Ještě něco o státu


napsal Last  Crusaider

V poslední době vyšlo na Kose několik článků o státu. Rozhodl jsem se poslat vlkovi jeden z mých článků, který kdysi vyšel na jednom méně známém a přesto zajímavém webu 17.09.2010. Nakolik je dnes po téměř přesně šesti letech aktuální, je na vás.

Stát a Vlast

Kdysi jsem si myslel, že stát a vlast jsou jedno. Dnes si říkám, že to v některých štastných okamžicích tak  může i být, ale spíše si až příliš bolestivě uvědomuji, že jsou to pojmy častěji zcela odlišné. Dokonce, že každý z nich je opačnou stranou pomyslné mince. Náš stát byl v dějinách národu málokdy vzdálenější, než je tomu nyní.

Předně Vlast si spojuji se slovem Národ. Co je ovšem národ a vlast? Podívejme se na případné definice:

Příslušníky národa většinou spojuje společná kultura, historie a jazyk, často i hospodářský život a obývané území.

(zdroj wikipedie)

 

Vlast (starším označením otčina z germanizované  češtiny) je země narození, ke které cítíme sympatie a chováme ji v  úctě. Latinské slovo patria – vlast dalo vzniknout slovu patriot a patriotismus, které zdůrazňuje lásku ke své zemi až po její vynášení nad jiné, což je znakem nacionalistických radikálů.

(zdroj wikipedie)

Opět je zde málo argumentů, které bychom mohli použít proti této definici. Opět je zde ovšem pojem, který se snaží termín vlast zdiskreditovat – nacionalističtí radikálové

Ptám se proč. Proč i tak jednoduché pojmy se někdo snaží více či méně nenápadnou informací zdiskreditovat. Zesměšnit, či snížit jejich hloubku a sílu.

Odpověď je snadná, rozhlédneme-li se kolem sebe pozorněji. Stát se vzdálil vlasti více, než bychom si kdy dokázali představit. Stát a jeho představitelé, jsou, bohužel, často ničitelé vlasti, kteří zničili nejen hospodářský život, nejen jeho kulturu, útočí i na jeho jazyk i historii, kterou si mění dle toho, jak to zrovna vyžaduje aktuální situace a útočí rovněž na jeho základní psychologické charakteristiky. Jsou to představitelé státu, kteří způsobili, že stále více lidí, členů kdysi jednotného národa, zapomíná na to, co kdysi byla vlast a národ. Jsou to ti, kteří nás prodali za 30 stříbrných, rozbili naši soudržnost a zašlapali naši hrdost do prachu. Jsou to ti, kteří posílají syny vlasti do nesmyslných válek zahájených z vylhaných důvodů, ale  dávají  si zatraceně  dobrý  pozor, aby  do  stejných  válek neposlali  nikoho  ze  své  vlastní  rodiny.

Stát a jeho představitelé vzali a neustále nadále berou svým občanům stále více svobod a stále více jistot, které činí život snesitelnějším. Rok od  roku je  stále více lidí z tzv. střední třídy, co překročí pomyslnou hranici a přesune se do vrstvy těch, kteří žijící na hranici chudoby. Stále více lidi bude zoufalých, přibude sebevražd, přibude nepokojů. To vše z vylhaných důvodů skrývajících se za slova krize a nutné úspory. Situace se bude zhoršovat a i tzv. spotřebky a konzumu nakonec nebude dost, aby udržela masy na uzdě. To, co se děje teď, není nic nového. Historie, pokud by se dnes o ni někdo ještě náhodou zajímal, nás učí, že k podobným událostem došlo již mnohokrát před tím. K událostem, kdy tzv. elity nehleděly na život svých poddaných, svých občanů, ale zajímal je již jen jejich zisk a prospěch. Situace jednou dospěje do bodu zlomu. Do bodu, kdy již obyčejný člověk nebude mít co ztratit, kdy vyrazí do ulic, aby třeba jen demonstroval za svá práva, která mu byla odňata.

To jediné, co náš stát totiž ještě neudělal je, že nezačal střílet do demonstrantů, do dělníků, kteří nebyli schopni z daných almužen ani uživit své rodiny. Jenže to přijde. Je to jen otázkou času, kdy padne první výstřel. Co bude potom?

Náš současný stát nepotřebuje ani vlast a ani národ a již vůbec nepotřebuje ty, kteří si těchto pojmů stále váží. Lidi, pro které tyto pojmy něco znamenají, jsou totiž nebezpeční. Uvědomují si, že ani zájmy vlasti a ani zájmy národa, vůbec nejsou v souladu s názvy tzv. státu a jeho představitelů.

Aktuální dovětek:

Z textu je patrné, že zastáncem státu v jeho současné podobě jsem nikdy nebyl. Dnes, po šesti letech, je můj vztah k tomuto útvaru ještě vyhrocenější. Nemohu si odpustit vskutku hrubé výrazivo, když se rozhodnu napsat, že stát prakticky ve většině svých podob zcela zparchantěl a rezignoval na své funkce. Přitom si nemyslím, že nejzákladnější funkcí státu je právě vynucování práva. Tedy, jinak. Je součástí důležitou a nezbytnou, ale neméně důležitou je obrana vlastního obyvatelstva a podle mého názoru sem patří i funkce sociální, tj. schopnost postarat se o ty, kteří jsou z nějakého důvodu nemohoucí. Tyto funkce již upadají. Soudnictví nemá cenu řešit (viz. Případ ukradená hradní standarda a tykadla na plakátech). Obrana obyvatelstva je stěží představitelná v situaci, kdy je armáda zredukována na expediční sbor US Army a policie je schopna pouze mlátit demonstranty z řad pracujících, zatímco požírači sociálních dávek vykřikují svá rasistická hesla zcela beztrestně. Funkce sociální začíná být také směšná, uvědomíme-li si, že budeme přijímat zcela neautochtonní agresivní živel za desítky miliard, zatímco na vlastní děti se musí sbírat víčka od petflašek a na Klokánky není skoro vůbec nic. A je to o to horší, že k tomu pomaloučkému vaření, kterému jsme byli v posledních letech vystaveni, se ještě připletl Brusel a přidal tomu všemu plnou forsáž. Dnes již prakticky nebojujeme jen s vlastními vlastizrádci a kolaboranty ve vládě a sociopaty z Bruselu, ale ještě k tomu s pátou kolonou neziskovek (placenými ovšem zčásti i z peněz domácího obyvatelstva)

Uprchlíky nemá cenu řešit, protože čeho jsou schopni, jsme již měli a máme možnost pozorovat prakticky dnes a denně. Ty by teoreticky měla mít na starosti í bojová skupina, tentokrát s názvem Frontex, jejíchž členové ovšem místo toho, aby naládovali fifty cal a vyřešili to hned zpočátku, fungují místo toho jako bezplatná taxislužba přímo do Evropy.

Různé neziskovky, mimochodem financované z peněz státu a tudíž v konečném důsledku z kapes toho obyčejného pracujícího plebsu, který to vše platí, ovšem mají ve všem jasno. Jsme příliš rasističtí, xenofobní a příliš hloupí, protože si neuvědomujeme, jaké nebezpečí pro nás představuje V.V.Putin a ruská armáda dislokovaná (kromě dvou případů) pouze na území vlastního státu. Místo toho bychom měli oslavovat Spojené státy s e základnami   po celé planetě.

Aby toho nebylo málo, máme u nás „veřejnoprávní a nezávislá“ média, která již dávno překročila hranici s názvem „jak dělat z daňových poplatníků blbce“ a která dala slovům propaganda a lež zcela nový rozměr.

Vážně ještě stále někomu připadá, že snad nejsme ve válce? Kromě střelby a bombardování má aktuální situace všechny znaky naprostého a plnofrontálního útoku. Útočí se dnes zkrátka na vše. Na hodnoty, na národy, či národnosti, na kulturu, na rodinu, na víru, na ekonomiku, na průmysl i zemědělství a když sleduji, jak se po republice opravují cesty, tak i na infrastrukturu.

Ze všeho mám opravdu velice špatný pocit. Pokud se neprobudíme, tak tato v podstatě genocida všech evropských národů, bude mít opravdu velmi špatné konce. Pro nás. Pro architekty celé této hrůzy nikoli, protože ti již mají své ústupové trasy nachystány.

Vlkův  dovětek:

Dost  dlouho  jsem přemýšlel,  jestli  dnešní a středeční  Crusaiderův  článek  pustit  na Kosu. Navíc  jsem  do obou   textů  sáhl, čemuž  se vždycky  velmi  bráním. Autor  Kosy má  být  autentický. Ale  tentokráte,nebylo zbytí. Kdybych  tak neučinil musel bych  oba texty  odmítnout.,protože  se mi nijak zvlášt  nelíbila  ani  forma ani  výsledná  sdělení.

Může  být, že  jste  nyní  tím, co jsem právě  napsal hluboce  zklamání a  říkáte  cosi  o vlkově sluníčkářství a cenzuře. Musím odmítnout  jedno  i  druhé. Není a nebude to pravda. Kosa      nebude cenuzurovaná, její  autoři také  ne. Ale  nechci  zde  exzaltované a vyhrocené  emoce. Chci  racio a  argumenty!   A  ty mi v obou  Crusaiderových  článcích  zatraceně  chybí!!! Takže  zbývá  otázka, proč  jsem  oba  jeho články  nakonec dal na  sklo…

Ze  dvou  důvodů:

1- nepochybně  mezi  návštěvníky  Kosy je  určitě    dost  těch, kteří se  s oběma  texty   identifikují. Jakkoli  se domnívám , že  to procento bude o dost  menší  než  v běžné populaci.  Ale  jsou  a  když  opravdu  mi jde o širokonázorovost a různorodost  Kosy – necht  si čtenář  sám  nakonec vybere! – nelze  se uzavírat  názorovému proudu, který  reprezentuje  Crusaider. protože  tu  je. Kosa  nehodlá  nikomu  nic  vnucovat!  Není a nebud e   ani ČT, ani   Jandovými hodnotami, ani Babišovkami.

2- a  tenhle důvod  byl  rozhodující – bylo by  nanejvýš  užitečné a  akutně potřebné,  aby  si elity  uvědomily, že  Crusaider  jen  vyjádřil to, co si  myslí  skutečně  nezanedbatelná  množina  voličů!!!! A že  je potřeba  s tím něco dělat. A  slovy něco dělat  rozhodně  nemyslím  cenzuru  internetu  nebo  věčně  opakování  jalových  blábolů  o  ruské propagandě, xenofobním nastavení  národa,  nacionalismu,  fašizmu a  podobně. To  k ničemu  nevede a  je kontraproduktivní. Žádány  jsou  prostě  činy a praktická  politika. Jak například  po  volebních  debaklech  už  pochopili rakouští politici! Jinak  Crusaider   svůj názor  nezmění. Klíčová slova  jsou  činy a praktická  politika.Lidé  mají  totiž  plné  právo se bát. Čehokoli a kdykoli. Tak  jako  kdokoli jiný  má  právo se vůbec nebát a ničeho se nikdy nebát. A  to právo  k obavám je silnější  regulernější  tím více, čím častěji a více se jejich  obavy  potvrzují. Nejméně  z části.

Crusaider  potřebuje  vidět, místo  žvanění  o ruské propagandě  a  hlášek o  tom, že  elity  jsou  chytřejší  než  on a  že  to šafen, praktická  opatření, na  které si bude moci  sáhnout. Aby  stát  se pro něj stal vlastí! a  vlast  státem!  Nikdo nemá  právo  nad   ním ohrnovat  nos ani  ho sekýrovat. Je  nutné  ho  přesvědčit!  Už proto, že je  volič a  danový  poplatník. A já  chci  upozornit politiky, elitáře  všech  kategorií a  samozvané  soudce morálky  a   názorů těch  druhých,  že  s pouhým  mistrováním   jinak  myslících  a  zakazováním  či zesměšnováním  jejich  názorů  už dlouho nevystačí! Game  over!

Tohle  je  ten  důvod, proč  jsem  vydal oba Crusaiderovy texty tento týden! Stát o kterém  si začne  nadkritické  množství  jeho občanů  myslet  to  samé, co  napsal Crusaider, nemá  budoucnost! Tím  jsem si zcela  jist! Tohle  sděluji  všem, kteří  by  chtěli Kosu  eventuálně  napadnout   a onálepkovat  ji kvůli Crusaiderovým  textům. Vaše nálepky  jsou  k ničem! Vaše  eventuální  mentorování  nebo pohrdání Crusaiderem  rovněž, stejně  jako bláboly  o  vlivu  ruské propagandy  nebo o dědictví komunismu.Žádány  jsou  činy  a praktická politika!

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.