Babišův audit


Andrej  Babiš, po  několika  posunech   termínu,  koncem  týdne konečně  ohlásil    ohlásil výsledek  auditu,  který  měl  dosvědčit  dostatečnost  jeho  příjmů na koupi korunových  dluhopisů  ve výši  1,5 miliardy  Kč.

Audit svých  finančních  příjmů  mezi  roky  1996-2015 zadal dvojici renomovaných mezinárodních  auditorských firem Ernst&Young a PwC,  které potvrdily  v  konečném  verdiktu,  že  vedle  cca 1,5 miliardy  zdanitelných a  zdaněných  příjmů  měl  Andrej Babiš  ještě řádově  0,9 miliardy dalších    inkas,  osvobozených  od  daňové povinnosti. Jde totiž  o prodej  tří  firem,  které  držel  v kontrolovaném  mezidobí  ve  svém osobním  vlastnictví a  která prodal  svému  koncernu  Agrofert. Za  oněch  cca  900 milionů. Konkrétně  se jedná  o následující  transakce:

Za Profrost a Afeed CZ obdržel  586 milionů a k tomu ještě za slovenskou Afeed  161 mio Kč.

Když  postavíte nákup  dluhopisů za  1,5 miliardy  proti celkovému příjmu za  období ve  výši  2,4 miliardy je  tedy všechno zcela vyřešeno.  Nebo  snad  není? Nedalo mi  to  a projel  jsem na  pár  skutečností  veřejně  dostupné  zdroje. A výsledek  svých zjištění  vám předkládám  v tomto  článku.

Protože  ten  audit, sám o  sobě, je  pouze  velmi nedostatečnou a  neúplnou  informací.

Ne  nemám  na mysli  to, na  čem  rajtuje  většina  těch, co  mají problém  Babišovi  věřit a  veškeré  pochybnosti  soustřeďují  na  poznámku  obou  auditorských  forem,  že  audit  neproběhl podle  mezinárodně  platných  auditních  standardů. Tohle  beru  sice na  vědomí a  samozřejmě,  že  to  není  ani náhodou  to pravé  ořechové,  ale budiž,  jsem ochoten  bez  výhrad  akceptovat závěrečný  rezult, že  současný  ministr  financí  mezi roky  1996-2015 skutečně  disponoval  celkovými, plně legálními a řádně  zdaněnými příjmy  ve  výši  2,4miliardy.

Tohle  je  jediná  informace, která  má  v celé  záležitosti  nespornou vypovídací  hodnotu. Nicméně  ani omylem  neodpovídá  na  otázku,  jestli  Andrej  Babiš  v den D   a okamžiku O  měl nebo neměl těch   1 500 milionů korun na  nákup  podnikových  bondů Agrofertu.Protože  audit, ani  stínem,  nezavadil o  nějaké  Babišovy  výdaje  v  daném  časovém  horizontu.

Abych  ten problém  přiblížil  i naprostému  laikovi – pokud  vyděláváte, dejme  tomu 20 000 čistého  měsíčně, pak  to  je  v  celkovém  souhrnu  240 000 za  celý  rok. Klidně  si  tedy  můžete  pořídit  domů  supertelevizi za  100 000. Vaše  celkové  roční  příjmy  vám to umožní.  Za předpokladu,  že  vyžijete následně  každý  měsíc  z  nějakých  10 tisíc  měsíčně. A právě  na toto hodlám přezkoumat Babiše.  Zda  si  opravdu mohl  koupit  to, co  si  prokazatelně  v onom  časovém úseku  svého  života koupil.

Pokud  by  obě  mezinárodní  auditní firmy provedly   rozbor  Babišových  soukromých  financí,  kde  by  byly  nejen  příjmy, ale  také a  především JEHO  VÝDAJE  v  daném  časovém  rámci,  teprve  potom  by šlo  o opravdový audit s  nezpochybnitelnou vypovídací hodnotou a Andrej Babiš  by  mohl  oprávněně  mohl  argumentovat ve  smyslu – jsem čistý a  prostředky  na  nákup  jsem  měl, všechno je  ok.

Nic  takového se nestalo. Známe  jen  hodnotu  jeho příjmů. Nic  víc.  Takže  jsem se pokusil, dodávám, že  velmi primitivním a  neumělých  způsobem,  z veřejně  dostupných  zdrojů   zjistit nějaké nesporné  osobní Babišovy výdaje v hotovosti  v  inkriminovaném období, které  prokazatelně  provedl a  navíc  musely  být provedeny  v  hotovosti. A tuto, podotýkám, velmi primitivní a   neúplnou  bilanci nyní  hodlám předložit  vám.  Závěry  si udělejte  sami.

Takže  začneme  auditory  zjištěnými  příjmy:

Čistý  příjem  podléhající  dani z příjmu:         1 504 milionů

Čistý příjem  nedanitelný   z  prodeje  firem:     747 milionů

úrokový  výnos.:                                                        76 milionů

———————————————————————

celkem   příjem                                                                 2 327  milionů

Zjištěné a  doložitelné  výdaje  Andreje  Babiše  ve  stejném  období

I. serie  nákupu  dluhopisů                                  1 250 milionů

II.serie  nákupu  dluhopisů                                     240 milionů


Celkem na  pořízení  dluhopisů                          1 490  milionů

Disponibilní  rozdíl  mezi příjmy  a výdaji  2327- 1490 = 837 milionů

Disponibilní  rezerva  po zaplacení  dluhopisů  ve  výši  837 milionů se  zdá  být  velmi  bezpečnou  i  vysokou.

Jenže  zde  máme další  výdaje.

Z  Obchodního  rejstříku se  dozvídáme

1- že  Agrofert  ve  stejné  době   několikrát  hotovostí / s možností  započtení  závazků / vůči upisovateli nových  akcií  několikrát  navyšoval  základní  kapitál  až  na  dnešní konečnou  hodnotu

628 milionů  Kč.

2- že  další  firma  v  osobním držení Andreje  Babišem     –Synbiol  má základní  kapitál

2 miliony Kč

3- že  další  firma  v  osobním  vlastnictví  –AGABSY a.s.  má  základní  kapitál

2 miliony   Kč


celkem  investováno  do  základního  jmění  firem podle  Obchodního  rejstříku prokazatelně  Andrejem Babišem 632 milionů  Kč

Po těchto investicích  zůstává  Andreji Babišovi  disponibilní  kapitál  ve  výši

205 milionů  Kč

Jenže  pak máme  další  výdaje. Prokazatelné  a v  hotovosti,  ale ne zcela  přesně  vysledovatelné.

Například  už  zmíněnou  firmu Profrost,  za  niž  Babiš  utržil  od  svého  koncernu při přeprodeji   527 milionů .

Petr  Holub  na  Echu24.cz k ní poznamenává:

Vznikla v dubnu 2007 a vstupní investice dosáhla podle firemního webu 170 milionů

Pokud  tuto  vstupní  investici  platil  Babiš,  jako tehdy  jediný  vlastník  ze  svého,  pak  musíme  oněch     170 milionů  odečíst  od  výše  uvedeného  disponibilního  kapitálu

205-170 =  35 milionů

Pokud  by  si  byl  Andrej Babiš  na  investici do Profrostu  půjčil  byl  by  výsledek  stejný-  Musel  by  úvěr  splatit  z  ostatních  příjmů  za  období.

Takže  pracujeme  dále  s  disponibilním  zůstatkem

35 milionů Kč.

Další  z trojice  prodaných  společností Afeed CZ měla  doložitelně,  před prodejem  společnosti Babišem  Agrofertu   základní  jmění

 

2 miliony Kč

které  bylo  později  zvýšené o  100 milionů.  Ale  nemohu  prokázat,  že  ke  zvýšení  a  zejména  splacení,  došlo  ještě  za Babišova  výlučného  vlastnictví.  Jakkoli  se domnívám, že  ano, protože  jinak by  v té době  firma  byla  před  daňovou  kontrolou těžko  obhajitelná  s prodejní  cenou  59 milionů. Zejména  když  opět  Petr  Holub  zde, píše, že

Podle obchodního rejstříku nevykazovala do konce roku 2010 prakticky žádnou činnost, neměla zaměstnance a na účtu schraňovala pět milionů, ze kterých ovšem tři čtvrtiny pokrývala půjčka…

… Afeed CZ se podle výroční zprávy stal teprve v roce 2011 největším výrobcem krmných směsí na Moravě. Této pozice dosáhl až poté, co agendu krmných směsí převzal od jiných firem koncernu Agrofert.   

Jde tedy o  nanejvýš  podivný prodej,  který  by  si rozhodně  zasloužil  pořádný, ostrý a hloubkový  daňový přezkum! Protože  pokud  navyšoval  Azákladní jmění  až  Agrofert a  šlo o do té  doby o spící  firmu,  tak…. tak cen a 59 milionů  hovoří sama  za  sebe. Pokud  by ovšem  jmění, alespoň  částečně  navýšil  tehdejší  prodávající a  dostal za  to odpovídající  cenu při prodeji,  pak  už  v  tomto okamžiku je  zřejmé, že  zkrátka výstup  z  toho  auditu je  jen plácnutím  do  vody.

Nicméně – pro naše  kalkulace počítejme jen s  těmi  2 miliony. A nezabývejme  s e daňovou  čistotou  té transakce.  Na  to  tu  jsou jiní.

Takže  Babišův  disponibilní  zůstatek se nám  umenšuje  na

33 milionů  Kč

Což by znamenalo,  že  Andrej Babiš  s  rodinou  by  měl  v  průměru  na  běžná  rodinná  vydání  ročně   1,65 milionu  korun, tedy 137,5 tisíce  měsíčně. Jistě  mnohonásobně  více, než  má  k  dispozici  běžná  rodina  čtenářů tohoto  webu.  jenže  nezapomínejme,  že  Andrej  Babiš  patří mezi 800 nejbohatších lidí na planetě  a jeho  životní  styl a  tím  pádem  i výdaje, bez jakékoli  ironie  nebo závisti, prostě  musí  být  jiné  než  běžného  občana  České republiky. Předmětem  toho článku  není  skandalizace, leč  naprosto  racionální  přezkum  základních až primitivních  faktů z  veřejných  zdrojů a  jejich porovnání  s  tím, co  o sobě, prostřednictvím  auditu prozradil veřejnosti  sám současný ministr  financí.  V  daném  okamžiku si  ovšem  nemohu  dovolit  vyslovit  naprosto  zásadní  pochybnost,  že  náklady  na provoz  domácnosti  Andreje  Babiše opravdu  dosahují  maximální  výše  1,65 milionu  Kč  ročně.  Zejména ne  tehdy, pokud   po náhodném  zadání  hesla Monika  Babišová mi  z vyhledavače  okamžitě  vypadlo tohle

Je  to  bulvár, nicméně  jeden  jediný  článek popisuje  v podstatě  průměrné  finanční výdaje  celé  Babišovy  rodiny  za  jeden kalendářní  rok.  Další jsem nehledal. Bulvár  opravdu není  moje disciplina.

A  není to ani třeba.  Když  jsem  rešeršoval    firmení rejstřík,  zaujalo  mne, že   jak Andrej  Babiš,  tak Monika  Babišová, tam  u  platných  výpisů  mají  dvě  různé  domácí  adresy:

1- Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice

2- Sadová 577, 252 43 Průhonice

Takže  jsem  si  dovolil obě  nemovitosti přezkoumat  v  katastru  nemovitosti a  na  Streetview.cz

U  té první  jsem  se  dobral v  katastru  informace,   že  jejím  vlastníkem  je  osobně  Ing. Andrej  Babiš a podle  Streetview  nemovitost  vypadá takto:

U  té  druhé  je  to ještě  zajímavější.  Tu  vlastní  nikoli  Babiš  nebo někdo z jeho  rodiny, nýbrž  jakási společnost Fibonacci, s.r.o. jejímž  majitelem  je holandská  firma

Triple-M B.V.

7552JR Hengelo, Jacques Perkstraat 8, Nizozemské království

Registrační číslo: 06084263

Že  by  Andrej  Babiš  bydlel  v podnájmu?  Věřit  se  tomu  nechce  ani trochu! Ačkoli  sídlo je  to impozantní – viz  Streetview:

V  každém  případě, ať  Babiš  s  rodinou  bydlí   kdekoli,  je  zřejmé,  že  měl   a má  náklady spojené  s bydlením a  jeho pořízením.   V  každém případě  musel  koupit  a vybavit  dům na  adrese  Františka Zemana 876.

Netuším, co  stojí  nemovitosti v dané  lokalitě. Respektive, co  stály  v  době  jejich pořízení.  Nicméně  dovolím si konstatovat,  že  určitě  dohromady  více  než  33 milionů  Kč,  které  má  ještě  Andrej  Babiš,  dle zjištění  auditorů, po všech  doložených  výdajích, k  dispozici.

A  to nemluvím o  tom, že  pokud  by  opravdu platil  byť  jen  nájem  na druhé  adrese, ten si dovolím  odhadnout na nějakých  100 000  měsíčně, po mnoho let,  byl by  v hlubokém  deficitu  osobních  financí!

Prostě  auditem  zastropoval  svoje  osobní příjmy. Neprůstřelně  a neopravitelně.  A  jen  ty  nejprimitivněji  dohledatelné  údaje o jeho osobních  vydáních podle  veřejně  dostupných  zdrojů  ukazují,  že  by prostě neměl už  na provoz  domácnosti. A  to, z mého hlediska bohužel,  nelze dohledat , jestli  si  Andrej Babiš  nebo  jeho  rodinní příslušníci  nepořídili  nějaké  další cenné nemovitosti,  zda nevlastnil  v inkriminované  době  nějaké  další veřejně  či neveřejně  obchodovatelné cenné  papíry či  kapitálové  účasti, či neinvestoval do umění nebo  jiných  cenností….

Což  bych  osobně  předpokládal. Stejně  tak  jako  důvodně  předpokládám, že  byznysmen  jeho  rozměru /opět bez jakékoli  ironie/

  • nesedí  léta  nehnutě  na  hromadě  peněz  zvící  1,5 miliardy  Kč  a nečeká, až  je  bud e moci prostřednictvím  dluhopisů  umístit  ve  vlastní  frmě
  • na  tuto  operaci  se  nevydá  d  haléře  ze  všech  svých osobních  rezerv  a  na bankovních  kontech  má  hlubokou  NULU!

Jsem  si zároveň  vědom i  toho,  že  moje  vývody  jsou  maximálně  nedokonalé a  jen ve  velmi  hrubé  formě.  Například v  tomto  článku  nerespektuji  rozložení  Babišova  osobního cash flow  v  čase, na které  třeba  v  už  nalinkovaném  článku z  Echa24.cz  poukazuje  Petr  Holub, když  například   konstatuje:

…Zbývá objasnit, kde Babiš získal 170 milionů na vstupní investici. Ze zdaněných příjmů to být nemohlo, protože v období 1996-2007 dosáhly celkem 42 milionů, a o nezdaněných Babiš auditory neinformoval….

Ten  problém  s  rozložením  Babišových  investic  v  Profrostu a  čase  je  zřejmý a  velký, zejména  když  přihlédneme k  tomu  jak  bylo navyšováno  základní  jmění  Agrofertu , jak je  zachyceno v  Obchodním rejstříku

 

Nechávám na  každém  z  vás , aby si udělal  sám obrázek o  tom, zda  Babišův  tzv. audit  něco  vysvětlil  nebo  dostal  ministra  financí do ještě  většího  maléru.

 

Nakonec  si  dovolím přidat síťovou  vizualizaci  skupiny  Agrofert  a všech  osob , které s  ní  mají co  do činění, jak ji prezentuje  server  Penize.cz

To proto,  aby každý  konečně  pochopil, co je  Agrofert a  co všechno ovládá  jeho  majitel v  tomto  státě:

A uvědomil si  co v  tomto případě znamená propojení  s  mocí zákonodárnou a výkonnou!

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.