Brexit – prečo sa „mýlili“ stávkové kancelárie.


napsal NavajaMM

Človek, ktorý si chce finančne prilepšiť uzavretím stávky na výsledok budúcej udalosti, odhaduje pravdepodobnosť výsledku a podľa kurzu stávkovej kancelárie sa rozhoduje, či sa mu oplatí vsadiť. Stávka je pre neho „hop alebo trop“ a nič medzi tým.
Stávkujúci má pocit, že táto hra je symetrická. Že stávkové kancelárie tiež odhadujú pravdepodobnosť výsledku a podľa toho nastavujú kurzy. Stávkujúcemu ide o to, aby výsledok odhadol lepšie ako stávková kancelária.
Naozaj to funguje takto?
Nezdá sa vám v tom prípade podivné, že stávkové kancelárie prijímajú stávky napríklad aj počas prebiehajúcich zápasov? Ako to ich analytici dokážu – sledovať v nedeľu popoludní stovky prebiehajúcich zápasov, vyhodnocovať priebežné výsledky a momentálnu formu hráčov, a popri tom v reálnom čase on-line meniť na všetkých zápasoch kurzy?
Vysvetlíme si, ako fungujú finančné inštitúcie a na konci výkladu vám to bude jasné a bude vám jasné aj to, prečo sa kurzy na brexit tak veľmi líšili od reálneho výsledku.

Stávková kancelária a finančná inštitúcia?
Áno, vidíte dobre. Stávková kancelária totiž v žiadnom prípade nie je gigantický gambler. Základom podnikania stávkových kancelárií je sofistikované riadenie rizika.
*
Prvým predpokladom je dôsledné uplatnenie „zlatého bilančného pravidla“. To, jednoducho povedané, znamená nemiešať hrušky s jablkami. Vytvárať a riadiť čo najužšie portfóliá. Stávková kancelária (ďalej SK) si nemôže dovoliť ísť v jednom týždni do straty a spoliehať sa, že na budúci týždeň bude mať šťastie a vynahradí si to. Všetky portfóliá musia byť ziskové. Radšej málo, ale zaručene. Zlaté bilančné pravidlo znamená, že stávka na brexit musí byť finančne sebestačná a zisková bez ohľadu na to, aký bude reálny výsledok.
Ako na to?
Ekonómovia a finanční matematici pracujú s veličinou Value at Risk (VaR), ktorou merajú riziko. Pre SK je VaR hodnota, ktorú musí vyplatiť v prípade najnepriaznivejšieho možného výsledku. SK preto musí stanoviť kurzy tak, aby VaR bola menšia ako suma, ktorú klienti vložili do stávok.
Na príklade brexitu – predstavme si, že stávková kancelária odhadne šance 50 : 50 a dá preto symetrický kurz. Povedzme, že klienti tiež približne rovnako vsádzajú na obidve alternatívy. SK preto na obidve alternatívy vypíše rovnaký kurz, napríklad 1,95.
Povedzme, že na každú alternatívu klienti vsadili úhrnom 1 mil. (ľubovoľná mena), teda suma stávok je 2 mil. Po brexite musí SK víťazom vyplatiť 1,95 mil. a 50 tisíc jej ostane ako čistý výsledok. A to v každom prípade, nech by bol výsledok akýkoľvek.
Základný finančný model bilancie SK (pre brexit) je pomerne jednoduchý:
SK vypočíta:
* sumu stávok na Remain – krát – kurz na Remain = VaR(Remain)
* sumu stávok na Leave – krát – kurz na Leave = VaR(Leave)
* zistí, ktorá z VaR je väčšia a tá musí byť menšia ako suma prijatých stávok (na Remain aj Leave)
* V ideálnom prípade VaR(Remain) = VaR(Leave), lebo vtedy je riziko SK najmenšie.
Dôležité je uvedomiť si, že pri zostavovaní bilancie SK počíta s kurzami pri uzatváraní stávok, nie s aktuálnym kurzom, ktorý ovplyvňuje len VaR za stávky uzavreté v daný deň. Ide teda o analógiu počítania váženého priemeru, kde kurzy pri uzatváraní stávok „vážia“ vsadenú čiastku.
Pre SK teda nie je dôležitý presný odhad pravdepodobnosti brexitu, ale udržanie rovnováhy medzi VaR(Remain) a VaR(Leave).
Príklad:
Vyššie popísaným modelom analyzujme informáciu s vlkovho „Kurzu Brexitu“ z dňa 13.6.2016.
„Přes víkend se nám sázkové kurzy na výsledek referenda významně hnuly!!!
Kurz na setrvání poměrně silně oslabil z 1,29 na 1,4 a naopak možnost opuštění EU nezanedbatelně posílila – z 3,75 na 3,0
Pred víkendom bol teda pomer kurzov Remain : Leave (modré čísla) 1,29 : 3,75
Za akých podmienok to znamená rovnováhu?
Ak na Remain v daný deň vložili klienti sumou 100, v prípade výhry im SK vyplatí sumu 129.
Výpočtom by sme zistili, aby nastala rovnováha, na Leave by v daný deň museli klienti vložiť sumu 34,4. Vtedy by im v prípade výhry SK vyplatila rovnako – 129.
Ľahko sa presvedčíme, že úhrnná suma stávok, teda 134,4 je vyššia ako vyplatené výhry – 129.
Suma 5,4 zo stávok daného dňa ostáva ako čistý zisk pre SK, nech hlasovanie o brexite dopadne akokoľvek. Pre zaujímavosť – 5,4 zo 134,4 sú približne 4 %.
Podobnou analýzou červenej dvojice kurzov (1,4 : 3,0) by sme dostali podobný výsledok a pri rovnováhe oboch VaR by pre SK ostalo asi 4,5 % zo sumy stávok.
Pozorný čitateľ teda už vie, že SK neodhaduje výsledok reálneho hlasovania, ale odhaduje akú sumu ZAJTRA klienti stavia na každú z alternatív. Podľa tohoto odhadu nastavia kurzy.
Dôsledky už podrobne rozpisovať nebudem. Verím, že nemusím.
Jeden dôležitý (priam kľúčový) je však ten, že tieto výpočty môže robiť softvér a môže ich robiť v reálnom čase ešte aj počas priebehu hlasovania.
Prečo v priebehu hlasovania? Vrátime sa k tomu.
*
Druhým veľmi dôležitým faktorom pri riadení rizika je to, že SK riadi rovnováhu celého portfólia. Je ideálne, ak sa podarí dosiahnuť rovnováhu v každý jeden deň, ale to je skôr mimoriadny prípad a po uzatvorení každého dňa sa VaR obvykle nakláňa buď na jednu stranu, alebo na druhú. Aj toto musí analytik (softvér) brať do úvahy pri výpočte nasledujúcich kurzov a snaží sa nerovnováhu portfólia čo najskôr vykompenzovať.
Veľmi dobrou stránkou na ilustráciu toho, čo sme popísali vyššie, je táto. Je na nej graf priebehu kurzov za posledných 90 dní a jej výhodou oproti vlkovým grafom je to, že na spodnej osi formou sivých stĺpčekov uvádza aj sumy stávok. Zreteľne je vidieť, že výkyvy v krivkách kurzov nastávajú v čase, keď „poskočili“ stĺpčeky súm stávok, resp. trvajú ešte chvíľu, kým sa portfólio ustaľuje do rovnováhy.
Výstřižek
Veľmi zaujímavou informáciou je aj to, ako raketovo stúpajú sumy stávok smerom ku koncu hlasovania. Čo sa to tam deje? Skúsme sa na to pozrieť v inej časovej mierke.
Výstřižek
Všimnite si, že stávky SK prijíma aj v čase, keď už sú známe prvé predbežné výsledky, vlastne až do vyhlásenia oficiálnych. Už ráno vlk písal svoju „omluvu“ a SK stále prijíma stávky a ako vidíme – stávky dosahujú historicky najvyššie sumy. Keďže už sa pravdepodobne stávkuje len na Leave, tak celkom logicky sa kurzy otáčajú, až vyletia tak astronomicky, že sa stávkovať neoplatí.
Prečo to SK robí?
Fakt si myslíme, že Briti v prvom šoku z predbežných výsledkov utekali do stávkových kancelárií?
Možno áno – tí, ktorí stavili vysoké sumy na Remain. Jedinou ich možnosťou, ako neprehrať majland je vsadiť primeranú sumu na opačnú stranu, aby sa im vrátila aspoň podstatná časť. SK to v pohode dovolí, lebo jej stačia kalkulované 4 % zo sumy stávok.
Záver – porovnanie s prieskumom verejnej mienky:
– V prieskume respondent odpovedá za seba, pri stávkovaní odhaduje chovanie ostatných.
– Prieskum sa snaží byť reprezentatívny, stávkovanie reprezentatívne nie je. Populácia stávkujúcich nie je reprezentatívna a váha stávkujúcich nie je demokratická – meria sa objemom stávky, teda bohatší stávkujúci majú aj rádovo väčšiu váhu.
*
Tak vlku, toto je aj dôvod, prečo som do tvojej ankety o brexite na poslednú otázku – aký kurz dá SK deň pred hlasovaním – napísal tri otázniky. To totiž nebola otázka o referende, ale o portfóliu SK.
Autor pôsobil ako analytik vo finančných inštitúciách.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navajammova pošta se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.