbil jsem, že  ho ještě  přivolám  na scénu v závěru tohoto  článku… S mimořádnou pečlivostí  budu  sledovat  zprávy  o  jeho další  profesní cestě.  Pokud  se objeví  v  čele  nějaké  hodně  velké  bezpečnostní agentury, nebudu  s  tím mít žádný  problém a  řeknu si  -ok. Jestli se ovšem objeví v nějaké  spojitosti  s Babišem nebo Agrofertem…  No  tak v  tom případě  bude   rázem jasno,  kdo byl dnes za  hodného a kdo za  zlého hocha. Což  například  platí  i pro jeho eventuální  návrat  do vysokých  policejních  funkcí za budoucí  vlády  Andreje  Babiše!!!  Bude to ideální  lakmusový  papírek!   A  velmi velmi se bojím toho, že  se něco takové  stane.

A  ještě  něco podstatného!  Česká lumpenpravice  ležela  na zemi. Zničená a  bezvýznamná. Než  Babiš a ostatní  aktéři  nadcházejících politických velehrátek kolem téhle policajtské  kauzy  začnou  rozbíjet  vládu na  spoustu  střepů ve  vidině  svých  příštích politických zisků, měli  by  se podívat na Kalouska , jak náhle  ožil. Pokud  tohle   odporné politické  zombie  chtějí  znovu vzkřísit a stejně  jako  modré zombíky a přesvědčit  lidi,  že  vlastně  nebyli zas  až tak špatní, tak  at  ten policejní  guláš  vaří co nejdéle, co nejdůkladněji a díky  Babišovým novinám co nejhlasitěji a nejviditelněji!

P.S.  ledva  jsem tehle  článek  dopsal a zredigoval,  našel jsem na Parlamentních listech, mezi spoustou  absurdních blbin  blábolů  ke kauza  Šlachta i rozhovor  s bývalým  elitním policistou  a dnes poslancem za  KSČM  Ondráčkem. On ode mne opisovat nemohl a já  přísahám, že  jsem to interview  četl až po  napsání  tohoto textu..

 

 

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.