Hrozí nám třetí světová válka?


napsal Gerd

 

Hodně lidí si na otázku, zda nám hrozí třetí světová válka (přesněji ta, která následuje po světovém konfliktu ukončeném v roce 1945), odpoví kladně. Ale důležité je se zamyslet proč, a co je jejím cílem. Jen tak je možné konfliktu opravdu zabránit. Musíme na úvahu ovšem zabrousit i do zcela jiných oblastí.

Tou první je migrační krize. Zde je situace poměrně jasná. Evropu sužuje, podle názoru politické vrchnosti, problém starých lidí, příliš štědrého penzijního a sociálního systému a příliš národovecké myšlení starých občanů. Kteří díky nízké porodnosti v Evropě stále mají výrazný hlas ke vzteku free, cool a in generace a brání hlubší integraci.

Takové konstatování není nic nového, proto se jej evropské elity rozhodly vyřešit ještě za jejich života přílivem imigrantů. Ten je zcela jistě řízený, protože války v Sýrii a Libyi probíhaly už před začátkem migrační krize, nebo mohli uprchlíci využít jiného státu jako tranzitní země. Ostatně jsme vše viděli v době, kdy se do Španělska valily vlny z uprchlíků přes Maroko. Tehdy cyniky z EU naprosto nezajímaly počty možných obětí nebo jejich osud, nad kterým se dnes dojímáme. A díky tomu také Španělsko zůstává stranou zájmu hlavních migračních tras. Podobná akce ovšem v dnešních podmínkách není možná.

Migrace je využita elitami jako:

1. příliv nových voličů evropské levice,

2. potenciálně nová mladá pracovní síla,

3. vhodný argument na budoucí zrušení sociálních a penzijních systémů v Evropě,

4. jednotící tmel islámu pro další integraci Evropy,

5. jako sláma z bot z celé migrace čouhá snaha jedné bílé chýše na západním břehu Atlantiku vytvořit v Evropě dostatečnou kolonu fanatiků, která zaútočí na Rusko.

Třetí světová válka nám pochopitelně hrozí. Důvodem je bohužel historická lež, která se častým opakováním stala „pravdou“. Proto nás čeká bolestné procitnutí. Druhou je naivní představa hodná Adolfa Hitlera.

Tou často opakovanou lží je tvrzení, že Ronald Reagan uzbrojil SSSR. Jediný stát, který Ronald Reagan kdy uzbrojil, jsou USA. Jeho zadlužení díky programu hvězdných válek vzrostlo dramaticky natolik, že dluhy USA jsou nesplatitelné a USA dnes vyváží už jen zbraně jako hlavní vývozní artikl. Kromě amerického pojetí demokracie.

Tou naivní představou je idea, že globální konflikt lze vyhrát jakožto omezenou jadernou válku nasazením dostatečného počtu jaderných raket a zaútočit jako první. Poražený musí být poražen natolik drtivě, že nebude mít čas, sílu ani vůli úder vrátit. Myšlenka je natolik hloupá, že v závěru uvedu, jakým způsobem je možné vítězství vítězi osladit tak, aby živí záviděli mrtvým.

USA se prostřednictvím kvantitativního uvolňování, tedy nepodloženým tištěním peněz, dostaly do vlastní pasti, kdy jediným způsobem umazání dluhu je, že věřitel nebude schopen nebo ochoten o zaplacení dluhu ani požádat. K tomu může dojít:

1. Naprostou hegemonií USA nad zbytkem světa, kdy si žádná vláda netroufne nepřijímat dluhopisy USA nebo jejich měnu USD k mezinárodním obchodním transakcím.

2. Zánikem USD a jeho přeměnou na jinou měnu sloučením s nějakou silnou ekonomikou, která dluhy uhradí.

3. Starou osvědčenou metodou likvidace věřitele.

Hegemonie USA je dávno zašlou vzpomínkou. Každé velké impérium se rozpadlo na vnitřních konfliktech a nikoliv vnějším tlakem. Tak i USA nebudou poraženy vojensky v konfliktech, ale jejich přeměnou na vojenský tábor, jehož obyvatelé budou vojáky od narození utrácejícími zdroje a energii v konfliktu s neviditelným nepřítelem, který USA nemohou vyhrát. Stejně, jako by takový konflikt nevyhrál ani nikdo jiný.

Jako historickou analogii si lze přečíst historii Sparty. Idea zakladatelů trvala dlouhé věky až do úplného konce. Obyvatelé Sparty nakonec sloužili jen jako zdroj živé síly pro armádu a Sparta sama více než co jiného připomínala vojenský tábor, kdy všechny zdroje státu byly určeny pro armádu. Nakonec na  tom byli lépe řemeslníci v podrobených městech spartského spolku, kteří sice neměli stejná práva jako Sparťané, ale díky relativnímu klidu si nakonec žili komfortněji než Sparťané.

Druhou historickou analogií je existence Athénského námořního spolku. V první fázi šlo o obranu proti Peršanům, ke které se členové dobrovolně spojili. Členové své závazky hradili zčásti penězi a zčásti vyzbrojením lodí. Ve druhé fázi se pokladna spolku přesunula do Athén. Peršané se vzdali expanze, protože měli dost jiných starostí. Spolek však trval dál a sloužil k prosazování zájmů Athén a jeho členové se změnili z plnoprávných členů na poslušné vykonavatele vůle. S tím přišla i změna původně dobrovolných příspěvků na vynucené a v případě neochoty i násilně vymáhané. Také došlo ke zvýšení příspěvků díky argumentu, že Athény nesou hlavní díl nákladů společné obrany a tak je jen správné, aby ostatní členové přispívali též více. Na první pohled racionální argument v sobě skrýval záludnou manipulaci. Athénský námořní spolek už dávno nesloužil k obraně, ale k prosazení athénských zájmů a armáda, především námořnictvo, už dávno změnily svůj charakter z obranného na útočný. Ve třetí fázi se spolek rozpadl a původní členové přeběhli k nepříteli, Spartě.

Pokud analogii vztáhneme k dnešnímu NATO, nacházíme se na počátku druhé fáze athénského námořního spolku. A samotné USA zahajují svoji cestu k přeměně na vojenský tábor Sparťanů.

USA se dostaly do vlastní pasti, kdy jakékoliv další tištění peněz znamená zvýšení inflace. Ekonomika už větší objemy peněz nepojme, zvýšení úrokových sazeb z nuly na cokoliv přivodí ekonomickou recesi nebo rovnou hrozivou krizi.

A tak nám zbývá jen válka, pokud možno velká, která zlikviduje většinu světa. USA na ni mají dostatečné prostředky a věří, že pokud udeří z ponorek jako první, dokáží takový konflikt vyhrát. To je ta naivní představa hodná Adolfa Hitlera. Také byl natolik přesvědčený o výjimečnosti vlastního národa, že jej ani na okamžik nenapadlo, že by nad podlidmi neměl zvítězit.

Nemám iluze o nějaké mírumilovnosti ruského imperialismu. Kdyby mohl, klidně by prosazoval své zájmy prostředky, které má k dispozici a které mu projdou. Jak dokázal v Maďarsku 1956, v Československu 1968 a Polsku v 80. letech, kdy si hrozbou obsazení Polska vynutil zásah proti Solidaritě.

Naštěstí Rusové moc prostředků pro prosazování jejich zájmů nemají. Zato mají dostatek prostředků na zničení světa.

Kromě železničních raketových vlaků Barguzin s raketami JARS s doletem 12 000 km a přesností 250 m  , nástupcem vlaků Moloděc, se jedná ještě o kontejnerové prostředky.

Barguzin má být uveden do výzbroje v roce 2020 a jeden vlak bude mít k dispozici 6 raket. Na odvetný úder by stačily 2 vlaky, jeden v evropské části Ruska a druhý schovaný v rozlehlých oblastech Sibiře. Moloděc měl jednu nevýhodu, koleje se při startu rakety prohýbaly o 1,5 m.

Raketový komplex Club-K může být ukryt ve standardním přepravním kontejneru, má dostřel max. 300 km. Zato může být vezen na jakékoliv obchodní lodi, kamionovém tahači nebo železničním vagonu. Nedají se již najít.

Kromě toho mají Rusové strategické bombardéry, ponorky, hladinové lodě a pozemní sila vybavená mezikontinentálními raketami.

Výše uvedené nám jen ukazuje, že Rusko má prostředky ke zničení světa a že je nejde odvrátit. Samozřejmě podobnými prostředky disponují i další země, kdy se navzájem drží v šachu. Klíčem je dostřel raket. Většina zemí ale nemá ochotu použít zbraně jako první, mají je opravdu jen na odstrašení.

Jako nejpravděpodobnější útočník prvního úderu s použitím jaderných zbraní se dnes jeví USA s použitím na Írán, když Hillary Clinton(ová) nedostane rozum. Jaká by byla ale nejpravděpodobnější reakce Ruska, kdyby bylo napadeno a opravdu by chtěli zničit svět i s vítězem?

Rusko jako zbraň odvetného úderu použije nejspíše několik železničních souprav Barguzin. Dostřel 12 000 km, přesnost dostatečná, síla značná. Přesto by působily jen jako roznětka. Kam by tedy byly údery nasměrovány? Zaspekulujme si trochu.

Kromě supervulkánu Yellowstone a zlomu San Andreas jde ještě o další sopky, které se překvapivě všechny nachází v souběžném okamžiku, kdy obvykle po delší periodě vybuchují.

Plány nejsou nové, jsou známé. Tak které sopky může jaderný výbuch ohrozit?

1. Yellowstonský supervulkán

2. Geotektonický zlom San Andreas

3. Havaj Mauna Loa, Mauna Kea a nejaktivnější sopka Kilauea

4. Sopka Katla na Islandu

5. Cumbra Viejo na ostrově La Palma, Kanárské souostroví

6. Etna, Vesuv, Stromboli ve Středozemním moři jako samostatný cíl každá z nich nebo společně

7. Opravdu nechráněný prostor supervulkánu Toba, Sumatra.

Yellowstonský supervulkán

Yellowstoneský supervulkán má periodu výbuchu asi 600 000 let a už přesluhuje. Když vybuchl nejvíce jako Bruno Drawbridge před 10 miliony let, vrstva popela byla silná 2m ještě v Nebrasce vzdálené přes půl Ameriky.

Existují i další supervulkány využitelné jako cíle:

* Long Valley a Valles Caldera v USA – asi náhradní cíl k Yellowstonu

* Lake Toba, severní Sumatra, Indonésie

* Sopka Taupo, Nový Zéland

* Aira Caldera, prefektura Kyushu , Japonsko

Na supervulkán by směřovala až poslední raketa. Nebo kdyby zbyla jen jedna jediná.

Geotektonický zlom San Andreas

Zemětřesení v Kalifornii jsou natolik častá, že jeho význam netřeba představovat.

Havaj Mauna Loa, Mauna Kea a nejaktivnější sopka Kilauea

Havaj je na aktivních sopkách postavena, k výbuchu opravdu stačí málo. Následná tsunami  by ochromila západní pobřeží USA a Kanady, plyny v ovzduší zase leteckou přepravu.

Sopka Katla na Islandu

Výbuch Katly v minulosti vždy následoval erupci sopky Eyjafjallajökull, která v dubnu 2010 zastavila letecký provoz nad Evropou. Zdroj

Podle některých názorů může předchozí výbuch Katly za dobytí Bastilly 14.července 1789. Po výbuchu následovala chladná období, neúroda a hladomor, který nakonec smetl dynastii Capetovců.

Pravděpodobný druhý cíl úderu. Jestliže oblak prachu nepříliš velkého výbuchu Eyjafjallajökull zastavil leteckou přepravu nad Atlantikem, co by asi se strategickými bombardéry s odvetnými raketami udělal pořádný výbuch? Dokázal by vyřadit jeden hrot jaderné triády, strategické bombardéry?

Cumbra Viejo na ostrově La Palma, Kanárské souostroví

Zde by nešlo o klasický výbuch sopky, ale západní část sopky je geologicky nestabilní útvar, který se jednoho dne zřítí do Atlantického oceánu a vyvolá tsunami na počátku 100 m vysokou, ale na východním pobřeží USA stále ještě 10-20 m vysokou. Stejně jako by cúnami zničila západní a jižní pobřeží Irska a Anglie, zatopila by nížiny Holandska a Belgie, severní pobřeží Francie (celé kompletně), Španělsko, Portugalsko, Maroko, Alžír a jižní Francii. Zasolení úrodné půdy by byl dlouhodobý devastující prvek. Zasaženo by bylo celé pobřeží severního a středního Atlantiku, od Grónska a severní Kanady přes celý Mexický záliv a Karibské moře po Brazílii. Jednoho dne k takové katastrofě stejně dojde, je jen otázkou, kdy.

Osobně ji hodnotím jako první cíl několika raket odpálených společně nebo velmi krátce po sobě. Zabránit tomu nejde, ochránit také ne. K odpálení může dojít i z ponorky nebo kontejnerové lodě. Vlna destabilizuje obranu vyjma ponorek umístěných v Atlantiku. Kontejnerová loď by vlnu nepřežila.

Výška vlny:

100 m Kanárské ostrovy

60-100 m pobřeží Afriky

40-60 m Španělsko s Portugalskem

10-20 m Francie, Irsko, Anglie, Skotsko, Island, Mexický záliv a ostatní pobřeží Karibiku

30 m USA – trochu více na severu, trochu méně na jihu

30-50 m ostrovy Karibiku

40 m severní pobřeží Brazílie, 10-20 m jižní pobřeží

Během 7-9 hodin by vykonala své ničivé dílo. Zhruba v době, kdy by si velící generálové blahopřáli k hladkému vítězství. Doporučuji shlédnout krátké video 4 min https://www.youtube.com/watch?v=Zb4T8a1K5tw

Etna, Vesuv, Stromboli ve Středozemním moři jako samostatný cíl každá z nich nebo společně

Vyvolaly by tsunami a ochromily Středozemní moře. Lodní i leteckou dopravu, která je v dané oblasti mimořádně hustá.

24. srpna 79 našeho letopočtu vybuchl Vesuv a zanikla města Pompeje, Herculaneum, Oplontis a Stabie. Vesuv má periodu výbuchu zhruba 2000 let. Doba jeho dalšího výbuchu není daleko.

Opravdu nechráněný prostor supervulkánu Toba, Sumatra.

To je spíše cíl, pokud by bylo pobřeží USA opravdu dobře bráněno. Naposledy vybuchl před 75 000 lety. Celou jižní Asii pokryla vrstva popela hluboká 10 –30 centimetrů. Do vzdálenosti 1000 kilometrů od Toby byla země pokrytá popelem až do výšky 6 metrů. Vše živé v této oblasti prakticky ihned zemřelo, ale následky si odnesla téměř celá Země. Globální teplota na naší planetě poklesla asi o pět stupňů Celsia. Důsledkem bylo katastrofální vymírání živočišných druhů… Pokud by došlo k podobně silné erupci Yellowstonu, lidstvo by nemělo šanci přežít.

* Lake Toba, severní Sumatra, Indonésie

* Sopka Taupo, Nový Zéland

* Aira Caldera, prefektura Kyushu , Japonsko

Více bych si vsadil ale na využití supervulkánu na Kjúšú, protože raketa se může nacházet na kterékoliv kontejnerové lodi nebo odstavené a zapomenuté železniční soupravě kdesi na Sibiři.

Dejme tomu, že by USA dokázaly vybudovat efektivní obranu proti jaderným raketám a Rusku by zbylo jen 15 mezikontinentálních střel. K jejich nejefektivnějšímu využití by došlo jako roznětky geologických sil, které ovládat nelze a které ničí stonásobně více, než jakékoliv rakety.

USA mají jistě obdobné plány, spekuluje se o využití sopek na Nové Zemi a Kamčatce, ale to by ohrozilo opravdu jen řídce osídlené oblasti Ruska.

Analytici CIA zřejmě podle rétoriky politiků USA došli k závěru, že Rusové jsou slabí, a když se bez protestů stáhli ze střední a východní Evropy, nejsou ochotni zlikvidovat lidstvo a raději budou trpět vítězství USA, než by úplně zničili život na zemi. Nemohou se více mýlit. Posádky do ponorek a k jaderným zbraním jsou na americké i ruské straně vybírány tak, že by neváhaly ani vteřinu a jaderné zbraně použily, kdyby k tomu dostaly rozkaz. Takže pokud USA nemají v zásobě kosmickou loď, která by jejich elitu dokázala přepravit na novou zaslíbenou planetu, její obyvatelé by sdíleli osud všech ostatních obyvatel planety Země. Vyhynuli bychom jako dinosauři.

I kdyby takovou loď a novou planetu elity v USA v zásobě měly, není důvod, proč by nemohly odletět v klidu na novou planetu bez likvidace zbytku populace.

Protože jaderná válka se nedá vyhrát a jaderná síla se dá použít jen k vydírání jejím použitím ještě k přijatelným kompromisům, budeme zřejmě svědky silácké rétoriky ze strany USA i Ruska vyhrocené až na samu hranici konfliktu, ke kterému nedojde. Obě strany ale budou hrát s pokerovou tváří vabank, aby se v poslední chvíli dohodly. Nakonec se uzbrojí samy a umožní, aby nové státy získaly rozhodující pravomoci. Určitě půjde o Čínu, a možná několik dalších zemí jako Indie, Brazílie, atd.

V Evropě bude nejohroženější Holandsko. Může dojít k jeho zatopení. Obyvatelé ČR by přežili jaderný výbuch, ale nepřežili by následnou globální zimu po výbuchu supervulkánu. Pak by někde v koutku planety vznikl nový život a za pár desítek milionů let by možná vyhrabal naše zkameněliny zašlé civilizace.

Vydírání, že zničí civilizaci, bude působit jen chvíli. Kdyby takový argument vůči ostatním zemím použily USA nebo Rusko, zřejmě by čelily totální blokádě až k vyhladovění a důsledné izolaci. Proto jsem optimistou, pokud na obou stranách budou trochu inteligentní lidé.

Snad budou mít voliči v USA rozum a nezvolí nějakého polointeligentního politika s šílenými výhrůžkami. I když se jim to dost dařilo v posledních 26 letech. Jeden z nich neváhal kvůli sexu se stážistkou rozpoutat válku se Srbskem a umožnit vznik Kosova, kde mohou být podle některých pramenů cvičeni teroristé z ISIL.

Vtipné je, že díky vyšší natalitě muslimských rodin dochází k nárůstu počtu muslimů v Evropě i Rusku, zatímco v USA mají vyšší natalitu hispánské rodiny. Za 50 let se tak může stát, že si hispánský prezident USA bude marně lámat hlavu, jak zaplatit Číně dluhy a jak naložit s islámskou říší sahající od Atlantiku po Indonésii a od Severního ledového oceánu (v té době bez ledu) po jižní okraj Sahary. S vlastnictvím jaderných zbraní (Rusko, Francie, Malá Británie), které nebudou váhat použít. Pak si další generace řeknou, že WASPP (White Anglo-Saxony Protestant People – bílý anglosaský protestantský obyvatel) z USA svou dějinnou úlohu nezvládl. A jak se zachovají muslimové? Přesně podle vtipu:

Jednoho dne si Hospodin uvědomil, že má lidského pokolení až po krk, a rozhodl se seslat na lidi potopu. Ale tentokrát žádná Noemova archa, žádná holubička s ratolestí, jen samá voda, kam oko dohlédne. A tak přizval nejvyšší duchovní tří monoteistických náboženství a oznámil jim, že mají dva týdny na to, aby se připravili na potopu, po níž nezůstane žádná pevnina. Křesťanský kněz přijde ke svým ovečkám a nabádá je: „Zhřešili jsme a přichází trest. Modleme se, konejme ještě dva týdny dobré skutky a dostaneme se do ráje.“

Imám se vrátí ke své obci a prohlásí: „Žili jsme správně a správně jsme věřili v Alláha, přijměme nyní mučednickou smrt, a když zabereme a během dvou týdnů dobudeme zbytek světa, na onom světě budeme odměněni v ráji.“

Rabín předstoupí před souvěrce a praví: „Židé, máme dva týdny na to, abychom se naučili žít pod vodou.“

Islám je jen jeden a chce dobýt celý svět. Bohužel pro nás se mu jeho cíl splní díky hlouposti amerických a evropských politiků. Pokud nedojde k válce mezi USA a Ruskem, za 50 let dojde k další válce mezi křesťanstvím v USA a islámem, ve které křesťanství definitivně prohraje.

Téma pro diskuzi, pokud  ji vlk otevře:

Jak by probíhala závěrečná fáze třetí světové války a kdo by v ní byl útočníkem a na koho by útočil?

vlk diskusi otevřel

Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

118 reakcí na Hrozí nám třetí světová válka?

 1. Hudec napsal:

  O třetí světové moc představu nemám, ale k vaší poznámce o staré Spartě doplním reakci jednoho jejího návštěvníka. Když pojedl se Sparťany jejich stravu z krve, krup a octa (asi něco jako naše polévka prdelačka 🙂 ), vyjádřil pochopení, proč se Sparťané nebojí smrti.

  • Gerd napsal:

   Podobný výrok se uvádí i u Francouzů vůči anglické a německé kuchyni.

 2. L.C. napsal:

  Největší hrozbu vidím v tom, že americká vůdčí j-elita začíná být skutečně tak šílená, dokonce bych si troufnul napsat, tupá, že skutečně věří, že by nukleární válku mohla vyhrát. V to, že si Američané nezvolí psychopata, bych skutečně nedoufal, protože psychopaty si volí minimálně posledních 25 let. Kdybych chtěl spekulovat, napsal bych dokonce, že o vítězi již bylo v podstatě rozhodnuto. Na druhou stranu, v odhadu Brexitu jsem se mýlil, tak se třeba budu mýlit i nyní a zvítězí jeden z menších psychopatů. Pokud ne, důsledky třetí světové války většina z nás nebude muset snášet vůbec a ten zbytek ne příliš dlouho. I kdyby nedošlo k zasažení supervulkánů. V podstatě největším nebezpečím není ani radiace. Od naprostého chaosu nás dělí tak cca pět dní bez elektřiny. Tu by zcela spolehlivě vyřadila z provozu síla elektromagnetických pulzů, které generuje každá nukleární exploze. Je-li jaderná nálož odpálena v přesně definované výšce, dokáže vypnout (v podstatě prakticky neutralizovat) poměrně značná území. Kolik by stačilo na Evropu, si neodhaduji hádat, ale myslím, že nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že maximálně tři až čtyři.
  V době, kdy je prakticky vše na elektřinu, by bylo při plném celoevropském „blackoutu“ do pěti dnů vymalováno. Posílat kamkoli vojáky by nebylo potřeba. Rozpadlo by se zásobování potravinami, zdravotní péče (každá nemocnice má sice výkonné záložní zdroje, ale palivo tam přece jen musí někdo dopravit), doprava by zkolabovala. Členové policie a armády by nejspíše rezignovali na udržení nějakého pořádku a snažili by se spíše o ochranu vlastních rodin. Nakonec by začaly vznikat loupeživé bandy, které by drancovaly okolí, zabíjeli vše, co by kladlo odpor a válčily s ostatními podobnými skupinami. Ve městech by situace byla děsivější, než na venkově. Přestaly by fungovat rozvody vody, odpady, o elektřině jsme již mluvili. Rozvoj onemocnění, která byla považována za vymýcené, by byl raketový.

  Pokud jde o válku mezi křesťanstvím a islámem, tak tady je vývoj jednoznačný, protože tzv. křesťanství již dnes prakticky neexistuje. Lépe by možná bylo napsat válku mezi islámem a současnou Evropou. Zatímco ten milion mužů, kteří sem jen za poslední rok přišli, stačí v podstatě jen vyzbrojit a jsou okamžitě bojově efektivní, o Evropanech to napsat nelze, protože ti střílí tak leda na PC, nebo Playstationu, pokud si tedy přímo neleští ego někde na různých xichtboocích rozesíláním narcistních fotek sama sebe. Svěřit komukoli do rukou střelnou zbraň by způsobilo větší průšvih, než bojovat s islamisty sólo, protože každý, kdo by s nimi byl v bojové skupině, riskoval by kulku do zad. Co je mnohem horší, islamisté mají výhodu v tom, že vědí, zač bojují a věří v to. Evropané všechny hodnoty vyměnili za cingrlata v podobě pohodlí a zbytečných elektronických hovadin a nevěří prakticky v nic.

  • Gerd napsal:

   V USA křesťanství stále ještě je a v Latinské Americe také. Časem, až hispánská populace ovládne USA (model Kosova ukazuje, že k tomu stačí 45 let), bude katolická verze křesťanství hlavním náboženstvím Severní, Střední i Jižní Ameriky. V Evropě v té době budou vládnout muslimové.
   Ohledně války některé spiklenecké teorie tvrdí, že ji elity chtějí přečkat v Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu. Tam ruský jaderný úder nedosáhne.
   Ohledně imigrantů se podívejte, kdy začala krize. Nejdříve jsme byli burcováni do války proti Rusku válkou v Gruzii a na Ukrajině. Když v USA pochopili, že ani problematický sestřel letadla MH-17 (možná to byla operace pod falešnou vlajkou) nevyburcuje obyvatele EU ke vstupu do armády a think tanky evropských a jiných hodnot neodvedly svou práci ve vyburcování obrany demokracie, lidských práv a západních a evropských hodnot proti zlosynu Putinovi, tak si museli vojáky dovézt. Časová následnost důsledků není náhodná. Ještě nějaké vojáky dovážet budou, pak zaútočí,a to bude konec. Představa omezeného jaderného konfliktu nebo silové lokální války je zcestná, Rusko se bude bránit použitím všech zbraní a vyprovokovat k prvnímu úderu se nenechá.
   Ten může přijít leda pod falešnou vlajkou a musí proběhnout dříve, než Čína, která by byla další na řadě, úplně převezme nadvládu nad světem a místo zelených USD bude požadovat něco hodnotnějšího.

 3. L.C. napsal:

  Ještě abych nezapomněl. Kromě té mnohamilionové muslimské armády (nejen připrchlíci, ale i ti, co již tady nějaký ten pátek jsou) tu máme ještě pátou (nebo již šestou) kolonu vlastních zrádců v podobě různých pravdoláskařů, neziskovkářů a nositelů „evropských hodnot“, jejichž antifácké einsatzgruppen nás budou zabíjet s nemenší chutí a nadšením, než se kterou to budou dělat jejich noví muslimští přátelé.

  Oni totiž ti zastánci „pravdy a lásky“ jí mají plnou hubu jen, dokud s nimi souhlasíte. Jak s nimi souhlasit přestanete, hned máte nálepku. A v případě rozpadu společnosti, či občanské války, už nálepkovat nebudou muset a budou to moci vzít tak říkajíc „zgruntu“. Bohužel tato skupina je jedna z mála, která v Evropě něčemu věří. To, že je to pokroucená zvrácenost je již jiný problém.

  • Nerevar napsal:

   … zato nesouhlasit se zastánci „tradičních ctrností“ znamená okamžitě doručenou nálepku „pravdoláckaře“, „havloida“, „čulíkovce“, „dobrosera“, … atakdále. Pak si nezasloužíme, než skončit v masokostní moučce.

   • L.C. napsal:

    Jenže oni s těmito tradičními ctnostmi nemají nic společného. V podstatě jen ukradli jejich názvy a zmrzačili je do takové podoby, že když dnes někdo slyší slova láska a pravda, má chuť si odplivnout. To je jedna z nejděsivějších jazykových diverzí, kterých jsme svědky. Použitím slov s nejvyšším pozitivním nábojem z nich udělali prakticky své opaky, protože je pokroutili a doslova zmrzačili. Tohle je to největší nebezpečí, zločin a útok, který byl proveden přímo na základy jazyka a myšlení.
    A zač to vše? Za „Jidášský groš“.

    • Suchec napsal:

     Sledujeme tu klasickou ukázku mimoběžné pseudoargumentace klasického ….. on se nazval sám, ne?

     „… masokostní moučce….“

     Aneb, kruh se uzavřel. 🙂
     Konvo! Tys to dokázal.

     P.S.
     Jinak si nemyslím, že těch skutečných islamistů je až tak moc, byť si říkám, že dnešní brajgl zvaný stát by u nás zvládl položit jeden až dva prapory vycvičených boys.
     Daleko nebezpečnější jsou ale ti různí naši „věrozvěsti“.
     Když se rozhlédnu a vidím pornoherce, co o Evropských hodnotách káže a ještě je propagován naší věřejnoprávní ČT, když sleduji ty české takynovináře a celou mediální žumpu ….. Soudruzi, chce se mi zvracet. 🙂

    • Věra Říhová napsal:

     Naprosto s Vámi souhlasím. Vidím a slyším to všude kolem sebe. Pravda se stala sprostým slovem, mluvit pravdu nebezpečným činem hodným zoufalce nebo slabomyslného člověka. Dnes je absolutní hodnotou zisk a to za každou cenu s použitím jakýchkoliv prostředků. Jediná pravda je cesta vedoucí k získání peněz a majetku. Upřímně říkám, že veřejně mezi lidmi už si nedovolím o tom mluvit, protože by mne ukamenovali.

     • Geordyn napsal:

      Jde to, dovolil jsem si před týdnem u zubaře / účastni tři lidé /, opravit lékařku pro její název minulé doby – komunismus -, že něco takového nikdy a nikde nebylo. Že jde jen o myšlenku nerealizovatelné sociální rovnosti pro sobectví v každém z nás. Nikdo z účastníků neprotestoval. Argument musí být podložen. I tak mám zuby kvalitně opraveny.

    • Hudec napsal:

     Ano. Třeba: „Myslím to upřímně“ – a hlasitý řehot v celé hospodě.

   • Gerd napsal:

    Podíváte-li se na bývalého pornoherce Jakuba Jandu, je jistě jasné, jaké evropské hodnoty hájí. Jakékoliv a každému, kdo mu dobře zaplatí. Takových postaviček je mezi nimi více. Těžce se rozlišuje mezi těmi, kdo mají na mysli opravdu myšlenky humanity a kdo si z nich udělal dobré živobytí.. Těch druhých je příliš mnoho a newspeak zaplevelil řeč.

  • Gerd napsal:

   Sluníčkáři z tábora pravdy a lásky by se rázem obrátili, kdyby poznali skutečné cíle vládnoucích mocenských elit. Jakmile nastane válka, obrátili by a místo nynější podpory vlád by se obrátili proti nim. proto konflikt bude krátký a v zájmu evropských hodnot hlasitě propagovaných tak, aby si nikdo nevšiml, že lidská práva a demokracie jsou nejvíce porušovány kolem Perského zálivu a námi samotnými.
   Mají jednu nevýhodu, váží si jen sami sebe mezi sebou. Imigranti si jich neváží z důvodu, že nejsou muslimové. Mohou je sebevíce vítat, ale vždy budou jen za pomocníky Satana. Ani odpůrci imigrace jim nezapomenou zničení Evropy. A vládnoucí elita si je dobře vědoma, že je ve válce použít nemůže ani jako potravu pro děla. Jsou nebezpeční i vlastním jednotkám, neumí střílet ani ovládat zbraň. A vygooglit si návod v případě konfliktu nebudou mít čas.

  • Gerd napsal:

   Libanon byl kdysi ekonomicky soběstačnou, kulturně vyspělou křesťanskou zemí. Stejně tak jako v České republice i zde měli své vítače a stoupence sluníčkářské všeobjímající lásky. Když pak došlo na lámání chleba, byli tito mezi prvními, kteří byli svými muslimskými chráněnci jako nevěřící zavražděni.

 4. kchodl napsal:

  Článek je moc hezký (a ten minulý byl ještě lepší), ale něco by se mělo uvést na pravou míru.

  Předně, k uvolnění geofyzikálních sil jsou i nejsilnější jaderné zbraně slabé – kaldera sopky nebo zlom zemské desky není v hloubce, dostupné člověku: vrtáním ani nejsilnější jadernou zbraní. Je asi 50-200 km hluboko. Například Yellowstone má onen „tlakový hrnec“ asi 100 km hluboko.

  Stejně tak je nesmysl vyvolání tsunami, i shozením nějakého nestabilního ostrova z podloží do hloubky. Je to zcela mimo naše energetické možnosti.

  Geofyzikální účinky jaderných zbraní jsou pitomost ze sci-fi. Rozdíl energií je prostě příliš velký, o mnoho řádů. Země je ohromně silná matička. S pekelně tlustou a odolnou kůží.

  Což ovšem neznamená, že by jaderná válka nebyla zničující: na odvetný úder stačí jediná nepotopená jaderná ponorka nebo dva raketové vlaky nebo pluk mobilních JARSů na náklaďácích. Tedy 12-16 raket, každá s 10-ti hlavicemi. Hlavice nových ruských raket jsou mimo možnosti jakékoliv protiraketové obrany, dokud nebudou zbraně jako ze Star Trecku. Jinými slovy, úspěšná protiraketová obrana (PRO) proti nejvyspělejším ruským raketám je v horizontu minimálně 50 let nemožná. Proletělo by více než 90% hlavic.

  Tedy, i při takto minimálním odvetném ruském úderu by bylo zničeno 100+ amerických velkoměst. Najednou tedy cca 200-300 milionů mrtvých, tedy prakticky veškeré velkoměstské obyvatelstvo, protože kdo by nezemřel ihned, do měsíce by zašel na radiaci a spad. Případně na žízeň a hlad, protože společnost by se rozpadla.

  Města by hořela dlouho a vydatně, to by uvolnilo do atmosféry tolik popílku, že by nastalo snížení teploty minimálně na severní polokouli. O kolik, to není vůbec jisté, protože globální meterologii a podnebí vůbec nikdo nerozumí – víme, že nic nevíme, takový supersystém je nad naše síly spočítat i simulovat. Což můžete vidět na „Antropogenním globálním oteplování“ – je to čirá pavěda, vědeckého na tom není zhola nic.

  Nedá se vyloučit, že by už po shoření 100 velkoměst nastala na pár let „jaderná zima“ tedy nemožnost pěstovat nic na poli a smrt dobytka a všech zvířat. Tím pádem vymření většiny dosud nezabitých lidí hlady. Což by se samozřejmě stalo, i kdyby Rusáci nevypálili jedinou raketu – stačilo by, aby shořela všechna ruská města po americkém útoku.

  Nejzábavnější na tom všem je, že ani ta nejšílenější „elita“ by si nebyla ničím jistá – jedině tím, že až vleze do bunkru, stane se otrokem vlastních ochranek, protože dosavadní společenská pravidla přestanou platit. Tudíž podzemním „králem“ se stane ten nejvražednější a nejšílenější ochrankář a prezidenti a bankéři budou dělat otroky, případně půjdou do kotle na guláš a z jejich hýčkaných dcer budou děvky.

  Takže, jak asi každý pochopí, Amíci Rusáky jaderně nenapadnou, ani naopak, protože nechtějí chcípnout, ani elitě se nechce do guláše v podzemním krytu. Válka nebude, tedy žádná velká, mezi velmocemi.

  Stejně tak Evropa, Rusko, Čína, USA, … nebude islámská. Islám není životaschopný, je to švihlá pouštní víra a současně politický systém, neschopný funkce v moderním světě. Pokus o obsazení Evropy skončí velmi rychle vyhnáním a bohužel asi i vyvražděním islamistů a všech ostatních, kteří budou po ruce. V důsledku toho upadne islám jako systém do sektářství a bude pokračovat ve vyvražďování soukmenovců, jako se to děje od počátku této nelidské úchylky. Za nějaký čas se vyčerpá a vyhnije.

  Zadlužení a nesrovnalosti ekonomického rázu se vyřeší postupným zavedením lepších technologií, robotiky a pomocí sociálních bouří – s každou změnou výrobního způsobu nastává znovu a znovu to samé. Takže si budeme muset zopakovat stejné věci jako naši prapradědové koncem 19. a začátkem 20. století – nový boj za nově definovaná sociální a pracovní práva, svobody.

  Nová totalita v žádném případě nehrozí, nastane podobný rozvoj lidstva a možností člověka, jako byl mezi lety 1800-2000. Bude to doba nových obrovských objevů, zlepšení života většiny lidí na planetě.

  Souhrně vzato, článek je moc pěkný, ale zdá se mi ve všem chybný (pokud jsem tedy něco nevynechal).

  • Nerevar napsal:

   … a den za dnem stále větší procento lidí má větší a větší možnost podílet se na vymoženostech toho úžasného technologického rozvoje. Něco mi tu nehraje.

  • NavajaMM napsal:

   Vďaka za ten optimistický záver. 🙂

  • kchodl napsal:

   A ještě, ohledně jaderné války USA-Rusko, pokud by k tomu došlo, mnohem vyšší šanci na přežití jaderné války mají Rusové než Američané, a to z několika zásadních důvodů:
   1. Rozptýlení populačních center. Američané mají osídleno především východní a západní pobřeží, tam žije většina vzdělaného obyvatelstva, je tam 90% průmyslu, vědy a služeb. Rusové jsou rozmístěni rovnoměrněji, na hodně větším území než Amíci.
   2. Sourodost a provázanost společnosti. Američané už dávno nejsou národ, pokud někdy byli. Nejsou zvyklí se dělit a spolupracovat, nikdy neprožili válku doma, nemají vztah k půdě a území – mimo několika farmářů – společnost se tam rozpadne na soupeřící skupiny při jakémkoliv omezení, stačí větší hurikán. Rusové a ruská civilizace táhne za jeden provaz, jsou zvyklí na nedostatek a ne příliš fungující instituce, umí si poradit a mají obrovský vztah ke své zemi, jdoucí za hranici sebeobětování se za všechny.
   3. Připravenost obyvatelstva na válku, hlavně jadernou. Američané neprošli nikdy žádnou brannou výchovou, nikdo z civilistů neumí zacházet s plynovou maskou a atombordelem, nezná nic o radiaci, o protichemických a protiradiačních opatřeních, nezná nic o odmořování a způsobech ochrany. Nikdo nemá zásoby potravin ani věcí na přežití, nedostatek potravin, vody, léků, … nikdy řešit nemuseli, nemají to ve „skupinové paměti“ – tudíž by jich většina nepřežila ani lehký jaderný spad a kontaminaci vody. Rusové proti tomu nikdy nezrušili povinnou vojenskou službu, všechno obyvatelstvo je prošlé brannou výchovou, znají zásady ochrany, používání ochranných prostředků, vědí co mají dělat. Jsou zvyklí na nedostatek, na hromadění zásob, na spoléhání se na komunitu sousedů a sami na sebe, vědí že jakmile půjde do tuhého, stát se musí starat především o válečnou obranu a ne o civilisty. Rovněž jsou Rusové mnohem méně fachidioty, i vysokoškolsky vzdělaný sociolog si umí vyměnit žárovku, postavit z cihel zeď, vykopat zemljanku, opravit Moskviče, ušít si z pytloviny a vaty kabát na zimu, …
   4. Protijaderné kryty. Americká města a továrny, domy, … nejsou v tomto smyslu vůbec vybaveny, leda soukromě – a takoví lidé jsou považováni za šílence. Jejich podzemní garáže, metra nejsou projektované jako kryty a nejsou radiačně odolné. Rusko má veřejné kryty z dob bolševismu, dnes nově opravené a zásobené. Rusové mají obrovské sklady potravin, léků, paliv, munice, … pro případ jaderné války, kryty jsou všude a rychlým tempem se od cca 2005 staví nové. Každé metro nebo podzemní prostor je už projektováno s dvojím užitím, počítá se s použitím jako krytu v případě války. Trasy meter jsou proto vedeny schválně neekonomicky hlouběji, jsou protiradiačně kryté a vybavené filtroventilačními systémy.
   5. Armádní civilní obrana. Američané nic takového nemají, jen FEMA a to je zcela neschopné čehokoliv kromě stavby budoucích koncentráků. Stačí se podívat na řešení hurikánu Catrina. Rusové mají složky civilní obrany přímo v armádě, jsou to právě specialisté na řešení jaderné, chemické a bakteriologické války.
   6. Civilní složky civilní obrany. Americké složky systému nejsou vůbec vybaveny ani cvičeny na jadernou válku, jen na vzpoury obyvatelstva a přírodní katastrofy. Rusové mají na jadernou válku cvičeného každého hasiče.
   7. Výbava armády pro jaderný boj. Američtí vojáci o ZHN nevědí zhola nic. Nikdo z nich neumí používat osobní ochranné prostředky, nemají výcvik ani vybavení (také proto na naše vojáky koukají až nábožně, když k něčemu takovému dojde). Rusové jsou vybaveni komplexně na jaderné bojiště. Od výstroje po výcvik. Mají na to i zbraně, fungující v režimu jaderné války, za vysoké radiace. Umí používat zbraně bez vyspělé elektroniky (naproti tomu, americký dělostřelec bez počítače netrefí z houfnice ani sektor). Až na úroveň útvaru má ruská armáda speciální vysílačky (na bázi elektronek) pro boj v jaderném zamoření a při použítí EMP jaderných zbraní.
   8. Civilní infrastruktura odolná proti EMP. Američané stavějí všechna vedení, jak silová elektrická, rozvodny atd. bez EMP ochrany. Nemají nikde bleskojistky a další speciální jištění. Proti EMP odolní nejsou, pravidelně jim vyhazuje celé sektory ekonomiky i silnější sluneční erupce nebo větší pás bouřek. Rusové mají proti EMP odolnou celou civilní infrastrukturu, všude bleskojistky, vícenásobná vedení, chráněné silové rozvodny, …

   Už jen z tohoto rychlého výčtu je asi docela jasné, jak by taková věc dopadla.

   • Gerd napsal:

    Přečetl jsem si se zájmem Váš názor a souhlasím s jednou věcí ohledně geofyzikálních sil, že většinou jsou jaderné zbraně příliš slabé, aby něco takového probudily. Důležité je většinou. Pokud je nějaký geofyzikální útvar opravdu na hranici stability, tj. natlakovaná sopka nebo nestabilní masiv Cumbra Viejo, stačí i velmi malá síla k vychýlení rovnováhy. Důležité je si vybrat vhodnou sopku a vhodný masiv, proto jsem popsal ty vybrané, které jednoho dne stejně vybuchnou a přesluhují nebo jsou blízko výbuchu.
    Klikněte si na odkaz v textu u Cumbra Viejo, je tam čtyřminutová simulace vlny, která nastane, až se sveze do Atlantiku. Svaze se zcela jistě, ale nevíme, kdy přesně k tomu dojde. A nevíme ani, jak velká síla je k tomu zapotřebí, ale u tak nestabilního bloku je možné, že otřes vyvolá potřebnou sílu, aby došlo k pádu do Atlantiku. Ten masiv je uložen totiž hodně našikmo, takže nějaký dostatečně silný otřes jej způsobit může.
    V textu jsem nezmínil ještě jednu možnost, a to způsobit, aby roztál ledovec na východním pobřeží Grónska. Stejně taje, tak by stačilo jen málo, aby roztál úplně. Možnosti jsou dvě. Několik jaderných výbuchů by jej mohlo vrhnout do moře, o zbytek se postará teplý Golfský proud. Druhá možnost je naložit pořádné letadlo popílkem a rozprášit jej na co největší ploše ledovce. Změna odrazivosti povrchu už nechá sluneční paprsky, aby dokonaly zbytek. Oceánské proudění, které má klíčový bod u východního pobřeží Grónska, se již zpomaluje. Postačí přidat více sladké vody, a zastaví se úplně.
    Člověk nemůže rozpoutat geofyzikální jevy vyjma případu, kdy jsou těsně před vyvrcholením. Představte si jako příklad, že máte úplně plnou sklenici vody a voda užuž přepadá přes okraj, ale stále ještě se drží a čeká na poslední kapku, po které přeteče proudem. Podobné je to i s využitím supervulkánů a nestabilního geologického útvaru. Člověk dodá právě tu poslední kapku ve vhodnou chvíli (z geofyzikálního hlediska se jedná o staletí až tisíciletí) do vhodného vulkánu.

    • Vlastimil Čech napsal:

     Ano, přesně tak jsem to myslel. Na vytvoření celé katastrofy opravdu energeticky zatím naštěstí lidské prostředky nestačí. Ale někdy stačí do nestabilního kolosu „drcnout“ …
     v pravou chvíli a na pravém místě. Od čeho jsou ty armády učenců?
     ———————-
     Mimochodem, o začernění grónských ledovců psal už F. Běhounek. Výsledek měl být ten, že led se rozpustí, obnaží se pevný povrch, tím poklesem se sněhová čára dostane vysoko nad terén a nový sníh se už nebude usazovat. Navíc grónský terén je tmevší než jiskřivě bílý sníh, takže se Grónsko zahřeje a zazelená. Už si nepamatuji, co chtěl Běhounek udělat s tou rozpuštěnou vodní spoustou…

     • Gerd napsal:

      Možná se dočkáme výprav ruských turistů, geologů na dovolené na Kanárských ostrovech, přesněji na ostrově La Palma. Pokud tam už dávno nebyli.

   • Vlastimil Čech napsal:

    Perfektní, výstižné pane Kchodle. Pobýval jsem v obou zemích, a co jste napsal podepisuju. Jistě jsou vyjímky mezi lidmi. Ale opravdu jsou to vyjímky. V případě nějaké katastrofy v první řadě začínají černoši rabovat a jinak řádit. Však jsme to viděli. Zažil jsem v USA reakci obyvatel (většinou tedy bílých, kdovíproč prý kavkazkých) na zprávu o blížícím se hurikánu… Hurikán minul, ale ta hysterie je pro mne dodnes nezapomenutelná. Viděl jsem taky, že spousta amerických domů je dřevěná a navíc postavena tak nějak „chochorocho“. Myslím si, že hodně amerických manželek netuší jak vyprat prádlo bez pračky v komunální prádelně. Zažil jsem organisování dobročinných kursů jednoduchého vaření pro chudobné manželky… Máte pravdu, pane Kchodle, USA jsou MNOHEM zranitelnější než Ruská federace.

  • takytaky napsal:

   „Islám není životaschopný, je to švihlá pouštní víra a současně politický systém, neschopný funkce v moderním světě.“
   Jakože s některými Vašimi vývody (např. geofyzikálními) se dá souhlasit, tak jiné jsou hrubě optimistické. Životaschopnost islámu je dovoditelná z více než tisícileté existence, zajišťována zabudovanými autoregulačními samozáchovnými mechanismy a potvrzena bezprecedentní expanzí v poslední (již tzv. moderní) době. A nikde není napsáno, že machometáni stojí o nějaký „moderní svět“, ať už to znamená cokoliv. Naopak.

   „Nová totalita v žádném případě nehrozí,…“
   Tož asi nehrozí, je totiž v plném rozvoji. A paradoxně jí může zabránit či alespoň oddálit jedině nějaký civilizační zlom typu rozsáhlá jaderná válka, kosmologická katastrofa nebo významné vítězství nějaké švihlé pouštní víry.

   Taktéž mám „problém“ s Vámi předpokládaným rozvojem lidstva. Zdá se mi, že s degradací vzdělání, motivace a dalších hodnot tzv. západní civilizace (a s vítězstvím oné totality z předchozího odstavce, které rozšíří onu degradaci hodnot i do zbývajících částí světa, kde dosud v plné míře nezuří) dojde spíše k dlouhodobé stagnaci, ne-li degradaci pokroku.

   • Gerd napsal:

    Každá akce budí reakci. Vítězství islámu v Evropě přesvědčí ostatní národy, že islám je netolerantní ideologie světovlády zcela neslučitelná s jakýmkoliv jiným státním uspořádáním a ideologií. A tak se proti islámu spojí všichni ostatní přeživší. Evropa bude mít smůlu, na ní se teprve účinky islámu ukážou v plné nahotě.

    • Skogen napsal:

     Pokud budou mít šanci. Jenže tu nedostanou. Islám je založen na absolutní poslušnosti a každé vybočení krutě trestá. Je třeba nezapomenout, že nevznikl „na zelené louce“, ale šíří se od počátku invazivně. Islám je nesmírně životný, protože je přísně kolektivistický a nepřipouští pochybnosti.

     • Gerd napsal:

      Pořád ale existuje konflikt mezi šíou a sunnou. Jakmile zmizí vnější nepřítel, pustí se šíité a sunnité do sebe.

     • Skogen napsal:

      To už bude jedno 🙂

  • hank napsal:

   😀 Gerd má zřejmě pod polštářem sci-fi román Arthura C. Clarka Desátý stupeň, každý večer si v něm listuje a pak se v noci budí zpocený strachy. (Doporučuji přečíst všem, kromě představy destabilizace světového vulkanismu a tektoniky celých světadílů po lokální jaderné válce na Středním Východě vyvolané Izraelem je tam taky zajímavá vize o vzniku islamistického státu – skutečného, se všemi státními strukturami, na území USA po jejich rozpadu… A ve funkcích faktických ředitelů zeměkoule vystupují čínské korporace. A. C. Clarkovi se řada jeho fantazií vyplnila… Doufejme, že tahle zůstane jen v knize.)

   I když se něco t. č. samo označuje jako „islámský stát“, tak to má společného s islámem a se státem asi tolik jako KSČ(M) s budováním komunismu. Vždyť to založili Saddámovi důstojníci vyházení z rozpuštěné irácké armády, která byla organizována 100% na sekulárních principech, své příslušníky v tomto smyslu tvrdě indoktrinovala a proti islamistům důsledně bojovala.

   Jestli nás jako společnost nebo civilizaci něco rozloží, tak to nebude víra ušitá na míru života pouštních nomádských kmenů. Bude to nerovnoměrné rozdělení a postupné vyčerpání neobnovitelných zdrojů, klimatické změny (ať už je způsobuje cokoli/kdokoli), snaha udržet v chodu „business as usual“ a především (!) lenost ducha většiny lidí, kteří mají poprvé v historii příznivé objektivní podmínky negativním tendencím čelit, ať už je to dostatek infomací nebo technické prostředky umožňující efektivně se organizovat, a těchto podmínek (zatím?) nejsou schopni využít. Svůj názor podpořím něčím, co prý napsal Karel Marx: „Lidstvo řeší vždy jen takové problémy, které může vyřešit, neboť při podrobnějším zkoumání se vždy ukáže, že problém sám vzniká teprve tam, kde materiální podmínky jeho řešení jsou již dány nebo kde jsou aspoň v procesu vzniku.“

   Zásadní omyl většiny „normálních“ lidí spočívá v domněnce, že svět „někdo“ řídí. Měli bychom všichni, zvlášť příslušníci mé generace prošlé výukou „marxáku“ na VŠ, oprášit staré knihy a skripta. Případně nahlédnout do některých anarchistických publikací. To, co sledujeme v přímém přenosu, je objektivně nutný přerod kvantity v novou kvalitu, i když zatím vůbec není jasné, jak ta nová kvalita bude vypadat. To, oč se můžeme pokoušet, je vystihnout tendence globálního vývoje, rozpoznat a využít materiální podmínky řešení problému a snažit se nedat šanci těm, kdo se tohoto přechodného období „vratké rovnováhy“ pokusí mocensky zneužít ve svůj prospěch. (Vratká rovnováha se vyznačuje tím, že pro uvedení do stabilního stavu je potřeba velice málo hrubé síly, což je výhoda „dolního lidu“, který té hrubé síly obvykle mívá míň než panstvo.) Měli bychom hledat přirozené spojence mezi těmi, kdo se stali oběťmi takového zneužití dřív než my šťastnější, kdo ještě žijeme v relativním klidu, organizovat se (po vzoru sociálních hnutí 19. století) spolu s nimi proti těm, kdo se chovají jako ředitelé zeměkoule, nenechat si věrchuškou vnutit, že ty oběti jsou našimi nepřáteli a jedinou příčinou našich potíží, a vzdorovat snahám panstva vyvolat v našich hlavách vůči nim nenávist nebo aspoň strach. Prozradím vám „tajemství“, které by každému absolventu základního kursu marxistické politické ekonomie mělo být jasné: Ani globalizovaná věrchuška nic ze současných společenských procesů neřídí, i když by moc rádi, a tak to aspoň předstírají – a my jim to ve své většině žereme i s navijákem. Strach, který vyvolávají, je jedním z jejich nejdůležitějších mocenských nástrojů. Jenže člověk by měl vědět, před kým se má posrat a na koho se má vysrat.

   A ještě něco: Na další průběh změny budou mít podstatný vliv „černé labutě“, tj. události, které si dnes nikdo neumí ani představit, natož aby uměl předpovědět, jak ten vývoj ovlivní.

   On asi platí povzdech jednoho (už jsem zapomněl kterého) aforisty, který napsal, že každá další generace je po vymření pamětníků odsouzena zopakovat si všechny hovadiny, které provedly generace předchozí. Tak se pokusme – my, příslušníci generace, která už je, ať se nám to líbí nebo ne, fyzicky na odchodu – ty mladší a mladé na ty hovadiny minulé i současné aspoň upozorňovat.

   • kchodl napsal:

    Jistě, svět nikdo určitý neřídí, jsou to synergie mnoha zájmů. Představa o jakési tajné elitě, vymýšlející tu vyhlazení na 1 miliardu lidi (aka Zlatá miliarda), tu vytvoření euromíšence (s IQ90, tedy dost blbý aby se nebouřil a dost chytrý aby mohl pracovat na lince), … a tisíce a tisíce dalších ptákovin – to je k smíchu.

    Ta knížka od Clarka mě napadla také. Ale existuje další sci-fi, které se přímo zabývá použitím jaderných zbraní ke spuštění zemětřesení nebo vulkanismu, jen nemohu přijít na autora a název. Možná je to od nějakých ruských autorů, každopádně to psal nějaký jaderný fyzik, jelikož docela přesně popsal třífázovou termonukleární zbraň, až jsem se divil, že mu to v 60. letech prošlo cenzurou.

    Psalo se o tom prostě už v 60. letech, jakmile se objevily mnohamegatunové nálože, tak se tyhle věci zkoumaly. Výsledkem bylo, že je to nemožné, mimo řídkých případů – jak uvádí Gerd a další – kdy je popsaný jev už na krajíčku.

    Ruští jaderní fyzici určitého druhu se na Kanárech samozřejmě vyloučit nedají.
    🙂

    • Skogen napsal:

     Vidíte. A já bych řekl, že čím užší je v globalizovaných podmínkách skupina elit (a vskutku se mocenský vliv zužuje do rukou hrstky), která drží faktickou moc, již pak vykonávají politici, o to spíše bude pracovat na sektářském principu s vlastními hodnotami, vlastním kodexem a vlastním systémem nad systémy. To sektářství pochopitelně přináší i specifika, třeba že nelze jen tak vypadnout z kola ven.

   • Gerd napsal:

    Román Desátý stupeň jsem nečetl, nemyslím si, že by bylo reálné vyvolat zemětřesení. Ale dostatečně silný výbuch v nestabilní geologické oblasti by dokázal probudit k životu síly planety Země, které by pak už nešlo zvrátit.
    Aforista měl pravdu, další generace budou nuceny zopakovat si vše, co znaly generace předchozí. Současné generace se usilovně snaží zapomenout.

 5. Leo K napsal:

  Pane Hudče, palec nahoru!

  • Hudec napsal:

   Díky za květiny. Já si to nevymyslel, viz Tom Holland, „Perský oheň“, vydalo Dokořán s.r.o. , Praha 2005:
   „Každý večer musel (Sparťan) jíst ve společné jídelně a s sebou si musel přinést stanovené množství syrových surovin, jež kuchaři smíchali v černou, krvavou šlichtu. Ta byla natolik odporná, že cizinci, kteří měli čest ji ochutnat, žertem prohlašovali, že nyní už vědí, proč se Sparťané nebojí smrti. Plytký vtip pramenící z nepochopení. Samotní Sparťané, kterým nechyběla záliba v bonmotech, a kteří dokonce ve městě postavili svatyni Smíchu, věděli, že některé věci jsou přespříliš vážné na to, aby se o nich žertovalo.“ (str. 111/112).
   Pokud tu knihu neznáte, vřele ji doporučuji, je v mnohém pro našince objevná a hlavně báječně čtivá, jako všechny dosud česky vydané Hollandovy věci.

   Ostatně, když zde Kchodl celkem skvěle popisuje rozdíly mezi připraveností Rusů a Američanů na případnou hrůzu jaderné války, nepřipomínají Rusové v něčem právě Sparťany? Poněkud nadsázka, samozřejmě, ale já tam paralely vidím, resp. chci vidět.

 6. zemedelec napsal:

  Nejdříve poděkuji a nejen panu Gerdovi,ale i dalším autorům.
  Jen moje skromná domněnka,USA až mikroskopický kontrolují celé území Ruska,ze snahou odhalit jakýkoliv možný úděr.Jako první úder od USA spíš čekám apsolutně přečíslit raketami i letadly s normální trhavinou,zlikvidovat všechny možné Ruské základny,zbraně a velitelské stanoviště.Jedině,kdyby se to nezdařilo,mohlo by dojít na malou jadernou sílu.Proto se snaží USA dostat Rusko do izolace,žádné přátelé,žádné cizí území,bude záležet co Čína,jinak by USA musely podobně zaútočit i na přátelé Ruska.
  Absolutně souhlasím,že to nabírá obrátky,USA nebudou dlouho čekat,aby se Rusko nestačilo důkladně připravit.

  • Gerd napsal:

   Děkuji Vám za reakci, je klidně možné, že dojde na Vámi popsaný vývoj situace. Popisoval jsem spíše situaci, kdy dojde k vítězství USA a Rusku zbude jen posledních pár raket.

  • kchodl napsal:

   Ano, ale to by Rusové předtím museli slíbit, že se nebudou dívat, jak to Amíci všechno připravují, jak vyrábějí a přivážejí potřebných 45 tisíc křídlatých střel a jak se v Evropě objevuje 4000 jejich bojových letadel se vším zabezpečením. Rusové nebudou vůbec střílet, vypnou radary, vypnou své družice, nebudou odpalovat vůbec žádné rakety a každý Rus se střelí sám do hlavy. Pak by se to mohlo povést.
   🙂

   Komické na celé věci je také například to, že ruské PVO má dosah na pomalé stabilně letící cíle (e.g. AWACS a tankery) 400-500 km a nedávno byly zavedeny ruské letecké rakety vzduch-vzduch s dosahem 400 km. Doktrína amerického leteckého boje je založena na tankerech a AWACS řízení. A ty nebudou, protože jakmile se přiblíží, budou sestřeleny.

   BTW, před asi patnácti lety měli Amíci podobný „chytrý plán“, jak se nedávno prokecalo.
   Jaderný „jen maličko“. Chtěli zničit Moskvu a celý systém velení ruských strategických sil.
   „Problémek“ byl jen s mobilními raketami Topol mimo dosah čehokoliv normálního, kdesi v hloubi Sibiře. Takže několik let koukali, kudy ty Topoly jezdí z garáží a kde mají odpalovací stanoviště (protože raketa Topol ještě neuměla pálit odkudkoliv, jen z připravených a geodeticky zaměřených stanovišť). A rozhodli se, na všechna místa možného výskytu Topolů poslat jadernou balistickou hlavici. Aby to stihli než dojde z Moskvy rozkaz ke startu Topolů na USA, chtěli pálit rakety z ponorek u pobřeží Norska, mělo jich stačit 7. Pak to zvedli na 10, jenže problém byl samozřejmě v tom, je tam dostat – oni totiž ti zlí Rusáci jejich ponorky sledují.

   Američtí generálové už měli blbnutí svých politických magorů dost, tak přistoupili k simulačnímu cvičení. Výsledek, i při zcela nerealistických předpokladech, bylo vyhlazení USA během první hodiny bojů.

   • kchodl napsal:

    Jen dovětek, už si to špatně pamatuji: závěr byl více optimistický, 80-100 mil. mrtvých v USA během prvních 24h. Vzhledem k nahuštěnosti osídlení na východní a západní pobřeží, jadernému zamoření a spadu v kombinaci s minimální odolnosti USA vůči jaderné válce to znamená to samé, jak jsem uvedl, jen by vymření trvalo cca měsíc.

    • Gerd napsal:

     Následná jaderná zima by dokázala poslat zbytek populace hladovět, pokud by nejedli potravu v dostatečné míře dostupnou – své vypasené sousedy.
     Jaderná válka nejde vyhrát a k prvnímu úderu se spíše chystají USA. To navyšování počtů raket je proveditelné postupně s dostatečnou mediální podporou a řevem o otm, jak je zapotřebí se bránit proti agresivnímu Rusku. Vždy s dovětkem, že těch 1000 raket navíc v celkovém počtu 45 000 zase tak moc neznamená.
     Neštěstím USA jsou neocons, naneštěstí nepříliš chytří, aby dokázali posoudit důsledky svých činů. Jsou jak malé děti se sirkami ve skladu výbušnin.

   • zemedelec napsal:

    Pane kchodl.
    Odborník na slovo vzatý.
    Já takové informace nemám,proto se domnívám,že to přečíslení a nevím kolikrát,jenom v raketách,dává USA naději,že Rusko nestihne zareagovat a dostat své rakety do vzduchu,aby byly těžko zasažitelné.Právě proto se tlačí co nejblíž Ruska,aby i vteřinové zpoždění Ruska mělo rozhodnout o vítězi.

 7. Vlastimil Čech napsal:

  „Předně, k uvolnění geofyzikálních sil jsou i nejsilnější jaderné zbraně slabé – kaldera sopky nebo zlom zemské desky není v hloubce, dostupné člověku: vrtáním ani nejsilnější jadernou zbraní. Je asi 50-200 km hluboko. Například Yellowstone má onen „tlakový hrnec“ asi 100 km hluboko.

  Stejně tak je nesmysl vyvolání tsunami, i shozením nějakého nestabilního ostrova z podloží do hloubky. Je to zcela mimo naše energetické možnosti.“
  —————————
  Tvrzení je to správné, pane Kchodle.Ale stejně tak je síla člověka o mnoho řádů menší něž síla laviny. Přesto sílu laviny může člověk uvolnit. Shodit lavinu kamení silně z nestabilního úbočí hory považujete tedy za nemožné? Proč?
  Ano, Američané neúspěšně bombardovali za války jícen italské sopky s úmyslem vyvolat její výbuch. Ale snad ten „úspěch“ záleží nejen na síle vyvolaného otřesu (o silách dnešních zbraní snad nepochybujete), ale i na stavu stability bombardovaného místa… I docela malé osamocené zviřátko dokáže zničit lán krajiny. Stačí když prohrabe ve správném místě dírku do hráze. Síla zviřátka je zanedbatelná, ale výsledek vyvalující se materie zdrcující. Stejně tak asi nebude třeba probíjet všechen ten materiál, který ZATÍM zadržuje potencionelní explosi vulkánu.
  —————————-
  dále píšete:
  Pokus o obsazení Evropy skončí velmi rychle vyhnáním a bohužel asi i vyvražděním islamistů a všech ostatních, kteří budou po ruce. V důsledku toho upadne islám jako systém do sektářství a bude pokračovat ve vyvražďování soukmenovců…
  —————————-
  Zní to velice dobře a otimisticky! Ale proč si to myslíte? Jak si to provedení konkrétně v realitě představujete?
  Jsem samozřejmě pro Vaše řešení. Ale:
  Kdo bude mohamedány vyhánět?
  Kteří mohamedány budou vyháněni?
  Chcete rozlišovat mezi stávajícími islamisty a běžnými mohamedány, kteří si islamistického potomka ještě nevychovali?
  Kam je chcete vyhánět?
  Máte na mysli nějaké „Der muslimischfrage endelösung“ ?
  Kdo to prosadí?
  Kdy tak asi může být export muslimů zahájen?

  Uvítal bych vaši odpověď, pane Kchodle, ale zajímalo by mne, co si myslí i jiní besedníci.

  • kchodl napsal:

   Jistě, lavinu lze spustit velmi snadno, pokud je „vše připraveno“. Ale mezi lavinou a sopkou je jistý rozdíl, asi jako mezi sesuvem kupy písku, kterou si necháte dovézt na stavbu a mezi sesuvem Huascaránu. Prostě v mnoha řádech. Se sopkami a zlomy pevninských desek nejsme skutečně schopni dělat o nic více, než se skvrnou na Jupiteru.

   Ohledně invaze muslimů, obyvatelstvo v „nepřistěhovaleckých zemích“, tj. mimo nově osídlené kontinenty Amerik, Austrálii, etc., je civilizačně, kulturně a většinou i etnicky jednolité. Jakmile procento vetřelců přeroste určitou mez, dojde k aktivaci přírodních mechanismů, které nemají s civilizací a kulturou zhola nic společného. Problém s „umírněnci“ spočívá mimo náboženskou, civilizační, kulturní nekompatibilitu v tom, že jsou – přes některé řídké výjimky – zcela neschopní rovné soutěže na pracovním „trhu“ a každý organismus může uživit parazita jen do určité míry. V přechodu mezi industriálními érami, kterým dnešní vyspělá civilizace právě prochází – směrem k věku informatiky a robotiky – je minimum volných zdrojů a všechny problémy tak gradují. Slovo „nekompatibilita“ je přitom zoufalý a prolhaný eufemismus: oni nám totiž chtějí vládnout a každého odpůrce zotročit, případně vyhladit. Říkají to zcela otevřeně.

   Přitom jsou organizačně, vzdělanostně, vojensky proti Evropanům absolutně neschopní. Jakákoliv skupina evropských vojáků – a z Evropana vyrobíte vojáka velmi rychle, z „umírněnce“ nikdy, v moderním slova smyslu – jich zmasakruje libovolný počet. V boji proti nám nemají vůbec žádnou šanci.

   Vládnoucí „pseudoelita“ si ve své bezbřehé aroganci myslí, že už má všechno připravené a že se vytvoření multi-kulti euro-občana (tj. otroka) nedá už zabránit. Nebudu to hledat, ale nedávno jsem se velmi pobavil, když jsem četl radostné křepčení jednoho takového, který si liboval, že za uplynulých 40 let „zvítězili v kulturní válce“. Dle něj, zeptáte-li se bílého člověka z ulice, zda souhlasí s LGBT, multi-kulti, islámem, … dostanete souhlas v 70% případů. Liboval si, jak skvěle se povedlo žábu uvařit. Že je to nevratné. Blázen !

   Vzpomněl jsem si přitom na obdobnou anketu při sklonku bolševismu, kdy „socialistický člověk“ z ČSSR byl spokojen se socialismem a miloval Sovětský svaz dokonce z 90-ti procent. Přitom k vraždění komunistů nedošlo jen díky tomu, že o moc vůbec nebojovali, pokojně ji odevzdali, aniž někoho přitom zavraždili.

   Jinými slovy, ke kulturní, etnické, protimuslimské čistce nepochybně dojde, vetřelci budou vyhnáni. Jak přesně a jak moc se to bude blížit genocidě, to záleží na samotných musulmanech a především na dnešních „pseudoelitách“.

   Jelikož jestli se dá na něco spolehnout, je to jejich absolutní neschopnost reagovat na situaci, dojde k nejhoršímu možnému průběhu: vraždění a ve finále ke genocidě. Začne to jako válka nízké intenzity, podobně jako např. v 70. a 80. letech v Sýrii. Atentáty, politické frakce, náboženské frakce. Lokálně občas propukne ostrý boj s použitím vojenských zbraní včetně dělostřelectva a letadel, jako například v syrské Hamá. Finálně se to zvrtne do plnohodnotné války, která skončí vyhnáním vetřelců, včetně okupace jejich domovských zemí. Nový kolonialismus.

   Ta válka nebude občanská, ačkoliv ji tak „pseudo-elity“ budou nazývat: vetřelci totiž nejsou občané a být ani nechtěji – z vlastní vůle, ačkoliv jim to bylo na začátku velkoryse nabídnuto.

   Tragické na tom všem samozřejmě je, že všelidská sounáležitost, tolerance, odmítání rasismu, snaha o respektování odlišných kultur, multi-etnicita, … všechny tyto výdobytky posledních staletí půjdou vniveč. S vaničkou bude vylito i dítě.

   Již dnes to nejvíce ničí integrované cizince, snadno identifikovatelné podle vzeření a barvy pleti. Bojí se chodit po ulicích západních měst jinak než oblečeni v oblecích s kravatami nebo dámy v kostýmcích. Nebo raději jezdí všude auty. Ti jsou první obětí „pseudo-elitní“ vypatlanosti.

   Naši „vládci“ nejsou schopni reflexe a vůbec nechápou situaci. Takže vše půjde těmi nejhoršími a nejkrvavějšími možnými cestami.

   Ve finále samozřejmě vyhrajeme. Jen dosud není jasné, jak se tomu bude říkat – minule to byla rekonquista – a jak se bude jmenovat novodobý Karel Martell. A kdo bude dělat Cida.

  • Gerd napsal:

   Kosovo ukazuje, že natalita muslimské populace je oproti té původní nemuslimské natolik odlišná, že stačí 45 let (2 generace) k naprostému přečíslení původního obyvatelstva. při akceschopnosti demokratického uspořádání, které je pověstné svou pomalostí, může dojít k tomu, že než se EU rozhoupá k nějakému řešení, islám už povládne. A časem převládne radikální islám.

   • kchodl napsal:

    Kosovo je srbské, jen dočasně okupované přemnoženými prodavači orgánů a drog.
    Jakmile odpadne jejich protektor, natalita bude musulmanům k ničemu. Srbové si nedají svou zemi vzít.

    Málokdo si uvědomuje, jak je vyspělá civilizace křehká a závislá na absolutní kooperaci a dělbě práce, dopravě, infrastruktuře. Jakmile vetřelci jedno z toho naruší, vše začne naostro. Islám nerozlišuje mezi radikálním a nějakým jiným – islám je jen jeden, anebo to není islám.

    Islám nikdy nepovládne, on totiž vládnout neumí. Pokud se někde zdá, že ano, třeba v Íránu nebo Malajsii, je to jen proto, že to jsou staré říše a islám je jenom na povrchu, ale metodika vlády je úplně jiná. Klidně by tomu mohli říkat třeba „socialismus“ a moc by se nezměnilo (až na některé jistě plně islámské výstřelky, to je fakt).

    • okolojdoucí napsal:

     Kchodle, zdravím Vás, a mám trochu „písku“ do Vašich úvah. Jak byste zhodnotil osmanské pojetí islámu, jeho politické, vojenské a ekonomické struktury, které se ukázaly po staletí v konfrontaci s Evropou celkem konkurenceschopné. Četl jsem nedávno text týkající se Karlovického míru (přelom 17. a 18. století) a byl jsem překvapen, jak to tehdy měli Osmané „zmáknuté“, a to včetně diplomacie a tajných služeb, nebo též „kariérního řádu“ a „kádrových rezerv“ svého druhu.

     Abych jen „nesypal“, dávám Vám zcela za pravdu ohledně wahhábismem zblbnutých davů, zde je ovšem zase problém, jak se zbavit jejich „návodčích“. Způsob financování, komunikace a usměrňování chování a pohybu těchto jinak bezprizorných mas, jakož i jejich „kořenění“ vysoce motivovanými jedinci se speciálním výcvikem, napovídá, že předpokladem jakéhokoli vypořádání se s připrchlíky je (znovu)získání alespoň elementární suverenity, nebo alespoň samostatného komunikačního a manévrovacího prostoru, který by umožnil pojmenovat a reagovat na zásadní problém dneška, kterým je účelový a umělý charakter toho všecho, co se na nás nyní žene.

     • hank napsal:

      okolojdoucí: Osmané měli po převzetí vlády ve státní správě na koho navazovat – na Byzanc (tj. na římské právo), na Peršany. Učili se rychle. Většina výkonných úředníků zůstala po pádu Cařihradu r. 1453 na svých místech a přenesla do služební praxe pod novým panstvem své dosavadní zvyklosti a móresy, i změna úředního jazyka probíhala postupně. (Turečtina dodnes nemá pro některé pojmy vlastní turkické výrazy, přebírala z latiny, řečtiny, arabštiny, perštiny.) Kromě toho se spousta příslušníků neosmanských národností nemuslimského vyznání „poturčila“, tj. přijala z oportunistických důvodů islám. (Co mi to jen připomíná…) BTW, z té doby pochází přísloví „poturčenec horší Turka“, jehož platnost pak už jen podtrhly výsledky výchovy janičářů, tj. balkánských dětí většinou slovanského původu odebíraných z rodin v míru úředním příkazem – byla to jistá forma naturální daně zvané devširme – nebo násilím za válek. Janičáři sloužili v armádě, ale v čím dál větším počtu i jako úředníci, a to vesměs velice schopní úředníci. Měli právní postavení otroků, takže si nemohli moc vyskakovat a pořádně dělat byla jediná šance na přežití, zatímco osobně svobodným Turkům s plnými občanskými právy se do takových prací moc nechtělo. Když pak institut janičářů po vzpouře proti sultánovi začátkem 19. stol. zanikl, úroveň osmanské státní správy těžce upadla.

     • kchodl napsal:

      Rovněž Vás zdravím a děkuji za Vaše poznámky.

      Jak již napsal pan hank, Osmané stáli na ramenou pohlcených civilizací. Než toto kulturní a vzdělanostní dědictví „projedli“, byli relativně progresivní a dá se říci, že úspěšní, alespoň tedy v expanzi.

      Ohledně jejich útoků na Evropu, nesmí se zapomenout na francouzskou roli osmanských poradců a zásobovačů. Žádná kulturní a křesťanská solidarita neexistovala pro žabožrouty ani tehdy, brali to jako součást svého boje proti Habsburkům, docela podobně, jako dnes Amíci používají islámské teroristy proti Rusku, aka „bojovníky za svobodu Afghanistánu“ nebo „umírněné rebely proti diktátoru Assadovi“ či „krymské Tatary“.

      Frantíci Osmanům poskytli své veškeré vědění a technologie, zřídili jim hutě, slévárny děl, manufaktury na muškety a další zbraně. Dodávali jim boty, oděvy, povozy, prostě všechno možné. Osmanské islámské vpády do jižní Evropy přes Balkán až po Černé moře, končící u Vídně, to byla vlastně francouzská proxy válka proti evropským konkurentům.

      Zajímavé se mi na tom všem zdá hlavně neschopnost islámu, coby absolutně rigidního, pevně daného systému, se z cizí pohlcené civilizace obohatit a povznést – což před islámem dokázali všichni barbaři, co jich jen bylo.

      Vynikající v přejímání pohlcené kultury byly všechny úspěšné civilizace, například evropští barbaři opatrující dědictví Říma natolik, že ještě o tisíc let později provozovali římskou říši (národa německého 🙂 ). Nebo slavný Alexandr Veliký, který po dobytí Persie učinil svou nomenklaturu a velitele více perskými než byli schopni sami Peršané – vyloženě si v tom liboval. Jedním z nejlepších přejímačů mezi civilizacemi jsou Rusové, jejich civilizace přejímá skoro nejúspěšněji, protože na rozdíl od západních nebo východních nechává původní kultury a jazyky, pouze je začleňuje do ruského světa – to nikdo jiný v takové míře neumí. Rusáci mnohokrát udělali začleněným národům abecedu, písemnictví, založili jim školství až po univerzity v jejich jazyce – nepokoušeli se špičky cizích národů vyhladit a cizí kultury zničit, jako jiné východní či západní civilizace. Dokonce i k islámu se chovají tímto způsobem: pokud se dá říci, že někde existují umírnění musulmani, jsou to ruští musulmani, plně integrovaní do ruské kultury – oni nestojí stranou jako lidé druhé kategorie, jako v jiných civilizacích a národech.

      Islám proti tomu je výjimečný opačným způsobem: pohlcenou civilizaci nezačlení, on ji sežere, stráví a vykálí. Takže po několika generacích, až původní kultura vymře, je po všem a musulmani jsou tam, kde byli. Tohle předvedli mnohokrát.

      Islám by asi již mocensky neexistoval, nebýt Němců v 19. století, podporujících Osmany proti Britům, Rusům a Francouzům. Nebýt Britů, podporujících wahábisty proti Němcům. A hlavně, nebýt Američanů, kteří vyrobili celý dnešní islámský problém v rámci svých proxy válek proti Sojůzu a socialistickým rozvojovým zemím.

      Islám byl totiž ve 20. století všude na ústupu, zcela správně identifikován islámskými národy jako důvod jejich zaostalosti, chudoby, podřízenosti a neschopnosti. Jenže …

      Osmané tedy mohli v určitém období vypadat progresivně, ale to vše bylo jen překabátěním pohlcených civilizací, než dotyční vymřeli. Problém je totiž hluboce v jejich bláznivém učení – není to náboženství, je to pouštní loupežnický fašismus, prostě politické hnutí, návod na život. Osobuje si dohled nad vším, včetně myšlení.

      Krásnou ukázkou je příklad „islámského učence a filosofa“ Al-Ghazálího. Multi-kulti věrozvěsti ho vydávají za příklad islámské vzdělanosti a málem za středovýchodní ekvivalent Tomáše Akvinského. Něco na tom je, protože zatímco Akvinský svým dílem filosofii – tedy vědu – osvobodil od náboženství, Al-Ghazálí byl druh filosofa, který filosofii zrušil. Jeho vliv byl prostě stejně zásadní, jako vliv Akvinského, jen úplně opačně, to už „vítači islámu“ neuvádějí.

      Ghazálí napsal, že každé rozumové myšlení jen odvádí myšlenky od Alláha a modliteb, a je tudíž špatné. Zkoumat svět je zbytečné, protože každou věc do posledního detailu řídí Alláh. Smotek bavlny hozený do ohně nehoří, protože platí nějaké obecné zákonitosti – jak Ghazálí vyčetl z děl antických učenců – ale protože Alláh chce, no a příště třeba chtít nebude. Nicméně Alláh je milosrdný, takže většinou bavlnu zapálí, aby věřícím umožnil například zapalovat oheň, i když bez bavlny, jen s modlitbou, by to fungovalo také.
      Jinými slovy, když už byl Al-Ghazálí v rozletu se zrušením filosofie, zrušil i kauzalitu.

      Tato islámská šílenost je prosáklá všemi musulmany, více či méně. Projevuje se to ve válce, kde „voják střílí, Alláh trefuje“, takže mířit není vůbec nutné. Není to ovšem věc jen pologramotných ozbrojenců, můžete se podobných věcí nadít například i od absolventa americké MIT v oboru systémového inženýrství – neudělal zálohy dat, protože o data se stará Alláh.

    • Gerd napsal:

     V Kosovu se mezitím vybíjejí jednotlivé drogové klany mezi sebou. Pokud se vybijí dostatečně, litovat jich nebudeme.
     Islám nepřipouští nic jiného než důsledné dodržování zákonů Mohameda. Naštěstí šlo loupežníka s pedofilními sklony a epileptickými záchvaty, jehož státnický rozum dosahoval jen k uspořádání pouštních kmenů a vyšších stupňů státního uspořádání nebyl schopný dohlédnout. To vysvětluje fakt, že islámu může vyhovovat uspořádání Iránu nebo Malajsie, islám je jen fasáda.
     Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby islám přijali Romové. Vyhovuje jejich kočovnému životu i klanovému uspořádání a odůvodňuje všechny krádeže a násilí páchané na jinověrcích.

 8. Skogen napsal:

  Američané sází na ještě jeden prvek, který je dokonce v jejich řízení prioritní. Destabilizace a vnitřní rozvrat v cíli zájmu. Když nebude mít odvetný úder kdo provést, žádný nebude. Případně bude značně omezen. Protiruské sankce a šikana (sankční listina osob, vyloučení ruských sportovců z OH, vytrvalá protiruská rétorika..) má zajistit ztrátu loajality vůči Kremlu, neplnícímu americké zájmy. Zejména půjde o armádu. Jak by to zhruba vypadalo, se zcela nedávno projevilo v Turecku na puči proti Erdoganovi, který vycházel z těch částí armády, které mají skrze absolventy zápiscích a zejména amerických vojenských škol bohaté vazby na USA.

  Že se korupce a kolaborace přece jen může týkat i armády Ruské federace, naznačuje Putinova nedávná personální čistka v námořnictvu. Těmito kroky však Kreml zároveň hraje do karet „propagandě demokracie“ o totalitních praktikách. Když nezakročí, vyroste mu za zády pátá kolona. Když zakročí, dá zapravdu svým kritikům, kteří situaci využijí k oslabení legitimity.

  Za všeobecný neúspěch je pokládána Ukrajina. Jak se to ale vezme. Je to totální debakl Evropy, která si zde zbourala roh svého dvojdomku, takže jí teď dovnitř zatéká, lezou jí tam zloduši a co hůř, narušila si celkovou statiku stavby. Američané se pouze dostali o 500 kilometrů blíž k ruským hranicím. Tyto kilometry jsou tím, co nás od prvního úderu na ruská strategická a řídící centra dělí. Nesmírně zásadní šedesátisekundové násobky, které rozhodují o efektivitě protiraketové obrany a možnosti provést odvetný úder.

  Logika věci je neúprosná. Protiraketový systém v Evropě se dále rozvíjí i bez české účasti. Další část odvetného úderu pohltí cíle spojeneckých zemí na linii kontaktu, kde se budují základny „k posílení bezpečnosti“. Tojský kůň v ruské armádě by pravděpodobně byl rozhodujícím faktorem. Domnívám se ostatně, že je velmi pravděpodobné, že vliv na selhání puče proti Erdoganovi mělo na informační rovině Rusko. Přinejmenším má v Turecku neodidkutovatelně zásadní zájem a nová prozápadní (proamerická) vláda by znamenala reset nyní poměrně dobré ruské pozice na Blízkém východě, kde se Rusko s Erdoganem po excesech, které zřejmě znamenaly oboustrannou ztrátu důvěry mezi ním a západem, začalo s Erdoganem sbližovat. Eliminace tureckého trojského koně je zároveň výmluvným vzkazem dovnitř.

  Možné využití islamistů ve třetím sledu jaderného konfliktu je zcela zřejmé. Řečeno bez korektnosti, jsou levní, snadno manipulovatelní, jsou jich mraky a jsou dost blbí i na dočišťování zamořeného území. Jakože první úder by neměl za cíl souvislou devastaci velké plochy, ale přesně mířené zásahy lokálních cílů vojenské infrastruktury, velení a logistiky, včetně vyřazení elektroniky a distribučních sítí. I zamořená místa by ostatně v relativně krátkém čase bylo možno využívat, viz Hirošima… Obkličování Ruska radikálním islamismem je nepřehlédnutelné.

  Co se týče zničení civilizace odvetným úderem na geotektonické děje, existují dva precedenty, kdy ruští velitelé zabránili odpálení raket, ačkoliv objektivní důvody existovaly. Učinili samozřejmě naprosto správně, jinak bychom dnes diskutovali nanejvýš u poradního ohně, nicméně jde o noční můru stratégů. Incidenty ukázaly, že v klíčový okamžik by ruští vojáci mohli mít s definitivním rozhodnutím problémy.

  Americká motivace k jaderné válce je logická a v jejich systému nastaveného na nutnost neustálého růstu „evolučního výběru úspěšných“ racionální. Bez jaderného konfliktu není dobývání Ruska možné a dobytí Ruska neexistuje možnost americké ekonomické expanze, bez které je zase neudržitelný současný americký ekonomický model. Vždyť zadlužení USA stouplo za dva roky z 13 na 20 bilionů dolarů. USA postačí být jednookým mezi slepými. Udržet si iniciativu i nadvládu elit. Jedinou alternativou je bolestná reforma po vzoru rozkladu SSSR, kterou snad reprezentuje Trump. Nedělám si iluze. Americký socioekonomický systém na takovou variantu absolutně není disponován.

  • Skogen napsal:

   Omluva za některá slova mimo logickou strukturu – občas mobil neuhlídám a doplní si, co chce 😉

  • NavajaMM napsal:

   Teraz si rýchlo nespomeniem na detaily, ale viem minimálne o jednom prípade, kedy rakety s jadrovými hlavicami počas studenej vojny neodpálil americký dôstojník a zabránil v tom aj veliteľovi vedľajšej batérie, ktorý mal v pláne slepo splniť rozkaz. Ten sa napokon ukázal ako chybný…
   Všetci sme ľudia.
   Práve preto súčasní militanti vsádzajú na bezpilotné drony a umelú inteligenciu v robotoch.

  • Gerd napsal:

   Zajímavá úvaha a děkuji za ni. S geotektonickými jevy je potíž, že je nutné zaměřit raketu přesně do sopouchu, kde je astenosféra nejslabší. A k tomu tolerance 250 m bohatě stačí. Na světě je přes 500 aktivních sopek, z nichž každý den vybuchuje 10 z nich v malých výbuších a 19 je zvláště nebezpečných. Stačí zaměřit jaderný výbuch na ně a otevřít sopouch pro výstup plynů vzniklých přírodním rozkladem prvků v magmatu a dosud stlačených litosférickým tlakem. Jde to a lidé mají prostředky využít takovou sílu.
   Ohledně USA si nedělejme iluze, vyhraje Hillary Clinton.

  • kchodl napsal:

   Přesně tak, Američané se v tomto chovají navlas stejně jako Hitler (který pronášel věty typu „útočím jenom na země, které jsem porazil už předem zevnitř“). Používají „šok a hrůzu“, která obránce paralyzuje, ve spojení s korupcí – část protivníka si koupí, část nechají svou pátou kolonou zlikvidovat, ještě než provedou první úder – preemptivní, tak krásně tomu říkají. Zábavné je, když si představují, že to bude fungovat na Rusy nebo Číňany stejně jako třeba na Saddáma. Nacismus je zdá se blbý všude a vždy stejně.

   Rusko je nepochybně ekonomicky slabý a nevyspělý stát, nicméně z hlediska obrany je neporazitelný. Žádný překvapivý úder, zničení velení, řízení, odvetných kapacit atd., jak prezentují – stejně jako to prezentovali náckové – úplně otevřeně ve svých pamfletech Američané, není proti Rusku možný. Z mnoha důvodů, hlavním je jeho rozloha a rozmístění sil mimo dosah prostředků rychlého napadení. A jeho jaderná triáda, především raketojaderné ponorky a mobilní balistické rakety, velmi brzy i na železnici. Plus kontejnerové rakety s plochou dráhou letu, jistě již léta rozmístěné jako pojistka všude možně po světě (zde bych jen Gerda opravil, že dolet Clubu-K/Kalibru-K není 300 km, to je pouze dolet exportní verze „E“, která podléhá omezením smluv o proliferaci raketových technologií – reálný dolet je 2500 km).

   Rozmisťování PRO a dalších prostředků prvního úderu, i konvenčního, k hranicím Ruska je velmi nebezpečné hlavně z důvodu, že Rusku uzavírá možnosti pružné reakce. Nedovoluje stupňovat odpověď, protože při útoku je díky krátké reakční době nutné „jít na věc“ natvrdo. To jest minimálně taktickými jadernými zbraněmi.

   Logika je v tomto neústupná – jakmile by k americkému (i konvenčnímu) úderu došlo, během asi pěti minut se změní v plasmu všechna evropská letiště, přístavy, vojenské základny, velké sklady, dopravní a logistická centra, elektrárny a přehrady. Rusko má asi 3000 taktických jaderných hlavic na nosičích, takže nějaká protiraketová obrana Evropy nebo přilehlých moří s pár stovkami antiraket je k ničemu.

   I v ryze konvenční válce, pokud by Rusko neodpovědělo takticko-jaderně, je útok odsouzen k nezdaru. V dnešní době se nedá do oblasti doletu dopravit nepozorovaně dostatek kapacit – dost křídlatých raket, dost stíhacích bombardérů a bojových letadel.

   PVO obrana Ruska je nejlepší na světě, to je bez diskuse uznáváno i velmi zuřivými americkými nácky. Přitom Amíci již svou příležitost k útoku prošvihli – měli jakousi šanci v letech 2000-2005, kdy očekávali, že budou mít ve výzbroji několik tisíc „neviditelných“ útočných letounů, kterými „vykopnou dveře“ do Ruska. Jenže programy F-22 a F-35 velkolepě selhaly a dnes se ukazuje, že se jednalo jen o „vlhký sen“, protože se potvrdilo, co tvrdilo mnoho analytiků již v 90. letech – pokrok v detekci a PVO bude vždy rychlejší a neskonale levnější než snaha o vývoj a výrobu „neviditelných“ letadel.

   Výsledek celé americké šaškárny je, že díky programům F-22/F-35 mají svých cca 4000 bojových letadel beznadějně zastaralých, starých 20-40 let. Jsou plně závislí na „úspěchu“ programu F-35, který bude bojově použitelný nejdříve za 10 let, tedy jestli vůbec někdy.
   Ale už dnes má Rusko zavedeny systémy radarové, infračervené detekce a integrace radarů/PVO, že „vykopnutí dveří“ by skončilo katastrofou útočníka. Za 10 let bude převaha ještě více na straně ruské obrany.

   Půvabné na tom všem je také to, že západní armády – hlavně americká – prakticky nemají pozemní síly, schopné reálného pozemního boje s Ruskem. Orientací posledních 30 let na boj proti pastevcům ovcí a koz přišli o většinu těžkých tankových jednotek i dělostřelectva. Jejich taktika spočívá ve zničení protivníkových radarů a PVO, v likvidaci velení, řízení, komunikací. Pak se ke slovu dostávají útočné bombardéry a drtí pozemní vojska napadeného. Americké pozemní síly jsou už jen jakási obrněná vojenská policie, která provádí eliminaci zbytků sil, na body odporu si volá letectvo a vrtulníky. Jenže nic z toho není proti Rusku možné, především díky hloubce území, PVO a raketovým zbraním s dlouhým dosahem, konvenčním i takticko-jaderným.

   Současný stav je, že američtí náckové mají jedinou relativně funkční složku, a to jsou námořníci, tedy US NAVY a USMC. Jenže ti jsou proti pevninské supervelmoci Rusku, ještě navíc opřené o Čínu, platné jak mrtvole zimník.

   Amíci se výše popsaným blbnutím tak zadlužili, že už neví, jak z toho ven. Ztráta jejich vojenské dominance je nevyhnutelná – již nemají prostředky na další zbrojní revoluci, například robotickou – která je navíc technologicky pořád v nedohlednu. Jejich „okno příležitosti“ k útoku na Rusko se nejen uzavírá, ono už je uzavřené.

   Poslední nebetyčnou pitomost, v dějinách absolutně nevídanou, udělali současným hrozením Rusku a Číně. Tím je donutili k průmyslové a vojenské spolupráci. Výsledek je nasnadě.

   Skoro se finálně zdá, že Amíkům nezbývá nic jiného než jaderná válka, hop nebo trop.
   Ale tak to není, oni dobře vědí, že by skončili totálním, mnohonásobným vyhlazením. Sice by s sebou do hrobu vzali většinu světa, ale co z toho ? Jsou v podstatě v obdobné situaci jako Sovětský svaz v 80. letech, až na to, že jsou mnohem zadluženější. Ve skutečnosti jim nezbývá než opatrná demontáž „říše“, takže je prakticky jedno, zda ji bude provádět Hitlary nebo Trump, je to zkrátka nevyhnutelnost.

   • Skogen napsal:

    Evropa může hrát roli pouze do konce countdownu. Rozděl a panuj. Pak už je přebytečná. USA si za své zájmy pozemní síly cvičí. V Afghánistánu, na Ukrajině, v Sýrii… Někdejší rozmach IS je možné pokládat za jakýsi test, který nedopadl. Možná přímo za úvodní kapitolu zadušenou v počátcích. Uvědomují si wahhábisté, že existence, natož expanze, jejich ideologie je fatálně závislá na ropě? Jaký mají plán B? V minulosti vládli jako teokratická elita nad káfiry, kteří zajišťovali jejich životní úroveň. Může být v plánu B totéž s Evropou? A nedalo by se to proti Rusku využít?

    Je možné, že se nyní improvizuje daleko víc, než stálo v rozvaze. Znovu bych upozornil na černou labuť Edwarda Snowdena, po jehož útěku do Číny a Ruska se začaly dít věci, později doznívající setrvačností. Ono tak dalekosáhlou koordinaci nelze otáčet na obrtlíku. Spíš to připomíná hybnost tankeru na slalomové dráze. Veškeré indicie ale naznačují, že orientace směrem k silnému nátlaku na Rusko vyvíjena byla. Zejména útok přes Ukrajinu, kdy si Američané prostě museli být stoprocentně vědomi, že překračují červenou čáru. Nemohli to nevědět. Ale… Moment překvapení se nekonal.

    Otázkou je, jaký je vztah amerických a vůbec západních politických elit k vojenským a bezpečnostním expertům. Jestli chmurná pravda není na straně Willyho Wimmera, když tvrdí, že nyní v politice platí, že přání je otcem myšlenky a vrcholní politici dostávají na stůl jen to, co se hodí a hodí se to, co potřebují slyšet…

    • Gerd napsal:

     IS byl založen skupinou Magnum 12, tj. 12 bezpečnostních poradců prezidenta USA (6 ze CIA a 6 z Pentagonu) za dob panování Obamy. K založení byli využiti přátelé z Tirecka, Izraele, Saúdské Arábie a Kuvajtu.

   • Gerd napsal:

    Otázkou je, co zblblí politici udělají. Klidně můžou provést nějakou akci, která bude proti všem principům vojenských pouček, a díky překvapení mít krátkodobě úspěch. Tedy zopakují příčiny počátečních úspěchů Hitlera. Čína moc dobře ví, že Rusko je jen první na řadě a hned po něm následuje Čína. Proto Čína Rusko podpoří a bude-li se situace vyvíjet špatně, Rusko předá Číně Sibiř. Bude-li se spojenectví vyvíjet dobře, Číňané i tak na Sibiř proniknou. Rusové mají na Sibiři Číňanů už třetinu tamní populace, Vladivostok je orientován plně na Čínu. Tedy za všech plánů USA na rozpad Ruska to bude Čína, kdo shrábne Sibiř.

    • kchodl napsal:

     Težko říci, co ty nevzdělané psychopatické zločince může napadnout. Jisté je, že většině šílených nápadů zabrání vojáci, přímo spojení se zbraňovými systémy, nemyslím tím politické generály jako Breedlove a další zelené mozky. Lidé, řídící složité technické a organizační systémy, blbí a šílení být nemohou z podstaty věci – to by nic dávno nefungovalo.

     Zatlačení Ruska a Číny do strategické spolupráce je krásným výsledkem totálního politického magorismu, něco takového se v dějinách nikdy nestalo. Spekulace o pohlcení Sibiře Čínou jsou nesmyslné, stejně jako o předání Sibiře atd. Je to dáno tzv. „klimatickým rozhraním“, mimo jiné. Číňané na sever nejdou, navíc jsou tam už jiné asijské národy, od nepaměti, různí Mongolové a tak dále, většina z nich je již staletí součástí ruské říše a civilizace nebo blízký dlouholetý spojenec Ruska.

     Stejně tak jsou švihlé všechny představy o rozbití Ruska na ony „malé státečky“. To zřejmě vychází z představy, že se povedlo rozbít všechny evropské federace, tak to musí jít i u Rusáků. Jenže podstatný rozdíl je, že zatímco různé evropské federace – např. Jugoslávie nebo Československo – byly federacemi více samostatných národů a spojení trvalo jen pár let, Rusko žádná federace ve skutečnosti není. To si dali do názvu svého času, protože to bylo moderní a oni chtěli vypadat evropsky, kulturně a moderně. Ve skutečnosti je Rusko říše a nejen říše, Rusko je civilizace. Zcela svébytná. Spojená mnoha vlákny, kulturou, vědou, historií, společně prolitou krví a tak dále. Není to ani „žalář národů“, jako bylo Rakousko. Takže jediné, co se po 25-ti letech snah o rozložení Ruska všemi způsoby – kolik jen Amíci narvali peněz do všemožného separatismu, NGOs, vydávání různých obskurních regionálních novin a štvavých „národních hnutí“ – děje, je přibližování bývalých sovětských zemí k ruskému jádru. Je to proto, že Rusáci jsou v oblasti zdaleka tou nejlepší alternativou, a to národně, bezpečnostně, finančně, průmyslově.

     Amíci a potažmo Evropa už svoje ukázali – a to se místní nestačili divit. Výsledkem je Gruzínská a Ukrajinská katastrofa, zkrachované, vykradené a depopulizované Pobaltí. Příchylnost k „Západu“ v Kazachstánu a mnoha dalších -stánech byla odměněna americkými pokusy o barevné revoluce a instalaci té největší verbeže, proti kterým jsou místní „diktátoři“ vzorem demokratické a zemím prospěšné vlády, která téměř nekrade – tedy v porovnání s „americkými hochy a děvčaty“.

     • Gerd napsal:

      Děkuji za opravu doletu raket Clubu K. Máte pravdu, 300 km je jen u exportní verze. Číňany si stále představujeme jen jako lidi ze Šanghaje a Hongkongu, ale zapomínáme na početnou populaci Mandžuska a na Altaji. Ti všichni už do Ruska pronikají a časem tam vytvoří početnou populaci.
      Na předání Sibiře Číně soudím z obdobné situace, kdy Rusové prodali Aljašku USA, aby ji nedostali Britové, u kterých obsazení Aljašky reálně hrozilo. Tehdy Rusové věděli, že Aljašku neudrží, tak ji raději prodali státu, který považovali za svého spojence. 🙂
      Obdobná situace může vzniknout i nyní, kdyby skutečně hrozilo, že Rusko o Sibiř přijde. Spíše ji ale Rusové ubrání. Jistá je jen jedna věc, USA Sibiř nedostanou, v nejhorším případě je předběhne Čína.
      Za takových podmínek nemá smysl usilovat o rozpad Ruska, ale spíše o jeho ovládnutí zevnitř. Další kolo vojenského zbrojení je pak nutné jen jako marketingový tah pro spojence USA, aby si kupovali jejich zbraně a udrželi tak ekonomiku USA v chodu.

     • kchodl napsal:

      Rusko je vojenská a vědecká supervelmoc, stejně jako USA. Mohou usmažit tuto duhovou kuličku minimálně 20x, tím je to všechno dané. A svoje zbraně nekoupili ani neukradli, ba dokonce je nenašli ani zakopané na Sibiři nebo je nesklidili ze stromu. Oni je od základu vymysleli, vyvinuli a vyrobili, včetně základního výzkumu, od fyziky, matematiky, chemie a tak dále. Nikdy touto supervelmocí být nepřestali, ani v Jelcinovských letech úpadku a transformace, jen svůj vliv přestali po světě uplatňovat. Ale i v té době drželi hotovost svých strategických a taktických arzenálů, připraveni Amíky nebo kohokoliv usmažit, pokud by je napadl.

      Spojení s Čínou jim velmi poslouží, to je bezesporu. Vědecká a zbrojní velmoc, s dostupnými surovinami a vedle toho výrobní velmoc s téměř nekonečnou lidskou silou, to je kombinace, která nemá soupeře.

   • Gerd napsal:

    Ještě horší je fakt, že armády NATO nejsou schopny porazit ani ty pastevce koz.

 9. Antonie napsal:

  Zhřešili jsme a přichází trest. Vraťme se k Bohu a vrátí se k nám. http://nlydia.blog.cz/1608/zaruka-svobody-a-bezpeci

  Modleme se, konejme dobré skutky.

  Milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně, podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího.

  Zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.

  S těmi, kdo pochybují, mějte slitování;

  Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

  Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.“ (List Judův 1)

 10. Antonie napsal:

  Bude tady to stejné zase dvakrát, protože internetový odkaz neprošel, tak teď bez něj.

  Zhřešili jsme a přichází trest. Vraťme se k Bohu a vrátí se k nám. Modleme se, konejme dobré skutky.

  Milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně, podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího.

  Zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.

  S těmi, kdo pochybují, mějte slitování;

  Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

  Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.“ (List Judův 1)

 11. NavajaMM napsal:

  Pane Gerde, pekné sú tie historické paralely.
  V článku aj diskusii prevláda predstava, že Rusko bude kandidátom na rýchlu porážku a Rusko použije svoje zbrane na zničenie zvyšku sveta. Mám však oveľa väčšie obavy zo stratégie našich „spojencov“. Už sme mnohokrát v histórii videli, že kvôli svojmu víťazstvu sú schopní zničiť čokoľvek, čo neleží na ich území (Hamburg, Hirošima, agent Orange vo Vietname, atď. ) a pamätáme si ich vyhlásenia v 80-tych rokoch počas jedného z vrcholov studenej vojny: „Európania proste majú smolu.“
  Poviem rovno, nie som zvedavý na výsledok tretej svetovej vojny. Nechcem, aby moji volení zástupcovia urobili čokoľvek, čo ju približuje a keby som mal do smrti jesť tú kyslú sparťanskú polievku, o ktorej píše pan Hudec, tak to budem robiť, keby to prispelo k odvráteniu vojny.

  • Leo K napsal:

   Jenom technickou…měl jste asi na mysli Drážďany?

   • NavajaMM napsal:

    Áno, mohol som spomenúť podstatne viac nemeckých miest a určite by tam Drážďany nechýbali, no myslel som Hamburg, lebo Hamburg bol prvý, a nevidím veľmi rozdiel v tom, ktorí anglosaskí spojenci na jeho zničení mali leví podiel.
    Keď ste už spomenuli tie Drážďany, vojenský zmysel toho náletu bol nulový. Jedinú „logiku“ by to malo v tom, ukázať Rusom, čo dokáže spojenecké letectvo. Takže naši spojenci sú zrejme schopní vykonať zničenie sveta čiste na prezentačné účely.

    • Sims. napsal:

     A co naše Plzeň? Ta se bombardovala na poslední chvíli,l když už to žádný podstatný význam pro válku nemělo, ale když se něco rozbije, tak se to zase musí postavit a to chvíli trvá. A mezitím se dá obsadit chybějící… tím správným dovozem, či rovnou nahradit na pořád.

     • NavajaMM napsal:

      Áno, zoznam by mohol byť veľmi dlhý a to posledné bombardovanie Plzne bolo hodne neférové.
      Čo sa týka bombardovania Plzne, Škodovku bombardovali počas vojny viackrát a zarazilo ma, že v zime 1942 pri tom boli aj Gabčík s Kubišom a navádzali ohňovými signálmi lietadlá na cieľ. Vzhľadom na ich základnú misiu to bola veľmi riskantná akcia, ale asi to „nemal kto urobiť“ z miestnych zo Škodovky.

  • Gerd napsal:

   Cílem je ničení hodnot ve velkém měřítku a mimo území USA, jejichž síla vznikla především díky nedotčené průmyslové základně, zatímco její konkurenti byli ničeni v 1. a 2. světové válce. Zničení nějakého města někde v Evropě nebude stratégům USA dělat žádný problém.

 12. bankula napsal:

  Osobně považuji jadernou válku za málo pravděpodobnou. V budoucnu budeme četlit zcela jiným katastrofám. Realitu Asie nebo Ameriky neznám tak dobře, čili se zaměřím na Evropi. 1) sociální bouře způsobené celkovým chudnutím populace. Čím dále tim více lidi bude na hranici nebo pod hranicí chudoby. S rozvojem moderních výrobních technologií se totiž už dnes stává velká část populace v podstatě zbytečnou. Tento fenomén se týká nejen průmyslu, ale i služeb a bude mohutně narůstat. Nová pracovní místa vznikají už jen v naprosto neproduktivních oborech jako je například byrokracie, PR sektor, neziskovky a další ekonomicky zcela parazitické obory. V budoucnu bude podstatná část společnosti nezaměstnatelná. 2) zhroucení sociálních sytému ve vyspělých zemích v souvislosti se stárnutím populace. Někdy kolem roku 2040 dojde k likvidaci penzijniho systému a patrně i penzistů samotných. K tomu není co dál dodat. 3) občanská válka v Evropě mezi původním obyvatelstvem a potomky imigrantů. To povede k vyhlazení jedněch nebo druhých. Pouliční boje dokonale kanalizují problémy zmíněné výše a tak budou vládnoucí elitou podporovány. 4) budou docházet klíčové zdroje jako ropa, některé barevné kovy a také úrodná půda. Už dnes se většina válek vede s cílem získání kontroly nad klíčovými zdroji. Ty ale začnou docházet globálně. Evropa bude jednou z oblastí, kde se to projeví nejdramatičtěji. Nemá žádné sve vlastni rezervy a je slabá na to, aby si kontrolu nad zdroji vymohla silou. Nezmínil jsem ještě katastrofální přelidnění či přechod od demokracie k oligarchické diktatuře, což jsou ale fenomény, které jsou na plno v běhu již dnes.

  • Gerd napsal:

   USA odsunuly výrobu do Číny a platí za ni potištěnými zelenými papírky s názvem USD. Díky tomu směřuje přirozený ekonomický vývoj k dominanci Číny. Jakmile dojde k její dominanci v mezinárodním obchodě, bude schopna prosadit své platidlo reminbi jako jediné přijatelné. Jakmile nebude nikdo USD potřebovat, obyvatelé USA budou nuceni nabízet něco skutečně hodnotného, reálnou hodnotu jako protihodnotu, nebo omezit spotřebu. Nebudou mít ani jedno. Potřebují tedy velkou válku mimo území USA spojenou s ničením hodnot. Kondratěvův cyklus směřuje do jeho poslední fáze, kterou je válka.

  • Gerd napsal:

   Zapomněl jsem uvést, že dominance Číny se předpokládá mezi roky 2020 – 2025, tedy že k ní už dojde a předstihne USA. Proto taková hysterie a kolem roků 2018 – 2020 můžeme zažít ještě hodně nepěkného.

 13. Sims. napsal:

  O tom, že světu „vládnou“ psychopati nemusíme asi vést spor. Jestliže si NWO či GP a já nevím, jak si všechny ty hlavy pomazané vyfutrované miliardami říkají, myslí, že se po případném geokolapsu (jaderném, vulkanickém, tsunamském…….) otřesou a budou si dále žít neměnným způsobem života, tak jen potvrzují svou mentální nedostatečnost. jakmile dojde k Armagedonu, zařvou všichni. Někdo se odpaří hned, někdo bude prosit o smrt v bolestech a ti namyšlenci budou pomalu chcípat ve svých bunkrech. Nebudou moci vystrčit ani noc ven, s prachama si budou moci vystlat pelechy a nic si za ně stejně nekoupí. K ničemu jim budou jejich auťáky, jachty, kaviár. O tom, že by měli kam vylítnout, třeba na Mars? Tak to bych jim tedy fakt záviděla?! Svět začal postrádat „common sense“, zdravý selský rozum. Rusko vůbec nepodezřívám, že není připravené na cokoliv. Mají v čele osobnost, které to fakt myslí a podle toho to potom bude vypadat. Možná, že na území Severní Ameriky vznikne průliv, ale již nikdo z nás neuvidí. Kdesi jsem četla, že Střední Evropa bude v hledáčku Ruska, poněvadž jsou zde rozmístěny jaderné USA zbraně. Jen se o tom veřejně nemluví, to se řešil radar a pod tímto hábitem se nastěhovali jaderky. Dnešní styl války bude zcela odlišný od bývalých konvenčních válek. Vlastně dnes již válka probíhá, dá se hovořit o mediální, migrantské, informační etc. To je takové válečné podhoubí na němž má pak vzniknout to pravé ořechové. Dnes již mezi lidmi člověk slyší, že bude válka a říkají to zcela normálně. A fakticky lze říci, že to říkají jako ty pravé ovce. Odevzdaně, dnes si ještě užijeme grilovačku z prasete, protože zítra budou možná prasata zakázána kvůli muslimům a pozítří už budeme rýt nosem v zemi. Takže, ať žije konzum. Na konzum se lidé vždycky zvrátí, když ztrácejí životní perspektivy. A těch každým dnem ubývá…………………………

  • Gerd napsal:

   Každá válka má svou přípravnou ideologickou fázi, kdy nepřítele vykreslíme jako největšího nepřítele našich pravých hodnot a sebe za jejich obránce. Po přesvědčení dostatečné části populace je pak obyvatelstvo připraveno na válku a strádání odůvodněné právě válkou. Díky válce s Ruskem budou rušeny sociální jistoty, omezovány důchody, klidně dojde i k měnové reformě nebo hyperinflaci. Důsledky se svedou na nepřítele, ale propad dosažených výhod bude nevratný nebo budou muset být znovu a krvavě vybojovány.

 14. Suchec napsal:

  Ahoj Gerde.

  Kchodl to tu už napsal.
  S tou geofyzikou je to nad jakékoliv možnosti současné techniky (tedy pokud mé vědění sahá).

  Aby něco bouchlo, musí působit tlak zevnitř, ne zvenčí. A špunt z 20-100km silné horniny ….. to je jako když ti komár narazí do čelního skla auta. Energeticky bude možná poměr u komára ještě lepší. 🙂

  Kdysi jsme měli za souseda Vlastu Podrackého (píše dnes na Hájkův pravyprostor), který mi před cca 15 lety donesl vlastní knížku, kterou tehdy samizdatem vydal. Jmenovala se Žluté nebezpečí.

  Takový pokus, ale abych došel k podstatě:
  Děj spočívá v tom, že Evropu ovládl Islám díky tomu, že se zvedla 3. generace imigrantů a za pomoci něčeho jako ISIL snadno dobyla Evropu a část Ruska. Platí šaría, všichni bezvěrci jsou koncentrování, upalováni, stříleni.
  Amerika je izolacionistická a jediná zbylá velmoc Čína byla též napadena, jenže v odvetě dojde k tomu, že naše území a vše od něj na východ převálcují čínská vojska…..

  Atd. atd. Do toho ještě klasické konzervativní hájkoviny.

  Pointa?
  Před 15 lety to bylo sci-fi pro většinu lidí.
  Dnes? Dnes se o tom vedou vášnivé „odborné“ diskuze. 🙂

  • Gerd napsal:

   Ahoj, nejde o probuzení spící sopky, ale o sopku těsně před výbuchem, kdy je dostatečně natlakovaná a připravená vybuchnout. Při vhodném zaměření do místa sopouchu (a na to přesnost 250 m stačí) je možné prorazit sopouch a uvolnit tak cestu natlakovaným plynům. Na světě je 500 sopek, z nich 10 každý den vybuchuje. Proto jsem psal, že supervulkán Yellowstonu má periodu výbuchu 600 tisíc let a už přesluhuje. Klidně může být natolik natlakovaný, že je opravdu připraven vybuchnout. Sopky na Havaji jsou aktivní, láva z nich vytéká. Co by udělal jaderný výbuch v aktivní sopce? Klidně může probudit sopečnou erupci naplno, protože dosavadní vývěry lávy aktivních sopek jsou třeba jen unikáním páry z přetlakovaného hrnce.
   Člověk opravdu nemá sílu, aby vyvolal výbuch spící sopky. Ale má dostatečnou sílu, aby prorazil ventil. Pak je otázkou, zda k výbuchu opravdu dojde nebo se nepovede.

   Konečně aktivní sopky mají i Rusové, např. Ključevskuju na Kamčatce. Tam si mohou přivézt jaderné bomby autem a stačí ji jen ve vhodnou chvíli odpálit. Díky tomu mohou dosáhnout podstatně větší sílu výbuchu (a dovézt podstatně větší nálož než dopravená raketou). Klidně mohou provést i podzemní výbuch, jehož rázové vlny by dokázaly vrstvu astenosféry klidně prorazit, protože ta není 100 km silná, ale jen v řádu stovek metrů nebo několika kilometrů. A tu by jaderný výbuch ve vhodném místě prorazit dokázal, přesnost 250 m je dostatečná k takovému kroku.
   Není pravdou, že by výbuch musel být kdekoliv nad 100 km vrstvou litosférické desky. Stačí přesně zamířit do sopouchu, a to možné je. Nelze jej ani nijak maskovat a dá se zaměřit předem.
   Je nemožné rozpoutat geofyzikální síly v kterémkoliv místě. Ale je možné je rozpoutat v cílených místech, kudy láva vyvěrá na povrch.
   U Cumbra Viejo nelze masív rozkmitat v kterémkoliv místě ostrova La Palma. Ale cílený úder na vrcholek nestabilní západní části Cumbra Viejo může rozkmitat vrcholek natolik, že se nestabilní západní část zřítí do oceánu právě nyní. Jednoho dne stejně spadne a vyvolá tsunami, ale klidně může stačit malý impuls, aby k tomu došlo ve vybraný okamžik. Střela odpálená z ponorky to může zvládnout.
   Klíčový je případ, pokud budeš mít jen pár posledních raket, kam je zaměřit. Navrhl jsem jednu možnost z mnoha.

 15. Suchec napsal:

  Tož 2 komenty, a nevidím ani jeden. Neva.

  Gerde! Spící sopku, byť natlakovanou a zašpuntovanou, atomovkou nevzbudíš. Komár Ti taky sklo auta neprorazí. To je cca energeticky podobný poměr.

 16. Geordyn napsal:

  Žasnu, co vše účastníci této diskuse, včetně autora článku, vědí o možnostech armádních složek, a o geologických a vulkanologických vědách. Moje informovanost je málo dostačující k tomu, abych souhlasil, nebo vyvracel argumenty předešlých příspěvků. Mohu jen konstatovat toto. Asi Vám neunikly zprávy o budování podzemních úkrytů těmi, kteří nyní neomezeně vládnou Zeměkouli. Jsou to ti nejbohatší. Informovaní. Všehoschopní. Nevím, jak odolné ty podzemní bunkry mají a jak dlouho jim vystačí kyslík a potraviny. Ale až vylezou po tom všem, budou umět orat, šít boty, šaty? Existovat bez mobilu, ledničky? Bude to konec i jejich samých. Vědí to? Jsou o tom schopni uvažovat? Doufám, že někteří ano.

  • Puck napsal:

   Zvykáme si na myšlenku, že globální jaderný konflikt je možný. Už se nemluví o tom, že další zbrojení, další moderní vojenské prostředky zvyšují riziko. Naopak, západní vlády tlačí na vyšší výdaje pro „bezpečnost“. Už nestačí, že Rusko dává násobně méně prostředků na zbrojení, než NATO. Omezení zbrojení není žádoucí a mainstream nijak proti konfliktu s Ruskem nevystupuje. Rusko už je zase říše zla, kterou je zapotřebí zničit. Nevím, čím si Rusové takový přístup zasloužili, asi tím, že je jich málo, že mají ohromné nerostné bohatství, velké, civilizací nezničené, území.

  • Gerd napsal:

   Třeba v USA doufají, že zapřáhnou komunitu Amišů, která tohle vše ještě umí. Kyslík si mohou přivádět, prostřednictvím nanofiltrů mohou vzduch filtrovat (technologie je známá už od 60. let a užívaná) nebo elektrolýzou jakékoliv vody.
   Uvažování o konci planety je sice hodné zpracování Julesem Vernem, ale bohužel možné je. Jde o to si o něm říci a tlakem bránit, aby k němu skutečně došlo.
   Jaderná válka se nedá vyhrát, ani ta lokální. Má jen poražené.

 17. Petr Suchánek napsal:

  Asi jsem někde ve spamlistu. Pokus č.3

  1. Když komár narazí na čelní sklo auta, je to energeticky v podobném poměru, jako když atomovka narazí na zašpuntovanou sopku.
  2. Základní problém světa je „kapitalismus“ a jeho dnešní podoba (virtualita trhu a FIAT) a protestantští neocons.
  Je to ryzí predátorství schopné požrat samo sebe. To ani ten feudál (neb byl spojen přímo s územím), natož jakýkoliv jiný živý tvor na planetě, by nikdy nepřipustil.
  3. Antonie tu hlásá vinu všeobecnou. Blahoslaveni budiž Ori.

  • Gerd napsal:

   Musíš být trpělivější, komentáře jsou zde všechny. I komár může iniciovat proražení skla auta, pokud je v něm již trhlina a trefí se přesně do ní.
   Základním problémem světa je nenažranost a sobectví. Nenažranost ve smyslu touhy po ovládnutí všeho světa, sobectví, že je těm budoucím vůdcům zcela lhostejné, kolik obyčejných lidí za to zaplatí.

 18. JiB napsal:

  Průser je, že Američané ve své sebestředné debilitě jsou schopni si myslet, že by byli s to použít proti Rusku taktické jaderné zbraně a udržet takovýto konflikt v mezích lokální války mimo území USA …

  Viz Report Release: Project Atom
  A Competitive Strategies Approach to Defining U.S. Nuclear Strategy and Posture for 2025-2050

  http://csis.org/event/report-release-project-atom

  doktrína „omezené jaderné války“ – pochopitelně mimo území USA- tzv. zpráva Project ATOM, kterou uveřejnil washingtonský think- thank Centrum pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies – CSIS

  • Gerd napsal:

   Rusové jim už dali vědět, že jaderný konflikt se území USA přímo dotkne. přeloženo, USA budou v případě napadení Ruska napadeny také. Proto se CIA pokouší vyzbrojit muslimy a radikalizovat islám ve středoasijských republikách a na Kavkaze, aby na Rusko zaútočili oni a USA by se od nich distancovaly.

 19. Mikelo napsal:

  Když obhlédneme stav současné civilizace, nejpravděpodobněji vyhyne. Vyžíráme své životně důležité planetární zdroje hůře než kobylky, ale druhou planetu nemáme. Kobylky přiletí jednou za čas, my žereme nepřetržitě abychom měli hen ten trvale udržitelný rozvoj, který je zástěrkou pro zvyšování dluhů napříč celým světem. Dluhy slouží k zotročení stále většího počtu obyvatel. Dlužno říci stále hloupějších obyvatel, dle toho jak snadno a na jaké hovadiny se nechají zadlužovat.
  Válka běží o poslední životní zdroje, jen prozatím tak, aby si obyvatele technicky (nikoliv mentálně) vyspělejších oblastí nevšimli. Zatím totiž ještě mají jakési peníze o které je lze obírat. Proces chudnutí však již je v plném běhu a tak byl spuštěn program imigrace, aby současně s definitivním ožebračením střední třídy nastoupili zástupní důvodové kteří budou hloupou střední třídou označení za příčinu jejího krachu, místo její vlastní nenažranosti a impotence (impotence myšlena ve všech myslitelných oblastech života). Existuje-li někdo jako globální prediktor (vše nasvědčuje tomu, že ano), tak jako tak musí rychle omezit počet kobylek-lidí na Zemi, než ji učiníme natolik jedovatou, že přežití bude vyloučeno pro všechny. Ono, žít v luxusním bunkru se taky přejí, i když má elektronická okna s virtuální realitou ideální přírody. Mocným tohoto světa jde o pocit ovládání všeho a ten v bunkru není jaksi to pravé. Mnohem lépe si jej budou moci užít až pojedou kabrioletem po svých nekonečných pozemcích, nerušeni jinými účastníky silničního provozu a budou jen občas uctivě pozdraveni nevolníky pozemky zvelebujícími. Tohle však po jaderné válce možné nebude.
  Souhrnem vzato, horká válka je nevyhnutelná, ale představa jejího vedení dle těch minulých je mylná. Aby se globálprediktor (vládnoucí menšina, oligarchie, zednáři, nebo jak kdo chcete) mohl těšit na svou definitivní dominanci ve stylu středověké superšlechty, bude se snažit vyhnout atomhračkám. Za to rozjede mnoho občanských válek a v oblastech s životními zdroji válek horkých, ovšem vedených zbraněmi hubícími lidi a ponechávajícími nedotčené zdroje. A že takových zbraní už je…
  Atmosféra v hlavách digitálně idiotické tzv. vyspělé společnosti již je nastolena, násun protivníka probíhá. Korporátní fašismus vyháže dnešní zaměstnance a k automatům postaví levnější „inženýry“ z Afriky. Nezaměstnaní budou ochotně podepisovat prachy za žoldáctví ve válce horké, „někde jinde“. Tam bude zpočátku bezpečněji než doma ve válce občanské, majitelé armády se budou starat o bojeschopnost svého kanonfutru, leč ve finále budou zlikvidováni vojáci na obou stranách a k výplatě žoldu mrtvolám nebude důvod. Zbylí zbídačelí ovčané přijmou roli feudálních nevolníků výměnou za slib přežití. To oni smeknou slamák a vyseknou poklonu až k zemi směrem k projíždějícímu kabrioletu. Jeho řidiče budou považovat za spasitele, ve své negramotnosti neprohlédnou, že jeho fotr byl režisérem jejich otroctví. Do smrti budou věřit, že za ně mohou islamisti a Putin. První nás přece chtěli vyžrat a druhý zvolil nepřiměřenou sebeobranu.
  Teď velké finále:
  Kde je režisér jsou i herci. Herci jsme my a ochotně přijímáme všechny role v dnešní konzumní a hedonistické společnosti. Za věčnou zábavu a pohodlí se ochotně vzdáme i pitné vody. Otázku jak dlouho se dá přežít bez pohodlí a jak dlouho bez vody už řeší jen socky co jezdí ohranou fobiíí v základu do montovny. Kdo se „dobře učil“, jezdí na koloběžce věnovat se v neziskovce hate free.
  Dnes již nemá smysl zabývat se tím zda bude válka, případně kdo ji vyhraje. Správná otázka je jakým způsobem a jak rychle bude nadále pokračovat ke stanovenému cíli.
  Nakonec, už i olympiáda je k jejímu vedení za potlesku nadšené lůzy dost dobrá. Jakýto paradox, že Pjéére Coubertýne…

  • Gerd napsal:

   Dobrá úvaha, jen Rusové již dali jaksi najevo, že v případě napadení použijí všechny prostředky obrany. Tedy ten poslední přeživší Rus s prstem na jaderném tlačítku jej zmáčkne. Studie posádek jaderných ponorek ukázaly, že v případě konfliktu by jich 90 % splnilo rozkaz.

   • Mikelo napsal:

    Pokud jsem správně informován, Rus má automatický systém posledního soudu, kdy už nezáleží na obsluze, odpal proběhne aniž by mu kdokoli mohl zabránit. Prý dalo dost práce aby sensory spolehlivě detekovaly jen jaderné výbuchy a nereagovaly např. na pouhý pád meteoritu.
    Oficiálními prohlášeními a studiemi už se nedám zmást, co jiného by ze strategických důvodů mohli pustit ven za odpověď, než že 90% provede odvetný odpal. Ostatně být v situaci kdy jistojistě vím, že polovina světa mizí pod jadernými hřiby a moje vlast celá, tak to zmáčknu bez váhání taky. Už jen proto, aby ti kdo by zázrakem přežili byli obnovou zaměstnáni co nejdéle. Jak bude hotovo zase se rozhádají o kraviny a sáhnou po kvérech znova.
    Na místě Půti varuji naprosto stejně, když vidím, že západní spolek bankrotářů stižen konzumní demencí a božskými komplexy chce mé zdroje. O 20 let odsunuli definitivní krach pádem železné opony, trochu méně let získali tzv. bojem proti terorismu, ještě méně let rozkradením Ukrajiny, kapacitou orné půdy podobné EU ale dál už nemaj co zhltnout bez pořádného boje, kterého už pravděpodobně ani nejsou schopni. Umějí však ovládat páté kolony a zde čas pracuje pro ně i v Rusku. Konvenční boje nemohou tak velkou zemi ubránit, při současném počtu a blízkosti základen NATO Rusové ani nemají reakční čas na konvenční obranu. Nezbývá, než jasně říci, že nebudu čekat a okamžitě po napadení spustím raketovou smršť na všechny dostupné cíle útočníka.
    Pak už jde jen o to, zda debilita západu dosáhla sebezničující hloubky, nebo ne. Figurky typu muslim z white baráku, Andělka Makrelová, Debžo Holand, Notor Juncker apod. už v palici nic mozek připomínajícího nemají (možná jsou už čipem dálkově řízeni :o) ti budou do zdechnutí řvát hurá na Rusy. Skuteční majitelé světa, alespoň jak myslím, chtějí planetu jen odlidnit, nikoli zničit. Chcete-li vystrnadit nevítané nájemníky nemusíte nutně zbořit svůj dům. Na bázi rozumu již lidstvo řídit nelze, dementi nereagují na argumenty, nýbrž na emoce. Takže se hraje na to kdo vyměkne. Pokud z toho jaderný ohňostroj bude, buď omylem, nebo jako nejposlednější a nejhorší řešení hry zbav se přebytečných nájemníků. Putin řídí stát, na západě nikdo takový včetně černého otce z Wóšinktnu není, jen poskoci před tv kamery. Jim putinovy vzkazy ani určené nejsou, k maňáskům mluví jen děti. Podstatné je na čích rukou jsou navlečeni.

    • Gerd napsal:

     Konečným cílem je umoření dluhů USA, které se nikdy splatit nedají. Tak musí nastat válka spojená s ničením všech hodnot a my prožíváme předposlední fáze Kondratěvovy vlny před tou úplně poslední, válkou.
     Likvidace přemnožené populace lépe zvládnou viry, jen můžou ohroziti ty, kdo je vypustí.

     • Mikelo napsal:

      Souhlasím. Dluhy se zatím vždy odmazaly nějakou tou válkou. Dnešní megadluhy megaválkou. Nejde ovšem pouze o dluhy. Celkově lidstvo doslova sralo na zásadní problémy nejméně od skončení II.světové. Přednější bylo konzumovat a bavit se. Se stoupající složitostí lidské společnosti jsou problémy již tak komplexní a zanedbané, že je nelze vyřešit v rámci stávajícího systému, ale již jen jeho rozmetáním a generální změnou všech civilizačních hodnot. Bohužel zlenivělé lidské stádo raději přijme válku, než sdělení o tom, že od teď se bude muset makat. Čili vládcové se chovají pragmaticky podle toho. Na válku se najde nepřítel i výmluva, po ní dostanou hrdinové metály a rozvrácené systémy se znovu vybudují ve stejně debilní podobě. Jak jste napsal, další vlna pana Kondratěva. Nutnost začít řešit vlastní sračky bez války se zdůvodňuje nesrovnatelně hůře a složitěji, takže proč by se s tím někdo zatěžoval.

 20. JiB napsal:

  Průser je, že Američané ve své sebestředné debilitě jsou schopni si myslet, že by byli s to použít proti Rusku taktické jaderné zbraně a udržet takovýto konflikt v mezích lokální války mimo území USA …

  Viz Report Release: Project Atom
  A Competitive Strategies Approach to Defining U.S. Nuclear Strategy and Posture for 2025-2050

  http://csis.org/event/report-release-project-atom

  doktrína „omezené jaderné války“ – pochopitelně mimo území USA- tzv. zpráva Project ATOM, kterou uveřejnil washingtonský think- thank Centrum pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies – CSIS).

 21. Vahy napsal:

  Autor ve svých dvou článcích se věnoval problematice, která je dnes velmi
  aktuální a nutí o ni přemýšlet. V názvu článku zní otázka zdá lidstvu :
  “ Hrozí 3. světová válka ?“ Myslím si jednoznačně, že nebezpečí světového
  konfliktu je stále aktuálnější a nabývá stále reálnější kontury. Pokud platí, že
  politika je koncentrovaná ekonomika, tak jsme svědky dlouhodobé krize, která
  je stála a nedaří se uspokojivě řešit. Historie ukazuje, že příčiny dalších
  krizí tkví téměř vždy v nedůsledném nebo nedokonalém řešení krizí minulých.
  Platí Clausewitzova definice války:“ Válka je pouze pokračování politiky jinými
  prostředky.“ Neurologických bodů ve Světě, které mohou zažehnout válečný
  konflikt je příliš mnoho. Netvrdím, že půjde o konflikt světový a jaderný.
  Nelze si nevšimnout, že Rusko je dlouhodobě obkličováno vojsky NATO.
  Jsme svědky, že obě strany se na válku skutečně přípravují. Jak dalece
  to myslí vážně ukáže teprve budoucnost. Mezinárodní vztahy a geopolitika
  v poslední době připomínají detektivku s otevřeným koncem. USA,Rusko, EU
  se zmítají vnitřními problémy a konflikty. Kdykoli se může dostat k moci nějaký
  “ geniální “ psychopat, který škrtne sirkou a dojde k nevrátné a fatální situaci.
  Otázka do diskuse zněla jaká by byla závěrečná fáze 3. světové války a kdo
  by utočil. Pokud by situace dospěla do závěrečné fáze útok bude oboustranný
  a přeživší budou závidět mrtvým. Obě strany mají zaměřené cíle strategického
  významu, jako jaderné elektrárny, přehrady atd. Tsunami by se dočkala i
  „pražská kavárna“. Na závěr jen krátce. Překvapuje mne, že nevidím nikde
  bojovníky za mír proti válce. To ti dobroserové nevnímají toto nebezpečí.
  V osmdesátých letech byly v ulicích statisíce lidí při Velikonočních pochodech
  proti válce a NATO.

  • Geordyn napsal:

   V osmdesátých letech bylo ještě dostatek těch, kteří na vlastní kůži zažili a dobře si pamatovali hrůzy druhé světové, málo srovnatelné s první. Takže ještě tato většina starších nad neznalými hrůz, neboť jak známo zkušenosti jsou nepřenosné, byla rozhodnuta reagovat a protestovat. Většina těchto lidí tehdy převážila lhostejnost a lhostejné – neznalé. Je obvyklé, že čím je houf lidí větší, tím větší je jeho kuráž. Sám válku prožitou v dětství dobře pamatuji a mám pod kůží ještě tu tíživost situace, která se přenášela z dospělých na nás, malé děti. Už jsem o tom psal na Kose. A mohu při svém pokročilém věku varovat před válkou jen takto psaním, bohužel jak tuším, jen pro přesvědčené. Burcovat proti válce budou opět jen ti co přežijí – pokud nějací ještě zbudou, až po té, co je před námi. Ostatně, válčí se v různých oblastech světa už od války v Korei. Současní mladí i středního věku jsou zahlceni starostmi a zájmy jinými. Mladí prvními láskami a ti starší, ohroženi nezaměstnaností a možným následným spadnutím do bídy, starostmi o ekonomickou existenci svou a svých rodin. Řešení lhostejnosti většiny, nad možnou válkou v Evropě neznám. Snad koordinace skupinek, jako je tato, aby nás odpůrců válek, bylo víc.

  • Gerd napsal:

   Bojovníci za mír dnes vítají muslimy a mají s tím plno práce, protože jich přichází hodně. Na boj proti válce nemají čas. Příklad Libanonu ukazuje, že Libanon byl kdysi ekonomicky soběstačnou, kulturně vyspělou křesťanskou zemí. Stejně tak jako v České republice i zde měli své vítače a stoupence sluníčkářské všeobjímající lásky. Když pak došlo na lámání chleba, byli vítači a sluníčkáři mezi prvními, kteří byli svými muslimskými chráněnci jako nevěřící zavražděni.

 22. Vidlák napsal:

  Tedy přátelé, vaše starosti na mojí hlavu… 🙂
  Pomaloučku mi to začíná připadat jako před první světovou válkou…. Každý soudně uvažující člověk věděl i tenkrát, že velká válka bude pěknej průser, ale přitom tak nějak převládal pochmurný postoj, že válka odstraní nahromaděné problémy. Po čtyřech letech pak vypadal svět úplně jinak. Někdy začínám mít dojem, že to dneska máme podobné. Že se vlastně už těšíme na vyhánění, odsun, likvidaci (či co to vlastně bude) nepůvodních muslimů… leckdo se už těší, až Putin napochoduje do Pobaltí,hlavně aby se už EU rozpadla a kdyby něco, USA nám určitě pomůžou…

  Žádná válka nebude. Vždyť se na to podívejte… v té Sýrii po týdnu tuhých bojů padne šedesát džihádistů. To u Stalingradu padlo každou půlminutu. Slavné letectvo USA i Ruska po mnoha a mnoha náletech vybombarduje tábor nepřátel, kde zničí jednu překážkovou dráhu,pět stanů a patnáct obstarožních džípů. Cena každého náletu je tak asi stonásobná tomu, co je při něm zničeno. Izrael sestřeluje palestinské rakety v ceně padesát dolarů svými protiraketami za milion dolarů.
  To je tak asi maximum, co se dá dneska dělat. Nikdo, ani Rusové nebo Číňani nebo slavná US Army nejsou schopni porazit jakéhokoliv odhodlaného domorodce. A nebojte, dobře to vědí. Naše armáda není schopná ubránit ani Pražský hrad natož nějaké hranice. Pěkně v klidu se všichni zase rozpadnou na prvočinitele a lidstvo bude zase mnohem více decimovat hlad než kulky. Elity se utrhly obyvatelstvu, kterému může být naprosto jedno, kdo mu vládne…stejně to bude hajzl a lump,který bude hrabat do své kapsy. I v Americe raději generálové převezmou moc, než aby dovolili nějakému šílenému prezidentovi (či prezidentce) aby zničil lidstvo v atomové válce.
  V příštích letech se nestane vůbec nic. Půl miliardy evropanů se nemusí bát ani tří set milionů Američanů, ani sto padesáti milionů Rusů, ani dvaceti milionů muslimů.

  Ale čemu bych věřil, že za pár let budeme schovávat muslimy před koncentrákem. To se asi Merkelové povede.. naštvat ty bílé proti barevným. A nedělám si iluze, že si s nimi neporadíme stejně elegantně jako s Židy… Akorát je nikdo nepolituje a nezastane se jich.

  • Gerd napsal:

   Příklad Libanonu popsaný v diskuzi výše ukazuje, jak dopadne Angela Merkelová, pokud se dožije občanské války mezi muslimy a domácím obyvatelstvem.

 23. Pavel Novák napsal:

  Já bych neřekl, že nám hrozí 3WW. Já tvrdím, že v ní jsme. Je tichá a nevyhlášená. A je vedena úplně jinými zbraněmi, než ty dosavadní (např. psy-ops operace, sociologické zbraně, imigrační a etnické zbraně… – já o těchto moderních zbraních uvažuji spíše jako o moderních bojových jedech na úrovni národů). A nejde o „studenou válku“ vůči Rusku. Jde o válku vedenou proti nám všem – a ta „studená proti Rusku“ spíše jen odvádí pozornost od tohoto faktu a je součástí tohoto konfliktu. Až bude dobojováno, tak za předpokladu, že ony elity v pozadí, co vůči nám tu válku vedou, zvítězí, pak bude náš svět vypadat úplně jinak než dosud. Především budeme žít (pokud vůbec) v elektronickém koncentráku kontrolujícím úplně každý aspekt našich životů. Současná invaze cizorodých muslimů do EU je toho taky součástí – jde o vynikající a velice levný nástroj na naše zničení, neb přijde bod, ve kterém zoufalí Evropané budou volat po nastolení řešení a nakonec se ochotně vzdají demokracie (tedy toho zmrzačeného čehosi, co je za demokracii dnes vydáváno) ve prospěch totality (NWO?). Islamizace Evropy nakonec tedy nebude dobrá ani pro Islám a ani pro muslimy. Muslimové v této „hře“ jsou v roli užitečných idiotů. Já se ostatně zamýšlím nad tím, co my Homo sapiens sapiens (raději bych napsal Homo rabidus rabbidus :-))) – berte to jako můj hloupý vtípek) co jsme vlastně zač. Když se podívám do diskusí pod různými články, přispěvatelé tam, nejednou volají po zabíjení či popravách toho a onoho a nenávisti k tomu či onomu…, a mě napadá, že ve své podstatě tam hluboko uvnitř jsme stejní, jak ti muslimové, kteří zase s nadšením poslouchají své imámy, kteří jim kážou pronásledování a zabíjení nevěřících… Netvrdím, že jsme úplně stejní, neb rozdíly jsou dané kulturou, výchovou a prostředím, které podstatu modifikují a „kultivují“. Ta válka vedená vůči nám je nyní v této fázi: jedni si myslí, že řešením problémů světa je nacpat sem co nejvíce cizinců „(sluníčkáři“), že oni za odměnu budou na nás hodní, protože jim to někdo nakukal; druzí si myslí, že mají dělat hodně dětí a nenést za nic zodpovědnost (patrně neví ani co to je) a hlavně šířit Islám – a že tedy musí jít do Evropy, místo toho, aby usilovali o zlepšení místa, kde se narodili, a další si myslí, že jejich problémy má řešit jejich vláda, a že jejich role i zodpovědnost končí u volebních uren atd. apod. Takže: Pokud se rychle nenajde nějaká naše stará duchovní ideologie, kterou oprášíme, a za kterou se postavíme (třeba tradiční křesťanství), nebo pokud se nenajde něco nového – snad nějaká skutečné univerzální nová duchovní ideologie (eticky velice slušná, ale taky nekompromisní ke zlu), na které se shodneme celé lidstvo a všichni i jako jedinci (třeba něco na tento způsob: http://www.moralniprincipy.cz/ ), ale tak aby to nezničilo to pěkné a dobré z minulosti (jak činil třeba komunismus), pak jsme skončili.

  • Gerd napsal:

   Libanon i Kosovo ukázaly, jak křesťanské společnosti dopadnou, když se v nich přemnoží muslimové. Jsou vyvražděni nebo vyhnáni. Sluníčkáři jako první, protože jedna strana jimi pohrdá (muslimové) a druhá je má za zrádce.

 24. Richter napsal:

  Tak jsem nějak v rozpacích. „že si s nimi neporadíme stejně elegantně jako s Židy“ je to dobře, nebo špatně. Pro případ, že by to bylo dobře, je třeba začít pokud možno hned, dokud je problém v začátku a rýsuje se jeho několikeré pokračování

  • zemedelec napsal:

   Pro Richter.
   Nedá mne to,ale musím dodat,proč nám muslimové verbují do Evropy Židé?

  • Gerd napsal:

   Staří zakázat radikální islám a islámské kazatele zavírat jako ideology hlásající názory směřující k potlačení lidských práv a demokracie, jak tomu skutečně je.
   Zatím je to tak, že malý muslimský vlk si pozval kamaráda a hlasují spolu s ovcí EU, co bude k večeři.

 25. Germanicus napsal:

  Velmi zajímavé čtení. Jak samotný blog, tak diskuse.
  Chci jen upozornit na jednu věc. Neidealizujme si prosím současné Rusko. Putin je sice politik výjimečných schopností a inteligence, ale v řadě velmi důležitých oblastech (např. ekonomika) má dost svázané ruce. Za celých 16 let, co je u moci, se mu nepodařilo ovládnout ruskou centrální banku. Ta jede v podstatě podle not MFF, Světové banky a FEDu. Koncepci ekonomické politiky do zanačné míry formuje Kudrin a jeho neoliberální kolegové. Převážná většina ruských elit má většinu svého majetku ulitou v dańových rájích a v západních bankách. Jejich děti studují a často i žijí na Západě. Do ruské armády nevstoupí ani náhodou.
  Ještě na začátku roku 1990 si nikdo (ani v CIA) nedokázal představit bleskový rozpad Sovětského svazu. Rozpad dnes (tedy v nejbližších letech) hrozí i Ruské federaci. Putin se snaží pochopitelně tomu čelit. V poslední době na klíčové posty rozestavuje pouze své prověřené lidi (z býv. KGB, z dnešní FSB). Zreorganizoval speciální vojenské a bezpečnostní jednotky v jedinou a jednotnou organizaci – Národní gardu. Ale s profláklým Medveděvem (přeseda vlády a zároveň předseda vládnoucí strany Jednotné Rusko) není (zatím) schopen (ochoten?) pohnout.
  Celkem 238000 lidí za několik dní podepsalo petici za odvolání Meveděva. To v minulosti nebylo.
  Doporučuji si to vygůglovat.
  Prostě Rusko není v dobré kondici (ekonomicky ani politicky). Rozhodně však souhlasím s tím, že má obrovský potenciál na odvetný a zničující (bohužel i sebezničující) úder. Sázka na bleskový a zničující vojenský úder proti Rusku je z hlediska útočníka sebevražedná. Sázka na rozpad Ruské federace může za jistých okolností být, bohužel, úspěšná…
  „Денег нет, но вы держитесь“

  • Pavel Novák napsal:

   Někde jsem zachytil info, že ruská centrální banka je vázána nějakými smlouvami do konce roku 2016. Putin jako právník se nejspíše rozhodl smlouvy respektovat. Uvidíme, co se bude dít v dalším roce… Řídit Rusko tedy asi fakt není „sranda“.

  • Gerd napsal:

   Neidealizuji si Putina ani Rusy, pořád si vzpomínám na 1968, ale v dané chvíli jsou Rusové menší hrozbou než naši spojenci. Ti jsou horší než naši nejhorší nepřátelé dohromady. Rusové by rádi ovládli svět, ale nemají k tomu momentálně možnosti.

 26. VP napsal:

  Zdravím koséře :-),

  Gerd byl jako obvykle vynikající, jan bych doplnil, že nikdo menší než Sacharov dal Rusům zbraň, proti které opravdu neexistuje záchrana: Synchronizované údery na některé neuralgické body v pacifiku, které vyvolají drolení zemské kůry v celoplanetárním měřítku, něco jako sci-fi 2012.

  • Gerd napsal:

   Děkuji za chválu, synchronizované body v Pacifiku je dost zajímavé téma. Nechcete o něm napsat?

 27. Stev napsal:

  Amíci použijí svůj starý trik – fiktivní útok nepřítele. Takže pokud, pak „jako“ Rusové zaútočí někde na stát NATO a pak schytají „zaslouženou odplatu“. Obávám se tohoto scénáře, který Amíci použili například ve Vietnamu, v Iráku…

 28. Josef K. napsal:

  Milý Gerde, zaujala mě Tvá poznámka o Ruském imperialismu, dovedl by jsi vyjmenovat z hlavy 5 evropských států, které Ruská federace nebo Ruské impérium napadlo a co to bylo za války? Pro úplnost uvádím, že tím nemyslím Sovětstký svaz, to je na zcela jinou diskusi. A mimochodem, dovedl by jsi popsat, jak se území, které je poté známo jako Finsko, Estosko a Lotyšsko dostalo do Ruského impéria (když už jsme u toho Sovětského svazu 🙂

  Hezký večer

  • hank napsal:

   Josef K.: A proč jen evropských? Ono když je to směrováno mimo Evropu, tak to není imperiální válka? Nějak tomu dotazu nerozumím.

  • Gerd napsal:

   Jsme omezeni jen na evropské státy, takže šlo o Polsko a Turecko. Území Finska, Estonska a Lotyšska si vybojovali na Švédech u Poltavy, hluboko v ukrajinském území. 🙂 SSSR pak napadl Maďarsko, ČSSR a chystal se napadnout Polsko.
   Rusové války nezačínají, ale končí je.

   • hank napsal:

    A dobývání střední Asie a Kavkazu nebylo imperialistickou válkou? Kavkaz není v Evropě?

 29. Věra Říhová napsal:

  Teda pánové, smekám před vámi klobouk. Tak vynikající debatu jsem už hodně dlouho nečetla. Nepletu se do ní, protože armádním záležitostem nerozumím. Ale děkuji vám všem, měla jsem celý den o čem přemýšlet. Doufám, že bude mít Vlk od podzimu více času, až sklidí úrodu, a otevře diskuze častěji.

  Přeji všem dobrou noc.

  • Jitka napsal:

   Také smekám, nemohu se dnes od kosy odtrhnout, mnoho jsem se dozvěděla. Díky a klidnou dobrou noc.

 30. Admirál napsal:

  Největší hrozbou je podle mne zhoršující se mentální dostatečnost neocon plánovačů a vykonavatelů v tváří tvář s rovnocenným protivníkem. Sýrie, Ukrajina jsou toho dokladem.

  Ti mohou proti logice a faktům zničit svět.

  Naštěstí i v US politice je vidět určitá dvoukolejnost. Někdo ty mentálně nedostatečné brzdí. Mělo by být i naší snahou se obdobně stavět i našim debilům.

  • Gerd napsal:

   Potíž je, že je pro ně rovnocenným protivníkem i pasák koz s AK-47. A dokáže je porazit.

 31. napsal:

  http://leva-net.webnode.cz/videa2/v-pjakin/

  Vážení, jste zde chytří lidé a určitě uvítáte tyto stránky. Zde se řeší dotazy ve stylu GLOBÁLNÍ politiky (svět je OPRAVDU někým řízen, at je to Trump nebo Hillary, oba mají své pány..).
  Tady se dozvíte spousty věcí. Jděte i zpět do minuloasti, stojí to za to..
  Jinak v Západní Evropě je skutečně plánováno islámské zřízení, pod vedením Íránu.
  Rusko přežije jako křestanské.. Střed Evropy si musí vybrat, kam se přikloní.
  V příštím roce (resp. zvolením Trumpa??) se stane něco významného, ale je šance že 3. WW nebude. Nesmíte myslet negativně, nabíjíte tím egregor Satana..

 32. Tom napsal:

  Každopádně každá válka je špatně pro obyčejné lidi, kteří zase jako vždycky ponesou hlavní tíhu. Je však velký rozdíl mezi naší generací, ať už v Rusku nebo na Západě, kteří chodíme nakupovat veškeré suroviny pro život do supermarketů. Za WWII se tyto potraviny většinou utvářeli na venkově, který umožnil městům přežít. To dnes už neexistuje. Vypadalo by to za chvíli asi hrůzostrašně. Bez vody, jídla a elektřiny by byl za týden pravěk. Se vším všudy.

  • Gerd napsal:

   Dnes má i lokální konflikt globální důsledky. V případě globálního konfliktu by nastal v lepším případě středověk, v horším doba kamenná. Začali bychom o pár set let až tisíciletí zpět znovu.

 33. Gerd napsal:

  Všem děkuji za názory a kultivovanou debatu!

 34. jogín napsal:

  Kupodivu je diskuze zaměřená jen na vojenskou stránku a krátkodobě. Jenže důvod ke spuštění migrace do Evropy je reálný, k poklesu IQ po vydatném míšení s asijskou a africkou populací dojít musí. Průměr pro přední Asii je 83-90, pro Afriku ještě nižší a novější stanovení u nás říká 103. Mám podezření, že blíž realitě je zdejších 100 dle starších údajů, jenže norma je průměr ve Velké Britanii (100) a ta má proti minulosti hodně imigrantů. Genetika odpovídá za ca 70% IQ. Prostě dost diskutérů počítá automaticky s rozdíly v kvalitě populací a neuvědomuje si si nesouhlas s multikulti kánonem že jsme všichni stejní a lišíme se jen výchovou. A zkuste vzít na vědomí vliv mnohoženství i na jiné dědičné charakteristiky chování. Část mužů potomky nemá, ve výhodě jsou bohatí a mocní. Řekl bych, že jde o selekci na agresivní křiváky trvající 1400 let. Samozřejmě existuje individuální variabilita, ale k posunu průměru jistě docházelo. Takže obavy z výsledků válčení s muslimy namístě asi nejsou. Horší je to s vlivem kultury na kvalitu populace. Zrušení selekce proti nízké inteligenci vede k postupné degeneraci moderní populace.

Komentáře nejsou povoleny.