Antizemanisté vyrazili k rozhodujícímu účtování se Zemanem aneb proč nesouhlasím s vlkovými závěry v kauze Jiří Brady


napsal Alex

Úvodem musím výslovně vyjmout z antizemanovců vlka, jakkoli k tomu jeho opakované výzvy stran antizemanovců či jehovistů v jeho textech vyzývají. On i já víme, že antizemanovcem není. A zopakovat, že se učím vidět politiku očima vlka, neb to pro mne smysl má. To ale neznamená a nemůže znamenat, že oči Alex nemá své vlastní. A kupodivu to učení od vlka jako přítele mne vede k tomuto textu.

Předesílám znovu a výslovně, že se mohu mýlit, ale domnívám se, že vlk se zcela výjimečně dopustil té chyby, že se v kauze Brady věnoval výhradně Zemanovi a absolutně opominul linii hodnocení (ve stejném duchu) pana Hermana. Což si vysvětluji zřejmým nedostatkem času.

Zkusme to věnovat se panu Hermanovi vlkovým metrem.

Pan Herman sám tvrdí, že 8.9. podmiňuje Zeman vyznamenání jeho strýce tím, že se nesetká s dalajlámou. Sám tvrdí, že totéž Zeman zopakoval při jeho návštěvě Hradu 27.9. kde dle svých vlastních slov sdělil Zemanovi, že vše zváží.

Při důrazu, který pan Herman klade na odpornost kšeftování s vyznamenáními a na svou čestnost, pravdomluvnost a vůbec na svou mravnost, bych očekával, že by takový člověk už toho 8.9. přímo odmítl takovýmto způsobem se o udělení vyznamenání vůbec bavit. Pak by ovšem logicky žádná kauza nebyla.

Pan Herman však o více než 14 dní později, když ho slov staví Zeman před stejnou podmínku odpovídá dle svých vlastních slov tak, že Zemanovým argumentům ROZUMÍ a že vše zváží.

Viz rozhovor na Impulsu s Bubínkovou 24.9. v 18:00. http://www.impuls.cz/clanky/2016/10/kd-241016-heman/

Ten je zajímavý i tím, že Bubílková klade velmi správné otázky a pan Herman informuje koho všeho od počátku průběžně okamžitě informoval, včetně širšího předsednictva lidovců, a nechám na čtenáři, zda se pan Herman radil či neradil s lidoveckým vedením o postupu. Podotýkám, že už dříve se přihlásil se svědectvím pan Halík o tom, že jej o věci pan Herman informoval už 8.9. A zazněla i otázka, zda si jak pan Herman tak i lidovci uvědomovali, co rozpoutají, že znevěrohodnějí Zemana. Odpověď pana Hermana zase nechám na zvážení čtenáře.

A dějí se pak následující události. Po Halíkovi, jenž na Hrad 28.10. nepůjde, vystupuje s odstupem času Jurečka s tímtéž. Přidávají se další. Předseda Bělobrádek v té době říká, že na Hrad půjde tuším s ohledem na vyznamenané či sám svátek, aby na tiskovce lidovců po tiskovce Forejta vyzýval k respektu obou stran – jak slavících na Hradě tak mimo Hrad, na závěr sdělil, že ani on na Hrad nepůjde. Následují tiskovky TOP a Gazdíkovců s tímtéž. Jen podotknu, že Kalousek jakoby byl kopírákem Bělobrádka. Avizuje z obdobných důvodů jako šéf lidovců, že na Hrad půjde, aby na tiskovce po tiskovce Forejtově s těžkým srdcem konstatoval, že na Hrad nepůjde celá TOP včetně něho.

Další prohlášení typu Němcové z ODS následují. Hlasy rozumu jsem zaznamenal jen dva Křeček (zástupce ombudsmana) a Rycheckého (šéfa ústavního soudu), s nímž navíc souhlasím i s jeho neomaleností Hradu (v tomto případě Ovčáčka). Ohledně prohlášení 4 ústavních činitelů – níže.

Takže se nám určitá část politických stran rozhodla na základě své ctnosti, nikoli politikaření v duchu vlka bojkotovat 28. říjen na Hradě na protest proti podlému – slovy vlka mstivému Zemanovi prezidentovi.

A to v situaci, kdy není podán nejen žádný důkaz o podlosti Zemana, ale žádný důkaz o tom, že Zeman Hermana vydíral či že Zeman kupčil s metály.

Je možné, že mi ve vlkově článku „Co přinesla neděle ohledně neuděleného vyznamenání“ cosi uniká, ale mně žádný z jeho nepřímých důkazů žádné jasno v jeho směru nedává.

Tvrzení, že to bylo před svědky se nepotvrdilo. Oni svědci nic takového nepotvrdili, nic takového neslyšeli, rozhovor Hermana se Zemanem prý nevnímali. Je opravdu korektní domnívat se a tvrdit, že pokud to nepotvrdili, pak lžou.

„Důkazy“, předkládané Hermanem mají zvláštní charakter. Dopis Mynáře Hermanovi dokazuje jen to, že se prezident bude zabývat návrhem na vyznamenání strýce. Ten dopis ale dokazuje, že i sám Herman podával návrh na vyznamenání strýce. Tedy nejen poslanecká sněmovna. Lze se jen těžko vyhnout tomu, že jen proto, aby mohl přímo u Zemana lobovat (v dobrém slova smyslu, opravdu to nemyslím pejorativně). Viz http://video.idnes.cz/?c=A161024_215213_domaci_jj&idvideo=V161023_193215_zpravodaj_mku

SMS publikovaná vlkem dokazuje jen to, že někdo napsal neodeslanou textovku Forejtovi – neb adresátem není nikdo jiný než Forejt či, že je obdržená zpráva nastavená v módu odpovědi – bez data. Dle mého soudu nedokazuje vůbec nic, krom toho, že jeho návrh byl odložen. Časová souslednost lze vykládat ve prospěch obou stran. Rozhodně nedokazuje, že byl pan Brady vyškrtnut ze Zemanova hotového seznamu ještě před předložením Sobotkovi.. A je jen otázkou, proč pan Herman nepředložil obdrženou SMS – tedy s datem a časem příjmu.

Odkaz na případ nevyznamenání Jiřího Hájka a odůvodnění přijmout prostě nemohu, protože jde o jednostrannou spekulaci, byť třeba i možnou a logickou. Neznám Zemanovu argumentaci. Je to pro mne totéž, jako když řeknu, že pan Brady byl podle vlastních slov či manželky navržen na vyznamenání už dvakrát a že i tehdy nebyl vyznamenán z nízkých důvodů, pokud najdu nějaký podobné možné odůvodnění. A to šlo jak o Havla, tak Klause – alespoň podle České pozice. http://ceskapozice.lidovky.cz/stryc-a-medaile-0gg-/forum.aspx?c=A161026_152344_pozice-forum_lube

Aby všem podivnostem nebyl konec, ECHO 26.10. zvěřejňuje:

„SMS Ministr Kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) přinesl důkaz o tom, že Miloš Zeman s ním o vyznamenání jeho strýce Jiřího Bradyho na slovenské ambasádě mluvil. V emailu, který ministr zaslal deníku Blesk, je jako důkaz uvedeno však i to, že Zeman udělení vyznamenání podmínil tím, že se Herman nesmí setkat s dalajlamou. Pravost přepisu potvrdil sám pan Herman – datum na přepisu? – 8.9. 5:38 ráno, přičemž se program na slovenské ambasádě konal 8.9. odpoledne. http://echo24.cz/a/wqLnm/herman-zverejnil-email-v-nemz-stryci-psal-o-zemanovu-zastrasovani

Z celou kauzou samozřejmě úzce souvisí i dalajláma a Čína. A posuzování reakce 4 nejvyšších představitelů jako aktu servility. Vědomě vynechám doprovodná adjektiva, jichž kritici včetně vlka dle svého mínění oprávněně použili.

Danou problematiku dle mého soudu plně osvětluje jasné vyjádření šéfa byznysmenů a jeho zástupce. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000371018/

čas 10:20

Šéf českých byznysmenů se vyjádřil jasně. Jeden člověk jediným aktem zničil mnohaleté úsilí mnoha lidí. Proto ono nezvyklé prohlášení všech 4 ústavních činitelů. Snažili se zachránit, co se dá. Erik Best soudí jednoznačně, že onen vztah k Číně zničil Herman zcela záměrně. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Erik-Best-Hra-podporena-z-ciziny-Herman-Soros-Horacek-460253

Já věcně nikde žádnou skutečnou servilitu nevidím. Čínská strana podala své vyjádření. Česká strana odpověděla způsobem, jenž jen vyjadřuje jakou důležitost oněm hospodářským stykům přikládá a zjevně se ono nezvyklé prohlášení všech 4 ústavních činitelů snažilo zachránit, co se dalo – proto prohlášení všech 4 činitelů.

Proti argumentům vlkovým na Svobodném vysilači použiji jiné argumenty, domnívám se stejně validní. Je pravdou, že poměr obchodní bilance je s Čínou minimální zatímco drtivý je v případě Německa a že je zanedbatelný. Ovšem co jaksi zanedbatelné není je jednostranná závislost oné obchodní bilance na EU i Německo. Zvláště situace, ve které se EU včetně Německa nachází. Je už omletým faktem, že pro ČR je životně důležité onen nepoměr a tedy i onu závislost změnit, diverzifikovat. A tedy kam, pokud argumentace z pohledu lidských práv nikoli jednotné Číny (tu uznává dnes i dalajláma) nám pak umožňuje respektovat výhradně západ – ostatně mnozí idealisté to přímo požadují.

Je to zcela obdobné lidským právům, kde Evropa pojímá lidská práva tak, jak je pojímá včetně právní vymahatelnosti prakticky sama. Co jiný civilizační okruh to jiné pojímání lidských práv – typicky arabský okruh, kde u každého článku Charty OSN přijat oficiálně dodatek – výklad právo šarija. Zveřejněno na Kose dříve. Je možné zbližování, nikoli vnucování. Problém migrace (zejména s ohledem na masovost migrace) je problém civilizační – apriori, nikoli problém apriori lidských práv. Proud migrace do Evropy zatím nikdo nezastavil a zdá se, ho evropští politici nezastaví, nevědí, jak ho zastavit, nemohou ho zastavit, jsouce v pasti vlastního chápání lidských práv. A to hrozí s ohledem na teploty např. v Egyptě 50 stupňů po 1/3 roku oproti dřívějším 35 stupňům, po jejímž dosažení umožnil kdysi Násir zákonem nepracovat, exous klimatický z Afriky.

Idealisté tuto skutečnost ale vůbec nereflektují a lidská práva nadřazují v souladu s chápáním lidských práv v Evropě všemu, v rozporu s reálným stavem světa. A znemožňují tak jakoukoli diskusi, i reálné řešení či přípravu na řešení event. mnohem většího exodu a migrace naprosto neadekvátní marginalizací.

Totéž se týká ekonomiky. Západ je doslova v zajetí ekonomiky růstu a dalších dogmat. Nemá jinou možnost než růst získáváním trhů v mimozápadním světě a solventním světě. Solventním tak či onak. Ani ČR nemá moc na výběr, chce-li své občany a svou ekonomiku nějak účinně chránit proti možným a dokonce očekávaným otřesům a snížit důsledky dopadů takových otřesů. Český kapitál, český průmysl jsou jinou stranou téže mince.

Totéž se týká režimů. Západ by měl být dostatečně poučen, že demokracii v jiných civilizačních okruzích nelze zavést ze dne na den, rozvrácením nehodného režimu bez skutečných podmínek pro demokracii. Írák, Libye, arabské jaro, … A konkrétně Čína? To vskutku chceme Čínu či Rusko ve stavu Íráku či Libye? Čína udělala obrovský pokrok ohledně ekonomiky a tím i ohledně životní úrovně svých obyvatel. Jakkoli je tam obrovský rozdíl mezi městem a venkovem. Co mám přát tomu obyčejnému Číňanovi? Znovu Mao Ce-tunga? Ukrajinu? Libyi?

Je poučné přečíst si článek o životě a kultuře současné Číny od Jana Bendy, jenž spolu s manželkou pracuje v Číně dlouhá léta. Reakci sinoložky Lomové a stručnou odpověď Jana Bendy. Zejména vřele doporučuji Jeníku Čermákovi, stran jeho reakcí na Gerda ohledně odborníků http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-benda.php?itemid=21177 http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-lomova.php?itemid=21196 http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-benda.php?itemid=21241

Jde jen o to respektovat skutečný reálný stav světa, respektovat druhou stranu a věnovat se tam, kde to jde zbližování pohledů na svět a umožnění vzniku podmínek pro demokracii, to není lezení někomu do zadku, to není dle mého soudu žádná servilita. Ani v lidských vztazích přece nelze postupovat ve smyslu – buď budeš mít stejné názory jako já, nebo se s Tebou bavit nebudu. A že tak Halíci naprosto zjevně postupují. Nemluvě o tom, že sám západ má dle mého soudu dost velké problémy s kvalitou demokracie sám.

Ještě jeden podpůrný argument u vlka v pořadu Slobodného vysielača zazněl ve prospěch té „servility“ 4 ústavních představitelů. Totiž to, co v kuloárech zaslechl redaktor Českého rozhlasu ohledně financování konkrétních politických stran a Zemanovy budoucí prezidentské kampaně z čínské strany. Vezmu to z jedné vody i s Babišem a jeho konfliktem zájmů.

V demokracii nemůžete popřít právo kandidovat na jakékoli funkce kohokoli stejně jako v demokracii nemůžete omezit právo kohokoli financovat (je-li taková zákonná možnost), podporovat jakoukoli politickou stranu či jakéhokoli politika. Jde jen o to jakým způsobem omezit to špatné. Stručně tedy zákon o střetu zájmů či zákaz financování stran vůbec či omezením výše příspěvku. Obé je ve sněmovně. A povinnost vykazovat transparentně, odkud jsou finance na jakoukoli politickou činnost. Nejen u politiků a politických stran ale i jakýchkoli neziskovek. A s ohledem na ty peníze hlídat včetně zpravodajských služeb.

V případě Babišova Čapího hnízda se mohu rozčilovat morálně jak chci, zákon porušen nebyl. Mám jen možnost ho proto nevolit, nepřesvědčí-li mne svou jinou činností o opaku. Bohužel stav české politiky díky všem tzv klasickým stranám je takový, že nedovoluje volit jen na základě u Babiše zmíněného morálního atributu. Stejně tak to nedovoluje stav demokracie, která je předváděna halíkovským typem českého intelektuála jak v otázce migrace, tak i v případě Zemana.

Nemohu dnes než konstatovat, kolikže se nám to vyjevilo ctnostných a ještě ctnostnějších politických stran, politiků a komentátorů bez toho, aby zazněl byť jen jediný důkaz o tom, že Zeman spojil vyznamenání pro Jiřího Bradyho s něčím podlým či s tím, zda Herman dalajlámu přijme či ne.

Dovolím si připomenout vlastní slova pana Hermana ohledně té druhé schůzky se Zemanem. On rozuměl argumentaci Zemana a zváží to. Pokud by tam bylo spojení s oním vyznamenáním, musel by to jako ctnostný muž (zejména TAK JAK O SOBĚ SÁM MLUVÍ) prostě odmítnout a nikoli až tady, ale už na oné bratislavské ambasádě. Pokud Zeman argumentoval výhradně proč by se člen vlády neměl s dalajlámou setkávat bez spojení s vyznamenáním, lze odpovědi pana Hermana bez problému porozumět.

Tolik výklad obdobný vlkovu. Mám i jiný výklad – čistě lidský, kde obě strany chtějí prospět státu. Jedna strana je bytostně přesvědčena, že Zeman škodí státu, zatahuje ji na východ a proto je potřeba odstranit ho za každou cenu, druhá, že obchodní politika azimutu všech světových stran je ve prospěch této země a jejich občanů a lze přitom jednat já pán, ty pán bez servilnosti, ale s respektem. Bez toho vlastního přesvědčení by to nedělala ani jedna strana. Znovu, ona nezvyklost účasti všech ústavních činitelů proto, že se zjevně snažili zachránit, co se dá.

Pokud mi něco neuniklo, a pokud se nemýlím, dle mého soudu nic podlého Zemanovi zatím nikdo neprokázal. Všechna ostatní zveřejněná fakta lze vyložit ve prospěch obou tvrzení. Komu věřím či nevěřím s tím bohužel nemá co dělat. Nelze soudit a odsoudit bez důkazu.

To, co dnes předvádějí mnozí čeští politici a mnozí čeští nepolitici nemohu brát jinak než jako soutěž o to, kdo je před voličem ctnostnější, jakkoli jsem přesvědčen, že je nevede prioritně zlý úmysl. S vlkem souhlasím, že výhradně ctnostný člověk (a bez chyb) neexistuje, natož v politice.

K výše uvedenému dodávám, že pokud bych měl lepší možnost v příští volbě prezidenta než Zemana, rád tu možnost využiji v případě lepšího kandidáta. Nevolil jsem ho – ne proto, že je to zlý mstivý démon, ale proto, že není diplomat a má dar společnost rozdělovat způsobem chování, kterého by nositel prezidentské funkce neměl být nositelem. Řečeno dnešním politickým slovníkem není politicky korektní. Jak v dobrém slova smyslu, tak ale právě i v tom horším. Nicméně proti těm, kteří ho chtějí v zájmu státu odstranit je dlouhodobě dobrý jakýkoli prostředek. A záměrná nepodložená dehonestace je dle mého soudu pro demokracii ještě horší než politická nekorektnost Zemana – v dobrém i ve špatném slova smyslu. Pokud však postaví kohokoli pražská kavárna, odpovídám, že budu volit Zemana.

A snad ještě této příležitosti bych chtěl zcela přátelsky poprosit Jeníka Čermáka, aby se pokud je to pro něj možné vyvaroval termínů milí kosí putinovci, milí kosí stalinovci, milí kosí věřící bez skutečného doložení. Na Kose jsem s nikým takovým nikdy nesetkal a dle mého soudu jste svá slova nikdy Jeníku skutečně nedoložil – v mém smyslu chápání politiky a skutečném smyslu oněch spojení. Trváte-li však na takovém slovníku, mé osobě to nijak nepřekáží. Zcela přátelsky – považuji Vás stejně jako všechny okolo Kosy za své přátele – je to jen a jen Vaše vizitka. Zda v dobrém či špatném, je výhradně na Vás. Jen jsem a znovu – přátelsky – předložil svůj názor.

A znovu pro jistotu dodám – mohu se mýlit v čemkoli. Pro čtenáře Kosy Alex

Příspěvek byl publikován v rubrice Alexův skicář se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.