Terminologie pro paní Romancovovou a její partu


Na ministerstvu  vnitra,  jak jistě  víte,  od  Nového  roku  funguje  speciální  odbor   boje proti  dezinformaci s  názvem Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Vede ho  jakási  Eva  Romancovová.  Vzhledem k  tomu že  podle v  celé ČR  existuje  jen  5 Romancovových a 6 Romancovů a  všichni  žijí  jen v Praze,  jistě  nelze  předpokládat,  že nejde o  příbuznou   politického  geograf Michaela Romancova z  katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií UK! To se u nás přece  nepěstuje! Že  by jeden  hlavních demagogů, kteří  jsou  Českou televizí pokládáni  za  nezpochybnitelné  experty ačkoli míra jejich  ověřitelných  sdělení  má s velkými problémy  kvalitu příslovečného Radia  Jerevan, protlačil  svou příbuznou a zejména  do pozice  hlavní  vykladačky  jediné  správné pravdy v zemi?  No  něco takového je určitě  vyloučeno! To by jistě  neudělal!

Soucítím  s paní  Romancovovou. Musí  být  hrozné,  když se ráno  probudí a  uvědomí  si  ten  gigantický  úkol,  který  ji zase  dnes  čeká  – nacpat  do hlav  10,5 milionů  naprostých  blbců, co je  a není  správné!  Za  ty  blbce  se rozhodně  neomluvím – jen  blbci  totiž mohou platit  její  ouřad  a  jeho  zaměstnance! A je  to financováno z našich  daní….

Což nemění nic  na  tom, že  ten její  úkol je  opravdu pro titány!   Dostat jediný správný názor  do  každé  hloupé  palice…. A  znova každý  den! Vím, co je za  šichtu  vydávat  každý  den Kosu. Bestii je nutno  vždycky  znovu  nakrmit. Jenže  to  je  trapná  mrňavost. Ona  má  zodpovědnost za  10,5 milionu  mozků, tak  aby, pokud možno, ani jeden  jediný   nezačal pochybovat!

Ale  jak  známo  a  jak  říká klasik

malý ten,

kdo má jen  malý  cíl.

A  to ona  rozhodně  není  viz  rozhovor  s  tou  osobou  zde.

Mohl bych  paní  Romancovové  doporučit, aby  si  důkladně, pomalu a hlavně několikrát přečetla  můj Editioral 2017.  Aby  dopředu věděla, jak asi dopadne a jak  skončila moje  snaha se    cosi vysvětlit. Na  základě naprosto jasných a zřejmých  faktů. Kdyby  náhodou  došla k  závěru,  že Kosa  je  také   Kremlem placený a  šéfovaný  dezinformační  zdroj,  pak  bych si dovolil jí  upozornit, jak  „uspěl“ kdysi, ohledně  jistého  radaru,  nějaký  Klvaňa,  který  od  tehdejšího premiera  dostal speciální pověření a titul Mr. Radar. Jistě  ho zná.

Soucítím s ní!  Proto jsem se rozhodl jí pomoci!  Nezištně!  Její  práci,  kterou  bych nechtěl dělat za  žádné  peníze  na světě, protože  některé  opravdu /hodně/ smrdí, i  když   císař  Vespasianus a  velmi mnozí po něm tvrdili, že nikoli, sice mám osobně  za  cenzuru a  fízlování, ale  připouštím, že  se mohu  plést, už  dávno a  dávno  vím, že nejsem nejchytřejší na světě, ale je prostě  vyčerpávající.  Tudíž  ji  chci  ulehčit  život.  Jak  jsem  řekl  – nezištně.

Kdosi mi poslal  určitý  výkladový  slovníček. Je  patrně  původem z  amerických  zdrojů. Vždycky  je  jako první  uveden  špatný, dezinformační a dezinterpretační   termín a v tom druhém pak ta jedině správná a  přípustná  varianta. Protože  ten  odbor  jedině  správné  pravdy má  „jen“  dvacet, někdo  by mohl  říci fízlů, jiný  čmuchalů,  ještě  jiný  cenzorů a  někdo  ještě  zlolajnější – inkvizitorů, což  zásadně  odsuzuji – já používám označení  pravdohledač nebo lžiodhalovač, což  je  zoufale  málo,  musí  nutně  používat strojovou  analýzu. Proto  ten slovníček, který  jsem  z té původní  amerikanizované  verze  lehce upravil a aktualizoval,  jí  dobrovolně  a bezplatně  nabízím  jako  pomůcku.  Pokud   o ty nesprávné  termíny doplní  seznam  hledaných  závadných  termínu,  může  hned  jedině  správnými  výrazy  strojově  vydat opravu dezinformace!

Jsem si vědom  toho, že  onen  výkladový  slovníček je  hrubě  nedostatečný a příliš  malý,  ale  více  jsem  toho zatím  nestihl.   A  ostatně – ať  si  paní  vrchní  pravdohledačka  či vrchní lžiodhalovačka trochu  popracuje  a nějak taky  trochu zaslouží  výplatu. Ty  prachy  sice  budou smrdět  dál,  ale  jí  osobně třeba  po fialkách.

Zde je částečný překlad používaných eufemismů. Za účelem budování míru musíme používat správné pojmy ve sloupci vpravo.

Ale  vím, že to, co nabízím je  skutečně  velmi a velmi nedokonalé.  Vrchní  lžiodhalovačka  to  má  skoro neřešitelně  složité. Myslím, že  nemám  zrovna  malou  fantasii, ale  rozhodně  netuším,  jak  si případně poradí  s  ruskou dezinformační  kampaní  v případě,  že  zase  nějaký  Colin Powell bude  v Radě  bezpečnosti OSN  předvádět  jasné a  nezvratné  důkazy o  tom, že  nějaký  nový  Saddam  disponuje  atomovými  zbraněmi a  je nutno jej  dobombardovat  do doby  kamenné!!! To  tedy nezávidím! Ale  nyní už  ten překladový slovníček…

Nesprávný výraz Správný výraz
Mír Permanentní předběžné nepřátelství
Nevyprovokovaný útok USA Preventivní úder
Agresivní válka řešení konfliktu nebo sporu,  zavádění  demokracie, trvalé  svobody, atd.
Permanentní agresivní válka Vleklý spor
nálety na  cizí stát bez  vypovězení  války Šíření demokracie, resp. humanitární  bombardování
Odpor jednotlivců proti agresivní válce Terorismus
Skupinový odpor proti agresivní válce ruka Moskvy
Národní odpor proti agresivní válce Teroristický / darebácký stát
Mnohonárodní odpor proti agresivní válce Osa zla
Politický vůdce v čele odporu agresivní válce Diktátor, tyran
Vojenský vůdce odporu proti agresivní válce polní velitel, válečný lord, vůdce  teroristů
Jakýkoliv muslim, který nedůvěřuje agresivní válce al-Káida
Jakýkoliv člověk, který nedůvěřuje agresivní válce  Putinův  troll
Ministerstvo, které hájí agresivní válku Ministerstvo obrany
Invaze k podpoře agresivní války Vniknutí
Oběť agresivní války Ilegální bojovník
masové  nasazení  armády včetně  těžkých  zbraní  v  občanské  válce u  našich odpůrců teroristická operace
masové  nasazení  armády včetně  těžkých  zbraní  v  občanské  válce u  našich spojenců antiteroristická operace
Zbraně agresivní války Politické nástroje
Masivní financování agresivní války Vylepšena ochrana vojenských sil
Populární podpora agresivní války Demokracie
Masivní financování bohatých výrobců zbraní Podpora našich branných sil
Genocida Oslabení nepřítele
náš mrtvý voják Neoperativní osoba
Vraždit Neutralizovat
Útok Obrana
Fakta. důkazy, objektivní realita, únik nepříjemných a kompromitujících informací na veřejnost Nepřátelská propaganda
Vykradení přírodního bohatství Instalace funkční  demokracie
Násilná opatření, která umožní bohatým zlodějům další krádeže Národní bezpečnost
Vojenská cenzura Armádní reportéři (míněno pod ochranou armády)
Zničení civilní infrastruktury Asymetrické válečnictví
Zničení životů civilistů politováníhodné  ale nutné kolaterální ztráty
Když bomba mine cíl a zničí dům sirotků Neuvážená kartografická chyba
Psychopatičtí žoldnéři v našich  službách Bezpečnostní jednotky
Vězení, vazba Zadržení
Vězeň Zadržený
Mučení Výslech
Ilegální šmírování  občanů nutná ochrana před teroristy
Zpochybňovat válku Nechovat se jako demokrat, nedostatek vlastenectví, podlehnout  ruské propagandě
Ptát se na vraždění Plivnout a utéct (v originále cut and run, doslova seknout a utéct, pozn. editora)
Ptát se na kvalitu vlády Nedostatek patriotismu, vměšování  Ruska do  našich vnitřních záležitostí
Mnoho lidí klade otázku na kvalitu vlády  výsledek ruské dezinformační kampaně
Apatie, ignorance veřejnosti Důvěra spotřebitelů
neufinancovatelný dluh, kvantitativní uvolňování, atd nutné opatření  k nastartování  ekonomiky
 ústava, Ženevské konvence Podivné a zastaralé dokumenty
Atomovku hodíme kdykoliv a na kohokoliv Všechny možnosti zůstávají otevřené
civilisté Měkké cíle
Když se kácí les, létají třísky. No a co? Nelze klást rovnítko mezi morálku a hlavně  činnost našich vojáků a teroristů
Izraelité, kteří násilím vyhánějí Palestince z Palestiny Osadníci
Mlžení, odvádění od tématu než připravíme další útok Mírový proces (který nikdy nekončí, neboť jde o pokračující „proces“)
Oslepené, zmrzačené, na kousky roztrhané dítě, které se omylem dostalo do cesty naší agrese Lidský štít
Zdi na  americko mexické nebo na izraelsko palestinské   hranici Bezpečnostní plot
Ploty  na  madarské hranici antihumánní   (berlínská) zedˇ, neslučitelná s  naší demokracií a hodnotami
muslim Islámský fanatik nebo islamofašista
Stovky  tisíc  civilních  obětí ve  Vietnamu, Iráku, Afghanistánu atd. Kolaterální  ztráty
Civilní oběti v  Allepu Genocida  a válečný  zločin
Klást otázky ohledně americké finanční podpory Izraeli Antisemitismus
neschopnost  vládnoucích  elit  vysvětlit  svou politiku  občanovi  důsledek  agresivní Putinovy propagandy

Mimochodem  do debaty  ohledně  existence  ouřadu  Jediné nejsvětější pravdy nevstoupil onehdá nikdo menší než  český ministr  kultury  za  sudetoněmecký  landsmanschaft -Herman. S  grácií  sobě  vlastní. Budu  jej  citovat:

„Anonymní stoce zahořklé nenávisti a šíření zloby je třeba stanovit jasná pravidla. Každý má právo na názor i na jeho vyjádření, ale musí být ochoten si za ním také stát, a ne se skrývat za neprostupnou stěnu anonymity. Právě to umožňuje radikalizaci a infikování společnosti,“

Musel jsem  to  vyvěsit, abych  vás  upozornil,  kam vlastně  dobrovolně  vstupujete a  za  co  nás  všechny  někdo jako  tenhle, který  nejprve  zběhnul od  víry  svých  otců, aby  následně  i  od  nového  boha a v konečné  fázi   od  zájmu  státu a národa  , považuje  – za  stoku!

Pokud  jsou  zde čtenáři, kteří  jsou  voliči lidovců,  dovoluji si je požádat,  aby  si  tenhle  Hermanův  výrok na jejich a dresu  pamatovali,  až koncem podzimu  přistoupí  k  volební urně!

A podobně  vyzývám  zdejší  voliče Andreje  Babiše,   aby  si  vzpomenuli před  volbami co  ANOšéf nedávno pronesl na  adresu Hermana:

Herman mě podpořil v Letech, já jeho s dalajlamou

Takže  i pro Babiše jsme /jste vlastně  stoka, které je třeba  dát  jasná  pravidla! A  Romancovová  je  vlastně jen  čistička  té  stoky….

Dodatek 1

A propos – tady osobnosti paní  Romancovové    kdosi věnoval  celý  blog…Asi ta  paninka  bude zajímavější, než  jsem  myslel.  Nicméně  i  tak jsem  rozhodnut  jí  dnes  nezištně pomoci.

 

Dodatek 2

Tenhle příspěvek  jsem odsouval  více  než  týden.  A tudíž se nabalují  stále  nové  a nové  věci.  V neděli opět  zaperlila Kalouskova  Kabrhelka Langšádlová. Dala  rozhovor Parlamentním  listům. O tom,  že  tahle  osoba  bez  vlastního názoru,  odezírá  ze  rtů  svého velkého  vůdce stejně,  jako kdysi  ona  bájná  designovaná  zástupkyně všech  českých a  tehdy  i slovenských  soudružek mamin  ze  rtů  Gustáva  Husáka,  se nemusíme  přesvědčovat.  Samozřejmě, že  je  všemi deseti za  útvar  Jediné  nejsvětější  pravdy, protože  pravdu přece  u nás  už  už  hodlá  zadusit  ruský troll.

Přirozeně, že  popírá,  že  to je  zárodek  restriktivního  šmírovačně  donucovacího systému. Aby  následně  vyjevila  následující  perlu – budu  citovat:

Myslíte ale, že lidé, kteří dejme tomu těmto dezinformacím či ruské propagandě věří, změní své názory na základě tohoto centra?
 
To nejsem v tuto chvíli schopna posoudit, protože centrum začíná teprve pracovat. Ale myslím, že kromě tohoto centra mají být aktivní i státní zastupitelé a soudy. Protože jsou to jenom soudy, které by měly zasahovat například při rušení těchto webů. Samozřejmě i policie a státní zastupitelství.
Takže  Kabrhelka  Langšádlová  chce mobilizovat  policii, prokuraturu, soudy.  Kvůli  nepohodlným webům!  Přiznávám,  že  ji  chápu.  Kdyby  totiž  tohle  bylo mohlo  fungovat  už za  vlád, jichž  byla  účastna  Kalousekpartaj,  nikdy  nemohlo  dojít  ke kauze  CASA, Skarta, Šiška, Drábek  nebo pádu  Nečasovy  vlády!!! A  je  dokonce velmi pravděpodobné,  že  Kalousek partaj  by  při  “ správné práci“  policie, státního  zastupitelství a  soudů  nebyla  na pokraji  politické  smrti.
Tudíž  nezávislý  internet  se  má, kdyby  tahle  dámička a  její  stranička měly ještě  někdy nějakou  rozhodovací pravomoc,  na co těšit!
To ovšem  není  zdaleka všechno!  Ona  „myslí“   i  na běžného  občana!!!  Hodlá pro něj  zavést  / netuším zda povinně, ale  nejspíš  ano  protože  jinak by  to ztratilo smysl/,  v  horším případě PŠM, v  lepším VUML. Viz  následující  citát:
Politolog Lukáš Jelínek, ač chápe důvody zřízení tohoto centra, má obavu z toho, že Češi jsou mimořádně hákliví na to, když jim někdo vnucuje nějaký názor. A raději by investoval peníze do výuky občanské výchovy a společenských věd. Vy máte besedy i se studenty, co si o tom myslíte?
 
Jedno nevylučuje druhé. Jsem dlouhodobě velkým zastáncem občanského vzdělávání, které by se nemělo týkat pouze působení ve školách. Ale potřebujeme občanské vzdělávání tak, jak ho mají v mnoha evropských státech. Velmi úspěšně ho mají v Německu či Nizozemsko. Potřebujeme se, ať už politici, tak i občané, voliči, v této oblasti ještě hodně vzdělat, abychom rozuměli fungování demokracie a měli vyvinutější kritické myšlení a právě podobným
Uznejte  – to nemá  chybu!!! Tak  Německo a Holandsko  nám  budiž příkladem!  Mám si to vysvětlovat tak, že  nás  paní, bohužel, poslankyně,  hodlá  obecně  podrobit  nejdříve  nějaké takové  denacifikaci, než  začne VUML?  Ale ono je  to  lhostejné.  Kabrhelka  asi  nezaregistrovala,  natruc  tomu  příkladnému  vzdělávání  občana  v Germánii  a Nizozemí, že  za  Šumavou je aktuálně  velkým politickým fenomem  AfD, které se v poslední  době  CDU  i CSU snaží  vzít  agendu a  že  v nejsilnější  tulipánovou  politicku  formací po letošních  volbách  bude  nejspíš  Wilders..  No na  druhou stranu  – nějaký  kurs  politické  osvěty by možná  nebyl úplně  od  věci – pokud  do příští  sněmovny  přeci jenom projde Kalousek a  ona. Nevylévejme  s  vaničkou Kabrhelčiných  šíleností  i  dítě  rozumné  osvěty,  která  by v konečném  důsledku  ukončila  exhibování  Kalousek partaje a podobných.
Nicméně  jsem jí  opravdu  za ten  její,  nejspíš nekontrolovaný,  výlev  vděčný.  Bez obalu  nám sdělila,  k  čemu  ten  Chovancův  útvar  má  být  určen a  co má  následovat.
Dodatek 3
Kabrhelku  Langšádlovou  nepochybně musí  bolet  srdce,  když  se  podívá na  Slovensku  a  zelenat  závistí.  Tam už  to  přeci jenom dotáhli  dál. Tam s e dala  dohromady parta  sebevědomých a uvědomělých   řiditelů  zeměkoule,  kteří  se  ruského  trolla  nebojí  nic a  nastavili mu  hrdinně  svou  hruď  a  na  portálu Konspirátori,  yvtvořili  databázi  podvratných  webů,  rozvracejících   náš, tedy přesněji  – jejich  – demokratický systém. Záměrně  píši  jejich, protože  ten  můj  unese  jak  jejich psaní  tak těch,  které se  rozhodli  zlynčovat. A  cokoli  mezi  tím. Mimochodem   – nevadí jim takhle  náhodou , jak raketově  roste  podpora  Kotlebovy  Ludové strany?   Loni na podzim  šli po krku Ficovi,  až  vygenerovali  Kotlebu. Zdá se, že  jim  nedošlo,  nic  se nenaučili a  v ničem se nepoučili.  Tak  holt  pomohou Kotlebovi  vyhrát příští  volby!  Jo,  měli  by neprodleně  opálit  ten výmysl  naší Kabrhelky  a na  Slovensku  taky  kvaltem  zavést, nejlépe  povinně  VUML. Nebo  aspon  PŠM.
Dodatek 4
A  co po těch  depresivních  řádcích  na  závěr  něco  trochu humorného?
Jsem a si  poslední,  kdo na  nezávislých  webech má   pochopení  pro premiera  Sobotku a  stále o něm tvrdím, že  je  nejlepším polistopadovým šéfem vlády.  Nicméně  útvar  Nejsvětější a jediné  pravdy  je  tedy  úder   na  vlastní  solar  plexus   I.A!  To se musí  nechat To je  téměř  stejně  dokonalý  gag, jako se kdysi povedl ministru  Baudyšovi, když  letěl, myslím,že  do Švédska, vládním letadlem a vystřelila  mu při tom pistole a málem  tak sestřelila  ten  vládní  speciál…
Jak je  to  dávno, co v  reakci na  debakl  při krajských  volbách  Sobtoka  vystoupil s mobilizujícím  nápadem, že  ČSSD  musí najít  témata, kterými  osloví  voličské skupiny  mimo  svůj  tradiční  elektorát?  Například  voliče Pirátů?
Jo  útvar  Jediné  nejsvětější pravdy  paní Romancovové  jim musí  fakt imponovat.  Já  do Lidáku  vzkazuji,  že  vznikem  pelechu pro Romancovovou a spol.  udělal  soc dem  maximum možného,  aby  přišla o podporu   vlka  a jeho rodiny. Svých tradičních a kmenových  voličů.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.