Pokus s ožebračením domácností na posílení energetické sítě se bude opakovat


napsal Gerd

Není tomu tak dávno, kdy ministři za ČSSD Milan Urban a Jan Mládek přišli s návrhem zákona, který měl absurdně zatížit domácnosti platbami za jističe, aby Němci a Rakušané nemuseli stavět vysokonapěťová vedení pro přenos elektrické energie ze severu Německa do Bavorska a Rakouska. Ten nápad se bude ještě opakovat a bude se vracet neustále od všech vlád, které budou svou ekologickou politiku koncipovat od zcela neekologických nápadů politických kariéristů ze Strany Zelených. Naštěstí Matěj Stropnický úspěšně pracuje na likvidaci svého spolku, který likviduje krajinu více než nejhorší kapitalista.

Vezměme jejich nápady jakým je první z nich, přidávání bioethanolu do paliv. Důsledkem je zaplevelení polí plodinami, které mají hlavní vliv na erozi půdy, tedy kukuřicí a řepkou. Ve světovém měřítku je pak důsledkem  rychlejší kácení deštných pralesů na pěstování kokosové palmy, aby byl zdroj palmového oleje, a pro nová pole bioethanolu. V lokálním měřítku je důsledkem eroze polí, devastace půdy, sucha a povodně. Jasně, proti nim se dá i nadále krásně bojovat za peníze daňových poplatníků. Takže zelení jednou problém sami způsobí, aby proti němu za pár let usilovně bojovali.

Dále podpora solární energie a větrné energie, aniž by zelení vzali v úvahu, že vhodné lokality se stabilnějšími větrnými podmínkami jsou zrovna národní parky nebo místa s ochranou přírody. Důsledkem stupidní politiky zahájené za Martina Bursíka a Kateřiny Jacques (ta je známa obecně  jako Biomasa) jsou pole zastavěná solárními parky. Za 10-15 let, kdy solárním panelům dojde životnost bude zajímavé sledovat, jakým způsobem budou provozovatelé likvidovat panely plné solanky. Pokud k tomu dojde typicky českou metodou, bude orná půda lety decimovaná roundupem z provozu solárních elektráren ještě zasolená solankou, která tvoří náplň panelů. Nu a suché období se postará o to, aby pole nepropláchl déšť nebo sníh při tání. Vesnice v blízkém okolí solárních parků, zvláště na svazích pod nimi, by si měly pořádně hlídat provozovatele parku, než jim nenávratně zamoří studny.

Pak tu máme poměrně nesmyslný boj za hospodářský les jménem Šumava a nepůvodní alpský kultivar smrku ztepilého. Po větrné kalamitě v 19. století hledali schwarzenberští lesníci honem tisíce sazenic, kterými by zalesnili holiny po popadaných původních porostech jedlo-bukových a smrcích. A tak je přivezli také z rakouských školek schwarzenberského panství. Alpský kultivar smrku ztepilého je přizpůsoben alpským podmínkám proudění větru, kdy je více ohrožován stoupavými větry (zdola nahoru) než tíží sněhu. Původní šumavský kultivar smrku ztepilého je naopak přizpůsoben podmínkám silné vrstvy sněhu na větvích, které se pod ním jen ohnou. Alpskému typu se pod tíhou sněhu lámou větve, což je vstupní branou infekce a pozvánkou pro kůrovce. Dnes se původní šumavský kultivar zachoval jen na několika omezených lokalitách, všude jinde je ten alpský. K němu se pak řetězy přivazují ekologové z měst, kteří nerozeznají smrk od jedle a vlastními těly chrání nepůvodní druh smrku. Potom se pár těch alpských kultivarů vysemení a rozlétnou po okolí, kde v některých bezzásahových oblastech vidíme malé stromky smrku. Musíme si počkat, až povyrostou do 30-40 let věku a budou atraktivní pro kůrovce. Ten pak přiletí, sežere je a další smrky se už neobnoví. Jinými slovy, bez dosadby původních dřevin pod podrost jakýchkoliv stávajících dřevin Šumava obnovit nejde. Tomu zase brání ekologové a myslí si, jak pomáhají přírodě. Nepomáhají, škodí vždy a všude, bez ohledu na potřeby místních obyvatel Šumavy. Ostatně čím byl ministr životního prostředí blíže Straně zelených, tím více se za jeho působení v národním parku kácelo.

Ještě horší je, když si kůrovec se svým jarním rojením nedovolí počkat na rozhodnutí ministra ŽP jako na jaře 2011  http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-90-2011/lesnicka-prace-c-5-11/sumava-jarni-rojeni-nepockalo-na-doporuceni-ministra.

Ale je čas se podívat na „úspěchy“ větrné energie. Naším místem porovnání bude Německo. Na Angelu Merkelovou budou Němci ještě dlouho vzpomínat, nikoli v dobrém. Veškeré její úspěchy se zakládají na tom, že obvykle neudělá vůbec nic, tváří se ustaraně a počká, až se problém vyřeší sám. Když se pokusí něco řešit, dopadne to špatně. Kromě migrační vlny má na kontě ještě tzv. Energiewende, tedy postupný přechod od jaderných elektráren k větrným a solárním parkům. Dost se zapomíná, že v letech 1994 – 1998 byla ministryní životního prostředí Kohlovy vlády, a ještě předtím 1991-1994 byla ministryní pro ženy a mládež. Energiewende spuštěná v roce 2000 musela být v  základech připravena za dob ministrování Angely Merkelové.

Letošní zima už koncepci prověřila a výsledky jsou nelichotivé.http://technet.idnes.cz/vitr-nefoukal-nemci-pritopili-co-nam-zima-rika-o-energeticke-revoluci-12h-/tec_technika.aspx?c=A170202_140455_tec_technika_mla

Německo ročně potřebuje 60-80 GW elektrické energie. V solárních parcích má 41 GW a ve větrných parcích pak 49 GW. Zdánlivě matematicky pokryje spotřebu hravě obnovitelnými zdroji. Nepokryje, jak ukázala letošní zima. Ochladilo se, přestal foukat vítr, slunce díky inverzím také moc nesvítilo, ve vodních elektrárnách byl kvůli suchu omezený stav vody.

Pouhých 5 GW pokryly větrné parky (nic moc na instalovaný výkon 49 GW). Dalších 5 GW hodily bioplynové stanice (ano, jsou to ty, kam míří kukuřice z ČR a dřevo z ČR a Polska). Produkce z vody je jen 3,6% a navýšení nelze očekávat. Dalších 8 GW dodaly jaderné elektrárny a zbytek, tedy nějakých 42 – 62 GW dodaly klasické uhelné elektrárny. Přesně tak, elektrárny, které stojí jako záloha pro větrné a solární parky. Jedou na menší výkon, ale uhlí spalují stejně. Ono to není jako nastartovat benzinový motor. Tedy i uhelnou elektrárnu lze uvést do provozu ze studeného stavu, ale počet takových startů je silně omezený. Přesněji jde o číslo kolem 50 startů, pak je nutná generální oprava. Nehledě na šílenou účinnost, která ekonomiku takové elektrárny posílá silně do kytek.

Dnes má Německo ve fosilních zdrojích 51 GW uhelných a 26 GW plynových elektráren. Po odstavení jaderných elektráren budou Němci potřebovat nejméně 70 GW fosilních zdrojů. Tedy všechny současné elektrárny uhelné a plynové, a kvůli větru a slunci nezavřou ani jednu. CO2 budou vytvářet úplně ve stejném množství jako před Energiewende. Zavřou jaderné elektrárny a budou vyrábět stejné množství CO2 jako před stavbou větrných a solárních parků.

Takže elektrárny na uhlí jedou na větší část instalovaného výkonu a přebytečnou energii Němci prodávají do zahraničí, především Rakouska, které má vždy nedostatek kapacit zejména tehdy, když je sucho a nefouká vítr. Kromě toho Rakousko rádo dováží elektřinu v době přebytků, kdy je levná, ukládá prostřednictvím přečerpávacích elektráren a prodává ji v době špiček, kdy je drahá. To jim nese nemalý zisk, ale o tom se nikdy nezmíní český tisk.

Protože si Němci nevybudovali přenosovou síť ze severu Německa na jih do průmyslového Bavorska a Rakousko je silně závislé na dovozu elektrické energie, teče veškerá elektrická energie přes ČR, Polsko a Slovensko. Rakušané na obousměrném toku silně vydělávají, proto by bylo logické zpoplatnění přenosů, které čerpají kapacitu sítě dálkových přenosů vyhrazenou pro domácí trh. Ale to ne, k tomu nedojde, zatrhl to eurokomisař Günther Oettinger z Bádenska-Würtemberska pod záminkou že přenos elektřiny nemůže být ve sdílené síti zpoplatněn. Ale může, a do budoucna nakonec stejně bude. Tak mě jen napadá, zda Milana Urbana a Jana Mládka uplatili Bavoři nebo Rakušané, aby náklady budování elektrického vedení přenesli na české obyvatele? Máme nejen nižší platy, ale ještě máme dotovat elektrickou energii rakouské a bavorské domácnosti a průmyslu platbou za jističe? Protože taková platba je určena na navýšení kapacity dálkových elektrických sítí. Pěkná hovadina. Nejsmutnější na celé záležitosti je fakt, že se Milan Urban a Jan Mládek nestydí takové nesmysly předložit českým spotřebitelům. Možná se domnívají, že voliči ČSSD jsou zcela tupé stádo bez mozku, kterým lze nakukat cokoliv. No, v mnoha případech to ČSSD fungovalo, tak je jen logické, že se podobně mohli  uvažovat oba ministři  i nyní.

Výše uvedený příklad Německa ukazuje, že jakmile na větrnou a solární energii přejde celá Evropa ve větším měřítku, bude celá Evropa trpět přebytkem nebo nedostatkem elektrické energie. Důsledkem rozvoje silně dotovaných solárních a větrných elektráren bude další platba za potřebné navýšení přenosových  kapacit  sítí el. vedení od míst zdroje k místům skladování (pravděpodobně přečerpávacím elektrárnám). Německý příklad z letošní zimy jasně ukazuje, jak je taková politika zcestná.

Ale bylo tomu tak u Strany zelených někdy jinak? Ještě je šlo chápat při ochraně původních evropských druhů, než se její představitelé zapojili do projektu ochrany invazivních druhů Homo sapiens muslimského vyznání nebo přímo neomarxistických myšlenek na užívání majetku (legalizace squattingu požadovaná Matějem Stropnickým). Ostatně si myslím, že rodina Žilkových chaloupku v Říčkách využívá špatně a bezdomovci by ji v letošní zimě potřebovali mnohem více. Takže Matěji Stropnický, v duchu svého projevu o legálnosti squattingu bys měl zajít mezi pražské bezdomovce a dát jim klíče od rodinné chalupy. Pokud by se nechtěli stěhovat, můžeš v ní ubytovat žadatele o azyl ze zemí, kde vládne islám. Potřebují ji a jistě ji budou využívat více než rodina Žilkových a Stropnických.

Ale nebojme se, Strana zelených vždy spotřebovávala jen peníze daňových poplatníků.Jako  ostatně  každá politická strana.

Protože příčiny problému přetížených přenosových sítí v ČR leží v Energiewende a potřebě elektřiny u Bavorů a Rakušanů, jsou možné jen dvě varianty vývoje:

1. Němci konečně vybudují přenosová vedení a budou si elektřinu ze severu Německa posílat na jih do Bavorska a dále do Rakouska po vlastním území.

2. Němci a Rakušané uplatí české politiky, aby nakukali obyvatelům ČR, jak příšerně rozmařile se chovají a je nutné jim napařit platby za jističe nebo jinou formu daně, kterou ještě více ožebračí české obyvatelstvo.

Pro potřeby českých domácností a průmyslu je přenosová kapacita dostatečná. Pro potřeby Rakouska a Bavorska nebude dostatečná nikdy, i kdybychom zadrátovali ČR křížem krážem. Pokud někdy Němci a Rakušané donutí ČR zavřít jaderné elektrárny, nastane opravdu vážný problém v zásobování domácností v ČR elektřinou.

Co myslíte, vážení čtenáři, která varianta vývoje je pravděpodobnější? Svůj názor jsem sdělil v nadpisu.

Vlkův  dodatek:

Jsem přesvědčen,  že  v  dohledné  době KAŽDA  vláda  v  ČR  bude myslet a jednat  takhle. Jednak jde o  tzv. cestu  nejmenšího odporu a  to  z mnoha  důvodů, ale  ve střednědobé  perspektivě  bud e součástí  každé  budoucí  české  exekutivy  Babiš. Dnes  vlastně, když  ne  jediný, tak  určitě naprosto  dominantní  výrobce  výrobce  tzv.  ekosložek na bázi  řepkového  oleje  do  bionafty. Je  to  ostatně  Babiš, který ovládá  české zemědělství, co  by  dominantní producent, ale především zemědělský  výkup.  Takže  to by bylo  aby  se nechal  připravit   o podstatnou  část tak  dobře  běžícího byznysu i když  jeho  další prodlužování  těžce poškozuje  schopnost polí  plodit  v budoucnu. A konec konců  – Matěj  Stropnický, když už je  o něm řeč,  má  také  otce. Kterého známe  všichni.   Stačí si  vzpomenout  na lonskou  aferu se squattem  Klinika  v Praze. Která  navíc  ještě  neskončila.  Kdy  stát není s chopen  se dobrat  zpětné  kontroly  nad  tímhle  objektem, který  má  v  majetku. Protože v  něm  jsou  squatteři,  kryjící s e za  bohulibá  hesla  o komunitním  centru. Že je podporu je  Stropnický ml.  mi  přijde  logické a normální – tedy  v rozměru deformace těchto slov,  jak je  vidí  současný  šéf  zelených.  Ale  že  je  v podstatně  podpořil  i Babiš, jak se lze  dočíst zde,  je krajně  na pováženou a vypovídá  to dostatečně  o zajímavých  vazbách, které  by  naivní  občan  sotva  předpokládal….

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.