Bartoška, Dyk a Petice


napsal  Kazimír  Prymus

Vpátek  jsme si připomněli vznik samostatného Československa a mám pocit, že to v naší společnosti začíná vážně vřít. Několik událostí minulých dní: návštěva tibetského dalajlámy, prohlášení čtyř ústavních činitelů směrem k Čínské lidové republice,  „Dajli mi tu medajli“ a tanec kolem neudělení vyznamenání jednomu z nominovaných, oslavy a neoslavy vzniku republiky a také výzva k občanskému nepokoji z řad převážně umělců spustily řetězec akcí a reakcí, které budou mít jistě pokračování. A dá se předpokládat, že budou gradovat. Že začíná přituhovat, mě přesvědčuje samotný fakt, že se k situaci vyjadřují i lidé, jejichž názory běžně nevídám na sociálních sítích. To mě ujišťuje, že nejsem sám, kdo má nutkání se k situaci vyjádřit.

Zvažoval jsem formu a obsah. Je tolik věcí, které mě na naší i zahraniční politické scéně štvou a trápí a měl jsem obavy, že když to ze své hlavy přesypu na svůj monitor, zbude z toho nepřehledná směsice obav, strachu, domněnek a tezí. A tu mě něco přinutilo seznámit se s včerejší výzvou umělců, jejichž tvářemi se stali pánové Bartoška a Dyk. Obou herců si vážím pro jejich uměleckou činnost, nemohu tak nyní říct o jejich názorech na českou politickou scénu. Ale každý má právo na svůj názor, že? Ať je jakýkoliv. Přesto, tato skupina umělců má o demokracii v Čechách obavu. A musím přiznat, že po přečtení jejich výzvy se zvyšují i mé obavy, avšak jejich přičiněním.

Dovolil jsem si celou výzvu komentovat svými poznámkami chlapíka z periferie České republiky. Můžu se mýlit, mohu být vedle, jak ta jedle, ale máme snad ještě alespoň trochu té demokracie, ne?

Zde je text výzvy a modrou  kurzívou, s laskavým dovolením, můj komentář.

Vážení spoluobčané!

O CO JDE?

Naše svobody jsou už delší dobu ohrožovány politickou mocí. Nejvyšší ústavní činitelé v dopise čtyř slibují oddanost Čínské republice. Čínská vláda povýšeně reaguje, že po slovech musí následovat činy. Tato hanba nás vrací do minulosti. K obratu republiky na Východ nemá vedení státu mandát.

Slib oddanosti vypadá trochu jinak. Ve zmiňovaném dokumentu je zmíněn respekt k integritě Číny a Tibetu a zájem na rozvíjení česko-čínských hospodářských vztahů. Také se trochu skrytě a neadresně distancuje od „osobních aktivit některých českých politiků“. Celý dokument zde. Celkově  nedeklaruje  nic  jinéh,  než  – ohledně  např  politiky Jediné  Číny praktikují  všichni  naši spojenci v NATO.  Totéž  platí pro obrat  republiky  na  Východ.  Signatáři  by měli srovnat  například  míry pompéznosti  při poslední  návštěvě  čínsko prezidenta  v Praze s  jeho následnou  vizitací v Londýně. Za  naprosté pokrytectví  lze  v této  souvislosti pokládat  nevystoupení  týchž  osob proti  politice  vlády  expremiera  Nečase,  která  politiku  jednotné  Číny  nastartovala. O  čemž  se mohou přesvědčit  zde. Budou konfrontování  s  Nečasovými vyjádřeními jako:

– „Vzývání tohoto směru není podporou svobody a demokracie,“ 

– „Jsem přesvědčen, že těmito umělými problémy si nemáme házet klacky pod nohy.“ 

V  jakých  souvislostech  a  co Nečas  považoval za házení  klacků pod  nohy, necht  si autoři  petice zjistí  sami.

CO ŽÁDÁME ?

Žádáme prezidenta, aby ustal v šíření hrubostí a lží a omluvil se za ně.

Žádáme vládu, aby jako celek jasně deklarovala naši příslušnost k mezinárodnímu demokratickému společenství.

Opět výzva bez bližšího určení. Koho chtějí zahrnout autoři do kruhu mezinárodního demokratického společenství? A  smíme  vůči  Číně  eventuálně  Rusku  provozovat  stejnou  ekonomickou politiku / tedy  vedle  sankcí/ jako  naši  spojenci v  NATO?  Viz  například Nord Stream 2, Turkisch  Stream,  zapojení s e do projektů  typu  Hedvábná  stezka,  atd.atd.  pokud  například  tyto a jiné  ekonomické  aktivity  směrem  k oběma  zmíněným zemím  relativizují  naši příslušnost  k mezinárodnímu demokratickému  společenství.

Žádáme parlament, aby k dopisu čtyř ústavních činitelů zaujal stanovisko.

Nezbývá, než souhlasit! Ať se prokáže jmenovitě, kdo z kolegů této čtyřky má jaký osobní názor.

Žádáme všechny politiky, aby jasně prosazovali  ideály demokracie, svobody a masarykovské humanity, na nichž byl náš stát před 98 lety založen a ke kterým jsme se před 27 lety vrátili.

Tato výzva byla zveřejněna 28. října a k prosazování demokracie a svobody nemůže mít nikdo námitky. Pokud prostředky jsou také demokratické.

CO CHCEME ?

Buďme aktivní.

Organizujme ve všech místech občanská shromáždění na podporu demokracie.

Demokracii si přeje drtivá většina této země. Obávám se, že v dnešní rozpolcené společnosti nenajdou tábory s rozdílnými názory prostor na demokratickou diskuzi. Kéž bych se mýlil.Nicméně  zbývá  otázka,  jaký názor  měli  například  představitelé  Petice  když v  dubnu  2012 přes  100 000  lidí,  nespokojených  s  konáním tehdejší  vlády   a jejími  četnými  aférami, které  skutečně  ohrožovaly  nejdůležitější  základy demokracie – viz  například podezření  na  zneužití  Vojenského  zpravodajství, které  v  dějinách  Československa  či  České  republiky  nemá precedens a  jak  tehdy podpořili občanskou obranu demokracie.

Seznamujme občany s tímto prohlášením.

Časy, kdy se charty a výzvy šířily cyklostylem, už jsou za námi. Kdo chce, ten si ji najde. Nejméně  75%  domácností  má  dnes připojení na internet.Podprahová  dramatičnost  tohoto  požadavku  nemá  zjevně  žádné  oprávnění.  Navíc  v  rozporu  s jejím textem potvrzuje, už  svou pouhou  existencí a ad  hoc  konáním kontraakce k  oficiální  oslavě  28.října  na Hradě  že  minimálně   v  současnosti, demokracie nejen že  není  ohrožena, ale  že  zcela  průkazně  funguje. .

Otevřeme vysoké školy, divadla, galerie a další kulturní zařízení občanským diskuzím.

Pokud to budou diskuze, kde dostane prostor každý, bez rozdílu politického názoru, nelze jinak, než souhlasit.

Podepsané výzvy a svá stanoviska zasílejme petičnímu výboru na obranu demokracie, kopie vládě, sněmovně, senátu, politickým stranám a prezidentovi.  

Petiční výbor na obranu demokracie.“ Podle textu pod výzvou se nejedná o sdružení ani spolek, který nemá organizační formu, ani vztah k politickým stranám. Ale jistě se k němu hlásí lidé, kteří ty vztahy mají. Výbor samotný není ničím a jeho nestrannost je fikcí. Navíc  tahle  země  má  dost tragické zkušenosti  se  zasíláním  různých petic a a stanovisek vládě  a politickým představitelům.  Minimálně  Jiří  Bartoška  by  si měl  vzpomenout na  výzvy a  a  stanoviska adresovaná  vládě a  státním  orgánům  z  ledna   1977.  Už proto, že  tam  nalezne  svůj  podpis. Vedle  dalších  protagonistů  dnešní  výzvy. Pro připomenutí  zde.

Když to bude nutné, stávkujme.

To se bude jistě líbit všem podnikatelům a akcionářům. Zejména panu Babišovi. Je  pan Bartoška  do  schematu  stávky  zařadit  například  i příští  filmový  festival v Karlových  Varech? A  pan  Dyk  zrušit  plánované  koncertní  turné  nebo požadují,  aby  stávkovali  ti  druzí , navíc  bez opory  v Zákoníku práce?

Sedmnáctého listopadu se opět sejděme na náměstích a zvažme další kroky, nutné na ochranu demokracie.

Zvažme další nutné kroky“. Tak to jsem zvědav, které kroky se ukážou jako nutné.

PROČ TO DĚLÁME?

Zvonit klíči a podepisovat petice nestačí! My do Ruska a Číny nepatříme! Chtěli jsme zpět do Evropy, ne do Hulvátova.

Zde je konečně zmíněn smysl a cíl této petice! Signatáři mají pocit, že nás chce někdo připojit k Rusku a Číně. Zde se naplno projevuje černobílé vidění dnešního světa některých kruhů ve smyslu pravdy a lásky, která musí zvítězit nad lží a nenávistí. Krásná a vzletná idea, ale nebuďme naivní. Svět není jen dobro a zlo, tak to chodí jen v pohádkách. Nedávejte lidem klapky na oči a kompas do ruky, který říká, že vše na východ od nás je fuj a na západ je vše skvělé a demokratické. Celý svět se vyvíjí a tyto názory zavání padesátými léty minulého století. Češi nejsou žádní naivové a burani, i když pohled „elit“ z metropole k tomu názoru vždy inklinoval.

Ještě jedna poznámka. Výrazem „Hulvátov“ jste, vážení umělci, mírně řečeno urazili všechny občany Ruska a Číny. Stálo by to za omluvu.

Text petice převzat zde.

 

Komentář k petici napsal Kazimír Prymus, v Ostravě, 29. října 2016

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.