Stydím se za špatně naplánovaný víkend!


Je  to bohužel tak!  Oprávněně se stydím  za  špatně  naplánovaný  víkend. Respektive  za  to,  že  jsem v minulém  týdnu   ne dost  času  věnoval  zjištování podstatných  skutečností,    na které  je potřeba  reagovat, kolem sebe. Takže  mi  až  do sobotního večera  unikala  informace, že  v městě  kde bydlím a za jehož  hrdého občana  a patriota  se považuji,  byla uspořádána  akce  s názvem   Komunální konference. Stydím se za  to,  že mi unikla a že  jsem na ni nereagoval!  A sobotní  program své  rodiny  věnoval  rodinné  rekreaci. Místo  toho,  abych  se připojil  k těm  několika málo desítkám  občanů  města,  kteří   na  zareagovali, tak jak jim  velela  občanská  povinnost.  Stydím se za  to, že  jsem nebyl  mezi  nimi!

Možná  si  říkáte, stydět  se kvůli  nějaké  KOMUNALNI  konferenci? Proč? A proč  se kvůli  ní  vlastně  má někdo  vůbec protestovat? Komunální  konference jsou prostě  setkáním  zastupitelů, či  správních  pracovníků  měst a obcí,  na kterých se  řeší   to, co  zajímá  ty, kteří města  a obce  řídí a spravují a  mělo by  to  vyústit  v lepší  fungování  obecních  úřadů či podniků.  Proč se  do něčeho takového  chce  někdo montovat  a  vlk  za  to, že  nešel dělat  nějaké  křoví  k té  konferenci, protože  neměl povědomí  o  jejím konání  ve  městě  a místo toho dal přednost  rekreaci  u vody,   nyní píše, že  se za  to  stydí? Až třeba  jen  letmo  přelétnete  následující  text, pochopíte!  Zjistíte  sotva  uvěřitelné  věci, co všechno  je  v  téhle  zemi možné  a přípustné. A budete  opravdu  mrkat  na  drát. Pokud  si  ještě  trochu  vážíte  slov Česká  republika, suverenita, vlast,  svoboda  a  termín  vlastenectví  a  obrana  základní  hodnot  státu  pro  vás  není  sprostým slovem.

Ano  stydím se, se! Dokonce hluboce, tak  jako málo kdy  za  svůj  uplynulý  život! Měl  jsem  být  mezi protestujícími  proti  té takzvané  Komunální  konference. Neměla  totiž s  komunální  problematikou  naprosto  nic  společného!  Ani  co by se  za nehet  vešlo! A  ten  název  byl v podstatě  ukradený  a použit  jako  klasický  krycí nátěr.

Když  jsem v  sobotu  večer  na internetu  zjistil, co vlastně  se mi prakticky  pod  okny  odehrálo  přes den, bylo  už  pozdě se sebrat a  jít  před  místo  konání  toho  povedeného  jednání a  připojit  se k těm,  kteří   tu  takzvanou  konferenci, rozhodně  ne komunální, považují  za sprostou a nebetyčnou  drzost a  provokaci! A  na Kosu  pak,  místo tohohle  psaní  post  morte  a v podstatě už  naprosto   zbytečného  sypání si popele  na  hlavu,  dát pořádnou  reportáž s  důkladnou  fotodokumentací  a  osobními  postřehy!!!  Jenže  já  o  tom neměl ani tušení a  byl  tradičně  u  vody a  užíval  posledních   záchvěvů  letošního léta….

No asi je už opravdu na  čase, abych  konečně vyjevil,  co se  vlastně  u nás v Plzni  v pátek  večer, v sobotu celý a  v  neděli  během  dopoledne  vlastně  odehrálo a  co se pod  tím nevinným  názvem komunální  konference  vlastně  skrývalo. Dalo mi  opravdu  hodně  práce vygůglit  základní  informace    a program.   Protože  mainstream se tomu  absolutně  nevěnoval! Respektive  – mlčel  jako zařezaný.   Takže  až  asi  na  26. pokus jsem se  dostal  k  následující  informaci,  který  přetiskuji  z  jednoho  malého  alternativního serveru, o jehož  existenci  jsem neměl  nejmenší  tušení. Ten  už  o  akci referoval v půlce srpna  samostatným  článkem, který  přejímám  1:1.

Vážené dámy, vážení pánové, milí krajané,

ve spolupráci se Sudetoněmeckou domovskou radou Vás srdečně zvu na Komunální kongres sudetoněmecké národnostní skupiny. Výměna zkušeností a odborné přednášky poskytnou českým a německým, komunálním politikům, jejím sudetoněmeckým partnerům jakož i zástupcům německé menšiny v České republice podněty pro další prohloubení jejich spolupráce. Mimo to je jedním z předních cílů Komunálního kongresu vzbudit zájem o nová partnerství a odstraňovat ještě existující překážky, abychom pomocí kooperací dosáhli společných cílů.
Pozvěte prosím, pokud jste tak už neučinili, své partnery v partnerských obcích k našemu kongresu. Těšíme se na Vaši spoluúčast.
Zůstávám s krajanskou sounáležitostí

Bernd Posselt
mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny
spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Program konference:
Freitag/Pátek, 9.9.
 

18.00 Uhr Abendessen / večeře
19.00 Uhr Begrüßung / Uvítání
Siegbert Ortmann, Stv. SL-Bundesvorsitzender, Prof. Dr. Rudolf Kučera,prezident  Panevropské  unie   Česká republika
19.30 Uhr Grenzüberschreitende Vernetzung – die europäische Rolle der Euregios, Kommunen und Heimatverbände / Přeshraniční propojení – evropská funkce euroregionů, obcí a domovských svazů
Dr. Birgit Seelbinder, Präsidentin Euregio Egrensis
Petr Vokřál, Primátor města Brno
Hans Schaidinger, Oberbürgermeister a. D. Regensburg/exprimátor  Řezna
Moderation: Franz Longin, Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates/ předseda  Sudetoněmecké rady

Samstag/Sobota, 10.9.

 9.00 Uhr Einführung in die Thematik / Úvod do tématiky
Dr. Günter Reichert, Vorsitzender des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks/předseda Sudetoněmecké rady pro vzdělávání a  sociální  záležitosti
9.30 Uhr Tschechisch-deutsche Projekte und das Zusammenwachsen im Herzen Europas / Česko-německé projekty a sblížení v srdci Evropy
Heidrun Piwernetz, Regierungspräsidentin von Oberfranken/předsedkyně  regionálni vlády Horních Franků
11.00 Uhr Podium: Deutsche in der Tschechischen Republik sowie Sudetendeutsche und Tschechen in Deutschland als Bindeglied zwischen beiden Ländern / Němci v České republice a Sudetští Němci a Češi v Německu jako pojítko mezi oběma zeměmi
Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung/předseda zemského shromáždění  Landsmanschaftu
Irene Novák, Vorsitzende des Kulturverbandes/předsedkyně  Kulturního svazu  Lansmanschaftu
Lída Rakušanová, Journalistin/novinářka
Simona Fink, Grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement/přeshraniční  sítový  management
Peter Barton, Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag/ředitel  kanceláře  Sudetoněmeckého landsmaschaftu v  Praze
Moderation: Steffen Hörtler, Stv. SL-Bundesvorsitzender/zástupce   předsedy  Sudetoněmeckého  landsmanschaftu

12.30 Uhr Mittagessen / oběd
14.00 Uhr Föderalismus und Selbstverwaltung von der Habsburger Monarchie bis zur Europäischen Union / Federalismus a samospráva – od Habsburské monarchíe až k Evropské unii
Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe/ mluvčí  Sudetoněmeckého landsmanschaftu
Nina Nováková, MP, Tschechisches Parlament/ poslankyně  Parlamentu  České  republiky  za  TOP 09
16.00 Uhr Podium: Patenschaften und Partnerschaften – Motor der Zusammenarbeit / Kmotrovství a partnerství – motor spolupráce – prezentace měst ad.

Präsentation der Städte-prezentace měst u. a. mimo jiné : Augsburg – Reichenberg/Liberec // Nürnberg – Prag/Praha // Regensburg – Pilsen/Plzeň // Schönsee – Ronsperg/Poběžovice
Moderation: Klaus Hoffmann, Stv. SL-Bundesvorsitzender/zástupce  předsedy  Sudetoněmeckého  landsmanschaftu
18.30 Uhr Schlussworte und Zusammenfassung / Závěrečné slovo – shrnutí
Reinfried Vogler, Präsident der SL-Bundesversammlung/prezident  spolkového  shromáždění  Sudetoněmeckého  landsmanschaftu
Milan Horáček, MdB und MdEP a. D./ bývalý poslanec Bundestagu a  Evropského  parlamentu
19.30 Uhr Gemütliches Zusammensein im Restaurant „Na Spilce“ in Pilsen / Přátelské posezení v restauraci „Na Spilce“ v Plzni

Sonntag/Neděle, 11.9.

 10.00 Uhr Festgottesdienst in der Bartholomäuskathedrale zu Pilsen / Slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni
http://www.pilsen.eu/turist/besuchen-sie/weitereinteressanteorte/kirchen/kirchen.aspx
11.00 Uhr Domführung, Verabschiedung / Prohlídka katedrály, rozloučení

Pamatujete  ten  starý a totálně  profláknutý  vtip  o  tom  jak Radio Jerevan  zvalo sovětské  diváky   na  promítání  švédského pornografického vtipu  s  názvem Baba  dala  vojákovy? Aby se nakonec  ukázalo, že  poběží  ne  švédský, ale  sovětský  film, ne  pornografický , ale  panoramatický  a  nikoli s názvem  Baba  dala  vojákovi, nýbrž  Balada o vojákovi?

To , co  bylo v  u nás  ve městě  uspořádáno  pod  názvem Komunální  konference, je  přesně  totéž. Byla  to  opravdu a si konference. Jenže  s komunální  tématikou to nemělo naprosto nic  společného. Bylo to prostě  výjezdní  zasedání  špiček  Landsmanschaftu v  cizí  zemi s  účastí   českých přisluhovačů!!! V  tom  programu,  který  jsem přetiskl  nejsou  uvedeni  všichni,  kteří  měli  příležitost  vyjevit  vedení Landsmanschaftu,  že  oni nemají  vůbec, ale  vůbec  nic  společného s  tím tschechische  Gesindel /pro neněmčináře dávám  link  na  překlad/, nýbrž, že  si zaslouží  být  minimálně  považováni  za  čestné soukmenovce  a nejspíš  i  kádrové  rezervy,  kdyby  takhle  náhodou  se  znovu stalo skutkem  staré  dobré a  vyzkoušené heslo Es kommt  der  Tag!

Nebyl  jsem  tam a  jsem odkázán  jen a jen  na veřejné   zdroje, konkrétně v  tomto případě   na  Parlamentní listy.  Nemá  smysl  abych se pokoušel na  základě  informací  z PL  o  nějaký  vlastní   souhrn. Nebylo by  to poctivé. takže   přeberu  rovnou celé  pasáže  i  fotodokumentaci. Nikoli proto, abych  si ulehčil  život. Každou  z přebraných  pasáží  si  dovolím lehce okomentovat a zvýraznit  to, co  mne  zaujalo  nejvíce:

Označením všech demonstrantů, protestujícím pod okny hotelu hostícího jednání, za levičáky, začal první den setkání sudetoněmeckého landsmanšaftu v podobě konání tzv. komunálního kongresu. Bylo to ústy Rudolfa Kučery, profesora politologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, předsedy Panevropské unie v Čech a Moravy. 

Je  pro mne doslova  šokem, že  někdo  jako tenhle  Rudolf  Kučera má  titul  univerzitního  profesora, ale  že  je  aktivním vysokoškolským učitelem!!! Wikipedie  o něm  praví  toto:

Vystudoval filosofii a dějiny a byl členem Československé akademie věd. V roce 1978 byl kvůli své spoluúčasti na Chartě 77 propuštěn a poté pracoval jedenáct let jako stavební dělník. V této době stál u zrodu české sekce Panevropské unie Čechy a Morava, jejíž je dnes předsedou. Je zakladatelem a současným šéfredaktorem časopisu Střední Evropa. V letech 19932003 byl ředitelem Institutu politologických studií na FSV UK v Praze. Kromě toho je činný také jako poradce pro obě české konzervativní strany KDU-ČSL a US-DEU. Kučera spolupracuje se Sudetoněmeckým krajanským spolkem a je zastáncem požadavku na revizi Benešových dekretů. Kriticky hodnotí ideu vytvoření národních států ve střední Evropě, Versailleský mír i způsob, jakým po první světové válce vzniklo Československo. Je členem Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění. Mohu  si ho sice vážit  za  členství v  Chartě, ale  rozhodně  ne  za  následnou  činnost. Kterou  lze  sotva  chápat  jinak, než  snahu  o  revizi výsledků  II. světové  války. Osobně  nechápu,  že  i  v našem trestním  zákoníku  funguje  termín  Osvětimská  lež, ale kupodivu  ta  sudetoněmecká  je   naprosto košer!

Ale  pokračujme  v  tom, co  sděloval  soukmenovcům

V úvodním projevu pro několik stovek účastníků uvedl: „K současné situaci tady v Plzni – jen pár slov – akce budí emoce. Před několika dny mne oslovili z ČTK a ptali se, co to bude za akci, čeho se týká a tak jsem jim vysvětlil, že jde opravdu o komunální kongres, o mnoho projektů, které jsou v běhu, nebo které se budou připravovat a oni mi řekli, že se tu chystá akce odpůrců nebo nepřátel. Já jsem jim řekl asi následující – aby se tomu prostě v médiích nevěnovali. To je skupina lidí, která patří do minulosti, žije v nějakých ideologických mýtech, někteří nejsou asi úplně duševně v pořádku,“ uvedl za úsměvu přítomných.

Neuvěřitelné  – oficiální, státem  financovaná a  řízená tisková  agentura,  takto ČTK  měla informaci o konání  téhle  drzé provokace, ale  prostě  ji  NEVYDALA!!!  Protože  pan profesor / z dopuštění  zlého  osudu/  Kučera  nechtěl!  Protože  by  mohli  přijít  lidé,  kteří  mají  na  Landsmanschaft  úplně jiný  názor  než  on!!!! Nicméně  – za  nanejvýš  skandální a  alarmující  pokládám to,  že  ČTK  té  žádosti vyhověla  a nesplnila  svojí  základní  povinnost  kvůli  níž  vůbec  EXISTUJE!  Totiž  rychle  a přesně  informovat. Takže  zamlčela  informaci o konání  téhle  nestydatosti! Zajímalo by  mne, jestli  něco v  té  věci  následně podnikne  Rada  ČTK – sestřička  té televizní.

Profesor Kučera pak dále řekl: „Před několika lety jsem dostal od českého ministerstva obrany uznání účastníka protikomunistického odboje. Obávám se, že do toho protikomunistického odboje patří tento svaz, který tady dělá největší rozruch, tedy Český svaz bojovníků za svobodu. Obávám se, že tam jsou ti komunisti, proti kterým jsem také bojoval. Ta jejich mise tedy pokračuje, ale myslím si, že není potřeba okolo toho zvedat emoce,“ uvedl na úvod dvoudenního setkání šéf české Panevropské unie na adresu protestujících. Ke konání akce uvedl v závěru, že je rád, že tomu Panevropská unie, jako české občanské sdružení může napomoci.

Takže  Český  svaz bojovníků  za  svobodu  – má  generace  jej  zná  pod  původním názvem  Svaz  protifašistických  bojovníků, který  sdružoval  / a osobně  věřím, že  sdružuje i  dnes/ zejména ty, kteří  aktivně  BOJOVALI  proti  německému  nacismu, jsou  ti špatní  a  životní  nepřátelé  Rudolfa  Kučery,  který  prý  předsedá  ČESKE organizaci  jménem  Panevropská  unie. Českou  organizací  byla  například i jistá  Vlajka  nebo Kuratorium pane Kučero! Evidentně  jste  zmeškal  dobu. A já  doufám, že  druhou  šanci, přes  veškerou snahu,  už mít nebudete!Ani vy, ani Posselt  a  spol! Kučera  ale  nebyl  jediný  exhibující  z  české strany!

Se zdravicí pak dále vystoupil starosta sedmého pražského obvodu Jan Čižinský (KDU-ČSL).

„Vidím tu spoustu známých tváří, několikrát jsme se viděli na Sudetoněmeckých dnech v Norimberku nebo v Augsburgu a také tu vidím několik lidí, které znám z hnutí Antikomplex, které zakládal můj bratr a já jsem byl jeho členem. Domnívám se, že toto hnutí se svým způsobem podílelo na procesu usmíření a na tom, že tady tento kongres je pořádán,“ uvedl za souhlasu auditoria. „Velmi úzce spolupracujeme se sudetoněmeckou kanceláří v Praze a jeho vedoucím panem Bartoněm. Spolupracovali jsme i v době, kdy jsme se po devadesáti letech neprobojovali do Poslanecké sněmovny našeho parlamentu a přesto pan Bartoň zůstal naším věrným spojencem a sudetoněmecká kancelář také,“ řekl první muž Prahy 7 Čižinský.

Co že  se píše   ve  Wikině  o Kučerovi?  Že  je  činný  pro KDU ČSL?  No  práce se mu  zjevně daří! Starosta  Prahy  7 a  člen  KDU-ČSL Čižinský  si pochvaluje,  že jeho věrným spojencem a  zřejmě i celé strany, je  ředitel  kanceláře Landsmanschaftu  – Bartoň….. Bravo  bratře  Čižinský!!! Bravo předsedo  Bělobrádku!!! Myslím, že  je  na  čase, abyste  odhodili  falešnou  skromnost  a vyjevili  tohle  sladké  lidovecké  tajemství  všem občanům  republiky!  Respektive všem  voličům. Zejména  těm, co  žijí  s  tzv Sudetech!  Jistě  je  potěšíte!   Věřte, že  jakýkoli  stud / tedy s výjimkou  toho  nad  vlastním počínáním/ není  na místě! Ale  to není  všechno, čím  mne  v sobotu  lidovec  Čižinský  ohromil:

„Měli jsme tu v Praze menšinu židovskou a německou. Ta židovská mluvila částečně německy, částečně česky a nacistické běsnění a potom vyhnání naši čtvrť poškodilo, ztratili jsme část našeho charakteru, ztratili jsme přirozenou dvojjazyčnost, ztratili jsme vzájemné obohacování se.Proto velmi vítám takové aktivity, jako je tato, protože naše spolupráce zajišťuje, že sudetští Němci nejsou jen naší minulostí, ale jsou také v naší čtvrti i přítomností a budoucností.

Takže  starosta  Prahy  7 veřejně  votuje  za  budoucnost  svého  obvodu v  soužití  s  tam  se  někdy  usadivšími  příslušníky Landsmanschaftu a  vůbec  novými  českými  Němci… Prostě  rád  by  asi  novou  germanizaci… Tak tohle už  tu  jednou  bylo a zástupci  vítězných  mocností v Postupimi  jaksi  došli  k závěru, že  to vedlo  ke světové  válce a  tudíž , že  je  nutné  to  do budoucna  zařídit  tak, aby  Německo  už nikdy nemělo  důvod  zneužít  německou  menšinu  za  hranicí  státu k agresi vůči  svým sousedům a  tím   rozpoutání  další  světové  hrůzy!  Lidovec  Čižinský  prostě  není  smířen  s rozhodnutím  Spojenců a  hodlá  to  revidovat! Je to jenom  jeho osobní   postoj  nebo názor  celé  strany? To by mne moc  zajímalo!

Moderátor akce poté upozornil přítomné, že takové akce, jako byl zmiňovaný protest v blízkosti hotelu, jsou ve sjednocené Evropě nepřijatelné, stejně jako tyto „krajně pravicové myšlenky, se kterými je třeba se vypořádat, protože jsou neslučitelné s novým evropským myšlením“.

Takže  pan Steffen Hörtler, Stv. SL-Bundesvorsitzender/zástupce   předsedy  Sudetoněmeckého  landsmanschaftu, který,alespoň podle  programu  měl  být  tím moderátorem  opět,  přesně tak  jako  jeho Vater  či Grossvater v  roce  1938,   poučuje obyvatele  České  republiky,  co smějí  nebo nesmějí  na  svém  vlastním  území, co  je  a není  správné  a přípustné!!!!  I  tohle  už tady jednou  bylo! A přesně  z  toho  důvodu   se vítězní  spojenci  v Postupimi  rozhodli  tak  jak  rozhodli! A  fotr a  grossfotr     Steffena Hörtlera museli  balit!!!  Už je  to tady  zase! Už  zase  těm tupým  Čechům  ukazují  cestu z jeskyně! Ale pokračujme  dál.

Bouřlivého přijetí se dostalo zástupci města Brna, organizátoru Pochodu usmíření Jaroslavu Ostrčilíkovi, který v úvodu omluvil účast primátora města Petra Vokřála (ANO). Ten v obsáhlém vystoupení v němčině mnohokrát vyzdvihl Pochod usmíření, což byla podle něj akce na pochopení nelehké situace německých čerstvých vyhnanců po ruském tažení v závěru druhé světové války na Moravě. Tento podle něj úspěšný pokus o narovnání vztahů se bude v Brně pravidelně opakovat. Informoval pak o velkých připravovaných akcích ke stému výročí ukončení habsburské monarchie, na které se, stejně jako na Pochodu usmíření, bude podílet mladá brněnská generace společně s umělci. Každá druhá třetí věta mladého aktivisty Ostrčilíka byla doplněna slovy „projekt“, nechyběla také „implementace“ a „aktivita“. Za svoji dlouhou, pro některé, především tuzemské přítomné, poměrně únavnou řeč, však sklidil velký potlesk.

Takže  čestný  sou… omlouvám  se – primátor  města Brna  osvědčil  alespoň  minimální  míru  světloplachosti a  do Plzně  nakonec nepřijel… No  aspoň  měla  budoucí  kádrová  rezerva  SdL  v  České  republice  skvělou  příležitost k sebeprezentaci,  k opětnému  potvrzení  svých  schopností a  také  vzprnému  předvedení  úžasné  etudy  o dvou  sděleních:

1- II. světovou  válku  vyhráli  ti  nepraví a porážka  na východě  byla  tragedií, která  dostala  německé do  nelehké  situace /právě  jsme otevřel novou krabici papírových  kapesníků,  abych si byl  jist , že  zvládnu  ten  nával slzí, odpovídající  míře  téhle  tragedie!!!/

2- že  když  už se ta  hrůza  stala, tak on se pevně  rozhodl, že pro něj osobně začíná  historie  česko německých  vztahů  vždy  až datem  10.05.1945! Co  bylo před tím s eho netýká.

Sklidil  za  obé  VELKÝ POTLESK, Bravo!  Bravo  Herr Emanuel…! Pardon Herr Jaroslaf Ostrtschilik! Bravo! Eine  grossartige  Karriere wartet   auf   Ihnen!

Stačí?  věřím, že  ano. Mně  tedy  určitě. Děs a  hrůza  ve  velkém!

No  vlastně  nestačí, máte  smůlu – nestačí. Protože  Parlamentní listy ještě  přinesly  pokračování.  A  to  je snad ještě  větší  nářez!  K nalezení  zde  Tentokráte  je  v  hlavní  roli Lída  Rakušanová.  Myslím, že  představovat  netřeba. Do  dnešního  dne  jsme ji měl  za  zkušenou a dobrou, ale  hlavně  seriozní  novinářku. Tohle  navždy u mne  skončilo. Mám  pro ni  jen  nejhlubší  pohrdání, kterého  jsem  schopen. Budu ji  citovat:

„Já jsem v této souvislosti toho názoru, že se Češi nyní musí sami se sebou nějak dohodnout, sjednotit.Sudetští Němci už provedli úžasnou předběžnou práci v minulém roce, když ze svých stanov jako těžiště položili na dialog dorozumění a tu materiální stránku odsunuli do pozadí. To je obrovský krok dopředu a nyní je na Češích, aby tuto práci udělali. To znamená – sami se sebou se dorozuměli, ne kvůli Němcům, ale kvůli sobě samým.To je pro Čechy velmi dobré, protože pak je může každý populista instrumentalizovat a myslí si, že se tohoto tématu může chopit. Vy jste to zažili u této konference, měli jsme tu komunistickou stranu, která se strašně rozčilovala, a mnoho lidí si řeklo – dávejte si pozor, teď zas přijdou sudetští Němci. Češi si to musí sami uvědomit, jinak se od těchto předsudků nikdy neosvobodí“.

“Benešovy dekrety zmizely z politické diskuse a díky Bohu již nehrají žádnou roli, a proto je také možné, aby se mladí Češi upřímně zabývali tímto fenoménem. Existuje celá řada děl, která se zabývají touto otázkou. Benešovy dekrety jsou v dnešní době tím, s čím se musí vypořádat sami Češi. Pokud se k tomu doznají, tedy myslím jako společnost, osvobodí se od toho špatného svědomí, které panuje a dědí se z generace na generaci a které představuje velké břemeno. Němci by neměli ztrácet odvahu.“

Komentovat to nebudu…

Že  jako máte  jen  jeden  žaludek a  je  na  čase, abych  už přestal?  Ne, ještě  ne! Ještě  není  konec!

A  ještě  si dovolím přidat  pár  fotek  z Parlamentních  listů! Nemohu  vás  ochudit   o informaci o vystoupení  jakési Irene  Novak, tohle  je Kosa  nikoli ČTK! Takže  si sedněte, zhluboka  se nadýchněte  a vzhůru  na  další  příval!

 „To nebyla krásná kapitola českých dějin, co se stalo po válce. Vyhnání na základě etnických důvodů. Byla to etnická čistka. Když na to někdo pohlíží jako na něco správného, a to dělá 61 procent Čechů, když se podíváme do anket, tak se přeci Češi stávají společníky těch tehdejších rozhodnutí,“ Proto si myslím, že si to musí vyřídit sami mezi sebou. Změnou stanov si sudetoněmecké sdružení změnilo to největší strašidlo pro všechny české politiky. Připravila se cesta a pomalu se něco dostává do chodu, dostávají se k tomu, že i politikové změní názor. Tento rok přišel Daniel Herman k nám na sudetoněmecký sraz do Norimberku. A bude se to podle mého mínění dále vyvíjet, je to znamení, že už nic se nemůže vrátit zpět. Vím, že Daniel Herman poté, po tom srazu, byl v prodejně knih, kde byla představena nějaká kniha, a když tam byl mezi tím publikem a lidé na něj začali dorážet – to je ten, co s těmi sudetskými Němci se paktuje. A to byli mladí lidé, kteří jej tady v České republice znají. Není to nic lehkého. Sudetští Němci musí zůstat stateční, nesmí se nechat odradit.“

Pro mne  neuvěřitelná  sprostota! Nemusím  určitě  vysvětlovat  proč! Ale  korunu  všemu  nasadil  gauleit…  omluvám  se – ředitel  sudetoněmecké  kanceláře  v Praze Herr Peter  Bartoň….

„Samozřejmě, že máme určitá oprávněná přání a tak tomu zůstane. Hovoříme o nich, ale je potřeba na tom pracovat postupně a nechat lidem čas a ukázat, co nás zajímá. Celá řada politiků především z TOP 09 a KDU-ČSL, kteří nás znají, vědí, že nám nejde o to něco chtít, něco požadovat, ale že nám jde o to, abychom společně žili a hovořili a to je můj největší úkol. Rudolf Kučera také včera hovořil o demonstraci, bylo to maximálně 30 lidí, je to nepříjemné, že tomu tak je. Ale také to musíme pochopit. Nejde jen o předsudkyřada lidí má předsudky, ale také jde o určitý kalkul. Rozumím, proč to tak komunisté dělají. Je to jedno z témat, které prostě komunisté musí mít. Máme stále ještě část obyvatelstva, která takto uvažuje. I v Praze soukromě hovoříme s vysoce postavenými komunisty, ale já říkám, soudruhu, promiňte, já jsem zažil celou řadu ér, vím, co je komunismus, leninismus, já jsem se to učil dokonce rád, protože jsem chtěl pochopit, jak komunisté uvažují. Není marxistické takto se chovat, jedná se v podstatě o provozování občanského nacionalismu. Když se podíváte na to, co říkají dnešní komunisté, tak se chovají velmi nemarxisticky. Nikdo nám už nemůže vyčítat, že děláme něco nebezpečného a to je také cesta do budoucna,“

A  následovalo:

„Nejsme žádná propagandistická kancelář, jak si možná někdo myslí. Chceme naslouchat tomu, co říkají čeští politici a česká média, co si myslí čeští občané. Také se snažím vysvětlovat českým partnerům to, co jim nikdo nevysvětluje,já jsem také do Německa přišel jako nelegální migrant, protože jsem zde nemohl studovat. Pokud jde o mé povolání, tak jsem umývač nádobí v České republice a tehdy jsem šel pěšky z Jugoslávie do Itálie pěšky bez pasu, nelegálně, a byl jsem překvapen, když jsem se dostal do Mnichova, že mne nikdo nikde nezavřel, že jsem dostal oblečení, najíst, ačkoliv jsem pro SRN neudělal vůbec nic, přestože jsem ze čtvrtiny Čech, ze čtvrtiny Němec a z poloviny Maďar. Byl jsem překvapen, že se mi dostalo této pomoci, a to teď říkám také Čechům – teď jste také na řadě, abyste pomohli.“

Herr Gau / už  zase../ omlouvám se -ředitel  sudetoněmeckého  kanclu v  Praze!! už  zas e říká  těm  ubohým  a hloupým  Čechům co musí a kde  jsou zase na řadě! Protože  on  je  dnes  sudetoněmecký  světlonosič!

„My se nezabýváme jen sudetsko-německou tématikou. Navštíví nás také v nejbližší době skupina muslimských žen z Weidenu. Téma muslimů musíme v České republice neustále vysvětlovat. Tady se o tom hovoří, ale nikdo to nezažil. Takže ve spolupráci s muslimskými ženami připravujeme program na listopad, kde budeme hovořit o těchto menšinách a islámu, který patří k Německu a k německé kultuře a proto k tomu musíme hovořit a diskutovat.“

Už mám  fakt  dost  i já! Musím se  z  toho  vzpamatovat  – respektive  podstoupit  nějakou  vnitřní  očistu  a detoxikaci  organismu. Jen  bych  rád  tomuhle  týpkovi vzkázal,  že  v Německu  si  s muslimskými  ženami  může  provozovat a organizovat  co  chce. Ale  tady  je  zatím  ještě  pořád  jiný  stát. Kde je  jen a jen  hostem. Občanství  a státní příslušnosti, jak jsem  vyrozuměl, se vzdal  dávno. Je  tu  hostem.  Dám mu radu  zdarma, dobrou  radu  samozřejmě – udělá  velmi  dobře, když  se bude  jako host  chovat. To  jest  nenápadně  tiše a  nebude se nám,  domácím  vměšovat  do  našich  věcí! Tak, jak se na  slušně  vychovaného  hosta  sluší a patří!

Nakonec si  nemohu  odpustit dovětek. Kromě   Parlamentních  listů  jsem  o téhle  totál  eklhaftní  akci  nikde skutečně nenalezl  ani  zmínku!  jako by neexistovala! Nulová  rezonance  v tisku, ve  veřejnoprávním  radiu a pochopitelně  i  v České televizi. Jak jinak.  Proč  nejsem překvapen? Chápu, že měla  na  starosti  nás  seznámit  s  daleko důležitějšími  událostmi  typu:

Nejdelší železniční  tunel v ČR

Požár  v Bangladéši

Češi  jsou  špičko  ve  výrobě  textilních pout

Retrospektiva  Ronyho Plesla

Řeky  plné  vodáků

Letní  tábory  2016

Celý  seznam příspěvků obsažených  v  sobotních  Událostech  na  ČT  naleznete  zde:

Nicméně, kouzlem  nechtěného v sestavě sobotních  příspěvků je  i  ten, který  referuje  o  tom, že  se  sešel  Klub  českého pohraničí  a že  proti  téhle schůzi protestovali  aktivisté. Protože bývalí  péesáci jsou  akutním nebezpečím pro  tuhle  zemi!  Konference  špiček  Landsmanschaftu   v Plzni  a jejich  českých   podržtažků  je  i  ČT  nechal  naprosto  klidné!!!

Jsme  nebo  nejsme  stále  ještě  Českou  republikou? Tou, která  si prožila  Henleina  a jeho ordnery, Karlovarské požadavky, Mnichovský  diktát, vysídlení  Čechů  ze  Sudet, Protektorát?

Podle  soukmenovců  už  zjevně nikoli. Podle  jejich  tuzemských  / nechtějte  na  mně  abych psal českých / pomocníků  už  zjevně  nikoli. Ti  mají  jasno. Tak jasno,  že to Tagung označili  za Komunální  konferenci. Zatím. Ale  to totální  mlčení  sdělovacích  prostředků je  tichem smrtícím.   A Česká televize  ho tou reportáží  o Klubu  českého pohraničí  vygradovala  do  hororového  absurdna!

Nakonec  si  dáme  ještě  pár  fotek z PL:

 

a na konec  ještě  záběr na sou.. pardon na  profesora  Kučera při jeho plamenném projevu na  té  údajné  komunální  konferenci:

Je mi  opravdu  mimořádně  stydno, že  jsem v  sobotu dopoledne  před  plzeňským Countryyardem nebyl osobně! Na  druhou  stranu  – jak jsem tam mohl být, když mi to ČTK zamlčela?

Příště  už  to bude zcela jinak! Pokusný  balonek  byl vypuštěn  v Plzni. Příští  už  bude velmi pravděpodobně  v Praze. A  nebude používán žádný zavádějící  maskovací  název.  A určitě  už  ČTK   přinese ráda  a o po dohodě   s Landsmanschaftem  zevrubnou informaci a  ČT  také poreferuje. Je  to jen  otázka  času. Tohle  byl  průlom. Který  už  bude jen rozšiřován. Například  tím, že zpupnost Landsmanschaftu   a   slouhovská  podlézavost  Hermannů,Kučerů  a  Čižinských  nás  přivede k  tomu,  že tahle „Komunální konference“  se změní  v  řádný  sjezd  Lansmanschaftu  na  území České  republiky. Už  stačí  jen  málo! My  jsme se přece provinili  temnou  stránkou našich  dějin! Nebude trvat  dlouho  než  nám  odněkud  z  Bavor   taková  panská  žádost  dorazí!

Závěrečné poděkování:

Patří bezesporu  redakci a spolupracovníkům  Parlamentních  listů. Bez  nich  by  tahle, pro  mne  osobně  domácí  událost  roku, úplně  zapadla, ačkoli nesmí!!!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.