Ještě o Overtonových oknech


napsal Leo K.

 

Článek o Overtonových oknech, publikovaný na Kose vlastně vznikl překladem článku Технология уничтожения z blogu „se mnou je všechno jasné“ http://zuhel.livejournal.com/465630.html Nesouhlasím s jeho nekritickou prezentací pouhým překladem do češtiny a to ne kvůli nějaké rusofobií, kterou zcela jistě netrpím, ale proto, že se v něm odráží chápání světa dvou rozdílných kulturních okruhů. Ať jsme jakkoliv sekulárním státem, stále se v nás odráží dědictví západořímského křesťanství, kdežto ruský článek je psán pod vlivem názorů tkvících v pravoslaví. Proč mluvím o náboženství, když se jedná o technologii?

Všimněte si poznámek ruského autora: … Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“). Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii… technologie Opírá se o všedovolenost. Neexistuje tabu. Neexistuje nic svatého. Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána. Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává? Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení…

To je jednoznačně postoj žité víry. Hlubší a opravdovější než je ta, která přežívá v katolicismu. Že na tom něco je? Že bychom se nejen kvůli svědomí přece jenom více inspirovali těmi věčnými kořeny víry? Chci ukázat, že toto nutkání je naopak proti odkazu anticko-křesťanské tradice. A závěry psané v minulém odstavci kurzívou jsou z větší části mylné, protože vycházejí z domnělých předpokladů, které jsou vnímány jako axiomy.

Především – jak to vlastně myslel Joseph P. Overton? Článek An Introduction to the Overton Window of Political Possibility na http://www.mackinac.org/12481 mě, jako neangličtináři, zůstává uzavřen. Přesto se domnívám, že jeho význam byl v ruské transkripci posunut. Výrazně o tom svědčí poznámka v diskusi, kde ruský účastník diskuse pod nickem Logic Reason (zde je jeho facebooková stránka: https://www.facebook.com/Logic-Reason-498994250203849/?fref=hovercard) mluví o kanibalismu (jestli zabíjení a pojídání lidí lze považovat za pozitivní myšlenku). Velmi podrobné vysvětlení Overton Window je zde: http://www.mackinac.org/overtonwindow

Když se nemohu o tuhle domněnku, kvůli neznalosti jazyka opřít, musím se podívat na jednotlivá tvrzení. Tato technologie se opírá o všedovolenost. Neexistuje tabu. Neexistuje nic svatého. Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázaná.

To jsou výtky týkající se morálky, čili celkové představy správného jednání ve společnosti týkající se věcí závažných a podstatných. Opírá se o vnitřní přesvědčení, o jakýsi soubor principů, podle nichž se má lidské jednání a rozhodování hodnotit. Právo kdysi vzniklo ze společného mravu a morálky, které formující se stát začal kodifikovat a vymáhat prostředky státní moci. Rozdíl lze spatřovat v tom, že právo je možné pružně měnit, zatímco morálka je vytvářena postupně a dlouhodobě. Často cituji výrok Václava Klause, že morálka není ekonomická kategorie. V ekonomické rovině má docela určitě pravdu, ale odvádí tím pozornost od faktu, že proces života ve společnosti není ekonomickým jevem. Prostě Klaus nám zaměnil (bez většího odporu) sociologii za ekonomiku. Ale zpět k „Technologii sebezničení.“

Jednotlivá tvrzení jsou výtky. Žádoucím stavem je tedy negace výtek.

1) Nesmí být vše dovolené – to vypadá dobře, dokud si neuvědomíme, že mluvíme o diskusi. To je v té výtce zamlčené. Když se vrátíme k ruskému znění – je nějaký rozumný důvod, proč bychom nemohli mluvit o kanibalismu? Existoval snad zákaz o kanibalismu mluvit?

Článek však tvrdí: „Overtonovo „okno“ se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu. Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.“ Manipulace je prokázána. Overtonovo okno se neposunulo. Diskuse o kanibalismu není a nikdy nebyla zakázána. I v Ottově slovníku naučném z konce XIX. století, v 15. dílu, na stránce 1047 je heslo Lidojedství, anthropofagia a kanibalismus. Ke „společenství radikálních kanibalů“ lze poznamenat, že to by netrpěl ani facebook – opět předpoklad, který je vydáván za axiom.

2) Musí existovat tabu. Tabuizovaný pojem. Tabuizované téma. Jenže tabu je projevem strachu, projevem víry v strašlivé následky. Proto například neznáme pravé jméno strašlivé šelmy, které se nesmělo vyslovit a pokud se o ní mluvilo, pak se muselo opsat – med(vyjed), medvěd. Není mi známo, co by mělo být tabu dnes. Už antická věda se snažila jednotlivá tabu odstranit. V křesťanství má největší zásluhu o pojem svobody Pavel z Tarsu – viz list Galatským. Někdy si říkám, že je snad za trest, že já – bezvěrec – musím často obhajovat křesťanství.

3) Existují věci, které nám jsou svaté či posvátné (mezi těmi pojmy nevidím podstatný rozdíl) a je o nich dovoleno diskutovat. Tady nevidím nic kontroverzního ani neexistujícího, snad jenom mimo otázky, co rozumí autor slovem svaté. Homosexualita se legalizovala protože bylo prokázáno, že nejde o nemoc, že tam není co léčit a že homosexuálové jsou bez dalších problémů schopni se řídit právním řádem a s jistými výhradami i morálními principy společnosti. Věta: Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii…je lží. V žádném evropském státě, snad mimo Rumunsko, se nic takového nechystá.V Rumunsku se uvažuje o zrušení trestnosti incestu. S eutanazií dospělých je spojeno mnoho etických otazníků živých i zemích, kde je povolena. Natož aby se uvažovalo o dětské – to je necitlivé a hrubé nařčení. S incestem mají v Evropě největší problém panovnické rody, kterých je tak málo, že ve snaze nevzbuzovat pozornost incestem už celkem běžně dochází k jejich laicizaci. Příběh Eduarda VIII, který se vzdal trůnu, aby si mohl vzít Wallis Simpsonovou už dnes není na pořadu dne. Rainier III si vzal Grace Kelly aniž by tím vzbudil větší pozornost.

Incestní vztah v Evropě je vzácnou a většinou kriminální záležitostí. Jestliže Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a Portugalsko incestní vztah netrestají, Francie již od roku 1810, pak proto, že např. ve Francii již více než 200 let nepůsobí škody, že je v těchto zemích opravdovou výjimkou. Podle ne dosti ověřených zpráv (James George Frazer – Zlatá ratolest) je naopak masově rozšířen v oblasti indo-íránské vrchoviny, čili paradoxně v oblasti obývané převážně muslimy, kteří incest trestají zvláště tvrdě. Další , ale rozsahem menší ohnisko incestních vztahů je podle stejných zpráv Karibská oblast, zvláště Haiti a Portoriko.

Závěr: Autor, Jevgenij Goržalcan z Коstromy (město ležící na Volze, na špici trojúhelníku Moskva, Nižnij Novgorod, Kostroma) je Rus. Vidí všechno ruským zrakem, ovlivněn ruskou tradicí, ale i současným stavem společnosti. Nekomentovaný, překlad jeho článku na webu bezduše přeložený do češtiny působí jako bomba. Ale ta bomba je vytvořená tím překladem.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.