Modrá hvězda


Pokud  dodáte  okamžitě, že  jako Hotel Modrá  hvězda a  že  se  vlk  dal na filmy pro pamětníky, ujišťuji vás, že  nikoli. Tenhle  starý  filmový  kousek,  jakkoli  je roztomilý  a Nataša Golová s Adinou  Mandlovou  i   Oldřich  Nový  odvádějí  skvělou  práci, tématem  rozhodně  není. Tím je  modrá  hvězda,  kterou  si jako  svou  značku  zvolili Petr  Robejšek a  spol.  když  včera  ohlásili  vznik  nového stranického  subjektu  na  české politické  scéně -středopravicové  strany  Realisté. Středopravicové? Když se  podívám na jejich  nový  web a přečtu  si jejich  Realistickou  deklaraci….

Vlastně  – já  vám ji  nabídnu  v  plném  znění, abyste  nemuseli  hledat:

REALISTICKÁ DEKLARACE

 

Politické strany, které vstoupily do třetího tisíciletí, narazily na potíže ztráty obsahu. Tradiční důvody k existenci politických stran pominuly společně se zavedením demokratických principů vlády a jistot sociálního státu. Díky rozpadu pevně ohraničených sociálních skupin se otupila ostří společenských konfliktů. Do dělníků se nestřílí, všichni mají zákonem zajištěnou dovolenou, minimální mzdu, zdravotní a důchodové pojištění. To je, samozřejmě, veliký úspěch, který stál společnost mnoho sil. Nezbývá než tradičním stranám, které pomohly Evropě dojít až sem, poděkovat. Jejich původních cílů bylo dosaženo a v té chvíli jako by ztratily důvod své existence. Smyslem jejich bytí se stala samotná účast na moci a obhajoba zájmů vlivných minorit a zájmových skupin. Nemají jedinečný program ani odbornost, nejsou schopny se rozvíjet ani nacházet léky na vznikající problémy. Veškerou svoji aktivitu soustředí na udržení moci pro moc samotnou, nikoli pro zlepšování kondice státu a národa.

Současné politické elity nedokážou pochopit stále rychlejší společenské, technologické a přírodní změny, které prožíváme a které budou hrát v našich životech stále zásadnější roli. Nejsou schopny reagovat na nové výzvy, které ohrožují ekonomickou stabilitu a bezpečnost země. Nejsou schopny zajistit spravedlnost včas a pro každého bez rozdílu. Nevštěpují občanům pocit osobní a společenské odpovědnosti a současně odmítají posilovat odpovědnost veřejné správy. Nepečují o národní bohatství, jako jsou například krajina, kulturní dědictví, a především lidé, kteří zde žijí. Současné politické elity totiž nevytvářejí prostředí a společenské klima pro zachování, obnovu a rozvoj národního bohatství. Tím devastují národní perspektivu.

Realisté mají cíl tyto hodnoty bránit pro blaho země a blaho národa. Hlavními hodnotami Realistů jsou: rodina, bezpečnost, spravedlnost, odpovědnost a národní bohatství. Důraz na národ je záměrný a cílený, neboť jedině v sepětí vlasti a národa vzniká potřeba ochrany jedinečných hodnot, které nás činí šťastnými, zakládají pocit sounáležitosti a dávají perspektivu našim dětem. Realisté netouží po izolaci a snahou Realistů není hledání rozdílů mezi kulturami a jinými národy. Naším cílem je ochrana naší země před takovými vlivy, které mohou způsobit destabilizaci a přinést nežádoucí nevratné změny, po nichž netoužíme. Realisté jsou přesvědčeni, že stejně jako oni, netouží po takových změnách ani většina národa.

Realisté mají současně klíč k řešení problémů pomocí metod, jejichž aplikací lze dojít k nalezení reálných řešení. Reálných znamená zejména rychlých, účelných a dosažitelných.

Paretovo pravidlo 20/80 je stěžejní metodou Realistů, která umožňuje ovlivňovat vše podstatné prostřednictvím několika vlivných faktorů. Jedna pětina silných proměnných zpravidla ovlivňuje čtyři pětiny výsledků. Každý podstatný děj, který kolem nás probíhá, se tímto pravidlem řídí. Práce s pravidlem 20/80 vyžaduje odbornou znalost řešeného problému a politickou vůli se touto odborností řídit. Vyžaduje také odvahu nezabývat se věcmi, které se touto optikou jeví jako nepodstatné, a neplýtvat na ně energií a prostředky. Paretovo pravidlo se v politice nepoužívá právě proto, že je pro politiky nepohodlné.

Významným měřítkem chování Realistů je národní perspektiva. Ačkoli je řadu let opomíjena a potlačována, dere se stále více kupředu jako tmel a motor společnosti. Národně smýšlející společnosti nachází snadněji ochotu k nesobeckým postojům a řešením majícím kořeny v chápání potřeby celku, neboť tak chrání svoje hodnoty.

Realistům je vlastní zdrženlivost. Stát se má podle Realistů chovat zdrženlivě a nevměšovat se do života společnosti více, než je skutečně nezbytné. Zdrženlivost také souvisí s poznáním Realistů, že svět je příliš složitý, než abychom byli schopni jej beze zbytku efektivně řídit.

Realisté považují za prospěšné jasně definovat a oddělit politickou odpovědnost od odpovědnosti odborné. Politici mají politicky rozhodovat a nést za své rozhodování politickou odpovědnost. Profesionální a vzdělaný aparát veřejné správy má na základě politického zadání navrhovat a realizovat odborná řešení, za která ponese plnou osobní odpovědnost. Takto si Realisté představují fungující řízení státu.

Funkční demokracie vyžaduje svobodu slova a pluralitu názorů. Proto Realisté jako ochránci demokratických principů řadí respekt k oponentům mezi nosné principy svého chování. Nedílnou součástí tohoto postoje je současně pokora a oddanost vlastním cílům, ke kterým mohou vést i dobré myšlenky konkurentů. Realisté jsou připraveni spolupracovat s každým, s kým mohou najít hodnotovou shodu. Realisté jsou přesvědčeni i o tom, že ve společnosti leží ladem obrovský rezervoár zkušeností a moudrosti, a chtějí proto, aby se občané na řízení státu podíleli více než doposud.

Realisté jsou politickou stranou. Tato deklarace je závazkem, kterému nelze dostát bez opravdového nasazení, píle a pokory. Naši členové si musí být vědomi předsevzetí, která jsme veřejně oznámili jako závazek. Proto od svých členů očekáváme touhu pracovat ve prospěch našich hodnot a podle realistických metod a zásad. Vysoké morální a odborné předpoklady jsou nutným předpokladem pro splnění našich cílů, jestliže máme obstát.

Co je  na  tom  pravicového?  Co  konzervativního?  V  tom případě je  pravicový a konzervativní  každý  kdo, když  jde v létě   do lesa  se  postříká preventivně  repelentem, aby odpudil  hmyz. nebo  chodí  každý  druhý  den běhat,  aby  se udržel v kondici!  Ještě  nedávno  jsem  měl za  naprosto  samozřejmé,  všechno,  co v  tom dokumentu Realistů  stojí.  Řekněme  tak  5 let  nazpátek.

Dneska  ovšem vím,  že  že  takový  dokument  je

-populistický

-xenofobní

-antiliberální

-odtržený  od  reality

-s  jasnými  tóny  hnědnutí

-útočící  na  nejnižší  lidské  pudy a primitivní  instinkty  společnosti

-tunelářský

-podbízivě laciný

-vezoucí se na módní  vlně  polodiktátorů, snažících se  ursurpovat  si moc

-dělá  radost Putinovi

– vede  nás  ze Západu na Východ

Tedy  tohle  všechno dohromady. Vlastně-  minimálně  tohle  všechno. Pokud  čtu  reakce  mediálních a mediálně  známých  tváří, které jsem  zatím  stihl  zaregistrovat:

Celý text příspěvku Vojtěcha Varyše na jeho facebookovém profilu:

tak teď už Robejškovi zbejvá jen objevit českou Frauke Petry.

Celý text příspěvku Kláry Samkové na jejím facebookovém profilu:

Podporuji doc. Petra Robejška a jeho nově založenou stranu Realisté. Doufám, že veškerá ne-sluníčkářská inteligence se sejde právě zde. Bude koho volit.

Celý text příspěvku Tomáše Cikrta na jeho facebookovém profilu:

Pevný řád, bezpečnost, národní zájmy, ochrana českých lidí a to všechno za peníze Penty. Gott mit uns. Děkuji, nechci. To už tu všechno jednou bylo.

Celý text příspěvku Petra Kamberského na jeho twitterovém účtu:

Češi jsou fakt mistři v tunelování. Největší hulvát se nechává fotit pod portrétem TGM a plagiátor Robejšek zakládá stranu Realisté.

Celý text příspěvku Petra Paulczyňského na jeho facebookovém profilu:

První plivanec vyhodil Kamberák. Kdopak bude další? Vidím to tak že kavárna znervózněla.

Celý text příspěvku Jaroslava Bašty na jeho facebookovém profilu:

Název strany odkazuje na Masaryka. O jeho Realistické straně psal kdysi Jaroslav Hašek, že realisti by nemohli řídit ani hospodu, natož pak stát, neb byli abstinenti…

Celý text příspěvku Marka Hilšera na jeho facebookovém účtu:

Obdivovatel Putina a plagiátor Robejšek se chystá odvést Českou republiku z Evropské unie… Můžeme jen spokojeně čekat, až se to těmto trollům podaří?

Celý text příspěvku Adama Němce na jeho facebookovém účtu:

Část obsahu stránky Robejškových Realistů na Wikipedii byla smazána kvůli plagiátorství. Jak jinak.

Celý text příspěvku Alexandra Mitrofanova na jeho twitterovém účtu:

Musím se přestat označovat za realistu, aby nedejbože nedošlo ke ztotožnění.

Celý text příspěvku Jiřího Padevěta na jeho twitterovém účtu:

Pan Robejšek prej otevírá obchod s Converskama. To je fajn.

Celý text příspěvku Jána Simkaniče na jeho facebookovém profilu:

„Národně smýšlející společnosti nachází snadněji ochotu k nesobeckým postojům.” Realisté od začátku pracují s definicemi mimo realitu

Z  výše  uvedených  příspěvků  mne  zcela  vážně  znepokojuje  jen  jediný -ten od Kláry  Samkové,  dříve  i Veselé. Já  už  jednou  její  nadšenou podporu  jednomu politickému  projektu  zažil. A  dodnes  se z něj  vzpamatovávám. A  ona  už  zase

Podporuji doc. Petra Robejška a jeho nově založenou stranu Realisté. Doufám, že veškerá ne-sluníčkářská inteligence se sejde právě zde. Bude koho volit.

I já  doufám, že  bude koho  volit, ale  hlavně – komu věřit. Proto  mi   ta  paní  kdysi  i  Veselá, dnes  jen  Samková,  dělá  starost.

Na ulici  se válí  spousta  hlasů. Nejen  zprava,  o kterých  se momentálně  zmiňují  komentátoři  mainstreamu.  Ale  i  z  levého středu.  které  jsou  snadno  k mání.  Pokud  někdo začne  v politické  praxi používat  selský  rozum, nebude působit  jako   Brouk Pytlík, křížený s  agentem s teplou  vodou, nepůjde prvoplánově  za  ještě  větším profitem svého  soukromého  imperia,  nebude mít kolem sebe  provařené  obličeje minulých  afér  všeho  druhu a bude umět  srozumitelně, stručně  a jasně  sdělit  obyčejnému  člověku  co pro něj chce  udělat a jak to chce  udělat a bude při tom  respektovat  jeho problémy  a hodnoty, aniž  by měl potřebu  jej věčně  mistrovat!  V takovém případě je úplně  jedno, jestli se tam sejde nebo nesejde nesluníčkářská  inteligence,  přesněji  – jestli se  tam  vůbec  sejde  to, co samo  sebe  nazývá  inteligencí.  Což, jak se zdá  Petr  Robejšek a  další zakladatelé  téhle  nové strany  vědí.  Jinak  by  do zakládající  deklarace nebyli  zakomponovali  například  tuto  větu:

Realisté jsou přesvědčeni i o tom, že ve společnosti leží ladem obrovský rezervoár zkušeností a moudrosti, a chtějí proto, aby se občané na řízení státu podíleli více než doposud.

Jsem  tomu  rád! Budu  tenhle projekt  s gustem sledovat!

Tahle  Modrá  hvězda by  mohla  být  zajímavá – stejně  jako ta  od  Martina  Fryče!

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.