Josefu Slerkovi / a vůbec všem badatelům v oblasti měkkých věd/


Jak  už  jsem napsal  v  dovětku  k dnešnímu  článku Josefa  Slerky, kde vysvětluje  jak to bylo s  tvorbou  onoho  grafu, co bylo  jeho pohnutkou k jeho sestavení a  jakou  metodu  použil a co mu  z  toho vyplynulo- jsem  rád,  že  naši přestřelku  na Facebooku  Kosy  ukončil  tímto způsobem. A  vážím si toho.  A  zároven  mi vzniká  povinnost  zareagovat. V první  řadě proto,  že jeho prvotní  výtka  vůči  mé  osobě – tedy, že  jsem  měl rozeznat,  že  autorem  není  Smatana nebo  Janda má  určité  racionální  jádro.

Ano ,  měl jsem  zachytit, že  v textu na  Hlídacím psu. org je zmínka o  tom, že  že  to Břeštan  převzal a přetiskuje a  že  tam je  původní  zdroj odkud přebírá text  i obrázek. Přiznávám  bez jakéhokoli  donucení  – uniklo mi  to a  zde je nutná plná  omluva  panu Josefu Slerkovi,  kterouž  tímto připojuji.  Bez  jakýchkoli debat, vytáček a bez pokusů v  dalším  tuto  omluvit  dalším  textem  rozmělnit  nebo  zrealitivizovat,  jak bývá  v těchto  krajích  nejméně  u  jednoho  vrcholného  politika  a jeho  aparátu  zavedeným   zvykem – ba  druhou  přirozeností. Omlouvám se za svou  nepozornost. Ale  myslím, že  stejně  jako  Josef  Slerka,  i  já mám právo přidat  své vysvětlení a pohled  na věc.

V  článku o  aféře Jindřicha  Forejta a věcech  s ní  souvisejících, to  byla  velmi  okrajová  osa.    A  já ten  graf  i  výňatek  z  textu použil  pro dokreslení  praktik Břešťanova serveru.  Který  se na jedné  straně  chová  jako Poslední  soud, tedy ten,  kdo  absolutně  a konečně  rozhoduje  o vině či nevině  kohokoli  z  nás a  na straně  druhé  rád  pracuje s  udavačskými seznamy. Já totiž  ten soupisek  Smatany či obdobný  Jandův  jinak  nazvat  nemohu.  O prokázání  tohoto a  o nic jiného   i, v téhle  podružné sekvenci,  Forejtova příběhu  šlo! A  trvám na  tom, že  tahle moje premisa  stále  platí. Bez ohledu na  to,   kdo toho  vlivového  pavouka  sestavil. Důležité je pro kontextové  použití. S  kterým  Josef  Slerka  přirozeně  nemá  nic  společného. Jen  bych  dodal,  že  má  alespoň to štěstí, že  se ho Břešťan  otázal na souhlas. Například Kosy se neptal   a  dokonce  ani nerespektoval jednoduchou  usanci  blogu o možnosti   přetiskování  z něj. Ale  tohle  je  už opravdu  od  věci. Takže se  vrátíme k jejímu  meritu.

Znovu opakuji  – bylo mou chybou,  že  jsem přehlédl původní  zdroj. Nicméně jsem  přesvědčen, že  moje  vzpomenutí  Smatany  a  Jandy ohledně  toho grafu  nebylo  nedůvodné.  V textu převzatém od  Josefa  Slerky  stojí  , kromě jiného toto:

Zvolili jsme seznam 41 facebookových stránek českých zpravodajských serverů. Iniciační seznam byl vytvořen ze seznamu, jehož autorem je slovenský aktivista Juraj Smatana a doplněn o facebookové prezentace velkých zpravodajských serverů dle Netmonitoru.

Takže  Smatana  a  jeho  spisek  je základem!!!!! Neoddiskutovatelně!

Podotýkám, že  jej převzal  následně i  Janda  a další „jedině správně  myslící  občané tohoto státu“. Proto jsem o nich  psal!  A  příště,  ve  stejných  souvislostech,  napíši totéž  znova.   Oni  totiž  ty  práskačské  seznamy  sestavují a rozšiřují! Nejen  to, on a  jeho Jandova  verze  začaly  žít  vlastním  nezávislým  životem,  který  za  obrovského  Jandova jásotu  dnes  dopadá na  alternativní   media – viz  například počínání  České spořitelny.

A  právě tyhle  seznamy  si  Josef  Slerka  vzal  jako  výchozí  zdroj  svého zkoumání. Má na  to plné  právo, aby  si zvolil  nějaký, vlastně  jakýkoli,  podklad. Jsem  ten poslední,  kdo by  jakkoli chtěl omezovat  svobodu akademickou či jiného bádání.   Jenže  Břešťan  a  jeho  Hlídací org to bere  jako doklad  tvrzení, že  Smatanův  udavačský seznam  je  věděcky  verifikovaný  na  pravdivost a  správnost!!!

Nemám Josefu  Slerkovi  ani v nejmenším za  zlé, že  se ozval,  když  v  mém textu  zjistil,  že  autorství  jeho práce přisuzuji  Smatanovi!  Na jeho místě  by mne  to také popudilo.  Být  dneska  jakkoli spojován  s ním nebo s  Jandou..  no   to  je  opravdu  něco, co  by  chtěl málo  kdo.  A  za  to se opravdu omlouvám  opakovaně!  Bez ironie.

Jenže  já  si v jeho  dnešním textu   přečetl něco, co mne  hodně upoutalo – tohle:

..a v prvním díle seriálu konstatoval hned v úvodu, že označení “proruské” se mi moc nezamlouvá….

Bingo  pane  Slerko!  Mně také ne. A konstatuji, že  ze  stejných  důvodů jako Vám!  Bez  mrknutí  oka podepíši  například  tyhle  Vaše dnešní  závěry:

-vyjeví se, že onen tzv. proruský seznam má svoje příznivce složeny mnohem spíš z radikálních kritiků stávajícího politického systému než z nějakých putinofilů.

-Osobně se domnívám, že v samotném jádru téhle krize je přítomen velmi často sociální problém, nikoli putinské Rusko.

Svoboda se pro mnoho lidí stává čím dál víc méně představitelným pojmem (kam cestovat, když na to nemám peníze? atd.). Jejich životní úroveň se pohybuje na hranici chudoby. Budoucnost řady z nich je nejistá. Myslím, že bez vyřešení tohoto problému bude boj s jakoukoli propagandou vždy jen poloviční.

Jak řečeno  – na  tohle bez  váhání  otisknu  jako znamení  souhlasu svůj  vlčí  dráp!  Kdykoli.
Jenže  pane  Slerko, jakkoli  Vám  nechci ani v  nejmenším  radit, přiznávám,  že kdybych  byl  na  Vašem místě  a Břešťan  vykuchal  váš  původní  text  do té zkratky,  kterou  na  Hlídacím  orgu následně  vydal a  jíž  jsem já použil, čekal bych, že po něm  vyjedete  stejně  důrazně  jako jste  to učinil v mém případě. Protože  on  vynechal  tu,  pro  nás  oba,  jak věřím ,  klíčovou  větu:

..a v prvním díle seriálu konstatoval hned v úvodu, že označení “proruské” se mi moc nezamlouvá….

Jak uznáte,  okamžitě  vzniká  nová  dimenze Vašeho text  – my  Hlídací  org  jsme  přinesli  vědecký  důkaz  o  manipulativnosti  určitých, prorukých  webů a  proputinovské indoktrinaci  jejich  čtenářů a šiřitelů!!!

Nebudu se ptát, jestli  jste  to udělal nebo  ne. Je  to Vaše  interní, ale  zároveň  obecně fatální  záležitost. Pro  udržení  svobody  obecné, svobody  akademické a svobody bádání.

Tohle  silné tvrzení  je  třeba  doložit, že? Ok.  Takže předpokládám, že  jste  určitě  zaregistroval, že právě vzniká Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. To se má od 1. ledna 2017 v první řadě zabývat bojem proti terorismu, hybridním hrozbám i propagandě. Za úkol bude mít i přípravu modelu, jak by měla veřejnost získávat pravdivé informace čelící propagandě!  Tedy ještě  vedle  podivuhodného  zákona  o  schvalování terorismu a  děsivé  novely  zákona  o Vojenském  zpravodajství.  O těch  dvou posledních  jsem  psal, pokud  jste  nečetl  -zde Atentát na říšského protektora a EET

Pro  osvětlení  naší  vzájemné pozice je ovšem momentálně   důležitý  ten  nový  Chovancův cenzurně – inkviziční  ouřad. Protože  on  JEDINÝ  v  téhle  zemi  bude mít  patent  na  rozum a  právo určovat, co  je  informace a co  je  propaganda!  Za  nadšeného potlesku  Jakuba  Jandy, který se chlubí  veřejně  tím, že  tenhle Chovancův  centrální  mozek lidstva na  území ČR  spoludesignoval. Možná  se někdo  zeptá, proč  je  to důležité pro naši vzájemnou debatu s  panem  Slerkou. Jednoduše  proto, že nejen  Smatana, Janda, Břešťan, ale  také  kdokoliv  jiný,  včetně  Chovance,  se  přirozeně  kdykoli  opřou  o  jeho studii a  jeho grafy. Vím, že  za  to pan  Slerka  ani  nemůže, ani  neodpovídá.  Jde mi o něco  jiného  – prostě  o uvědomění si elementární  odpovědnost  akademika, zejména dne s v měkkých  vědách, za požití  jím zjištěných  výstupů. Břešťana  a jeho Hlídací  org nijak nezajímala  Slerkova věta, že… že označení “proruské” se mi moc nezamlouvá….

Byla ignorována.  Totéž  provedou všichni  ostatní  ve  „svatém“  úmyslu  chránit  blbého českého  nemyslícího  křováka  před  nebezpečnými názory!!“ V  normální češtině  před  tím, aby  snad nezačal  používat  svoji hlavu  k  samostatnému  myšlení!!! A  dnes  k  tomu  mají  studii z  akademického  prostředí.

Pane  Slerko,  jste  si  jistý,  že  zůstane  jen  u  zkoumání proruských  webů?  Nebo bude  Vaše  metoda  vhodně  rozpracovávána  a používána  dále?  Píšete, že  jste  liberál. Nemám  s tím  sebemenší problém.  Jakkoli  kolega  Leo  K.  na  téma liberalismu  napsal, zejména  v poslední době,  několik, z mého hlediska mimořádných,  článků, které  s liberalismem  jdou  do  konfrontace a nikoli  neoprávněně. Ale  zjednoduším to  – chápu ten  Váš  liberalismus zejména  jako   požadavek  na  svobodu  bádání a/nebo  heslo  -žít a nechat  žít. V  tomhle  se shodneme.  Otázkou je, jak dlouho nám  to takhle,  v  době  Jakubů Jandů, Smatanů, následně  Hlídacích  psů a Chovanců,  vydrží.

Chovancův  „svatý oumysl“  bojovat proti hoaxům a propagandě   je  jaksi   zmatečný  od  samého začátku. Stačí  si vzpomenout  na  17. listopad  89 a  „mrtvého  studenta  Šmída“… Vzhledem k tomu, že  to byl  jasný  hoax,  který by měl být  dementován a jeho důsledky  by měly být  anulovány,  co  s  tím?  Nebo i tady  bude  platit  dvojí  metr – někdy  se lhát  bude moci a jindy  nikoli?  Vím, že  jdu  za  rozsah  Vaší  reakce, ale  ukazuje to,  jak  je celý  ten problém  široký a  jakého džina  jste  pustil  z  láhve. A zároveň  i to  zásadně  koriguje i Vaše tvrzení,  že politické strany  o Vaši  metodologii nemají zájem.  Pravý  opak je pravdou  mají!  Zejména tehdy, když se dostanou k moci.  A  ještě  více v okamžiku,  když  zjistí, že  o  svou moc  přicházejí  nebo že  je  ohrožena.  A  je tragedií,  když  pro to mají  nějaký, o akademickou  obec  opřený  argument.

Mám  čerstvý, naprosto  flagrantní  příklad. Píši tenhle  text a  poslouchám paralelně Radiožurnál, konkrétně  jeho hlavní  zprávy  ve  12,00 a řeč  je tam o  dnešním hlasování  volitelů  ve  Spojených  státech,  kde  dnes  Američanům  vyberou  s konečnou  platností  prezidenta. A  tématem  bylo zkoumání,  zda   se volitelé  mohou  vzepřít svým  voličům a  nezvolit  Donalda  Trumpa.

A jistý PhDr.Kryštof Kozák, Ph.D.  -šéf  katedry  severoamerických  studií  Fakulty  sociálních  věd  University  Karlovy – když  měl vysvětlit  proč  vlastně  jsou  nutní  ti  volitelé,  vyjevil  následující / je to skoro doslovná  citace/… volitelé  jsou záměrně  zakomponováni do amerického systému,  aby  nemohl vyhrát  nějaký  charismatický  populista, který  by  chtěl  například  bohatým  vzít  majetek…. /ČRo1 Radiožurnál,  hlavní zprávy 19.12. – publicistická  část/. Bohužel zatím  není pořad  v  archivu ČRo, abych  dal  přímý  link.

Na  to  není  co  říci.  Jen  si odskočit  a ulevit  zvednutému  žaludku.  Protože já  si  naivně  dosud  mysle,  že  volitelé  byli  začleněni  do zákona  proto,  že  v rozlehlých  Spojených státech nějak museli  efektivně  řešit  dopravu  volebních  výsledků  z  každého  státu  Unie   a museli  vyloučit  jakékoli  povolební  manipulace! Takže  zvolili  systém  volitelů. Kteří cestovali místo  balíků  hlasů, dostali na  cestu  dostavníkem, koněm, vlakem příslušný   čas a  jejich  mandát  byl  zákonem svázán, pod /dnes  už  naprosto  směšnou  sankcí -2000 USD/ sankcí, rozhodnutím  voliče.

Nyní  vidím, že  to je úplně jinak.  Akademik  vlastně  schválil  a požehnal  možnost  absolutního  zfalšování   všelidového  hlasování  v jeho nejesenciálnější podobě!  U  Vás  nemám sebemenší pochybnost  – Vaše studie  byla  Hlídacím  psem účelově  zneužita.  Výrok  onoho Kryštofa  Kozáka pokládám za  naprosto  skandální. Nepochybuji,  že  i on  se bude ohánět liberalismem – ostatně  to i řekl – nemám Trumpa  rád.

O tomhle  byla  ona  moje  vedlejší linka  textu  o Forejtovi.Nejste  mým  nepřítelem a věřím, že  ani  já  Vaším. A  uznávám,  že já to na Kose mám  daleko  snazší  než  Vy. Já, jak věřím,   dopad  svých  článků  nejen  dohlédnu,  Což  vy  nemlžete. Ale můžete  reagovat,  pokud  někdo  zneužije  to,   k čemu  jste  dospěl.

Abych nezapomněl  – pokud  budete  chtít  odpovědět, dám Vám  prostor a  sám se už, za normálních okolností, zdržím  další odpovědi.  Abyste   měl jistotu,  že mi nejde o to  mít  poslední slovo a  že  nechci zneužít  svého postavení vydavatele.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.