Tahle duha se mi ekluje.


Duha  mne  od malička  lákala.  Už  jako mrnavého kluka. To seskupení  barev  do obrovského oblouku  na obloze  mne přivádělo vždycky  znovu a znovu  k úplnému  úžasu. A  jako malý, když  jsme  bydleli  s  rodiči v  malém městečku za Libercem, jsem měl duhu  vždycky  za kopcem a   já letěl,vždycky , když  se  to barevné divadlo naskytlo, z  baráku, abych  se podíval,  kde začíná a končí a kdo ji  maluje  na oblohu. A  vracel se smutný  z  toho, že mi zase  utekla  a já nevím, kdo to jsou ti  obří  malíři.

Že  by  duha,  tehdy  a hodně  dlouho  i po tom, co jsem se  tedy  dozvěděl,  že  žádní  malíři nejsou, že  jde  o lom světla  za speciálních klimatických podmínek, snad  měla  mít nějaký  jiný  nádech, dokonce pejorativní?  Ani náhodou!  Dokonce i hláška – pije jako duha, byla neoddělitelně  spojena se  sousedem Fialou, což  byl pán  velmi veselé povahy, který  si často a  rád  přihnul. Prostě  takový  malý  renesanční  človíček v českých podmínkách přelomu  století, co rozdával i ve své opilosti dobrou náladu. Žádný zvrhlík , grobián, násilník, otrapa,rváč, hulvát  nebo vulgární opilec. Prostě  pil jako duha a vyzařoval něco,  řekněme  trochu stejně  barevného a  neuchopitelného  jako duha.Pil jako duha, byl jako duha. Jenže  to se opravdu bavím o šedesátých létech minulého století. Přesto – pro mne  včera. Bohužel.

A těch bohužel  je ovšem více.Ve žhavé současnosti  a ve spojení s  duhou.   Když  dnes  slyším slovo  duha,  už  se mi prioritně  nevrací ten kopec  z dětství nebo bodrý  soused  Fiala, vykračující  si rozverně a poněkud  vratce    s  širokým úsměvem a veselým vyzpěvováním /zpívat opravdu uměl/ domů, ale  poněkud  vlezlá,  početná  parta  lidí, co si  jednou v roce pro sebe  okupuje  naše  hlavní  město a  přisvojí si  ho.  Za absolutní  pozornosti médií, která se více méně  předhánějí v  tom, aby  nám odprezentovala,  jak  prima  takováhle  forma  duhy  vlastně je  a  jak se  z ní  všichni máme  těšit. Ba  dokonce – jak  bez ní  vlastně  nemůžeme  žít  a jak by náš  život  bez  ní nebyl  ani plný, natož úplný.

Přiznávám, že  jsem byl přes  víkend  doslova  šokován, sledujíc  televizní  záběry  z centra  Prahy, kolik že  se  těch,  mermo mocí  duhových,  sešlo v  jejím  centru – prý na  40 000. To číslo naprosto nezpochybnuji. Bylo jich  určitě  hodně. A vlastně  šlo  o největší srocení  lidí od převratu s výjimkou dvou demonstrací proti NečasKalouskově  vládě, které  organizovaly odbory.

Asi  jsem sto let za opicemi – těm, kteří  cítili potřebu  se té  duhové  akce účastnit se musí  dít  nějaké opravdu  hrozné příkoří,  že  kvůli tomu takhle  masově  šli  do ulic, že?  Musí  být  ohrožena  sama  podstata jejich existence,  že  zkrátka  se šli v plné síle  brát  o  svoje práva…  Jistě  jsou na tom daleko hůře než  téměř  400 000 českých nezaměstnaných,  než  X desítek, možná stovek  tisíc  matek samoživitelek, než  Y desítek či stovek tisíc  lidí v osobním bankrotu či před ním, prostě  beznadějně  zadlužených, než  W desítek či stovek  tisíc důchodců  žijících  z minimálních důchodů, než Z tělesně a duševně  handicapovaných, žijících na okraji společnosti, atd. atd. Určitě  ano. protože  ani  jedna  z výše jmenovaných i nejmenovaných  skupin žádnou podobnou  akci  nepořádala  a nepořádá.  Asi  nejsou  na  svou jinakost, na  rozdíl od  duhových, dost  hrdí vás možná  napadne…..

No handicapovaní  to kdysi, za  NečasKalousků  nějaký  čas  zkoušeli. Pravidelně. Také v Praze  na náměstí Republiky. Když  jim tenkrát  Drábek vystavil  univerzální  lék  na jejich  neduhy  tím, že  zkrátka  spoustu  z nich  vyléčil ministerskou  vyhláško, aby  stát nemusel platit. Kam se hrabaly  zázraky  z Lourd – pod  Drábkem nevidomí  úředním rozhodnutím  začali vidět,  beznozí stejným rozhodnutím odhazovali  berle  a začali  okamžitě  chodit. Tedy  v Drábkových, Kalouskových a Nečasových  halucinacích. Jinak  na tom, až  na výši  dávek byli  úplně stejně jako před  tím uzdravovacím patentem.Dávky  byly  zatraceně  drsně  osekány. Aby se nerozhazovalo.   Ale oni tenkrát  zkoušeli na  svůj problém upozornit  společnost. Ti, kteří  tam u Prašné  brány  byli na té jejich akci alespon jednou  vědí,  jak  malá ta  účast  byla  a jak to vlastně nikoho ani nezajímalo. Zejména  sdělovací prostředky  ne….

Jak by ne – nebyl tam nikdo  ze  zahraničních  ambasád, o velvyslancích  vůbec nehovoříc, nevláli tam prapory a  transparenty,  nikdo tam nechodil v kostýmech a místo alegorických  vozů byly  k vidění  jen vozíky invalidní. Nic  z  toho netáhlo.  Ani obecenstvo ani intervjůky.

Ten problém  duhových  musí  být  opravdu u nás  naprosto kritický. Když  jejich průvod  čítal  40 000 hlav, když  se dočkali takové  publicity, když  to podporují  cizí  ambasády, když  se  dokáží, aniž by někdo pátral po původu, sebrat  obrovské  sumy  peněz, které  si nepochybně  letošní Prague  Pride,  v  její  aktuální podobě  vyžádala!Nemluvě  o tom, že  měla  zajištěno i právní pokrytí.

Nepochybně  že  nyní  jsem onálepkován jako homofob. A zůstane mi to přišito na věky.  Ačkoli už nejméně  v jednom  článku  Kosy jsem psal, že  se  4% menšinou mám svou vlastní osobní zkušenost, že  v předposledním zaměstnání byl jeden z nich mým zástupcem a nejbližším spolupracovníkem a  v tom posledním naopak  nejbližším šéfem. A  že  ani s jedním ani s  druhým jsem neměl sebemenší  lidský nebo  služební problém. Prostě  byli to konciliantní lidé, s uměleckými vlohy a  jazykovým nadáním, velmi příjemného chování. A  ačkoli to nevím, soudím, že  i když  nyní oba žijí trvale  v Praze, ani jeden  mezi těmi 40 000 nebyl. Protože  neměl potřebu tam  být. Nejsou  exhibicionisté.Něco pořádného umí.

Ne, nejsem homofob.  Jen mne nebaví to přeokázalé  vlamování se do otevřených  dveří, hrdost na něco, co  je nejen dovoleno a  tolerováno, ale  široce akceptováno. A ještě  více mi  je proti srsti vytváření  umělých problémů, které prý musíme urgentně  řešit, protože  jinak se nám zboří  svět. Stejně  tak  mne dráždí  okázalá podpora  cizích  autorit,  které  zde rozhodně nejsou proto, aby  nám  kázaly, co se  smí  a co je  dobře.

Ale  nejvíc  ze  všeho mi  vadí  naše  vlastní lhostejnost. Duhoví  dají dohromady  třetí nejmasovější  vystoupení veřejnosti od převratu. Ačkoli je  to hystrionství, prázdné pozérství, navíc nezřídka  vygradované  obscéností  a lascivitou.

Zatímco protiakce – demonstrace za normální  rodinu  má jen 500 účastníků!!!  O  čem si tu  chceme  vykládat? Má smysl si stěžovat na  jistého velvyslance  a  jeho počínání? Proč? To by k něčemu bylo,  kdyby  se  té  akce  za normální rodinu  účasnilo  nejméně  také  40 000 lidí  a ne pět stovek.

Normálnost nikoho nezajímá. A nenormálnost jen tehdy, je li  hystrionská, vlezlá  a nabubřelá.  Taková je naše  doba a takoví jsme  my. Máme,co chceme. Až budeme  pátrat  po tom, proč  tzv. uprchlíci námi a  našimi hodnotami pohrdají a nehodlají  je respektovat  a  budují  paralelní  systémy  v našich zemích, tak tady máte  jeden  z hlavních důvodů. Proč  by respektovali stát, jehož  autority   i obyvatelé  téhle  formě  duhy  přihlížejí a  bud  je jim to jedno nebo se  tváří, že  jsou z  toho nadšeni? Před takovým státem  mají  mít  respekt? Proč? Pro ně  je  to jasný příznak dekadence a  rozpadu společnosti. A mají naprostou pravdu.

Ne  nevolám  po tom zahnat  4% do ilegality!  Ani náhodou. Necht si žijí, jak jim příroda  a jejich založení  káže. V klidu  a  plném bezpečí. Ale  také  zásadně  v  soukromí  svých ložnic. Necht nejsou nijak znevýhodněni , ale  také  nijak protěžováni. Nikdy  a nikde.

K tomu poslednímu mám  konkrétní poznámky.

Poznámka  první

Na  ČT v hlavních  zprávách, když  o Prague  Pride hovořil Jakub Železný, tak položil  právníkovi  celé  akce  jednoduchou otázku – když  jste se snažili prosadit   registrované partnerství, tak jste prohlašovali, že  to je konec  vašich požadavků a  že  už nic  a zejména  ne  osvojování  dětí  stejnopohlavními  páry nebudete  požadovat. Proč  tedy dnes  v  tomto ohledu  tlačíte  na povolení  osvojení a  adopcí?  A  onen  4% právník na  to , bez zaváhání a mrknutí okem vypálil –  no  doba se mění , tak se mění  i požadavky!

A bylo vymalováno. Jinak vždy  pohotový a  ostrovtipný  Jakub  Železný  ani neceknul. Doba  se mění a   tak se mění i požadavky…. Kdy se dočkáme  toho,  že  4%  budou chtít  být  nadřazena  tomu otravnému  zbytku  96%?  Například?  Nebo toho,  že  budou  chtít, aby …  no dosadte  si podle vlastní fantazie.

Tak nějak to vidí  i  připrchlíci – doba se bude měnit, takže  se budou měnit i jejich požadavky. Určitě  a  mimo jiné, i co se týče  práv čtyřprocentních a jejich práv…

Poznámka  druhá

Výše  v  textu jsem se zmínil  o tom, že mi vadí  obscénost a  lascivita, kterou  v demonstraci  hrdosti a vlamování  se hrdinsky  do dokořán otevřených  dveří  rozhodně  nešlo přehlédnout. Ano, vadí mi a zatraceně. Nikoli proto, že  bych  byl zapřisáhlý puritán nebo stará Kelišová z Troškových  filmů, či snad  dokonce Eulálie  Čubíková  ze Zvonokos…. Ale  zrovna  tak mi vadila  ona podivná pieta, kterou  ti Hrdí v Praze  předvedli, když  vypouštěli  černé  balonky  v počtu stejném, jako bylo mrtvých v Orlandu…. Oni snad jsou pro ně  jedni vystřílení  důležitější a hodnotnější  než jiní?   Asi ano. Ale  zpět  k té obscénosti a  lascivitě v  duhovém podání.  nebyla  k přehlédnutí. Ta mi vadí zatraceně. Dám sem  dva obrázky z letošní Prague Pride.

První je  z webu Českého rozhlasu:

Druhý  z Parlamentních listů:

Výstřižek

Ani jeden z těch výjevů  evidentně nikomu nevadí, je  shledáván nejen přiměřeným, ale  dokonce vtipným!

Takže  si přidáme  ještě  třetí  fotografii. Velmi podobnou. Z  Aktualne.cz.  Je  na ní  také  vystrčený  holý zadek:

Říkáte  si, že  by  policie snad sebrala odvahu a konečně  to,co je zjevně přes  čáru  nějak sankcionovala?  Zklamu vás. Tahle  fotka, ačkoli je prudce aktuální, není  ani  z podniku  duhových Hrdinů, není  ani z Prahy. Je to fotografie, která  sloužila   jako důkaz. U soudu.  proto ji soud   otaxoval tomu holořitníkovi destiměsíční podmínkou. Za výtržnictví!

Zkrátka  dobře – válečný veterán a bývalý policista Martin Zapletal, který v květnu vystrkoval na americký vojenský konvoj nahý zadek, dostal podmínku za výtržnictví. Samosoudkyně Okresního soudu ve Vyškově spatřovala v Zapletalově chování hrubou neslušnost na veřejném místě.  Incident se stal v květnu při průjezdu konvoje Vyškovem, kde na vojáky kromě rodičů s dětmi…. A ty je  třeba  před obscénostmi třeba  chránit, že?

Jinými slovy – kdyby  onen holořitník Zapletal tak  činil v Praze a nikoli ve Vyškově,v srpnu  a nikoli  v květnu, na  akci  duhových Hrdinů a nikoli  Hrdinů z Afghanistánu, Zálivu a kdo ví  ještě odkud, s osobní podporou a  účastí  jistého ambassadora  a  nikoli na  akci  NATO, bylo by mu to prošlo a  všichni by  měli  jeho holou  řit za mimořádně  roztomilou. Zejména  tehdy, kdyby ji namířil směrem na  Hradčana. A nemusel by   rozlišovat  zda  cílí na  Hrad nebo na sídlo arcibiskupa!Potlesk by  sklidil za oba cíle!

Poznámka  třetí:

Týden před  Pražskou Hrdostí  se konala  ta  celoevropská.  V Amsterodamu.A poprvé se  téhle  Hrdosti účastnil oficiálně  zástupce  Evrospké unie – konkrétně  česká eurokomisařka  Věra  Jourová. O téhle  Zemanově  oblíbenkyni a  komisařce  za  Babiše, za  ženy  a nyní  i za  společenství LGBT

jsem už  psal několikrát. Třeba  zde:

Eurokomisařka za ženy, za kriminál, za ješitovu pomstu nebo za Andreje Babiše?

Ta  prý pocítila nutkavou potřebu se  téhle  duhy  zúčastnit  po Orlandu a  po vystoupení poslankyně  českého parlamentu  Nytrové, která vyjádřila  přesvědčení, že hrozí  nebezpečí, že by homosexuálové chtěli zlegalizovat sex s dětmi. Pobouřila prý ji i následná její podpora na sociálních sítích… Takže  nyní se prioritně   hodlá věnovat agendě boje s diskriminací a podpora rovnosti pohlaví. a  tudíž i práv  duhových. Dnes  už  ví, že  je to nejen  správně, ale  akutně  naléhavá potřeba.

Přeinstalovaly  s e mi Windows. Bohužel. Kdby  totiž  ne, dal bych sem nyní  odkaz  , který jsme si nedostatečně  zaarchivoval, takže  mi zmizel. Se  spoustou dalších.  Abych  paní  , bohužel eurokomisařce doložil,  jak  to s tím pochdem Amsterodam Prid e vlastně letos  bylo. V  tomhle  holandském městě  prostě  nikoli  zanedbatelná  skupina  občanů došla  k názoru, že 4%  už  dosáhli na legislativním poli vše, čeho dosáhnout mohli a chtěli a že je  tudíž  pochod  Hrdinů  zbytečný. Jenže  ouha.  Ozvali  s e místní obchodníci a zejména  jeden  nejmenovaný  velký  pivovarnický  gigant.  Že  to zbytečné není protože  by  kasa nedělala  cink. Takže ten nápad  šel k ledu a Věra Jourová  byla  duhovou  královnou….

  Takhle nějak  vypadá  rozklad a rozpad  státu v přímém přenosu! A já  si konečně  mohu sáhnout na duhu. a Podívat se, kde začíná a kde končí.Ale  nechci. Tentokráte  rozhodně nechci. Jednak už nejsem ten malý kluk, co běžel za  barákem  na kopec a  dneska  ví, že jde jen o optický  jev a  za  druhé – tahle dnešní  duha s jejími hrdiny  se mi ekluje.

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.