Vidlákův opa, bájný vesnický hospodský, udávání a další bajky a Charta77 -II.


Dneska  bych  tu  odpověd  Vidlákovi a  těm, co přijali  jeho argumentaci za vlastní, chtěl dokončit.  Mělo  by  to být  o  tom  chimérickém a  bájném  vesnickém  hospodském,  trpícím pod   otrokářem  Babišem  a jeho  bičem jménem EET. Chci  dokázat, že  je  stejně  reálný  asi jako  Fantomas nebo Godzilla. Ale  řeč bude nejen o  něm.  Určitě  dojde například na Vietnamce,  který  kupodivu  mýtickou postavou  v  boji proti EET  není,  ačkoli  by  podle  logiky vyznavačů  kultu  bájného  venkovského  Palivce  být  měl  daleko  spíše a  snad také  o  Chartě77 .  Pokud  bude místo a  čas,  rád  bych  hodil  protivníkům  EET  jeden  myšlenkový  granát  – poukázal,  co plyne  z  jejich postoje ohledně EET  k možnosti  eventuálního  Czechzitu  nebo  Slovzitu. A  už  předem upozornuji, že  jim pěkně  zvednu  mandle, jestli se  dostane  i na  tohle  téma.  Nicméně si to nemyslím.  Znám se a  vím, že  nebudu stručný  v těch tématech, která pojednat musím…    Takže  pravděpodobně  si tenhle  svůj  myšlenkový  konstrukt  asi nechám  pro nějakou příští  Hodinu  vlka  u Boríska. Ale  dost  řečí!  Jdeme  na věc.

Jedním   z  hlavních  argumentů proti  zavedení  EET  je konstatování,  že postihne  vesnické  hospody a dojde k jejich  zavření. S  tradičním  úpěním  – když  zavře  na  vsi  hospoda, je  to  vlastně konec její  existence.   Do  hry je  navíc  okamžitě  vtažen  prvek,  kterému, jak už  víte,  říkám  – mýtický  venkovský  hospodský.Tedy  designovaný  ladovsko haškovský bodrý  vesnický  grobián,  který  svým  sousedům  v podstatě  NEZIŠTNĚ poskytuje  nedílnou  součást  české  rustikální  kultury  – hospodské  sousedské posezení.  A  ti   i  jejich  kultovní  svatostánek  prý  jsou  nyní  zlikvidováni EET.  Ostatně  i  Jeník  Čermák,  který  mne  v  dialogu s  Vidlákem  podpořil,  mi  to napsal  – u nich ve vsi  jakýsi  pracovitý a nejlepších tradic  vesnice   znalý  muž,  opravil  za  své  místní  zámeček a  z jedné  jeho  části  udělal místní  chybějící  Osvěžovnu.  Kterou nyní, na  útěku  před  EET přeměnil na  privátní  klub. Jeník  se mne  ptá,  zda ho má  nahlásit.

Jeníku,  bez  jakékoli  ironie  – netřeba.  Bud  je  v zákoně  stejná  díra  jako na  Slovensku,  kde  jsou  z  elektronické  evidence tržeb privátní  kluby  vyjmuty a  pak to není  prohřešek   nebo  v  českém zákoně  taková obezlička  není  / což  si  myslím já/ a  pak si ho bezesporu finančák a živnosták  najdou  sami.  A  bude mít  velký  problém.   Být  tebou, upozornil bych  ho  aby  se  poradil  preventivně s právníkem.  Hlásit  netřeba,  tohle  si  FU  ohlídá  snadno  sám. Ale zpět  k tématu.  K  oněm  mýtickým   Palivcům.   Wikipedie  praví  že

z celkového počtu 6245 obcí v České republice mělo 4867 obcí méně než 1000 obyvatel, z toho 3522 méně než 500, z toho 467 méně než 100 obyvatel

Je  zřejmé, že existenční problém  mají  zejména  hospody  a restaurace  v obcích pod  1000 obyvatel. A z těch pak především ty  do  500.  Nijak  to  nerozporuji,  naopak – soudím, že  nemají  šanci přežít.  Nicméně  v  dalším  dokáži,  že jejich  problémy  nemají  v podstatě  žádnou  souvislost  s  EET. Jsou  na  pokraji ekonomického  vyhlazení  z  úplně  jiného  důvodu a  že  pláč  nad  jejich  trudným  osudem, je  jen naprosto účelovým  pokrytectvím  jak EET  smést  jako celek  se  stolu.

Takže  to vezmeme  pěkně popořadě!

Do první  vlny  EET je  zapojeno  asi  42 000 subjektů  – z  branže  restaurace, hospody  a  ubytovací  zařízení.  Kolik  že  je těch  obcí pod  500 obyvatel?  3522.  V řadě z nich  žádná  hospoda už  dneska  není, protože  jsou zkrátka příliš  malé  a místní kupní  síla je  neuživí.  V některých budou dvě. Takže netroškařím a  beru  v úvahu  3522 subjektů, podléhajících  EET. Což  je  řádově  8%. Osm procent  vážení, ze  všech  subjektů v  EET první  vlny….

A  na  základě eskamotáže  s  vybájeným  Palivcem  je  požadována  likvidace projektu EET. Protože  pokud  by  malé  venkovské  hospody  dostaly  pardon z projektu, budou na něm pochopitelně  trvat  i ostatní  pod  naprosto  správnou premisou  – když  nemusí  oni, proč musíme  my, v  čem  jsou oni  jiní?

Ta  věc  je jasná.  I přes  tu  křivou  šavličku  Kalousků, Valentů, Stanjurů a  podobných,  kteří tvrdí,  že  když  tihle  nebudou mít  možnost  vybranou  DPH  dál  odvádět  do  své  šraitofle místo  státu – zkrachují!
Jak  už  jsem napsal – ano, viděno objektivně,  ekonomicky  jsou tyhle  hospody  bezesporu  v nejvyšším stupni  ohrožení.  Ale nikoli  díky  zavedení  EET.  Na  ekonomické  hraně  jsou  už  dávno a podle mne nemohou  většinově svou  existenci  uhájit.  Nemají  totiž  šanci. Následující screenshot, je  výběrem  z  letáků,  které  jste  nepochybně  našly  v  týdnu  ve  svých  schránkách a  jehož  platnost  si  do středy  v příslušných  super  a  hypermácích  snadno ověříte:

pivo6Výběr  není  zdaleka  ze  všech, jen  z pouhých tří, které  se ocitly  v našem  kastlíku. A reprezentuje  nabídku  řetězců  v PO  vánočním a PO  silvestrovském  týdnu. Kdybych  použil  letáky  z Vánoc a Silvestra byly  by  ceny  ještě  nižší!

A  nyní  dám  další  screen shot.  Z  nabídky  velkoobchodních  cen  sudového  piva- také  aktuální:

pivo10pivo12Takže  pivovary pro  řetězce  prodávají  za ceny, které  jsou  daleko  nižší, než za kolik  své pivo  nabízejí  svým  hospodským!!!  Bylo pro  mne  nepochopitelnou drzostí,  když právě  pivovarníci, přes  svůj  svaz, před  spuštěním EET, přemlouvali  Babiše,  aby  EET pro hospody  nezaváděl!  Co jim  brání,  aby  prostě  hospodám pivo  nabídli za  ceny  pro  řetězce?

Už  chápete, proč  nemají  šanci? Onen  posvátný  a bodrý  Palivec,  co takzvaně  zachraňuje  zbytky  české  rustikální  kultury,  totiž  od svých  dodavatelů  ANI NAHODOU  NEMA  ŠANCI  dostat pivo  za  cenu,  za  kterou  si  vy nebo  já  můžeme  v  kterémkoli  hypermáku  koupit  svoje dva  lahváče kdykoli. Protože  vždycky  je nějaký  ve  slevě!!!! Zkuste  si  k  tomu připočítat  jeho náklady  – svícení, topení, vybavení, nějaký  jeho  zisk…..

Pro ty, co mi stále  ještě  třeba  nerozumějí, přidám ještě  tohle:

Pravidelná návštěvnost hospod klesá. Spotřeba piva na hlavu však zůstává stejná, víc se pije doma

A přetisknu  klíčovou  pasáž:

Podíl piva, které Češi pijí v hospodách či restauracích, klesl na rekordně nízkou úroveň 38 procent. Ukazují to údaje z letošního průzkumu Českého svazu pivovarů a sladoven, který každoročně připravuje společně s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR.

A  doplním  to, skoro bych řekl,  až pikantérií  z  téhož  článku:

  V rámci této kategorie jsou ovšem výjimky: Zatímco návštěva běžných pivnic klesá, mírně roste popularita pivních barů a restaurací – v roce 2004 do nich lidé zašli třikrát měsíčně, letos více než čtyřikrát.

Elementary  milý  Watsone! Ale  shrnu  vám to:

-piva se  v ČR  vypije  více méně pořád  stejně.

-celkově  se ho  ovšem v  hospodách a  restauracích  vypilo rekordně  málo.

-z trendu poklesu  se  ovšem  vymykají  pivní  bary  a  restaurace, kde naopak  prodej  roste.

z čehož  vyplývá že:

1- konzumace  zrzavé  vody  se přesouvá  obecně  k  lahvovému, jak by také  ne, když  je  nejméně  za poloviční  cenu  než v  osvěžovně

2- že  společenská  konzumace roste  ve  specializovaných  putikách s klientelou, pro kterou  cena  není  problém.

3- takže  ten  pokles  a přechod  na  ampulkové je naprostou  doménou  venkova!

Žádné  další  bádání  nad  strastiplným  osudem  venkovských  kulturně  nezbytných  osvěžoven  nemá  smysl. Je  jen  ztrátou  času a  vymýváním mozku! Kalouskem.

Onen  bodrý  vesnický  Palivec  a  dojemná „starost“ o jeho  přežití  je  jedna  velká  lež!  Kdyby  to  lež prolhaná  nebyla, neargumentovalo by  se vesnickými  hospodami, ale   reálným  Vietnamcem!  To  by  totiž sedělo daleko víc.  Naprosto  chápu  význam  venkovské  hospody  pro  pospolitost  v místě.  Jenže  vážení  – to, co je  pro  mužskou  část  venkova  významově  hostinec, je  pro  lepší  půlku vesnické populace  místní  konzum.  Významově – tedy  středisko společenského střetávání sousedské  výměny  informací,  místo  důležitých  ženských  ujednávání.

Až  někdy zase zavítáte  do  nějaké  vsi,  dobře se podívejte,  jak  dopadly  ty  vesnické  konzumy!!!  Drtivá  většina  je  dávno a  dávno zavřená.  A  jestliže  tam  dnes  někdo prodává  je  to – ano  správně  Vietnamec se  svou přičinlivou  rodinou!  A  zajištuje,  že  místní  nemusí  pro  každou  housku,  kilo mouky  nebo  cukru 10 kiláků do nejbližšího  města. A konec  konců  – i ty  lahváče,  které  ruinují  místní  hospodu, protože  i od nich  je  ampulkové  stále pořád  o  dost levnější  než  Palivcova  hladinka, u nich  dostanete!

I Vietnamci a  jejich  obchody a  obchůdky  od  jara  budou muset  najet  na  EET.  A daň /a já  dodávám konečně/ se začne  vybírat  v nějaké trochu přiměřené  míře i od  asijských  spoluobčanů. Kterou si celých  28 let  nechávali pro  sebe.  Jestlipak  i jim  budete  vy, kteří „nechcete  udávat“,  budete  odpouštět  účtenky a mít  porozumění  pro  to,  že  oni  si  nechávají  to, co  vy  platíte v  jejich  cenách  státu?  Odpovězte  sami  sobě, ale prosím  – poctivě!

Od  Vietnamců  musí  přijít, po  jejich zapojení  do systému EET,  jedna  ze  dvou následujících  reakcí

  • skončí a  odstěhují  se do větších obcí,  kde přeci  jenom  bude šance na  lepší  uživení  se
  • výrazně  zdraží

Třetí  cesta, řečeno s klasikem – není.

Důsledky   jsou zřejmé  –

v prvém případě  spousta  malých  obcí a jejich, zejména obyvatel v důchodovém  věku,  čeká  docela  zásadní problém  – kde si  opatřit  základní potraviny  a  drogistické  zboží, bez kterého se nelze  obejít, aniž  by  člověk  někoho automobilního  obtěžoval?  A místní  dámy  přijdou  svoje  životně  důležité  společenské  centrum.  Nemyslím to nijak  ironicky, natož  posměšně – nýbrž, jak  řekl jiný  klasik  – upřímně. Mám s  vesnicí  svoje  osobní  zkušenosti. Nikoli letmé.  Jestliže  pokládáte hospodu  pro  život  každé  obce  za nepostradatelnou,  tak  já  mám  vesnický  konzum  za  daleko důležitější!!! Pivo  si  lze  opravdu  masově  dovést,  ale  když  člověku  dojde chleba, mouka sůl  nebo cokoli podobného?  A  společenský  význam pro muže  a ženy  je  v  obou případech  – stejný.

V případě druhém,  kdy  Vietnamec  „JEN“  zdraží a zůstane, mu  klesnou  tržby  a už tak  nízká  kupní  síla  příslušné  vesnice se dále  sníží!

Jak to, že  s  tímhle  argumentem nikdo  z vás, ale  zejména  z politických oponentů  EET  nepracuje? Proč  jen s  tím  vybájeným  Palivcem??? Proč  nikdo nelobuje za  osvobození  Vietnamců  na  vesnicích stejně  nebo  spíše více jako  za  hospodské?

Kdybyste  náhodou  měli  pochybnosti  o mojí argumentaci ohledně  vietnamských  obchodníků,  tak  pro ten případ  sem dám znovu  fotku  z  velké demonstrace  proti EET  na  Václaváku,  kterou už jsme jednou  ve  svém seriálu použil:

vystrizek0

Budu opět parafrázovat  klasika  – mí  šikmoocí  spoluobčané mi  rozumějí…. Ti  vědí přesně  vo  co gou!

Ví,  že  jak  české  hospody, tak  oni  jsou prostě  válcováni  nadnárodními  řetězci!  A  vědí  to  i  ti,  kteří  dnes  tak  usedavě  lkají  nad  mýtickým  Palivcem.  Ale   s malými  krámky  „sousedky  od  vedle“, ve městech  a  vesnicích, nikoli kupodivu,  neměli sebemenší  slitování.  Ty  řetězcům obětovali  naprosto  vědomě  – to víte  – neviditelná  ruka  trhu!  Ti, kteří  neobstojí  nemají v  hospodářské  soutěži  místo!

Ale  Kalouskové, Klausové, Zemanové a  tihle  všichni, co  šli  na ruku  řetězcům 25 let, v tom zdaleka  nejsou  sami  – my  jsme  tu  filosofii  přijali  za  svou  a  prakticky  realizovali!  Prostě  k „paní od vedle “  se nakupovat  přestalo chodit, protože  přece nezaplatíme  o  x  procent  více. Jsou  to  přece naše  peníze  a nikdo nám nic  nedá!

Jestliže  jste  tohle provozovali a provozujete  /doznávám, že  já  ano/,  pak  naprosto nechápu, s  čím máte  ohledně  EET  problém. A  to  včetně  toho  nahlašování!  I tady jde o naše  peníze  a nikdo nám nic  nedá! Čím je ta  věta  pro kohokoliv  nepochopitelná?

Ale  tím nejsem s  těmi   uměle  vytvořenými a  vylhanými  hospodskými  ani  zdaleka hotov!

Pamatujete  se ještě,  kolik  že  je  asi  tak  vesnických  hospod  zapojeno  do  současné  množiny  napojených  subjektů  do EET?  Můj hrubý  odhad  přes  palec je  asi  8%.  Zbytek jsou ubytovací  zařízení  a  hospody  a restaurace  ve  velkých  obcích, městech a  velkých  městech. A  vzpomínáte, že  hospodám  rapidně  klesá  prodej  točeného  piva na  rekordní minimum  všech  dob,,  ale  pivním  restauracím a barům  se daří nad  očekávání?  Kde že  tyhle  brilantní podniky  jsou?  Správně – Praha  a velká  města!

Může mi někdo  srozumitelně  vysvětlit,  proč  by  těmhle  mělo  být  umožněno,  akceptací  vyfabrikovaného vesnického  Palivce, aby  se  vyhýbali  kontrolám  příjmů a mohly  krátit  svou  daňovou  povinnost?  Srozumitelně  a  hlavně  logicky.  Kladu  důraz  na  slovo  logicky. Nebudete  to mít  vůbec lehké. 6.1. 2017 totiž  Prima ve  svých hlavních večerních zprávách přinesla mimořádně zajímavou informaci,  jejíž  kondenzovaný obsah  zní takto

  • z prověrek  Hygieny v roce  2017 v  restauracích  a hospodách  plošně  po celé  republice vyplývá,  že  každá TŘETI !!!!  NEVYHOVĚLA předepsaným  hygienickým standardům!!!

Děs  a hrůza, nemyslíte???  Každý  třetí  hospodský a  restauratér  si zahrává s  vaším  zdravím, kdykoli  mu nesete  svoje  peníze. Vědomě a  záměrně,. Z pouhé lenosti  nebo snahy  ušetřit!!! Jak a si vypadá  praxe  jeho podnikání a přístup  k  placení  daní????

A  vy jste  rozhodnuti  si od  něj  nevzít  účtenku, protože  by  chudák  nevyšel a nepřežil  a  už  vůbec ho nenahlásit, protože  to by přece  bylo UDÁVÁNÍ!!!! On se   za  odměnu    s vámi a  vašim  zdravím  vůbec nepáře! Co nějaká  taková  hygiena – na  vojně přece platilo, že  špína  do  dvou centimetrů  hřeje a  větší nános  se sám oloupe a taky  jsme  to přežili,   bagouni!

Přidejte  si  k  tomu, kolikrát  jste  dostali  pod míru,  kolikrát   maso  viditelně, ani  omylem,  nemělo deklarovanou váhu  z jídelního  lístku,  kolikrát  to, co  vám  přinesli,  nebylo  jídlo,ale  šlichta,  kolikrát  se účtující  pingl  spletl  při  účtování,  samozřejmě  ve váš  neprospěch?

S  těmihle  máte  soucit?!  Tyhle  chcete  chránit?  Vážně?   Hypotetických Palivců  je  jen  8%, pamatujete?!

Jenže  vy jste prostě  zásadoví a  nechcete  udávat….

Kdybyste stále  měli  jaksi pochybnosti, mám pro  vás  zásadní zkušenost  jednoho mého  kamaráda.  Měl   programátorskou  firmu.  A  svého času  dělal /netuším, zda  stále/  programy. Také   pro  hospody a  restaurace. Standardní.  Jeden z  jeho tehdejších zákazníků chtěl,  aby  do  té  standardní verze  programu  přidělal  jednu speciální  funkci.  A by  totiž  měl  možnost  k celkové  denní tržbě  před  uzávěrkou   možnost  přihodit  jen tak  asi  15%  navýšení.  Měl  totiž  personál. Kámoš  se  sice divil, ale  zákazníkovi je nutno vyhovět.  Funkci  doprogramoval.   A po nějakém  čase  se zajímal o  výsledný  efekt …  Klioš  zářil nadšením  – pane  inženýr  máte  zlatý  ručičky   hlavičku!  Kdykoli    večer  pinglům  před  uzávěrko  těch  15%  přidám,  vždycky je  bez  sebemenší námitky  dostanu!  Nic jsem si nevymyslel,  tohle  mám z první ruky! A  kámoš  tu  spešl  funkci  od  té  doby  nabízel  jako  speciální  doplněk.  S  dost  velkým  úspěchem.  Takže  takové  jsou poměry.

Hlavně  tedy  bojkotovat  výběr  daní, nebrat  účtenky a  především  takzvaně  neudávat. Ty, kteří si  z vás ve  stravovnách  a osvěžovnách  tak  rádi  dělají  dojnou  krávu a  klidně  vám za  vaše  peníze  dopřejí  nějakou  otravu, nemoc  nebo aspoň průjem se radují!  Konec konců  – vždyť  si platíte  nemocenskou,  tak  ať  aspoň  něco  dostanete  zpátky  od  toho  zlodějskýho  státu!  Měřeno  jejich  optikou, jsou  vlastně  vašimi  dobrodinci! Nezapomeňte, je  to každý  třetí!

A propos  – účtenky!!!  Pokud  jste  na pumpě  brali  benzín nebo  naftu  a  nebylo to do  služebního auta,  předpokládám, že  když  ne  pokaždé, tak   určitě  velmi často  jste  dostali  otázku –  chcete  danový  doklad?

Možná, že  jste  odpověděli   vtipnou  replikou – není třeba,  manželka mi to neproplatí! a  dotyčný pumpař ocenil  vás  vtípek  úsměvem od  ucha  k  uchu‘  Má  vtipálky  rád. Zejména  tohohle  druhu!  Tu  vaši  účtenku  totiž  nevyhodil, ale  okamžitě  uložil  do  krabice. Pro potřebné  kámoše.  Kterým  jí  následně  za mírný  obolus  střelí.    A  oni  ji  s  gustem  vrazili  do podnikového účetnictví.Nejen, že  si tím  snížili náklady, ale  ještě  za  váš  nákup  vyfasovali zpět  DPH!!!

Jsem  zvědav,  jak dlouho bude trvat,  než  opatrnější  hospodští,  kteří  nehodlají  riskovat půlmilionovou  pálku od  Babiše  za nevystavování nebo  falšování  účtenek přejdou  na stejný  režim jako pumpaři. Že  zejména  u větších  útrat, kde  zákazník  nevezme  účtenku ji střelí,  za  opět mírný  obolus kámošům podnikatelům.  Na  rozdíl od PHM  nelze  služební  oběd  dát  do přímo do firemních  nákladů. Ale  rozhodně  to lze  uplatnit proti  čistému  zisku  firmy.  Pokud  se daňově  v posledních  létech  v tomto směru  něco nezměnilo. Majitel  firmy,  když  si  nechá  vyplatit  čistý zisk z  firmy, ušetří  osobně  15%  daně  z příjmu FO.  Za  vaše peníze!

Neberte  účtenky!  Bojkotujte  tu  hnusnou  babišárnu!  Je  to přece  fízlování  poctivých  lidí…

Jsme na  2300 slovech a normálně  bych tady  skončil. Jenže  v pátek  bylo  40. výročí Charty  77.  Přemýšlel jsem dlouho nad   speciálním  článkem. A  nakonec  ho  vzdal. Z  jednoduchého  důvodu  – nenapsal  bych nic, co  si nepřečtete  nebo  neslyšíte  jinde.  Těch  oslavovačů a  vykladačů  Charty  je nyní  všude jako naseto.  Každý  z nich přesně  ví,  jak převratně  dějinná  věc  to byla,  každý   má  jasno.  Těhle,  zejména  těch, co mi vykládají, jak to  tenkrát  bylo a oni,  pokud  už  vůbec byli na světě  si  tak akorát  v  tom  lednu  77 hráli  v  uhláku na  horníka,  je opravdu  přechartováno.  Nehodlal jsem se k nim přidávat a  s nimi soutěžit  o nejvzletnější  slovní spojení.  Napsat  další, po povrchu klouzající  sloupek. Protože  jinak  bych musel psát  o  vlastní nedostatečnosti a  zbabělosti. Tenkrát  i  později. Jediný  rozumný  text by byl  o mně, o mém strachu  z reakce režimu, o … no domyslete  si to sami. Chartu  jsem tedy nepodepsal. Na  druhou  stranu  – podařilo se mi  vyhnout  podpisu  anticharty  či podobných  prohlášení.  Zkrátka  jsem  se postaral,  abych  nikdy, když  to hrozilo,  nebyl k  dispozici. Nic  statečného, jen  chytristika. Ale nebyl jsem  ochoten  kolaborovat, víc než bylo nezbytně  nutné. Dodnes se ovšem  stydím.

Mám  obrovský respekt k těm, co  to tenkrát  signovali. Zejména  k  těm  neznámým   z venkova. Mimo Prahu. Které  nechránilo mezinárodně  známé  jméno a umělecká  nebo vědecká proslulost. Tihle  šli za  tím, co považovali za  správné  jasně  čekající  perzekuci  natruc!  Frajeři!  A  nakonec, po převratu,   zůstali se  svou statečností  sami. Stejně  tak jako před tím převratem. Nikdo  o nich nevěděl, nikdo se o ně nezajímal, nikdo jim  nenabídl vysoké  politické  nebo  hospodářské  funkce. Žádná světla  ramp,  žádné  kamery, žádné  nastavené  mikrofony. A žádné prebendy!  Mají můj  neskonalý  obdiv a  stydím  se před nimi  dodnes. Co dodnes, do konce  života!

Oni šli, za  cenu osobních obětí za  tím, co považovali za  správné.  Bratře  Vidláku,  chápeš, že  nemohu přijmout  tvoji argumentaci?  Nikdy?  Ty  v  druhé polemice píšeš, že  náš  národ  je prostě  takový, jaký  je! A  že nám tu pořádek,  který  všichni chceme, nejspíš  zavede  třeba  příště  Bundeswehr….Ti mimopražsští  chartisté  si to nemysleli a na nějaký  Bundeswehr  nechtěli  ani čekat  ani  spoléhat. A  šli  do těch  zjevných  rizik. Aby  se pokusili o lepší  svět  pro sebe  a  své děti a vnuky.

My  všichni chceme  totéž!Alespoň  to tvrdíme. Chceme, aby  se  to nekradlo, nebyla  korupce!  Ale  nejsme  ochotni pro  to nic  konkrétně  udělat!  Nic, co by nám  vyneslo nějakou  nepříjemnost.  Ano  jen  drobnou nepříjemnost!  Nikoli  existenční  ohrožení  či  újmu.

Čekáme  až  nastane  tohle, tamto,ti  udělají  toto,  támhleti    ono, pak teprve  budeme  ochotni… Dokonce  i  ve věci, kde nám  vůbec nic  nehrozí!!!! Nejsem  fanatik.  Od  nikoho  nehodlám  požadovat, aby  se pokusil  nastolit  lepší  svět  za  cenu  osobní oběti. Nevím totiž,  jestli jsem  sám připraven  ji  přinést. Nemohu  to tedy  chtít  po jiných.  Ale  na  čem bychom se rozhodně  domluvit  všichni a zejména  na Kose, určitě  měli,  je dohoda, že  se každý  z nás  pokusí  změnit  maličkosti  ve  svém  dosahu a především  tehdy,  když  za  to  nehrozí žádný  postih!  Tvůj  opa  by  s  tímhle  určitě  souhlasil. A jsem s i jistý, že  by  podpořil i moje  včerejší  vývody  ohledně  tzv.  udávání!

Ne nikoho  nevyzývám  k  něčemu stejně  razantnímu  jako  byl podpis  pod  Chartou 77 u venkovských  signatářů. To byla  obrovská  frajeřina.  Nic takového  nemám  na mysli,  zkusme  se dohodnout, že  placení  daní  je  normální!    A  trvání na  tomto pravidlu , že  není  udávání!

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.