Lidská práva nutně potřebují svého ochránce, protože většina občanů v ČR žádného ochránce svých práv nemá


napsal Gerd

V období Vánoc většina lidí, věřících i ateistů rozjímá nad těmi, kdo potřebují naši pomoc. Je to dáno tradiční vánoční atmosférou, větším výskytem různých sbírek a větším počtem komentářů na téma pomoci slabším. Rozjímáme a vzpomínáme.
Nějak všech ve všech těch sbírkách nedovedu zachytit jména politiků, že by někteří z nich přispěli z vlastního, protože politici vždy nejraději přispívají z peněz daňových poplatníků, ale z vlastního ani korunu. Pokud jsem některého ojedinělého dárce z řad politiků nezachytil, omlouvám se mu jako jednotlivci. Jisté však je, že dobročinnost není masovým jevem u českých politiků. Vždy se jedná o dary obyčejných lidí, onen pověstný vdovin groš, který dává ze svého nedostatku. Nu a politici si říkají, že když jejich příspěvek nemá podle Bible takovou cenu jako vdovin groš, místo, aby dali dvojnásobek toho co vdova, nedají raději nic. Jejich svědomí to unese.


Máme morálně okoralé politiky. Důsledek života za Husákovy normalizace a vymývání mozků modrou propagandou ODS v letech devadesátých. Tehdy se zrodila jejich necitelnost k životům prostých občanů, které zatěžují dalšími a dalšími regulacemi a daněmi. V důsledku toho náš život připomíná životy Římanů za posledních římských císařů před vpádem barbarů. Jsme totiž na přelomu dějin, i ten vpád barbarů se již koná.
Veškerá práva sociální, lidská, demokratická, především svobody projevu a sociální výdobytky jsou nám oklešťovány pod dvěma záminkami:

1. Boj proti terorismu
2. Potřeba ekonomické konkurenceschopnosti proti Asii

Obě myšlenky jsou pojaty zcestně a přesně podle Orwella překrouceny podle aktuálních potřeb vládnoucích politiků českých i evropských. Boj proti terorismu byl zneužit k omezení soutěže demokratických myšlenek. Pod záminkou boje proti teroristům je omezena svoboda projevu, brzy bude následovat i svoboda shromažďování. Nedemokratické myšlenky nikdy nezaniknou jejich úplným zákazem, ale vždy jen v otevřené diskuzi. Všem hnutím směřujícím k potlačení demokracie vždy vyhovuje nemožnost svobodné diskuze, protože pak nastupuje šíření dogmatismu. Je velmi tenká hranice mezi svobodou názorů a mezi šířením totalitní ideologie. Přesto existuje a hlavním měřítkem je ochota ponechat své názorové oponenty naživu a nechat je hlásat jejich názory, přestože s nimi dotyčný nesouhlasí.
Jen tak je totiž možné, že tzv. evropské hodnoty a myšlenky jsou ochraňovány tou naprosto nejtupější proevropskou propagandou totalitními metodami, jakou kdy mohl evropský politik vynalézt?
V minulém článku jsem dokazoval, jak jsou evropští politici mimořádně hloupí. Oni nejsou jen hloupí, mají i zjednodušené myšlení, které získali ve stranické hierarchii v politických hrátkách. Názoru lidu se dovolávají, jak se jim zrovna hodí. Jednou je pro ně nutné respektovat demokratickou volbu (to by platilo např. v případě, kdy by lid Velké Británie zvolil setrvání v EU), podruhé je nutné nepodléhat hlasu ulice (např. v případě Brexitu nebo názoru lidí na nekontrolovanou imigraci). Politici čeští i evropští zjednodušili svůj život na krátkodobé přežití do dalších voleb a nejsou schopni vytvořit žádné myšlenky, o kterých by stálo diskutovat. .
Celý způsob politické soutěže se natolik zprofanoval a vzdálil od demokratických základů, že potřebujeme politiky-čističe, kteří začnou odstraňovat nepotřebný balast z právního systému. Např. pozitivní diskriminace ochraňuje tolik menšin a dává jim taková práva de iure nebo de facto, že se utlačovanou stala naopak většina majoritní populace. Veškeré zákazy a manipulace jsou vedeny jediným cílem, vytvořit poslušného voliče ovčana, který jako ta ovce bude slepě následovat vůdce stáda slepě plnícího kdejakou pitomost vymyšlenou kejakým hlupákem v Bruselu nebo v Praze.

Bezradnost politiků a nedostatek idejí se dost jasně ukazuje na příkladu potřeby boje proti ekonomické konkurenceschopnosti EU proti Asii. Dovoz ekonomických imigrantů je dost jasně veden s cílem divide et impera (rozděl a panuj) společně se snahou vytvořit nebývalý tlak na sociální systém a jeho výdobytky, kdy cílem je jeho zrušení nebo redukce na úroveň asijských zemí. Což je totéž, co jeho zrušení.
Smutné je, že demontáž sociálního systému v evropských zemích se děje především pod vedením sociálně demokratických, sociálních nebo komunistických stran. Protože Jean -Claude Junckera lze považovat za vše možné, ale nikdo nemůže pochybovat o tom, že je neomarxistou šířícím naprosto zcestné ideje. Na příkladu eurokomisařky Věry Jourové lze jasně vidět, jak se politik vyslaný do Bruselu stane odtrženým od reality a z plných sil bojujícím proti zájmům svých voličů. Bruselské prostředí ji deformovalo.
Jedině politik s mimořádně silným charakterem nebo s nosnou myšlenkou je schopen ustát tlak, kterému je vystaven v Bruselu. Což dnes představují především europesimisté. Všichni ostatní evropští politici mají jediný cíl, udržení si bruselských platů, a proto plácají naprosté hovadiny ve speciálním bruselském ptydepe, které jsou určeny nikoliv uším jejich voličů, ale bruselským elitám, eurokomisařům a kolegům europoslanců, aby jejich výroky říkaly: „Podívejte se, jsem stejný jako Vy, tak mě nechte ve svých řadách požívat bruselských materiálních výhod a hlavně mě neposílejte domů žít za ty minimální dávky, které jsem pomohl prosadit lidem v mé domácí zemi.“
Samozřejmě, že minimální domácí dávky nejsou nařízeny přímo, ale jsou tvořeny spoustou nesmyslných příkazů, omezení, mandatorních výdajů nebo utrácením peněz na obskurní projekty, že na domácí lidi prostě nezbude dost peněz. Nebylo by vhodné zvolit si jednou politiky, kteří tak neproduktivní systém osekají až na kost? Stejně k tomu jednou dojde, tak proč ne raději dříve? Potíž je, že dnes nikde takové politiky nevidím.

Nejlepším prvním stupněm ochrany proti terorismu je prověrka nově příchozích ekonomických imigrantů. Jenže žádná se nekoná, především ze strany Itálie a Řecka, které evidentně neplní své povinnosti při ochraně hranic. Nehledě na obskurní organizace jakou je Frontex nebo různé neziskovky, lteré příspěvky od lidí použili na provoz vlastní záchranářské lodě, kterou vozí imigranty z Libye do Itálie. Konkrétně se jedná například o tyto nevládní organizace: Moas, Jugend rettet, Stichting Bootvluchting, Lékaři bez hranic, Save the Children, Proactiv Open Arms, Sea-Watch.org, Sea-Eye and Life Boat. A pak Lékaři bez hranic rozesílají před Vánoci složenky, aby jim lidé přispěli na provoz. Pochopitelně nejsou natolik hloupí, ale lidem sdělili, že ze získaných peněz financují loď, která přiváží uprchlíky do Itálie. Bez prověrky. Proto ukazují jen takové projekty, které jsou pro ně bezpečné. Má ale smysl jim vůbec něco dávat?

To jim nestačí podíl z těch 16 mld. Kč, které neziskovky každý rok získají od české vlády?  Kdybych do rozpočtu mohl mluvit, z těch 16  mld. bych 5 mld. ponechal na zdravotně postižené, protože i to by jim výrazně navýšilo finanční prostředky. Dalších 5 mld. Kč bych rozdělil těm nejpotřebnějším důchodcům, třeba jako příspěvek na nákladnou léčbu. 3 mld. Kč bych dal dětem, které nemají na obědy. A 3 mld. Kč bych ponechal jako rezervu na nečekanou potřebnou pomoc jednotlivcům, aby se lidé nemuseli skládat na každého potřebného spoluobčana. Na začlenění ekonomických imigrantů, neziskovek typu Evropské hodnoty, Lékaři bez hranic, Člověk v tísni a všechny organizace na začleňování Romů bych nedal nic. Donutil bych je tím jít mezi lidi a zjišťovat názory lidí na jejich činnost a  hlavně  – přesvědčit  lidi – tedy  dárce  o  smysluplnosti jejich  konání  natolik, aby  finančně  přispěli na  jejich  činnost!  Dnes, kdy podobné organizace žijí jen z evropských dotací a vládních peněz, nemusí neziskové organizace vykazovat vůbec žádné výsledky ani přesvědčovat lidi, že je jejich činnost potřebná. Díky takovému odtržení od názorů obyvatel je možné, aby  konaly proti zájmům většiny populace ČR.

Nejlepším druhým stupněm ochrany proti terorismu je ochrana na vyjádření vlastního názoru.Myšlenky nelze umlčet žádnou cenzurou, jen zůstanou skryty a najdou si jiné prostředky komunikace. Milan Chovanec se svou speciální jednotkou umlčí nepohodlné názory na internetu. Vážně si myslí, že jej bude někdo ještě volit? Vždyť připravil ČSSD o ještě více voličů než Hašek na jižní Moravě! Politika ČSSD posiluje pozici Andreje Babiše a likviduje voliče ČSSD. Proto ČSSD čeká zasloužený volební výprask a osud ODS nebo TOP 09. Pak teprve uvidíme vnitrostranickou řež, až na jedno koryto bude čekat dvacet zájemců. A mohu jen říci, že ani ČSSD škoda nebude, dostane jen zasloužené vysvědčení od voličů. Když nepomohly průzkumy veřejného mínění ani výsledky krajských voleb, ČSSD čeká potřebný výprask ve volbách do Poslanecké sněmovny. A potřebují jej, jak koza drbání.

Jenže mezitím zavedou cenzuru názorů. Vyjádřeno pro techniky ucpou přetlakový pojistný ventil, kterým lidé zveřejňovali své frustrace a ulevili si od svých starostí. To se politici vážně nepoučili z USA? Všestranná všedusící politická korektnost totiž vytvořila nejen nekonformního Trumpa hlásajícího myšlenky, ze kterých se politicky korektním ježí vlasy na hlavě, ale také osamělé střelce, kteří si zajdou do restaurací nebo škol zastřílet na neznámé lidi, aby získali pozornost. To jsou totiž také teroristé, ale vytvoření naším politickým systémem, kdy neviděli jinou možnost, jak k sobě přitáhnout pozornost.
Stejně se budou chovat i teroristé muslimští. Aby přitáhli pozornost ke svým myšlenkám, budou páchat teroristické činy. O pozornost myšlenkám teroristů se postarají média.
Nechápu ovšem, že zpravodajské služby takovou hloupost, jakou je omezení názorů internetu zákonem, vůbec dopustily. Je to stejné, jako v případě ISIL. Dokud bojují v pouštích Sýrie, všichni potenciální evropští teroristé jedou pryč z Evropy do Sýrie. A jsou tam všichni pěkně pohromadě na jednom fleku. Jakmile se rozprchnou, budou je těžko chytat.
Trochu podobné je to v případě internetu. Pokud budou uživatelé psát své názory bez omezení, budou mít šanci přitáhnout k sobě pozornost demokratickými prostředky a nebudou mít potřebu k sobě přitahovat pozornost výbušnými tématy. Jakmile přejdou do ilegality, vytvoří se tvrdé jádro, kde si budou šířit myšlenky samizdatem. Ta nejchytřejší organizace nažene své členy na roznášku reklamních letáků a místo internetu bude své texty rozšiřovat natištěné. Bude Milan Chovanec se svou jednotkou kontrolovat i roznášku reklamních tiskovin?

Pokud na základě nově přijatého zákona nedojde k vyhoštění nebo uvěznění některých radikálních muslimů z ČR, prvních adeptů na vězení za šíření terorismu, kteří doopravdy šíří nenávist vůči demokratické společnosti, bude naprosto jasné, že nový zákon je namířen jen proti většinové společnosti a jejím lidským a demokratickým právům.

Objeví se pak nějaká organizace, která bude hájit práva většiny utlačované pozitivní diskriminací práv menšin? Diskriminace jedné strany bude vždy diskriminací. Mírnou diskriminaci ještě omezovaná strana unese, naproti tomu nepřinese žádné výsledky ve prospěch strany protěžované. Velká diskriminace vytvoří protitlak. A jak ukazuje současné postupné oklešťování práv většiny salámovou metodou, lidská a demokratická práva majoritní populace potřebují svého vlastního ochránce, protože dnešní státní úřady (ombudsman) a neziskové organizace jednají jen jako utlačovatelé většinové populace, která tak potřebuje vlastního ochránce proti útlaku, který je na ni vytvářen ze všech stran.

Historie se točí v kruhu a v případě ČR si dnes opakujeme nástup Husákovy normalizace. Stejně tupé projevy stejně tupých politiků se stejně tupým stádem cenzorů. Je zde jeden rozdíl, dnešní režim má oproti Husákovu podstatně účinější metody ekonomické likvidace prostřednictvím ztráty zaměstnání a návštěvami exekutorů. To za Husákova režimu nebylo, všichni měli nějakou práci, nějaké bydlení a jídlo, a nechcípali pod mosty za nezájmu státu.
Až na Štědrý večer budeme rozjímat, zhodnoťme i úspěchy 27 let budování demokracie. Pokud bychom se srovnávali s NSR, jejichž startovní čára začala  v roce 1946, byli bychom dnes v roce NSR 1973.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.