Zvolili nám Miss Earth a její zástupkyně


napsal Gerd

Zvolili nám Miss Earth a její zástupkyně. Vše vyhrály jihoamerické země v pořadí Ekvádor, Kolumbie, Venezuela, Brazílie. Zajímavá geografická líheň.

Ale nejvíce mě zajímalo, jak uspěla soutěžící ze Saúdské Arábie, a to jsem se doopravdy nedozvěděl. Zapátral jsem a zjistil, jak taková soutěž krásy v Saúdské Arábii probíhá. Jmenuje se Královna etiky nebo Miss morálky. Moc informací nemáme, protože k této soutěži existuje spousta virálů a některé roky jsou evidentně zaměněné s předchozími ročníky. Ale  je to opravdu zajímavé počteníčko. Počteníčko. Pokoukáníčko.. no udělejte  si představu sami.

Uchazečky musí prokázat oddanost islámským hodnotám a vztah ke své matce. Ten je zkoumán tak, že celý jeden den uchazečka stráví společně se svou matkou a porotkyněmi na venkově. Tam mohou burky (svrchní vrstva oděvu určená pro zakrytí celého těla na veřejnosti), niqáby (závoj zakrývající obličej mimo očí) i abáje (dlouhý černý oděv začínající na ramenou), rás abáje (též známá jako čádor, dlouhý černý oděv začínající na hlavě), hidžáby (dlouhý šátek, zakrývající vlasy, krk a poprsí) odložit, protože se jedná o pobyt v čistě ženském prostředí.

Výběr vítězky není možné ověřit, protože při korunovaci je opět celá zahalená a její tvář spatřila jen porota. Prý je ale výběr prováděn po stránce hledání duchovní krásy.

Abyste si udělali vlastní názor, následuje několik fotografií. Zvykejte si, je to budoucí vývoj soutěže České Miss.

vystrizek

Miss 2007, rok volnomyšlenkářský. První ročník. Na muslimský svět je vítězka hodně odvážně odhalená. Takřka promenáda v plavkách.

vystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizekvystrizek

Saúdská Arábie je vůbec zajímavý svět. Díky příbuzenským sňatkům je tam počet genetických onemocnění 1:1000, zatímco v Japonsku 1:8000. V USA je poměr 1:4000, což vysvětluje chování celého klanu Bushů, Billa a Hillary Clintonových i Donalda Trumpa. http://zpravy.idnes.cz/saudska-arabie-pribuzenske-snatky-geneticka-onemocneni-pjx-/zahranicni.aspx?c=A150116_122116_zahranicni_vez

Ale zcela přesně víme, jak dopadne v budoucnu tradiční stavění sněhuláků v ČR, tedy pokud vůbec napadne sníh. Při jedné nečekané sněhové nadílce na severu Saúdské Arábie, Jordánska a Izraele v lednu 2015 do záležitosti vnesl jasno Šajch Muhammad Sálih Mindžíd, který sněhuláky zakázal. Proč obyvatele v Saúdské Arábii tak krutě potrestal? A zdůvodnění? „Stavění sněhuláků je napodobování bezvěrců, podporuje to vilnost a chtíč. Nechť Bůh zachová myslitele s jasným názorem, kteří jsou schopni posoudit věci, na něž nepomyslel ani Satan.“

To opravdu nemohl domyslet ani Satan. Mohli by si dokonce zřídit speciální komisi, která by kontrolovala, zda je zákaz stavění sněhuláků dodržován, a zaměstnat tak některé z nebohých uprchlíků před válkou.

U nás si dejme pozor, protože každý sněhulák jasně označuje dům bezvěrce, tedy budoucího otroka. http://zpravy.idnes.cz/snehulaci-kazi-islam-v-saudske-arabii-proti-nim-vyhlasili-fatvu-pwg-/zahranicni.aspx?c=A150112_185626_zahranicni_fer

Víte, proč ženy v Saúdské Arábii nesmí řidit auto? Zdůvodnění ze Saúdské Arábie ukazuje, proč Evropa a Amerika vymírá, zatímco muslimský svět takové potíže nemá:

„Jak ukazují lékařské výzkumy, má to automatický vliv na vaječníky, zvedá se přitom pánev. Proto zjišťujeme, že ty ženy, které pravidelně řídí auto, rodí děti, jež mají nejrůznější zdravotní problémy,“ prohlásil tamní šajch Luhajdán.

Víte, že ženy v Saúdské Arábii a vůbec v muslimském světě, nejenže nesmějí samy řídit automobil, ale potřebují souhlas mužského příbuzného, když chtějí samy cestovat, a to i MHD, mají být operovány nebo chtějí začít pracovat? To se týká ale jen do 45 let věku. Pak už mohou cestovat, jak chtějí. Komise pro podporu ctnosti a prevenci neřesti očekává, že věk 45 let je přesně ten věk, kdy už žena neřest nevzbudí. http://zpravy.idnes.cz/muz-ze-saudske-arabie-pustil-k-vode-manzelku-dovolila-si-ridit-pb2-/zahranicni.aspx?c=A140515_193901_zahranicni_ert

To vysvětluje vlnu znásilnění dobrovolnic v uprchlických táborech. Bez doprovodu mužského příbuzného, nezahalené, jsou automaticky považovány za prostitutky a tak se k nim uprchlíci i chovají.

Zato od dubna 2013 už mohou ženy jezdit na kole. Jízdu na kole a motorce povolila Komise pro podporu ctnosti a prevenci neřesti. Má to však podmínky. Ženu musí vždy doprovázet muž. Kolo nebo motorku musí použít jen pro zábavu a ne jako dopravní prostředek. Dlouhý černý plášť a burku musí mít na sobě za všech okolností. Můžou jezdit v parcích, na plážích a vyprahlých vesnických pláních.

„Měly by si vybírat místa, kde se neshromažďují mladí muži, kteří by je mohli obtěžovat nebo jim kolo ukrást,“ řekl Al-Yaum z komise. A pak že se v muslimském světě nekrade. Korupce je tam taky stejná jako v ČR. http://zpravy.idnes.cz/zeny-v-saudske-arabii-mohou-ridit-kolo-dhp-/zahranicni.aspx?c=A130405_221209_zahranicni_brm

A pokud byste do Saúdské Arábie vyrazili, pozor na hry v iPhonech. Hru Shoe Wars zakázali, protože zvuky ve hře jsou příliš sexuální. V odkazu zjistíte, jaké. Tak pozor, dámy, při nákupech v Saúdské Arábii na výkřiky úžasu, i při nákupu bot. Před nákupem si raději vezměte roubík do úst. J http://bonusweb.idnes.cz/v-saudske-arabii-zakazali-hru-kvuli-sexy-zvukum-ft5-/Novinky.aspx?c=A120403_141140_bw-novinky_vdp

Ženy, které mají příliš svůdný pohled, by si měly zakrývat i oči. Ještěže jim Komise pro podporu ctnosti a prevenci neřesti nenavrhla, aby si oči preventivně vydloubly. http://zpravy.idnes.cz/saudky-se-svudnyma-ocima-by-si-je-mely-zakryvat-navrhuji-mravokarci-119-/zahranicni.aspx?c=A111120_134737_zahranicni_stf

Zajímavé je, že se Saúdská Arábie dosud nepřipojila k Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. A proto je  v čele komise pro  dodržování lidských práv  její zástupce!

Většina muslimů si tak po zkušenosti s naším přídělem všelijakých práv pro imigranty musí připadat jako v ráji. Rozhodně je neočekávali a nebýt sluníčkářských aktivistů, ani by o svých právech nevěděli. Každý e-mail o právech imigrantů v Evropě odeslaný do rodné vesnice musí zapůsobit lépe než náborová akce pašeráků.

A na závěr si dáme všech 99 jmen Alláhových. Můžeme se je začít učit, budeme je potřebovat:

1. AR-RAHMÁN „Milosrdný“ On je ten, který je milosrdný a dobrý ke všem a po celý čas. 2. AR-RAHÍM „Slitovný“ On je ten, který je svou milosrdností slitovný ke všem a po všechny časy.

3. AL-MALIK „Král, Vládce“ On je majitelem a panovníkem celého vesmíru od počátku času do konce věků AL-QUDDÚS „Přesvatý“ On je svatý a čistý, bez jediné vady, nedostatku, slabosti, nepozornosti a chyb.

4. AS-SALÁM „Mír, Pokojný“ On je ten, kdo ochraňuje před vším nebezpečím, přináší mír, požehnání a bezpečí ráje. 5. AL-MU´MIN „Věrný“ (tvorstvu)

6. al-Muhajmin – ochránce

7. al-Azíz – mocný, drahý, vzácný

8. al-Džabbár – podmaňující, samovládný

9. al-Mutakabbir – velmožný

10. al-Cháliq – stvořitel

11. al-Bári´ – tvůrce, léčitel

12. al-Musawwir – tvarující, utvářející, zobrazující

13. al-Gaffár – velmi odpouštějící

14. al-Qahhár – podmanitel

15. al-Wahháb – dárce

16. ar-Razzáq – skýtající obživu, zaopatřující

17. al-Fattáh – otevírající, průkopník

18. al-Alím – vědoucí

19. al-Qábid – třímající, zadržující

20. al-Básit – rozprostírající

21. al-Cháfid – ponižující

22. ar-Ráfi – povyšující

23. al-Muizz – povznášející, dárce cti

24. al-Mudill – pokořující

25. as-Samí – slyšící

26. al-Basír – vidoucí

27. al-Hakam – rozhodčí, soudce

28. al-Adl – spravedlnost

29. al-Latíf – bystrý, láskyplný, milý

30. al-Chabír – zpravený, zkušený

31. al-Halím – mírný, soucitný

32. al-Azím – nesmírný, ohromný

33. al-Gafúr – odpouštějící

34. aš-Šakúr – vděčný, uznalý

35. al-Alí – vznešený

36. al-Kabír – velký

37. al-Hafíz – uchovávající, strážce

38. al-Muqít – posilující

39. al-Hasíb – počítající se vším, věštec

40. al-Džalíl – mohutný

41. al-Karím – laskavý, předobrý, štědrý

42. ar-Raqíb – hlídající, střežící

43. al-Mudžíb – splňující, vyslyšující (prosby)

44. al-Wási – zahrnující

45. al-Hakím – moudrý

46. al-Wadúd – milující

47. al-Madžíd – slavený

48. al-Báit – křisitel (mrtvých na konci světa)

49. aš-Šahíd – svědek

50. al-Haqq – skutečnost, pravda

51. al-Wakíl – obhájce

52. al-Qawí – silný

53. al-Matín – pevný, stálý

54. al-Walí – ochraňující, patron, přítel

55. al-Hamíd – chválený, chvályhodný

56. al-Muhsí – sčítající (vše do knihy osudů)

57. al-Mubdi – zahajující, průvodce

58. al-Muíd – obnovující

59. al-Muhjí – oživující

60. al-Mumít – smrtící, usmrcující

61. al-Hajj – živý

62. al-Qajjúm – (sebou samým) trvající

63. al-Wádžid – nalézající, jsoucí

64. al-Mádžid – slávyplný

65. al-Wáhid – jediný

66. al-´Ahad – jeden

67. as-Samad – věčný

68. al-Qádir – všemocný, všemohoucí

69. al-Muqtadir – mající vrch, mající nejvyšší moc

70. al-Muqaddim – urychlující

71. al-Mu´achchir – odkládající

72. al-´Awwal – první

73. al-´Áchir – poslední

74. az-Záhir – zjevný

75. al-Bátin – skrytý

76. al-Wálí – vládce

77. al-Mutaálí – (sám sebou) povznesený

78. al-Barr – dobrodinec

79. at-Tawwáb – blahosklonný (ke kajícníkům)

80. al-Muntaqim – mstitel

81. al-Afúw – promíjející

82. ar-Ra´úf – shovívavý, dobrotivý

83. Málik al-Mulk – mající královskou důstojnost

84. Dú ´l-džalál wa ´l-´ikrám – pán mohutnosti a velkomyslnosti

85. al-Muqsit – nestranný

86. al-Džámi – shromažďovatel (všeho tvorstva)

87. al-Ganí – nezávislý, sobě dostačující, bohatý

88. al-Mugní – činící nepostradatelným, obohacující

89. al-Mutí – uštědřující

90. al-Máni – bránící, odvracející

91. ad-Dárr – škodící

92. an-Náfi – prospívající, podporovatel

93. an-Núr – světlo

94. al-Hádí – vedoucí

95. al-Badí – prapůvodce

96. al-Báqí – věčný, věčně trvající, zůstávající

97. al-Wárit – dědící, dědic

98. ar-Rašíd – vedoucí správnou cestou

99. as-Sabúr – trpělivý

Doporučuji naučit se co nejrychleji č. 79 at-Tawwáb a 81. al-Afúw. Efektivita italského taxíku se zvyšuje. Místo dosavadních 8 000 uprchlíků denně vozí do Itálie už 11 000 osob denně.

Allah, Wallah, Tallah!

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.