Smekám před Jakubem Jandou a Kremlin Watch I.


Jak už  vás  Kosa informovala ve  svém pátečním vydání, to,co si  říká  Evropské hodnoty, resp.  její  sekce  pod ještě  údernějším  názvem Kremlin  Watch vydalo  cosi, co nazvalo  ANALÝZA. Abych byl úplně  přesný – má  to být  analýza  stížnosti  na  sotva  uvěřitelné  množství  přehmatů a dezinformací, kterých se   ve svém zpravodajství  o ukrajinském  konfliktu dlouhodobě  dopouštěla/dopouští   Česká televize a kterou vypracoval a  na  Kavčí hory donesl  jeden z autorů Kosy – Petr Pražák, píšící pod  značkou PP.Který  také okamžitě na  tuto „analýzu“  reagoval, takže  17.6.  jste si mohli  přečíst  jeho bleskovou odpověď

Televizní stížnost – PP odpovídá Kremlin Watch

Já jsem  tehdy  slíbil,  že tohle nenechám bez povšimnutí, jen  že  to bude chvilku  trvat. A  sliby, jak známo,  se mají plnit. Nejen o Vánocích.

Jakub  Janda už  v předstihu informoval,  že  tzv. Evropské  hodnoty  si  na televizní  stížnost  důkladně  posvítí… Viz

Janda doslova napsal:

Červen bude skvělej měsíc.

S různými partnery zveřejníme:

– přehledovou mapu české pro-kremelské scény
– přehled aktivit prezidenta republiky, kterými přímo poškozuje strategické bezpečnostní zájmy ČR dle platné Bezpečnostní strategie státu
– mapu českých pro-kremelských webů
– rozjedeme kampaň, která z těchto webů dostane reklamu slušných firem
– detailní analýzu obsahu top 4 českých pro-kremelských webů
– návrh české strategie proti dezinformačním kampaním
– evropskou strategii proti dezinformačním kampaním se zhruba 50 konkrétními kroky
– analýzu stížnosti o informování ČT o Ukrajině
– terminologická doporučení, jak čemu a komu na Ukrajině říkat
– analýzu právních nástrojů proti potírání dezinformačních kampaní

Kremlin Watch, think-tank Evropské hodnoty.

Bojovat se musí.

Vidíte  ten záběr? Tu  šíři? Tu univerzalitu?

Nejen, že  je schopen dokonale popsat a  zmapovat ohniska  štvavé a podvratné propagandy  v  naší  zemi,  vedle  toho , levou zadní  stihne  uhlídat  vlastizrádné  aktivity  prezidenta  republiky,  rozjet  kampaň, která  zbaví  místní centra  ideologické diverze reklamy  a tím i peněz, nutných na provoz, z kterých  u 4 nejhlavnějších provede  DETAILNÍ  rozbor  jejich obsahu,  ale  jen tak mimochodem si  ještě  stihne střihnout návrh  české, ale  co české  -CELOEVROPSKÉ strategie proti  dezinformačním kampaním, s  ne méně  než 50-ti konkrétními kroky a  vše  doplnit   a završit  analýzou právních nástrojů  proti potírání  dezinformačních  kampaní !  Malý  ten, kdo má  jen malý cíl! Evropa  potřebuje, dle  Jakuba  Jandy a jeho souputníků naprosto nezbytně nové  aktualizované

Malleus maleficarum

tedy Kladivo na  čarodejnice!

Dovolím  si přetisknout  o Kladivu   z Wikipedie    toto:

Kniha je rozdělena do tří částí:

 1. Bůh Všemohoucí a jeho souhlas, Ďábel, čarodějnice – zabývá se ďáblem, čarodějnicemi a čaroději, definicí čarodějnictví a jeho reálností.
 2. Metody a pakty spolčených čarodějnic, jak je objevit, jak je rozpustit, projevy čarodějnictví a obrana proti němu, likvidace následků čarodějnictví.
 3. Soudní (církevní i civilní) procesy, mučení, trestynávod pro inkvizitory, jak nejlépe usvědčit obviněné ze spolku s ďáblem. Autoři se snaží dodat věrohodnost své knize tím, že vyprávějí příběhy „ze života“, které dokazují existenci čarodějnictví. Vyzdvihují význam udavačství.

Stačí  nahradit  slovo čarodějnice -termínem prokremelské weby nebo prokremelská  scéna,či slovní  spojení projevy čarodějnictví a obrana proti němu, likvidace následků čarodějnictví  Jandovými evropskou/českou strategii proti dezinformačním kampaním se zhruba 50 konkrétními kroky a zejména Soudní (církevní i civilní) procesy, mučení, trestynávod pro inkvizitory, jak nejlépe usvědčit obviněné ze spolku s ďáblem. dát  dnešního výraziva  ve  formě – analýzu právních nástrojů proti potírání dezinformačních kampaní a je  to jako noha!!!Text z  roku 1486 je naprosto aktuální a  funkční i dnes, neb Wikipedie  praví že…

Kniha poskytuje dosti věrný obraz své doby, charakterizované strachem a nejistotou, kde obyvatelé  Evropy hledali viníky situace…  a že …sepsání díla mělo přesvědčit současníky o nebezpečí čarodějnictví a získat spolupracovníky na jeho potírání….

Smekám před  Jakubem  Jandou! Dnes poprvé a nikoli  naposled….

Jenže  tenhle článek má  být  věnován  úzce  tomu co z toho jeho  kladivově  čarodejnického spolku vypadlo ohledně  PP a jeho stížnosti. Což  uznávám, že  pro někoho, kdo si troufá  radit celému  světu- eh čo to tárám – zatím jen jandovsky  skromně -pouze  celé Evropě,je jen droboučká  lapálie, která je  téměř  pod jeho rozlišovací  schopnost. Přesto i  této téměř  zanedbatelné  banalitě  věnoval  svůj  čas  a svou pozornost!Takže smekám před  ním podruhé!

Přiznám sebekriticky, že kdybych byl v jeho pozici, toho, kdo vytváří  celoevropské  návody  na hon a zničení čarodejnic, tak bych  nějakou stížnost v zemičce  rozměru a váhy  České republiky,  vůbec neřešil… Neměl bych na to čas. Ale komu  čest, tomu čest!

Ale  je nejvyšší  čas  se  vrátit  k tomu, co ohledně  stížnosti  vypracované  PP zjistil Kremlin Watch.

Link  na  celou  analýzu  jsem už  dával, ale pro jistotu – ještě  jednou

Do tohoto  článku, který  asi bude delší než obvykle  dám jenom  kompendum závěrů

Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině

16.6.2016

Demokratické instituce, mezi které se Česká televize jako klíčové veřejnoprávní médium počítá, jsou pod konstantním agresivním tlakem dezinformačních snah Putinova Ruska a jeho spojenců. Jejich cílem je oslabit, umlčet, či zásadně snížit legitimitu demokratických institucí západních států. K tomuto cíli směřuje i snaha poškodit Českou televizi, kterou můžeme z české dezinformační scény sledovat systematicky.“

Na Radu ČT dorazila rozsáhlá stížnost na informování ČT o ruské agresi na Ukrajině. V tomto textu se budeme věnovat charakteristikám samotného dokumentu a způsobu jeho zpracování. Autorem je analytik programu Kremlin Watch Roman Máca.

Po hodnocení samotné téměř pětisetstránkové žádosti a ukázce šesti modelových příkladů, jaké metodologické a faktické chyby se v ní objevují, dochází k závěru, že:

  • Mezi hlavní opěrné body stížnosti patří důraz na použití prokremelského narativu a pohledu pro popis osob a výkladu událostí. 
  • Často se také objevuje orientace na drobné detaily.
  • Rozporován je rovněž celkový obraz, kdy je očividný komplexní obraz kritizován subjektivním pohledem. 
  • Dále dochází k tlaku na využití „alternativních“ zdrojů a začlenění do zpravodajství takových zpráv a jejich výkladu dle pohledu stěžovatele. 
  • Objevují se i výtky k opomíjení dalších zdrojů vztahujících se k tématu, což je v tzv. rychloobrátkovém zpravodajství nemožné. 
  • Celý pokus hodnotíme jako další z dezinformačních snah, jak napadnout jednu z demokratických institucí.

  Hned  úvodem přiznávám svou  nedostatečnou, sám se stydím napsat  vzdělanost, takže radši  sečtělost- musel jsem se  podívat, co přesně znamená  slovo narativ…. Vím, že  ve  společenství vzdělanců  a alfabetů jako je  Janda a  konkrétní  tvůrce oné „analýzy“ – jistý Máca,   už  tímhle konstatováním jsem out , takže  před Jakubem Jandou  smekám potřetí. Ale  musel jsem si ověřit,  jestli  se PP nedopustil nějakého  hrubého  faulu a nepřístojnosti, které mi  unikly při redakci jeho příspěvků na Kose nebo nepoužil nějakou podpásovou  manipulativní  metodu,  když svou stížnost koncipoval. Tudíž jsem nedočkavě opět testoval Wikipedii a  našel tam toto:

  Pojem narativ označuje jak mluvené, tak psané vyprávění. Dále ale může také představovat obrazovou, pohybovou a hudební činnost, či jejich kombinace. Základem vyprávění jsou dva sociální subjekty, a to vypravěč a posluchač[2]. Kořeny počátku narativů sahají až do antického Řecka, konkrétně k řeckému filosofovi Aristotelovi. Ve svém díle Poetika jako první nastoluje myšlenku vyprávění. Tuto činnost charakterizují po sobě jdoucí události. Vyprávění by mělo mít předem danou stálou strukturu – úvod, stať a závěr[3].

  Ulevilo se  mi!!!! Jde  o metodu vyprávění, kterou  vymyslel a jako první  používal  poslední světový  encyklopedista – Aristoteles… Potud  vše  v pořádku, tak kde je problém?  Jo vlastně jasná páka! – ten narartiv PP je PROKREMELSKÝ!  Marně  projíždím Stížnost podanou Petrem Pražákem a  hledám  v ní nějaké nějaké  VYPRÁVĚNÍ!!!! Nemluvě  o  dvou sociálních  subjektech v  tom případném vyprávění.

  Ne  ta  stížnost je  stížnost, jak má být. Upozornění na konkrétní úlet  ve  zpravodajství  ČT, s vyzdrojovaným doložením  přesného času vysílání,  konkrétního pochybení a popsání  toho, jak to ve  skutečnosti  bylo!!! Marně  hledám nějaké  vyprávění, které by  alespoň vzdáleně  pasovalo  do rámce stanoveného Aristotelem pro narativ  – tedy úvod, stať  i závěr…. Opravdu  marně. Jen klasická stížnost  ve  své krystalické  formě.

  Nemluvě  o  tom, že ta  stížnost není  PROKREMELSKÁ, což  už  jsem psal posledně, když  jsem účtoval s Jandovou  hysterickou reakcí na  to, že se taková  stížnost  vůbec  objevila! Jde o stížnost KONCESIONÁŘE  české televize  na  to, co za  své peníze  od ČT  dostává! Protože a nejen on  se  domnívá, že  ČT  se  z veřejnoprávní  informační instituce  stala  pouze  hlásnou troubou   jisté propagandy. A  nejenom dojem,  on  to potvrdil i televizní  radní Janouškovec svým  dnes  už  absolutně  klasickým  výrokem:

  „Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků, nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie,“

  Věřím, že  tenhle  výrok Janda s Mácou znají. A  nepochybně  by nyní odvětili,  že

  -s  Janouškovcem souhlasí

  -a  proto  že  aplikují i  tu  část,  že  ČT  zkrátka musí  o čemkoli referovat  zásadně  nikoli  jak ukazují  ověřitelná  fakta, ale především tak,  jak právě  stanoví  Evropská unie, ale zejména ne, aby to náhodou  bylo v  souladu s pohledem Moskvy. Když  to budu  parafrázovat  podle  dnes  už  rovněž  superklasického  výroku Jiřiny  Šiklové –  je nutné  se mýlit s Evropskou  unií než  mít pravdu s Ruskem!

  Chci  Jandovi a Mácovi sdělit,  že  normální  je pokud možno se  nemýlit  s nikým!  Absolutně  s nikým. Ani s  EU, ani s USA a přirozeně  – už  vůbec ne  s Kremlem! To platí pro každého soudného  a dospělého  člověka. A  dvakrát, či spíše třikrát, by totéž  mělo platit  pro veřejnoprávní media, financovaná  občany!!! Jinak ztrácí smysl.

  Nemluvě  o takové drobnosti  jako je statut  České televize, který naprosto přesně  specifikuje  její poslání!  Dovolím si ze statutu ČT ocitovat znění  článku II.

                                                                    Článek II

  VEŘEJNÁ SLUŽBA ČESKÉ TELEVIZE

  Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání stanovené zákonem o ČT, jsou zejména

  -poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů;

  -přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky;

  -vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti;

  -rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin;

  -výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

  PP neudělal nic  jiného,  než  že  si dovolil sepsat prohřešky  České televize  proti jejímu vlastnímu  klíčovému dokumentu a požádal, s doložením chyb a omylů  proti poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací  o zjednání  nápravy. Nic  víc.

  Jsem na 1500 slovech a vlastně pořád ještě  v úvodu… Co s  tím?  No původně  jsem si myslel, že  ten Mácův  výtvor a   s hrdým  názvem  ANALÝZA, vezmu bod  po  bodu a podrobím jeden  každý  přezkoumání a konfrontaci s realitou, jenže  to by mi vyšlo tak na týdenní seriál. A na to opravdu nemám  čas. Ne, pokud  se  chci věnovat  ještě  jiným věce , ne pokud  by v  tomhle  týdnu měla  být  dvě vysílání na  Slobodném vysielači, ne pokud  chci vidět nějaký  fotbálek na  ME, ne pokud mne nemá  zabít moje  dobrá žena  Karkule, ne pokud  mám dodržovat  nějaký  zdravotní rytmus, ne pokud….ne pokud… ne pokud….

  Takže  zbývá  jediné, vypustit  všechno, co ve  své odpovědi napsal Petr  Pražák a  věnovat  se  především tomu,co nepojednal nebo jen málo. Tedy  odpustím si  rozbory bodu 1,2,3 té Mácoviny. Přesněji, měl bych si odpustit. Ale  nedokáži  to. Úplně pominu   bod  1. který už  opravdu vyčerpávajícím  způsobem vyřídil PP.

  k bodu  2 – O  autorovi  mi nezbude , než  dodat vedle odpovědi PP následující:

  Jde o zjevný pokus  Kremlin Watch nějak difamovat  autora. Ačkoli ten plně  vyhověl při psaní  stížnosti i jejím podání  zákonu! Největším problémem  Kremlin Watch je  evidetně  to, že  jaksi nezanechal elektronickou stopu. Zřejmě   tenhle  fakt je  už sám o sobě, pro ten spolek   postačující k  tomu, aby  občan  bez elektronické stopy /tedy nejméně takové, kterou  nenalezne  jakýsi Máca/ byl zbaven svého občanského práva  – např. podání stížnosti….

  Chci Jakuba  Jandu a  jemu podobné upozornit, že  stížnost  nesmí být  podávajícímu k újmě, takže  už  jakékoli přímé napadnutí osoby  stěžovatele /např . spekulací o jeho motivech a  ve spojení s konkrétně uplatněnou verzí proruského agenta / ze  strany Kremlin Watch  je protizákonné. A  pokud  má  Janda s Macou problém  s tím, že  PP udal svoji adresu, kterou musel prokázat  platným dokladem a ta  adresa  vede  na ověřitelně  existující   a obývaný  dům, uniká mi, co měl PP  jaksi v nepořádku. Měl se snad PP, před podáním stížnosti dostavit na  adresu Evropských  hodnot -Vlkova 36, 130 00 Praha 3 a tam se  nechat  perlustrovat osobně  Jandou a Mácou? Pokud  ano, pak oběma   sděluji, že  osoba stěžovatele ze zákona požívá ochrany osobních  údajů, že jim do toho nic není a  že je to jen mezi  Petrem Pražákem a Českou televizí!

  k bodu 3- Motivace

  Máca  usoudil toto:

  Na stížnost tak lze nahlížet nejen pouze jako na výtky ke konkrétnímu obsahu zpravodajství, ale také jako na snahu k očernění instituce, což je v dlouhodobém zájmu Putinova Ruska.Cílem tak může být vtažení ČT do nekonečné debaty o nepodstatných drobnostech, její vyčerpání reagováním na značné množství stížností, znevěrohodnění a pošlapání autority instituce.

  Tohle, dle mého soudu už  zavání nejméně  pomluvou a urážkou na cti!  Jde vlastně o konstatování, že PP je  agent cizí  mocnosti a koná s  cílem rozvrácení  ústavního pořádku v České  republice….  Nejsem právník,  netuším jestli  je  to opravdu zralé  na  soudní pojednávání.  Kdyby náhodou  ano, pak by  mne zajímalo,  jak by  Janda  s Mácou  unesli  důkazní  břemeno!  Řekl bych, že  se pohybují na mimořádně  tenkém ledě! Jakkoli nepochybuji,  že  kdyby  k nějakému procesu mělo  dojít,  že by zcela  jistě  snadno  našli prostředky  na ty  nejdražší a nejmazanější  advokáty, kteří v ČR  jsou. Na  rozdíl od PP.

  Jsem si jistý, ale  že  by  se všichni ti sokolové práva i tak docela zapotili, protože  nutně  musí platit, že  stížnost  je platná a  musí  se provést  náprava, i kdyby  byla oprávněná  jen částečně – i zde je  totiž důkazní břemeno na straně  ČT! Ta musí  vyvrátit  všechny  body, obsažené ve stížnosti Zpochybnění  některých  bodů NEDISKVALIFIKUJE stížnost jako celek!

  No a tím jsme  se vlastně  dostali  k  tomu, co jsme chtěl dneska  vlastně pojednat  zejména – tedy  tomu, co z „analýzy“ vypadlo, že  je  jako špatně. Tedy  konkrétně  a doložitelně  špatně.

  Ale  jsme na  2400 slovech. Nejméně  ještě jednou  tolik ještě  určitě  přidám. Takže to pro dnešek ukončíme – zítra je také den! A já  své  rozbory, jak je kosířům dobře známo, dělám  velmi důkladně. A  těch  devět údajných omylů, které Kremlin Watch  byly  schopny, kromě  obecných  klišé v  500 stránkové  stížnosti  najít!!!!  / slovy  devět – z 500-ti set stránek/ si hodlám  opravdu důsledně a velmi podrobně přezkoumám.  Na  obecné  bláboly  totiž neslyším.

  takže  – pokračování  zítra.

   

   

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.