Česká emancipace


napsala  Věra  Říhová

Jako česká feministka se cítím být Xaverem oslovena, rep jeho nedávným článkem na Kose. Xaver sice hezky popisuje současnou úroveň české společnosti, ale nic k tomu nedodává, nic nevysvětluje. O jaké pomstě to proboha mluví ?

Úvodem si řekněme, že americký styl feminismu se v Čechách nikdy neuchytil, protože o něj nestojí ani samotné české ženy. Tuzemské  ženy po revoluci opravdu chtěly pouze rovnoprávnost, kterou za socialismu sice měly danou v ústavě, ale v praxi byla silně popírána. České ženy opravdu nechtěly nic jiného nežli stejná práva a stejné povinnosti. Je mi vždy smutno, když v 21.století slyším nebo čtu názor muže, že žena není člověk a že by se měly vrátit staré časy Božího přikázání. Do emancipace vstupovaly i jiné civilizační faktory, především prudký nástup moderních technologií, změna společenských struktur, kapitalizační ideály a potřeby. České ženy nikdy nechtěly mužům vládnout, vždy chtěly s muži spolupracovat a o všechno se dělit. Proboha, proč musíme ještě v roce 2016 někomu vysvětlovat, že žena je také člověk stejně jako muž ? Já to nechápu.

Současný stav společnosti je tak složitý, že ho nelze ani uceleně popsat. Čtvrtstoletí svobody za sebou zanechalo znatelné stopy. Dnes si mnozí muži ztěžují na přílišnou emancipaci, na ztrátu mužské pozice ve společnosti, na zanikání klasické formy rodiny. A svádí se to na ženy. Viz :

https://www.novinky.cz/komentare/411996-komentar-za-vsim-hledej-zenu-jiri-pehe.html

Vraťme se malý kousek do minulosti – do socialismu. Ženy měly ústavou zaručenou rovnoprávnost. V praxi to znamenalo, že jejich povinností bylo chodit do práce stejně jako chodili muži se stejnou pracovní dobou. Soukromý život byl řízen vládní a stranickou rodinnou politikou. To znamenalo, že povinností muže bylo živit rodinu, což si většina mužů vykládala jako odevzdání výplaty do rodinné kasy a tím to pro ně končilo i když v mnoha rodinách byla zavedena praxe dvojího financování rodiny, kdy muž financoval rodinný dům a inkaso, zatímco žena ze své mzdy živila a šatila členy rodiny a jinak zabezpečovala chod domácnosti včetně drobných spotřebičů. V době socialismu už nastupoval poválečný ateismus mocně podporovaný komunistickou ideologií, jednoduše řečeno : náboženství bylo zakázáno. Tím padlo přesvědčení, že žena je podřízena muži z vůle Boží a její povinnost pečovat o muže, děti a rodinný krb je dána přírodou. Komunisté vyměnili pouze Boha za vědu a přírodní zákony a rodinnou povinnost ženy prohlásili za vědecky podloženou přírodní zákonitost se slovy, že žena je od přírody milující pečovatelka a ošetřovatelka.

K tomu byly podřízeny nezákonné a protiústavní praktiky :

1. Ženy měly 30 – 50% mzdy mužů a to často za naprosto stejnou práci na stejném pracovišti. Ženy nebyly schopné ze svého malého platu uživit děti a zaplatit současně inkaso za byt. Komunisté to odůvodňovali povinností muže živitele. Stoprocentně neuznávali ženu živitelku, každé rozvedené ženě bylo doporučováno, ať si najde nového živitele. Domácí násilí za socialismu jenom kvetlo, mnoho žen i dětí bylo ze strany mužů týráno a mláceno, aniž by měly ženy naději takové manželství opustit.

2. Byty státní i podnikové se přidělovaly pouze ženatým mužům. Žena neměla žádné právo na byt ani v případě, že ji i děti manžel opustil. Každé ženě bylo jasně řečeno, ať si najde jiného muže. Výjimkou byly pracovní přidělenky do pohraničí v rámci osídlování Sudet. Bezdomovectví se trestalo několika lety vězení stejně jako příživnictví, ženě, která neměla kam jít, se odebíraly děti a předávaly se do ústavů. Tisíce a tisíce takových případů se dodnes ještě v rodinách řeší a například pořad ČT „Dopis pro tebe“ takových případů zveřejnil velké množství.

3. Svobodné dívky neměly právo na antikoncepci. Byly společností nucené, aby žily jako jeptišky až do svatby, a pokud otěhotněly, musely se vdávat. Koncem 80.let se již veřejně přiznávalo, že většina českých manželství byla uzavřena z důvodu těhotenství ženy. Dokonce dívky, které otěhotněly a nevěděly s kým, což se často stávalo na svazáckých pijatikách zvaných čaje nebo schůze, nedostávaly ani dětské přídavky ani mateřskou. Museli je živit rodiče nebo se musely za někoho provdat.

4. Každá žena před nástupem do zaměstnání musela na gynekologickou prohlídku a v případě těhotenství nebyla přijata do zaměstnání, pokud neměla nějakou stranickou přímluvu – pak ji přijali na nějakou lehkou pomocnou práci za tehdy minimální mzdu. Zůstala naprosto bez prostředků, odkázána na svého živitele – manžela nebo rodiče.

Jak vypadal socialistický model rodiny ? Žena ráno v pět hodin vstala, odvedla děti do jeslí, do školky a do družiny, odpracovala si svou směnu v zaměstnání, obešla všechny obchody, protože žádné markety nebyly a pro mléko, maso a zeleninu se musela vystát fronta pokaždé v jiném obchodě. S narvanými taškami v ruce (s autem se ještě nenakupovalo, auto měl jen málokdo a rozhodně ne na nákupy), běžela žena do jeslí, do školky a do družiny, aby pak s dětmi za ruku běžela koupit dětské botičky do Obuvi, šatičky do textilní konfekce a žárovku do Elektry. Večer se připlahočila domů, aby nastoupila druhou směnu u sporáku, u pračky, u vysavače a domácích úkolů s dětmi. Když konečně děti usnuly a ona domyla nádobí, mohla si trochu vydechnout, pokud ještě nemusela obsloužit muže v posteli, protože to byla její manželská povinnost. Takhle žily naše matky a babičky. Muži po práci spravedlivě odpočívali na gauči, v hospodě, na schůzi či u nějakého koníčka, doma pracovali jen výjimečně a pouze o víkendu, kdy nemuseli do zaměstnání.

Na základních školách jsme měli oddělenou výuku chlapců a dívek. Chlapci chodili na pozemky a do dílen, dívky se učily vařit, háčkování a pletení, péči o dítě. Od malička nám bylo vštěpováno, jakou společenskou roli mají ženy a muži, především nám dívkám bylo vtloukáno do hlavy, co všechno musíme. Starší generace žen – naše matky a babičky se tvrdě dožadovaly toho, abychom žily podle jejich tradičních rodinných vzorů z dob křesťanského feudalismu. Komentovaly to slovy : „My jsme také musely!“ Stále jsme se ještě učily být tím chytrým podřízeným krkem, který umí kroutit hlavou rodiny. Učily jsme se, že láska prochází žaludkem a podobné blbosti, aby chytrá žena měla jistotu, že na ni bude muž hodný a občas ji vezme do společnosti nebo jí milostivě něco koupí. Každý manželský nezdar byl přisuzován ženě, protože to byla její povinnost pečovat o domácí pohodu, a pokud ji muž doma mlátil, byla to její vinna, neboť mu špatně sloužila, popřípadě byla totálně blbá a zasloužila si to.

Tak přesně proti tomuhle komunistickému modelu rodiny jsme se my – tehdy mladé dívky bouřily. Odmítaly jsme žít jako rodinné otrokyně. Znovu opakuji, že domácí násilí v době socialismu jenom kvetlo, protože ženy neměly kam odejít a neměly se ani čím živit. Rozvedené ženy se většinou stěhovaly zpátky k rodičům nebo si rychle hledaly nového partnera. Při tomhle rodinném modelu měly ženy veškeré socialistické společenské povinnosti stejné jako muži samozřejmě v rámci ústavní rovnoprávnosti – musely chodit na socialistické brigády, začleňovat se do činnosti Národní fronty a tak dále. Nemusely na vojnu. Nesměly chodit do hospody – tam chodily jenom prostitutky. Někdy jsme si připadaly jako černoši v Americe. Žena ještě před revolucí byla mnohými muži (ale už ne všemi, už nemůžeme paušalizovat) považována za majetek muže, především se tak dělo na venkově.

Ještě se někdo diví, že v 80. letech jsme se my mladé ženy proti takové praxi – skloubení socialistické pracovní rovnosti s křesťanským pojetím rodiny, postavily ? Ještě se někdo diví, že se z nás po revoluci staly feministky ? Každému, kdo nás odsuzuje, jako to soustavně dělá Jiří Pehe, doporučuji, ať si to laskavě na chvíli zkusí. Jestli to vydrží alespoň půl roku, smeknu před ním klobouk.

I ten největší intelektuál, který byl k ženám laskavý a podržel jim kabát či dveře popřípadě přinesl květiny, se přišel domů najíst a pro čisté prádlo, aniž by doma hnul prstem. Když k tomu ještě přičteme tisíce ponižujících a urážlivých vtipů o slepičím mozku a oblíbenou větu Aloise Jiráska z Pověstí českých: „Běda mužům, kterým žena vládne!“, nemůžeme se nástupu feminismu divit.

Samozřejmě, že i v době socialistické se lidé měli rádi, zamilovávali se a brali se z lásky. I takové případy byly. Domluvených sňatků rodiči už bylo opravdu poskrovnu, i když ještě existovaly. Ale co si budeme namlouvat, mladí lidé velmi často uzavírali sňatek z důvodu těhotenství. Svobodné ženy neměly právo na antikoncepci – i to byla součást socialistické rodinné politiky. V druhé polovině osmdesátých let prudce narůstala rozvodovost do tří let po svatbě takových nucených manželství a situace se rozebírala v Rudém právu, v Mladé frontě, na svazáckých a stranických schůzích. Nikdo nevěděl, co s tím.

A pak přišel listopad 1989. V 90.letech si ženy vydobyly právo na antikoncepci, právo na byt a dožadovaly se vyrovnávání mezd na úroveň mužů, což se zatím ještě úplně nepodařilo. Do toho vstoupila kapitalistická idea svobody a individualismu včetně moderní technologie domácností ze západních zemí. Rodinná politika se nadobro rozpadla a dospěla až do dnešní podoby. Pro pořádek si to shrňme :

1. feminizace a emancipace – ženy odmítly socialistickou úřední diskriminaci

ženy odmítaly být rodinnými služkami a majetkem muže

2. nástup moderních technologií do domácností

s otevřením mezinárodního trhu nemají feministky vůbec nic společného, majitelé nadnárodních firem a bank i hybatelé světového obchodního trhu jsou muži

3. nástup mezinárodní politiky směřující k masovému úbytku obyvatelstva

ani s tímhle nemají feministky vůbec nic společného, je to čistě a stoprocentně záležitost politiky mužů

Klausovou vládou počínaje nastoupil do slova boj proti mateřství, zrušily se jesle, většina mateřských školek, plošné přídavky na děti se změnily na sociální dávky pro nezaměstnané a nejnižší chudinu, mimoškolní výchova dětí se zprivatizovala, neplacení alimentů se tolerovalo, matky s malými dětmi jsou dodnes pracovně diskriminovány u zaměstnavatelů s tichou podporou všech politických stran. Evropští politici razili ideologii svobodného bezdětného člověka kvůli vyšším ziskům, neboť jen takto bylo zapotřebí dvojnásobného množství bytů a domů, tím pádem se prodalo daleko více zboží a služeb. Všichni zaměstnavatelé dodnes upřednostňují bezdětné ženy, diskriminují mladé dívky tím, že určitě půjdou na mateřskou dovolenou a tím nejsou pro zaměstnavatele atraktivní. Dodnes si zaměstnavatelé nedokáží poradit s matkou, diskriminují ji kvůli dětské nemocnosti a mateřským povinnostem a to dokonce i v případě, že žena – matka prokáže, že má zajištěné hlídání svou matkou v důchodu nebo chůvou.

Ptám se : Co s tím mají společného feministky ? Jestli někdy někdo slyšel nebo četl o jediné feministce, která by nutila nebo přesvědčovala politiky a podnikatele, aby ženy – matky diskriminovali, ať mi to přes vlka napíše.

Máme rok 2016. Podle statistických údajů a různých průzkumů žije 70% dětí s jedním rodičem, převážně s matkou. Z těchto dětí 70% nedostává od druhého rodiče pravidelně alimenty a druhý rodič se nijak nepodílí na výchově dítěte. To je holá skutečnost. 90% žen touží po dítěti, zatímco u mužů je to zhruba 40%, dalších 20% mužů je ochotno se s jedním dítětem smířit. Odhaduje se, že pouze 10% žen odmítá mít děti a hodlají se plně věnovat kariéře či něčemu jinému. Třicetiprocentní rozdíl mezi muži a ženami, které chtějí živit a vychovávat děti, už musí se společností zamávat. Dodnes matky samoživitelky slyší klišé typu:

– měla sis najít slušného muže,

– neměla sis bez živitele pořizovat dítě.

Kde má těch 30% žen hledat zodpovědného muže, který bude ochotný a schopný živit rodinu a vychovávat děti ? Diví se někdo, že některé z nich dnes pošilhávají po cizincích, kteří ještě mají vztah k rodině? Nebo dokonce k registrovanému partnerství heterosexuálních žen z ekonomických důvodů? Jedno takové partnerství kvůli hypotéce na byt osobně znám. Naštěstí je takových žen opravdu málo. Ostatní ženy řeší už téměř 30 let pořád stejný problém, jak se s dětmi uživit. Díky, moc díky, Vidláku, za váš poslední článek. Je důkazem toho, že i těch 40% zodpovědných mužů cítí současnou politiku stejně jako my české feministky. České feministky nikdy nebojovaly proti rodině.

Kdo dokázal dočíst až sem, jistě si teď říká, že jsem feministicky zaujatá proti mužům. Vůbec ne. České feministky nikdy svůj boj za rovnoprávnost nepostavily na boji proti mužům. Sama jsem si vychovala syna k nadšené výchově dětí a v tomto duchu muže podporuji. Děti otce potřebují, ženy potřebují podporu a lásku muže. Jsem šťastná, že to v naší zemi není ještě tak strašné, že máme alespoň těch 40% mužů, kteří touží po dětech, zakládají rodiny a o děti spolu s manželkou, přítelkyní někdy i samostatně pečují a vychovávají je. Jsem ráda i za těch 20% mužů, kteří se dítěti nebrání a jsou schopní i ochotní ženám a matkám pomáhat.

Vůbec to z nich nedělá mamánky ani podpantofláky, vůbec jim to neubírá na mužnosti, na cti ani mužské důstojnosti. Mám kolem sebe spoustu mladých statných mužů, kteří jsou dobrými manžely i otci, a přitom zůstali opravdovými muži se všemi mužskými přednostmi a nectnostmi, které k životu patří. Skutečnost, že naši muži slábnou, stávají se z nich mazánci a mamánci je částečně způsobená moderní technologií a částečně mužskou leností. Dnes už málokdo ručně štípe dříví, málokdo vykonává fyzicky náročnou práci, na všechno máme technologii a správně vrčící přístroje, které dokáží ovládat i slabé ženy. Žijeme ve společnosti, kde nám svaly u počítačů nenarostou, kde i v paneláku s automatickou pračkou a myčkou nemají muži co na práci. Tohle přeci není vinna feministek. Co mají feministky společného s technologickým rozvojem ? Vůbec nic.

Všimli jste si, že po zahradách jezdí se sekačkou stále častěji ženy ? Proč jejich muži nezvednou zadek od televize a nejdou trávu posekat a uklidit ?

Všimli jste si, stejně jako Jiří Pehe, že na českých středních a vysokých školách převažují ženy ? Kdo nebo co mladým mužům brání ve studiu ? Máme přece svobodu. Je to snad vina žen, nebo feministek, že se mladým mužům nechce studovat ?

Všimli jste si stále častěji kladené otázky žen : „K čemu nám ti chlapi jsou dobří kromě oplodnění a peněz ?“ Čekáme na odpověď mužů. Naštěstí tuto otázku dokáže tak zhruba 60% mužů zodpovědět, protože si dokáží své místo v rodinném životě najít. To je pro naši společnost pořád ještě dobré.

Všimli jste si, že v souvislosti s nastávající migrací muslimů se nikdo neptá, kdo bude chránit naše ženy a děti ? Muži se ptají, kdo bude chránit naše hranice. Trochu z toho mám pocit, že se vlastně ptají, kdo bude chránit jejich pohodlné zadky a snadno nabyté majetky. Napadne vůbec někdy naši českou smetánku, jak politickou tak kavárenskou, že ženy tady nejsou na obtíž ?

Všimli jste si, jak často se žehrá nad tím, že ženy rozmazlují své syny a špatně je vychovávají ? Co brání mužům v tom, aby se ve vyšší míře zhostili úlohy otců a své syny si po chlapsku vychovávali ? Někdo jim to snad zakazuje ? Nebo se otcovské role zřekli dobrovolně a na základě vlastního svobodného rozhodnutí ? Nesvádějme na ženy, které dělají všechno, co umí, že zodpovídají za svobodné rozhodnutí mužů. Nezodpovídají.

Naprosto chápu strach mužů ze ztráty nadvlády, společenské moci nad penězi a majetkem, moci politické i rodinné. Ale muži se té nadvlády vzdali sami ze své lenosti a touhy si hrát, svádět to na feminizaci je slabošské a hloupé. Ženy se chtějí jenom uživit a mít děti, aniž by kvůli tomu musely otročit a žít jako méněcenné bytosti. Jiří Pehe a jemu podobní burcují společnost a varují před nadvládou žen. Chtěli by návrat feudálních křesťanských hodnot, aby si mohli připadat více důležití a potřební. Chtěli by se zbavit ženské konkurence, aby se nemuseli více snažit, aby nebyla ohrožená jejich vůdcovská pozice. Chtěli by ženu vrátit zpátky do povinné role pečovatelky a služky. Naštěstí už jsou tito lidé staří páprdové, kteří si se svou tradiční rolí danou Bohem a přírodními zákony vezmou brzy do hrobu.

Dnešní mladí lidé po čtvrtstoletí svobody a ženské feminizace přemýšlejí úplně jinak. Nikdo jim od narození nevtlouká do hlavy nějakou rozdílnou úlohu a proto se necítí být rozdílní jinak, nežli podle zákonů přírody. Lidé jsou savci a podle toho mají rozdělenou úlohu – žena má dělohu a mateřské mléko, muž má spermie. Na vzniku nového života se podílejí stejnou měrou. Až takhle jednoduché to je. Fyzická síla, psychická síla a inteligence jsou záležitostí technologické vyspělosti společnosti. Na mamuta muži potřebovali opravdu velikou fyzickou sílu, na boj muže proti muži potřebovali i psychickou sílu. Jakou fyzickou a psychickou sílu potřebují na ťukání do počítače nebo na mačkání čudlíků různých přístrojů a strojů ?

Čtvrtstoletí svobody prokázalo, že ženy a muži si nemají co vyčítat ani závidět ohledně schopností a dovedností. Ženy stejně jako muži jsou schopné vysoké inteligence a stejně tak absolutní hlouposti, jsou stejnou měrou schopné všeho nebo naprosto neschopné, jsou hodné a milující jako mnozí muži, jsou satorie a bestie stejně jako někteří muži. Jsou ženy, které s lehkým srdcem opouštějí své děti, týrají je a některé i zabíjejí. Ženské věznice by mohly vyprávět. Žádný Bůh ani příroda z nich milující pečovatelky neudělaly. Kromě vzniku nového života žádná jiná mužská a ženská role neexistuje. Muž má svaly a větší fyzickou sílu proto, aby chránil ženu v době porodu a kojení. Všechno ostatní je už pouze vzájemná spolupráce dvou rovnocenných a rovnoprávných jedinců. Existují většinové ženské a mužské schopnosti, záliby a potřeby dané společenským uspořádáním a společenskými zvyky. Ženskost a chlapáctví jsou dané tělesnými znaky, někomu se líbí, jinému ne. Některé ženy upřednostňují statné silné muže, jiné mají raději slabé a hodné mazlíky. Někteří muži milují prsaté bulimičky, jiní prdelaté maminy. Je to otázka svobodné volby a nikoliv feminismu.

Rodinná politika dělnické třídy se neslučuje s nástupem 4.generace digitální techniky. Až budou pracovat pouze roboti, nikdo nebude potřebovat zaměstnance. Když vidím nezaměstnanou mládež převážně mužského pohlaví v Řecku, Španělsku a v Itálii, přemýšlím o tom, jestli se do Evropy nedostává nějaký nový společenský trend, ve kterém budou muži dobří už jenom k inseminaci. Alespoň do té doby, nežli věda a technika dokáže vyrobit umělou mimotělní dělohu. Otázkou zatím zůstává, kdo bude nakupovat zboží a služby, až klesne počet obyvatelstva. Z čeho budou bohatí bohatnout, když roboti nic nepotřebují kromě energie a údržby ? Zatím ženy rodí nové spotřebitele, aby bylo komu prodávat. Moderní technologie ženám umožňuje vychovávat děti bez mužů a mužům umožňuje nestarat se o rodinu. Tak s tímhle také nemá feminismus vůbec nic společného.

Možná se teď mnozí chytáte za hlavu a říkáte si, jak je to strašný chaos. Máte pravdu. Je! Už od revoluce se celá evropská politika snaží donutit ženy, aby se vzdaly dětí, a my všichni k tomu mlčíme. Od dob Topolánkovy vlády je to stále horší a horší. Co ženám jiného zbývá, když se dětí nehodlají vzdát ? Co mají dělat, když klesá počet mužů ochotných a schopných děti živit a vychovávat ? Často čtu a slýchávám, že dnešní ženy děti nechtějí, maximálně jedno nebo dvě. Je to pravda. Víc jich totiž nejsou schopné samostatně uživit a vychovat, na víc dětí potřebují ženy pomoc a podporu muže a to musí muži chtít. Na druhou stranu si ženy dítě pořizují navzdory zrušeným školkám a jeslím, navzdory diskriminaci u zaměstnavatelů, navzdory bídě a životu na sociálních dávkách, navzdory osamělému životu, starostem a dřině, aby dítě samy uživily a zaplatily bydlení i vzdělání. Jak taková mediálně proklamovaná neochota žen rodit děti koresponduje s dlouholetým požadavkem svobodných žen na vlády, aby konečně povolily umělé oplodnění svobodným ženám ? Já tento požadavek sleduji minimálně 15 let, každá vláda se tomu úporně brání s odůvodněním, že pak už ženy nebudou muže vůbec k ničemu potřebovat. Ale proč ? Kam se ztratila úloha muže ve společnosti ?

Pořád to nějak nemůžu pochopit. Je to skutečně vina feministek ? Žen, které prokázaly, že křesťanské řeči o méněcennosti a nutné podřízenosti žen jsou jenom středověké kecy ? Že všechny ty řeči o slabých a hloupých ženách, které se hodí jenom do kuchyně a do postele, nemají v přírodě naprosto žádný přirozený podklad ? Ženy za posledních 30 let prokázaly, že jsou stejně inteligentní a schopné jako muži. Je to snad jejich vina, že se mužům nechce studovat a proto na školách převažují dívky ? Je to snad jejich vina, že více než polovina mužů si chce pouze užívat a nehodlá nést žádnou odpovědnost ? Neznám ženu, která by bránila nebo dokonce zakazovala mužům, aby se vzdělávali a snažili se, aby se dřeli a starali, nesli odpovědnost za druhé. Je to jenom jejich svobodná vůle.

Nevím, co s tím. Neznám způsob, jakým lze zastavit valící se rozbouřenou řeku. Dnešní změkčilé a líné digitální chlapce, kteří nikdy nedospějí v muže bez ohledu na sexuální orientaci, už nikdo nepřevychová. Technika jim sebrala testosteron, svaly, vůli, zodpovědnost. Stávají se z nich nepotřební trubci. Je to záležitost technologického vývoje a státní politiky. Nesvádějme to na feministky, nemají s tím vůbec nic společného. Nebo si snad opravdu někdo myslí, že záležitost mzdové rovnosti oslabuje svaly mužů ?

Naštěstí se trubci nestávají ze všech. Naštěstí je tu spousta mužů, kteří pochopili, že jejich nová společenská úloha je ve spolupráci se ženami na rodině, výchově dětí a domácnosti, na spolupráci v soukromých firmách, kde je zapotřebí ženský i mužský faktor, pochopili, že lze žít společně a rovnoprávně, že přebalovat dítě nebo umývat nádobí vůbec neubírá na mužské důstojnosti ani na hladině testosteronu, protože mají kolem sebe dostatečné množství příležitostí, kde si mohou adrenalinově po chlapsku zamachrovat a jejich ženy je v tom podporují, neboť jim dělá radost mít doma pořádného chlapa. Takoví muži si svou cestu našli, našli si svoje místo na slunci. Taková cesta se nedá všeobecně vyjádřit žádným pravidlem, protože je výsledkem svobodného konání každého jednotlivce. Chce to jenom zvednout zadek, zapnout mozek a aktivně se zapojit. Jako to dělá například Vidlák nebo můj syn, který strávil rok na mateřské dovolené, vaří, myje nádobí a vychovává děti, aniž by to jakkoliv ubralo na jeho mužnosti a chlapácké důstojnosti. Vezme rodinu na hory, sjíždět řeku, na fotbal nebo na hokej, umí po vojensku zavelet stejně jako vyměnit kola u auta nebo postavit nábytek. Jsem ochotná Xavera pozvat k sobě domů na návštěvu, aby mu můj syn vysvětlil, jak se to dělá, a ukázal, že to jde, když se chce.

Jsem šťastná, že máme kolem sebe dostatek přírody a malých vesnic, ve kterých vyrůstají skuteční muži a skutečné ženy. Jsem šťastná, že se nám na venkov vrací inteligentní a zodpovědná mládež. Ráda mezi ně chodím a jezdím a těším se jejich společnosti. Vidím jejich rovnoprávný, přátelský vztah, který nijak nenarušuje přirozenou úlohu ženy a muže na základě přírodních zákonů a nikoliv nějakého přiblblého křesťanství nebo šovinismu. Ženy jako rodičky a muže jako ochránce, všechno ostatní je společné, rovnoprávné a na základě svobodné dohody. Výživa rodiny a veškeré domácí práce pěkně fifty fifty podle znalostí a schopností každého jedince, chcete-li i na základě fyzické síly, která je na venkově stále ještě zapotřebí, a jemné citlivé estetiky žen, která je vidět na všech zahrádkách. To je přesně to, po čem jsme toužily, to je ten výsledek českého feminismu. Jsem ráda, že jsem se po čtyřiceti letech dočkala toho, po čem jsem jako mladičká dívenka toužila. Naše tehdejší vzpoura proti společenským zvyklostem přinesla své ovoce. Věřím, že dnešní mladí lidé na venkově a v malých městech dokáží udržet nový rodinný trend mimo většinovou digitální společnost, která se řítí, ani sama neví, kam.

Xaver píše : Ženy totiž už získaly dost, nepotřebují cosi jako pomstu.

Nechápu, co Xaver myslí tím DOST. Ženy jsou zdravější a žijí déle, protože o sebe více dbají, protože se starají o své zdraví. Brání snad feministky mužům, aby dělali to samé ? Nebo za špatný zdravotní stav mužů zodpovídá Bůh či příroda ? Nevěřte tomu, to jsou jen šovinistické kecy.

Xaver píše : Emancipace učinila muže měkčími, citlivějšími, přístupnějšími, pracovně univerzálnějšími a mnohdy šikovnějšími, než bývalo zvykem, ale chlapsky degradovanými, až někdy „uťápnutými“.

Chce snad Xaver tvrdit, že to byly feministky, kdo zrušil základní vojenskou službu ? Nebo snad feministky nutí muže sedět u počítače a hrát přiblblé hry ? Nutí muže chodit do hospody, do heren, kasín a do bordelů ? Byly to snad feministky, kdo vymyslel a schválil zákony, které dnes máme ? Vláda, parlament a senát je přeci záležitostí převážně mužů. Už někdy někdo slyšel o lobistkách feminismu na vládu, senát a parlament ? Rušily feministky dětská hřiště a zájmové kroužky ve školách ?

Xaver píše : Emancipace by měla znamenat férovou dělbu úkolů (přitom je výhodou, když oba umí „všechno“), méně myslet na sebe, na své sebeuplatnění, nepřemýšlet přednostně v kategorii muž-žena, ale raději o společném řešení úkolů a o společných zájmech.

Tak s tím naprosto souhlasím. To je také cílem českých feministek. Nechápu, co je ponižujícího na mytí nádobí. Proč je to ponižující pro muže a není pro ženu ? Když férová dělba práce, tak férová včetně mytí nádobí. Proč Xaver rozděluje domácí práce na ponižující pro muže a vhodné pro ženy ? Protože jsou pro něho ženy stále ještě ponížené ? Domácí práce jsou jenom práce, neznají feminismus ani šovinismus, je to jenom obyčejná práce, kterou zvládne malé dítě. Není žádná domácí práce, která je důstojná pro jednoho a ponižující pro druhého.

Naše dnešní společnost brečí, že je nedostatek dělníků, protože fyzická práce – především ta mužská, není důstojná člověka 21.století, a proto nemá v továrnách a na polích kdo pracovat a z tohoto důvodu sem musíme přijímat cizince, například Ukrajince. Jo, to jsou ještě pořádní chlapi. Kdo brání našim mužům vykonávat mužsky důstojnou fyzicky náročnou práci, která by je mohla chlapsky uspokojovat ? Feministky ? Nebo je to mužská lenost a odpor ke špíně a tělesnému pachu ? Být skutečným chlapem totiž znamená se občas pořádně zamazat a smrdět potem, protože neexistuje deodorant, který by takové množství pracovně vypoceného pachu utlumil. Kdo prosazuje dnešní trend navoněných hubených kravaťáků ? Kdo odsuzuje páchnoucí dělníky v autobusech a tramvajích, kterým zaměstnavatel neumožňuje se na konci pracovní směny vykoupat a převléknout do čistého voňavého prádla, protože to navyšuje náklady ? Jsou to snad feministky, kdo prosazuje trend gayů a lesbiček ?

Muži, probůh nepouštějte ženy do politiky! – napsala Edita  11,9, 2016 na Kose

Pro Xavera je to jistě pohlazení na duši od té správné ženy. Bohužel Edita nemá nejmenší tušení o tom, jak se dělá politika uvnitř politických stran a jaké ženy se do vyšších politických sfér pouštějí. Dělá se to právě na základě šovinismu a na základě prastarých feudálních křesťanských hodnot. Do vyšší politiky se dostane pouze ta žena, která umí držet pusu, držet basu a držet se stranické linie. Ale je možné, že se k nám „ta správná role ženy“ zase vrátí, až se u nás prosadí muslimské náboženství. Pak bude s emancipací a feminismem konečně ámen ! Budou pak čeští muži spokojení ?

Vlkův  dodatek.

Paní Věra  mne požádala, jestli bych  k  tomu  nepustil diskusi. Než  jsem  tenhle  její článek přečetl, byl jsem rozhodnut  odmítnout. Především proto, že  budu  mimo internet a nechávat  Kosu jako sirotka, zejména  tehdy,  když nutně  budou létat  jiskry, se mi vůbec  nechtělo. Ale po redakci  článku  vidím, že  diskuse  je  naprostá  nutnost. Sám bych se do ní  s vervou  zapojil, kdybych  toho byl technicky  schopen.Vůbec nepochybuji, že  diskuse bude mít  jak hodně  diskutujících, tak  že bude  mimořádně  bouřlivá.

Takže  otevírám  diskusi. K tomu dvě poznámky- vlastně  jedna prosba  a jedno  stručné konstatování:

Prosba:

Neudělejte  mi  z Kosy  kůlničku na  dříví, když nemám možnost  zasáhnout

Konstatování:

leckterého z  vás  nepochybně  chytne  spamový  filtr, takže  se  vaše  příspěvky  do diskuse neobjeví. Když se neobjeví  je zbytečné je znovu  opakovat. A ještě  zbytečnější  je  u mne mailem provádět  reklamaci. Prostě  to berte  jako   fakt, že  vlk  je  někde  v Tramtárii, v naprosto polních  podmínkách a  že  když mu  naběhne  internet, náhodou,  tak  to uvolní  sám.

Díky za pochopení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Věřina cesta se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

78 reakcí na Česká emancipace

 1. vlkp napsal:

  omlouvám se všem!Zapomněl jsem nastavit diskusi.Už to jde

 2. Josef K. napsal:

  Paní motá dohromady páté přes deváté. Zvláště u jejich vzpomínek na socík si říkám, lze-li se prolhat k pravdě. Svět a tak i lidské vztahy budou vždy rozmanité, tu převládne žena, tu muž, tu si budou rovni. Společnost jako celek se bude ubírat chvíli tím směrem pak trochu jiným, co bylo dnes, zítra bude jinak.
  Paní vyjmenovala, co vše by měl dělat muž, zajímalo by mě co v rámci rovnoprávnosti má tedy dělat žena. Pokud pravidelně doma vařím a miji nádobí, smím vyžadovat, aby žena vyměnila kola u auta, popřípadě ohoblovala prkna na nábytek, který požaduje? Myslíte si, že je to blbá otázka? Já rovněž.
  PS: Nechce se mi to dohledávat, ale statisticky více domácího násilí páchají ženy, zřejmě je v tom zahrnuto vraždění novorozeňat po porodu, které muži téměř nepáchají.

  • Gerd napsal:

   Pochopitelně, tradičně mužské a ženské práce přeci v rovnoprávném postavení muže a ženy neexistují. Chce-li tedy žena vyměnit kolo u auta, musí si poradit sama nebo si na to najme muže či ženu, kteří takovou práci umí.

  • Věra Říhová napsal:

   Souhlasím s Gerdem. Moje dcera jezdí s velkou dodávkou mezinárodní dopravu a kolo si umí vyměnit sama stejně jako udělat opravy se kterými se nemusí do servisu. Umí vyměnit i kolo u kamionu. Ohoblovat prkna, postavit nábytek, vymalovat byt, natírat atd. umím i já a dělám to celý život.

   • Josef K. napsal:

    Takže jsem to pochopil správně, že mám požádat svoji ženu, aby požádala Vaši dceru popřípadě Vás, aby jste mi vyměnila kolo u auta? Není to příliš komplikované? Jak se mám srovnat s tím, že se raději zajímá o domácí kosmetiku, jógu a květiny? Dokonce ani derivovat neumí. Tak!

    • Věra Říhová napsal:

     Ale na tom přeci není vůbec nic špatného. Proč jste se rozčílil ? Já přeci v článku píši, že každý dělá to, co umí. Práce je jenom práce a ta nezná feminismus a šovinismus. Vždyť je to hezké, když o sebe žena dbá a vy ji pomáháte jako muž, máte to tak nastavené a dohodnuté a vyhovuje vám to a tak je to správné.
     Žádná česká feministka nikdy nedělala z žen chlapáky a z mužů mamánky. My jenom prosazujeme právní svobodu a společenskou rovnost, nic jiného. Proč by žena nemohla řídit kamion nebo hrát hokej a fotbal, když ji to baví, stejně tak mnohé muže baví vaření – to je dnes velká móda. Koho by nepotěšil pohled na šťastné děti po boku otce, se kterým dovádějí. Já jich kolem sebe vidím spoustu a na žádné mužnosti jim to neubírá.

     • Josef K. napsal:

      A nechtěla jste tedy napsat článek o obyčejné lidské slušnosti, spravedlnosti, rovnoprávnosti a toleranci a poněkud nešťastně jste to zabalila do vyčpělého a z pricipu si odporujícího feminismu?

     • Věra Říhová napsal:

      Nezabalila jsem to nešťastně já, ale Xaver. Odpovídala jsem mu na obvinění lidí, kteří za současný politický a ekonomický stav nemohou. Jestliže píši lidí, tak proto, že i mnozí muži jsou dnes feministé. O tom se velmi málo ví.

 3. Michal napsal:

  CIt.: „Kde má těch 30% žen hledat zodpovědného muže, který bude ochotný a schopný živit rodinu a vychovávat děti ? Diví se někdo, že některé z nich dnes pošilhávají po cizincích, kteří ještě mají vztah k rodině?“
  … pošilhávají po cizincích, kteří ještě nejsou postiženi feministickou výchovou …

 4. Gerd napsal:

  Paní Říhová,
  existují jisté genetické dispozice, které nejde překonat. prostě muži se rodí s nějakými genetickými dispozicemi a ženy také. Ženy dosahující vrcholných úspěchů ve sportu lze hodně často zaměnit s muži a naopak muž těžko kdy bude mít děti. Takže pokud bude někdy objevena umělá děloha a možnost, aby pouze jeden člověk měl dítě, budou mít dítě samostatně i muži. Jenže takový objev se nepovede a důvodem je obyčejná Příroda, protože koncept mixu dvou rozdílných partnerů zajišťuje dostatečnou genetickou variabilitu. V případě umělé dělohy by si Václav Klaus naklonoval stranu 20 000 Klausů shodného vzhledu i názoru. Vítězem stranických voleb by byl vždy Václav Klaus a kroužkování na kandidátkách by ztratilo smysl – vyhrál by vždy Václav Klaus.
  Mnohem horší by bylo, že by se naklonoval i George Sörös a to by byla teprve tragédie.
  Co se týká oblasti platů, kde ženy pláčí nad většími platy mužů, zde jsou muži obviňováni neprávem. Pokud by pro zaměstnavatele byly ženy opravdu o tolik výhodnější za stejnou práci, jistě by rád vyměnil všechny přeplacené muže za levnější ženy a muži by šli žebrotou. Nebo by muži svými přeplacenými platy klesli na hranici práce žen. Jde o mix znalostí, zkušeností a výhod, a bezdětná žena má stejné možnosti jako muž.
  Bohužel se boj za zrovnoprávnění žen převrátil do opačné fáze, kdy mužům zůstává plnit tradiční roli, tradiční mužské práce, vyžadované chování gentlemana a upřednostňování žen, zaměstnání s platem, který uživí celou rodinu, a polovina domácích prací. Přičemž domácí práce zhusta vykonávají přístroje, které ty nejhorší práce zastanou samy.
  Pračka, myčka nádobí, atd. A jako ženy říkají, že na většinu oprav v domě stejně musí pozvat specialistu, i muži díky postupující emancipaci také umí vykonávat ženské práce a tak ženu prakticky nepotřebují.
  Zajímavé je, že ženy se v krizových situacích rozpomenou na svou ženskou podstatu a chovají se pak podle prastarých vzorů jako slabé ženy, které potřebují ochranu.Nadržování rozvodových soudů ženám je výhodou žen, proti které překvapivě neprotestují.
  Oba partneři (muž a žena) se tedy potřebují jen v oblasti bydlení, zplození dětí a sexuálních radovánek. S vyšší životní úrovní padá oblast společného bydlení, každý si pořídí nějaké své vlastní. Zbývá jen to zplození dětí, a to je hodně krátká doba.

  Dnešní vztah muže a ženy prochází jednou z mnoha krizí, kdy obě pohlaví hledají novou roli ve změněném světě. Do rozbouřeného oceánu života se hodí spíše sesterská bitevní loď, která partnera v případě potřeby podpoří a kašle na to, zda jde o tradičně mužskou nebo ženskou roli. Oba se dobrovolně vzdávají části svých práv samostatného života a přebírají část svých povinností. Bez této skutečně rovnoprávné a dobrovolně poskytované podpory nemá rodina šanci na udržení. Rodinné hodnoty, tedy vzájemnou podporu, znovu objeví až čas krize, která bude kosit samostatné jedince nevybavené schopnostmi pro samostatný život. Přeci jen dva lidé lépe pracují společně a je už dávno vědeckými modely prokázáno, že dva lidé společně vykonají 150% práce oproti tomu, co by vykonali dva samostatní jedinci.

  Rovnoprávný vztah není jen o tom přiřknout výhody ženám, ale je i o tom přiřknout výhody mužům v oblastech, kde dosud ženy nad muži dominují. Zejména v soudních procesech.

  • Věra Říhová napsal:

   Děkuji. Čekala jsem, kdo první přijde s diskriminací mužů u českých soudů, protože to je nehoráznost české justice. Budete se divit, ale české feministky jsou jediné, kdo v tomhle ohledu mužům pomáhá, protože chceme rovnoprávnost a to znamená na obě strany. Já osobně jsem pomohla u soudu už třem mužům získat dítě do své péče, protože se matka o dítě vůbec nestarala a jednalo se i o týrání dítěte. Sociálka neboli OSPOD včetně soudů jsou pořád ještě zahleděni do modelu, že dítě patří matce bez ohledu na to, jak s ním zachází, a muž je ten živitel, který má jenom platit. Tak proti tomu ještě pořád bojujeme, protože dítě otce potřebuje stejně jako matku.
   Diskriminace mužů v naší republice je mnohem hlubší, například muž na mateřské dovolené nedostává vůbec žádné peníze, ty dostane matka, přestože se o dítě vůbec nestará a pobývá mimo domov.
   Mužům není zohledněna péče a výchova dětí na důchod.
   Jinak s vámi ve všem souhlasím, protože říkáte to co já, jenom jinými slovy. děkuji.

   • Gerd napsal:

    Výborně, jsem rád, že se shodujeme. Proti rovnoprávnosti značná část mužů vůbec nic nemá, jen chtějí, aby taková rovnoprávnost byla opravdu férově pojímaná. Jestliže jsou feministky podle Vašich slov pro opravdu férovou rovnoprávnost, jsou s muži spojenci. Potíž budou mít obě skupiny s těmi ženami, které pojem rovnoprávnosti žen pojímají jen jako boj o zvýhodnění žen oproti mužům. Což není rovnoprávnost, a ještě hodně dlouho bude stejný boj probíhat. Otázkou je, zda se muže a ženy podaří férově zrovnoprávnit ve všech oblastech před zavedením šaríi, protože ta má o postavení ženy v islámu dost jasno.

    • Věra Říhová napsal:

     Taky o tom často přemýšlím. Část občanů, která se klaní USA jako nové modle, je radikálnější a přejímá americké trendy. S tím máme potíže i my antiamerické feministky. My to tady po americku nechceme.

 5. zemedelec napsal:

  Paní Říhová nadhodila téma s kterým si nevědí rady odborníci.
  Jistě,za komunistů se začaly ženy hodně emancipovat,ale je nutno doložit,bylo i změna výrobních vztahů.Typická práce,třeba v soukromém zemědělství,úplně jinak vypadala v JZD.Také bylo všude dost práce,že mnoho žen dostalo chuť si vydělat a zvýšit rodinné přijmi,co se projevilo ve všem kolem domácností.Teď jsou ženy víceméně nucené něco podniknout k vůli povinným poplatkům na zdravotní a sociální péči.

 6. Geordyn napsal:

  Pouze bych upozornil na anatomický fakt, že ženy se odlišují od mužů nejen stran rozmnožovacích,ale i psychických. A to tak výrazně, že jde vlastně o dva značně rozdílné živočišné druhy. Každý z nich je schopen svou roli danou mu matkou přírodou plnit tak, aby svůj úděl, vyměřený genetikou jeho rodu po čas pobytu na tomto světě, zvládl jako povinnost vůči svým rodičům i svým potomkům.
  Rozdílnost feministky, ať české, francouzské, nebo bláznivé americké je výrazná v anatomii mozku. Kdo o tom něco ví, potvrdí mi, že mozkové polokoule člověka jsou navzájem propojeny pro vzájemnou spolupráci myšlenkovou i pohybovou takto. Muži mají spojovací nervová vlákna v tlouštce špejle a ženy v tlouštce tužky.
  Ženy jsou schopny provádět současně i sedm myšlenkových pochodů. Muži jen tři.
  Tak o čem ještě debatovat.

  • Věra Říhová napsal:

   Na to vám odpovím fac vtipem : Žena při porodu prožívá takové bolesti, že je pak schopná si představit, jak je manželovi, když dostane rýmičku.

   • Věra Říhová napsal:

    Jinak nic ve zlým.

    • Gerd napsal:

     Přestože to vypadá spíše jako ženské škádlení, tak muži prý skutečně trpí při chřipce či nachlazení více než jejich partnerky. Podle britské studie totiž mužský imunitní systém hůře reaguje na útočící infekci a jejich boj s nemocí je proto náročnější

     Tajemství ženské odolnosti se podle vědců z londýnské Queen Mary University skrývá v krvi. Ženy mají mnohem více bílých krvinek než muži, což jim umožňuje údajně rychleji bojovat s některými infekcemi v těle. Proto by měly lépe reagovat i na rýmu a chřipku.

     „Když jsme se na činnost bílých krvinek zaměřili podrobněji, zjistili jsme, že jejich síla není v počtu. Ženské bílé krvinky jsou agresivnější a efektivněji si s nemocí poradí,“ tvrdí vedoucí studie Ramona Scotlandová na serveru Huffingtonpost.co.uk.

     Podle Scotlandové je tedy skutečně možné, že se muži při nachlazení cítí mnohem hůře než jejich partnerky. Pokusy s infekcemi však nebyly testovány na lidech, ale na laboratorních savcích. „Přestože jsme testy zkoušeli na myších a krysách, věřím, že stejně reaguje i lidský imunitní systém,“ dodává vědkyně, jejíž studie byla uveřejněna v odborném časopisu Blood.

   • Gerd napsal:

    🙂

   • anita napsal:

    No jestli to nebude tím, že mužům se při rýmě neuvolňuje oproti rodičkám oxytocin.

    Nezoufejme údajně se už vyrábí ve sprejích. Kdyby náhodou nezbylo stačí se mazlit, hladit, objímat, pomáhá pak k udržení zdraví, učení, vytváření partnerských i obchodních vztahů, důležitý pro soudržnost rodiny i dobrého fungování celé lidské společnosti.

    V uspěchané době nemají lidé čas na sebe, honí se za kariérou a konzumem. Ženy nemají čas hladit a chválit své děti, ani své muže. Z každé, která si myslí, že má doma c*** “ Emana“ a stává se z nich buldozer, co všechno převálcuje, nelze se divit, že přenáší na své potomky zkreslený obraz vztahu muž-žena. Dívka po vzoru matky a syn se bude hlubšího, trvalého vztahu s ženou bát. Do budoucna, že by se zadařila „Sex mise“ ?

    Jsem zastáncem, ať každý vytváří co ho naplňuje a na co stačí a odměnou nechť mu nejsou peníze, ale radost z dobře zvládnuté práce 🙂

  • Antonie napsal:

   Toto mě nedávno pobavilo na fb: „Víte, proč muži při rýmě umírají? Protože umějí číst pozpátku. Zkuste to taky: „má rýmu“ 🙂

 7. anita napsal:

  Jen tak pro odlehčení co všechno žena dokáže pro rodinný rozpočet udělat a jak se chlapi v práci mají dobře 🙂 Paní Věře se moc omlouvám, je to pouze vtip

  Chlápek přijde k lékaři a povídá, že jeho manželka s ním už sedm měsíců odmítá souložit. Doktor tedy paní objedná. Ta přijde a na doktorovu žádost o vysvětlení povídá:
  „Víte, před sedmi měsíci nám ukradli moje auto, manžel na nové nemá a tak musím každé ráno jezdit do práce taxíkem. Jenže nemám žádné peníze a taxíkář se mě vždycky zeptá – tak zaplatíte dneska, nebo jak ? Do práce kvůli tomu přijdu pozdě, šéf si mě zavolá a povídá: ‚Tak co, zapíšeme to do výkazu, nebo jak ? No, a z práce zas musím jet taxíkem a zas se taxíkář zeptá – tak zaplatíte teda dneska, nebo jak ?“ . No, a domů vždycky přijedu děsně utahaná a na sex už nemám ani pomyšlení.“ Doktor se na chvíli zamyslí a pak povídá: „No, takže to řekneme manželovi, nebo jak ?“

  • Věra Říhová napsal:

   Tak nějak. Jsem ráda, že to berete s humorem, takhle se k feminismu staví dnešní mladí lidé. Smějí se mu a je to tak správně.

 8. Antonie napsal:

  „ … v 21. století slyším nebo čtu názor muže, že žena není člověk a že by se měly vrátit staré časy Božího přikázání.“

  Takový názor jsem ještě nečetla ani neslyšela. Tedy fakt je, že čas Božího přikázání se vrátí, a když nevrátí, zahyneme. Ale že žena není člověk, že podčlověk poloviční hodnoty, to nevychází z Bible ale z Koránu.

  Žena je žena a muž je muž a každý na svém místě by si měl plnit své povinnosti. „Nedělej mnoho věcí najednou, nebo to nestihneš a nezůstaneš bez viny.“ A žena nebude souzena podle vzdělání ani podle výše platu, ale jako matka, která jednou propláče každou chvilku, kterou se zpronevěřila svému poslání. V Kristu pak není žena ani muž, všechno ve všem je Kristus. A jestli se žena angažuje v politice anebo řídí kamion či firmu, ať nerodí děti, protože obojí dělat naplno nelze a jedno nebo druhé zanedbá.

 9. Nerevar napsal:

  Nemohu se ubránit pocitu, že si autorka ze čtenářů utahuje.

  Může snad myslet vážně, že – například – ty chudinky udřené a přetěžované ženské mají dost času i sil na udržování svých tělesných schránek, takže se zákonitě dožívají vyššího věku než chlapi? Ti líní, o sebe nedbající, neschopní a neustále se na něco vymlouvající chlapi? Zkusil by mi někdo vysvětlit třeba jen tuhle jedinou část?

  • Nerevar napsal:

   A ještě dodávám: Ať byl článek míněn vážně či nikoli, je stále názornou ilustrací pojmu „pseudofeminismus“.

  • Věra Říhová napsal:

   Vysvětlím. Za socialismu právě ty udřené ženy v zástěrách a teplácích byly terčem posměchu západního světa, například madam Thatcherová při první návštěvě Československa na pozvání V.Havla stihla pourážet české ženy jako nevzhledné cuchty. Jednalo se především o dělnice a ženy z venkova. Nikdy na ten její projev nezapomenu. Ženy pracující v kancelářích na sebe více dbaly a přiznejme si, že často v pracovní době. Sekretářka, která si piluje a lakuje nehty při zvedání telefonů se objevuje v mnohých českých filmech. Po kancelářích kolovaly časopisy typu Burda a Praktická žena, ženy si půjčovaly vzory moderního oblečení, které se často šilo po domácku, protože v konfekci se nic moderního ani estetického koupit nedalo. To si žádná dělnice ve výrobním provozu nebo na poli nemohla rozhodně dovolit.
   Dnes už mají ženy tolik domácí technologie, že mají dostatek času dbát na svůj vzhled. Dnešní mladé ženy i ženy středního věku netráví večerní čas u televizních blbin, jdou raději do fitka a ke kadeřnici nebo si při puštěné pračce a myčce zacvičí a udělají manikůru. A co je nejdůležitější – mají více času, protože jim muži doma pomáhají s čímkoliv v rámci dohody, a pokud muže nemají, nemusí se o něho starat a mají čas pro sebe.

   Tou lepší péčí jsem měla na mysli především životosprávu a více pohybu. Devadesátiletých a osmdesátiletých mužů je stále ještě dost. Ale všeho dočasu. Už dnešní statistiky potvrzují rovnoměrnější úmrtnost žen i mužů nežli tomu bylo v posledních letech, a potvrzují stále se snižující úmrtnost, takže ten boom přestárlých důchodkyň asi nebude tak dlouho trvat, jak nám politici namlouvají.

   • Nerevar napsal:

    Při vší úctě, na manikúru při práci dnes většina žen může rovnou zapomenout. U toho soustruhu to před lety bylo daleko reálnější než v dnešní kanceláři. Snad možná prominentní „stážistka“ nebo top-manažerka (ta později jmenovaná to jistě dělat nebude), učitelka, zdravotní sestra, pokladní v supermarketu ani „síla“ v nějaké montovně na něco takového nemůže ani pomyslet. Snad neberete české filmy jako obraz reality? (Nezapomeňte, že většinu těch filmů páchají chlapi – pro chlapy.)

    A když jsme u toho, kde žijí ty dnešní ženy „v nejlepších létech“, které místo televizních „blbin“ raději navštěvuje „fitko“? Ještě tak možná nějaké zbohatlické paničky, normální ženská „z lidu“ někdy potřebuje vypnout úplně stejně jako chlap (u fotbalu nebo u stupidní počítačové hry).

    • Věra Říhová napsal:

     Při vší úctě jsem jasně napsala „za socialismu“. Ženy v nejlepších letech, které místo televize navštěvují fitko žijí na Trutnovsku. Dokonce i my důchodkyně máme svoje cvičení po večerech a to jsme normální ženy z lidu žijící od výplaty k výplatě nebo od důchodu k důchodu.

     • Nerevar napsal:

      Pak lze jen odvodit, že tyhle tělesně aktvní ženské moc často nepotkáváte ani v kancelářích, ani u pokladen, tím méně v nemocnicích nebo ve školách – zkrátka při práci. Každý zná zajisté důchodkyně, jejichž aktivita spočívá v prohrabování popelnic po sousedech, zda snad (ti sousedi) nevyhazují nesetříděný odpad, například. A ženských v nejlepších letech konzumujících tuny „lifestylového“ a bulvárního čtiva (sem patří i zmiňovaná Burda), znalých kdejaké televizní soutěže nebo talk/reality – show je dnes – zdá se – dost výrazná většina. (Podotýkám, že nehovořím zdaleka jen o ženských bez diplomu z té správné školy.)

  • Gerd napsal:

   Není pravdou, že ženatí muži žijí déle než svobodní. Jen jim to tak připadá. 🙂

 10. Věra Říhová napsal:

  Neutahuju. Ale zapomněla jsem tam dopsat, že feminismus byl v České republice aktivní v devadesátých letech právě kvůli té úřednické diskriminaci a kvůli rozšířenému šovinismu pocházejícího ze 70. a 80. let. Dnes už o feministkách není téměř slyšet, mladí lidé už ani pořádně nevědí, co to je. Proto jsem nechápala, proč Xaver píše : „Dost bylo feminismu a emancipace“ – když už to dnešní generace mají dávno vyřešené.
  Opravdu mě rozčílilo, že se světová ekonomika řízená převážně muži a politika řízená převážně muži hází na zodpovědnost feministkám, které s tím nemají vůbec nic společného. Ale je to zářný příklad toho, že se v dnešní době nevyznáme, nerozeznáváme viníky událostí a stále přemýšlíme v kruhu bludů a klišé.

  • Michal napsal:

   Troufnu si říct, že to naopak dnešní generace vyřešené nemá. Vlna osvobozování z okovů sice rozbořila tradiční rozdělení rolí, ale nenabídla nic nového. Pokud zrušíme ve vztahu tradiční rozdělení rolí, co zůstane? Nic. Proč by měl kluk žít doma s klukem v sukni? Není lepší zajít s kamarády na skleničku a ráno se rozejít každý domů?
   Divíte se, že se model rodiny rozpadá? Ženy se zbavily svých povinností, muži logicky také -tak co je potom drží pohromadě? Sex a láska – ale ani jedno nevydrží na věčné časy.
   Mnohem stabilnější jsou ty rodiny, které zachovaly tradiční rozdělení rolí mezi ženu a muže. Právě proto, že se oba vzájemně doplňují.
   Ano, feministky způsobily revoluci ve vztazích mužů a žen -a jako každá správná revoluce to vedlo ke krizi, protože úspěšně zbouraly to staré a nemají místo toho nový funkční model.
   A mimochodem – historii feminismu u nás lakujete hodně na růžovo. Před nějakými 15 lety jsme byl aktivním účastníkem mailových konferencí Gender studies a je strašná škoda, že maily z té doby už dávno zmizely v propadlišti dějin – tolik militantního a fanatického extremismu na malé ploše bystě těžko jinde hledali.

   • Věra Říhová napsal:

    Už sám název Gender studies napovídá, že nejde o český feminismus, ale o americký typ. Mohu potvrdit jejich militantnost a fanatismus, se kterým my obyčejné české ženy nehodláme mít nic společného, třebaže byste tam určitě nějakou ujetou Češku našel. Extremismus se nevyhýbá nikomu.
    Souhlasím i s tím, že české feministky způsobily revoluci ve vztazích mužů a žen, tak jak byly nastavené socialistickou politikou, a já si to z 90.let dobře pamatuji. Především brzy po listopadu to bylo opravdu horké. Píši o tom ve svém článku. Český feminismus začal upadat na přelomu tisíciletí, protože v Čechách splnil svou úlohu a ten americký styl nebyl v naší republice nikdy přijat. Což bylo tak zhruba před 15 lety.
    Nový funkční model dnešní mládež nachází a umí si s ním poradit. Běžte mezi mládež tak do 35 let a zeptejte se jich. U důchodců odpověď nehledejte, protože starého psa novým kouskům nenaučíš.

    • Michal napsal:

     Jeden příklad z Gender Studies za všechny – Michaela Tominová-Marksová. Možná Vám to jméno něco říká.

     • Nerevar napsal:

      Ta profesionální pseudofeministka? Ještěže nejsem od přírody mstivý, jinak bych jí přál něco moc hnusného.

    • Michal napsal:

     Když se s tím ta mládež tak skvěle vypořádala, proč tu máme tolik dětí mimo manželství, ubrečených samoživitelek a mládežníků 30+, kteří ještě neopustili mánimu sukni?

     • Věra Říhová napsal:

      Marxovou zrovna nemusím, podle mě neví, co chce, a často plácá hovadiny. No a těch mládežníků se musíte zeptat, co je k tomu vede. Samoživitelky si ztěžují hlavně na vládní politiku, tu feministky neřídí. Mamánci brečí, že je bydlení drahé a nemají na to peníze, ale hlavně je dnes moderní si užívat života bez starostí a co nejdéle, práci nemá nikdo jistou a spadnout do dluhů je snadné. Takhle to od nich slýchám já. No a mámy nemají to srdce vyhodit své dospělé dítě na ulici.

 11. Hudec napsal:

  Zvlastnim fenoménem je feminstka/intelektualka/židovka. Znával jsem jednu takovou hodně dávno a byl to několikalety zajímavý sexuální vztah. K životu by to ale nebylo, což seznalo i několik následovníků. Feminismus mel v tomto případě asi příčinu v silne dominantním otci. Myslím si, že to může být casty důvod. Pak znám ve vzdáleném příbuzenstvu jakousi jednopohlavni rodinu, kde už ve 4.generaci se ženy dlouhodobe nesnesou s mužem, docílí jen oplodneni a po porodu (vždy dcery) muze vypudi. Šťastné pokud vím nejsou.
  Kolem a kolem vzato ženy kolem mne jsou sice celkem sebevědomé, leč feminismuproste, neb k nemu nemaji duvod. Neboli celkem normální, naštěstí.

  • Věra Říhová napsal:

   Děkuji za potvrzení, že dnes už to mají české ženy většinou v sobě vyřešené. Jestliže „drhne“ rodinná politika, je potřeba hledat příčiny jinde.

 12. Jan cermak napsal:

  Brilantni text. Úplný souhlas. Polemizovat neni s čím. Zdravím.

 13. jezevec napsal:

  článek by svou délkou vydal za čtyři, a opravdu poněkud motá páté přes deváté. a tak se pokusím jen doplnit pohled z nory:
  1) nevím, kde paní věra za dob komunismu žila, ale musel to být „pěkný“ scheissendorf. takovou snůšku hnoje popisujícího své okolí jsem už dlouho nečetl, a to občas z důvodu politické hygieny čtu i rudé právo. takže pro ty, co tu dobu už nepamatují: ženy za 30% mzdy mužů, byty jen pro muže, zákaz antikoncepce pro svobodné dívky nebo dokonce odepření přídavků na děti pro svazácky oplodněné blbky, v pět ráno do jeslí a pro těhotné jen uklízecí post – ač patřím mezi hrubé odpůrce minulého režimu, tohle tedy rozhodně není popis generelní situace. nepopírám, že se tak snad někde žilo. já to takhle neznám ani z doslechu a to jsem v té době prožil většinu života, a naše rodina patřila mezi spodinu. možná paní věra poněkud pozapomněla, že i za komunismu fungoval byť paralelní, tak přecejen trh – že i za bolševika bylo možno mít dvě zaměstnání a/nebo dokonce soukromě podnikat, že byty se nejen fasovaly ale fakt se daly i koupit, že trh léků běžel vedle socialistického zdravotnictví a antikoncepce na něm měla jednu z čelních pozic – a že jesle se už tenkrát považovaly za budoucí vstupenku takových rodičů do LDNky jako pomsta za jesle, a opravdu jen málokdo toužil odložit vlastní dítě do socialistických jeslí.
  2) pokud se týče emancipace domácích prací – tak opět mne děsí, v jakém scheissendorfu paní věra musela žít. můj děda sice doma nikdy nic nedělal, ale taky jeho žena nikdy nepracovala, naopak měli služku a kočího. ani moje máma nepracovala, až do sedmi roků mé nejmladší sestry, a sice jsme byli chudí ale rozhodně se to dalo utáhnout. když pak začala chodit do práce, večer z ní oba rodiče přišli, a oba doma pracovali, nechápu proč by to v sedmdesátých nebo osmdesátých letech bylo někde jinak, a proč by proti tomu bylo potřeba se bouřit. to spíš, at se na mne paní věra nehněvá, bych se obával, že čtvrt století od pádu doby temna přijde na řadu emancipace MUŽSKÁ. mámť totiž kolem sebe čím dál častěji příklad, kdy muž maká deset-dvanáct hodin denně, aby uživil nezaměstnanou ženu v domácnosti, a se souhlasem obou partnerů ženu starající se na plný úvazek o děti a domácnost – ovšem když manžílek přijde po dvanácti hodinách urvaný z hokny domů, na prahu ho čeká nasraná frustrovaná a ze všeho zpruzelá žena, s nákupním listem, a se seznamem emancipovaně-spravedlivé poloviny domácích prací, aby si ten trubec koukal taky něco uvařit a vyprat. to nemůže dobře dopadnout …
  3) proč zaměstnavatelé dodnes upřednostňují bezdětné ženy, a diskriminují mladé dívky tím, že určitě půjdou na mateřskou, a nedokáží poradit s matkou kvůli dětské nemocnosti a mateřským povinnostem? protože stát dodnes nebyl schopen vyřešit, co má dělat takový živnostník, když má tří zaměstnance a práci má právě pro tři, a jedna mu na dva roky odejde na tu mateřskou, a on je povinen držet jí ty dva roky pracovní místo – koho si má na ty dva roky najmout, co s ním má pak udělat až se žena vrátí z mateřské a má právo na návrat do stejné pracovní pozice, nebo co má dělat když zdvořile čeká na konec její mateřské a ona si pořídí ještě druhé dítě – co má dělat když mu ta žena v květnu oznámí že je těhotná a že na vánoce končí, a pak mu v červnu zavolá že je od včera na rizikovém a že už nepřijde nikdy. co má dělat majitel střední firmy, když účetní onemocní dítě a zítra je dph – jestli mu stát alespoň počká, za to že zaměstnal ženu se třemi malými dětmi? (napovím: ne, nepočká).
  jinak ovšem mýtus o přetrvávajících nízkých mzdách žen je naprostá hovadina. kdyby ženy byly skutečně schopné a ochotné dělat STEJNOU práci za méně peněz než muži, zaměstnávání žen by se pro zaměstnavatele stalo velmi lukrativní. tedy by si ženy mezi sebou přepláceli a přetahovali, až by se jejich cena práce někde ustálila. třeba tam, kde je zohledněno riziko jejich gravidity a péče o děti na paragraf, to prostě stojí peníze a ne že ne. pokud opravdu nějaké ženy pracují za méně než muži – prosím at si žena přesvědčená o tomto založí firmu zaměstnávající jen ženy, k tomu si koupí muže-ředitele, střelí cenu někde mezi mužským a ženským kolektivem, a prodává ženskou práci za nižší cenu než cenu práce mužské. milionové zisky zaručeny! je to ovšem hovadina. ženy dělají přesně za tu cenu, za jakou jejich práce stojí.
  4) ženy že touží po rodině a dětech a chlapech ochotných se o děti starat? feministky že nejsou proti mužům a neexistuje-že žena bránící muži starat se o dítě? pche. některé jistě ano mnohé jistě nikoliv. podívejte se například na stránky www stridavka cz. jsou tam stovky osudů mužů, kteří velmi touží starat se o vlastní děti, a je jim násilím státu bráněno. bohužel vlk slíbil jiné kámošce, že diskusi o péči o děti na kosu nepustí – jinak bych sám nabídl třeba svůj osud, jak se roky a roky rvu se svinským osudem proti zvůli státu, a přestože jsem to nebyl já, kdo rodinu rozbil, stejně mi stát a ženy soudkyně brání se s jezevčaty v rozumném rozsahu stýkat a vychovávat je (privátním zájemcům mohu poskytnou č.j. judikátu ústavního soudu, který též na mne vystrčil zadek).
  5) a kdo že brání ženám-feministkám jít do vlády, do parlamentu, do vedení firem a stáních orgánů? kdo jiný, než právě ženy. žen je v dospělé populaci více než mužů, a právo volit a být volen patří mezi ty skutečně neoddiskutovatelně rovné. jsou to tedy právě ženy, které nevolí ženy, ale volí může. kdyby ženy volily ženy, musela by jich všude být mírně nadpoloviční většina. a ve všech orgánech, kde se volí většinově, jako třeba senát nebo místní zastupitelstva – by musely dokonce mít 100% zastoupení, protože k vítězství stačí 50,01%, a že je prostě na počet víc. proto veškeré kvokvoty na rovnější zastoupení žen jsou jen sprostou urážkou všem schopným a inteligentním ženám, které se na své místo dostaly díky svým objektivním schopnostem, a ne díky tomu co mají mezi nohama.

  last but not least: kdy že se vrátí ta „správná role“ ženy? až to všechny přestane zajímat.

  • strejda napsal:

   Jezevče, mé životní zkušenosti jsou velice podobné Vašim. Život za socialismu popisujete stejně, jako jsem ho zažil osobně. Nežli šly dcery do školy byla manželka doma. Nebylo to ekonomicky veselé, ale dnes to nese ovoce. A hlavně nevybírali jsme popelnice, děvčata měla dobrou stravu. Měli knížky, hračky. Jezdili jsme s nimi na výlety. Na příklad platy za socialismu byly tak nivelizované, že ani nebylo možné ve větší míře dávat plat poloviční či třetinový.
   Ano, je to velká motanice a reagovat by znamenalo stejně dlouhý článek.

  • strejda napsal:

   Jezevče, máte pravdu. Napsal jsem to delší, odešlo to a zmizelo. Znovu psát se mně nechce.

  • Oliv napsal:

   ad 3)
   …mateřskou jako dávku příslušící ženě – rodičce soukromník neřeší, neb jí neplatí. Větší průšvih je, že v zákoně zůstal stále paragraf o proplacení zákonné dovolené i za mateřskou, neboť ta je považována za výkon práce.
   U jednoho dítěte, budiž.. Problém malinko nastává, když se zaměstnankyně rozhodne porodit druhé dítě do 3 let věku prvního potomka.
   Vlastní letošní zkušenost – zaměstnankyně, která nastoupila na první mateřskou v říjnu 2013, druhou mateřskou nastoupila v září 2015 (tj., dva roky po nástupu první mateřské a následně rodičovské tzv. „dovolené“) nás letos „stála“ 55 tis. Kč.
   Víte, na jednu stranu je to možná fajn – jenže jen pro rodinný rozpočet nové mladé rodiny, která se rozhodla mít dvě děti a stihla si je pořídit do třech let věku dítěte prvorozeného (důvodem je výše mateřské placené státem v prvních 6 měsících od nástupu na ni). Na druhou stranu se nelze zaměstnavatelům divit, že jsou malinko nervózní z „budoucích plánů“ mladých dívek, když pak sanují rodinné rozpočty rodin maminek a tatínků, co si dvě děti takto naplánují. Maminky fakticky pro svého zaměstnavatele žádnou „práci“ (mateřská dovolená = výkon práce) v neodvedly.
   Naše „maminka“ pro nás pracovala naposledy v říjnu 2013 – první proplacenou „dovolenou“ dostala vyplacenou v roce 2014, druhou proplacenou „dovolenou“ obdržela letos.
   Je potřeba, aby mladí lidé zakládali rodiny, jen nesouhlasím s tím, že k tomu musí finančně přispívat i zaměstnavatel zrovna tímto naprosto nelogickým zákonem!
   Jen nechci , aby to vyznělo tak, že mladé bezdětné ženy nezaměstnáváme. Zaměstnáváme, jen jsem upozornila na věc, která pro mnoho soukromníků může být celkem zásadním problémem.

 14. Kadlas napsal:

  Tento článek je dalším v řadě zklamání, které zde poslední dobou nacházím. Zklamání z toho, jaké nesmysly kosa publikuje. Paní zřejmě za socialismu zde nežila a vypisuje zde svoje fantasmagorie, které si o té době představuje. Ženy matky nikdo rozhodně pracovat nenutil, moje máma byla kupříkladu v domácnosti asi do mých 12 let a rodina z jednoho platu inženýra vyžila a žádné domácí násilí se u nás nekonalo. Princip byl v tom, že nájem, energie a potraviny byly levné a pokud si člověk domácí kutil dokázal vše opravit a vyrobit od sekačky po hifi zesilovač či cirkulárku, v zásadě víc peněz potřeboval pouze na auto a na slušnou ojetinu se našetřit dalo. Protože tedy zajištění přijatelného životního standardu vyžadovalo ono kutilství, bylo přirozeně mužských prací habaděj a klasický model rodiny mohl fungovat naprosto v pohodě. To jen tedy pro ilustraci, z jak chybných předpokladů článek vychází. Snaha mít kosu pestrou by se neměla rovnat tomu, mít kosu plnou pestrých nesmyslů.

  • Věra Říhová napsal:

   Ano inženýři a další vysocí kádroví funkcionáři si mohli dovolit nechat manželku v domácnosti a často se tak stávalo. Jejich manželky nebyly příživnice, protože je manžel snadno uživil. Já jsem se narodila v padesátých letech a 80.léta jsem prožila jako samoživitelka dvou dětí. Takže mám co vyprávět.

   Bohužel za socialismu bylo běžným zvykem hledět si svého, nevidět a neslyšet, do ničeho se neplést a starat se pouze o svou rodinu. Dnes tito „pamětníci“ popírají dějiny a naši vnuci a vnučky se ve škole učí naprosté hovadiny o socialismu. Nedivím se tomu, mojí babičce vstávaly vlasy na hlavě z toho, co nás soudružky učitelky učily o 2.světové válce a o 1.republice. Dějiny se opakují.

   • Kadlas napsal:

    Tím se to tak trochu vysvětluje. Matka samoživitelka. Ta to nemá snadné za žádného režimu. Dnes teprv ne. Ovšem to feminismus těžko vyřeší. Úplná rodina je nejen o romantice, ale i o penězích a to dost. Ještě bych dodal k tomu „kádrovému funkcionáři“ – v technických oborech to zřejmě nebylo až tak vyhraněné. Otec v žádné straně nikdy nebyl, jen uměl dělat svoji práci a tak rodinu uživil. Naše rodina byla k režimu taková indiferentní. Nijak ho nepodporovala ale ani jsme nebyli žádní disidenti, prostě jsme si žili svůj malý soukromý život a nesnažili se změnit, co ani změnit nešlo. Vzpomínám si, když jsem se v 89 byl podívat cca v říjnu na demonstraci na Václavském, kde u koně skupina asi 20 lidí – víc jich nebylo – skandovala „Pusťte Havla!“, že jsem se upřímně ptal, kdo že to ten Havel je? Takže asi tak.

 15. vera napsal:

  Dekuji pani Vero za kus zamysleni. Ja, kdyz jsem Cesko navstivila v 80, letech, tak vsude kolovaly vtipy o zenach jakozto slepicich. A uz i letely nesvary jako cteni pro divky a pro chlapce, coz za meho detstvi nebylo — knihy odvahy a dobrodruzstvi byly pro vsecky.

  Cesi se vzajmne chovaji casto jako grobiani, IMO, a taky to padne na zeny. Videla jsem dost online diskuzi, kdy muzi se uplne vzteky vrhali na zeny a na feminismus. Je to ostuda. A ze kriminalni nasilnosti maji vic na svedomi zeny?! Bwahaha. To si pan vymyslel, a hamba mu asi neni.

  Jen piste, pani Vero. Pozdravuje Verca z Colorada.

  • Věra Říhová napsal:

   Zdravím do Colorada a děkuji za dobrou paměť. Na obhajobu mužů musím říci, že těch milých, inteligentních a správných mužů máme hodně.

  • Josef K. napsal:

   Nevymyslel a hanba mi není a ani není proč. Pokud se týká skutečně vražd v rodině, což jistě uznáte, že je opravdové a ultimátní domácí násilí, oproti studiím různých neziskovek, tak více, právě díky vraždám novorozenců, mají na svědomí ženy. Ale třeba novorozence počítat nemusíme, protože ty si, jak známo, nestěžují.

   • vera napsal:

    Kecate, pane Josefe. Vrazdy novorozenat jsou notoricky tezke rozdelit od „prelezeni“ a podobne nehody. Jestli to nechcete prohrat, dejte linky na statistiky. Zvlaste o biti. A to ani nepocitame psychologickou ukrutnost, ktera se tezko na statistku uvadi.

    Pani Vero, jen chci dodat, ze my jsme meli dilny od seste do devate tridy, a byli jsme pohromade. A myslim v devate my holky jsme jeste k tomu meli vareni, a kluci, nevim, asi obihali blok. 🙂

 16. Věra Říhová napsal:

  Nu, pokud někdo posuzuje dobu socialistickou tím, že předkové měli doma služku a kočího a jejich ženy nemusely chodit do práce, pak je diskuze opravdu těžká. Antikocepce za socialismu byla volně dostupná u lidových šarlatánů – například jako mast vyrobená z másla, také se říkalo, že nejlepší antikoncepce je držet acylpirin mezi koleny, ale hojně čtená Kámásútra to brzy vyvrátila. Stejně tak jako se občas vyskytovaly domácí potraty prováděné jehlicemi, protože potraty povolovala pouze k tomu určená komise, stejně tak můžeme pravdivě říci, že za socialismu byly prostitutky dokonce na mnohých soudružských akcích. Jenom jsem nepochopila, co s tím mají feministky společného.

  Ano, na melouchaření se dobře pamatuji. Také jsem si přivydělávala doučováním a hlídáním dětí, zakázkovým šitím pro známé a vařením pro německé turisty.
  O diskriminaci mužů u českých soudů jsem psala výše. Dala bych vám ráda odkaz na toto téma, ale také jsem ho už na internetu nenašla. Bohužel v poslední době zmizelo z internetu obrovské množství starých článků, dokonce i stránek z Wikipedie.

  O tom, jak to chodí v politických stranách jsem se zmínila, bylo by to na dlouhý seriál, přesto se některé ženy dostaly do vysoké politiky kroužkováním na volebních lístcích. Žen političek ve vrcholných funkcích už jsme měly za uplynulé čtvrtstoletí hodně, ve vrcholových manažerských funkcích už je jich také hodně. Starostek a místostarostek v obcích a městech už máme také hodně. Pomohl jim k tomu mimo jiné i feminismus 90. let, jinak by tam dodnes žádné ženy nebyly.

  Feminismus už dnes opravdu málokoho zajímá a právě proto jsem se ozvala na článek Xavera, který feminismus napadá a činí ho odpovědným za celý současný stav světa.

  • Věra Říhová napsal:

   To byla odpověď jezevcovi

  • Antonie napsal:

   My jsme doma neměli služku. Maminka do práce nechodila, žili jsme na vesnici, skromně, šestičlenná rodina z jednoho dělnického platu, a dopřála nám to, po čem sama toužila,
   studovat. Ona od útlého dětství musela pracovat, pomáhat živit rodinu, a nám, narozeným už po válce, dopřáli rodiče nádherné, radostné, bezstarostné dětství i mládí.

 17. veverka napsal:

  Jenom pro pořádek: končila jsem devátou třídu ZDŠ v r. 1966 a oddělené vyučování kluků a dívek bylo naprostou výjimkou. Všechno společně, včetně dílen a pozemků. Odděleni jsme byli celkem logicky jen na druhém stupni na tělocvik a pak v deváté třídě, kdy holky měly vaření a péči o dítě a kluci souběžně dílny.
  A s předepsáním antikoncepce přiměřené věku a zdravotnímu stavu jsme v 70. letech jako zletilé a tehdy ještě svobodné nikdy neměly nejmenší potíže.

  • Věra Říhová napsal:

   Stejně jako u Kači – asi záleželo na lékařích a na místě bydliště. Bohužel neexistují veřejné statistiky z dob socialismu, ale někteří si možná vzpomenou na články v Rudém právu, Mladé frontě a hlavně na časopis Mladý svět, kde se hojně diskutovalo o vysoké rozvodovosti mladých manželů do 3 let po svatbě i o tom, že většina českých manželství je uzavírána z důvodu těhotenství. Takže to s tou antikoncepcí pro svobodné asi nebyl všeobecný trend, protože jinak by si dívky tu antikoncepci pořizovaly. Také jsem znala dívku, která brala antikoncepci Ovidon, ale tu ji nosila matka, která ji měla předepsanou pro sebe. Bohužel se to takhle dělá i dnes – některé matky si na sebe nechávají napsat antikoncepci pro dcery mladší 15 let. Podle mě je to hrůza, ale zároveň ty matky chápu – bojí se těhotenství předčasně vyspělé dívky. V posledních letech se občas diskutuje o tom, že by měla být snížená hranice odpovědnosti dětem na 13 – 14 let a to včetně ochrany dívek před sexem. Všeobecně je to zákonem zakázané předepisovat antikoncepci dívkám mladším 15 let, protože jsou ještě pod zákonem, ale nikdo dnes nemá tušení, kolik dívek je v 15 letech ještě pannou. Za pár let se třeba budeme dohadovat, jestli dívky mladší 15 let měly nebo neměly možnost antikoncepci získat.

   • Nerevar napsal:

    Samozřejmě, výborná záminka, ta rozvodovost mladých manželství. I jistá paní Třeštíková si tam přihřívala polívčičku. Ale – kdo chce, ten si vzpomene i po letech – těhotenství neplánovaná nebývala nutně nechtěná. Třeba jako účinná páka na rodiče, kdyby (sňatku) kladli odpor.

    Dneska není pák potřeba, ani rozvodovost není (společenský) problém, když je žití „na psí knížku“ bráno jako vymoženost.

    • Věra Říhová napsal:

     Máte pravdu, na to jsem si ani nevzpomněla. Kamarádka mi před chvílí volala, že jsem zapomněla napsat o vysoké úplatkovosti u lékařů včetně gynekologie, její maminka prý také podstrčila gynekologovi obálku a taky dostala Ovidon. Myslím, že některé dcery ani nevěděly, že mají antikoncepci podplacenou.

  • Věra Říhová napsal:

   Ještě doplním – my jsme měli oddělenou výuku v 7.třídě – háčkování a pletení, v 8.třídě vaření a v 9.třídě péči o dítě.

 18. Peter Moravcik napsal:

  Jeste jsem na Kosu nepsal jenom si ji s chuti ctu. Ja jsem se narodil 1958 v CSR, ale to asi byla jina krajina nez ta o ktere pise pani v clanku. Jenom pro ilustraci. Pristehoval jsem se ke svobodne slecne do bytu, jez ji byl pridelen komunistickym obvodnim uradem, jelikoz mne jakozto zarytemu sovinistovi (pracujicimu na montazich musela vystacit ubytovna). Po rozvodu ji zustal jeji byt vyzivne ode mne a mne podnajem s ditetem bez ulev, protoze je divne ze chlap se sam stara o dite.. Tak nevim asi to byla jina zeme ta ma.

  • Věra Říhová napsal:

   Také vám děkuji za upozornění. Výjimky existovali všude a ve všem a jsem ráda, že jste na jednu takovou upozornil. Já jsem zase znala ženu, která dostala byt na umístěnku v pohraničí a také bez problémů. Zmínila jsem se o tom v článku.
   Každé hnutí i to feministické z 90.let bojovalo proti většinovým nešvarům. To neznamená, že výjimky nebyly. Stejně tak se na vysoké školy dostaly děti kulaků i dětí rodičů vyhozených z KSČ – také výjimečně, stejně tak se na vedoucí funkce dostali nestraníci, třebaže všeobecným trendem byla stranická příslušnost. Takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Za socialismu prostě nebylo nic 100%, ani ten nedostatek banánů.

   • Nerevar napsal:

    K těm všeobecným nešvarům: souvisí nějak (boj za) volební právo žen v USA s nechvalně známou prohibicí tamtéž?

    • Věra Říhová napsal:

     To nemám ponětí.

     • Nerevar napsal:

      Dlouhá léta se mezi tyto dvě záležitosti klade příčinná souvislost. Pokud byla prohibice opravdu důsledkem notorického opilství amerických manželů, o ženských schopnostech nebrat ohledy na nic a na nikoho to leccos vypovídá.

 19. Kača napsal:

  Není pravda, že v 80. letech byla pro svobodné ženy antikoncepce nedostupná.

  • Věra Říhová napsal:

   Děkuji za upozornění, asi záleželo na kraji a na konkrétním lékaři. Budu si to pamatovat.

 20. sslavek napsal:

  Myslím že jde o tom, abychom přes to, že se rozdělujeme na muži a ženy, jsme nezapomněli především na to, že jsme všichni lidské bytosti…

 21. Levandule napsal:

  Dobrý večer, musím reagovat na článek. Paní Věru čtu ráda, ale nemohu souhlasit, co tu předkládá o době do roku 1989.Připadá mi že žila někde jinde. Narodila jsem se v roce 1952. Moji rodiče byli s bývalým režimem na kordy, ale já i když jsem se nedostala na denní studium kvůli tátovi, tak jsem nakonec vzdělání dosáhla, bez úlitby bohům. Vdala jsem za bezvadného muže, kterého mi nemoc bohužel velmi brzy po svatbě vzala. syn měl tehdy půl roku, Brát jsme se nemuseli, neboť jsem měla antikoncepci, kterou jsem vynechala, až jsme plánovali s manželem dítě. Nikdy mne nenapadlo v té době, že by nebyla pro mne dostupná. No a jako vdova jsem byla vděčná, jak je to zařízené, neboť jsem se mohla synovi věnovat a dokonce jsem zvládla i lyžovačku v zimě a letní dovolenou. Myslíte, že dnes to mají ženy jako tehdy já stejné. Já myslím ,že jsou na tom hůře.
  Nikdy jsem nebyla pro to, aby žena měla dítě za svobodna,. Je to sobecké ve vztahu k dítěti.
  Dost toho přinese život sám když, se tak bohužel stane. Muž je velmi potřebný pro dítě, jako vzor., jako opora pro ženu. Jo a kdyby mi někdo nabídl, že se budu starat o domácnost a děti a můj muž to vše ze svého platu zaplatí, klidně budu u sporáku a učení dětmi. Aspoň bychom na sebe měli více času všichni, jako rodina. Jo a ještě musím dodat, že jsem na muže ve svém životě měla štěstí. Vždy jsem si jich vážila, milovala je a oni mi opláceli stejně.

 22. Ernest napsal:

  Proboha, kde to ta paní žila?

 23. palosino123 napsal:

  Ten článek je tak plný frází, generalizací, marginalizací, úplně mimo dnešní trendy. Souhlasím s monarchisty – odebrat ženám volební právo, účast v politice (stejně tam působí jako rozkladný element). Znám výjimky a jsem optimista. Ty ženy umí pojmenovat věci ve dvou větách, mají kontakty a řeší problémy s nebývalou dávkou empatie. I Vy, jako matky jste vinny! Špatně jste vychovaly Adolfa, zplodily masové vrahy, jako ženy porodily zrůdy IS. Vyválíte se v první škarpě s cizokrajným kokotem. Zrovna jedná taková byla u mě na návštěvě. První dcera 3 děti každé s jiným, další dva synové v base. Zlato a moc vás přitahuje více něž celý feminismus. V rámci bránění hnízda jste přirozeně sobecké a vyloženě kruté. Nezaměňujte opravdu závažné sociální propady evropské společnosti, na které ženy opravdu doplácí, za feminismus, tím ženám jenom uškodíte. Řešení nemám.

 24. Věra Říhová napsal:

  Děkuji všem za předmětnou diskuzi, musím se už rozloučit. Především děkuji všem ženám, které napsaly své zkušenosti s antikoncepcí, několik kamarádek jsem obtelefonovala. Zjistila jsem, že tato záležitost byla nejspíše postavena na osobním přístupu ženského lékaře. Některé kamarádky se moc divily, že by se antikoncepce předepisovala svobodným dívkám, nemohly tomu ani uvěřit. Kamarádka Jana dokonce tvrdí, že jejich lékař na Jičínsku předepsal antikoncepci až po druhém porodu nebo ze zdravotních důvodů, ale Milena si zase vzpomněla, že dívky pracující v kravíně antikoncepci dostávaly kvůli vysoké potratovosti, to bylo v 60.letech.
  Celá záležitost je důkazem, že nic není jednoznačné, a proto odvolávám své tvrzení, že to bylo součástí státem řízené rodinné politiky. Jsem ráda, že jsme si hezky podebatovali, neboť od toho diskuze jsou, aby si lidé vytříbili názory, a jak je vidět, je to důležité i po tolika letech.

  Děkuji vlkovi, že nám tuto diskuzi umožnil.

Komentáře nejsou povoleny.