Vidláku, krize důvěry nebo spíš příslušnost k našemu klanu?


Tak se  mi ta EET  nějak  vymkla  totálně  z  rukou….  Myslel jsem si, že  nedělním  článkem  s ní  už  bude  definitivní pokoj. No jo no, myslel.. jako vždycky!  Když  jsem ovšem v neděli  ráno  otevřel poštu,  byly tam  články od  Pacha a  Vidláka. Nešlo  je  nepustit  na  sklo. Ani náhodou. A  to vím, že  svůj  text  nejspíš  pošle  i  Leo K… Ale  v podstatě  bych  dneškem  chtěl  tohle  téma  opravdu  už  skončit. Takže  ti  z  vás, kteří  mi  hodlají poslat  svůj  text  o EET  nebo  věcem, které  jsme  v  té souvislosti  nějak pojednali, budou muset  najít  nějakou  mimořádnou  fasetu, hodnou  zvláštního zřetele,   či být  naprosto  originální nebo budou  nuceni  vzít  za  vděk  vlkovou  pokornou  omluvou,  že  už  je  téma  uzavřené a  věřit,  že  to  nepíši  ze  zlé  vůle  nebo, že  se bojím  další argumentace. Ale  jsme  už  v bodě,  kdy  platí, že  když  je něco moc, tak je  toho příliš. A  stojí  nám  výživná témata  typu zjištění  amerických tajných  služeb ohledně  ruských  hackerů, neuvěřitelný  výrok  francouzského soudu v  kauze  Lagardeová / to budete  fakt  zírat, co  všechno je  možné!!!!/,  Lex  Babiš  atd. atd.  Je  prostě  potřeba  se pohnout  dále.  Čekají  nová  témata.

Nicméně  dovolím  si  reagovat  na dnešního  Vidláka. protože  prostě  musím.    Pokusím se být velmi stručný.

Příteli a bratře  Vidláku, velmi  ti  rozumím. Žiješ  v  určité komunitě  či pospolitosti,  kde držíte jeden   při druhém, jeden  druhého  chráníte  a pomáháte  si. A  v takovém  společenství  prostě  jsou  některé  věci, zejména  vůči   těm mimo  vaši komunitu  tolerovány a  nelze  postupovat  striktně  podle litery  zákona,  protože  kdyby  ano,  tak se  ta  vaše, bezvadně  fungující  komunita,  kde  vše  jede  podle  zdravého  rozumu,  přirozené  logiky a ve  vší  slušnosti a  poctivosti  /bez  sebemenší ironie/ – rozpadne. Rozumím  ti. Beze  zbytku. Včetně  toho, že  nemáte  pražádnou  důvěru  k    ničemu   nebo skoro ničemu  za  hranicemi  Vidlákova.

A  jsme  u  toho – myslíš, že  to  co  funguje  u  vás  ve  Vidlákově  může  fungovat  u  nás  v  našem statutárním  městysu o  takové  Praze  nemluvě?

Na  stará kolena  jsem  se vrátil  tam, kde jsem  vyrůstal. Tedy  100 metrů  od  domu, v  kterém jsem bydlel  přes  20 let  s rodiči.  Před  deseti  roky  jsme  zakoupili Vlčštejn, udělali na  něm  totálku a  od  té  doby zde žijeme. tedy  celou  jednu dekádu. Narodil se tady Rampepurda  i Tkanička. Přesto  za tu  dobu neznám  ani náhodou  všechny  obyvatele  v  té  ulici, ačkoli  není  nijak  dlouhá a  dokonce ani všechny  sousedy  ne. Tohle  je  městská  realita. Vrátím se k  EET,  vzpomínáš   kolik procent je  těch venkovských hospod?Asi  8%   že? A  přesně  o  tomhle  to je. Jak  ta  EET,  tak  filosofie  té  vaší komunity.

Máte  pocit  /možná  dokonce i oprávněný/, že  ta  vaše komunita všechny její  členy  chrání  před mnoha  hrozícími  katastrofami  – od  krachu  bank,  přes vyhazovy  na konci  zaměstnancova pracovního  cyklu až k  totálnímu  zhroucení  státu. A proto ji posilujete.  Jenže .. no je čas  dát sem  nyní  jednu  zásadní  tabulku

vystrizekJenže  lidí,  kteří  žijí  v  malých  obcích  –  vzpomínáš,  že  se bavíme  o EET  pro  mýtickou  vesnickou  hospodu,  podle  sčítání  lidu z roku  2010 žije  v  obcích  s 1999 obyvateli a méně  jen  1,6%  z celkové  populace republiky!  A pokud  patří  vaše  destinace  do  kategorie  5000  a méně, je  vás  11,5 %….

Máš představu, jak by  vaše komunita  asi tak  mohla  fungovat  ve větších  celcích?  Po blocích, ulicích nebo  čtvrtích, obvodech?  My se  opravdu v  naší ulici,  kde více méně  žiji asi  33 let, neznáme.  My  na  bázi  té  komunity  fungovat prostě  nemůžeme.

Prostě  ber  to tak, že  pro  nějakých  90%  obyvatelstva  je  tou  vaší  funkční komunitou  celý  stát.  Nic  jiného nedává  a nebude  dávat smysl.

Věř mi, že  opravdu bezezbytku  chápu, co sděluješ.  Ale pro mne  je  to málo a  nemohu  to  vzít.   Onen  fajn  soused  se  šikovnýma  ručičkama nebo  ten  šikovný  nákupčí   se pro  svoje  rozdají. Ovšem  lidem mimo  klan, opakuji  – klan, nic  nedarují!  Nevidí  k  tomu  důvod.  Takže  ten  první  mi  bez  mrknutí  oka zakcizuje všechno,  co  nebudu  zrovna  držet  v  ruce a  ten  druhý, kdybych ho náhodou  někdy, až  otevřu  nějakou  firmu  zaměstnal,  mne důkladně podojí. Protože  jsem prostě  cizák a ty  se nešanují!

Ta komunita je vlastně  klanem.  Pro  chování  uvnitř  klanu  platí  jiná pravidla  než  pro jeho interakci navenek! Můžeš  mi  říci,  čím se  tenhle princip  liší  od  principů  jistého  problémového  etnika? Které  prostě  je už přes  tisíc  let  soustavně jinačí  tím nepřizpůsobivé, protože  prostě  většinová  pravidla  neuznává  a respektuje  jedině  svá klanová?  Tou  otázkou  tě  nechci  ani v nejmenším  urazit  nebo  dehonestovat, ale  oni  myslí a jednají přesně  stejně!  Uvnitř  klanu se  nesmí  to, co je povoleno  vůči  gádžům.

To je jedna  námitka.  Tou druhou pak je konstatování,  že  zdaleka  ne na  všechno  si vystačíte uvnitř  své komunity/klanu  sami. Netuším jestli  Vidlákov  zasáhly  velké povodně  1997 a  2002. Pokud   ne, měli  jste  kliku. Obrovskou kliku.  Pokud  ano, nepotřebuji  dál  nic  dodávat.       Ale pro případ,  že  by  Vidlákov  byl  někde v kopcích a  nejbližší    řeka nebo potok   byly  nejméně  20 kilometrů  daleko, budu  pokračovat  ve  své argumentaci  –  jste  schopni  si postavit silnice, po  kterých jezdíte  a zejména v  budoucnu  budete  jezdit?  A  co zdravotní zajištění –  jste  schopni provozovat  nemocnice, lékařské pohotovosti, záchranky a  tisíc  jiných  věcí?

Víš  Vidláku,  my  ostatní  z  toho  10,5 milionu  nemůžeme  být  členy  vaší  komunity, ale  vy jste  příslušníky  našeho  státu, at  chcete nebo ne.Proto, že ne  všechno  jste  sto  zvládnout sami. Minimálně  občas, za  to  v těch  nejkritičtějších  záležitostech,  jste  odkázáni  na nás, naši ingerenci, naše  infrastruktury a  postupy. Vy mezi  sebou máte  nepsaná pravidla, která  dodržujete a  v malé  skupině  je  to plně  funkční a dostačující. Jestliže  někdo  ta  klanová pravidla poruší,  je vyvržen a okamžitě je  s ním jednáno  jako s cizím. My  v  tom našem  velkém a  pro  vás  nepřátelském  státě,  nevyvrhneme  nikoho. Ani /bohužel/ nemůžeme. Takže  jeho příslušníky  zůstávají  i vyslovené  kreatury  i  ti, co  stát  ničí a  rozervávají  na kusy.  Sice to není  dobře, ale  jiná  možnost  není.  A pro takto konstruované  velké  společenství  není  jiné  řešení, než  zákony  psané. Nepsané by neměly  sebemenší  šanci a  význam. Ty  klanové,  cítěné a pocitové a mají tu  výhodu,  že  umožnují  rozlišovat  sto, tisíc, milion  odstínů  šedi. prostě  kolik jich  vaše  společenství potřebuje  a připouští  aby  ta  nepsaná , ale  závazná  pravidla  měla  funkční  smysl.Dokonce jste  schopni  tu  škálu odstínů  funkčně  a racionálně  měnit  podle konkrétního případu,  aby  vše  sedělo.

Psaný  zákon  nic  takového  neumožnuje.  Naopak, připouští li  nejednoznačnost, prostě  ty  odstíny  šedi, jde většinově  o zákon  špatný, protože  nejednoznačný.

O  tomhle  je, příteli celá  naše  diskuse!  Vaše  komunita  funguje  úžasně. Chtěl bych být  jejím  členem, ačkoli  si nejsem vůbec  jistý,  že  bych v ní odstál. A  to myslím vážně, protože  se  znám a  moc  bych  do ní  nepasoval.  Ale ty,ač  třeba   nechceš  jsi  příslušníkem  stejného  státu  jako já.  A tahle  vazba  je  silnější než ta  klanová. Pokud  není tvým cílem ten nadřazený a  silnější  útvar  zvaný  stát  – zničit. Jestliže  ne,  pak, bohužel, budeš  muset přijmout  jeho pravidla  a akceptovat  je. Jen tak se  totiž  ten stát může  stát  i tvým  státem.

EET  je  takovým  zákonem,  který  je klasicky postaven na  rozhraní  černá- bílá, dobrý- špatný a nepřipouští  sebemenší  odstín  šedi -řekl bych  zákon digitální – jen jednička nebo nula.  Nebyl  vymýšlen  kvůli  postihu  hospod  v obcích, kde žije  1,6%  obyvatelstva  země.  Ale  kvůli postihu  šizunků  z  toho zbytku    o velikosti  98,4%  celkové populace. A jestli se  ujme a prosadí,  tak  stát  udělá podle mne  docela  zásadní krok  ve  směru, aby  pro  váš klan, promin  – komunitu,  přestal být  nepřítelem. Jenže  někdo mu v  tom musí pomoci.  Sám to nezvládne.  A  dodávám, že  drtivou  většinu z  toho obrovského počtu  hvězd u tvého prvního  článku  poslali lidé   z  velkých  měst.  Kteří  jsou  vystaveni dnes  a denně  chamtivosti  hospodských  lapků a  přikrádačů  všeho  druhu,  kteří nikdy  nebudou mít  šanci stát  se členy  nějaké  vidlákovské komunity!

Tenhle  nonsens  neumím pochopit.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.