EET, Google daň a Andrej Babiš v hlavní roli -II.


V  dnešním dílu,  začnu tam, kde jsem včera  skončil  –  hodlám  pojednat  další  námitky proti  zavedení EET. Zopakujme  si je:

-půjde jí  snadno obejít

-kvůli zavedení  EET  skončí  celá  řada živnostníků

-většina  živnostníků  bude  EET neprávem šikanována  a je  vlastně  urážena  co by  nepoctivci

-EET  je  bičem  na  malé  drobné podnikatele, ale  ty velké  Andrej Babiš  před  regulerními  daňovými  odvody  chrání.

Než  je  začnou  vypořádávat, dám sem pro  všechny,  jichž  se  EET týká, jeden  zajímavý  link,  který mi poslal  jeden  z kosířů.  Jde o  nezávislé  monitorování  průchodnosti  celé  sítě  EET.  Být  podnikatelem,  velmi  pečlivě  si  ho uložím,  aby  kdyby systém babišovi náhodou  spadl,  jsme okamžitě  vyrobil printscreeny,  abych  měl  alibi  oproti případným  sankcím za nedodání  údajů.  Ta  zajímavá  adresa  je  zde:

http://hlidaceet.cz/

Pečlivě  uložit!

A nyní  k  oněm  námitkám.  Hr na ně!

-EET půjde   snadno obejít

Netuším, jestli  snadno  nebo  méně  snadno. Nezkoumal  jsem  technické detaily. Nepochybuji  ovšem,  že  to  leckdo  zkusí. Jsem  realista  a  žiji v  tuzemsku  celý  svůj  život, abych  věděl, že  k  tomu  dojde. Nicméně  – nechť  se  na mne nikdo  nezlobí a přítel jezevec  zejména – tahle námitka  mi  přijde vysloveně  směšná. Směšnou  by nebyla  jen v případě,  že  by EET  byla  obcházena  masově,  takže  by v podstatě  vedla  ke  zhroucení  systému, respektive  k jeho  faktickému  vyprázdnění.  Osobně  si  myslím, že takové  nebezpečí  nehrozí.  Protože  něco takového se  může  přihodit  jen za  současného  splnění  několika  předpokladů

-obcházení  je  relativně  snadné,  s malým  nákladem a  malým  rizikem postihu

-výnos  z  obcházení  musí  být  velmi  výrazný  v porovnání s  hrozící  sankcí  při dopadení

-musí  mít  pod kontrolou  celý  proces  obcházení.

Jestliže  některý  bod z  výše uvedených  schází,  pustí se  do  PROTIZÁKONNÉHO  jednání  jen  naprostý pomatenec.

Už  jsem  napsal, že  netuším, jestli  obcházení EET bude snadné  či nikoli. A  v podstatě mne to  ani  nezajímá. Protože  není  splněna  podmínka  malého  rizika  postihu!!! Dokud NEEXISTOVALA povinnost  elektronické  evidence, šlo  bez  rizika  vést  dvojí  účetnictví. Soukromé a oficiální.  V momentu,  kdy  každá  účtenka se stane  lístkem  do tomboly, vzniká  zde automatická namátková   kontrola. Očekávám,  že  finanční  úřad  bude nepochybně  porovnávat  /minimálně  časem/ v počítačových systémech  jednotlivé  typy  provozoven,  aby  celkem snadno odhalil  extrémy,  které  budou signalizovat možné  podvody.  Neumím  si představit,  že  když  už  ministerstvo  financí  bude  to obrovské  množství  dat  mít, že  ho prostě  nevyužije  jako  hřeben pro  vytipování  cílených  kontrol!  Být  živnostníkem, počítal bych s  tím.

Nepochybně  klíčovým  parametrem,  když  vynecháme  tzv.  sportovce  a soutěživé  typy,  kteří  chtějí  sami  sobě  dokázat,  že  jsou přece  vždycky  a za všech okolností  chytřejší  než  jakýkoli  ouřad,  bude ono srovnání  možných  rizik a  výnosů při obcházení EET.   Víme,  že  možný  maximální  zisk  je jistě  nějakých  21%  + další procenta  na daních  z příjmů  z  celkově  zatajených  tržeb.  A  vše  je  do značné  míry  limitováno  rámci, v kterých  lze  uplatit  daňový  paušál.  Toto tvrzení  neplatí  univerzálně, ale  jen  velké  části.  Proti  tomu  bude stát  daleko  větší  míra  pravděpodobnosti  odhalení a  následné  sankce  za daňový podvod,  než  tomu  bylo  dříve. Dříve  se také  jednalo o daňové podvody  se stejnou  sankcí,  jen odhalení  těchto soustavných  drobných  krádeží  bylo neskonale  těžší.   A  navíc  bude zde nový  prohřešek, který  dříve  neexistoval  – porušení  předepsaných pravidel pro vedení EET. Riziko se významně  zvětšilo!

Těm, kteří  prostě  věří na  masové obcházení EET chci doporučit, aby  se  zkusili  zamyslet  nad například  nad  obcházením  spotřební daně  z lihu a z tabákových  výrobků. Které neskutečně prodražují  konečnou cenu  alkoholu a  cigaret.  Rumová afera  nedávno  ukázala  obrovský  rozsah  této  ilegální  činnosti.  Jenže  paralela  na  EET  NEEXISTUJE!  Ta  obrovská  chobotnice  pančovaného alkoholu  existovala  jen proto,  že  zde byla  pyramida.  Kdy ti, co stáli na jejím  vrcholu inkasovali z nelegální činnosti doslova  miliardy. A  ještě nejméně  dvě  patra pod nimi  z toho  měla  obrovský  vejvar. Tedy z pohledu  čísel běžného českého smrtelníka!  Nic podobného EET  neumožňuje.      Navíc  zde určitá  část  tržeb  vždycky  bude muset  jít přes  terminál.  Když  vynechám  firmy, které se budou potácet  na pokraji  existence a  budou  hrát  vysloveně o svou  existenci a podobné  hraniční  případy a  již  zmíněné „sportovce“, co si za každou cenu  budou  chtít  dokázat  svou  inteligenční převahu,  rozhodně  zde nevidím nějakou kritickou  masu těch, co se budou  chtít  EET  vyhnout.  Poměr  cena/risk mi přijde  příliš  nízký.  Sestavit kolonu na podomácké  pálení  chlastu  není  nic  obtížného.  To  zvládne každý  šikovný  žák  9. třídy  ZDŠ  se zájmem  o chemii a chemické pokusy.  Přesto pálí  doma málo  kdo. Prostě ten  výnos  nestojí  za  to.

Nehledě  k  tomu,  že  není  splněna  poslední zásadní  podmínka – mít  řetězec  rizikové  činnosti  pod  kontrolou!  Jsou  zde ony  slosovatelné  účtenky!!!  Ale  je  tu  i další  faktor – zaměstnanci.  Doposud  prostě  namarkovali  tržbu v  hotovosti  do pokladního  systému a večer museli odevzdat  příslušný  obnos  peněz.  O tom  jestli  to majitel  daňově  přiznal nebo nikoli ani nerozhodovali, ani se  na  tom  nijak nepodíleli.  Dneska  by to znamenalo, ve většině  případů  dát pokyn  – markujte  to  mezi evidenci!!! Tohle  významně  zvyšuje  riziko  maléru! Neumím si představit,  že  jako  majitel firmy  bych svému  zaměstnanci  takový  příkaz  vydal.  Stal bych se totiž  automaticky  vydíratelným!  Stálo by mi to za  to?

Může  být , že  jsem ovšem  pořád  ještě  všechny oponenty  nepřesvědčil, že  si budou trvat na   svém, že  jako proto, že EET není a nemůže  být  vodotěsná proti podvodům,  je  vhodné  ji zrušit!  Vážně? A  co takhle  zrušit  současně i policii?  Protože  ani ta  nás neochrání, protože  nemůže  být  najednou  všude,  všechno nevyšetří, protože na to nemá  kapacity  nebo schopnosti, atd. atd. Zkrátka  i policie  funguje  jen někdy a  svou  existencí  ani činností  zločince  od  nekalostí  neodradí! Stejně  jako  EET!  Tenhle  argument  by měl přesvědčit  každého.  Kdo je  ochoten   uznat  alespoň základní  argumentaci.

Tím  bych považoval  tento bod  za vypořádaný a mohu přejít  na další:

-kvůli zavedení  EET  skončí  celá  řada živnostníků

Vždycky  když  tohle  slyším, zejména  od  Kalouska  nebo strany  modrého  ptactva, musím  se  od  srdce  zasmát!  Ta  dojemná  starost  o   malé podnikatele!  Pamatuje  si ještě  někdo,  že  tahle  parta  lumenů,  když byla  u moci protlačila koncem  roku  2012  parlamentem pro mne  naprosto  nesmyslný a bohužel  dosud  platný   doplněk  zákona  o DPH,  který  říká,  že  když  ten,  kdo  je povinen  odvést  DPH  finančnímu  úřadu tak neučiní,  může  FU  vyzvat  k  náhradnímu plnění  JEHO ODBĚRATELE!   Kdo by si chtěl  osvěžit  detaily, najde  je v  archivu  zde:

Prohibice, domobrana, DPH, Pavel Rychetský a rozpad státu

Takhle  česká  lumpenpravice  oblažila  kdysi  dávno  živnostníky.  A  dnes  slzí  nad  jejich  tristním  osudem,  když  mají  platit  regulérní  daně!  Ale  uznávám, že  tohle  není  argument.

Tím  je  a budu se opakovat jednoduché konstatování  – jestliže  někdo  je s chopen  držet  svou  firmu jen za předpokladu, že  krátí  významně  daně, je jeho  ekonomická  existence   neoprávněná a  pro  hospodářství  zcela  zbytečná.   A jestliže  vypadne  ze  hospodářské  soutěže  na trhu, nikomu  nebude chybět. Jeho trh   zaplní  někdo jiný.  Máme  převis  nabídky  nad  poptávkou. Tedy většinově.    A  tklivé story  vesnických  hospod? Ty  to prostě  mají  těžké  už  dnes.   Jestliže v hypermácích  stojí v  akci  láhev  Gambrinusu 7,90,  jak  jsem zaregistroval,  když  mne  moje  dobrá  žena  Karkule  pravidelně  vláčela  za  nákupním  vozíkem v  nejmenovaném  obrkrámu  a já viděl  na  parkovišti  několik desítek  vietnamských  dodávek  jak  nakládají  další  a  další  basy   toho piva, je  jasné,  že  i s jejich  distribuční  přirážkou eventuálních  100%  k nákupní ceně,  s nimi  nikdo  z hospodských tak  jako tak  nemůže  držet  krok. Oni pivo  za  15 prostě  v kvalitě  Gambáče nenabídnou.  A  když  si  k tomu  přimyslím  jak stále  častěji  Vietnamci,  u  svých  krámů, speciálně na vesnici zřizují,  ale počkejme….  To  si  nechám  do  dílu, kde bude řeč  zejména  o Babišovi a EET…. Pak to bude mít  daleko větší  smysl!  Stejně,  mým argumentem, kterým vyvracím  námitku  o tom, jak  budou  masově  živnostníci  končit je  to, že  ekonomicky  podnikání  postavené  na daňovém  podvodu  nemá  žádný   hospodářský  smysl a  dříve nebo později skončí stejně..

Vlastně  jest mi  ještě  se  nějak  zaranžovat s fenomenem  staré  paní,  co pronajímá  ve  svém  malém penzionku  lufťákům pokoje,  která  nechce  krátit daně, jen je  ten  nový systém pro ní  technicky příliš  složitý.  Případně, že  jako v  místě  není internet. Prostě  stará  paní a technické překážky.

Přemýšlím.  Má ta  stará  paní mobil? Nejspíš  ano.  A co takhle  bankovní  účet? Má  nebo nemá?  Řekl bych  opět  že  ano.  A  jak o  sobě  dává vědět svým zákazníkům?  Jede  jen v  režimu  reklama přes  spokojeného zákazníka nebo  jí  někdo udělal  nějakou internetovou  stránku?  Nevím, třeba  je  to  skutečně v  režimu, že  jedinou  reklamou  je spokojený  klient.

Nicméně,  pokud ona  stará  paní  má mobil a ten má dnes  , až na  na pár  exotů  každý,  pak ho jistě  používá.  A  jestliže  má  bankovní  účet,  tak  bych ji podezíral  i  z  toho,  že má  internet a dokonce ho musí  používat.  Minimálně  kvůli  platebnímu  styku.

Umím si sice  představit  i případy  opačné, ale  to je  záležitost řekněme  desítek  jednotlivců. Nikoli  nějaký  masový  důvod pro  opuštění  myšlenky EET.  Je  to  stejné, jako nápad  odpustit  hluchým  televizní  poplatky, protože  neslyší a zdaleka  všechny pořady v  bedně  nejsou  otitulkované  nebo ve znakové  řeči. Ale  vraťme  se k  té nebohé staré  paní, co zápasí s technikou. Jak už  řečeno, troufnu  si tvrdit,  že  je  majitelkou  mobilního telefonu. Zaznamenal  jsem,  že  existují  snad  i  aplikace,  které  řeší EET  přes  sms. Což  by  u  podnikání  jejího typu  mohlo  stačit. Ale  nešel jsem za  touhle  informací  důsledně,  takže  tím argumentovat  nebudu. Ani  nemusím.  Zaujal mne  totiž  naprosto  jednoduchý  projekt Malá pokladna.  Stačí k ní  běžný  mobil. Nic  víc e není potřeba.  Stará  paní,  jestliže  umí  telefonovat, se  s tím určitě také  naučí. Nemusí  nic  tisknout, protože  EEt  nepředepisuje, že  zákazník  musí  dostat  papírovou EET  účtenku. Stačí,  když  dostane  pouze  registrační  kód  své  platby.A  ten  stará paní  jen odtrhne  z  roličky.  Jinak se o nic nestará. všechno ostatní za ni dělá  dodavatel  softwaru. Který  inkasuje  měsíční poplatek  99 Kč a od  kterého  si kupuje  za podobný peníz  roličky  s kódy… Nepochybně  existují  i  podobná další triviální řešení.   Ještě se budeme  dojímat tou  stařenkou,  kterou  válcuje  nesrozumitelná technika?

Já myslím, že  je na  čase  přejít  k  bodu

-většina  živnostníků  bude  EET neprávem šikanována  a je  vlastně  urážena  co by  nepoctivci

To také  nemá  chybu!!  Předpokládám, že  pokud  kterýkoli  z těch  šikanovaných  má  nějakého zaměstnance,  tvrdě po něm požaduje,  aby  každý nákup  pro firmu,  který případně onen  zaměstnanec  učiní, bez výjimky  doložil  účtenkou.  Podobně  když  někam  toho zaměstnance pošle , aby  doručil zboží  nebo službu  formy,  požaduje  vždycky   řádně  zákazníkem podepsaný  dodací  list. A ber e to  jako  naprostou  normálnost, nad  kterou se nemůže  nikdo pozastavit  ani v nejmenším.  Ačkoli,  nazíráno  jeho  postojem  k EET  jde  jasně  o  šikanu  zaměstnance  i  zákazníka   a  jsou  vlastně  dopředu  uráženi  jako nepoctivci. Ten první, že  by jinak  majitele  firmy  okrádal, ten druhý, že by  nezaplatil.     Zvláštní  přístup!  Vadí mi  to, co vyžaduji  sám od  jiných.  Jestliže  on předpokládá,  že by jej zaměstnanec  mohl  brát  na hůl a  klient  nezaplatit, proč  by neměl ve stejných  kategoriích o daňových poplatnících  i stát?

Ale mám  iněco výrazně  tvrdšího  než  jen tuhle  úvahu o dvojím  metru.  Sektorem,  který  bdue  EET postižen  hned v prvním kole  a podle  mne a si vůbec  nejvíce , jsou restauračnía  ubytovací  služby. Zejména  hospodští  se ozývali  v prvopočátcích  velmi  hlasitě a nesouhlasně.  A  argumentovali  byrokracií a  šikanou, ačkoli  všem  nám  je  jasné, jak to speciálně v  téhle  branži  chodí. Ostatně,  není náhodou,  že  zdaleka  nejhůře  placenými  zaměstnanci v republice vůbec je  personál   stravovacích  zařízení. Tedy  oficiálně podle  statistik  -viz tabulka  A12,sloupec  I   na  této  stránce Statistického  úřadu. Tam se dozvíte, že  průměrná  mzda  v sektoru stravování a ubytování  je  15 658 Kč!!!   Může  mi  někdo vysvětlit,  jak  to že  v hospodách a hotelích  jsou  ještě  vůbec  nějací  zaměstnanci? Vysvětlení  je naprosto  jasné!

Ale  to  není  všechno. Mám  onačejší  věci. Když se bavíme  o  tom  nefér  podezírání,  urážení  a  šikaně.  Už nějaký  čas  ze  zákona  musí  v  každém stravovacím  zařízení povinně  zákazníkovi  uvádět alergeny,  které  obsahuje  jejich  nabízené  jídlo.  Státní zemědělské a potravinářské inspekce  udělala kontrolu  jak  je  toto  nařízení  plněno v praxi.Zjistila, že  více než třetina restaurací, hospod a rychlých občerstvení značí alergeny chybně nebo vůbec.

Říkáte, že  je  to  buzerační  blbina a  že  se nedivíte,  že  to  je  flákáno? A  že  vás  vůbec  nezajímá , jestli  dostanete  nějaký  seznam alergenů  nebo ne?  Nesouhlasím  s tímhle postojem, ale  budiž, pro  krátký  okamžik  ho  přijmu. Počítal jsem s touhle námitkou, takže  nasadím daleko větší  kalibr. A  co takhle  jídlo,  jeho  kvalita, poctivost  přípravy a dodržování  postupů , včetně  elementární  čistoty  kuchyně  –  to  vás  zajímá  nebo  ne?

V předchozím  linku se můžete  dočíst  , co SPZI zjistila ohledně  falšování  ingrediencí z  něhož  je  vařeno. Jak  jsou místo   kvalitních  surovin  používány  levné  náhražky.

Ale  je daleko  hůře! K doslova  alarmujícím  zjištěním  došla  SZPI, když kontrolovala  restaurace  a pohostinství právě na kvalitu jídel a   a  čistotu provozu. Tohle čtení  je  pro  silné  žaludky!   Proč  to uvádím v  souvislosti s EET  je  snad  zřejmé. Jestliže  někdo  je ochoten  tenhle  smrtící humus  produkovat  a  nabídnout  klientovi  jako svůj  finální  produkt!!! a  nechat  si od něj  zaplatit, tak co od něj a si tak můžeme  čekat  ohledně  placení  daní!

Tím  pokládán  i tento  bod  za  víc e než  vypořádaný. Pokračování zítra, kdy snad  celý  seriál  uzavřu.  A vězte, že  si to nejlepší nechávám na konec. Aspoň já to tak vidím.

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.