Valoni to dokázali!!! Proč ne my?


Zdá se, že  CETA  nakonec  podepsána  přeci jenom bude.  Nikoli proto,že  by  Brusel, Berlín, Otawa, Washington  nebo snad všudy přítomný Kreml  zlomily  odpor  regionálního parlamentu  Valonsko,  ale  proto, že  Valoni  dokázali  svým  odporem to,  před  čím, pro normálního člověka /dodávám  bez  dostatečných  informací, ale kde ty  informace  měl brát, když  jednání i výstupy  z  něj  byly  vždy  přísně utajovány?/ nepochopitelně, srazily  kufry  jak vedení  EU , tak  všechny  vlády  unijní  28!  Ačkoli si  nebezpečí  dobře musely  být  vědomy. Nejméně  stejně jako  poslanci  3,5 milionového  belgického  regionu.

Tvrdý  a nesmlouvavý postoj  malého  regionálního  parlamentu a   valonského  premiera  Magnetteho nakonec  slavily  úspěch. Nad  výhrůžkami z  Kanady, nad  bruselským  nátlakem, že  není možné, aby  nějaké regionální shromáždění  blokovalo dohodu,  která má  prý prospět  500 000 000 občanů  Unie,  vzteku  politiků  typu  Martina  Schulze, takto předsedy  Evropského parlamentu, že  něco je  zásadně  špatně,  když   nějaký regionální  sněm  může  působit  takové  potíže, atd. atd. Zvláštní v této souvislosti  je, že  když   některé  státy  žádaly  návrat některých kompetencí   předaných  Bruselu, bylo  jim řečeno, že  idea  národních  států  je  už  dávno překonána a  že dnes máme  Evropu  regionů…. A  když  se  vzepře  region, slyšíme, že není možné, aby  nějaký  malý  celek  mařil společné  úsilí  28 národních  států…

Ale  o to nejde.  Evropa ohledně  CETY  rozhodně  nepředvedla  žádné  dobré  figury.  Spíše  naopak.

Minimálně  v těch ohledech, kde se  zřejmě  prosadili  nyní  Valoni!

Podle  prvních neoficiálních  údajů  se jim podařilo vynutit  si následující  změny  – ovšem není  jasné  zda  jen pro  Belgii/Valonsko nebo jestli  univerzálně s platností  pro celou EU

1- minimálně  zatím  nebudou  působit  speciální  rozhodčí  soudy, které  by  umožnily koncernům  zažalovat  u nich  suverénní  stát, pokud  ten přijme  zákony, které  dotčené  firmě omezí podnikání.  Podle  prvních informací  by  rozhodčí  tribunály  měly být  nahrazeny  specializovanými  obchodními  soudy.

2- má  být  zakotvena  možnost  že  stát/region  by  měl  právo  z CETY  vystoupit, pokud  by  se ukázalo, že  je  pro  něj  nevýhodná. A to  s minimální  karenční  lhůtou.

3- z  působnosti CETA  bude  vyjmut  belgický/valonský  veřejný sektor.

4- do Belgie /Valonska nebudu  smět  být  dováženy  geneticky  upravené  plodiny  ani  potraviny  nebo krmné směsi  z nich  vyrobené a ani nic  dalšího, co by negativně  ohrozilo  valonský  agrární sektor.

Dále  ještě  pokračují detailní  jednání  ohledně   zemědělské produkce .

Pokud  dopadnou pozitivně, bude zřejmě  CETA  nakonec  podepsána.  S  určitým  časovým  odkladem  – belgické vyjednané požadavky  budou muset  odsouhlasit  všechny  členské státy  EU. Což  určitě nebude zítra.

Jak  už vedeno zatím není zcela jasné,  jestli  ony  dojednávky  budou platit  jen  pro Belgii/Valonsko nebo pro všechny  členské země. Můj odhad je, že jde opravdu  jen  belgickou  výjimku. V takovém  případě  je  nutné  se ptát, proč  se, jestliže  je nutný  souhlas naší  republiky, okamžitě  k Belgii/Valonsku  nepřipojíme?  Nikdo totiž  nemá  dnes  sebemenší  tušení,  co CETA  v praxi  všechno přinese.  A Lisabonská  smlouva  zcela  jasně ukazuje, že  slepá  důvěra  v tvůrce  podobných zásadních  dokumentů EU je  čiré  bláznovství. A  totéž  platí  o českých  zákonodárcích a všech,  kteří  mají s CETOU  co do činění a  musí ji vaším i mým  jménem požehnat!    Bytostně  jsme  , při  hlasování  o  automatických  kvotách poznali  maximální možná  opatrnost a nedůvěra  v bruselské  i pražské  je  nanejvýš     na  místě!

Na  tomto  místě  je nutno  vzpomenout, alespon v  těch nejhrubších  obrysech, co to vlastně  CETA  je:

Jde o hospodářskou a  obchodní  dohodu  mezi  EU  a Kanadou  a  zkratka  vznikla  z  anglického názvu „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ což se dá přeložit  jako všeobecná  dohoda o obchodu a  hospodářství.  Celý  text  má, bez příloh, 491 stran. Smyslem je, aby  podniky  z  Kanady  i  Evropy měly  lepší přístup na trh smluvního partnera- například  při prodeji průmyslového zboží, agrárních produktů, služeb a  k zakázkám  veřejného sektoru.  CETA má  odstranit  obchodní překážky- například  by mělo zmizet  99%  vzájemných  cel. Což  bylo výrazně  ulehčit  vzájemné investice.  Obchodní výměna  mezi  Kanadou a EU  dosahuje  ročně  asi  60 miliard  eur  – což  je  1,62 bilionu  korun. EU je pro Kanadu  2. nejdůležitější  obchodní  partner, naproti tomu  Kanad a je pro EU  až  12. hlavním  vývozním trhem. Je tedy  zřejmé,  že  Kanad a má  řádově  vyšší  zájem  na  dohodě CETA  než  Evropa!  Takže  jeden nechápe  proč  Evropa  tak  o CETU  usiluje.

A nakonec  snad  to nejdůležitější  -CETA  by  měla  být  vzorem pro  TTIP  mezi EU  a  Spojenými  státy.

Brusel  udává, že  evropský  vývoz  do  Kanady  by měl  vzrůst  díky  CETA  o  23%. Tedy  o nějakých  372 miliard  korun  ročně.

Pro úplnost  dodávám že  český  vývoz  v roce  2015 činil celkově  3 354, 5 miliardy  Kč.  Jinými  slovy –  výše  předpokládaného přírůstku exportu pro celou  evropskou 28 z  CETY  odpovídá  plus  mínus  vývozu  ČR  za 1/10 roku!!!!! Pro celou  EU, nikoli pro nějakou  Českou  republiku! Dopad  na   HDP  celé  Evropské unie?  Světe  div  se – prý celých  12 miliard  Eur!!!!  Tedy  asi 324 miliard….   Opět  srovnání na  HDP  ČR  v  roce  2015- 4477 miliard   Kč.  Tedy celoevropský  HDP  zisk  je  asi  7,2%   českého z minulého roku!!!!!!  A kvůli  takovému  naprosto  nepatrnému   kladnému  nárůstu  je  EU  ochotna  přijmout  rizika typu

1-snížení  kvality  produktů na trhu a  ochrany  spotřebitele

2–Evropa  se  vzdá  zavedeného a  vyzkoušeného  principu předběžné opatrnosti a přijme  zámořský  princip  opatření až  když se prokáží škody!!!

3- možnost  obejítí  zákazu  genových technologií a  jejich  zneužití

4- umožní  zesílení  pozice nadnárodních  koncernů nad  suverénními státy

5- nadřadí soukromé  rozhodčí  soudy  nad  unijní a  národní právo

Valoni, minimálně pro sebe, si  dokázali , zdá se – vybojovat  svoje.  Jak to, že  jen oni?  Jak to, že  to samé  nechce  například známý tvrdák   Orbán?  Jak to, že  mlčí prezident?  Jak to že…. Že  by si všichni  vzali  za  své moudré poučování  slovenského prezidenta Kisky, který  nedávno, viditelně  zhnusen, konstatoval, že   V4 ještě nikdy neměla  tak  špatný  zvuk v  demokratické  Evropě! A měla  by  s tím něco dělat!    Zajímalo by mne, co si  asi tak  Kiska  myslí o Valonech.. Nicméně to není  důležité! Soudím, že bychom  měli  fofrem  se  k nim  nyní připojit. A co  dosáhli oni  získat i pro sebe. Je opravdu za  vteřinu dvanáct!

Psáno  s využitím  zdrojů německé veřejnoprávní  ARD

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.