Odsun Němců byl nespravedlivý… aneb erupce sebezničující hlouposti českého voliče!


Předevčírem se na  krátko v  mém  monitoru  tisku  mihla  kratičká  informace, že CVVM, Cetrum pro  výzkum veřejného mínění  Sociologického  ústavu Akademie  věd, provedl v  listopadu  loňského  roku  nové  pravidelné  šetření,  jak se  český  občan staví    k poválečnému  odsunu  sudetských  Němců, Benešovým  dekretům a  věcem s  těmito dějinnými  fenomeny spojenými.  Naštěstí  jsem si  stihl uložit  internetovou  adresu, než  se beznadějně  ztratila  v  anonymním internetovém informačním  vesmíru.  Jakmile  byl ten     průzkum  včera rozkliknut, okamžitě  následovalo  vědomé  silné  štípnutí  do  vlastní  nohy,  jestli náhodou  ještě  nespím,  ačkoli  už  jsem za  sebou měl  asi  sedmikilometrový  usilovný  pochod.  Bolestivá  reakce  mne ujistila, že  to, co  vidím,  je opravdu  realita, nikoli  děsivý sen…..

Viz  následující  souhrnné  tabulky:

Text  otázky:

Čas od  času  se hovoří o  tom, zda tzv. odsun sudetských  Němců po válce  byl nebo nebyl spravedlivý. Myslíte  si, že  byl  spravedlivý, byl nespravedlivý  a je třeba  se za něj  omluvit, byl nespravedlivý je třeba  se za  něj  nejen  omluvit,  ale poškozené  i odškodnit nebo jim  vrátit  majetek, byl nespravedlivý, ale za  minulostí  je potřeba  udělat  tlustou  čáru?

vystrizekOtázka:

Odsun  se právně opíral o některé z  dekretů E. Beneše. Domníváte  se, že  ty  dekrety  by podle  vás  měly  platit  i nadále, měly  by  být  zrušeny, nevím

vystrizek

Pro úplnost přidám ještě  třetí  tabulku:

vystrizek

Shrnutí  těch dat  je  stejně  jednoduché  jako  katastrofické!  Dnes už  odsun jako  spravedlivý a logický nebere  ani  40%  populace. Součtově  dokonce  už  o procento víc  je dokonce těch,  co  mají  odsun  v nějaké  formě  za  nespravedlivý!!!!  Poprvé  za  21 let, co  CVVM  průzkum provádí! A  celá  čtvrtina  nemá  názor nebo ji to, jak stojí  v  doprovodném textu -NEZAJÍMÁ!

Podobně  trvale  a  drasticky  klesá podpora  Benešových  dekretů, ačkoli nijak nestoupl počet  těch, co by je  zrušili!  Zvláštní  logika!!!  Odsun  byl  nespravedlivý  nicméně  dekrety, které mu vytvořily právní základ, mají platit…  Jen  masivně   stoupl  počet těch, co  na dekrety  nemají  názor nebo jim  to je  Putna, omlouvám se – putna!  Opět platí, že  ti, co neví a nezajímají  se,  se rekrutují  zejména  z  mladší  části  vzorku..  Benešovy dekrety? Co  to je? Nějaká  listina  lovců mamutů  nebo  dekret na  bydlení  v jeskyni?

Pro myslícího  člověka  děs  a hrůza!  Vzpomínáte  na  články  o  Overtonových  oknech,  které přinesla  Kosa  v souvislosti  s provokační  akcí  Landsmanschaftu  v Plzni?  Teorii, kterou vytvořil  Američan  Joseph Overton,  a  definoval v  ní postupné  kroky,  které  po určitém  čase  způsobí, že  společnost přijme  jako  zcela přijatelné  vzorce chování,  které  by původně nikdy neakceptovala!  Pokud  si tu  teorii potřebujete  osvěžit, nic  snazšího viz Overtonova okna

Pro tento  článek  si  dovolím vytáhnout  jen malinký  odstaveček:

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.
Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu.

Neexistuje nic svatého.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení.

Ano, přesně  takhle  to  u nás  funguje  ve  vztahu  k odsunu.  Neexistuje tabu!  A  dokonce jsme  v poslední  době, s Romancovové  ouřadem Jediné  nejsvětější  pravdy /mimochodem , v  mezičase,  už je potvrzeno, že  tahle  dámička  je  manželkou   televizní politické  superstar  Romancova – maj  to  dobře ošéfované!/ se dostali  do fáze, že  diskuse začíná být zakazována!

Takže  průzkum potvrdil, že  český  občan / zejména ten  mladší  a pravicový/ dobrovolně  odstraňuje  rámce,  ohraničující  českou  společnost  od  propasti sebezničení.

Křečovitý  smích  ve  mně  budí  25%  těch, co na první otázku odpovídají, že  odsun byl  nespravedlivý, ale  je  potřeba  za ním udělat tlustou  čáru,  stejně  jako  9%  mínících,  že  odsun byl  nespravedlivý a  je  třeba  se omluvit. Těm druhým bych  připomenul, že  omluvy  už  dávno  padly v míře  nanejvýš  hojné.  Další   a  více omlouvání  nic  nezmění.  Té  celé  velké  1/4  respondentů  pak  sděluji,  že  na  tlustou  čáru,  která  vše  navždy  uzavře  musí  být  dva.  Jejich přání  je   pěkné, ale o jeho realitě  rozhoduje   JEN a POUZE  druhá  strana!

Další čtvrtině populace  je  to  lhostejné  nebo neví.

Zvláštní je,  že  naprostá a  téměř  setrvale  marginální minorita  je názoru,  že  jde o nespravedlnost s kterou by mělo být  spojeno  majetkové  oškodnění!!!  Tedy zatím!

Dokonale  tristní  postoj,  38%  tázaných je přesvědčeno,  že  se tehdejší  republika  dopustila  nespravedlnosti,  když  odsunula  Němce,  ale pouhá procenta  čtyři  je  pro odškodnění  nebo  návrat  majetku!  Jak  to spolu  koresponduje?  Nespravedlnost  by  přece  měla  být  napravena  se vším  všudy!  Alespoň ti, co  tou  „nespravedlností“  utrpěli si to  myslí,  i když  to  dnes většina z  nich neříká  nahlas. Ba  dokonce jejich představitelé  nás  ujišťují  o pravém opaku.

Jenže  když  jde o prachy,  tak to český  respondent, zasažený   spravedlností,  má  naprosto  jasno –  omluva  ano, solit ne!   Aniž  by  těch  25+9 % došlo,  že  pokud  tyhle trendy  budou pokračovat a  já o  tom nemám  sebemenších pochyb  – mladé  to doložitelně nezajímá,   dostanou nás  Overtonova  okna,    v  současné  české  společnosti  zcela precizně  fungující,  nás za nějaký  čas   přesně  k  tomuto  majetkovému  odškodnění  nutně  musí dotlačit!!!! Uznáme-  li  odsun za  nespravedlnost, budeme  muset odškodnovat!  Přiznání  nebude polehčující  okolnost, přiznání  vyžaduje přece  nápravu stavu! Jinak  to  skončit  nemůže.  Jste  na to připraveni?  Půjde o  balík,  že  i  církevní  restituce mohou  být  najednou  drobnými.

Moc  bych  chtěl,  aby  ten průzkum  i tenhle  článek byly  jen  šíleným  snem. Ale  nejsou.

Na závěr si nemohu   odpustit  poznámku,  k těm, kteří měli    evidentní problém  s mým  včerejším  textem  a bylo jich  docela  dost. Pokud  dneska  chcete  dát  hvězdy  a  včera  jste  je  nedali nebo  jste  mi  to  nandali  tím tím, že  jste  klikli  na  jednu, tedy hodnocení  Very Poor,   jednejte  stejně i  dnes! Takové  hvězdy  nechci.  Buďte  prosím konsekventní –  jestliže jsem  vás  včera  nepřesvědčil,  že  Lex  Babiš  je  oprávněný  a že  prezident   svou  ústavní  stížnosti  uvádí  Českou  republiku  do  latentního  nebezpečí nejen   akutní oligarchizace, ale  i  možných obrovských  majetkových  náhrad  vůči  hlubockým  Schwarzenbergům a potažmo  i  sudetským  Němcům, nemáte  sebemenší  důvod  sdílet  dnes moje  obavy   z výsledku průzkumu  CVVM  o oprávněnosti odsunu!   Obojí je  totiž  stejný případ!  Předem  děkuji.

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.