EET, Google daň a Andrej Babiš v hlavní roli -III.


Doufám, že  dnes  ten seriál  o EET už  dokončím. Ale  klidně  se může  stát, že  se mi to nepodaří. Protože na konec  jsem si nechal  asi  argumentačně  nejširší  bod  výtek  vůči  zavedení  ETT

-EET  je  bičem  na  malé  drobné podnikatele, ale  ty velké  Andrej Babiš  před  regulerními  daňovými  odvody  chrání.

Co že jsem  to  napsal na  samém  začátku  tohoto miniseriálku, když  jsem definoval  5 základních  výhrad  k projektu EET? Toto:

Se všemi těmito  hlavními  námitkami se hodlám  podrobně  vypořádat a to přísně zdrojovanými fakty.A  rovnou  si  troufnu  říci,  že  čtyři, dle  svého soudu  zcela  vyvrátím a jednu  zásadně podpořím.

Dosud  jsem pojednal jen  ty  výtky,  proti kterým  jsem se vymezoval.  Dnes  nastal  čas popsat  tu, s kterou  souhlasím. A   to bez  výjimky!  Ano  Andrej  Babiš  vytáhl  do boje  proti  únikům  daní  u  malých podnikatelů!  O  tom je  EET. Jak už popsáno, považuji  to za  správné. Nicméně naprosto  a  opakovaně  ignoruje   velké  úniky  financí  – tak  jak  je  zde v České  republice, ale  i jinde ve  světě, provozují  velké  korporace  a  nadnárodní monopoly.

Uřad  předsednictva  vlády si nedávno  nechal  zpracovat studii  zaměřenou  na  transfer  dividend  ze  země a  zpětný  návrat  kapitálu,  zejména formou  reinvestic zpátky  do republiky.  Je  to krajně  neradostné  čtení! Vyberu jen   několik  nejzásadnějších  zjištění,  kterými se  sdělovací prostředky, pokud  existenci této analýzy  vůbec zaregistrovaly,  se nás  neobtěžovaly  zatěžovat. Konstatuje  se tam  například  toto:

 • Z republiky na dividendách odtéká  řádově  dnes  300 miliard korun!
 • Míra odlivu výnosů v české ekonomice je dlouhodobě zhruba dvakrát až dvaapůlkrát vyšší, než by odpovídalo empirickým a teoretickým předpokladům
 • Pokud se nepodaří  tento  odliv  stabilizovat na  rozumné  hodnotě, může  v budoucnu  dojít  k  velkému  narušení  zahraničně  obchodní  bilance.
 • Dividendy  nejsou  v  drtivé  většině  používány  na  další  reinvestce  v tuzemsku.
 • Jsme přitom  na výkonnosti tuzemských   firem v  zahraničním  vlastnictví  životně  závislí, protože  právě  tyto  firmy  od  roku  1995 vlastně  zabezpečují  růst  české  ekonomiky!!! Sektor v zahraničním vlastnictví znásobil svůj reálný objem od roku 1995 sedmkrát. Objem české ekonomiky v domácím vlastnictví v tomto období zůstal téměř nezměněn.
 • Kvůli  výraznému rozdílu  mezi  transferem  dividend  do zahraničí a  malým zpětným  návratem se tak růst české ekonomiky plně nepromítá do příjmu české ekonomiky a je jedním z průvodních jevů nekonvergujících mezd a obecně příjmů českých domácnosti oproti sousedům a zbytku EU.

Pro úplnost uvádím  přidám  ještě  pár  grafů, protože  následně  rozvíjejí těch  pár  stručných tvrzení  výše:

Nejdříve  si ukažme, proč  k  nám  zahraniční  firmy vůbec  přicházely,  kvůli  kvalifikované pracovní síle, která je  srovnatelná s německou:

vystrizek5Nicméně  je  zřejmé,  že  česká  pracovní  síla  ve  své  většině  dnes není používána  stejným způsobem  jako  německá, ale  na práce s nižší přidanou  hodnoto , takže její kvalifikace se nepromítá  do  inovativních  výstupů a patentů. Jinými  slovy, stát  investuje  do vzdělání, dodejme  – pořád  ještě  slušného vzdělání, ale nemá  za  to  adekvátní zpětný  příjem!!!Ačkoli nese  celé  náklady! A  nemají je  tedy  ani zaměstnanci  ve  formě  odpovídajících  mezd. Je  to začarovaný  kruh.

Naopak Česká  republika je  třetí  zemí s  nejvyšším odlivem  dividend  ze  své  ekonomiky  v rámci EU!!! Za námi  jsou  už jen oba existující   daňové  ráje v  EU  -Lucembursko a  Irsko.

vystrizek4

Růst  české  ekonomiky  je  bez  zahraničních  firem  naprosto  nemyslitelný a  od  roku  1995 realizovaný  pouze  zahraničními  vlastníky:

vystrizek6

Pokud  zahraniční  vlastníci  nebudou  reinvestovat své  české pobočky a  držet  je  tak technologicky  na odpovídající světové konkurenční  úrovni, nebudeme  schopni zvládat  deficit  platební  bilance, což  by  mělo zdrcující vliv  na  směnný  kurz  české koruny a  celkovou  naši platební  bilanci. Jde z ejména  o  různé  pseudonáklady o  mateřských společností, typu poskytování know- how, podpory  výpočetních  systémů,  marketingových služeb, obchodních provizí, poplatků za licence a  užívání  podnikové značky a stovky  a tisíce různých podobných  „nutných služeb a  výkonů“! Ostatně – mnozí  z vás  jsou dokonale  v obraze. Znají to ze  své denní praxe.

vystrizek3

A jak to vypadá podle   hlavních sektorů ekonomiky  ohledně  zahraničních  investic, reinvestic  a vyváděním zisků?

vystrizek2

vystrizek

A ještě  si  dáme  docilovaný  zisk  v  českých pobočkách  zahraničních  firem v jednotlivých oborech.

Dodejme, že  v  zahraničí, ve většině  oborů,  je ziskovost  kolem  5-ti % . V každém případě JEDNOCIFERNÁ!

vystrizek1     Může  být,  že jsem u vás  navodil  jeden  ze  dvou  následujících stavů

1- těžkou  depresi  z  toho, co jste právě  viděli, pokud  jste  četli pozorně  a přemýšleli  nad  těmi  daty

nebo/a

2- si  právě  říkáte – o  čem to ten vlk  vlastně  píše?  Vždyť  to má  být  o EET!!! Jak to tohle  souvisí  s  elektronickou  evidencí  tržeb???

Znovu  zopakuji  poslední  nevypořádanou  námitku proti EET:

-EET  je  bičem  na  malé  drobné podnikatele, ale  ty velké  Andrej Babiš  před  regulerními  daňovými  odvody  chrání.

Že  jako dividendy  jsou  z  čistého  zisku a že na ně investor má plné právo?  Nepochybně  ano. Nehodlám  to  rozporovat!  Dokonce si  myslím, že  ty  dividendy  jsou  výrazně  menší, než by  měly  být. Protože  naprostá  většina  firem zahraničních  vlastníků  a nedivil bych se, kdyby  ne úplně  všechny!!!  v tuzemsku  tzv. daňově optimalizují! V jednoduché  češtině  řečeno – nafukují  všemi způsoby  náklady, aby  byl zisk co nejmenší  a nebyl tak  zdaňován  v plném  rozsahu. Je li  doposud  českým  národním sportem v oblasti  živnostenského podnikání  neodvádět pokud možno  žádné  daně, ve  velkém  byznysu je  to  mezinárodní  disciplina  rozměru  mistrovství světa  ve  fotbale  nebo  Olympiády. Ovšem  na  rozdíl o těhle podniků  svou  „medaili“ nakonec   bere úplně   každý, kdo se zúčastní a  nějak doběhne   do cíle! Všichni  to vědí, že  to takhle  funguje a  ty  daňové  úniky  celosvětově  reprezentují  biliony  eur. Odhad  daňových  „optimalizací“ v EU  je v úrovni  jednoho bilionu  eur!!  A  různé  státy  se proti  tomu  snaží bojovat.   V zahraničí.

U nás  nikoli.  České  vlády  od  roku  2006, kdy se začalo  mluvit  o nutnosti  zavést i zde  aspoň  trochu pořádek,  odmítaly  se  tím vůbec  zabývat. A  to ani v  v  rovině  sektorových  daní, což  je dnes   velmi  frekventovaný  způsob  jak vylepšit  tok  financí  do státní  kasy a  když  našinec  vidí  ty  citace  a zejména  grafy  z té vládní  studie, které byly právě  odprezentovány a  naprosto unikátní  výnosy,  které na  území  ČR  dosahují  zahraniční  majitelé  finančních a pojišťovacích  domů,  energetických  a  telekomunikačních  firem, nebo sektor  stavebnictví  či tabákový průmysl,  nemůže  selským  rozumem pochopit, co je na  zavedení  speciální daně  pro tyto  sektory  špatně! Výjimkou  není  ani  poslední  vláda.  Sociální demokracie  se pokusila  sektorovou  daň  prosadit  do  vládního programového prohlášení, což  se jí, myslím, snad  i podařilo, ovšem  tvrdě, při pokusu o realizaci   narazila  na  Babiše  a lidovce. Ti  prohlásili, že to přes ně  neprojde a bylo hotovo! Tím byla  sektorová  daň  smetena  z  jednacího stolu. A  samozřejmě  s  velkou  podporou  mainstreamu, někdy  až v trapné  formě viz  „oduševnělá“  argumentace například Hospodářek.

Takže  ano -ANO a  Babiš  opravdu  jde  po  těch  malých.  A nechává  ty  velké, ať  si hrabou  dál.   Zde  s  odůvodněním, že  prý  by  to  nakonec  odnesl  český  spotřebitel….

Inu  jen další  a další  pohádka  pro  malé i velké  Koblihy  z  dílny  Andreje  Babiše!

Viktor  Orbán  zavedl nekompromisně  sektorové daně  pro vybrané obory  – finančnictví, telekomunikace.A  dokonce šel  ještě  dál. Nařídil  bankám, také většinově  zahraničním, že  pokud  dávaly  maďarským  domácnostem  hypotéky  v zahraničních  měnách  – většinou  ve  švýcarských  francích a to se  dlužníkům  vlivem poklesu  hodnoty  forintu  začalo  neúměrně  prodražovat, musí  jim  to  na požádání  zkonvertovat zpět  do domácí  měny  v přesně  stanoveném, pro banky  naprosto  nevýhodném kurzu!  Něco neslýchaného!

Banky  vyhrožovaly. Tu  odchodem ze  země, tu  zdražením služeb pro klienty, tu  arbitrážemi. Nebo tím vším dohromady.  Některé  ze  zahraničních skutečně  odešly. Žádná  nezdražila  a žádná se nakonec  ani nesoudila… Jen  prý  maďarský  bankovní sektor  je prý  méně  výkonný – rozuměj, nese  svým zahraničním  majitelům  menší  vejvar. Nicméně  spousta  madarských  občanů  tím opatřením  byla  zachráněna  před  ztrátou střechy  nad  hlavou. Totéž  aplikují  Poláci!!!

U nás  Babiš a  spol argumentují stejně. Prý  by  došlo  k omezení  výběru pro  klienty, zdražení  služeb a kdesi  cosi.  Zvláštní  věc.  Skutečně  už  všichni máme  místo mozků  koblihy?  Stačí se podívat  na  sektor  pohonných  hmot.  Ze  země  postupně  odešla  celá  řada  velkých s větových  hráčů – namátkou  Total, BP, Esso, Aral, Lukoil, Agip…  Schází  někomu?  Máme  proto  dražší  benzín  nebo  někdo další  rád  zaplnil  jejich místo?  A co sektor  maloobchodu?  Kdo  dnes vzpomene  na  Delvitu, Meinela, Plus, Carrefour?  Zmizeli  z  našeho trhu. Máme  kvůli tomu  dražší potraviny? Chybí  někomu?

Jenže  my  radši přihlížíme  tomu,  jak  Česká spořitelna  je zdaleka  nejziskovější  částí  rakouské Erste, Komerční  banka  totéž  u SoGe, podobně  česká pobočka  Unicreditu .  Jen  česká  Raiffeisen  je  až    druhá, za  slovenskou Tatrabankou  v  koncernu  Raiffeisen Int.    Kdepak  sektorová  daň!  Ta je prostě  tabu. Protože  prý  by  to prodražilo  konečné ceny pro zákazníka!!!  Ten Babiš  je  ale  povedený  čtverák!  Aktuálně.cz  když  nepíše  zrovna  propagandu,  dá občas  i  povedený  kousek.

Nedávno jsem tam, při přípravě  materiálů  na  tento seriál, objevil  zajímavý článek. Který  srovnává  ceny  a nabídku  mobilních  operátorů u  nás  i  v  zahraničí. Pokud  to  alespoň zběžně  prolétnete,  zjistíte, že  pro  místně  příslušné operátory  jsme   prostě   klasická  dojná  kráva!  Která  jen  trpělivě  stojí  a  nechá se dojit a  dojit.  Za  vstřícného a trpělivého  dohledu  jak Telekomunikačního  úřadu, tak  zejména   vlády a především ministra  financí a především  Parlamentu  České  republiky. Už  vidím, jak při  zavedení sektorové  daně  nám  naše nemilé O2, Telekomouš nebo  Vodafon  zdražují,  či odcházejí ze  země a opouští  zdejší  Klodyke!  Vzhledem k nastalé  situaci  se těším,  až  EU  konečně  dotlačí  operátory  k  tomu,  že budou  muset  poskytovat  roaming  bez  jakýchkoli  omezení. Pak si prostě pořídím  nejvýhodnější  zahraniční  kartu a bude vymalováno.Nechápu, že  v Litvě  jsou  mobilní služby  nejlevnější v  EU,  že  v Polsku je  neomezený tarif  s daleko větší nabídkou  zejména  datových  služeb  v podstatě za polovic, nechápu,  že  v Německu a  dalších státech s vysokou kupní  silou dostávají  zákazníci za  svoje  peníze  nesrovnatelně  víc… Třeba  by  zdejší  telekomunikační  dojiče  už  jen pohrůžka  zavedení sektorové  daně pohnula  k razantnímu  snížení cen. Pokdu  by  to vláda  chtěla  dát  jako  opci  k sektorové  dani.

Jenže  ono je   je  ještě  daleko  hůř.  Sektorová  daň, jak jsme  si  řekli,  je  jen a jen  jedno z  opatření. Základním problémem je  tzv. daňová  optimalizace   firem se zahraničními  majiteli, respektive  s  majiteli, kteří  formálně  sídlí v  zahraničí. Protože  to  se týká i  velké  řady  českých podnikatelských  subjektů,  kteří  mají pro  svou  vrcholovou  strukturu  zřízenou s  formální  koncernovou  špičku v  zahraničí.  Ne , že by  to byla  česká  specialita, ale  rozměr , který  tohle má  v  ČR,  je  v měřítku evropských zemí  skutečně  ojedinělý!  A  přirozeně,  že  minulé  české  vlády, pokud  to jako problém identifikovaly, tak s tím  nic nedělaly.  Jakkoli  sociální demokraté  několik  nesmělých pokusů o nápravu  alespoň zkusili. A  to nikoli  za  vlády  Miloše  Zemana. Ale  tomhle pánovi se dostanu později.

V  ekonomickém  světě už nějaký  čas, je v  souvislosti s  onou  Olympiádou v  daňové optimalizaci, klíčovým pojmem  výraz Google  daň. Našel  jsem moc  pěkný  článeček, vysvětlující  pro  laiky, co tem  termín  znamená v  jednoduché  češtině. Fakt  skvělé  čtení – mohu  jen doporučit. K nalezení  celé zde – Google  daň.

Popisuje , jak se  s daňovými  úniky  pomocí  všelikých optimalizací  vypořádali  ve Velké  Británii. Budu  citovat:

u zahraničních společností, které se úmyslně vyhýbají vzniku stálé provozovny, musí dojít ke splnění jednoho, příp. obou následujících předpokladů:

Google  daň  se týká  firem

1- působících v  UK  bez  stálé provozovny a jejich  počínání  naplňuje  tyto premisy

 • vše je činěno hlavně pro účely vyhýbání se dani a/nebo
 • vzájemnými transakcemi zahraničního subjektu se subjektem A dochází k „effective tax mismatch outcome“, tj. záměrnému snižování daňové povinnosti, a to právě za pomoci těchto transakcí, které zcela jinak postrádají dostatečné ekonomické opodstatnění.

2- u firem, které  stálou provozovnu v UK  mají , ale naplňují  některý  z následujících  znaků:

V tomto případě bude nová daň uvalena tam, kde v souvislosti s vnitropodnikovými transakcemi vzniká společnosti (residentovi Velké Británie) zdanitelný náklad snižující daň z příjmů právnických osob a současně tato transakce postrádá jiné ekonomické opodstatnění.

 • je dojednána provize mezi společností – rezidentem Velké Británie a jiným subjektem; a
 • oba subjekty jsou považovány za spřízněné osoby; a
 • vyplacená provize (např. za duševní vlastnictví) představuje záměrné snížení daňové povinnosti a současně nemá jiné dostatečné ekonomické opodstatnění.

Umíte  si představit, co by se asi  tak  strhlo  v  malostranských palácích, kdyby  tohle  někdo zkusil    nás?  A  zejména  jak  dlouho by  to trvalo?

Takže  si  dovolím  ještě  malou  citaci  , kterou  je  zmíněný  článek o Google dani  uzavřen:

Nová daň byla implementována do daňového systému Velké Británie s nebývalou rychlostí. Teprveprosinci roku 2014 byl oznámen vládní záměr na „zavedení nové daně postihující mezinárodní společnosti využívající techniky pro agresivní daňovou optimalizaci“ a již 1. dubna 2015 nabyla novela daňového zákona účinnosti.

Konečná podoba zákona nejenže naplnila předem stanovené cíle, tj. boj proti společnostem využívající agresivní daňovou optimalizaci, ale jde dál než zdanit pouhé zisky vyváděné z Velké Británie.

Vážení  -v  Británii  od  záměru po  definitivní  schválení a  zavedení  stačilo pouhých  5 měsíců!!!!  Jak to, že  to nejde u nás?  Nikdy a u žádného zákona? Jak to, že  to Babiše  nezajímá?

V prvním  díle  tohoto miniseriálu  o EET  jsem  vyzval  zejména  ty,  kteří  naslouchají  Andreji  Babišovi,  aby  pečlivě  četli  a přemýšleli. Řekl bych, že  mají  o  čem.  Položím jim  jednu  základní  a  nanejvýš  jednoduchou  otázku:

Proč se Babiš  tak zarytě  brání  sektorovým  daním? Když  by  mohl  a měl  získat další  nemalé  zdroje  pro státní pokladnu. Rozhodně  nejméně  srovnatelné  se  ziskem z EET?  Ale  mám podstatnější  dotaz – proč  Andrej  Babiš  nejspíš  ani nepomyslel  na zavedení  Google  daně? Když  by stačilo  britské zákony  nejspíš  jen opsat? Opravdu  si  myslíte,  že  je  to člověk, co si  zaslouží    vaši  důvěru?Skutečně  je  tím  strážcem  státní pokladny  a vašich  zájmů, za kterého se tak  rád  vydává?   Jestliže  právě  odpovídáte  ANO,  tak  vám sděluji,  že  jsem právě  rozhodl  napsat  ještě  jeden  díl.  Kde si představíme  Andreje  Babiše  a jeho řešení  daňových  úniků  velkých  firem a  také třeba lidoveckou  daňovou tvořivost  kolem EET!!!   Zejména  pro Babišův  zdejší  fanklub  budu  mít  opravdu  výživné  čtení. Těšte se.

Tímhle  jsem  chtěl  skončit.  Ale  v prvním  dílu  jsem  vedle  babišovců upozornil  také zemanisty,  že  i oni by  měli  velmi pozorně  číst a přemýšlet!!  Mimořádně pozorně.A  dnes  jsem  to před  chvilkou  zopakoval.

I vy byste  si  měli  položit  pár  jednoduchých  otázek.  Přítel Vidlák   minulé pondělí  napsal moc  pěkný  článek  o  tom, proč  lidi  volí  Zemana. Že  v něm vidí  advokáta  chudých a znevýhodněných. Tak nějak to  bude. Oni  to v Zemanovi  vidí….  To opravdu  funguje.  Sousta  lidí  má  nyní se mnou osobně  a Kosou  jako takovou, docela  problém. Zejména  proto  jak píši  o Zemanovi.  Píši o něm  úplně  stejně  jako  o komkoli jiném  -Klausovi,  Kalouskovi, Sobotkovi, Fialovi. Měřím  všem stejným  metrem. A přiznávám, že  mne  šokuje  ta míra  slepoty když  jde o Zemana  a  jeho prokazatelné  počínání v minulosti a  odmítání  jasných a doložených  faktů.  Prostě  vědomý  šedý a zelený  oční politický  zákal najednou.

Ale  dnes můžete  být  v klidu, nebudu  vám  vnucovat  žádné  další  nezpochybnitelné  a pro vás  i tak  neakceptovatelné  důkazy  toho, že Miloše Zemana  zajímá  pouze  Miloš  Zeman a  že  normální  člověk  je pro něj  naprosto  nezajímavý  tvor. Tedy když  zrovna  nedělá  předvolební  tůru do  vašeho bydliště.   Nebudu  vám  skutečně nic  dokazovat, nic  vám  vnucovat. Ale  chci  vás  o cosi  jednoduchého požádat – položte  si  i vy  otázku, proč  Zeman, který mluví skutečně  do úplně  všeho a všemu zásadně  rozumí, v  uplynulém  týdnu se z něj dokonce stal  výsostný  expert  na  bojové  drony a ty  bitevní  zejména  a jejich nasazení  v  naší  armádě – podle  něj  musíme  mít  spoustu bojových  dronů, v  OSN  zase předložil recept , jak se snadno a rychle  vypořádat  s teroristy  celého světa,  abych uvedl  jen ty  opravdu  nejšťavnatější  kousky z jeho repertoáru v poslední  době, proč  ani slovem  doposud  nezavadil

-ani o EET a její problematiku

-ani  o vyvádění  dividend z republiky

-ani  o  nějaké  prevenci  ohledně  daňových optimalizací  velkých korporací

Miloš  Zeman se považuje a je mnohými považován za  skvělého ekonoma. Byl předsedou  vlády  a není třeba  mu  vysvětlovat  význam  výběru daní a  jejich jednotlivých  druhů. Nekladu mu za  vinu  ani  daňové  úniky  živnostníků  či velkých korporací. Ani náhodou.  Ale  co mi přijde velmi  podivné je, že  v těch  kardinálních problémech  českého daňového  výběru totálně  mlčí.  Nevydá  naprosto  žádné  stanovisko. Nula, nic. Absolutní  němota? Proč?

-Protože  to je  problém pod jeho rozlišovací  schopnost?

-Protože  k tomu  nemá  co říci?

-Protože  si na to neumí  udělat  názor?

-Protože…..

Podle  mne  nic  takového!!! ten  kalkul je pro mne  primitivně  jednoduchý.

Ohledně  EET

Máme  před  další přímou  volbou prezidenta. Zeman nepochybně  ví, že  EET  a její zavedení  je  správné. Ostatně  – podepsal, bez komentáře, příslušné  zákony. Nicméně  je absolutně  po  tichu. Protože, jak už  jsme  si  řekli,  cca milion lidí má  živnosťák a  všichni  jsou  voliči.   A podpora  zavedení  EET  by  ho mohla  stát  hodně hlasů z  toho milionového potenciálu…

Ale  třeba  se mýlím.

Ohledně  Goggle  daně a dividend

Proč  tady nevyzývá  k nějaké  činnosti?  Protože  je  fandou  daňových úniků?  Tak z  toho mne prezidenta  opravdu nenapadne  podezírat! To bych  fakt  měl zemanovskou obsesi.

Ale  přemýšlím,  kdo  s  ním opakovaně  cestoval  do Číny,  s kým se naposled  z  té  Číny  navracel  soukromým letadlem. A  Kdo  byl  signatářem za  českou stranu  těch  česko čínských obchodních  transferů, podepisovaných s  takovou  slávou  na Pražském  hradě?  Nebyly  to  takhle  náhodou absolutní  české podnikatelské  špičky?  Ty  úplně  nejšpičkovatější?  Kellner, skupina  J and  T,  Soukup a jeho Medea Group, Vítek,  atd. atd?  A  je  skutečně  náhodou, že  tihle mají  svoje  střešní firemní  organizace v  zahraničí,  kam plynou  zisky  z  jejich  podnikání v  tuzemsku?

Opět – nic  vám  nevnucuji.  Jen chci, abyste se vy  zeptali sama  sebe. Tak jako se ptám já. Nic  víc.

Dokončení zítra. Slibuji.

 

 

 

.
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.