Bublina policejní kauzy splaskla! Jak moc lhal Babiš?


Právě  zveřejnila parlamentní  komise,  vyšetřující  policejní  reformu  a věci s ní  spojené, vedená  exministrem  spravedlnosti Blažkem,  svou závěrečnou  zprávu. Nenechal jsem  si  ujít přímý přenos  ČT ze  sněmovny,  když  Pavel  Blažek svou  zprávu  přednášel, stejně  jako následné  krátké   vystoupení  zpravodaje  této  komise, poslance  Lanka. A  závěr  z   jejich přednesů je  naprosto jednoznačný  – bublina  kolem  policejní  reorganizace SPLASKLA!

Tyhle  řádky  píši  bezprostředně  po skončení  Blažkova  a  Lankova vystoupení takže  v  dalším  se mohu  opřít  pouze a jen o  to, co si bezprostředně  z jimi předneseného  pamatuji.  Písemné   a  to ani dílčí  záznamy  ještě  nejsou k dispozici. Ale  nechci  čekat i když v mezičase  už  je možno  si celou zprávu přečíst  zde. To  nejdůležitější  snad  dám  dohromady  i tak. Takže  co  komise  nalezla  a jednomyslně  schválila:

1- policejní  reforma  byla  plně  v kompetenci  policejního  ředitele  Tuhého a  jeho náměstka  Laubeho

2-policejní  reforma  chtěla  nastolit  policejní struktury,  které  jsou  v  Evropě  obvyklé.  Důvodem,  mimo jiné  byla  i  vnitřní  řevnivost  spojovaných  útvarů. Momentálně  s e nedá posoudit, jestli  ku prospěchu nebo  neprospěchu policejní práce.

3-naprosto se neprokázalo, že  by  policejní reforma  byla  uskutečněna  na politickou  objednávku  nebo se snahou politiků  dostat se k politicky  citlivým  kauzám a  ovlivnit je

4- z policie, kvůli reorganizaci, odešli  pouze  jednociferné počty  policistů. Reorganizace neměla  za  cíl  dostat  Šlachtu od policie. Bylo mu  nabídnuto  odpovídající místo.

5- reorganizace byla  nedostatečně  policejním  ředitelstvím  vykomunikována  a  dopad nedostatečné komunikace podceněn

6-naprosto  se neprokázalo, že  by  došlo  k nějakému  brutálnímu  úniku  informací  v  kauze  Vidkun z  blízkosti  policejního ředitele. Situace je přesně  opačná.  Došlo  k  úniku,  který  má  charakter  trestného  činu  ze  spisu, který  byl v  rozpracování  Vrchního státního  zastupitelství v  Olomouci,  jehož  jeden pracovník  spis, bez  zjevného důvodu  poskytl  Šlachtovu podřízenému  plukovníku  Komárkovi.

7- údaje  v  tomto  spisu  navíc  byly  chybné , když  pracovník GIBS  opačně  vyhodnotil  informace z odposlechů  než  byl jejich  smysl. Olomoučtí  prokurátoři  tuto  chybu  neobjevili a  plukovník  Komárek a následně Šlachta  ji  medializovali. Ale  od policejního prezidenta  žádné  informace  neunikly!!!

8- Olomoucké státní  zastupitelství  si počínalo v  celé  věci  aktivisticky  a tím  krizi  zhoršovalo.  Například  tím, že  zveřejnilo,  že  si předvolává k výslechu  policejního prezidenta Tuhého a náměstka  Laubeho.

9- zjištění  komise  kdosi, mimo  komisi  medializoval. A  krize  se stále  více politizovala.

10- policejní  reformu  bylo možno zastavit  jedním jediným  legálním  způsobem, pokud  se někdo  domníval, že jejím cílem   zneschopnit  práci policie -podat návrh na usnesení vlády, jež by regulovalo ministra vnitra ve věci organizační změny útvarů policie s celostátní působností. Nikdo  z  členů  vlády a  to  anitěch, co  se  tak halasně proti ní vymezovali  to  ani  nezkusil.

Prostě  bublina  celé  téhle  kauzy  konečně  splaskla.  Tu  bublinu,  kterou neustále  nafukovali  Babiš s Pelikánem. A přirozeně  že  i  jejich propagandistické  kanály -s  kauzou  totiž  přišly  jako první  začátkem  června  2016 Lidovky a následně  se  věci  chopila  MfD, do  které  zejména unikaly  brizantní  detaily  ze  zjištění  vyšetřovací  komise.

Cítím hluboké  zadostiučinění. Protože  hned  v prvním  z  asi  čtyř  článků,  které  jsme  této  záležitosti věnoval Válka policajtů, válka o policajty,kdy vůbec nebylo  jasné o  co  jde  a  kdo  je zlý a kdo hodný  hoch   jsem, mimo  jiné,  napsal  toto:

Problém, který si tentokráte  Babiš  vybral pro boj proti svým  partnerům,   není   už nějaký  zákon o  tom, jestli se  smí nebo nesmí  kouřit  v hospodách nebo na  zastávkách MHD, či zda budou/nebudou  kuřárny! Tentokrát  je  středobodem koaliční  rvačky policie a zejména  její reforma špičkových vyšetřovacích útvarů  – tedy UOOZ a protikorupční  jednotky…..

Laická  veřejnost  ví jediné – že  cílem reformy je  sloučení dvou vrcholových policejních útvarů z nich oba   potírají tu úplně  nejzávažnější   nedrogovou kriminalitu, do jednoho. Pod  jedno vedení. Nemohu  říci,  že  by mi tenhle  záměr připadal ze  své podstaty  ujetý. Spíše naopak.Pokud  si člověk uvědomí,  že mnohé případy se prolínají a  sledování, natož  vyšetřování by  rozhodně  nemělo být prováděno dvoukolejně  nebo konkurenčně, že  specialisty  v jedné jednotce mohou docela  dobře potřebovat i v  té druhé. Že policie  jistě nebude ani personálně ani technickým vybavením u obou útvarů nijak naddimenzovaná  vzhledem k  rozsahu a  hloubce  šetřených i potencionálních  kauz,  že  státnímu  zastupitelství  by se  asi  mělo lépe  jednat s jedním vedením než dvěma, atd. atd….

Takže  zde máme zásadní  otázku  – bylo sloučení vůbec proveditelné?!

Ministr  vnitra, ale zejména  vedení policie  si myslí,  že  ano. Pak se ovšem zdá,  že  minimálně  mělo celou reorganizaci  lépe připravit a  určitě  projednat…

Nicméně celou  kauzu, pro mne  už totálně  nepochopitelně  cítil potřebu ještě  zahustit  Ivo  Ištván, který   si pozval policejního  prezidenta Tuhého v  roli poloobžalovaného  do Olomouce, aby mu tzv. podal vysvětlení.  Což  nelze  vysvětlit  jinak,  než  jako skrytou  hrozbu  trestním stíháním. Že  si  Tuhý dovolil připravit  reformu policie! Tohle  už je paranoia! A  Pavel Zeman  by  měl zase Ištvána  rychle  vrátit  z hrušky  na zem….

A propos  Robert  Šlachta – slíbil jsem, že  ho ještě  přivolám  na scénu v závěru tohoto  článku… S mimořádnou pečlivostí  budu  sledovat  zprávy  o  jeho další  profesní cestě.  Pokud  se objeví  v  čele  nějaké  hodně  velké  bezpečnostní agentury, nebudu  s  tím mít žádný  problém a  řeknu si  -ok. Jestli se ovšem objeví v nějaké  spojitosti  s Babišem nebo Agrofertem…  No  tak v  tom případě  bude   rázem jasno,  kdo byl dnes za  hodného a kdo za  zlého hocha. Což  například  platí  i pro jeho eventuální  návrat  do vysokých  policejních  funkcí za budoucí  vlády  Andreje  Babiše!!!  Bude to ideální  lakmusový  papírek!   A  velmi velmi se bojím toho, že  se něco takové  stane.

Všechno  tohle  jste  si mohli  přečíst  už  loni 11. června!!!  Kdy po nějaké  vyšetřovací komisi  nebylo  ani tuchy. Neseděl jsem  v ní,  nepředvolal  si  asi  několik  desítek svědků,  neměl  přes  4 000  stran  materiálů  z  výslechů, prostě  nic. Jen  svou  hlavu  a   svou  analytiku. Ale    v  té zprávě  najdete  totéž!

Všechno z  toho  článku, kdy  jsem  doslova  tápal, je potvrzeno.

Ne nechci  tím  naznačovat, že  jsem  geniální a mám  patent  na  rozum.  Jen  rád  sázím, jak  víte, na  selský  rozum  a  Occamovu  břitvu. Hlavní  nástroje  mých zkoumání.

Osobně  si  myslím, že  Blažkov a komise  se dopustila  jednoho jediného  chybného závěru  –  a  tudíž  já také, že  se policejní  reforma  dala  lépe  zkomunikovat.  Dnes, s  odstupem  času,  si dovoluji tvrdit, že pokud  nějaká  zásadní změna  ve strukturách  elitních policejních  útvarů  měla  vůbec proběhnout,  muselo se  to stát  způsobem,  jaký  byl  zvolen  – blesk  z  čistého nebe.   Stačí si připomenout, že  rysy dnešního  uspořádání špičkových policejních  útvarů  byly  odsouhlaseny  již v  roce 2003!!! Tedy  k realizaci  došlo za  13 let. Z  triviálního  důvodu  – jakákoli  diskuse,  jíž  se  dožaduje  Blažek, by nevedla  ke  snazšímu prosazení  reorganizace a jejímu  hladšímu  průběhu, ale  jen a pouze  k té  samé   špinavé politické  hře,  které  jsme  byli svědky.  Kdy by prostě lidé  z opozice /ale  i  koaliční  „přátelé“, kteří  nekontrolují  ministerstvo  vnitra/ ječeli jak na lesích, že  jde o účelovou transformaci,  která má  bránit  tomu, aby  se něco  neprovalilo na  stranu ministra  vnitra a  že  jde o  házení  klacků pod nohy  poctivým  policajtům. Přesně  jak to předvedl Babiš  a jeho žumpalisté. V současném politickém  systému  a rozložení  sil  není prostě  domluva  na  jakékoli  změně  ve  fungování policie  možná.

A  před  tím 3/4 rokem jsem  se  trefil naprosto přesně  i s   nadpisem – Válka  policajtů,  válka o policajty!  Nepamatuji  si přesně, co  říkal  Blažek  o  řízení policistů  politiky, ale bylo  to také v  šetření komise.  Ale  mám v  hlavě,  co  řekl o  únicích  informací  z  vyšetřování jeho orgánu – že  úniky  nevznikaly  od  jeho členů!  Takže  museli  mluvit  ti, co před  ní předstupovali!  Dokonce  to bylo řečeno  natvrdo  -Šlachta  a Komárek  jasně  porušili  subordinaci a princip,  jímž  jsou  řízené  ozbrojené  sbory! Zveřejňovali a  medializovali informace  získané  při  vyšetřování  nebo z  rozhovorů s jinými pracovníky  , členy  orgánů v  trestním  řízení!  Nikoli  kupodivu  skončily  ty  jejich  mediální  výstupy     vždycky  u Babišových psáčů… Prostě  Jak jsem tehdy napsal  – Babiš  vedl  válku, kterou  nemohl prohrát  – válku  o policii  o  svůj  vliv  a  současně také  ještě   tvrdou předvolební  kampaň  na  velmi  chytlavé  téma – vzpomínáte  na  jeho  plakáty  o  tom,  jak se kdosi snaží  zničit  policii? Připomenu je :

vystrizek

Dnes, po  zprávě  vyšetřovací komise  je  úplně  jasné,  kdo chtěl zničit nezávislou   policii!

A  Šlachta? Tak  ten  dnes  vede  u Babiše  celnickou speciální  vyšetřovačku,  jejíž  pravomoci  na  úroveň  skutečné policie  se nyní  snaží  Babiš  s Pelikánem  všemožně navrhovanými zákony  vyztužit!  Prostě  válka  ani ne tak policajtů  – ti  jsou  vždycky  v takovýhle  případech  jen  figurkami na  šachovnici  – ale  válka  o policii. Vyšetřovací  komise,  jak řečeno,  prý  šetřila  i to, zda  konkrétní policajti  byli  někým  řízeni, jak vyplývalo  z odposlechu  bývalého  vysokého olomouckého  policisty  Kadlece  a jeho kámoše  Kyselého /který zase hodně  kamarádí  s Langerem/. Kdopak  tedy  asi  pásl  Šlachtu, pokud  někdo? Milé  děti , kdopak by  tím, v  dnešních  souvislostech  asi tak mohl  být? Já  si tím marně  lámu  svou starou hlavu!

Zkrátka  Babišem, Pelikánem a jejich  mediálními  poskoky  nafukovaná a nafouknutá  bublina  udělala  bum.

Ale  ono už je  to  Babišovi  celkem  jedno. On měl  svůj  cíl  – ovládnout polici  rovnou  nebo alespon  získat  laciné  body  pro  volební  kampan. Povedlo se!  Krajské  volby  dopadly  tak nějak  jak  chtěl  /i když ne  úplně/,  policejní  kauza  posloužila, jak měla – přihrála  hlasy.  Šlachta je  v  čele  celní policie a  Babiš  má  namířeno  do Strakovky,  takže  tu policie  přeci jenom  ovládne. Už  brzy.

Takže  není  vlastně  jedno,  jak moc  Babiš  loni v  celé  té policejní  kauze  lhal?  Pardon  – jak moc  se mýlil?  Protože s  tím  lhaním  je  to  jako  s tím  už  zlidovělým příslovím  – všeci  kradnů, len ja  čerpám….

Mimochodem  –  jestli  poldové  nedošetří Čapí  hnízdo a korunové  dluhopisy  do voleb, tak  máme  garantované,  že po  nich  už  si  v těchto  dalších  eventuálních  kauzách,  ani neškrtnou.  A pokud  to  pochopili, a  já  myslím, že  dávno,  tak  se  už  nyní  horlivostí  rozhodně  nepřetrhnou.  Kdo  z  nich  by si chtěl zadělávat  na malér  s  budoucím  premierem?

A  nejsmutnější  zjištění? To se týká  Ištvánova úřadu v Olomouci.  Osobně  si velmi  vážím  jeho úsilí pohnout  s korupcí a zejména  tou politickou v zemi.  Jenže  policejní  kauza  a její  závěrečná zjištění  do  značné  míry  jejich práci  torpeduje, pokud  vůbec  nediskvalifikuje. NA jednoho  ze  zástupců  je  podáno trestní  oznámení a  nejspíš  bud e úspěšné.  Protože  přenechání  spisu  někomu k  nahlédnutí,  kdo  s ním  nemá  služebně ani ze zákona  co dělat je   prostě průšvih.  Blažek si ho náležitě  vychutnal,  ODS  to  ještě  dovede  jako celek  k dokonalosti. Mají se za  co mstít. Kdyby byli  Ištván a spol . hráli  uměřený, střízlivý  part,  neměli problém.  Jenže  v  jisté  chvíli začali dělat politiku… Což  státním  zástupcům  jednak nepřísluší a jednak  to  neumí. Obrovská  škoda pro občany   a obrovský  malér  pro stát.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.