Kose (vlkovi) s láskou i lítostí IV aneb část závěrečná


napsal Alex

 

Nejsem si díky svému nepřesnému  vyjadřování (moje setrvávající bolest), zda mi bylo v předcházejících dílech plně porozuměno.   Ony diskuse jsem si přál od počátku jednak proto (vědom si své bolesti), abych event. dovysvětlil a pro odezvu jako měřítko porozumění toho, co jsem chtěl sdělit. Stalo se, co se stalo a já vše zkomplikoval sám – jak jinak – svým nepřesným vyjadřováním.

Stručně řečeno jsem chtěl vyjádřit, že z Kosa či Slobodný vysielač (právě proto, jakým zdroji informací chtějí být a dle mého soudu i jsou – jedněmi z nejlepších) by neměly být zdrojem přílišných emocí (nelze se jim úplně vyhnout) a co je ještě důležitější, neměly by být šiřitelem mýtů, nepravd. A teze, že Brusel nařizuje křivost banánu (jako příklad pitomosti a doklad zvůle či arogance Bruselu) a dokonce tím ničí celé ekonomiky, je prostě naprostý nesmysl. Stejně jako je nesmyslná kritika administrativy Bruselu jako podstatný či ten rozhodující zdroj potíží a problémů EU. Je tomu právě naopak

Netuším, zda jsem byl ve vysvětlení postavení norem dostatečně přesvědčivý. S ohledem na rozsah šlo jen doslova o nahlédnutí poodhrnutím pouze růžku velkého koberce.

Ta různost užitku standardizace právě v normách je neuvěřitelně různorodá. Norma v mé profesi architekta může být a je tou, která bude rozhodující u soudu v otázce viny, zda u průšvihu na stavbě se jedná o vadu projektu či stavby. Je to osobní zkušenost. Kde dodnes nevím, zda tehdejší znalec jednal na základě úplatku či averze k architektům. Učil mne na FA ČVUT stavební hmoty a každou přednášku nám budoucím architektům otloukal o hlavu svou praxi soudního znalce, ze které vyplývala naprostá neznalost norem právě architektů vznášejících se v oblacích tvůrčího rozmachu na úkor právě znalosti a pochopení smyslu norem.Už v korespondenci jsem tehdy vyloučil jeho blábol o špatném výpočtu. Při ústním jednání přešel na nedodržení prováděcí normy a já už to nevydržel a ač jsem měl zákaz od podnikového právníka něco přímo a nahlas říkat, vyhrknul jsem  – Prováděcí norma, pane docente? Z kterého roku?

On odpověděl z roku 1938, zvedl se, poklepal mi rukou a bylo po soudní arbitráži. Já tu prováděcí normu znal. Takže vím, že i když nebude norma zákonem prohlášena za závaznou, už jen to, že je státní normou něco znamená třeba právě pro soudní praxi, nejen jako pomůcku pro bezpečné navrhování, ale nikoli zákaz experimentování mimo rámec normy a použití nových materiálů a technologií, které ještě nebyly standardizovány. Akutní záležitost mimochodem, protože díky politikům typu Macha od svobodných či typu Štětiny v zahraniční politice právě v současné době znění aktualizace oné normy na změněné podmínky v realitě odmítali politici schválit na základě keců o zbytečné regulaci tak dlouho, že autor Ing Kutnar naprosto bezkonkurenčně nejlepší odborník v dané oblasti a autor předchozích znění to sám vzdal a ve spojení se Spolkem inženýrů a tuším-li dobře i s Komorou stavebních inženýrů je vydává mimo oblast norem. Nepochybně bude v projektantských kruzích využívána jako norma. Ale před soudem bude mít postavení pouhé odborné publikace, nikoli státní normy.

Nebo norma na každý šroubek či vrut. Projektant do prováděcí dokumentace napíše jen šroub či vrut ČSN to a to, jež identifikuje přesně. Rozpočtář ví, co má nacenit stejně jako to ví cenař stavební firmy a jeho zásobovač, stejně jako jeho dodavatel. Nemůže dojít k záměně, omylu.

Nemohu minout další oblast (když už jsem v tom), kterou Klausové, Kalouskové, Machové a Štětinové doslova zdevastovali a umožnili obrovské úplatky a financování politických stran skrze stavební zakázky. Nemáte-li prováděcí projekt a tedy výčet každé položky včetně toho šroubu či vrutu, nemáte  pod kontrolou rozpočet.

Banky tohle dobře věděly a sám jsem odhalil u stavební firmy pro jistou konkrétní banku a na základě své prováděcí dokumentace, že jim stavební firma naúčtovala na nevelké okresní pobočce o 30 tun oceli více než měla (šlo o rekonstrukci a adaptaci památkového objektu). A to jen proto, že ona banka mne jako architekta pověřila nejen zpracováním studie, ale všech stupňů dokumentace včetně prováděcí dokumentace, ale i kontrolou – autorským dozorem.¨

Ve veřejné sféře se zato činili všichni – prováděcí projekt je věcí dodavatele, proč bychom měli platit projektanta. Jindy a jinde smlouvu na architektonickou studii, ač jsem byl vítězem výběrového řízení na základě vítězného návrhu smlouvy jsem sepisoval půl roku, protože právnička města mi nutila do smlouvy v naprostém rozporu se zákonem text, v němž se vzdávám svých autorských práv. Tehdy se jich nešlo vzdát. Protože to nemělo právní význam, po půl roce jsem povolil s tím, že v dalších výběrových řízeních budu osloven – ve smlouvě. To víte, že  mne zasklili (rekonstrukci a zateplení jedné budovy provedli mimo mne), jak jsem zjistil, když si mne zavolala nová garnitura radnice k nějakému vysvětlení studie. Přičemž se dotčený úředník překonával v pochvalných tirádách jak je to celé skvěle vyřešeno, zejména propojení (rekonstrukce, přestavba stávajících částí a dostavba chybějích objektů tělocvičny a jídelny z kuchyní velké 24-třídní školy). Veřejná sféra Klausů, Kalousků a Machů přišla na to, že architekt může zpracovat jen studii, další stupně musí být předmětem nového výběrového řízení – autorská práva poslala k čertu a s ním i autorský dozor. A u zákona o autorských právech ho změnili tak, aby je respektovat podstatě nemuseli.Dávám  tuto  svou zkušenost ke  zvážení  každému,  kdo nyní  ukazuje  prstem na Brusel!!!!

Už chápete, proč létaly a dlouho ještě létat budou takové sumy právě u staveb? Státní zástupce či Nejvyšší kontrolní úřad ví, že jsou stavby i 2x předražené prostým srovnáním dvou obdobných staveb, ale nemají potřebné důkazy – prováděcí dokumentace neexistuje. Ale protože to může být z mnoha důvodů někdy klamné (u menších rozdílů ceny), může dojít i k obvinění nevinných ze zcela racionálních důvodů. Stalo se. Proč o tom všem píšu? Pro tentýž závěr, kterým svůj poslední článek uzavřel Leo K. Zaplať pámbůh za EU. A to v mé profesi zůstává stav pořád tristní. Mj právě proto, že EU není federace. Pokud by byla, probíhala by kontrolní činnost ale úplně jinak a nebyla by ponechána na suverénním státě, protože unie spojená mezinárodní smlouvou nemůže jinak, byť by se někde zdánlivě chovala jako by federací byla.. Přesto pro mne dnes je federace nemožná. Aby zase nedošlo k nedorozumění.

Zase příklad, kde lze říci zaplaťpánbůh za EU – Langer z ODS si nechal z EU peněz postavit kurt u své chatu v obci z cca 5 stálými obyvateli. Takových případů je tolik, že si toho EU nemohla nevšimnout a zastavila čerpání ČR z fondu pro rozvoj turistického ruchu – nepřejte si vidět, jaké proto roní slzy poctiví starostové. Ale dokud stát nedá záruky, čerpání obnoveno nebude.

Troufnu si tvrdit, že bez EU bychom byli hodně blízko poměrům na Ukrajině. A nakonec pořád ještě od těch poměrů na Ukrajině nejsme ještě dost daleko.

Vrátím-li se k těm normám, pak jsem při psaní onoho článku zjistil ještě několik věcí. Ta harmonizovaná norma EU na banány je mnohokrát kvalitnější a preciznější než ta naše původní. Pokud půjdete na stránky ČNI a přehrabete se trochu v těch normách, zjistíte, že i harmonizace norem je teprve v poločase. Harmonizované jsou jen ty, na kterých se země EU dohodly. To množství platných českých norem (a tedy neharmonizovaných) jen pro ČR nevypovídá nic o tom, že bychom byli přeregulovaní – právě naopak, vypovídá to o vysoké kvalitě české normalizace. Proč? Protože normy neregulují, ale jsou nějak užitečné, něčemu jako pomůcky velice efektivně napomáhají. Viz výše zmíněná norma ohledně vlastní zkušenosti se soudem, arbitráží. Tento typ norem zharmonizován není, stejně jako ta legislativa, kterou najdete více méně po všech rezortech v počtu více než hojném. A to mluvím jen o legislativě určující výkon profese architekta – harmonizace se týká nejen volného pohybu zboží, ale také volného pohybu služeb. Působnost architekt zcela jistě nepatří mezi ty služby, u kterých by byl vůbec volný pohyb po EU možný.

Tacite, pro Vás přesnější odpověď na Vaši rekci u III článku. Problematika, kterou jste uvedl se dle mého soudu netýká harmonizovaných norem, o nichž píšu. Klíčem je slůvko „licenční“, „receptura na dortíky“ a zejména „sledovaná pro případ finančního vyrovnávání dotovaných cenových rozdílů dovozcům“. Norma na složení jídla u učňů kuchařů, nemá také nic společného s normami, o kterých píši. U těch kuchařů jde o pomůcku při výuce, která má nějak lokální charakter vnitřní firemní standardizace, tady pro účely výuky. Nedovedu si představit státní normu (a od ní harmonizovanou) na svíčkovou třeba. Každý kuchař si ji totiž v restauraci dělá podle svého receptu se svými třeba originálními ingrediencemi. A ona slova „sledovaná pro …“ napovídají zcela zřetelně, že nejde o normu, o nichž jsem psal, ale de facto „návod“ jak postupovat, aby bylo možno přesně určit ony dotační cenové rozdíly, ne nepodobný obyčejnému vysvětlení na druhé straně kteréhokoli formuláře daňového přiznání. To pak nemá nic společného se státními normami a tedy ani těmi harmonizovanými. Také ani „normy“ u oněch učňů kuchařů, ani Vámi zmiňovanou „normu“ na stránkách Českého normalizačního institutu nenajdete, ačkoli jsou tam naprosto bez výjimky všechny platné státní i evropské (harmonizované) normy včetně zrušených.

Samozřejmě, že harmonizace norem je jako produkt jen kouskem činnosti evropské administrativy. Zatím ale opravdu neznám směrnici, která by neměla nějaký reálný základ. Nebyla to ani směrnice uváděná, kdysi Klausem jako příklad, ve které šlo o to, že byly vyčleněny peníze na mléko ve školách, kde kdo měl zájem, požádal. Podobně třeba sekačky a limity na jejich emise naposledy, jak je pojal pirát Vileta na stránkách Aktuálně.cz.

Však se divil nad reakcemi a do diskuse napsal své překvapivé – kolik se v diskusi sešlo zelených. Já bych to naopak rozšířil na limity pro hlučnost sekaček.

Totéž v Dualogu u případů vysavačů, v celé EU pak jde o velké objemy úspor. Nutno si u nich uvědomit, že s příkonem není přímá úměra sacího výkonu. Totéž u zrušení prodeje klasických zářivek. Já s tímhle problémy nemám.

Je to otázka, která by byla naprosto stejně diskutována, pokud by ta nařízení vydával stát sám. To, co zvyšuje ono podráždění (vedle toho, že se to mnohým jeví jako kravina) je skutečnost, že to přichází z EU způsobem, kterým se chová unitární stát, federace.

Ale i tady najdete srozumitelnou odpověď. Z médií, od politiků, všeznalých pisálků, včetně ekonomů a odborníků na cokoli se na nás valí, že EU by se měla vrátit do časů EHS, protože tu lze charakterizovat oněmi 4 artikuly – volný pohyb kapitálu, lidí, zboží a služeb. Všichni bez výjimky zapomínají, že už od počátku tyto artikuly provází arikula 5. – společná hospodářská politika. A tam to všechno, věřte nevěřte patří. Nebudu to tady a teď zdůvodňovat, jakkoli by to asi bylo potřebné – z důvodů už tak dlouhého textu.

Neobstojí ani argumentace, že český občan na to nemá příjmy (je to skutečnost třeba v případě povinného energetického auditu energetického zatřídění staveb, tedy i rodinných domů). Vývoj nelze zastavit a i kdybychom stáli mimo EU, stejně bychom to dříve či později prostě sami zavedli – jak z důvodu toho, že tu máme jako stát nějaké okolí, tak z hlediska vlastního prospěchu.

Abych se dostal k tomu, co jsem svým původním článkem chtěl vlastně sdělit a sám si upřesňoval vlastní nedokonalé vyjadřování až v průběhu psaní svého seriálu, musím ještě projít nedorozumění s Leem K. a Ernestem.

A to u věty Lisabonská smlouva byla sice přijata nedemokraticky, ale legálně. Ernst ji v diskusi jen rozšířil. Význam zůstává stejný. A o něj jde. Jak Leo K. tak Ernest asi těžko zpochybní, že v západních zemích, včetně nás, je demokracie. Jde o to, že jde o nějaký stupeň, o nějakou kvalitu demokracie nebo jinak demokracii v konkrétním čase ve vývoji lidstva i těch západních zemí, jež jsou na nějaké cestě z minulosti do budoucnosti. Tedy nedokonalá jako lidé (a všichni lidé včetně politiků i odborníků v té či oné odbornosti, ale zejména ekonomů) bez výjimky sami. A ta konkrétní dnešní demokracie samozřejmě, že úradkem nedokonalých lidí má nějaká pravidla – nedokonalá, ale platná pravidla. Tam přece patří i celá Lisabonská smlouva s oněmi mechanismy pro rozhodování.

A to i ta část týkající se kvót přerozdělování migrantů. Leo K píše neuvěřitelně fundamentální texty o současném stavu demokracie, naprosto přesně identifikuje ony demokratické deficity. Ale fakticky píše o ideálu, který je a musí být cílem. Protože ta stávající pravidla demokracie mají charakter ústavy, zákonů a mezinárodních smluv – to vyjadřuje ono slovo legální – má ČR či v mnoha případech naprosto nezaslouženě proklínaný Sobotka (kterýkoli premiér jiné země a kterákoli jiná země) na vybranou jen z těchto možností – opustit EU nebo setrvat a ta pravidla respektovat a podílet se na nich. Což mj. znamená ony výhody členství přetavit ve prospěch ČR a jejich občanů. Fotovoltaika, protikorupční legislativa, inkluze, popření normálního postupu v investiční výstavbě (ono vynechání prováděcí dokumentace), atd, atd je dokladem přesného opaku.

Sami si zvrtáme, na základě onoho pokušení z rajských zahrad a vychcánkovství různých Jakubů Jandů, prakticky co se dá. Má v rámci setrvání možnost bránit se legálně – dát věc k nezávislému soudu. Jako Slovensko či Maďarsko. Nemůže s tím ovšem uspět u Evropského soudu, kam musí zamířit obdobně jako občan k soudu 1. stupně. A jsme u té mé poznámky ohledně ES a onoho portálu justice.cz. ES byl  od počátků zřízen jako ten, jenž má vykládat a posuzovat soulad s evropským právem, což ovšem neznamená nic jiného, než to, že se bude a může zabývat jen formální stránkou věci. Zda byla dodržena pravidla ve formě ústavy, zákonů a smluv. Jinak bude stát mimo celý systém justice, mimo jeho hierarchii. Bude tu soud, jenž bude mít naprosto jinou, nezávislou rozdílnou judikaturu než Mezinárodní soud pro lidská práva (šlo o onen dodatek LS týkající se lidských práv). Aby tomu tak nebylo, musel by být soudem federálního státu. Postavení a pravomoci ES určuje preambule statutu ES. A to nemluvím o rozdílnosti anglosaského práva Anglie a evropské práva zbytku Evropy – ona poznámka, cože to jako vítězství Brexitu sdělil jeho strůjce – onen bývalý blonďatý starosta Londýna, že se Británie dostane z působnosti tohoto soudu!!!

To čím mohou Slovensko a Maďarsko operovat ale jen před skutečně příslušným mezinárodním soudem, je skutečnost, že legislativa lidských práv prostě neodpovídá nastalé realitě a poškozuje či dokonce rozkládá vlastní stát, stejně jako, že to co si některé státy zavinily samy nemohou přenášet pod rouškou solidarity na druhé.. ES by byl oním příslušným soudem ve chvíli, kdyby EU byla federálním státem s Lisabonskou smlouvou jako ústavou. Tedy velmi volná federace blížící se ale hodně konfederaci. (srovnejte teze, které hovoří o tom, že LS je přepsaná upravená ústava, stejně jako ona všemi zapomenutá 5 artikula o společné hospodářské politice – a skutečně od počátku počátků).

V článku jsem připomenul (stran přerozdělovacích kvót) vlkovu analýzu zájmů jednotlivých států a počítání, kdo má většinu. Budu tvrdit, že referendum stran přerozdělování v jednotlivých státech by kopírovalo ono hlasování o něm. Vlk ty zájmy jednotlivých států definoval přesně. A ta referenda by byla v souladu s demokracií i podle Lea K a Ernesta. Politici by tam byli v jednotlivých zemích v souladu se svými občany. Chyba je jinde.

A co byl cílem mého původního článku. Problémy a těžiště problémů EU vůbec neleží v administrativě či byrokracii EU, ale zcela někde jinde. V problematice migrace, v problematice eura a dluhů, v problematice mezinárodní politiky EU především na Ukrajině, ve vztahu k Rusku, obecně k ostatnímu světu v područí USA a tím i v Sýrii. O smlouvě TTIP píše Leo K. Ernest avizuje novou svodku dění na Ukrajině. Těžiště problémů EU a jejích špiček leží tady a v eufemisticky řečeno naprosto iracionální politice ve vyjmenovaných okruzích politiky. V průběhu sepisování celého svého seriálu jsem dospěl k přesvědčení, že ona administrativa, byrokracie je dokonce ve své podstatě asi dnes jedním z mála pozitiv politiky předáků EU. Nikoli nejméně podstatným problémem.

Závěrem bych chtěl srozumitelnými a výstižnými slovy vysvětlit, proč jsem setrval u poněkud expresivního titulku po všechny 4 díly, ač jsem v úvodním článku sám zmínil pochyby o jeho vhodnosti. Vyjadřuje – ta paralela s názvem filmu „Panu učiteli s láskou“ – skutečnost, že za ta léta čtení vlka a nakonec jeho Kosy mne učí dívat se na politiku jeho očima. Stejně jako mne učil Lex dívat se na politiku očima právníka. Stejně jako mne učí Leo K. dívat se jeho očima na demokracii. Jakkoli můj pohled na politiku a zmíněné oblasti zůstává pohledem Alexe. A jako kdokoli na světě bez jakékoli výjimky i Alex se může v čemkoli, tedy i ve výše napsaném mýlit.

Čtenáře Kosy a posluchače Slobodného vysielača zdraví omylný Alex

A snad na závěr něco výživných odkazů, opravdu je co číst.

Těžiště problémů EU – nepíše o nich jen vlk a Kosa

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Chciple-kozy-nastup-Ruska-a-Ciny-NATO-pro-srandu-kralikum-Tereza-Spencerova-prinasi-naloz-neveselych-skutecnosti-o-EU-a-nasem-svete-vubec-443701

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-nato-pochoduje-na-vychod-a-samo-vytvari-rizika/

neokolonialismus, vina a rozpočet Francie, a přesto dluhy jak zákon káže

http://news.e-republika.cz/article3402?comzone=show#threadId716 na základě originálu

http://fr.sott.net/article/19690-Francafrique-14-pays-africains-contraints-par-la-France-a-payer-l-impot-colonial-pour-les-avantages-de-l-esclavage-et-de-la-colonisation

Blbí občané a referendum, že nefunguje? – a že by Saudská Arábie nebyla schopna něco respektovat?

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Svycari-zacali-nemilosrdne-vymahat-zakaz-pokryvek-hlavy-A-i-obavani-Saudove-najednou-ustupuji-443774

Srovnejte s aktivistkou Annou Šabatovou, která na místo ombudsmana nepatří. Oba její předchůdci byli zcela jinou kávou kvality. A podobných akcí má Anna Šabatová na tričku už více.

http://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/4376-ochrankyne-prav-sabatova-je-proti-zakazu-muslimskeho-satku-hidzabu-na-zdravotnicke-skole.html

A že ona slova, která lze u příslušného mezinárodního soudu v případě Slovenska a Maďarska nelze použít? Že není použitelný vlkův návrh s obětováním některých řeckých ostrovů či že není použitelný návrh můj stran vypovězení mezinárodních smluv týkajících se lidských práv v postavení válečného uprchlíka?

Tak tedy současný stav v německých nemocnicích dle české zdravotní sestry pracující v Mnichově – vyjímám z jejího dopisu:

Včera jsme měli v nemocnici poradu, situace jak u nás, tak i v dalších nemocnicích v Mnichově je neudržitelná. Pohotovost na klinikách nezvládá a tak vše začínají posílat do nemocnic. Řada muslimů odmítá k ošetření ženský personál a MY ženy zas říkáme, že mezi ty zvířata zvláště z Afriky, nepůjdeme. Vztahy mezi personálem a imigranty začínají být stále horší a horší, od minulého víkendu musí s imigranty chodit do nemocnice policajti se psy. Mají AIDS, syfilis, otevřenou TBC a spousty exotických nemocí, co v Evropě neznáme a neumíme léčit. Pokud dostanou recept, tak v lékárně zjistí, že musí vše zaplatit hotově. Dochází tam k neuvěřitelným výstupům zvláště, když se jedná o léky pro děti. Děti nechávají personálu v lékárnách se slovy: “ tak si je zde vylečte sami.“ Takže policie už nehlídá jenom kliniky a nemocnice, ale už i velké lékárny. Na poradě jsme otevřeně říkali, kde jsou ti, co je vítali do TV kamer s transparenty na nádraží? Ano, hranice se sice zatím zavřely, ale milion už tu je a rozhodně se jich nezbavíme. Do teď byla v celém Německu nezaměstnanost 2,2 mil., teď bude nejméně 3,5 mil. Většina těchto lidí je naprosto nezaměstnatelná. Těch lidí se vzděláním je úplné minimum, navíc jejich ženy většinou vůbec nepracují. Odhaduji, že každá desátá je těhotná, stovky tisíc z nich přinesli s sebou kojence a malé děti do 6 let naprosto zbídačelé a zanedbané. Pokud to bude pokračovat a Německo znovu otevře hranice, tak jedu domů,za takové situace mě zde nikdo neudrží ani plat 2x větší, než u nás. Já jsem jela do Německa, ne do Afriky ani na Blízký východ. Sám profesor našeho oddělení nám říkal, že je mu smutno, když zde vidí uklízečku, co tu za 800 Euro uklízí už léta každý den a pak zde potkává na chodbách mladé kluky, co jen čekají s nataženou rukou, vše chtějí zdarma, když to nedostanou, začnou dělat bordel. Tohle opravdu nemám zapotřebí. Ale zase se bojím, když se vrátím, aby to nebylo za nějaký čas úplně stejné u nás. Oni totiž když to nezvládají Němci se svou povahou, tak u nás by to byl totální chaos. Nikdo, kdo s nimi nepřišel do styku, neví, co jsou zejména uprchlíci z Afriky za zvířata a jak si muslimové vyskakují na zdejší personál ohledně svého náboženství. Ještě stále nemá zdejší personál nemoci, které si sem přivezli, ale při takovém množství stovek pacientů každý den, je to jen otázka času. V nemocnici v Porýní napadli noži imigranti personál, když tam předali 8 měsíců staré dítě na pokraji smrti, které tahali přes půl Evropy 3 měsíce. Dítě za dva dny zemřelo, přestože mu byla poskytnuta špičková péče na jedné z nejlepších dětských klinik v Německu. Lékař musel být operován a dvě sestry leží na jednotce intenzivní péče. Nikdo z nich nebyl potrestán. Ve zdejším tisku se o tom nesmí psát, takže to víme prostřednictvím emailové pošty. Coby se asi stalo Němci, kdyby pobodal doktora a sestry nožem ? Nebo kdyby chrstnul sestře do obličeje svou syfilickou moč a ohrozil jí nakažením? Minimálně by šel okamžitě do vězení a později k soudu. U těchto lidí se zatím nic neděje. A tak se ptám: Kde jsou ti vítači a přijímači na nádražích? Pěkně doma si užívají své vydělané peníze z neziskovek a těší se na další vlaky a svůj další příjem za akce „vítaní na nádražích“. Všechny tyto vítače bych nahnala nejprve k nám do nemocnice na akutní příjem jako lapiduchy a potom do jedné budovy s imigrantůma ať se tam o ně starají. Bez ozbrojené policie, bez policejních psů, které jsou dnes v každé nemocnici zde v Bavorsku a bez zdravotního personálu.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.