Kose (vlkovi) s láskou i lítostí


napsal Alex

 

aneb reakce na poslední Dualog na Slobodnom vysielači jakož i na Gerdův článek Brexit nám ukázal, že EU vládne společnost namyšlených elitářů.

Petr Žantovský se v posledním Dualogu velmi razantně obul do administrativního diktátu Bruselu na příkladu nejen křivosti banánu a smíchal to s demokratickým deficitem a obdobně i Gerd, který to vzal z gruntu rovnou přímo s vládou nedemokratických namyšlených elitářů. Dle mého soudu není pravda ani jedno z těchto tvrzení. Přičemž obé se stává falešně podstatným ve vztahu k EU, včetně toho, zda v EU zůstat či odejít.

Abych se dostal k argumentaci na podporu svého tvrzení a abych osvětlil volbu titulku zdánlivě odbočím.

Před nějakým časem jsem diskutoval na Aktuálně.cz a dostal se k nějaké argumentaci profesora Hořejšího, jenž je jedním z těch, kteří tu vzpírající se většinovou společnost charakterizují jako xenofóbní. I pod vlivem na Kose zvěřejněné názorové výměny mezi vlkem a profesorem Hořejším jsem mu napsal osobní e-mail, kde jsem mu poslal video z archivu ČT s profesory Höschlem, Pirkem a Pavkem – prostě k zamyšlení. Že reprezentují v plné šíři názor té většiny společnosti, kterou označuje jako xenofóbní. Odpověď jsem tehdy neočekával. Přišla. Mj v tom smyslu, že máme rozdílné názory – a že je asi diskuse zbytečná. To mne donutilo odpovědět v tom smyslu, ta rozdělená společnost přece nikde nediskutuje, jen po sobě střílí svými argumenty i pseudoargumenty a jen se vzájemně překřikuje. Že jsem odpověd neočekával, ale abych mu mohl porozumět a diskutovat bych potřeboval znát jeho postoj k oněm 3 profesorům, jehož jsem se bohužel nedočkal a že pak skutečně nějaký dialog či diskusi vést nelze.

Přišla žádost o osobní setkání, které se uskutečnilo při společné večeři v našem okresním městě. A přiznávám, že jsem ji nezvládl. Díky své vlastní blbosti jsme se na ony profesory zase nedostali neb jsem připustil stejnou nediskusi, jaká běžně probíhá. Pan profesor mne začal přesvědčovat o správnosti svých názorů a já protiargumentoval. Klasický dialog hluchých k protistraně. Argumentoval jsem mj tím, že přece Merkelová obchoduje s Tureckem stran těch migrantů jako se skotem, míříc na jeho humanitu. Odpověď zněla, že Merkelová dělá co může a co jí východní státy a veřejnost dovolí. Po dvou hodinách jsme se rozloučili tam, kde jsme byli na počátku. Pro mne ovšem přece jen nikoli bez nějakého posunu, jak jsem seznal po absolvování posledního Dualogu a po přečtení Gerdova článku.

On v té odpovědi profesora Hořejšího kus pravdy je, jakkoli ne celý.

Onu zvýrazněnou část výše napsaného textu jsem použil původně ve smyslu jakési vstřícnosti, přesvědčen stejně jako Gerd o své pravdě v tom sporu o imigraci a další dění v EU včetně Brexitu. Ale ona je veskrze pravdivá. Jakkoli jsem stále přesvědčen, že původcem je ta strana Halíků, Fendrychů, Pehů, včetně akademiků se svou peticí, apod. Ta naše názorová strana totiž začíná své protistraně zdárně sekundovat. A to už souvisí s nadpisem, Kosou ale i se Slobodným vysielačom.

A teď nejprve k Petru Žantovskému a jeho křivému banánu. Tam už jsem cítil v tom důrazu a rozšiřování obvinění i emoce vůči té ošklivé EU, připomínajíce si profesora Pavka z onoho videa, nikoli informovanost.

Petru Žantovskému se podařilo zmotat dohromady naprosto zběsilým způsobem problematiku evropských harmonizačních norem, problematiku cla na banány při dovozu z Jižní Ameriky do zemí EU a demokracii EU. A řidat, že křivost banánu, jež si kdosi vyloboval na EU zapřičinila pád nějaké tuším-li dobře kostarické firmy. A ač si to asi neuvědomuje, stal se v tomto případě v podstatě  sluníčkářem, kvůli  stejně  účelově  nepřesné argumentaci. A tvrdím, že je to naprosto adekvátní příměr. Zůstanu pro stručnost u výše uvedeného konstatování, za kterým si stojím. Kdykoli jsem ochoten třeba Petru Žantovskému podrobně vysvětlit, proč.

V argumentaci půjdu dále než vlk, aby to bylo naprosto srozumitelné a stručné. Petr Žantovský se přece vymezuje vůči administrativě nikoli vůči EU, jen shodou okolností k administrativě EU. Naprosto stejně může horovat za rozpuštění ČR pro nesmyslnost některých zákonů, předpisů a nařízení, které produkuje Česká republika. A to jen proto, že se pasoval do role sedící zpravidla takovému Jakubu Jandovi. Který ví, co je či není správné.  A to i  ve věcech, o kterých nemá ale vůbec žádnou povědomost. Překvapuje mne, že tak inteligentní člověk se diví a způsobem, kterým to učinil, že co je důležité pro jednoho, není a nemusí být důležité pro jiného, že co je směšné pro jednoho, ale vůbec nemusí a není směšné pro jiného.

Jistěže nějaká problematika je nám vzdálená, není pro nás důležitá – z různých důvodů. Takže rozměr klecí pro slepice nám může připadat směšný, pro jiné směšný ale vůbec není. Chce snad Petr Žantovský atomizovat až tak daleko, že si skupina notujících okolo Kosy a Svobodného vysielača má vytvořit vlastní stát? To je totiž absurdní důsledek jeho směru uvažování. EU není jen ČR, ať počtem obyvatel, plošnou velikostí, způsobem myšlení či různou úrovní čehokoliv na co si vzpomene. Chce snad zelené Petr Žantovský v politice zakázat, protože jsou pro něho směšní či jsou pro něho ekoteroristé? Jo, jo – ten demokratický deficit. Teď ovšem, kde je skutečně, když s ním tak mává v oblasti, kde je absolutně mimo jakoukoli informovanost a naprosto neadekvátně ji dává do kontextu s demokracií.

V onom vtipu, jenž Petr Žantovský uvedl, přece stačí nahradit bruselské předpisy předpisy českými. Proto přece ten fór funguje skvěle. Je to přece jen fór jen a jen na administrativu, byrokracii. Jeho autorem je mimochodem Petr Paulczynski, Brňák a bloger MFD s nímž byla radost se názorově potýkat v diskusích – neb vždy byla přítomna i sranda.

Pokud Petr Žantovský s tím křivým banánem čerpá v oné knize Tomáše Břicháčka a považuje ho v tomto směru nesmyslů z EU za důvěryhodný zdroj, lituji. Já si tu knihu ale v žádném případě nekoupím – a to ani náhodou. Znám ho z blogů MFD a vážně ho budu brát jen v oblasti, které rozumí – a tou je právo. V oblasti, co je a co není nesmysl ve všem co se týká lidské společnosti je na tom jako kterýkoli z nás – víme bez úplných informací prd. Ale o to více a razantněji se dovedeme vyjadřovat – všici. Sebe z toho nevyjímám – z velice dobrých důvodů. Jsem si ale prostě těch limitů vědom a vím, že je často překračuji také, byť už zdaleka ne tolik jako na počátku své účasti na internetových diskusích. Kde stojí za to Tomáše Břicháčka číst je právní oblast – třeba na portálu justice.cz, kde je spoluautorem jistých právních analýz, které vůbec nejsou nezajímavé. Jen naznačím jednu zajímavou kauzu, kdy Evropský soud, jenž si EU zřídila pro výklad evropského práva na dotaz někoho z EU (a to prosím po 5 letech účinku) zda je to cosi v souladu s evropským právem. Ta odpověď zněla, že není. Šlo o jistou podmínku pro státy při přístupu do EU. Doporučuji číst – odkazy pod článkem. Ono to nějaké konsekvence a velice podstatné s problémy EU totiž má. A ve věcné rovině nikoli v rovině emocí.

Ke Gerdově článku.

Dlouholetý  virtuální příteli Gerde, pro mne platí totéž, co v případě Petra Žantovského – takto ne a už vůbec ne na stránkách Kosy.  Proč?

Z jednoduchého důvodu. Je třeba číst poctivě i protistranu. I v otázce kvót. Nesnižujme se na úroveň Halíků. Žádný demokratický deficit ze strany evropských špiček nejenže nevidím, ale je tomu přesně naopak. Ať Gerde chceš či nechceš, otázka kvót byla řešena demokraticky v rámci platných pravidel, která jsme přijali. Je hezké a z mnoha důvodů oprávněné tvrdit, že k onomu prohlasování byl účelově použit, či spíše zneužit, k tomu vhodný instrument místo jiného a v době kdy byla zajištěna v zákulisí většina, ale to je běžný politický postup. Ta pravidla jsme prostě přijali a možnost  tohoto postupu  byla známa  předem. A nejen v otázce kvót, ale i těch směrnic, atd, atd. Včetně nikým nevoleného orgánu komise. Je součástí těch pravidel, která jsme přijali. Takže o jakém demokratickém deficitu to píšeš.

Meritum věci se přece v případě imigrační krize týká něčeho zcela jiného. Slovy vlka kompetence evropských špiček a v naprosto neodpovídajícímu stavu mezinárodního práva ve vztahu k té migrační tsunami. To je ale přece docela něco jiného.

Je potřeba si říci, co to znamená. On to totiž naplno neřekl vlk, ale ani Petr Robejšek, s nimiž bez výhrad souhlasím. Ono to totiž neznamená nic jiného než vypovězení některých mezinárodních smluv týkajících se lidských práv. Nebo jejich flagrantní porušení. A my, Evropa jsme si zřídili mezinárodní soudní tribunály včetně těch řešících lidská práva. Co navrhoval vlk? Obětovat část řeckých ostrovů a zřídit tam defakto slovníkem dalšího výdobytku (v pozitivním slova smyslu) – příslušných právních neziskovek „koncentrační tábory“. Nic takového jsi ve veřejném prostoru z jejich strany nezaznamenal? A co ombudsmanka a poměry v našich zařízeních, kde jsou či byli migranti v mizivém počtu. Ty ombudsmany a neziskovky má většina evropských států, či spíše všechny.

Dovedeš si představit, co by se dělo, pokud by špičky EU a Merkelová jednaly v duchu takovýchto řešení? Dovedeš si představit i rozhodnutí těch mezinárodních soudů vůči těm špičkám EU? Přiznám se, že já ne, a to i v případě regulérního postupu – vypovězení příslušných článků mezinárodního práva týkajícího se lidských práv. On je podstatě dobrovolný.

Mimochodem, to se týká i dublinských dohod. Pokud se vrátíš k mému někdejšímu článku „Evropa uprchlickou krizi nezvládá“, píšu tam, že došlo ke zrušení celého segmentu práva (což bylo správné – přestal být adekvátní vůči realitě) ovšem bez náhrady jiným.

Petr Robejšek píše, že politici EU nic neudělají, dokud je voliči nedonutí. Ono to má dva smysly a platné oba. Jak ohledně té neschopnosti reagovat ve smyslu politické línosti ale i jiný, že totiž adekvátní řešení leží tam, kde to z objektivních důvodů ty špičky mohou udělat (obrazně řečeno) jen snad v předvečer vypuknutí světové války.

V tomtéž článku jsem napsal, že žádná odpovědná politická reprezentace nemůže přijmout kvóty, pokud nebude jasný strop. Včetně té evropské. A tím i zastavení nejen takového přílivu ale především toho nekontrolovatelného.

Vlk o tom psal, že země postižené migranty budou s podporou svých voličů trvat na kvótách za jakéhokoli stavu, země nepostižené opačně.

I vlkovi je zřejmé, že dnes už jsou kvóty mimo – možná díky Brexitu. Pak budiž chvála za Brexit. Pak to přece nemůže být 21. srpen 1968, jak ten Brexit cítí vlk, jakkoli mu rozumím, co tím chtěl říci a řekl. Týká se to ohrožení existence EU. A ani já, stejně jako vlk nechci ani náhodou jakýmkoli způsobem přispívat k rozpadu EU, notabene na základě emocí. Vlk v tom směru varuje dostatečně, nesmí se vylít z vaničkou i to dítě. To by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. A s těmi emocemi se to i stane.

Proto i tento článek. Věci nejsou tak jednoduché, jak na první pohled vypadají. A byl bych věru nerad, aby Kosa, několikaletá práce vlka přicházela vniveč tím, že přistoupí na kvalitativně stejnou argumentaci jako vede ta druhá strana. Ani vlk, ani Kosa si to nezaslouží. Proto i ten nadpis jako možná trochu nepodařená parafráze na Panu učiteli s láskou.

Ale jak už to bývá, mohu se i mýlit. A nezbývá mi než doufat, že to, co jsem chtěl sdělit, jsem napsal tak srozumitelně, aby mi bylo dobře porozuměno. Čtenáře Kosy i posluchače Svobodného vysielača zdraví Alex

Odkazy:

Profesoři Höschl, Pirk, Pavko jako reprezentanti xenofóbní společnosti

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000371229/obsah/443628-zdrava-nebo-nemocna-spolecnost

Z portálu justice.cz

Evropská unie má problém: Část Lisabonské smlouvy nemusí být platná

Rozhodnutí Soudního dvora EU o Úmluvě je směřováním k eurofederaci

Vyhoštěná Pákistánka dále vymáhá pobyt v Německu u soudu ve Štrasburku

 

Vlkův  dodatek:

Velmi případné  čtenáře  a zejména  ty, které Alex  jmenuje  osobně  – tedy Petra  Žantovského a Gerda  prosím, aby se oprostili od  osobního pohledu. O  tomhle  Alexův  článek není.  Je o pohledu na věc a  neříká nic jiného  než to, že nemáme  činit  a postupovat jako druhá strana , s kterou jsme  ve věčném sporu.Večném, nikoli věcném, protože  už věcnost  nahradili dávno většinově  demagogií.

Článek jsem pustil a to bez mrknutí  oka. Už proto, že  Alex  je, stejně jako Gerd  jedním z úplně prvních autorů Kosy, s kterými jsem kdysi její založení konzultoval. A mimo jiné  i proto, zcela výjimečně  vyhovím jeho žádosti na otevření  diskuse. MAzáci prostě  mají svoje nezadatelná práva 🙂

Diskuse je otevřena.

Příspěvek byl publikován v rubrice Alexův skicář se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

46 reakcí na Kose (vlkovi) s láskou i lítostí

 1. blbíš napsal:

  … až dráždivá otázka, co říkáte, přátelé z Kosířů?:
  A co jste čekali?
  (skoro by se chtělo dopsat = „vy blbečkové“ … jak je vyzývavá, žejo?)
  No co by, NIC, Vidláku, neb důležitější je přemítání nad akademičtěji zaměřeným tématem, které nastolili Alex s pánem prostoru (což plně respektuji jelikož je to jeho nedotknutelné právo), z které si „běžný“ Kosíř odnese poznání, ale spáše tušení, že se pere prádlo o etáže výš, na které on téměř nedohlédne a co hůře, na které často nedohlédnou ani samotní „akademici“ 😀 = nemyslím to vůbec zle!!!. A pravděpodobný závěr (spíše poznatek) z oné diskuse? Vyšumí pro jeho „praktickou“ neuchopitelnost „běžným“ Kosířem hned druhý den, zato Vidlák se odpovědi nedočká!!!

  • blbíš napsal:

   sakra, má být:
   … z kterého si „běžný“ Kosíř ….
   … ale spíše…

   • Alex napsal:

    Asi jsem porozuměl. Pokud ano, pak mohu jen napsat, že se mýlíte – ve všem.

    • blbíš napsal:

     Je dobré vědět, na čem člověk je. Tak už si jen počkám, jak dopadne ta diskuse a jaké ponaučení mi přinese, abych dál nesetrvával v omylech a bludech !
     P.S.
     pokud se toto zobrazí, pak asi tuším, co se nelíbí wordpressu pana domácího, ale nehodlám znovu psát moji delší reakci na to, co jste napsal v 5:20 hod.

  • Alex napsal:

   Nerozumím Vám bohužel vůbec v ničem. U Vidlíka máte na mysli, že nedostane odpověď na otázku, kdo je ředitelem Evropských hodnot?

   • blbíš napsal:

    Pokud se mýlím, Alexi, jako ti přeceňovaní angličtí brokeři 🙂 , pak se hluboce omlouvám, ale přesto mi to nedá a tipnul bych si, že rozumíte na plný pecky, jinak byste neměl zapotřebí předvádět výše uvedenou reakci nehodnou Kosíře! Na zodpovězení Vámi okatě položené otázky přece stačí i „běžnému“ Kosířovi pouhé tři ťuky jedním prstem do klábosíce bez nutného propojení s hlavou (tedy pokud ještě vůbec rozpozná, že má zapnutý PC). Usuzuji také z toho, že jinak byste se dobrovolně, pokud máte v sobě alespoň zbytky sebezáchovných pudů, nepouštěl do těch „akademičtějších“ diskusí, které si například kladou za cíl odhalit příčiny a důsledky zdařeného/nezdařeného Brexitu, jaké jsou skutečné úlohy a poslání EU, jaké jsou skutečné zájmy junkerů a merkelů, jaké jsou a budou dopady poklesu libry na světové ekonomiky, jaké jsou zájmy českých „elit“, atd., atd. … prostě pro „běžné“ Kosíře lehce uchopitelná témata z nejvyšších etáží současného světa, kterým jste v mém příspěvku nechtěl porozumět a které „běžný“ Kosíř může ovlivnit podobně, jako Sověti vítr a déšť blahé paměti, tedy podstatně snadněji 😀 , než osud stížnosti PP na Radu, o kterém byla ta Vidlákova provokující otázka, z které Vám, bohužel, vyšel jenom ten ředitel Evropských hodnot. Z Vašeho vyprávění o setrvávání si na vzájemných pozicích v „diskusi“ s Hořejším jsem nabyl dojmu, že něco je špatně, ale pokud jste vzájemně diskutovali na té úrovni, jakou tu naznačujete běžnému blbíšovi, pak začínám mít reálnější představu. No a co dodat k Vaší otázce týkající se provokující otázky Vidláka a ředitele Evropských hodnot? Snad jen to, že nestojí ani za reakci, ale pokud na ni trváte, tak vězte, že kromě toho jednoho prstu na klábosnici, je zapotřebí i ta hlava. Bylo by toho samozřejmě víc, ale formát zdejší diskuse neumožňuje rozvinutější reakci na Vaší reakci.

   • blbíš napsal:

    Pokoušel jsem Vám, Alexi, odpovědět, ale zřejmě vlkovo nastavení wordpressu mě zařízlo, takže bohuže (asi pracuji v zájmu Mongolů 😀 !

 2. mrakomor napsal:

  Napíši to naprosto laicky a neodborně . Jinak ani nemohu. Ano, pakliže se veřejně k něčemu vyjadřuji, měl bych užívat ověřené, korektní argumenty vycházející z ověřených a korektních faktů. Když tak nečiním , jsem sám proti sobě, jelikož můžu zpochybnit i svůj jinak nepochybně správný názor. Ale je to vůbec možné? Vidím hned několik problémů. Dostupnost faktů. Mám vždy přístup ke všem relevantním informacím? Mohu si vždy ověřit, že tyto informace jsou nepochybně pravdivé? Nejsem třeba čistě náhodou obětí manipulace? Interpretace faktů. Shromáždím nějakou sumu faktů o kterých si myslím, že jsou pravdivé. Jsem však schopen tato fakta správně vyhodnotit? Nejsem až příliš ovlivněn svými předchozími vědomostmi, názory, zkušenostmi? Nechci to dále rozvádět ale souhlasím s názorem autora že pro, pateticky vyjádřeno, hledání a nalézání pravdy je nezastupitelná schopnost diskuse s názorovým oponentem, schopnost naslouchat jeho argumentům a konfrontovat je s vlastními argumenty. Jak to hezky řekl profesor Oskar Krejčí: Člověk, který hledá pravdu má v hlavě nutně více otazníků než vykřičníků. Pouze s vykřičníky pracují ideologové, propagandisté , politici. A já dodávám, že i hlupáci. S čím však nemohu s autorem souhlasit je jeho, dle mého názoru až příliš velký důraz na odbornost. Bavíme se o EU a není přece snadnější terč na zpochybnění přehnaného důrazu na odbornost. Bruselská administrativa je přeplněna různými odborníky třeba na mezinárodní právo, humanitární právo , genderové právo, na zdravotnictví , školství , zemědělství, průmysl, obranu a bezpečnost, počasí , vesmír atd. atd. ach a ano i na to zakřivení banánů. Bruselská administrativa je nepochybně plná inteligentních a vzdělaných lidí. Ale chce snad někdo příčetný tvrdit, , že EU jako celek funguje dobře a bez chyb? A i odborníkovy může rupnout v bedně, nebo je podplacený nebo vydíraný a proto hlásá bludy. A vzpomeňme i starou známou pravdu o tom, že i mistr tesař se někdy utne, že Vlku? (pardon, tohle snad bylo až příliš osobní) V případě pana Žantovského šlo myslím o obecné hodnocení EU , neřešila se nějaká odborná jednotlivina a zde použití ne zrovna případného argumentu dle mého názoru až tak nevadí ,EU jednoznačně není v dobré kondici a tečka.

 3. Bob napsal:

  Pokusím se trochu filosofovat (to to dopadne:-))
  Jsem posluchačem Slobodného vysielače, protože mě názorově konvenuje, třeba na rozdíl od ČT.
  Přičemž obě média o sobě budou tvrdit, že jsou objektivní.
  Jsou objektivní?
  Budu korektní a poprosím Vás, abyste si odpověděli sami.
  Média většinou podle mě reprezentují určitý názorový proud.
  Ta prezentace může být buď „soft“(kritická k opačnému názorovému proudu) nebo „hard“(štvavá).
  Nebudu předstírat, že nemám radost z brexitu – EÚ, resp. její představitelé ho podle mě potřebovali.
  Samozřejmě, že jsou mi jasné pozitiva evropské integrace, zároveň ale v diskusi budu uplatňovat argumenty proti – Kvóty žen ve funkcích, rozměry banánů. velikost kotců, úlů, nezkrývaná neodbornost komisařů (jsou delegováni na něco, když na určené místo dosazen jiný komisař, stane se rychle „odborníkem na jinou problematiku..),hra na demokracii (když při existenci všech možných orgánů a předsedající země…o všem rozhoduje Merkelová s komparzistou Hollandem).
  Na druhou stranu při doslovném uplatnění demokratických principů (včetně práva veta) by nebylo asi rozhodnuto o ničem.
  Vadí mi údery pod pás (typu Zemana volili nevzdělaní…, využívání např. vraždy britské poslankyně Jo C…)
  Trendem jsou „rozdělené společnosti“, kde jednotlivé názorové strany nejsou schopny ani ochotny spolu diskutovat. A když ano, tak se jejich spor ještě více prohloubí

  • Bob napsal:

   Ještě dodatek.
   Co si mám myslet o výroku, který pronesl s vážnou a ustaranou tváří, já už nevím kdo,
   že „Brexit pomůže Rusku“ (parafrázováno) ?
   Lze s tím člověkem diskutovat?

 4. Leo K napsal:

  Se závěrem Gerdova článku nesouhlasím. EU v dnešní podobě není snem o globální vládě, ale pokusem o odpověď na globalizovaný svět nadnárodních korporací. Nesouhlasím ani s některými jeho názory v článku uvedenými, které predikují neodvratný rozpad EU. Myslím si totiž, že myšlenka EU jako nástroje, který může odvrátit válku na Evropském kontinentě, má o několik řádů vyšší hodnotu než pocit zhrzenosti těch demokraticky uvažujících, kteří uvažují podle vzorce: „když není po mém, tak ať to raději padne.“ S podobným uvažováním máme svou historickou zkušenost v článku „Co je důležitější než mír.“ Je to zkušenost se sudetskými Němci, kteří nechtěli připustit přeměnu Rakouska Uherska na podunajskou federaci, ale prosazovali Deutsch Böhmen a aktivně rozvraceli demokraticky založenou republiku – „Die Sudetendeutschen haben ihre Pflicht getan“ (Vlkův článek z 16. května), mimochodem – stát, na jehož území 800 let žili. Jestli si z toho máme brát poučení, neměli bychom o rozpad EU usilovat, ale vynaložit všechny své síly na její opravu. Evropa se začala sjednocovat záhy po druhé světové válce. Činila tak v šoku z toho, kam ji dvakrát po sobě zavedla národovecká hesla. Evropské sjednocování sledovalo samozřejmě i jiné cíle, především vytvoření masového trhu srovnatelného se Spojenými státy. Avšak zkušenost z tragédie druhé světové války byla hodně živá. Ti, kdo přirovnávají Evropskou unii k Sovětskému svazu, v lepším případě nic nechápou, v horším jsou nebezpeční sobě i druhým. Urputně pracují na tom, aby vzájemná nedůvěra mezi zeměmi Evropy opět vzrostla a aby jejich nemilosrdné ekonomické soupeření a vzájemné odírání nemělo hranic.
  Nesouhlasím ale ani s Alexem. Ne proto, že argumentuje tendencemi v projevech profesorů Höschla, Pirka a Pavka, ale proto, že tento výběr považuje za relevantní v porovnání s prof. Václavem Hořejším, který je čistým vědcem závislým jenom na grantové politice, kdežto jmenovaní tři pánové jsou výkonní zaměstnanci, v podstatě manažeři soukromých subjektů. Ale ani to není podstatné pro mojí námitku. Alex tvrdí, že nevidí ve vztahu EU – národní státy žádný deficit demokracie, když národní státy nevynuceně a smluvně k EU přistoupily.
  Jenže demokracie přece není smlouvou mezi oligarchy. V národních státech ten železný zákon oligarchizace zvítězil dávno, v Bruselu jsme svědky – tak říkajíc online – jeho realizace. Robert Michels řekl: „Každá organizace, bez ohledu na její politické směřování, se dělí na vedoucí menšinu a vedenou většinu, přičemž o všech důležitých otázkách rozhoduje menšina. Demokracii znemožňují tři tendence spočívající v podstatě lidské přirozenosti, politického boje a organizace.“ Jestliže tento „železný zákon“ chceme neutralizovat, je jedinou cestou zapojit do kritizovaného rozhodování širší obec. Voláme-li v národním měřítku po odvolatelnosti politiků, musíme ji prosazovat i u nadnárodních struktur. Jestliže k prosazení kvót byl použit nástroj, který byl předem znám a se kterým strany sporu souhlasily, neznamená to, že nebyla znásilněná demokracie. Nastávají situace, kdy je třeba volit mezi systémem a demokracií. Tak je to i s Komisí. Je chvályhodné, že každá členská země volí jednoho komisaře. Ale předsedu Komise, člověka nadaného neobyčejnou pravomocí, volí tento nesourodý slepenec ze svého středu místo, aby byla jeho volba ovlivnitelná národními státy nebo alespoň jeho zástupci v Evropském parlamentu. Evropské komise má legislativní, výkonnou a kontrolní pravomoc což je tvrdý faul proti demokratické zásadě, že moci mají být oddělené a vzájemně se mají vyvažovat. Výkonnou pravomoc realizuje prostřednictvím individuálních rozhodnutí, zejména v oblasti hospodářské soutěže a obchodní politiky. Vlastní rozhodovací pravomoc má Komise v některých společných politikách a v záležitostech mezinárodně-obchodních vztahů.Komise může po zjištění porušení evropského práva podat žalobu na členský stát pro nedodržování nebo nezavádění práva EU. Má právo na informace od členských států. To není deficit demokracie? Kdyby tam existovala alespoň povinnost konsultovat průběžně s parlamentem. Nemohu si pomoct. Ten deficit je tam objektivně a lze sice litovat, že jsme ho při přístupových hovorech nereklamovali, ale tím ten deficit nezmizel. Deficit demokracie se plně projevil při pokusu o ratifikaci Evropské ústavy a následně při ratifikaci Lisabonské smlouvy, kdy členské státy daly většinou přednost ratifikaci ve zkorumpovaných parlamentech a tam, kde to narazilo na rozhodný odpor bylo rozhodnuto vypsat tolik lidových hlasování až to lidi přestane bavit a ratifikaci schválí.
  Problém Evropské unie v přijímání Listiny základních lidských práv a svobod je podle mého názoru pouze v sémantické rovině. Ta práva žádná změna formulace ani neruší ani nemodifikuje.

  • Domino Svetík napsal:

   Bohužiaľ, EU negarantuje ani mier (Ukrajina), ani prosperitu (Grécko a ďalší) ani ľudské práva(odoberanie detí,) a ani dodržiavanie vlastných zákonov.
   EU nevznikla tak, ako tvrdíš, EU je projekt starý viac, ako 100 rokov.
   Coudenhove – Kalergi, Monet, Schuman, nacista W. Hallstein (choď na stránky EU a nájdeš tam jeho sfalšovaný životopis, pretože je to jeden z otcov zakladateľov).
   EU negarantuje žiadne hodnoty, ani demokraciu.
   (Prečítaj si v tomto mojom článku odsek: Paneurópske súvislosti.: http://domino50.blog.pravda.sk/2016/04/08/holandske-suvislosti/
   EU tlačili vyššie spomenutí muži a ďalší, ktorí ale boli platení na Amerických univerzitách, vo funkciách OSN, v bankách, v diplomatických ( a iných tajných), službách.
   EU je tu, aby sa nadnárodnému riadeniu dala ľahšie zvládnuť masa obyvateľov Európy.
   Nápis vo vstupnej hale EU (jeho autorom je Kerr):
   „Národná suverenita je koreňom všetkého zla, ktorému v súčasnosti čelíme. Jediné možné riešenie predstavuje federálna únia“.
   A prečo je tá veta denne na očiach všetkým?
   Pretože to je skutočný cieľ! To, že my ho nepoznáme, pretože nám to politici nehovoria?
   Jeden štát, jedna vláda, jedna mena.
   Každý z ,,otcov zakladateľov“ hovoril a hovorí:,,Cieľ je unitárny štát“.
   Naklikaj si J. Monet a prečítaj si jeho výroky.
   Ja iba nechápem, prečo im neveríme. Ak chcete žiť v ČR, tak nemôžete byť v EU a opačne: ak budete v EU, budú Čechy regiónom štátu s názvom EU.
   Preto teraz vystúpila Británia.
   Výsledkom pre ostatných bude integrácia až po konečný cieľ.
   S úctou
   domino svetík

   • Germanicus napsal:

    Výborně, Domiko Svetík uhodil hřebík na hlavičku.
    Jedním z hlavních duchovních otců projektu současné EU je skutečně poněkud obskurní postava Coudenhove – Kalergi.
    Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňování politici, kteří se zvlášť zasloužili o realizaci Kalergiho projektu.. Angela Merkelová, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 a Jean Claude Juncker v roce 2014. Kdopak ji asi dostane v roce 2016?

   • Leo K napsal:

    Dovolte, abych o Vašem tvrzení (nápis ve foyer) vyjádřil pochyby a vyjádřil je veřejně. Za prvé si nedovedu představit, že by tohle někdo napsal a realizoval v budově která stojí na základech národních států a za druhé na žádné existující fotografii nic takového vidět není. Zadejte si do vyhledávače European Union Building, třeba i s upřesněním na Foyer. Nevyřčeným cílem příznivců EU je federace nebo konfederace. Unitární stát v tak pestrém prostředí jakým je evropa (vedle Indie nejpestřejším na světě) je nesmysl a pokud to někdo řekl, tak musel být pořádně „zlitej“

    • Domino Svetík napsal:

     Nápis dominuje vstupným dverám do návštevníckeho centra Európskeho parlamentu.

     • Leo K napsal:

      Jak se můžete sám přesvědčit http://museumondisplay.blogspot.cz/2014/09/parlamentarium-brussel.html nic takového tam není. Ale hlavně – NEMŮŽE být – pamatujete jak jsme urazili Bulhary, že jsme v době našeho předsednictva je charakterizovali tureckým záchodem?
      V tomhle případě, by se totiž urazili především Britové, Francouzi, Němci atd. Takový nápis by byl strašlivá nehoráznost.

     • Leo K napsal:

      Není to tam. Dal jsem odkaz, kde jste se sám mohl přesvědčit, že taková nehoráznost neexistuje. Vzal to ale Vlkův filtr a tudíž se to neobjevilo. Musíte se spokojit s konstatováním, že máte špatné informace.

  • Leo K napsal:

   Ještě doplním. V dnešních DWN je článek, kde se dovídáme, že:„
   Die EU-Kommission erklärt überraschend, dass das Handelsabkommen CETA kein gemischtes Abkommen ist. Aus diesem Grund sei die Mitwirkung der nationalen Parlamente nicht zulässig. Es könnte in diesem Punkt einen veritablen Konflikt mit einigen Staaten geben.
   Zkrátka Juncker včera prohlásil, že do uzavřené dohody CETA (EU – Kanada) nemají co národní parlamenty co kafrat. Dohoda CETA se kritizuje z podobných důvodů jako TTIP a pokládá se za zadní vrátka TTIP pokud se TTIP nepodaří schválit. Byrokratický centralismus – tak kde je Alexi ta demokracie?

  • Alex napsal:

   Profesoři Höschl, Pirk a Pavko
   Aha. Já to myslel tak, že třeba prof Pirk, když vyjádřil svou obavu na základě vlastní zkušenosti – že to je vzorek obav veřejnosti, obdobně jak je ventiluje veřejnost. Ta veřejnost je označena jako xenofóbní a nejen jako xenofóbní, ale i nesnášenlivá vůči jiným komunitám. Zjednodušil jsem to příliš.

   K té demokracii. Chápu a rozumím, jak uvažujete. Souhlasit nemohu. Z Vašich úvah plyne, že lze přijmout ideální demokratická pravidla, to je nemožné. Existují i objektivní příčiny, proč je to tak, jak je. Ty spočívají v tom, že od počátku existuje vůle dospět k federálnímu státu, a od počátku se tam směřuje. Proto vznikl ten demokratický deficit, jenž identifikujete. Lidská chyba, nikoli apriori vůle nějaké oligarchie. Filosof Bělohradský mimochodem vyslovil tezi, že všude vládne taková či onaká oligarchie a vždy nějaká vládnout bude. Dle mého soudu má pravdu. Jde o to, co definujete pod pojmem oligarchie.

   • Leo K napsal:

    Nechci z toho dělat flame. Děkuji proto v prvé řadě za odpověď. Za druhé – o xenofobnosti mám poněkud jiné představy. Na konci éry komunismu byl ve veřejnosti odpor proti cikánům dost marginální. Proč? Totalita je uměla zaměstnat a dětí ulice bylo v tu dobu také málo, protože existovala rozsáhlá a levná nabídka různých zájmových struktur. Že se nevyhraňujeme nijak výrazně proti Vietnamské komunitě (přes její specifickou kriminalitu), je ostatně také ukazatelem, že s xenofobií to má málo společného. K demokracii. Ke skutečné svobodě, která je vlastním cílem těch úvah patří nedílně představivost. Schopnost si představit alternativu. Teprve s alternativou se spájí možnost volby. A volba zase podmiňuje etiku a odpovědnost. A teď napíšu větu jednu větu, kterou řekl právě V. Bělohradský – dá se dohledat. Nejdůležitější rys demokracie – schopnost celé společnosti měnit se v reakci na napětí mezi třemi sférami společenského vývoje – legalitou, legitimností a sociálními vědami. Ta schopnost posunuje kolektivisticky projekt vlády většiny k projektu společnosti, v níž je schopnost dohodnout se na racionálních změnách nejdůležitější vymožeností. Jde v podstatě o to, aby ideje, zkušenosti a alternativní hlediska lidí získaly váhu ve veřejném prostoru. Demokracie je vlastně takový dynamicky proměnlivý řád, kde má většina občanů možnost se úspěšně projevovat tak, aby měl život v jejich očích smysl a byl ve shodě s jejich svědomím. Nedovedu si představit OBJEKTIVNÍ fakta, která by tomu bránila mimo přímo zuřivý odpor oligarchie. Ale to není objektivní překážka. Naši předci také nedostali osmihodinovou pracovní dobu jako dárek. A až budou důvody, které udávají majetkem nadaní skuteční držitelé moci (oligarchové) prostřednictví svých „atraktivních“ mluvčí – politiků – prohlédnuty jako zástupné, tak si nedovedu představit, co by ještě bránilo realizaci demokratických principů. Můžete argumentovat, že moc je v přesile a má za co si koupit další nástroje. Ano to je pravda, ale domnívám se – je to jenom můj názor – že majetkové ukotvení moci je v zenitu, že musí dojít ke katarzi. Svědčí o tom denní pohyb finančního kapitálu, který několik set krát převyšuje součet ohodnocení všech komodit na světě.
    Nechtěl jsem aby to bylo tak dlouhé – promiňte.

    • Alex napsal:

     O to nejde. Já tu snad 4 hodiny přemýšlím, jak Vám odpovědět řekněme Vaším jazykem a na témata, která jsou daleko složitější pro mé vyjadřovací schopnost a malé terminologické znalostii. Protože, abychom si rozuměli a šlo to rychle, musel bych dosáhnout Vašich znalostí. Já jsem Vás pochopil v každém slově od počátku. Rozumím a mám tedy další argument pro to, že federace to být nemůže. Bylo to pro mne užitečné. Spousty věcí, které jste vysvětloval – o nich vím. Ty 4 hodiny nebyl ztracený čas.
     Mně šlo o něco jiného, co jsem chtěl oním pořadem vyjádřit – že to bylo téma k diskusi pro začátek nejsnazší – tam bychom nějaké styčné body našli. Právě jste ukázal dle mého soudu proč – musíme najít společný jazyk. Ve Vašem případě to znamená učit se od Vás.
     Mrzí mne, že tím neodpovídám a neodpovím ostatním. Já děkuji Vám

 5. klik napsal:

  Asi bych s Alexem nesouhlasil – pokud se použije institut přehlasování pro například technické normy atd. nemám s tím problém, ale věc jako změna etnického složení obyvatelstva mi přijde natolik zásadní, že by měla panovat jednomyslná shoda a nejlépe opřená o hlasy lidí – referendum, protože normy se dají za rok zrušit, ale imigrace bude nevratná. Je mi jasné, že referenda by kvoty asi zamítla.
  Právní rámec – diskuse Čulíka se Šabatovou, kde se shodují, že dochází k porušování mezinárodního práva či umluv ohledně uprchlíků, ale že za to státům nehrozí žádné sankce. V tomto se shoduji s Robejškem – Evropa měla jednat klidně silově a například zasáhnout na území Lybie, i jeho teze, že lidská práva nejsou žádnou universální daností, ale platí jen tam kde je lze prosadit. Pokud Evropa a USA obcházejí nebo porušují mezinárodní právo při zasahování v třetích zemích při vývozu demokratických hodnot, chtěl bych aby podobnou rozhodnost projevili i při obraně Evropy. Z toho pro mě plyne, že evropští politici měli rozhodně prostor k akci – sankce žádné a kdyby přišli s tím, že chtějí změnit nebo vypovědět mezinárodní dohody o uprchlících, měli by podporu většiny voličů. Ostatně o tom Robejšek hovoří často – některá lidská práva budou muset být pozastavena či osekána. A k tomu časem tak jako tak dojde, ale tou dobou už možná budou u moci lidi jako Hofer a Le Pen.

  • český maloměšťák napsal:

   „Obrana“ před sebou samým ?
   Nu, hyena zachovává aspoň tu elementární slušnost a eleganci, že většinou jen dokoná dílo nějakého jiného zabijáka. A činí to ponejvíce kvůli tomu, aby nezemřela hlady.
   Smekám tedy před hyenou.
   V tomto je nad některými lidmi.

 6. NavajaMM napsal:

  Vďaka Vlkovi za diskusiu.
  K celej širokej priehršti tu otvorených tém chcem len dve krátke poznámky:
  * Všeobecne nám pri diskusiách chýba úcta voči druhej strane. Resp. používame potenciálnu neúctu (ak sa nám druhú stranu nepodarí presvedčiť) ako zbraň. Niekedy celkom stačí povedať a vypočuť. Zvyšok často zariadi čas.
  * EÚ mi splnila mladícky sen. Vždy som si prial, aby v Európe zmizli všetky hranice. Ten vývoj má svoju historickú logiku a brexit je v tomto len (bohužiaľ nutnou) epizódou. Nezvráti to.
  V tejto súvislosti si veľmi vážim postoj D. Camerona, ktorý prezentoval na svojom prvom prejave v britskej snemovni po referende. Vyjadril, že si taký výsledok neželal, ale oceňuje ho ako jedno z vrcholných zaväzujúcich rozhodnutí britského ľudu a jeho vôľa sa musí začať plniť.
  Áno, demokracia začína tam, kde sú mocní ochotní s pokorou sa podriadiť rozhodnutiu, s ktorým nesúhlasia.

  • Alex napsal:

   Ono to s tou diskusí není až tak jednoduché. To, co jste napsal zdaleka nestačí. Zvláště když se vidíte poprvé v životě. A zvláště, když tomu druhému chcete vysvětlit vlastně všechno. To ve dvou hodinách prostě nejde. A po reakci Lea K si už vůbec nejsem jistý zda by to téma těch profesorů bylo lepším odrazovým můstkem, o to víc mrzí, že jsem to nevyzkoušel. Vím jen jedno nemůžete diskutovat nad tématem tak obsáhlým jako je zda federace je řešením. Pro mne není už pro problém s evropskou identitou, neexistuje a národní identita je zcela zjevně z toho všeho dění přece víc než zřejmá. Nebo to musíte říct srozumitelně. Teď to řešit silově v unitární stát mi přijde jako doslova hraní s ohněm, i kdyby to bylo možné. A ono není. Protože všichni politici hájí především své národní zájmy. To s tou identitou přece souvisí.
   Ke Cameronovi – ano, chová se jako profesionální politik. Což se o takovém Junkerovi nedá říci ani omylem. A díky němu, už jenom jemu budou mít navrch Britové.

   • NavajaMM napsal:

    Áno, chápem. To, čo som napísal, ste pokorne vztiahli len na seba, no ten deficit úcty je všeobecný a chápem, že je nesmierne ťažké a znevýhodňujúce byť úctivý, keď druhá strana nie je a nechce. Máte pravdu, je to veľmi ťažká diskusia, preto nečakajme, že sa to môže vyriešiť rýchlo. Budú to riešiť ešte mnohé generácie po nás.

 7. český maloměšťák napsal:

  Starý Greenspan to naznačil, o čem je brexit… a budou další exity. Akorát že jím navrhované řešení by situaci pouze zhoršilo. Podle mého by se měly peníze „shazovat z vrtulníku“ především důchodcům, jejich dolarové hlasování by snad mohlo aspoň trochu napravit hodnotové peklo (a to měkkým způsobem) , na které bohužel jsme sami přistoupili a které udržujeme v chodu. Nabízí se zde projekt paralelních měn, ale to je již jiný soudek vína (apropo, těžko se mi reaguje na ty mediální guláše, i na ten Alexův, nebo ten od Leo K….mnoho naznačených témat, mnoho odboček, mnoho slov…kdo ví, jak obsažný je platonský dialog týkající se pouze jednoho jediného fenomenu , např. spravedlnosti, ten pochopí, co se snažím naznačit).

  „Demokracie“, která téměř systematicky pracuje na vytvoření tyranidy a na konsolidaci její moci , neplní svůj původní účel. Ti, kteří ji ukradli , těžko pak budou mít snahu ji vrátit zpět, včetně takových jako je například Janeček (on to myslí dobře, tento vynálezce zlojedů, ale sám je zloděj) . Jde pouze o intelektuálně -gymnastické odvádění pozornosti, od toho podstatného – a tím je návrat k procedurám a rámcům jjeich fungování takovýma takového stavu a kvality , aby byl plněn hlavní cíl demokracie. Kdy „byproduktem“ měla by být rovnost, včetně té ekonomické.

  Filantropizované peníze (nahrabané např. díky utrpení lidí ve Velké Depresi a násl válce či poválečné obdobě) nejsou dary, jde o investice. Jde o obchod, s lidmi, s jejich charatery, pokud ještě vůbec nějaké mají. Zde pouze maličká epizodička (ale hezky poukazuje na podstatnou část dialektiky filantropizace peněz – obcházením daňových zákonů, na fenomen tkzv. sponzorského, které já nyzývám daňovou defraudací). John Templeton se dokonce zbavil amerického občanství, aby tímto způsobem obešel daňové zákony a mohl “ dát“ na charitu, filantropizované peníze.
  Kdy ale Al Caponeho za obcházení daňových zákon zavřeli, že…

  Je smutné, že nedošlo k Lucexitu, na základě celoeurounijního plebiscitu….nemusel být možná Brexit.
  Ale jak jsem napsal výše – zloděj nikdy nebude chtít vracet, bude chtít jen dále krást.
  A tkzv. lid si zvykl, sám to peklo udržuje v chodu. Silou zvyků (ten plurál by se dal samozřejmě rozvést), to je na tom to nejhorší. Zvyk je skutečně jak národní kroj a monterky v jednom.

  Tak zas jeden citát na závěr, od zajímavého člověka :

  „Thats the reason why we are going to lose ALWAYS to those chess masters and
  fully paid muppets in key positions. Not because they are stronger than us, because the little inflated ego of each sofa rebel or short term hackers or intelectually limited demonstrators. THIS is war and it is a war of intelligence and unity and NOT of weaponery or law breaking actions because our entire future is at stake. „
  (ňějaký Horst G. Ludwig…. z jedné diskuse na netu)

  Tak jo, na zvláštní žádost ještě jeden :

  “We now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals, and our banks destroy the economy.”
  (Chris Hedges …To je ten chlápek , co píše např. o sionizovaném křesťanství – jak jsem si já ,ve své troufalosti, dovolil nazvat….. tuto ideologii teroristů z řad pseudokřesťanů)

 8. český maloměšťák napsal:

  re : „poválečné obnově.“ (nazývá se to někdy “ nutnost pomáhat zemím, zničených válkou“ /kterou jsme třeba sami vyvolali, respektive naši milí tyranové/ )
  Omlouvám se, mám momentalně něco s očima.

 9. český maloměšťák napsal:

  Ještě jen jedno, takydemokrat Urban spílá britským exponentům brexitu, že nemají žádný materiál , dle kterého by nyní postupovali (a uvádí Skoty, kteří měli pro případ úspěchu v referendu o osamostatnění se důkladně zpracovaný další postup).
  Ale to je odpovědnost vlády (a parlamentu), to padá především na Cameronovu hlavu, je za to placen. Kdy ale urbanovití zrobili z Camerona málem že ne nevinnou oběť vášní venkovanů a důchodců.
  I o tom jsou ty plutokratem zainvestované peníze, i o urbanovitých.

  Jo, tkzv. sponzorské, To je velká kapitola skrytých dějin světa.
  Světa systemizovaných daňových defraudací.

 10. Alex napsal:

  Bohužel, mám problém. Vlkovi moje IP adresa patří nějak mezi adresy, které mu to hází do spamu.
  Takže se uvolní jen když ji uvolní vlk, který nemůže sedět permanentně za PC. Takže se moje příspěvky objeví vždy s velkým zpožděním.

 11. jezevec napsal:

  vlk se sice v souvislosti s odhadem britského referenda nazval šaškem, ale dělá stále stejnou chybu: domnívá se, že pro vystoupení z EU prý hlasovali především ti starší, chudší a méně vzdělaní, prostě ta lůza – zatímco ti „normální“ (jako například vlk) byli proti, protože brexit je prostě špatně. pak mu samozřejmě nevychází ani spiklenectví bilderbergu, tajných služeb, a světového židobolševictva – protože jak přece ví každý normální člověk, brexit je fuj a británie zbude malá.
  přitom my jezevci se domníváme, že jako argument by úplně postačil fakt, že 51,9% britů si zvolilo odchod. dovozovat z toho nevyhnutelnou katastrofu je hovadina, protože nemáme všechny informace. vlk se sice domnívá, že pouhým referendem někde zmizelo 120 bilionů (nebo nevím, kolik, promiň, je to jen symbol ne číslo) – přitom já jsem prodal akcie virgin za 301 a o týden později jsem je koupil zpět za 205, dneska jsou 244, a přitom v hodnotě akcie se změnilo leda kulový, jen mi v kapse přibylo pár feniků. třeba to pár iluminátů mělo ošéfované podobně, a pointa teprve vykoukne – vždyť britové nevystupují z EU, to jen prostý lid vyjádřil svou náladu, a jinak se nezměnilo vůbec nic, británie dál zustává v eu a všechny stávající smlouvy platí, brexit reálně nikdo nechystá. referendum není závazné a o ničem nerozhodlo, dál rozhoduje vláda a legislativu dál tvoří stejný parlament. taky se může referendum několikrát opakovat, než lidem dojde jak mají hlasovat – a nebo se zvolna začnou ladit parametry rozvazovací smlouvy a sukcesívních smluv eu-uk, což může trvat roky, jistě i deset a více let.
  kdysi dávno, když jsem si ještě myslel, že to někoho bude zajímat – navrhoval jsem do eu legislativy dva kruciální parametry: zákaz zákazů, a zákaz zákonodárné inciativy. i po deseti letech si myslím, že tohle jsou základní problémy neoblíbenosti evropských orgánů. pokud nějaké nedovzdělané hovado napadne, že bude regulovat výkon vysavače či zakřivení banánu, nebo rozdíl slova „máslo“ mezi pomazánkovým a burákovým máslem – budiž mu to přáno POUZE poté, až se všechny členské státy dohodnou, že takovou normu potřebují, a její vytvoření budou iniciovat zdola – ale nikdo nesmí zvenku-zeshora přijít a do lidí se srát, když to nechcou a nepotřebují. lidi nepotřebují, aby jim z brusele někdo něco zakazoval – lidi od evropy potřebují, aby jim zjednodušila život. jednotná dálniční známka, vzájemné uznávání vzdělání a profesních akreditací, přeshraniční platnost záruky na zboží, volný pohyb osob, jeden formát zásuvky 220V. nikdo nepotřebuje vědět, čemu má říkat rum – nikdo nepotřebuje starat se o připrchlíky které německo přijalo a potřebuje se jich zbavit.
  takže patřím mezi zastánce teorie, že britské referendum není o reálně brexitu – ale je o potřebě razantně šlápnout na brzdu, a zásadně změnit směr. samozřejmě, pokud tante merkel hned druhý den vzkáže do británie, jako u nás u řezníka za bolševika, že si k tej šunce musí vzít i smradlavou kost a kus loje – jinými slovy, že si británie nemůže myslet, že bude mít volný obchod, když neumožní volný ohyb osob a přerozdělení připrchlíků z německa – pak TOHLE a nikoliv farage či tech 52% zoufalých britů tu evropu rozbíjí. a rozbije.

  • blbíš napsal:

   … a zamyslel jste se, jezevče, odkud a proč se furt berou ty smradlavé kosti a kusy loje. Nemůže, čistě náhodou, být jádro problému právě v tom zodpovězení té zdánlivě jednoduché otázky, než to následné – …“že si k tej šunce musí vzít i smradlavou kost a kus loje…“, čili, kam s tím?

   • jezevec napsal:

    ale jo, blbíš, zamyslel jsem se. a dospěl jsem k názoru, že stávající struktura eu je přímo rodí. my bysme u nás na radnici potřebovali dodělat čističku OV – ale kreténi z brusele vypisují dotace na cyklostezky a čapí hnízda. chtěl bych na jednu dálniční známku projet celou evropu, tak jako mám jednu zelenou kartu a jednu SIM-kartu – ale kreténi z brusele vymýšlejí směrnice o zakřivení banánů a názvu pro rum. my bysme chtěli jednotnou záruku na vysavač po celé eu – ale kreténi z brusele předkládají omezení jejich výkonu. my bysme chtěli účinnou obranu vnějších hranic eu proti imigrační invazi – ale kreténi z brusele vymýšlejí jak z německa přerozdělit to co si tam dobrovolně a bez dokladů sami svou debilitou natahali. my bysme chtěli volný obchod s odcházející británií – ale kreténi z brusele už vymýšlejí jak brity nasrat výpovědí nijak a nikomu nepřekážejících obchodních dohod, protože angláni si troufli vyjádřit se sami koho si za své hranice pustí. my bysme chtěli, aby naše děti mohly svobodně podnikat a studovat po eu – a kreténi z brusele vymýšlejí TIPP. atakdále.
    a proč že to ti kreténi dělají? protože můžou. prostě dokud se předpisy nebudou rodit zdola a unifikovat nahoře, ale bude si je nějaký kretén tahat z brusele, bude to furt o tý smradlavý kosti a fláku loje. dobrovolně bysis to nekoupil.

 12. Udatný Eurohujer napsal:

  Jezevče, se vším s Vámi naprosto souhlasím, mám stejný názor.

 13. Antonie napsal:

  Myšlenka EU jako nástroje, který by mohl odvrátit válku na Evropském kontinentě je pěkná, bohužel realita je jiná. Trvalé rozmístění vojsk NATO v Pobaltí je přípravou na válku a ministerstvo obrany stáhlo z projednávání poslanecké sněmovny návrh novely branného zákona kvůli občanskému odporu vůči odvodům. Proto novela musí být přepracována, aby obsahovala mechanismy trestů a postihů proti odmítačům služby a lidem, kteří odmítají zahraniční mise. A armáda ČR nově chystá vytvoření jednotky pro boj s vnitřním nepřítelem, útvar pro boj se specializací na občanskou válku, a je to zřejmě rychlá reakce na vznik skupiny „Českoslovenští vojáci“, kteří představují v očích současného generálního štábu vnitřního nepřítele.

  „Současná EU potřebuje spíš opravit než zbořit“?

  Kdo a jak opraví rozkladem lidství na všech úrovních, lidskou nesmiřitelnost a neochot uznat navzájem jedni druhé, v životě soukromém i veřejném? Předpokladem trvání anebo opravy každého lidského společenství je jednota a spolupráce na společném díle. Jak ale spolupracovat s lupičem a vrahem v podobě globálně řízené islámské invaze?

  Jak napsal Gerd: „Radikální změny bruselská vrchnost není schopna, proto je pád nevyhnutelný. Neznámou proměnnou tvoří jen vysoký věk vrchních představitelů Bruselu, kdy budou odvoláni z funkcí i ti neodvolatelní a nevolení. Jenže systém výběru jejich nástupců zaručuje, že je nahradí ještě horší lidé. Může to být klidně novodobý svazák Jakub Janda. … Spojení všech zemí světa pod jednou vládou se nepovedlo Římu, Španělsku, Anglii, Napoleonovi, komunistům a Hitlerovi, nepovede se ani úředníkům z EU. Sen o globální vládě musí ještě počkat.“

  Kapitalismus je vládnoucí systém vědomě postavený na filosofii sobectví, zvané objektivismus. Demokracie v podobě soupeření politických stran nutně vede k roztržkám, k rozdělení. A oba tyto vládnoucí systémy produkují bídu, utrpení a války.

  Má-li být každý hlas slyšen tak, aby každý občan svobodně žil ve shodě s vlastním rozumem a svědomím, pak vláda musí být morálně jednotná zákonným způsobem. Sjednocení přikázáním lásky nebude o rovnosti schopností a hmotných statků, ale o vzájemné službě v úctě a lásce všech slušných, malých i velkých.

  Ale konkurence, která vytváří napětí, do vlády nepatří. Konkurence má svoje místo v tvoření, kde každý má mít svobodu projevit své schopnosti. Stát tady není od toho, aby tvořil občany ke svému obrazu a zákony ke svému prospěchu, ale aby vytvořil a zajistil podmínky ke svobodnému životu všem.

  Když si zjednodušíme konkurenční vládní model na rodinu a působení jeho vlivů na děti, v prostředí proti sobě rozdělených, v zásadách nejednotných rodičů, kde jeden říká určitému projevu chování „ano“ a druhý „ne“ tak výsledkem jsou vychytralé nevychované děti, obratně zneužívající tu nejednotu ke svému prospěchu. „Táta by řekl ne, tak se zeptám mámy a ta řekne ano“ a pak ať se s tátou třeba poperou, ale dítě dosáhlo svého.

  Kde je napětí, tam není schopnost dohodnout se, tam silnější vítězí. Taková demokracie není, a nemůže být dynamickým předpokladem společenského pořádku, protože dohodnutý pořádek je předpokladem demokracie.

  Jde o to, vrátit se k podstatě problému a odstranit příčinu jednotlivých kriminálních činů zjednodušením složitých nepřehledných zákonů na základní. Řešení problémů prostřednictvím policie a justice, je zárukou svobody pořádku a toto zákonným způsobem zajistit, by mělo být úkolem vlády, stanovit výše trestů za porušená přikázání. Kde ale není porušené přikázání, tam vláda nemá co zasahovat. Státu náleží zasahovat prostřednictvím kompetentních orgánů pouze v případě porušení Zákona, protože když jeden poruší zákon, nevyhnutelně poškodí druhého. Ale pokud člověk nepomlouvá, nelže, nekrade, neznásilňuje a nevraždí, ať si dělá, co chce. Sem patří alternativy spojené s možností volby a ne do vlády.

  Desatero je pořádek absolutně pevně daný, neproměnlivý, kde je tento v pravdě dokonalý Zákon, tam není možnost volby. Tato norma je platná a byla by funkční, životaschopná pro každý vládnoucí systém. Vývoj zákonnosti je nesmysl. A pokud si člověk vynutí změnu Desatera k vyřešení problému za účelem prosazení svého chtění, tak je to proti svobodě bližních. Dohodnou se bohatí a silní, a dohodnout se znamená zatlačit do kouta slabšího, překřičet tiššího, okrást chudého. Výsledkem konkurence vládního napětí je, že tuneláři, loupežníci a masoví váleční vrazi se dopouštějí zločinů zcela neomezeně beztrestně.

  A pak poslanci pak jen řeší a řeší, ale nikdy nic nevyřeší a problémy rostou a rostou do nejrůznějších obludností. (Podobně jako lékaři jen léčí a léčí a nikdy nevyléčí.) Alternativy spojené s možností volby, vynucením změny pořádku, jsou nikdy nekončícím procesem marných řešení důsledků až k záhubě lidstva.

  A demokracie si na svobodu jen hraje a právě odchází na smetiště dějin, aby udělala místo v pravdě svobodnému uspřádání života pro všechny.
  „Zákon je rozum zbavený vášně. Základní podmínkou dobrého života v obci je vláda zákonů, nikoli lidí.“ (Aristoteles)

  Přirozeností člověka je svoboda neomezených možností v mezích Desatera. Pokud ale jde o tuto v pravdě a lásce absolutně dokonalou zákonnost, zločin je zločinem a v tom není možnost volby.

  „Nezabiješ!“ – Vrah je zločinec bez ohledu na to, jestli vrahem je „zahradník“ náboženský fanatik anebo vrah masový – loupežně válečný.

  Tedy za vraždu doživotí, za neúmyslné zabití z neopatrnosti a zanedbání nějakých předpisů výše trestu, stanovená zákonodárcem.

  „Nepokradeš!“ Zloděj je zloděj. A zákonnou povinností by mělo být, aby vrátil, co zcizil, a odseděl si kriminál, bez ohledu na to, jestli je to tunelář anebo kapesní chmaták.

  „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.“ Tedy budeš mluvit pravdu a nebudeš lhát. A zákon by měl stanovit přiměřenou výši trestu i za lež. A je jedno, jestli lhářem je mediální manipulátor nebo pavlačová drbna. Atd.

  Pravidla Desatero neupravuje, k tomu člověk dostal mozek, aby myslel a tvořil. Ale Desatero upraví platové podmínky k lidsky důstojnému životu tak, aby měli právo na život vzdělaní i nevzdělaní, tak, aby jedni neměli nemorální nadbytek a moc zneužívat a okrádat a druzí aby neměli bídu, podle dvou přikázání: Nepokradeš a nepožádáš statku nebo majetku bližního svého. „Každý dělník je hoden své mzdy“ a „jak je psáno: ‚Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.‘“ a nemusí být člověk ani ekonom, matematické znalosti základky by stačily, aby člověk podle této moudrosti dokázal upravit platové podmínky a rozdělovat majetek spravedlivě. No ale to nejde, to by zloději exekutorského průmyslu a další nemakačenka by se museli začít živit normální prací.

  Desatero neupravuje lidská práva, protože absolutně v pravdě svobodný člověk ve svobodném prostředí by měl právo na všechno, co chce a nemusel by o nic bojovat, nikdo nic by mu nenařizoval a nezakazoval, kdyby všichni měli zakázáno to co je dnes legální, lhát, krást, a vraždit, protože to jsou jediné možné prostředky k nabytí moci, má-li nějaký hlas být slyšen. V mezích Desatera by každý měl právo na tu svoji vlastní svobodu být sám sebou a ne na tu nařízenou, nadiktovanou, která si na svobodu jen hraje. No představte si sebe ve vládě. Každý hlas musí být slyšen. Tedy i můj. A už vidím, jak mě slyšíšíte 🙂

  Jsme různí, nejsme, a nemůžeme být stejní. Rozdělení na chudé a bohaté souvisí s různými schopnostmi lidí, je přirozené, a konkurenční boj ve vládě nefunguje a fungovat nemůže. Vývoj zákonnosti je nesmysl. Legitimní je všechno, co není porušeným přikázáním, a sociální vědy jsou o spravedlivém přerozdělení majetku.

  Každý pracující je hodem své mzdy tak, aby „Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.„ (2. Korintským 8, 15)

  ČR v nejbližší budoucnosti čekají buď nové volby lidí zprava i z leva vedle sebe, a nebude nás to bolet anebo proti sobě a budou ještě chvíli pokračovat ty spory a roztržky a bude čím dál hůř, a bolet to bude, dokud nepochopíme, že smyslem změny je skutečná svoboda a tou nejsou volby, jakože s účastí občanů na vládě, ani zavedené daně z příjmu nebo jiné daně, ani odluka církve od státu, ani odevzdání podniků do vlastnictví státu, ani ty či jiné svobody, jejichž výčet nejlépe ukazuje nedostatek pravé svobody. Pokud to po v následujících volbách nenapravíme, příští volby budou bez voličů, už ty poslední, aby mocní neměli komu vládnout.

  Odmítli jsme znát Boha a tak tomu bylo v historii od Adama a Evy vždycky, je to vývoj člověka na cestě k dokonalosti obrazu Božího, v němž se odehrávaly potopy a záhuby bezbožně zdegenerovaného lidstva. Historie v tomto se opakuje, ale tentokrát to budou drobné války místní vyhrané i prohrané, a tady s Tebou souhlasím, je to v lidech, jen na lidech záleží, jak moc budou trpět, než pochopí a obrátí se. Ale k celkové katastrofě a zániku křesťanské civilizace tentokrát už nedojde. Šlo by to i bez utrpení a já věřím, že ČR to zvládne.

  Myslím, že toto je dobrá schůdná nenásilná cesta k realizaci lidských svobod:
  „Jde o to, aby se rozhodovalo tam, kde se rozhodnutí nedá koupit, nebo potlačit. Demokracie je reálným společenským uspořádáním za předpokladu decentralizace moci. Cesta k ní vede přes vznik federativní soustavy politicky sebeosvobozených obcí a měst. Toto občanské politické uskupení bude dostatečně silné převzít moc od státu do své kompetence a současně schopné ji využívat ve prospěch občanské společnosti. Obce a města jsou sídly demokracie. V nich a z nich jsme schopni vládnout.“ (Štěpán Forgáč)

  Jak řekl Petr Hampl i Petr Robejšek, nutné je „Oslabit primát politiky, zjednodušit vládnutí. Ambice vládnoucích vládnout přesahuje jejich schopnosti, opravdu zvládnout všechno, co chtějí ovládat. Zjednodušit vládnutí na skutečně podstatné, omezit zasahování do společnosti.“ Potřebujeme „Maximálně štíhlý stát, který se neplete lidem do jejich života do okamžiku, než tito lidé začnou fyzickým či jiným násilím poškozovat jiné.“

  Okradení lidé bez střechy nad hlavou, příjmy, které nepokryjí ani základní prostředky nutné k životu, důchody 5 –11 000 Kč,- měsíčně jsou úměrné tomu, aby poslanecké stotisícové doživotní renty byly, jak řekl Špidla, „adekvátní“. A za tímto účelem i předvolební boj o koryta je nemorálně předraženou trapnou fraškou. Vlády, vládnoucí ve svůj prospěch proti občanům, jsou zbytečně drahým přepychem, který si už nebudeme moci dovolit.

  Lid nepotřebuje parlament, ani aby jedna násilnická vláda nahradila jinou, nýbrž potřebuje skutečnou, plnou svobodu od jakékoli násilnické, nemorální vlády, vládnoucí proti občanům až do výše ne-zákonů, které si vládnoucí lidová tvořivost svévolně zdokonaluje ke svým potřebám.

  Skutečnou svobodu však nezískáme žádným zřízením násilně zavedeným, ale tím, že přestaneme volit a nebudou mít komu vládnout. Tím odstraníme poslušnost vůči každé lidské vládě. K tomu stejně jednou dojde s vytvořením Božího království. Ale aby člověk už nemusel poslouchat člověka, musí poslouchat Boha. Tedy žít v lásce podle jediných v pravdě spravedlivých zákonů.

  • Leo K napsal:

   Bohužel to nefunguje, I kdyby si ti volení sami sobě hodili jediný hlas, tak volby jsou ze zákona platné.

 14. standa.e napsal:

  K EU mne poslední měsíce vždy napadají tyto Baudelaireho verše:

  Slét‘ hrozný Anděl s hůr jak orel znenadání,
  a jav ho za vlasy, lál přísně nevěrci.
  „Cti,“ křičel třesa jím, „cti Boží přikázání!
  Jsem dobrý Anděl tvůj. A já to, slyšíš, chci!

  Ty musíš milovat bez všeho přetváření,
  být laskav k ubohým, ke slabochům i zlým,
  abys moh’ Ježíši klást v cestu bez zardění
  vítězný koberec svým milosrdenstvím.

  Toť láska! Než se ti to srdce v kámen změní,
  hleď zažhnout k Boží cti své celé zanícení;
  toť Rozkoš jediná, jež trvá nemizíc!“

  A Anděl, věru tak jen z lásky trestající,
  svou rukou olbřímí jej mučí s trýzní v líci.
  Proklatec dál však dí: „Já nechci, nechci nic!“

 15. Alex napsal:

  Musím už s diskusí končit. Chtěl bych se rozloučit. Jen bych chtěl sdělit Blbíšovi, že tahle diskuse se nepovedla mně, ne Kose. Nemyslím, že ostatním. Petru Žantovskému i Gerdovi se chci omluvit, pokud jsem se jich nějak dotkl, ale na důvodech, pro které jsem to napsal nemohu měnit nic.
  Díky všem, kteří sem napsali své příspěvky.

 16. takytaky napsal:

  Kdyby si všichni diskutující z této diskuse odnesli, že Brusel se správně skloňuje podle vzoru hřídel, jak správně píše jezevec (mj.), tak to nebyla diskuse marná.Víte proč, že 🙂

  Btw, dneska jsem v bedně vyslechl Sralbotku, an utrousil k lidu moudro, něco jako, že nejsou svobody bez povinností. Tak jenom doufám, že tyto kydy tlačí do hlav taky těm zkorumpovaným panákům v Bruseli a příslušným „lidskoprávním“ dobroserům, typu Dienstbier, Marxová, Šabatová, že jako kupříkladu připrchlíci a další čmoudi by mohli mít též nějaké povinnosti ke své svobodě dělat si co chtějí kdekoli kam připrchnou. A sprostý lid, na který jelita valí jednu povinnost za druhou, že by si možná zasloužil nějakou tu svobodu… myslím jinou svobodu, než financovat kdejakým zmetkům jejich“lidská práva“. Ideálně svobodu žít si podle svého.

 17. Gerd napsal:

  K diskuzi jsem se dostal dost pozdě, protože jsem dlel v práci, abych vydělal na provoz Rady pro rozhlasové a TV vysílání, kterou bych za její odpověď nejraději poslal tam, kde záda ztrácí své dobré jméno. Bohužel jsme pro ně jen obtížný hmyz, který jim vadí při bezproblémovém průběhu schůzí. PP si dal se svou stížností obrovskou práci a Rada se rozhodla ji smést ze stolu jako nepohodlnou a obtěžující s vágním zdůvodněním, na kterém moc času nestrávili. Vypadá, jako by jej měli připravené pro podobné případy předem a ani nebyli schopni jej správně aplikovat.
  A pak nás Vidlák ve svém článku vyzval, zda se chceme stát disidenty a prožít život v kotelně, protože tak dnes nadnárodní multikulturní společnost EU funguje a zbavuje se obtížných elementů. Dnešní demokracie není zdaleka tak bezbřehá a tolerantní, jak bychom si mohli myslet, ale má účinné nástroje na likvidaci nepohodlných lidí. Prostě můžete přijít o práci, pokud máte nepohodlný názor např. na islám. Naštěstí je povoleno nemít rád radikální islamisty. Mám s tím osobní zkušenost, kdyby zastánce muslimských migrantů hodlal bagatelizovat mé tvrzení.
  Ovšem EU musíte milovat. Povinně. Stejně jako před 27 lety komunisty.

  Alex napsal o normě na banány, jakoby snad ani neexistovala. Existuje. Přesněji obchod mimo jiné reguluje nařízení Komise č. 2257/94 změněné nařízením č. 228/2006 stanovující normy jakosti pro banány. Zde se lze dočíst např. to, že banány musí dosahovat délky nejméně 14 cm a stupně plnosti nejméně 27 mm, kdy stupněm plnosti plodu je myšlena tloušťka plodu, měřená uprostřed plodu na příčném řezu mezi dvěma bočními stranami kolmo na podélnou osu. Dále např. nesmí vykazovat anomální zakřivení, musí být v podstatě bez škůdců, v podstatě nepoškozené škůdci, v podstatě bez otlaků a v podstatě bez poškození způsobeného nízkými teplotami.
  Producenti však nemusejí truchlit, neboť toto nařízení pro všechny třídy jakosti toleruje odchylku, a to nejvýše 10 % početních banánů neodpovídajících požadavkům na minimální délku, nejvýše však o 1 cm kratších.
  Read more: http://www.investujeme.cz/banany-nema-evropa-rada/#ixzz4CzHu6ovL

  Petr Žantovský měl pravdu s onou společností vyvážející banány, která měla hospodářské problémy. Společnost se jmenuje Chiquita Brands International a od listopadu 2001 do zhruba roku 2003 musela dodržovat plán restrukturalizace dle článku 11 Amerického kodexu o bankrotu. Tedy byla to kombinace dvou faktorů, jedním z nich stupidní marketingová strategie firmy (plně v kompetenci Chiquity), druhým tzv. Banánová válka od roku 1993 probíhající také jako žaloba USA u WTO z roku 1997. Tomu bude s TTIP konec. A pak že nefunguje snaha o globální nadvládu.

  Alexi, otázka kvót na imigranty podle nějakých demokratických principů, které kdysi kdosi přijal, neobstojí. Stejně bych mohl argumentovat demokratičností komunistického režimu, který se k moci dostal v demokratických volbách a za demokratický opravdu považován není. Pokud by nestačil tento příklad, i Hitler se dostal k moci zcela legálně a demokratickou cestou ve volbách a neznám nikoho, kdo by jej považoval za demokrata. Proto se dovolávat, že jsme přijali nějaká pravidla, která podprůměrní politici z EK využili k prosazení jejich přitroublého nápadu, není nejvhodnější argument. Když si Němci zvolili do čela státu Hitlera, také netušili (tedy většina z nich), že to skončí válkou, koncentráky a smrtí milionů lidí. NSDAP se k moci dostala demokratickou cestou. Pak měla většinu v parlamentu převratem (a jestli považujeme Ukrajinu za vzor demokracie, pak stejně musíme nahlížet i na NSDAP. Nebo NSDAP i popřevratový režim na Ukrajině považovat za zločinný). Když si pak NSDAP odhlasovala Norimberské zákony 15.9.1935 (zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti), šlo o ústavní zákony přijaté zcela demokraticky v souladu s demokratickými pravidly, přestože demokratické opravdu nejsou.
  Proto Alexi neobstojí argument, že když jsme si odhlasovali nějaká pravidla, lze je aplikovat ve všech případech, protože tak kdysi kdosi demokraticky rozhodl. Existují vyšší principy mravní, které mají nad podobnými nesmysly vrch. Kam vede právní purismus a respektování tzv. demokratických principů můžeme vidět na příkladu nacistů. Přestože šlo o demokraticky přijaté zákony navržené vítězem demokratických voleb, horší zvěrstvo se dosud neobjevilo.

  Proto argument o demokraticky přijaté metodě hlasování neuznávám. Kvalifikovaná většina ministrů vnitra byla míněna pro úplně jiné případy a hlasování o kvótách na migranty spadá do kompetence předsedů vlád s právem veta.

  Mezinárodní právo neexistuje. Je to jen soubor mezistátních smluv, zvyklostí nebo přihlášení se k některým konvencím mezinárodních organizací. Ovšem jak ukazuje příklad USA nebo diktátorů různých zemí, lze na ně beztrestně kašlat, když je daný stát dostatečně silný, dostatečně nezajímavý nebo disponuje blokačním hlasem v OSN. Ten má Francie a Velká Británie.
  Alexi, předpokládáš, že současná podoba EU je jedině možná. Není. Je více možností a právě obskurní spolek kolem Jean Claude Junckera myšlenku sjednocené Evropy zprofanoval do podoby směrnic o rovnosti okurek nebo zakřivení banánů. Jsou daleko důležitější témata, ve kterých vrcholné orgány EU katastrofálně selhávají. Příkladem budiž chování při řecké krizi, reakci na příliv migrantů, prosazování nařízení a směrnic EU jakoukoliv cestou. Je to cesta zavrhující demokracii a vedoucí k totalitě. Může se stát, že za pár desetiletí bude demokracie sprosté slovo díky druhořadým politikům v čele dnešní EU.
  Existuje více možností, jak postupovat v integraci Evropy a nevím, proč by měla být ta dnešní podoba jedině správná. Že jde o mizernou práci EK a všech bruselských byrokratů, ukazuje narůstající odpor v jednotlivých zemích. Není to odpor vůči sjednocené Evropě, jak je nám mnohými vykládáno. Jde o odpor proti současné EK a její politice.
  Mrzí mě, že jsi i Ty, Alexi, skočil na špek bruselské administrativě, která vydává jimi ztvárněnou podobu EU za jedině možnou.
  EU může mít mnoho podob a ve všech případech závisí na vůli obyvatel členských států k jaké podobě se přihlásí. Sjednocení EU je projekt prosazovaný shora a je v takovém pojetí stejně utopistický jako podobným způsobem prosazované ideje. Tedy nařízením vrchnosti, kdy je povinně zaváděno nové myšlení obyvatel. Nepodařilo se to jakobínům, nacistům, komunistům a nepodaří se to ani současné bruselské administrativě. Nemá k tomu potřebné charakterové vlastnosti, zkušenosti, ani intelektuální kapacity. Mají jen bezbřehý egoismus.
  EU se dostala na rozcestí, které se dá nejlépe popsat křivkou životnosti projektu nebo výrobku. Projekt sjednocené EU buď delfíním skokem postoupí na novou úroveň nebo bude skomírat, až umře úplně. Potřebný delfíní skok ovšem neprovedou současní čelní představitelé EU. To je konstatování holého faktu, který nám ukázal Brexit a reakce špiček EU po Brexitu. Je čas říct jim, že jsou brzdou evropské integrace a s nimi všichni, kdo věří tak hloupým politikům.
  Současná podoba EU Britům a mnohým dalším nevyhovuje. protože jde o zhruba polovinu populace EU, jde o dost závažný problém. Přímo prioritní problém k řešení v rámci vrcholných orgánů EU. Na nich bude, zda evropská integrace půjde do hrobu nebo zda se dostane na novou kvalitativně vyšší úroveň. Jde to. Jen ne se současným vedením EU a Angelou Merkelovou také ne. Proto nevěřím v obrodu EU a odhaduji směr vývoje směřující k rozpadu EU.

 18. Gerd napsal:

  Tak se má předlouhá odpověď Alexovi ani nezobrazila a znovu ji nemám chuť psát, tak jen stručně:

  Společnost, která měla problémy kvůli směrnici na banány existuje, jmenuje se Chiquita. Zčásti byl její problém způsoben chybným marketingem a zčásti směrnicí EU, která opravdu existuje.

  Demokratická cesta přijetí mechanismů rozhodování EU je nesmysl. Demokraticky přijal i Hitler říšské zákony označované za Norimberské, které rozpoutaly vraždění Židů. Hlasování ministrů vnitra o migraci kvalifikovanou většinou je podraz. Způsob hlasování měl být premiéry a smožností veta kterékoliv hlasující země. Šlo o podraz ze strany EK, který opravdu nepřispěl k větší demokracii v EU.

  Před mezinárodními zákony nebo zákony nás likvidujícími mají přednost vyšší principy mravní.

  Současná myšlenka na sjednocenou EU je uchopena mizernými politiky z EK. Jsou i jiné cesty a způsoby integrace. Odmítnutí současné podoby EU v Brexitu je jen odmítnutím politiky EK a Rady EU, nic jiného. novou podobu sjednocení EU musí najít noví politici, ti staří za nic nestojí a nejsou intelektuálně na výši, aby mohli další integraci EU navrhovat a vést.

 19. Laco G. Mlynář napsal:

  Alexi, profesor Hořejší není žádný náfuka, je ochoten diskutovat téměř s kýmkoliv. Jenom bohužel to co provozuje jako špičkový vědec, resp. dnes jako organizátor vědy a přední vysokoškolský pedagog jaksi není schopen realizovat v občanské diskusi. Před vstupem do občanské diskuse končí s metodou kritického uvažování a argumentuje někdy účelově až legračně. Viz. jeho poslední blogový článek na Aktualne.cz po Brexitu.
  Federace národních států nikde nefungují? Ale ano, viz. Indie! Dotace z EU si korporace násobně vysávají exportem dividend, takže není za co děkovat, je to nová kolonizace? Můžeme si za to sami atd. a tak podobně.

  Problém nastává, když si uvědomíme, že profesor je součástí 25 členného týmu poradců Sobotky. Tam prosazuje názory jasně eurohujersko-federální a multi – kulti. Neštěstí.
  Však se Sobotka v prvním projevu po Brexitu v TV kroutil jako had, když se jej moderátor ptal na další směrování EU. Jen ne přiznat barvu! On je jasně pro federaci, ale dnes ještě není taktické to říci. Prosazuje utopickou vizi, která funguje pouze v autoritativně řízených vícenárodních federacích.

  Ještě mi nedá, abych nenapsal větu k odmrštění stížnosti na ČT. Řešením je jasně žaloba na Radu, jestli u správního soudu, nebo stížnost do Poslanecké sněmovny nevím, musí to být přísně podle legislativy. Kam mám poslat svoji 1.000 Kč Vlku, jako příspěvek na výlohy? Myslím, že by nás mohlo být s takovým příspěvkem několik set. Jde o duševní hygienu národa.

Komentáře nejsou povoleny.