Co se do seriálu o seriálu o EET nevešlo, ale mělo by být určitě řečeno….


Jak jsem už  psal a předpokládal,  snesla  se  kvůli  EET, zejména  prvním dvěma  dílům,  na  mne  mailová  lavina. A  stejně  tak  zafungoval  můj  odhad,  že  se budou  stále  stejné  námitky,  které  navíc  byly  v obou  dílech  vypořádávány. Takže  články,  které  v  tomto směru  došly,  jsem   po zkušenostech z  případu Brady,  odmítl.  Skutečně nevidím žádný  smysl  šestkrát  za sebou  vysvětlovat  jednu a  tu samou věc.

Objevily  se však argumenty proti EET, řekněme, pro mne nečekané.    V kategorii  – tohle přece  nemusíš  popisovat, protože  to je jasné a  zřejmé na  první  pohled, co  za tím je a  každý  to musí  vidět….. A  protože  jsem věděl, že  budu  hrozně a  hrozně  dlouhý  i tak, necítil jsem potřebu se jim nějak věnovat.  Ale  ty  maily  mne přesvědčily,  že  to byl chybný  přístup. Který musím napravit.

takže  co  mi  bylo  namítnuto nejčastěji?

-že EET povede  ke  zdražení a  že  náklady  na EET  nakonec  stejně ponese zákazník

-že  řada živnostníků  kvůli EET  skončí

-že skončí proto, že  bez  příjmů mimo daň  se neudrží  a  že  skončí na pracáku a zatíží státní  rozpočet a  že  by  stát, ve  svém  vlastním zájmu jim  ty příjmy bokem měl tolerovat

-že  je  vlastně  chybně, když  stát  zavádí EET a přitom nedobře hospodaří s našimi daněmi.

Jak už  jsem napsal  výše – byl  jsem   z této argumentace  překvapen.  Protože  ji  nemám za  relevantní a  část  dokonce  za  úplně pofiderní. Ale  asi bude na místě, abych veřejně  uvedl proč.. Takže  to vezmu, jako vždycky, per partes.

Ale  než  tak  učiním  dám sem  dva maily,  které mi také  přišly. Které, s  vnitřní znalostí,  popisují  současný  daňový  reál. Pro  část  z  vás  to nebudou  žádné  nové informace.  Pro  větší  zbytek nejspíš  mimořádně zajímavé počtení.

v  širším  kontextu  zde mám tenhle odborný  pohled dlouholeté  danařky  a účetní:

přečetla jsem si dnes váš článek ohledně EET /pozn. vlk – jde o  díl I.seriálu/ v návaznosti na výběr daní obecně.
Naivně jsem žila v domnění, že situace kolem výběru daní v ČR musí být většině lidí zřejmá. Vždyť spousta z nás pracuje v soukromém sektoru, spousta z nás sama podniká nebo přinejmenším má ve svém okolí, v širší rodině někoho, kdo se pohybuje v uvedeném prostředí.
 
V 90. letech jsem pracovala v soukromé účetní firmě, kde jsme zpracovávali účetnictví novým podnikatelům. Spektrum zaměření bylo hodně široké – stavebnictví, strojírenství, obchod, služby (od úklidových firem, přes autoservisy až po kaděřnictví), ordinace soukromých lékařů (od pediatrů po stomatology), svobodní umělci (herci, zpěváci, malíří apod.), majitelé domů atd. – opravdu zastoupení velmi široké. Šlo o živnostníky či majitele malých a středních firem.
Zodpovědně prohlašuji na základě osobní zkušenosti, že v tomto státě 100% poctivého podnikatele či živnostníka bychom asi hledali hodně, hodně obtížně.
Nedělám si iluze, že by situace mimo Prahu, kde žiji, byla jiná. Nejen v Praze budou tisíce lidí zaměstnáváni bez smluv (pohostinství, stavebnictví, obchod a služby,…), další tisíce lidí sice se smlouvou, ale na výplatních páskách mající významně nižší mzdu, než je jim ve skutečnosti vyplácena (v Praze hlavně pohostinství a obchod – moc jsem se „nasmála“, když syn známé nastoupil jako kuchař do restaurace v Lidovém domě… bez smlouvy! Jak se to říká? Pod svícnem – největší tma?).
Tohle vše je umožněno výlučně nepřiznáváním či krácením tržeb. Pokud i přes „krácení“ tržeb stále zůstává vysoký základ daně z příjmů, nastupuje další „optimalizace“. Účtované pracovní cesty napříč celou republikou a okolními státy (ideálně soukromým vozidlem), účtované dohody o provedení práce. Dohody o provedení práce jsou zajímavé – nyní do 10 tis. Kč nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění, FÚ se odvede 15% „srážková“ daň, která byla kdysi nezúčtovatelná, nicméně před časem zavedli, že i tuhle daň lze již jednou za rok zúčtovat!! Ideální nástroj pro „papírové zaměstnání“ rodinných příslušníků, či velmi dobrých známých. Pokud navíc nemají žádný další příjem, jednou za rok jim FÚ vrátí i tu odvedenou 15% daň! A to jsou ty nejjednodušší příklady toho, co lze dělat, aby erár nedostal to, co mu náleží. Ty nejjednodušší, které „umí“ většina podnikatelů a živnostníků.

Optimalizace u středních a velkých firem je přece jen poněkud sofistikovanější. Střední a velké firmy tržby moc nekrátí. Pokud u nich dochází ke krácení tržeb, jde spíše o „zlodějny“ zaměstnanců, než úmysl vedení a majitelů. Tady se s čísly pracuje jiným způsobem. Korupce v 90. letech začala i díky outsourcingu. Tady se ve velkém vyváděly peníze pro „hodné“ hochy ze středních a velkých firem.
Komora daňových poradců už od 90. let soustavně upozorňuje příslušná ministerstva (a hlavně min. financí) na některá nelogická zákonná ustanovení, která dokládá i příklady z praxe. Na základě znalosti i navrhuje některá řešení. Bohužel, většinou neúspěšně. 
Známá kauza lehkých topných olejů z 90. let je prvním markantním příkladem, kdy komora ministerstvo financí upozorňovala na „snadnost“ nelegálních výdělků.  
Představitelé státu a jeho úředníci od 90. let musejí o tomhle všem vědět! Nevědět to, znamená být úplný mimoň.
 
I když budeme od příštího jara „postiženi“ nově zavedenou EET, mám pro ní – i k výše uvedenému – pochopení.
Nemám však pochopení pro jiné, ministerstvem financí zavedené nástroje, pro zlepšení výběru daní. Favoritem je pro mne „hlídání nespolehlivého plátce DPH“! Je zajímavé, že tady se firmy, a hlavně ty velké, skoro vůbec nebouří! Považuji to za další ukazatel „nepsané“ dohody o ponechání některých „optimalizací“ v klidu, bez zájmu ze strany státu.
Já sama mám za zvěrstvo, že stát zákonem nutí podnikatele za úředníky finančních úřadů hlídat odvod DPH jejich obchodních partnerů! A pokud si svého obchodního partnera „neuhlídáte“, tak potrestán budete vy!! Jako malá firma tohle zvládneme, ale neumím si představit kontrolování „spolehlivosti plátce DPH“ před zadáním příkazů k úhradám faktur dodavatelů např. u takové firmy jako je např. Alza.cz a.s.!
Nechte si vyprávět, jak např. stát prostřednictvím finančních úřadů zhruba od minulého roku naprosto nezákonně „brání“ podnikatelům stát se dobrovolným plátcem DPH! 
Je mnoho jiných příkladů, kdy podle mne stát skutečně zneužívá svého postavení, zavedení elektronické evidence tržeb to však není.

Tolik  mail první. A  přidám ještě jeden, který se věnuje detailu speciálně  tolik diskutovanému pohostinství:

zdravím, jenom krátký komentář k EET, který v mediích dost opomíjejí, nevědí nebo …  Po dlouhou dobu tahle věc šla kolem mně, zdaňuji paušálem, osobně se mne netýká. Nedáno jsem však strávil čas se svými známými, který celý život působí v pohostinstvích, takže znají tento obor jako své boty.

Jejich popis situace

– přiznávají pouze třicet procent tržeb

– zaměstnanci dostávají minimální mzdu, zbytek na ruku

– ve svém městě patří k té poctivější části, jsou restaurace, které přiznávají ještě méně, neplatí DPH a zaměstnance po celou dobu vedou na měsíční neustále obnovované smlouvy

– mnoho restauratérů se nyní musí vyrovnat s tím, že jim náhle nevysvětlitelně stoupne tržba, jednou z cest je zrušit firmu a založit ji pod jiným názvem a tak se vyhnout možnosti zpětnému dodanění, které by dosáhlo milionových částek

– v českém pohostinství se masově krade, stát je okrádán o daně a zamlčené tržby, majitelé jsou okrádáni svými zaměstnanci, pokud si nehlídáte hospodu, tak vám ji rozkradou.

Přiznávám, že  i já  jsem se, stejně jako pisatelka  prvního  mailu  domníval, že  situace ohledně  výběru, lépe  nevýběru  daní,  je obecně, nejméně  v  hrubých  rysech,  obecně  známa. A  obdobně, zde  v souhlasu  s mailem  druhým jsem totéž  očekával ohledně  hospod  a restaurací a nemusím tyhle  věci popisovat.  Ale   zjevně jsem se spletl. Takže  se přeci jen  s těmi konkrétními  námitkami  vypořádám.

-že EET povede  ke  zdražení a  že  náklady  na EET  nakonec  stejně ponese zákazník

zcela nepochybně!  To  bylo, minimálně  u  hospod  a restaurací  jasné  od  samého okamžiku!!! Proto jsem uváděl  tu  nesmyslně  nízkou průměrnou mzdu  zaměstnanců v sektoru stravování a  ubytování a  tázal se, jak je  možné,  že  v  hotelích  a osvěžovnách  vůbec někdo dělá! Protože  je  zřejmé,  že  platy  jsou dorovnávány  na  ruku  z  nepřiznaných tržeb! Dnes  už  je nepůjde zapírat. Tudíž  zdražení! Na  druhé straně, ti  kteří jeli alespoň  částečnou  rovinu to ustojí celkem snadno. Budou mít najednou konkurenční  výhodu. Stejně jako doposud  je zatěžovala konkurenční   nevýhoda  /částečné/ poctivosti.

Je nepochybné , že  si  to  hospodští budou  chtít  kompenzovat  na zákaznících. A tam, kde  není  konkurence   z různých  důvodů, se jim to bezesporu podaří.  V  místech, kde naopak  konkurenční prostředí existuje  to nebude  nijak  dramatické. Zákazník  ale  musí počítat se zvýšením  cen. Na druhé straně  – všichni  jsme  občany  státu a přijímáme  od něj  sociální transfery.  Ve vzdělávání pro naše potomky, ve  zdravotní  péči,  ve  financování státní správy  a infrastruktury, příjmem  různých  dávek a platů od  státu. Na  tohle  všechno půjde vyšší  výběr  daní. Jen těch, co nyní  na  to všechno budou  také  a konečně  přispívat, bude jaksi  víc! Co je na tom špatně?

takže další obecná námitka

-že  řada živnostníků  kvůli EET  skončí

inu  nepochybně.  Zvláštní je, že  téma ukončování  živností  je zajímavé  pro všechny  až  nyní v  souvislosti s  EET. Ale  dovolím si  citovat  kvalifikovaný  zdroj – ….od listopadu roku 2014 do října 2015 jich zbankrotovalo 8186. Což je o 1020 víc než v předchozím období. Meziročně se tak počet bankrotů drobných podnikatelů zvýšil o 14 procent. Důvodem krachu většiny živnostníků je posílení pozic velkých řetězců a nesplacené faktury….Problémy mají zejména živnostníci zabývající se prodejem potravin. V České republice existovalo ke konci září tohoto roku 3763 malých a středních firem zaměřujících se na prodej potravin. Za posledních osm let se jejich počet snížil o více než pětinu….

Takže  v  roce 2014 skončilo  7166 živností.  O  rok později  8186. Ve  velkém zanikají  živnostníci  z malých  krámků  Díky  řetězcům, nikoli  díky  EET. Nikomu  to dlouhodobě  nevadilo.  Naopak, lumpenpravice se snažila  a  snaží  chránit  řetězce, viz  její obstrukce při  zákonu  o významné tržní síle  a tak podobně!!! Drobný  živnostník  nikoho  nikdy nezajímal. Jen, kvůli  snadnému získávání  hlasů  mu byl tolerován daňový  únik a nyní je vedena  válka  proti EET. Tohle je jedna  ze  dvou jednoduchých pravd  o tom, že  živnostníci kvůli EET zavřou.

Ta  druhá  je  ještě  jednodušší.  Zkuste  si představit, že  máte  hospodu, kde jste  léta krátili  tržby. Nyní  musíte  zavést  EET  a  berňák najednou  s  údivem zjistí, že máte   trojnásobný /nejméně/  obrat  než  v létech minulých. Logicky musí vyrazit na kontrolu a  vy budete mít  vážný  problém.  Jediná  možnost , jak se  tomu vyhnout, je  skončit  k  30.11.2016  podnikání!  Prostě  vrátit  živnostenské oprávnění  a zrušit  IČO a  DIČO. A  fofrem  znovu požádat, respektive  na  manželku, syna, dceru. Získat  nové podnikatelské a daňové registrace.  Nebo  založit  včas  s.r.o. Opět s novými registracemi. Aby  berňák  vaše  nové  tržby  nemohl srovnávat s  těmi starými. Přesto, že  půjde o úplně stejnou  hospodu. Každý  trochu  myslící  člověk  by  to takhle  provedl. A  ještě  by  se vystavil na odiv  – já musel kvůli  EET  zavřít!

Simply  clever! Opravdu  simply.

Dalším  opakovaně namítaným je  toto rčení

-že skončí proto, že  bez  příjmů mimo daň  se neudrží  a  že  skončí na pracáku a zatíží státní  rozpočet a  že  by  stát, ve  svém  vlastním zájmu jim  ty příjmy bokem měl tolerovat

EET je  špatně, protože  lidé  si  sice přikrádají  na  účet s tátu, ale jinak ho  nezatěžují  svou obživou a  nejsou na  dávkách!!!!

Tohle  nemá  chybu!  Už v prvním  dílu jsem psal, že  je štěstím, že  k zavádění EET  došlo právě  nyní,  kdy  zažíváme  dlouhodobější konjunkturu  a  jsou   volná místa. Respektive  – poptávka po pracovní síle  překračuje  nabídku. Jistě  – nikoli  všude. Ale  většinově ano.  Ti kteří  opravdu musí  skončit, protože  EET  je  ekonomicky  už zruinuje mají štěstí,  že na ten pracák nemusí.Taky jste  viděli  třeba  plakáty  Lidlu, že  hledají  skladníky  za  27 000?  Já  vím,  až  po dvou letech, ale  ani 25 litrů hned  mi  nepřijde úplně  marných. A mluvil jsem  nedávno s někým, kdo má zavedený  podnik, naprosto krizuvzdorný. Dlouhodobě  hledá  do výroby   nejméně  4 lidi. Když budou makat, bude to za nějakých až i  30 hrubého. Není schopen sehnat. Ano, nepochybně  v severních  Čechách a na  severní Moravě a  i leckde jinde to bude o  dost jiné,  než u nás  ve statutárním  městysu. Ale  práce  prostě  je. Takže  odůvodnění  – nechme  je přikrádat, protože jinak se živí sami  je  ekonomicky  mimo.

Ale  nejde jen o situaci na trhu. Jde o základní  nastavení  hodnot. Dám příklad. Profesionální  zloděj je také podnikatel. Také  osoba  samostatně  výdělečně  činná. A to doslovně. Jen  na to nemá  papír. Také  nemusí být  na  pracáku, státu  na krku! Jste  srozuměni s  tím, že  vás  vykrade nebo  okrade,  když  opravdu  od  státu nebude brát  žádné  dávky? Rozdíl  mezi  tím  profizlodějem a živnostníkem, co  si neodvádí  daně, jaký je?  Ve  velikosti jeho kořisti?  Nebo v  tom, že  ten první okrade  přímo vás  a ten druhý  jen stát, tedy opět  vás, ale nepřímo? To opravdu  chceme  stát , v kterém se  tak úplně nemusí dodržovat  zákony ? S  naším požehnáním?  Jestli  ano, tak  co nám  vlastně  vadí na Kalouskovi  nebo církevních restitucích?

Ale  nechme  toho a půjdeme  na  námitku poslední a pro mne, přiznávám – stejně nečekanou, jako  těžko uvěřitelnou!

-že  je  vlastně  chybně, když  stát  zavádí EET a přitom nedobře hospodaří s našimi daněmi.

Takže  jestliže  stát  nedobře  hospodaří s daněmi, netřeba  je platit! Ale předpokládám, že  ti, co tohle  říkají,  budou současně  trvat na  tom,  že  zdravotnictví má fungovat, školství , justice, policie, soudy a  vůbec  veškerý  státní a veřejný  servis  má  být  intaktní, že  důchody  a dávky  se  mají  vyplácet, silnice  a železnice fungovat, atd.atd.Nebo se pletu,  a mám tomu rozumět  tak, že  když  stát  neumí  skvěle  hospodařit  s penězi a tudíž  netřeba  platit  všechny daně, bude dotyčný  spokojen, i  když se stát  zhroutí? Že  dělám  paniku?  Že by  to nebylo tak zlé?  Vyvedu  vás  z  omylu. Tradičně  nejmenší  nedovýběry  daní  jsou  ve  Skandinávii. Nemusíme  si  snad nic povídat  o  tom, jak skvěle  funguje / vynechme  migranty  a juvenilní  justici/ jejich  veřejná  správa!  Protipolem  je  Řecko!!! Řecká  krize  nevznikla  jenom  tím, že  Řekové  falšovali  účetnictví  a lhali, aby  se  dostali  do eurozony. Jejich  hlavní problém  byl  v tom,  že  neuměli a nechtěli  vybrat  daně!!!  A  tenhle  problém, pokud  vím, trvá.  Chce  tady někdo  současné Řecko?  Jestliže  ano,  pak volí správnou cestu! I Řekům nějaký čas  trvalo, než  s e dostali  tam  kam spadli!

Pro mne  ovšem platí  jednoduchá  premisa  – eventuální  nedobré  hospodaření  státu s daněmi  naprosto  neodůvodnuje  neplacení  daní!     Tyto dvě  věci  spolu nijak nesouvisí. Mimo jiné proto, že  stát  bude hospodařit  tak, jak  hospodaří  – připomínám známou  skutečnost,  že  80%  rozpočtu státu  připadá na tzv.  mandatorní, tedy  dopředu  určené  výdaje,  které  stát  platit prostě, vzhledem  k přijatým závazkům  a zákonům,  musí. A největší položkou vůbec  jsou důchody!! Zbývá  tedy  nějakých si  20%  o kterých  vláda  v  daném roce rozhoduje podle  svých priorit!  Připusťme  nyní na  chvilku,  že  celých  20%  vydá  naprosto nesmyslně. Z nějakých  vysloveně  zištných  důvodů.  ten výdaj  si naplánovala  schválila. Takže  jej  uskuteční tak jak  tak. A má  dvě možnosti

-zaplatit  to z daňového výběru  nebo

-zvýšit  zadlužení  státu

a  ten výdaj stejně  uskutečnit!

Milý Josefe  Maxikobliho,  který  říkáš,  že  vláda, co špatně  hospodaří, nemá  na  pořádný  výběr  daní nárok, sděluji  ti,  že  pokud  jsi názoru,  že  hospodský  Venca  Šizunk tedy, kvůli špatné  vládě  nemusí odvést svou daň a může si ty prachy nechat, tak vláda  holt  nás  zadluží.  Ne  Vencu  Šizunka, ten platit  zase nebude, ale  jednou  ten státní  dluh  bude muset  někdo zacálovat. A  to budeš  ty a  já!    Já s  takovým nápadem mám  obrovský  problém. A  co ty?  Ty  budeš  za Vencu  Šizunka, jak  očekávám, platit  rád!  Leda, že bys  seznal, že ta  námitka je úplně  nesmyslná nebo  nejsi  Pepa  Maxikobliha, ale  Venca  Šizunk  osobně.

Tím  pokládám  téma EET  za  vyčerpané a skončené.  No  vlastně  ne!  Právě  čtu další  mail  –  je  v něm  velký  pláč  nad  tím,  že  jako netuším,  s  jak  velkými  náklady je spojeno zavedení EET. Přiznávám, že  nevím.  Nicméně  už  jsem psal  o  velmi  levném projektu  Malá pokladna.  Jedna  ze  čtenářek  mne upozornila  na  ještě  levnější a  plně  funkční  projekt.  Který, v  odůvodněných  případech, může  být  i zadarmo.  A  nejsou  k  němu potřeba  ani  pásky  do  tiskárny  jako u  Malé pokladny.

Jmenuje se to Teeta. A veškeré  detaily  zájemci, zejména  opravdu  malí  živnostníci, naleznou  zde.

Tak  snad už  jsem  opravdu  na konci…. Tedy já  určitě  na konci  sil. Jenže se musím vypořádat  ještě  s  pikantností,  kterou jsem  viděl v sobotu  večer  v hlavních zprávách na ČT.  Byla  tam  reportáž  o demonstraci  proti EET  na  Václaváku.  V  tom  šotu  mne zarazila  jedna  věc – kolik tam  bylo mezi účastníky  tzv.  šikmookých  Čechů. Viz  následující  fotografie

vystrizek0

Nedalo se v televizi odhadnout  kolik jich je  z celku, ale  Echo 24 ve  své  reportáži  uvádí toto:

Mezi demonstranty byla překvapivě řada asijských podnikatelů, dohromady možná tvořili až jednu čtvrtinu všech protestujících. „Přišli jsem sem právě kvůli EET,“ řekl na místě reportérovi Echo24 jeden z nich.

Pokud  vím, je  to první větší  veřejné  vystoupení  vietnamské  komunity  od Listopadu  u nás. Ovšem je  notoricky  známo,  že  právě  bohužel, tato  obchodně  mimořádně  zdatná  část   obyvatelstva,  jaksi  si  nikdy moc  starosti  s  českými  daňovými nebo  celními předpisy  nedělala  hlavu. Jsem  rád,   že jejich opravdu  velkopodnikání  v šedé  zoně  má  v  české společnosti  tolik zastánců!  Měli by  si toho všimnout  v Bruselu a všude tam, kde nám vyčítají  xenofobii!  Vždyť  nyní  podstatná  část  národa  je  hlasitě  pro, aby tihle  ekonomičtí migranti  u nás  nejen v klidu  pobývali, ale  dokonce  nemuseli ze  svých příjmu v  ČR  pokud  možno nic  platit. Ne  my u Němců a Skandinávců, ale  oni  u nás  by se  měli  učit o opravdové  velkorysosti  k migrantům!!!  Přesto, že to nemohu  dokázat,  troufnu  si tvrdit,  že  luxusní  dávky  pro  uprchlíky  v  těch nejbohatších  zemích  EU jsou  drobnými ve s rovnání s  daňovými úniky   určité  části  podnikatelů zahraničního  původu  v  naší  republice!  Nicméně uznávám,  že  jsou mimořádně  pilní, ochotní, pracovití a  na jednání příjemní. A  že  skvěle  vychovávají  svoje děti  a osobně naprosto nemám  žádný problém s nimi  sdílet jeden stát. Jen bych  rád, aby  na  jeho chod přispívali  odpovídající a zákonem vyměřenou  částkou! Může  ovšem být , že mne  Pepa  Maxikobliha  označí i tak za rasistu!

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.