28. říjen -zrušit bez náhrady!


Měl jsem  v plánu původně  cosi  k dnešnímu  dni napsat úplně  jiného. To ještě  před  případem Brady. Po něm  už  to nešlo,  už by  to bylo o ničem. Nepatřičné.Naprosto nepatřičné.

28. říjen  je  alespoň podle  mne, tím nejzákladnějším  státním  svátkem, který  tato  země  má. Je  o  návratu  její  státnosti. O ničem jiném.  A nikdy  ani nebyl.  Ačkoli  tu byl  vydáván za  den Federace nebo Den  znárodnění.  S tou první umělinou  se nikdy  nikdo neztotožnil a  ten  druhý  význam, doznávám osobně,  jsem schopen  docenit  až  dnes. Což  je zoufale pozdě. Ale ten  primární  význam  je, naštěstí pořád  stejný. Tedy měl by  být.   Dovolím  si tedy  onen prvo- a jedno-  význam  stručně  připomenout  tak, jak  ho na  svých stránkách  má Poslanecká sněmovna  PČR:

V pondělí 28. října 1918 se kolem poledne zástupci Národního výboru ve složení Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup a Jiří Stříbrný vydali na místodržitelství, dnes je tento palác ve Sněmovní 1 součástí komplexu budov Poslanecké sněmovny. Tam ovšem zastihli jen viceprezidenta místodržitelství Jana Kosinu, místodržitel Max Coudenhove byl v ten den totiž ve Vídni. Podle Národních listů Kosinovi oznámili, že „Národní výbor přejímá dnešním dnem veřejnou správu, že dosavadní zákony a nařízení zůstávají až na další rozhodnutí v platnosti a že je nutno, aby celá likvidace a odevzdání všech věcí do rukou nového státu československého bylo provedeno co nejrychleji při zachování naprostého pořádku a klidu“. (Národní listy ze dne 28. 10. 1918) S místodržitelem se zástupci Národní výboru sešli až následující den po jeho návratu z Vídně.

Z místodržitelství se vypravili do Zemské správní komise, která podle historika Antonína Klimka sídlila ve Sněmovní ulici v prostorách zemského sněmu, kde je dnes hlavní jednací sál Poslanecké sněmovny, tedy v prostorách Thunovského paláce. Tam V. Schönbornovi, který komisi vedl, oznámili, že „Národní výbor přejímá od dnešního dne budovu zemského sněmu se zasedací síní sněmovní“. (Národní listy ze dne 28. 10. 1918) Historik A. Klimek popsal, jak si čtyři z „mužů 28. října“ prohlédli zasedací síň zemského sněmu: „Sál se za války změnil ve skladiště aprovizace Zemského výboru, a tak, podle Rašína, ´po zemi válely se brambory a kroupy, na poslaneckých sedadlech stály pytle mouky… na předsednickém stole byl pytlík s kroupami´ Nařídili dát sál do pořádku.“ (A. Klimek: Říjen 1918)

Ve čtvrtek 14. listopadu 1918 byl Thunovský palác svědkem první schůze Revolučního Národního shromáždění. Na ní Karel Kramář, který v úvodu schůzi řídil z titulu předsedy Národního výboru, prohlásil, že dynastie habsbursko-lotrinská ztratila práva na český trůn a nový stát je republikou. Aklamací byl prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, který byl v té době ještě v zahraničí.

„Karel Kramář: Všecka pouta, která nás vázala k dynastii Habsbursko-Lotrinské, jsou přervána (Výborně! Poslanci povstávají, hlučný potlesk.) Konec jest smlouvám z r. 1526 i pragmatické sankci (Výborně, potlesk ) Dynastie habsburskolotrinská ztratila všechna práva na trůn český (Tak jest! Výborně! Potlesk.) A my svobodni a volni prohlašujeme, že náš stát československý jest svobodnou československou republikou. (Výborně! Sláva! Hlučný potlesk.) A abychom doplnili všechno to, pak prosím Vás, abyste prvním presidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka. (Výborně! Sláva! Potlesk) Prohlašuji tedy professora dra. Tomáše G. Masaryka jednohlasně zvoleným presidentem Československé republiky.“

Předsedou Revolučního Národního shromáždění se stal František Tomášek. 14. listopadu byla také zvolena první československá vláda v čele s Karlem Kramářem. V tom je určitá zvláštnost Kramářovy vlády – nebyla jmenována hlavou státu, ale zvolena parlamentem:

„Předseda: Kdo s navrženým předsedou vlády a 16 členy vlády souhlasí, prosím, aby povstáním dal souhlas na jevo.

Jednomyslným povstáním jsou zvoleni.“

Tak to tenkrát  bylo!  Cítil jsme povinnost  to připomenout!  Tenhle  význam má  dnešní den. Žádný  jiný. Vzpomene  si na  to vůbec  někdo? Sotva!

Český  rozhlas  si nechal udělat  průzkum  / viz -konkrétně  zprávy  v  10,00/.Nikoli o 28. říjnu. Nýbrž  o tom, jak lidé vidí   zákon, kterým je  28. říjen a další státní  svátky nejsou  dny, kdy budou otevřeny   super- a  hypermarkety….

Uvádím to záměrně  proto, abych utnul  diskuze  typu  – oni nám republiku ukradli,  zneužívají  tento den,  ke  svým  osobním cílům. Atd.atd. Pokud  Českému  rozhlasu, který to zadal  agentuře  Median,  tohle  téma  stojí za průzkum k výročí  vzniku  státu,pak…. Nemluvě  o výsledcích-většina /sice  těsná, ale  většina/  elektorátu ve  věkovém rozmezí 18-29 to bere  jako újmu a  omezování  osobní  svobody…. tak jaképak  fraky!

Jestlipak  by nestálo za  úvahu  ten  svátek  radši  rychle  zrušit? A  bez náhrady!  A  spolu  s ním i ty  ostatní. Když  je pro podstanou  část populace velkou osobní  ztrátou, že  nemohou šopovat a jinak je  jim  ten den k ničemu, tak  jak  to asi tak  mají s těmi  dalšími, řekněme  méně  významnými?  Co je  nějaký  Velký Pátek,  když  oni nebudou moci  vyrazit za svými poklady?  A proč  ten komunistický  1. máj?  Nakupovat  nepůjde  a nějakej  ha, haha, průvod? A  8. květen?  V TV  přece  dávají  válečný  filmy  každej  druhej den a lepší a  nějaká  obstarožní  válčička,  když  jsou  tu Star Wars a Darth Vader?  K  smíchu!  A nějakej  Cyril a Metoděj nebo  ten ,co se nechal  upálit? Jo nějaký dějepisný pomatenci a  děják ve  škole, to byl  přece děsnej  vopruz. Ale  ten  Venca  v září,  ten  by moh  zůstat. Zpravidla  dobrá pařba  s kámošema, kde vždycky  nějaký Venca je!     A  Novej  rok?  Tak na  ten  nám nešahejte!  Šoping  nešoping! Tam to stejně nikdy nešlo, protože  jednak je  člověk  v lihu po Silvestru a jednak ty krámský dementi stejně  dělají  inventury.

Fakt, zrušme  svátky!  Ano vím – jako  důchodci se mi to povídá – mám svátek /skoro/ každý  den. Nicméně  – myslím  to naprosto vážně!  Obyvatelstvo  by  asi v první  chvíli  většinově  řvalo.  Ale  Babiš a  jeho media, se  svou příslovečnou  šikovností a vtíravostí  by nepochybně jeho voličům  měla  hravě  umět  vysvětlit, že  vlastně  těch  nově  získaných  7-10 pracovních  dní  znamená  zásadní přírůstek  HDP  země a  tudíž, že  všichni  vlastně  zbohatneme /ANO, takhle   bude líp- hlavně některým/.  Měli by to podpořit  i  voliči ODS a Kalousek partaje a  od  té odštěpených  Gazdíků. Zrušení  svátku je přece  echt  pravicové!  Když  bude víc  pracovních  dnů,  tak by jistě přišli  s  tím, že je možno  snížit podnikatelům  daně.     Protože  trestat  úspěšné,  kteří by se  stali ještě  úspěšnějšími  je zločin.

Lidovci?  No  všimli  jste si, že  jsem neuvedl nic  o Vánocích?  Ze  dvou  důvodů – tady  se  taky  nešopuje. To  už  jaksi všichni  vědí. Takže  na  jedny  církevní  svátky  se  můj návrh  nevztahuje.  S  tím by určitě  byli spokojeni.  A  neuvedl jsem  ani Pondělí velikonoční – nejzásadnější  církevní  svátek!  Umím si představit, že  by to ostatní pro ně byl dělatelný kompromis. Jako vždycky!  Sice by  asi chtěli Velký Pátek a možná i Věrozvěsty, ale  oni se  umí dohodnout.  1.  květen nikdy  jejich  nebyl, dokonce se z  kazatelen proti němu kázalo,  8.  jen podmínečně, Hus  má  dosud  nálepku  kacíře. A 28.říjen? Pokud  vím, tak  žádný z tzv. mužů  října  nebyl  lidovec.  Neb  katolický  klér  byl  i v  roce 1918 pevnou oporou  Domu  habsburského. Což  republika  „zohlednila “  při I. pozemkové  reformě. Kteroužto  nespravedlnost  jsme , částečně  napravili  nedávno přijatým zákonem o církevních restitucích… takže  28. říjen  je  určitě  postradatelný pro ty  z Paláce Charitas. Stačí s e podívat  do Svaté knihy – tam  není nic  o  nějakých státních  svátcích, jen o tom, že  Nejvyšší  6 dnů pracoval a den sedmý  určil k odpočinku!

Voliči  socanů  a komunistů  by  jistě protestovali, ale  kdo by  se na ně  ohlížel, stejně  to jsou  jen  napůl  nemakačenkové  na  dávkách, kteří  se  ráno probudí a  už  myslí  na  to, jak zase natáhnou ruku!!  A vůbec  – tyhle  partaje  jsou  těžce na  ústupu a  ztrácí  hlasy….  Tak proč  se s nimi  vůbec  zabývat?  Na víc,  ty  to HDP  svým šopováním stejně nevytrhnu!  A  vlastně  – oni  vlastně  do těch  hyper a  supermáků lezou  taky, v celých  houfech, aby si něco koupili  v  akci, takže  i jim se nakonec  rozsvítí, že  je  to vlastně  dobře! Protože  těch  akcí bude moc  být  víc!

A  nyní  něco pro  rozumné lidi- ano zrušme  státní  svátky.  Den  volna  měl  uctít  jejich  jedinečný  rozměr   význam.  Což  dávno a dávno  neplatí. Tak proč  k tomu  mít  volno? Když  ho  využíváme  jinak?  Při  5-ti denním pracovním  týdnu  a většinově 5-ti  týdnech  dovolené?  Tohle  myslím  vážně!  pamatuji totiž  ještě  dobu,  kdy  se dělalo  6 dnů v  týdnu a  dovolená  byla  pro  mladší  ročníky  jen  3 týdny.

Nemluvě  o tom, že bez  dalších  dnů  volna  bychom  se  stali určitě  o něco  atraktivnější pro  zahraniční  investory. Třeba pro  ty z  Dálného východu,  protože  bychom se zase o něco přiblížili  jejich domácím  zvyklostem!

Obrovskou a  hlavní  výhodou  by, alespoň pro mne  pak bylo, že  by  politikáři  ztratili  většinu příležitostí  řečnit, pořádat  akce,  aby  důležitě  a  důstojně promlouvali  do televizních  kamer, rozdávali  metály nebo také  ne a  ti z politikářů, co jsou  nespokojení s těmi spokojenými  by naopak přišli  o příležitost  pořád  kontraakce  na  různých Staromácích. Výrazně  by to přispělo  ke  zklidnění  situace.  A v  zemi  působící  televize  by  tím pádem  měly  o problém  méně  – nemusely  by  totiž, sem  tam, cenzurovat  nevhodné pořady vlastní  výroby!

Zrušme   28.  říjen! A  ostatní  svátky!

Vždyť koho zajímají  nějací  Muži  28. října?  A to jak  vyhlašovali  Republiku v  nějakém  skladišti mezi pytli  brambor, mouky  a krup?  A  vůbec- k  čemu Republika? Žijeme  v globalizovaném světě, ne?  Svět je  globální  vesnice a  my  si tady  budeme  nějak  trapně  zápecnicky   připomínat  nějaké  národovectví  a  a pěstovat snad  nacionalismus?  Když  jsme  světoobčané a weltmani?

Tak  zítra, nezapomeňte  –  před  návštěvou  té kotrapárty  na Staromáku  navštivte  aspoň  Mekáč! Nebo aspoň  po  tom Staromáku. Když  už  nejde šopovat! Aspoň takhle  vyjádříte  jasně  svůj  názor a to, že  vyznáváte ty  správné  hodnoty! Vražte  do sebe  jednoho  echtovního originálního  hambáče a  nezapomeňte  to zalejt  Colou!   Na  Hradě   se  stejně  budou  dávat  jen  rejže  a čínské  nudle.  A  stejně  vás  tam  na  rozdíl  od  toho Staromáku  nikdo  nepustí. I  když  zítra možná  jo. To záleží, kolik z pozvaných  na poslední  chvíli  ještě  nepřijde. Už takhle  je mimořádně  hodně  absencí! Protože  sesle  musí  být obsazeny  úplně  všechny. Jak by to  vypadalo  v televizi, kdyby  bylo  půl Vladislavského sálu  prázného? Může nakonec  být, že  šéf  hradního protokolu Forejt, s Mynářema  Ovčáčkem  vyrazí před  Matyášovu  bránu a  když  tam bude někdo  trochu  slušně  voháknutej, bud e  narychlo pozván  na  tu nějakou  volnou sesli  na  Hrad…

Ne opravdu, já  to fakt  s tím  zrušením  28. října  myslím  vážně!  Pokud  v tom nemáte  jasno.  Už nějaký  ten rok jde jen  a pouze o soukromou  sebeprezentaci  Hradních  nájemníků, vyznamenávání  jejich  kamarádů a kamarádek a  čím dál bezobsažnější a trapnější  řečnění.  Nebo  o kontraakci  jejich zásadních  odpůrců. Kteří si také potřebují  zařečnit a  cítit  s e důležitými.  Těm i těm  je  tenhle  den a jeho podstata  totálně  ukradená.  Oni  ho používají jen  jako klacek  k mlácení  toho druhého. Je na  čase jim ho sebrat! Je  to den založení Republiky!

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.