Reklamace bot versus lampárna Rady České televize a co s tím?


nedávno jsme  si u nás  na  Vlčštejně  koupili  boty,  které bylo nutno  reklamovat  asi po 2 měsících.  Zkušenost  mne  naučila,  že  reklamace  obuvi,  zejména  když  se v ní  už nějakou  dobu  chodí  je  jedna  z nejsložitějších  vůbec. Obchodníci, zejména  ti menší,  mají obecně tendenci  reklamace, pokud  možno  odmítat a  právě  u  bot tím spíše,  že  už  i trošku nošené  asi nikdo  nekoupí. Zkrátka  bota  není mobil, kde po opravě prostě  dáte  slevu  a  jde  z krámu.

Naštěstí, právě u vědomí  náročnosti  případného reklamačního řízení, už  dost  dlouho zásadně  tenhle artikl  nakupujeme  jen  u velkých  řetězců, které  si, vzhledem k celkovému obratu i tzv. goodwillu obchodní  značky přeci jen vypracovaly  obecně  přijatelné  postupy  a normy pro reklamační  řízení. Takže  se nesnaží  za každou cenu točit  na tom, že malinko ošlapaný  podpatek / jak jinak v  nich  chodit?!/ dokazuje, že  obuv  byla používána  nevhodným způsobem a  a tudíž,  že   hrboly  na vnitřní  výstelce, které  způsobují otlaky,  vznikly ze  stejného důvodu.    Tedy, abych byl přesný – nějaká  snaha  v  tomto směru vyvinuta  byla, ale  nijak dramatická. Spíše z povinnosti.

Tahle  reklamace   se  mi vynořila  automaticky  před  očima  v okamžiku,  kdy  mi Petr  Pražák dal k dispozici odpověď  Rady  České  televizi na svou  stížnost.  Tu jsem  vám odprezentoval na Kose v pondělí  zde:

Rada České televize odpovídá Petru Pražákovi na jeho pětisetstránkovou stížnost

včera  pak Kosa přinesla  jeho zpětnou reakci Radě

Odpověd Petra Pražáka Radě České televize na její dopis

Uvádím  to pro pořádek, ne proto, že  bych si myslel, že  si to nepamatujete.

Petr  Pražák, když  mi přeposílal to, co mu dorazilo z Kavčích  hor, v doprovodném  mailu konstatoval – ani jsem nic  jiného neočekával.

Přiznávám se,  že  já  ano.  Jestliže  si někdo  dá práci a na 500 stránkách  sesbírá, doloží a přesně  cosi   zdokumentuje, být  členem  Rady,  rozhodně  bych   se  ani  náhodou pod něco  takového, jako byl její  dopis – NEPODEPSAL!  A to ani v případě,  že bych  s obsahem  stížnosti nesouhlasil  a považoval ji za  neoprávněnou nebo  zmatečnou.

Z celé  odpovědi  toho  15-ti hlavého tělesa,

Výstřižek

které zastupuje  nás, koncesionáře  a má  dbát  na  to, aby ČT  plnila  to, co plnit  má – tedy poskytovala  rychlé  a objektivní zpravodajství čiší  zcela jednoznačně arogance  a  snaha mít ten problém prostě  z  krku. Zde je potřeba  uvést,  že moje předchozí  i následné řádky  se netýkají     paní Ivany  Levé  a pana Michaela Hausera, kteří  zmíněný dopis podepsat odmítli.

Ačkoli má  reakce rady  celkem 4 strany  textu,  faktický  obsah má  jen a pouze  tato pasáž:

VýstřižekKde  je Petru Pražákovi v  podstatě  sděleno, aby  neotravoval a se  stížností se odebral na   příslovečnou  lampárnu, protože  vše je  v nejlepším pořádku. Ovšem už  nebylo ani sděleno, kde že  se lampárna  nachází…

Zbylý  text považuji za  bezobsažnou  vatu, kterou  ve  své odpovědi  dostatečně  rozebral důkladně, jak uvedeno – včera  Petr  Pražák. Tudíž  nevidím důvod  marnit  případným opakovaným rozborem váš  i svůj  čas.

Budu se  věnovat jen tomu,  co jsem si  jako jádro odpovědi  vybral já  a  vám předložil. Odpusťte, že  znovu uvedu, že  podaná  stížnost  měla  500 stránek! Nicméně  – musím.  Nikde, v celém tom mimořádně   obsáhlém souhrnu prohřešků  ČT nenajdete to, co je pro Radu odůvodněním  k odmítnutí  jeho stížnosti. Nikde nenaleznete, že  by Petr Pražák ČT vyčítal a konkrétně  dokládal, že tato ve svém zpravodajství

-nečerpala  z řady  renomovaných zpravodajských medií

-osvědčených  světových  agentur  a zpravodajských medií,

-že se neopírala  o  přímá svědectví svých vlastních  zahraničních reportérů, kteří měli  dostatečnou příležitost osobně  sledovat  tamní tragické události  z bezprostřední  blízkosti

Přesný opak je pravdou. Petr Pražák  toto všechno výslovně  konstatuje a  uvádí. Jenže  současně  si stěžuje a VŽDY konkrétně  dokládá,  že informace z oněch vyjmenovaných zdrojů popisovaly  ověřitelnou realitu zkresleně, tendenčně  a neúplně. Zkrátka, že výsledná  informace pro diváka/čtenáře  webu ČT  byla  v příkrém  rozporu s  realitou. Vedle  toho na  řadě případů dokazuje,  že naopak řada informací  a to jak renomovaných zpravodajských medií / např. New York Times/ a  osvědčených  světových  agentur /např. Reuters/  byla ignorována, pokud  podávaly  odlišný  obraz od  toho, který se ČT snažila trvale  a  opakovaně o Ukrajině vytvořit! Což je přesný opak toho, co píše  Rada!

Jistě  nejen mne  by  zajímalo, na  základě  čeho si  těch 13 členů Rady, kteří  stojí  za  dopisem odeslaným Petru Pražákovi, tvořilo svůj názor. Říkám 13?  Vlastně bych řekl, že  jen  9.

Takový radní Šarapatka měl o  stížnosti  naprosto jasno  už asi 4 dny před jejím podáním. Vyjádřil se jasně  – jde o kágébácký  fabrikát  a předkladatel stížnosti je prokremelský pohunek. Vše,detailně, průkazně doloženo zde:

Televizní stížnost shozena Radou se stolu! Ale jakým způsobem – to budete zírat! DOPLNĚNO!!!

Nechápu, jak  někdo takový, evidentně  jasně  předpojatý a vůči stěžovateli navíc  kromobyčejně  sprostý,  může  o stížnosti  vůbec jednat, natož  hlasovat a dokonce  komentovat  přijaté stanovisko Rady do medií! Evidentně  může!

Podobně nestranného, vidím  radního   Jankovce  – viz  jeho „slavný“ výrok o  mantinelech v nichž se smí pohybovat  Česká televize a  které  určují její obsah-cituji:

Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků, nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie.“

a byť ne  tak  absurdně  vyhraněné,   pány Beniaka a Kratochvíla, kteří  cítili podpor  kolegu Jankovce obhajovat a měli  pro  něj plné pochopení. Detaily s  autentickými výroky  viz  zde:

Média /nejen/ o ukrajinském konfliktu 20.2.2015

I  tihle  tři, jestliže  chtěli  zůstat  věrni sami  sobě  a tomu, co už  ohledně  zpravodajství ČT a jeho úrovni veřejnosti sdělili a řekli, dle mého názoru neměli jinou  volbu, než stížnost  zamítnout, bez ohledu na  její obsah a  jeho průkaznost.

Tohle  bylo jasné předem. Takže  z  15-ti členů  MOHLO  nějak rozhodovat  jen 11. Dva vyslovili, svým způsobem,  souhlasné stanovisko se stěžovatelem. Zbylých 9 podpořilo ten dopis  posílající  Petra Pražáka  na lampárnu.

Zajímalo by mne  na  základě jakých informací si udělali závěr.  Četli či nečetli stížnost? Nikdo neví,  dopis  nic  v tomto směru neuvádí.

Odbočím opět k té reklamaci bot. V prodejně  s námi sepsali  reklamační zápis. Kde musela  být  přesně  popsána  vada, kterou  reklamujeme. Pro jistotu jsme  si pořídili i fotodokumentaci.  A následně  přišlo  uznání  reklamace, s krátkým konkrétním odůvodněním, proč  ji dotyčný řetězec  uznává. Prostě  bylo uznáno,  že  šlo o nekvalitní šití! Tečka.

Vůbec netuším, kolik konkrétních prohřešků Petr  Pražák  za  časové období, kterého se jeho stížnost týká,  na  těch 500 stranách zaevidoval a doložil. Zapomněl jsem se ho zeptat a počítat se mi to nechce. Z pochopitelných důvodů.

Zajímalo by mne, jestli Rada  a její členové si nechali  udělat  alespoň nějaký expertní posudek.  Který bych rozhodně, být radním, k tak závažnému a rozsáhlému  dokumentu  požadoval já. Prostě  bych chtěl materiál,  který by přezkoumal jeden každý ve  stížnosti uvedený  případ na oprávněnost  či nikoli a sám bych si buď  namátkově nebo spíše podle  faktického zpravodajského významu,  vybral vzorek nejméně  deseti připomínek, které bych ověřil na primárních zdrojích osobně. A  svou zkušenost  srovnal následně  s expertním stanoviskem. Rozhodně  bych také  pozval  na zasedání  Rady Petra Pražáka a  na pár  věcí se jej přímo zeptal. Abych měl jasno, jestli jde o nějakého věčného kverulanta  potížistu nebo jak  říká  radní Kratochvíl  nějakého toho profesionálního revolucionáře, takového  Che Guevaru, revolucionáře za každou cenu nebo prostě  blázna, co chce být jen zajímavý pro okolí. A zcela nepochybně  bych  ho určitě  témže  či následném sezení seznámil s tím co by mi řekla  expertíza  a moje  vlastní  zjišťování.

Rada nepotřebovala  vidět a slyšet  Petra Pražáka, ačkoli to, dle vlastního vyjádření sám navrhoval. Nelze  se nedomnívat  že  buď proto, že se ztotožnila, v lepším případě,  s názorem Kratochvílovým – že  jde zase o dalšího Che Guevaru nebo v tom horším o kremelského pohunka  podle  Šarapatky.   O tom jsem  osobně  zcela přesvědčen, protože  jsem nezaznamenal, že  by se Rada od  těch dvou   v prvém případě – nehorázném v druhém -sprostém, výroků sebeméně  distancovala!

Nepitvejme se ale, pro  tuto chvíli    ani v Kratochvílově nabobství ani ve  sprostotě  Šarapatky, jakkoli mi to vadí velmi. Jde mi o ten expertní posudek. Byl? Nebyl? To opravdu Radu  naprosto nezajímalo  z kolika procent byla stížnost  vůbec oprávněná a  konkrétně  v případech kterých???  Nebo snad  ten posudek má a  je tam dokázáno,  že  si Petr  Pražák všechno vymyslel, takže  mu oprávněně  napsali, co napsali? Dovolím si o tom druhém scénáři důvodně pochybovat, když  dva  radní  mají  jiný názor. A proč  ho tedy nezažalují oni nebo ČT pro pomluvu, protože  text Stížnosti je  internetu veřejně  dostupný!

Takže  znovu – existuje  nějaké průkazné ověřování stížnosti expertním posudkem, který si Rada nechala  vypracovat  a o které se v závěrečném hlasování  opřela? Firma, od které jsem kupoval boty, si ho vypracovat nechala. Byť svými lidmi!

Může  ovšem být, že Rada měla  stížnost  za naprosto bagatelní   a neinteresantní záležitost, která  němá  ani protihodnotu  páskových sandálů ze  slevy, takže  usoudila, že posudku na 500 stránek stížnosti netřeba. A podle  toho  s ní naložila…

Pokud  za  ten expertní  posudek ovšem nepovažuje 9-ti stránkový  blábol,   omlouvám se -Analýzu stížnosti na   Českou televizi, sepsanou spolkem s názvem Evropské hodnoty. Což   Kosa dostatečně   a průkazně  rozebrán v  těchto článcích

Televizní stížnost – PP odpovídá Kremlin Watch

a seriál

Smekám před  Jakubem Jandou a kremlin Watch I.-IV.

Ten  spolek,  na rozdíl od Petra Pražáka,  podle přímého svědectví jeho   zástupce  ředitele   – Jakuba  Jandy, přístup ke  členům televizní Rady  měl ve věci Pražákovy stížnosti, kupodivu měl!  Z  jakého titulu?! Viz screenshot  z Jandova twitteru

Výstřižek1

Pro úplnost  dodávám, že  Jakub Janda  a Roman Máca, který  prý onu „analýzu“ vyráběl, jsou stejně jako další lidé  napojení  na  spolek -jmenujme za všechny předsedu jeho dozorčí Rady -Petra Koláře, přímou součástí toho, nač  si Petr Pražák stěžoval, protože  v ČT  a jejích zpravodajských pořadech vystupují jako experti. Kromě jiného také k Ukrajině  a tamní občanské  válce! Jsou tedy  předem diskvalifikováni  vytvářet jakékoli  analýzy ohledně ohledně  stížnosti Petra Pražáka!

Opakuji -jak to, že  Jakub Janda  a spol. měli přístup k členům Rady? Jak to, že jim mohli předávat  vůbec nějaké materiály? Jak to, že  nebyl Radou vůbec kontaktován předkladatel stížnosti, ačkoli to sám navrhoval?!

A přidám ještě  jednu  otázku – je náhoda, že Rada o stížnosti rozhodovala na výjezdním zasedání  v Brně a nikoli, jak je  běžné  v Praze? Čímž  při nejmenším laické veřejnosti i Petru Pražákovi jasně  ztížila  účast?

Nemá smysl, abych  ventiloval své pocity z toho, co předvedla   Rada České  televize ohledně  Pražákovy  stížnosti. To je k ničemu. Otázkou je, co  s tím vlastně  dál???

Vím, že Petr Pražák připravuje  další kroky. Ostatně, ve  své odpovědi Radě  ČT je  už i konkretizoval.

Já ale pořád přemýšlím nad  tou Šarapatkovou sprosťárnou. Tohle mu má projít a máme dělat jako, že  si to vlastně může  klidně  dovolit? Nejsem sám, kdo si myslí, že  je to na soudní  žalobu a že dokud  tihle Šarapatkové nenarazí  už konečně  na zákon,  budou si  dovolovat  a určitě  čím dál více.

Jenže  soud  znamená  několik věcí – především  velké nároky na  čas a peníze.  Petr  Pražák je student. Já  důchodce.  Oba  bychom  čas mít  měli. Na  soud  v Praze, když  z Prahy ani jeden z nás  není? Nejméně  ve  dvou kolech? Student  se navíc potřebuje koncentrovat na studium a své budoucí povolání já jsem ve věku, kdy  si říkáte  – kolik mám vlastně ještě  dní před sebou, stojí mi za  to část z nich odepsat na nějakého Šarapatku?

A to nemluvíme  o finanční  stránce věci. Už moje  babička  razila heslo, že nejdražší věc na světě  je kapka potu na čele  vašeho advokáta. Mám tedy  rodinné peníze  vrážet  do nějakého soudního sporu?  Moje  dobrá žena mi už takhle Kosu  trpí se skřípěním  zubů, nyní  na ní mám chtít , aby  souhlasila  s tímhle výdajem? Nehledě  k tomu, že  takový Šarapatka  nejspíš  může  počítat s právní pomocí  právníků ČT nebo/a  si určitě může  dovolit velmi dobrého právníka  už  vzhledem k tantiemám, které za členství v  Radě  ročně  dostává. Snažil jsem se  zjistit, kolik  že  to ročně  je, ale  z vyhledavače  jsem dostal jen souhrnný  údaj, kolik je  v rozpočtu  ČT na  tento  rok plánováno prostředků na činnost Rady jako takové. Podle  rozpočtu ČT je  to 11 760 000Kč. Upozorňuji, že na činnost  Rady, tedy na veškeré náklady. Řekněme, že  na  tantiemy  jde 1/3  takže  mi to vychází asi na 261 000 na jednoho  člena.  Samozřejmě, je  to jen naprosto nekvalifikovaný odhad. Ale  toho případného právníka  má, v každém případě, z čeho platit.

Pokud někoho z vás napadlo,  že  vás  snad  oslovuji se žádostí o příspěvek, prosím – zapomeňte  na  to. Nic  takového nemám absolutně  v plánu. Tudy pro mne  cesta nevede. Spíše mne zajímá, jestli mezi čtenáři Kosy  není nějaký  advokát, který by  se věci ujal. Nepochybuji,  totiž , že  případný  soud  by byl mediálně  velmi sledovaný a  že by to byla  hodně dobrá reklama. Nehledě  k tomu,  že  máme  cosi s Petrem Pražákem projednáno.  Ale  to bych  eventuálně  rád  vysvětlil až tomu, kdo by  tu právní službu  eventuálně  chtěl podstoupit.

 

 

 

 

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.