Úplně poslední šance Romů na začlenění


napsal Gerd

V současné době prožíváme hektický nárůst počtu přicházejících ekonomických imigrantů z Afriky a ze zemí Blízkého a Středního východu, zejména těch, kde jsme pomáhali zavádět demokracii. Společně s ekonomickými imigranty ze zemí bývalé Jugoslávie (další nezvládnutý konflikt uvnitř Evropy, vina padá plně na klíčové země EU), především kosovskými Albánci, kteří jsou pilíři kriminality, máme zaděláno na dostatečný počet problémů, aby se EU musela zajímat ještě o někoho jiného než o sebe.

Především došlo k přeorientování větší části romského ethnobusinessu na chudé ekonomické imigranty z Afriky a Iráku. Jsou to takoví chudáci, že mohli zaplatit převaděčům za cestu sumu, kterou mnohý český pracovník na průměrné mzdě šetří desetiletí. Protože ale došlo k tomu, že se různí zaměstnanci neziskových organizací zaměřili na nový trh více podporovaný EU a českou vládou, polevila pozornost v integraci Romů.

Na předchůdci Kosy Nostry, a to Faustově světě ticha (Vladimíre, díky!) vyšlo v roce 2011 několik článků na téma romské integrace s tím, že Romům ubíhají roky na začlenění a brzy je vytlačí nově příchozí z Afriky, kteří jsou ještě chudší a spotřebují veškeré prostředky vyčleněné v sociálním systému a dosud čerpané výhradně Romy. S tím, že tito  by měli pohnout s integrací sami, protože jde o poslední možnost, kdy někoho zajímají a nadále se pozornost přeorientuje na imigranty z Afriky (o kosovských Albáncích a Iráčanech jsem v té době neuvažoval, vždyť přeci získali svobodu a demokracii!). Dnes se tehdejší předpověď ukazuje jako pravdivá, před 2010 byly zprávy plné článků o romské integraci a dnes jsou v nich jen články o ekonomických imigrantech a kvótách, o Romech nic nebo skoro nic. Jakmile Německo kvóty prosadí, na integraci Romů už nebudou peníze.

Jeden z článků v září 2011 navrhl několik konkrétních opatření v duchu, že je lepší Romům dát nějaké menší výhody nyní, třeba nezaslouženě, než jim platit sociální dávky celý život. Ten článek byl:

Jak postupovat dále s integrací Romů?
 
Zkusím navrhnout pár řešení, které sice něco budou státní aparát stát, ale rozhodně méně než celý romský ethnobusiness. A to je právě kámen úrazu, na romském problému a jeho řešení se přiživuje až příliš mnoho lidí. Přesto se domnívám, že uvedené řešení by stálo mnohem méně než všechny ostatní výdaje kvůli romskému problému vydávané. A teď k těm konkrétním opatřením:
 
1. Zaplatit romským rodinám pobyt dětí v mateřské školce včetně stravy formou příspěvku. Za nynější situace, kdy si každá rodina platí školku sama, Romové v rámci pobytu doma na podpoře v nezaměstnanosti ponechávají doma i děti. Těm pak předškolní vzdělání chybí ve škole, takže zaostávají v učení už od první třídy. Jakmile by romské děti byly živeny ve školce, Romové je tam budou posílat rádi. Podchycením dětí je možné Romy celkem rychle začlenit. Uvedené řešení ale musí být provozováno po dobu min 20 let trvale, první výsledky se projeví zmenšením dětské kriminality do 10 let a celkově do 20 let. A samozřejmě to bude nějaké náklady stát, i když ne mnoho. Rozhodně jde ale o metodu, jak podchytit a lépe připravit pro školu malé Romy. Z těch pak více dětí bude mít šanci na zaměstnání a možnost vybrat si i jiný život.
2. Poskytnout Romům status pracovníků se změněnou pracovní schopností stejně jako u invalidů na přechodnou dobu cca. 10 let. O zbytek se už postará daňové zvýhodnění firem zaměstnávajících nadpoloviční počet pracovníků se změněnou pracovní schopností.
3. Veškeré sociální platby ( příspěvek v nezaměstnanosti, sociální dávky) dávat jen za podmínky 0% neomluvené školní docházky všech dětí v romské rodině.
4. Na pohovor o práci s Romem by šel min. 3x i pracovník Úřadu práce, pokaždé jiná osoba. Přestalo by podezření z diskriminace firem při přijímacím pohovoru a současně by Romové ztratili možnost sami požádat o razítko, že požadavkům na místo nevyhovují a razítko chtějí jen kvůli podpoře.
5. Veškeré přídavky na děti poskytovat jen formou slevy na dani z příjmů. Možnost je navýšením odpočitatelného základu nebo % slevou. Druhou variantou je francouzský model, kdy by se přídavky na děti více snižovaly s přibývajícím počtem dětí v rodině.
6. Skoncovat s pozitivní diskriminací a místo toho raději Romům poskytnout konkrétní pomoc v konkrétních případech. Tedy přítomnost jiné osoby (organizace pro začleňování Romů, romští asistenti, neziskové organizace) při úředních jednáních.
7. Vytvořit v TV seriál typu Galerie Elity Národa o Romech mezi námi (ale v žádném případě o Romech z ethnobusinessu!) jako pozitivní příklad.
8. Vyhlásit ve sdělovacích prostředcích moratorium na zprávy o Romech. Tedy zprávy, kdy Romové zaútočili na příslušníky majority a kdy naopak příslušníci majority zaútočili na Romy. Zklidnění situace by prospělo všem stranám.
9. Přestat Romům poskytovat byty zdarma, i kdyby měli jít bydlet na ulici. Pokud jednou byt už obdrželi a zničili, pak po uživatelích vymáhat škodu se všemi důsledky. Sice z nich žádné peníze nikdo nevymůže, ale vycestuj í do zahraničí rychlostí blesku.
10. Zeptat se konečně Romů, jak by své začlenění řešili oni. Mohly by na to být vyčleněny i nějaké prostředky (na národní uvědomění), ale jen do určité výše (navrhl bych max. 2 mld. Kč).
 
Úplně na závěr mám dost utopický požadavek, proto jej ani nečísluji -ukázat Romům, že krádež je krádeží, ať už jde o obnos malý nebo velký. Tedy pozavírat všechny tuneláře, zkorumpované a korumpující osoby. Uznávám, že takový požadavek je zcela naivní, když nám ti samí lidé vládnou a tvoří zákony. Jak pak ale Romům vysvětlit, že někdo krást může a jiný ne?

Článek je záměrně ponechám v původním znění. Domnívám se, že neztratil nic ze své aktuálnosti, protože vlády ODS, TOP 09, SZ, VV, LIDEM, KDU-ČSL, ČSSD a ANO 2011 od té doby neudělaly vůbec nic a problém integrace Romů ponechaly žít svým životem. Jediné, co je z romského problému vidět, je požadavek Romů na ukončení provozu vepřína v Letech. Nějak jsem nezaznamenal, že by se Romové skládali po korunách, aby vepřín sami vykoupili a zrušili. Při odhadovaném počtu 250 až 300 tisíc Romů v ČR by jim stačilo, kdyby každý z nich dal 3 000 Kč. I kdyby nesehnali peníze úplně od všech Romů v ČR, EU by jim jistě pomohla a dala zbývající finance. Zatím ale všichni jen chtějí, aby vše zaplatil majoritní daňový poplatník.

Tak máme rasismus naruby, kdy příliš velká míra pozitivní diskriminace ve prospěch Romů udělala z Romů nenáviděného protěžovaného spratka, kterého nenávidí všichni neprotěžovaní. Česká vláda se chystá udělat úplně stejnou chybu s ekonomickými imigranty z Afriky a Asie, kdy podlehne kvótám požadovaným z Německa, nakonec dorovná příspěvky imigrantům na německou úroveň, aby se v Berlíně nemračili (bez ohledu na fakt, že tak  imigranti dostanou vůbec nejvyšší dávky ze všech obyvatel ČR) a místo skutečné integrace raději navrhne další uplácení některých minoritních skupin obyvatel.

Není divu, že námi radikální muslimové pohrdají a považují nás za slabochy hodné jen k zotročení.

Přesto mají Romové jedinečnou možnost k začlenění. A dodávám, že jde o možnost úplně poslední.

Průmysl, zejména montovny, potřebuje čím dál větší počet zaměstnanců, které si už musí dovážet z Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, apod. Šance na zaměstnávání Romů je velká, protože v případě např. Rumunů už se většinou o žádný rozdíl ani nejedná, mnoho z pracujících Rumunů jsou Romové. Ani na vzdělání nejsou kladeny velké požadavky, tak možnost získat zaměstnání mají i Romové, kteří nedokončili základní školu. Ochota na straně firem tedy je, potřeba zaměstnanců také, práce je ještě letos dostatek (příští rok to bude o cca. 10% méně), tak ze strany zaměstnavatelů nejsou vůbec žádné překážky.

Majoritní populace je zaměřena na problémy s  imigranty, kdy přeci jen rozlišujeme obtěžující noční řev odpočatých Romů od hluku vybuchující bomby nebo řevu Alláhu akbar.

Pouliční kriminalita v zemích s početnou populací imigrantů, např. v Německu, také roste a tak ani kapesní krádeže nezvýší příjmy Romů.  Počet obětí k okradení je stále stejný, ale vzrostl počet zlodějů.

Z toho všeho plyne, že Rom, který chce být integrován a zaměstnán, má jedinečnou a podle mého názoru úplně poslední příležitost tak učinit. Jakmile zavládne právo šaría, zbydou jen 4 druhy Romů:

  • Romové integrovaní s majoritní populací
  • Romové, kteří konvertovali k muslimům a budou bezvěrce okrádat legálně
  • Romové bez rukou (právo šaría trestá krádež odtětím některé části těla, nejdříve ruky, pak nohy, pak hlavy)
  • Romové mrtví

Jisté je, že vyhánění čerta ďáblem bude mít úspěch a za 50 let  bude romská integrace završena a majoritní populace bude řešit už jen problém s muslimy. Snad si Romové uvědomí svou poslední šanci a využijí ji. Pokud ne, pak už se jedná o Romy, kteří se integrovat nechtějí a zde nepomůže žádný program vyjma toho, který mají v úmyslu zavést radikální muslimové.

Pokud Romové takovou šanci propásnou a to se zřejmě stane, bude problém odložen jako neřešitelný. Vláda bude Romy dál uplácet, dokud bude mít peníze. Jakmile peníze dojdou, skončí i dosavadní výhody pro Romy. Neziskovky už mají jiný cíl, na kterém se přiživují. A majoritní populace bude řešit svůj vztah s muslimy, ne s Romy, tam už má celkem jasno.

Romové pak budou už jen čekat na příchod ajjatolláha nebo jiného muslimského náboženského vůdce, nebo neonacistu. Jeden i druhý předhodí Romy davu, aby získal jeho přízeň. To vše už zde bylo, konkrétně p roce 1945 zbylo na území dnešní ČR jen 500 Sinti. Od roku 1945 se pak integrace Romů dosud nepodařila, a to je tomu už 70 let celkově nebo 26 let tzv. demokracie.

Nastíněný vývoj je dlouhodobý a bude trvat desetiletí, než k němu dojde do úplného konce. Jenže jak ukázal příklad Kosova, kde po roce 1945 také bylo jen pár Albánců, muslimům s vyšší natalitou stačí 45 let k přečíslení domácího obyvatelstva. Pokud romskou integraci nedovedem vyřešit my, muslimové si s ní poradí přesně podle Koránu. A tak si můžeme říci, že kolem roku 2060 přestane problém integrace Romů na území ČR existovat. Navždy.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.