Antiislámská masáž


napsal Gerd

Již několik desetiletí jsme vystaveni antiislámské propagandě.  Možná neúmyslně vedené, přesto existující.
Tedy první kroky nám nějak podprahově vštípily nedůvěru vůči obyvatelům islámských zemí.
Nejdříve jde o historické události, kdy nebezpečí muslimských Osmanů dlouhou dobu ohrožovalo Evropu.
Akce v Libanonu, útok na americké vojáky v Adenu, trvalý boj Palestinců a Izraele, fatwa nad Salmanem Rushdiem – to vše nám neustále ukazovalo, že jsme na straně opačné od muslimské strany. Tento první krok nám jaksi podprahově vsunul výstrahu před islámským nebezpečím. Pak nastal další krok.


Začínalo to poměrně nevinně. Nejdříve šlo o boj proti zlotřilému Saddámu Husajnovi a dvě války v Iráku.
První začala 2. srpna 1990 po přepadení Kuvajtu Irákem a skončila 28. února 1991. Jako každá správná válečná operace měla masivní ideologickou přípravu a Saddám Husajn byl vylíčen (mnohdy pravdivě – kouzlo nechtěného) jako výlupek všeho zla.
Druhá válka v Iráku trvala 20. března 2003 až 15. prosince 2011.
Po celou dobu obou válek jsme viděli, slyšeli a četliinformace o islámských fanaticích zabíjejících vojáky, kteří jim přinášeli mír, svobodu, lidská práva a demokracii. Mimochodem, dodnes se nenašly žádné chemické zbraně po Husajnovi, důvod k druhé válce v Iráku. Už o nich ani nemluvíme.
Jako přímou reakci na přítomnost vojáků US Army a západní koalice v Saúdské Arábii jistý Usama bin Ládin založil svou Al-Kaidu. Mezitím Tálibán využil vakua v Afgánistánu a zavedl právo šaría na zemi. Asi si všichni vzpomínáme na likvidaci památky UNESCO, budhistických soch v Afgánistánu. Přežily tisíciletí, nepřežily Tálibán. V té souvislosti jsme byli burcováni za záchranu kulturních hodnot. Filmy jako Bez dcerky neodejdu, nám ukázaly soužití naší a islámské kultury. Středověké uplatňování práva v ropných monarchíích nám předvedly temný středověk stále přežívající v koutech  zeměkoule. Druhý krok propagandy bylo úspěšné uvedení islámu jako tmářského náboženství bránícího pokroku, bránícího právům žen a netoleranci k jiným kulturám.
Po 11. září 2001 došlo k válce v Afgánistánu proti Tálibánu (7. října 2001 až dosud), boji proti Al- Kaidě a dopadení bin Ládina. Kromě sebevražedných útoků v Iráku došlo ke ztrátám na životech vyslaných vojáků v Afgánistánu díky minám a léčkám nastraženými Tálibánem a Al-Kaidou.
Mezitím došlo k vraždám ze cti v islámských komunitách v německých městech a několika povstáním ve francouzských městech, kdy hořela auta. Atentátníci z Al-Kaidy také nezaháleli.
Podstrčené karikatury proroka Mohameda v dánském listu, které vyvolaly bouře muslimů, nám ukázaly, že se asi cítí opravdu dotčeni. Kromě toho muslimové nerozlišují mezi Dány a Nory a vypálili norské velvyslanectví.
Pak jsme si vyslechli zprávy o jakési Boko Haram a únosu dívek na severu Nigérie. Organizace hlásící se Al- Kaidě.
V Evropě jsme si vyslechli o pár podivných zmizeních českých turistů na severu Albánie a obchodu s lidskými orgány ze strany UCK. Všichni svědkové obžaloby  zahynuli při dopravních nehodách.
Jakýsi Klvaňa hojně agitoval pro radar v Brdech jako obranu proti severokorejským a íránským raketám. Sice agitoval hloupě, ale nějakou stopu v myšleních některých lidí zanechal.
Pak se ozvalo Muslimské bratrstvo v Egyptě a došlo k útokům na turisty.
Dalším na řadě bylo Arabské jaro s boji a teroristickými útoky v severní Africe.

Mezitím došlo souběžně k mobilizaci proti dalšímu státu v ose zla, Íránu. Zapojil se i Hollywood se svou verzí řecko-perských válek. Opět jsme byli mobilizováni k boji proti nepříteli z říše zla. A pak jsme se s tím nepřítelem usmířili.
Potom došlo ke vzniku ISIL a jejím zvěrstvům, která nám média už raději ani nezprostředkují. Přesto pronikly zprávy o řezání hlav rukojmí a ukřižování křesťanů.
Charlie Hebdo dosud nejasné tušení jen potvrdil – válka přišla až k nám do EU. Komu to nebylo jasné po Charlie Hebdo, mohl procitnout po atentátech v Paříži nebo Nice, nejnověji v Bavorsku. Bezpečnost v EU, jak jsme dosud byli zvyklí, skončila a stát ji nedokáže zajistit.

Už několik desetiletí (minimálně od 2.srpna 1990) jsme mobilizováni k boji proti státům osy zla, překvapivě muslimských. Už několik desetiletí čteme o teroristických útocích a obětech muslimských teroristů. Po celou dobu jsme mobilizováni propagandou k nenávisti vůči muslimům, kdy po opadnutí vlny vášní přesto nějaké negativní dojmy zůstanou. Ukázky zpravodajství nás udržují v negativním postoji vůči islámským radikálům celou dobu.

Celou dobu jsme byli vedeni k tomu, abychom muslimy viděli jako strůjce současného zla. Podařilo se. A najednou po 26 letech trvalé masáže propaganda mění kurz na opačný a máme muslimy ze dne na den místo nenávisti milovat? Máme vítat muslimské uprchlíky s otevřenou náručí?
To chce úplně debilní lidi ( ve smyslu lékařské diagnozy nebo lidi se silně sníženým intelektem) nebo hodně silnou víru v odpuštění našim nepřátelům. Silně křesťanské hodnoty v ateistické společnosti, kdy logika vysílá všechny možné výstrahy a pud sebezáchovy varuje i zbytek populace, která logice nevěří. S jednou výjimkou, pokud si v rámci prosazování míru na zemi dotyční neuvědomili styk s realitou.

Jak mám, jako ateista, najednou milovat své nepřátele, proti kterým jsem byl celá desetiletí mobilizován? Když si myslím, že milovat své nepřátele, kteří nás budou mít za naivní hlupáky a jen naší slabosti využijí, je hloupost?

Varuje nás historická zkušenost, reálné zpravodajství o teroristických útocích, pud sebezáchovy, logika. Proti stojí jen víra v lidské dobro u obyvatel z kultury, která lidský život jako nejvyšší hodnotu opravdu nemá. Nejvyšší hodnotou je čest rodiny nebo klanu. Lidský život je v porovnání s tím ničím.
To si opravdu mediální manipulátoři mysleli, že jde jen tak na povel obrátit myšlení lidí po letech mediální masáže? Nebo jde o test, zda jsme už dostatečně pitomí a manipulovatelní, abychom uvěřili kdejakému nesmyslu servírovanému vládnoucí vrstvou politiků? Pokud šlo o test, tak v zemích původní EU se mimořádně povedl. Přesto bych byl rád ušetřen dobrodiní, kterého se obyvatelům Francie a Německa dostalo obohacením o početnou muslimskou populaci. Kterého by se nám mělo dostat prostřednictvím nuceného přesídlení migrantů v rámci kvót.
Nějak nechci přijmout vraždy ze cti, zóny, kam se bojí i policisté, zapálená auta v ulicích, radikální imány, oddělené bazény pro muže a ženy a vůbec zahodit veškerý pokrok, kterého se v Evropě od středověku podařilo dosáhnout k velké lítosti těch, kdo by si představovali návrat feudálních časů.

Migranti přijdou nejen ze Sýrie, Kurdistánu a Ukrajiny, ale také nuceně přesídlení z Německa. Přivítejme je vlídně, s tolerancí a pochopením. Ukažme jim cestu do Německa, kam je potáhne hlas jejich srdce. Dříve, než jako další logický krok skončí Schengen. Za panování Angely Merkelové rozhodně ne, tedy do roku 2018 máme jistotu Schengenu a otevřených hranic. Otázkou bude, kdo nastoupí po Merkelové a nakolik se smíří s faktem, že uprchlíci budou stále směřovat do Německa. To bude zhruba rok 2019. V té době budou Němci pod vlivem útoků radikálních muslimských atentátníků a neustálého tlaku migrační vlny v pokušení opustit Schengenský prostor jako jediné řešení jejich situace. Naivní představa, chyba ve vpuštění neprověřených osob se již stala.

Také budou kulminovat problémy předlužených států EU, které nebudou mít na zaplacení dluhů. Dalším logickým krokem bude zabavení penzijních a jiných spořicích fondů, pokud k tomu ještě nedošlo.

V té době totiž také Čína předežene USA  jakožto nejsilnější ekonomika a zavede renminbi (konvertibilní yuan) jako jediné platidlo svých výrobků. Už je zavedla v obchodech s Ruskem a nejnověji donutila Saúdskou Arábii přijmout renminbi jako platidlo v kontraktu na dodávku ropy do Číny. Od roku 2012 je již renminbi oficiální globální rezervní měnou. V obchodech se přestane obchodovat s EUR a USD, tedy Oūjüan (欧元) = evropský peníz a Měijüan (美元)= americký peníz. Nikdo je nebude potřebovat.

K dramatickému propadu nedojde ze dne na den, spíše se bude jednat o postupný úpadek Evropy (a USA také) natolik pomalý, že se bude jevit spíše jako stagnace než jako propad. Ani Číňané nemají totiž zájem na zlikvidování svých odbytišť, z jejich strany válka nehrozí. Nehrozí ani ze strany Ruska, pokud se k moci nedostane nějaký šílenec.
Válka, jejímž cílem bude ničení hodnot v Evropě za účelem nového hospodářského růstu, bude spíše občanská, mezi muslimy a majoritní populací. Klasické divide et impera (rozděl a panuj), kterou vládnoucí vrstvy doufají přečkat v klidu opevněných sídel střežených ochrankami, nebo v nějakém daňovém ráji.

Nedovolme vypuknutí občanské války nebo jakékoliv války, do které by byla Evropa zatažena. Její obětí by byla jen majoritní evropská populace. Na příchod nového Adolfa Hitlera je již dávno zaděláno. Konflikt s Ruskem se pokouší vyvolat jen některé kruhy v USA, které snad takovou myšlenku konečně opustí, když se jim nepodařilo vyvolat válku pod záminkou obsazení Krymu, sestřelu MH-17 a nepodaří se jim ji vyvolat ani pod hrozbou ruské anexe Pobaltí, ke které nikdy nedojde. Není zapotřebí.

Současná bezpečnostní situace tedy bude znamenat mimořádně napjaté vztahy mezi Ruskem a Evropou, které se hodně dlouho nepodaří navrátit do normálu. Až k tomu jednou dojde, bude už pozdě, ruský trh bude obsazen asijskými společnostmi.

Situaci americké, ruské a evropské ekonomiky by nejlépe charakterizovala situace 3 ryb ve 3 rybnících, kdy z každého rybníka uniká voda a vedle čeká hladová vlčice, aby první rybu odnesla svým mláďatům. Všechny ryby doufají, že právě v jejich rybníku nedojde voda jako první. A jedna ryba se snaží najít způsob, jak by získala vodu z jiného rybníku a tak oddálila svou záhubu. Potíž je v tom, že je jí úplně jedno, zda půjde o rybník evropské nebo ruské ryby.

Američané jsou trvale v pokušení udeřit jako první na Rusko. Věří totiž, že by dokázali odstranit hrozbu ruských ponorek, překvapivým úderem zlikvidovali ruské jaderné síly a že by dokázali zachytit některé ojedinělé rakety vypálené v odvetu protivníkem. Maximálně by spadly na Evropu a to je jim srdečně jedno.

Americká ryba Hillary Clinton si myslí, že potřebný oddechový čas získá napadením Íránu. Sice vyhraje, ale po válce bude v ještě horší situaci než před ní.

USA kromě islámských radikálů nikdo nenapadne. Ve velmocenské politice to není zapotřebí, stačí si počkat pár let, až vývoj ve světové ekonomice odešle USA a Evropu z výsluní na okraj světového vývoje. Kdy my plánujeme v řádu roků a desetiletí, Čína plánuje v řádu staletí a Rusko jen přežití ze dne na den za minimálních podmínek. K útoku na USA ze strany Ruska nedojde. Ani se nenechá vyprovokovat k neuváženému kroku, který by odůvodnil připravovanou válku proti Rusku, i kdyby jej NATO obklíčilo ze všech stran a sestřelovalo mu letadla jako Turci v Sýrii. Rusové si počkají, až se USA a Evropa samy uzbrojí. Válka ze strany Ruska nebude. Byla by na dlouhou dobu poslední s vyhlazením lidstva jako živočišného druhu, protože další blud, ve kterém USA žijí, je fakt, že by Rusové měli problém vyhladit lidstvo, kdyby byli napadeni. Ale to bude jiný článek.

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.