Polemika s Lenkou SK


napsal Martin Böhm

Vlkův  úvod:

Nemyslel jsem si , že  by  nedělní, pro mne  opravdu  velmi příjemný  článek  Lenky SK  z  Německa o hromadě  soli a  jiných  věcech mohl vyvolat polemiku. Ale  opět  se ukázalo,  jak  je lidský/vlkův  odhad  nedokonalý! Polemika  přišla. Se  stanoviskem,  které na  Kos e rozhodně  není  ani  náhodou  většinové  nebo šířeji zastoupené. Což  byl  jeden  z hlavních  důvodů, roč  je  dnešní polemický  příspěvek zveřejněn.   Osobně  si  myslím, že  nad  ním rozhodně  nelze  mávnout  rukou. Stejně tak jsem názoru,  že  prvoplánové  , tzv. pokrokářské  odsouzení  podstaty  by bylo  hrubou  chybou.  Jestliže  se nám  nelíbí, kam  svět, zejména  ten  náš  západní  spěje, díky elitám a elitářství,  pak ti,  které zastupuje dnešní  autorský nováček na Kose v  této  situaci  jsou  už posledních  nejméně  200 let… Nesouzním s nimi, ale přesto – neměli  bychom lépe  naslouchat  jejich  argumentům?  ČI lépe, nemělo se  o  dost  dříve -také- naslouchat  jejich  argumentům?. Nyní už MB.

Paní Lenko SK,  svém článku jste použila citát z knihy jakéhosi protestantského kazatele.
Chaos doby kterou žijeme je způsoben mnohosetletou destrukcí jednoznačných postojů a hodnot které katolická církev obhajovala.Díky tomu že i ona je tvořena lidmi kteří jsou náchylní k selhání a hříchu,byla vystavena ůtokům,které ji mají rozvrátit.A protestantismus je jedním z nich.Vytvořil se na pozadí dějů,které jakoby opravňovaly k reformě církve.Ovšem k reformě lidí ,ne učení.Protože ať se to komu líbí či ne,katolická církev je skutečně strážkyní hodnot a pravdy které pokud jsou žity, jako jediné člověku zajistí plný život se vším významem toho slova. 
Povšimněte si té malé nenápadné lži,kterou neznalý a nezajímající se člověk snadno přehlédne a přijme za svou.Matouš 5.13 přeci naprosto jasně říká-
A Ježíš se zeptal učedlníků.Za koho mne mají lidé?A oni odpověděli.Někteří za Jana Křtitele,jiní za Eliáše a jiné proroky.
A za co mne považujete vy?A Petr řekl,Ty jsi Mesiáš,Syn Pravého Boha.A ježíš řekl-Amen pravím Vám.Buď oslaven mým Otcem Šimone Jonáši,neboť Ti to nevyjevilo tělo ani krev ale Duch,a proto jsi Petr, skála,a na té skále vybuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.Ty dostaneš klíče od království nebeského a co zamkneč na zemi,bude zamknuto i v nebi.
Tolik ne ůplně doslovný text Mat. 5.13
Ježíš zcela jasně řekl,že zbuduje svou církev.
Tady někde se otvírají ty brány k jakémusi relativizování všeho.Pravdu má každý svou.Děti jsou učeny že s rodiči se debatuje ale poslouchat není třeba.Rostou z nich přeci osobnosti.LGBT se žení a vdávají-nebo co  vlastně?Příjde vám to normální,moderní, pokrokové?Politici odklání,neziskovky ,,pomáhají“,pravdy se mění podle politického zadání.Tak zoufale chybí ta jediná pravda,která nemůže být zpochybněna kýmkoliv.
Budhismus ani reiki nikomu moc nepomohou.Spíše podobají technikám konání.Budhismus jako esence nihilismu .Křesťanství je to jediné,co člověka může vést,učit ho a v důsledku ho spasit ať si každý představí co si sám myslí že to je.V žádném případě to nelze nazývat berličkou pro zoufalce podle kritérii našeho světa.Sám se za takového nepovažuji.Dalo by se říci že podle lidských měřítek jsem úspěšný člověk.
Všimněte si takové drobnosti -vciťujete se do situace lidí, co jsou zaměstnáni ve velkých obchodních firmách,že nemají jistotu nedělního volna.To je zlé.Ale raději se podívejte na zdroje takovéhoto přístupu.Vždyť protestantismus jako jednu z hlavních ctností vyzdvihl právě usilovnou práci.Je jisté že si nikdy ani nepomysleli ti, kteří toto pomýlené učení pomáhali v průběhu staletí etablovat v lidských společnostech,že by to mohlo vést až k takovýmto koncům.A přeci je to zde .Pouze malá ukázka toho ,jak se z malých věroučných  vzdorů podaří za věky vytvořit obludu která lidi zničí.Kdo by si to byl pomyslel?
Mimochodem,protestantismus je především anglosaskou herezí,a čí jsou všechny ty řetězce? Nomen Omen.
Abyste se nemýlila já na Vás neútočím.Pouze cítím potřebu naznat ty věci pravdivě.Žijeme v době pocitů.Už se moc nenosí říkat –já myslím.Nyní se Cítí.Cítíme s každým a se vším.
Nemylme se,Křesťanství není o podřízení se hrubé síle a hlouposti.Nikdy netvrdilo nic menšího,než povinnost rozumového přístupu k životu a důslednou logiku uvažování.Není potřeba o tomto jakkoliv pochybovat či polemizovat.Kdo ví,ví,kdo se chce dozvědět,má možnost v každém dni své života a kdo nechce vědět,nelze ho přesvědčit žádnými argumenty.
Je škoda že Písmo nečtete.Snad že je příliš těžké na čtení.
Není to spíše tím,že Vám nepřipadá příliš zábavné?.To je ale podstata!! Bez čtení Písma se vlastně nedozvíte pravdu ani Pravdu.Ono se opravdu těžko čte tak, jak jsme zvyklí knihy číst.Jako román.Ne.
Čtěte podle toho jak Vás napadne.Každý den jinde.
Se zájmem jsem četl Vaše články o životě v Německu.Nešťastná země.Lidé a jejich pracovitost byly zneužity k k tomu aby se vytvořil národ a stát tak mocný a bohatý aby se skrze něj dal uplatňovat vliv na řízení osudů Evropy.K ničemu dobrému to nepovede.Teď už se ukazuje jak byli obyvatelé západní Evropy a Němci zvlášť využiti jako nástroj rozvratu a jako takový odhozeni do smetí.
Vím že jediná síla která může vzdorovat tomuto stavu je přimknutí se na stranu Boha,o kterém říkáme že je Stvořitelem všeho.
Amen
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.