Zdravotníctvo na Slovensku sa vzďaľuje Českému o desaťročia.


napsal Janko  Zvolen

Motto:

Zdravý má tisíc želaní a chorý len jedno.

Zdravotníctvo na Slovensku ukazuje OBRAZ spoločnosti. Štatistiky EUROSTATU a OECD nastavujú zrkadlo a hovoria REALITU. Ak sa porovnávame s Českou republikou zistíme že nebudú stačiť ani desaťročia aby sme mali takú zdravotnú starostlivosť ako Česká republika a to sme boli v jednom štáte a mali spoločnú zdravotnícku politiku a zdravotný systém desaťročia rovnaké.

V televíznej debate na verejnoprávnej ČT som počúval : Nový minister zdravotníctva ČR hovoril o nedostatku zdravotných sestier. Chýbajú hlavne v nemocniciach a v zdravotníckych zariadeniach ktoré majú nepretržitú prevádzku. Hlavne mladé ženy radšej pracujú v ambulanciách cez deň ako po nociach a v čase voľna. Aj opoziční politici súhlasili s riešením aby sa im zdvihol plat. Ako príspevok za prácu v noci a v dňoch voľna. Doteraz to bola cca do 1000 CZK a návrh je aby to bolo do 5000 mesačne k platu. Spolu s riešením aby zdravotné sestry nemuseli mať vysokú školu, ale stačila by odborná nadstavba 1 rok a mohli sa zamestnávať aj na kratší &u acute;väzok verím že sa podarí vyriešiť problém sestier v Českej republike. Reálne a pragmatické riešenie. Viac o roku 2017 v ČR na http://www.hospitalin.cz/info/rok-2017-ve-zdravotnictvi/

Ako je to na Slovensku?

Podľa ministerstva zdravotníctva chýba v Slovenskom zdravotníctve 6 000 sestier ! Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je to číslo 2x vyššie teda 12 000! Najlepší so zdravotnými sestrami sú Francúzi, najhorší Rumuni. V EU je Slovensko 4té od konca a Česko 6 miest pred nami.

Náš pán minister zdravotníctva sa TENTO rok = 2017 vyjadril, že keby sa zdvihli platy sestier prilákalo by to do zdravotníctva tých čo idú po peniazoch !!! ???

Radšej teda podľa štatistík priemeru EU (= 8 sestier na 1 000 obyvateľov) bude na Slovensku jeden a pol milióna = 1 500 000 občanov bez zdravotnej sestry! A to priemerný vek sestry je 47 rokov ! Desaťtisíce našich sestier a opatrovateliek pracujú v Čechách, Rakúsku, Nemecku…

Ako to že naše zdravotníctvo funguje aj keď mu chýba obrovské množstvo sestier ?

Tie čo sú zamestnané pracujú vo vysokom nasadení, majú „nezákonné“ počty nadčasov. A hlavne jedna sestra má aj 2x toľko pacientov na starosti ako v iných krajinách. Často sestra musí vysvetľovať pacientovi nedostatok základných zdravotníckych materiálov, neskoré objednanie, že sa mu nemá kedy venovať. Kde je kvalita ? Majú vyčerpané, vyhorené, nadčasmi ničené sestry šancu poskytovať KVALITU za nízke mzdy ?

V rokoch 1976 až 2003 detailne analyzovali štrajky v zdravotníctve. Pri štrajku lekárov klesol počet úmrtí a zvýšil sa po ich nástupe do práce. Pri štrajku sestier v nemocniciach sa počet úmrtí zvýšil o 20 percent. Sú to len štatistiky. Priemerné čísla. Ukazujú koľko toho o medicíne nevieme.

Poznám obrovské množstvo schopných a ochotných lekárov, sestier a aj ďalších zdravotníckych pracovníkov. Vážim si ich. Oni však nevytvárajú systém, ale sú iba jeho súčiastky.

Zdravotníctvo sleduje niekoľko ukazovateľov. Jedným z nich je aj počet „odvrátiteľných“ úmrtí. Podľa OECD keby sme mali „České zdravotníctvo“ umrelo by u nás o 3000 ľudí menej za rok.

Samozrejme máme svoje špecifiká. Čo robiť preto aby ľudia nezomierali na choroby na ktoré existuje účinná liečba ? Nemusí ísť o výšku peňazí, ale o ich efektívne využívanie. Kvalitný personál a hlavne ten riadiaci a dobrá organizácia práce. Ale aj vhodný a fungujúci systém zdravotnej starostlivosti !

V roku 2008 bol na Slovensku prijatý systém v zdravotníctve tzv. minimálny model. Určili sa počty ambulancií, lekárov, lôžok… atď ako minimálna sieť. Aký je výsledok v roku 2017?

Máme nedostatok sestier, ale aj lekárov (chýba 900). Obvodní lekári (vrátane tých pre deti a dorast) sú prestárly. Obvodný lekár má priemerný vek 55 a detský obvodný 57 !!! 25 percent obvodných lekárov má nad 65 rokov. Ak skončí obvodný lekár často ho nemá kto nahradiť a pri tom počet návštev u lekára v ambulancii je u nás na Slovensku vysoko nad priemerom EU. Počet stomatológov nad 55 rokov podľa zdravotníckej ročenky 2014 bol z celkového počtu 2 642 1348 TEDA viac ako 50 percent všetkých zubných lekárov má nad 55 rokov !!!

Počet lekární na Slovensku je okolo 2000 kým v ČR je to pod 3000 ? Malé lekárne a v malých obciach zanikajú a presadzujú sa veľké siete lekární. Pri tom existuje množstvo liekov (nad 100) ktoré je aj pre lekárne problémom zohnať. Nedostatok niektorých liekov a dostať sa k liekom v noci sú okrem finančnej náročnosti stále veľkým problémom.

Čo pre nich chystá naša vláda ? Systém eHEALTH = elektronické zdravotníctvo. Doteraz stál cca 47 mil. eur (1,267 miliardy CZK). Jeho základným kameňom má byť to aby od roku 2018 do neho obvodný lekár a stomatológ VKLADALI údaje !!! Aby prepisovali to čo je v kartách do PC !!! To sa vyžaduje od obrovského množstva prestárlych lekárov !!! ??? zadarmo !!!

Samostatnou kapitolou sú „odborní lekári = špecialisti“.

Najväčšia zdravotná poisťovňa VšZP (všeobecná zdravotná) priebežne sleduje a vyhodnocuje stav siete poskytovateľov špeciálnej ambulantnej starostlivosti. Robí to pre 20 najčastejších odborností ktoré tvoria 75 percent všetkých špecializovaných zmluvných ambulancií.

Podľa týchto údajov má na Slovensku problém s rôznymi špecialistami 40 !!! okresov (Slovensko má celkom 79 okresov). Najväčší problém je s onkológmi chýbajú v 26 okresoch, endokrinológmi v 20 okresoch a reumatológmi v 18 okresoch. Často jeden špecialista má aj dva tri okresy a to celkom sám !

Na základe nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti ambulantnej starostlivosti zdravotné poisťovne musia sledovať DOSTATOK špecializovaných ambulancií v rámci kraja (výnimkou sú gynekologické a stomatologické – tie sa sledujú podľa okresov). Môže sa zdať že ambulancií je dostatok ale skoro všetky môžu byť v krajskom meste a vyhovuje to nariadeniu vlády ! Tieto fakty potvrdzujú samosprávy. Pre lekára je výhodnejšie mať špecializovanú ambulanciu vo veľkom meste. Ale KTO sa zaujíma o to čo je výhodné pre pacienta ?

Od roku 2001 sa objem peňazí smerujúci do Slovenského zdravotníctva zvýšil 3,5 x !!! Zdravotníctvo na Slovensku sa stalo zdrojom biznisu. Obrovského a štátom (vládou) ochraňujúceho. Príkladom je Piešťanské CT. V štátnej nemocnici štátom menovaná dozorná rada odsúhlasila zmluvu na zakúpenie CT za 1 600 000€. V tom istom čase (2014) nemocnica v Havlíčkovom Brode kúpila rovnaký prístroj za 530 00 € !!! Prípad Piešťanské CT je ukončený a Generálna prokuratúra zastavila stíhanie všetkých podozrivých !!!

Súkromná Poliklinika Sekčov patriaca finančnej skupine kúpila CT vrátane dovozu a montáže v roku 2015 za 349 000 € a to ešte cez eurofondy !!!

alebo

https://dennikn.sk/579654/zilinsky-zupan-blanar-mal-nakupit-predrazene-ct-pristroje-pre-svoje-nemocnice/

Pri zlučovaní dvoch zdravotných poisťovní (Dôvera + Apollo) si dal ich majiteľ OHODNOTIŤ svojich poistencov ako kmeň = občania sú kmeň ! poisťovne a rozhodol že si postupne vyplatí viac ako 400 mil. € = 10,8 miliardy CZK z peňazí ktoré zaplatia všetci do zdravotného poistenia a minister financií sociálnej vlády (Počiatek) im to podpísal a schválil. Išlo to majiteľovi NIE pacientom. A celkom bez dane ! Stalo sa to v roku 2009 a dodnes si to postupne z Dôvery vyplatili !!!

Mohol by som písať o mnohých kauzách v zdravotníctve. Dodávke prístrojov, liekov, zdravotníckych materiálov, stravovaní, rôznych službách a dodávkach tovarov. Stratí sa minimálne 25 percent peňazí v zdravotníctve – tieto neovplyvnia úroveň zdravotníctva ! POZOR v roku 2017 ide na zdravotníctvo 4,44 miliardy € (120 miliárd CZK). Ak sa štvrtina vyhodí zbytočne bez efektu je to VIAC ako 1 000 000 000 € – miliarda eur !!!

O obsadzovaní vedúcich a riadiacich pracovníkov od ministra a ich posúvaní na ďalšie teplé miesta ako odmenu za neschopnosť alebo pomoc pri kšeftovaní sa toho popísalo a nič sa nemení.

V roku 2011 lekári vo svojom PROTESTE žiadali aby bol dodržiavaný Zákonník práce !!! Zamestnanci žiadali štát aby dodržiaval zákon a NEUSPELI !!! Nadčasové hodiny lekárov a sestier sú v rozpore so Zákonníkom práce dodnes !!!

Dlhy nemocníc prekročili v roku 2016 – 600 mil € (16,2 miliardy CZK). Štátna VšZP mala za rok 2015 stratu 250 mil € (6,75 miliardy CZK ) ale jej šéfovia si vyplatili ročné odmeny.

Podľa HPI – Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku ak by sme chceli dostať naše nemocnice na úroveň Českej republiky, museli by sme do nich ročne 20 rokov investovať 137 miliónov eur a na úroveň rakúskych až 441 miliónov eur ročne 20 rokov !!!

Ako to je v Slovenských nemocniciach ? Príkladom je tento článok, ale takých nemocníc je priveľa.

https://www.aktuality.sk/clanok/407405/foto-infekcneho-oddelenia-v-kosiciach-takto-vyzera-nemocnica-v-21-storoci/

Na to aby sme mohli merať kvalitu služieb a oceňovať ich aj v zdravotníctve je potrebné mať systém !

Systém DRG (Diagnoses Related Groups – skupiny súvisiacich diagnóz) je systém ktorý vyhodnocuje činnosť nemocníc, efektivitu využívania diagnostiky, liečby a svojich služieb.
Slovensko je jedinou krajinou EÚ, ktorá DRG systém nemá zavedený.
Koncepciu zabezpečenia a zavádzania DRG systému, ktorú vypracoval úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou , schválila vláda SR na svojom zasadaní 06.07.2011. Máme rok 2017 a ??? a nič. V súčasnosti je to najtransparentnejší, najobjektívnejší a najspravodlivejší úhradový mechanizmus, po ktorom volajú všetci účastníci systému verejného zdravotného poistenia. DRG je klasifikačný systém. Umožňuje zatriediť prípady hospitalizácií podľa diagnóz + diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým priebehom a s podobnými ekonomickými nákladmi.

Najdôležitejším rozdielom ktorý vidím ja sú občania.

Kým v Českej republike sa ľudia = aj pacienti, aj zdravotnícki pracovníci domáhajú svojich práv na Slovensku sa o systém a právne predpisy občania nezaujímajú. Nedožadujú sa svojich práv a dodržiavania právnych noriem.

Potom sme v popredí negatívnych štatistík.

Napr. Zdravé roky života žien v EU. Priemer 61,8 roka Na poslednom 28. mieste Slovensko 54,6 roka , 6. ČR 65 !!!

Najlepší sú : 1 Malta 74,3 2. Švédsko 73,6 3. Írsko 67,5

Podľa Health Consumer Powerhouse (HCP) Švédskej organizácie sídliacej v Štokholme a porovnávajúcej zdravotnú starostlivosť 35 krajín v Európe sme boli za rok 2015 v Európe na 24. mieste – postupne klesáme a ČR je na 13. mieste a stúpa k tým najlepším ! Nové čísla za rok 2016 budú koncom mesiaca.

Smutné zistenie pre občana Slovenska ako pacienta je že ZA ním NIKTO nestojí.

Zostal sám a NIKTO mu nepomôže a nemá sa kde dovolať svojich práv !!!

Je to také zlé že NIKTO nevie povedať pacientovi na čo má nárok a za čo nemá platiť !!!

Na vyšetrenie u špecialistu alebo operáciu sa stále čaká mesiace (niekedy aj rok).

Vláda ktorá roky vyhlasovala že zdravotníctvo je bezplatné zaviedla od 1.4.2015 do zdravotníctva Elektronické registračné pokladnice !

Najhoršie je že tí HORE o tom odmietajú čo len diskutovať !!!

Meniť TREBA systém a to bez tlaku občanov samé nepôjde.

Kombináciou toho najhoršieho zo štátnej regulácie a voľného trhu máme náš Slovenský systém zdravotníctva. Zostáva otázkou kedy občania vyvinú tlak a vytvoria celospoločenskú diskusiu ako zmeniť nastavenie aby v zdravotníctve „vybraní nezarábali“ ale aby sa

NOVÝ systém sústredil na to čo bude dobré pre pacienta !!!

Zdroje:

Štatistiky OECD a Eurostatu

Zdravotnícka ročenka 2014

http://aktualne.atlas.sk/pseudokauza-s-osmimi-obvinenymi-piestanske-ct-cko-stinalo-hlavy/slovensko/zdravotnictvo/

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-23/chybajucich-lekarov-hladaju-v-styridsiatich-okresoch.html

Investovanie z nadhľadu ĽUDOVÍT ÓDOR

http://www.poliklinikasekcov.sk/eurofondy/

http://www.tvnoviny.sk/domace/1776725_kauza-ct-nekonci-piestany-neboli-jediny-lukrativny-kseft-firmy-medical-group

http://domov.sme.sk/c/20139604/obrali-zdravotnictvo-nic-sa-im-nestalo.html

http://www.udzs-sk.sk/

http://www.hospitalin.cz/info/rok-2017-ve-zdravotnictvi/

http://www.healthpowerhouse.com/media/prerelease/EHCI_2015_media.pdf

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.