ČSSD v Brně právě zavádí model, který ji (a také ČR) přivede ke krachu


napsal Gerd

Mám na mysli konkrétné bod programu ČSSD, kdy se rozhodla více zdanit mzdy. ČSSD bohužel opět ukázala, že její ekonomičtí experti nejsou po odborné stránce dostatečně na výši. Jinak by jim totiž kdokoliv mohl velmi lehce zjistit, že model navržený ČSSD nepovede k ekonomické prosperitě, ale povede opačným směrem.

Ponechme stranou argumenty o tom, zda je zvýšení daní pro více vydělávající oprávněné či nikoliv. Podívejme se na jiné skutečnosti srovnání ČR v mezinárodním měřítku.

Skutečností zůstává, že ČR má osmé nejvyšší zdanění práce ze zemí OECD. V ČR to znamená 42,7% celkového zdanění průměrného bezdětného zaměstnance. Průměr OECD je 35,9%. OECD ve svém výpočtu zcela správně vynechává TopolánekKalouskův vynález superhrubé mzdy a do celkového zdanění uvádí i odvody na sociálním a zdravotním pojištění placené zaměstnavatelem. Podle některých názorů jsou příliš vysoké odvody zaměstnavatelů důvodem, proč není na vyšší mzdy zaměstnanců.https://zpravy.ak tualne.cz/ekonomika/proc-mzdy-v-cesku-nerostou-vic-stat-si-bere-nadprumerne-moc/r~a4181b607f0211e5b3730025900fea04/

Pokud by zaměstnanec do svého platu zahrnul všechny peníze, které mu stát odebírá na dani z příjmů, zdravotním a sociálním pojištění, byla by jeho výplata o 74,5% vyšší než dnes.

Je zajímavé, že ČSSD dosud neřekla, zda bude progresivní zdanění odvíjet od hrubé nebo superhrubé mzdy, což je dost podstatný rozdíl. Pokud byla průměrná hrubá mzda ve 2015 ve výši 26 287 Kč, jakékoliv zvýšení mzdy už atakuje hranici 40 000 Kč superhrubé mzdy. A od 40 000 Kč už chce ČSSD zavádět daňovou progresi. Myslela superhrubou nebo hrubou mzdu? O čisté mzdě asi neuvažovala.

 

Příklad daňové kvóty v ČR ve druhém čtvrtletí 2015 (bezdětný zaměstnanec):

 

Sloupec Položka Částka
A Průměrná hrubá mzda za druhé čtvrtletí 2015 26 287 Kč
B Zdravotní pojištění placené firmou (9 % z A) 2 365,8 Kč
C Sociální pojištění placené firmou (25 % z A) 6 571,8 Kč
D Celkové odvody, které firma zaplatí (B + C) 8 937,6 Kč
E Superhrubá mzda (A + D) 35 224,6 Kč
F Daň z příjmů fyzických osob (15 % z E) 5 283,7 Kč
G Sleva na poplatníka -2 070 Kč
H Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z A) 1 182,9 Kč
I Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % z A) 1 708,7 Kč
J Celkové srážky z hrubé mzdy (F + G + H + I) 6 105,3 Kč
K Čistá mzda (A – J) 20 181,7 Kč
L Celkové zdanění práce (D + J) 15 042,8 Kč
M Daňová kvóta (Kolik % z E zaměstnanec nedostane) 42,7 %

Zdroj: Výpočet Aktuálně.cz. Superhrubou mzdu by si zaměstnanec vydělal, kdyby mu firma přidala peníze, které za něj musí platit státu.

 

Ale jak si delegáti ČSSD na sjezdu pochvalně přednesli:

 

„Klíčovým nástrojem politiky ČSSD je progresivní daň z příjmů fyzických osob a majetkové daně. Progresivní zdanění je osvědčenou metodou pomáhající hospodářství jak z makroekonomického, tak ze sociálního hlediska,“ píše se v dokumentu ČSSD na volebním sjezdu v Brně https://www.novinky.cz/domaci/431820-cssd-si-schvalila-dlouhodoby-program-vadi-ji-ze-jsou-v-cesku-nizke-dane.html.

 

Je konečně čas si srovnat, jak je na tom ČR se zdaněním práce v Evropě:

 

Deset zemí OECD s největším daňovým zatížením práce:

Země Daňová kvóta
1. Belgie 55,6 %
2. Rakousko 49,4 %
3. Německo 49,3 %
4. Maďarsko 49 %
5. Francie 48,4 %
6. Itálie 48,2 %
7. Finsko 43,9 %
8. Česko 42,7 %
9. – 10. Slovinsko 42,5 %
9. – 10. Švédsko 42,5 %

Zdroj: OECD

 

ČR je osmá  co se týká zatížení! A je dost podobné jako v sociálně bohatém Švédsku. Jenže jestliže máme stejně jako Švédsko podobnou míru zdanění práce, proč se nemáme podobně jako Švédové? Příčiny jsou tři: odlišný kurz (kupní síla) švédské a české koruny, úroveň zdanění korporací a korupce.

I když máme velmi podobné zdanění práce, úroveň zdanění korporací je v ČR podstatně nižší, zato máme mnohem větší úroveň korupce.

 

Takové Polsko má úroveň zdanění práce 35,6%, což je na průměru OECD 35,9% http://www.finance.cz/zpravy/finance/470006-danove-zatizeni-mezd-je-v-cr-osme-nejvyssi-ze-zemi-oecd/. Není náhodou, že Polsko ekonomicky roste rychleji (a Slovensko je na tom obdobně jako Polsko) oproti ČR. Smutný výsledek vlád ČSSD, ODS a KDU-ČSL, zejména však Miroslava Kalouska, který byl hlavním zdrojem současných ekonomických problémů ČR.

 

Přiznejme si krutou pravdu. Sociálně ekonomický model uplatněný v ČR je od roku 1990 v útlumu a přestává fungovat. Sociální stát se stává další významnou příčinou nízké porodnosti pracujících rodin ČR.

Hlavní příčinou je práce vládních ekonomů a současná daňová politika, z ní vyplývající finanční a v důsledku toho sociální likvidace pracujících rodičů s dětmi. Už kolem roku 2004 bylo známo, že zdanění pracujících rodičů s dětmi roste oproti bezdětným neúměrně. Důsledkem je stále menší a menší podíl nově narozených dětí, na který EU nalezla lék v přílivu nových občanů vysokoškolsky vzdělaných, jaderných inženýrů, lékařů a fyziků z muslimských zemí. Hloupost takového modelu je zřejmá a je jisté, že současná migrační vlna bude hlavním důvodem ekonomického krachu EU, který je už dnes jen obtížně odvratitelný.

Vládní ekonomy nezajímá částka, kterou si pracující rodiče ve skutečnosti svou prací vydělají. Je zajímá jen částka, kterou se rozhodli ponechat pracujícím rodičům bez ohledu na výchovu dětí.

Daňový systém v ČR je příčinou chronického nedostatku peněz v ekonomicky aktivních rodinách. Dále současný daňový systém přímo omezuje investice do dobře vychovaných a vzdělaných dětí, které nemotivuje k nalezení práce. Dále dělá z lidí na sociálních dávkách nesvéprávná individua, která jen čekají na almužnu od státu a volí strany, které jim almužny dají.

Diktát státu začíná přesahovat úroveň diktátu státu za dob vlády KSČ. Tehdy docházelo k jinému druhu diktátu, ale pořád jde o diktát.

Dokonce i průměrný plat před zdaněním umožňuje bezproblémovou výchovu až tří dětí v rodině pracujících zaměstnanců, po započtení všech odvodů, daní, plateb pojištění a jiných dávek, jak jsou daně placené zaměstnancem nebo zaměstnavatelem státu nazývány. http://slideplayer.cz/slide/2628016

Je jasné, že současný daňový systém v ČR je špatně nastaven a silně znevýhodňuje rodiny s dětmi. Další zdanění některých skupin obyvatelstva jen povede k dalšímu propadu porodnosti a dalšímu selhávání společnosti.

Řešením by bylo kompletní přepracování stávajícího daňového systému ČR, odbourání všech zcela nesmyslných administrativních ustanovení o hrubé a superhrubé mzdě, a jeho nahrazení slevou na dani pracujících rodičů za každé vyživované dítě. Místo přídavků na děti dát daňovou slevu časově přenositelnou do dalších období, pokud by nebyla vyčerpána.

Daňový výnos ze zdanění mizející střední třídy nahradit výnosem jiným. Postačí, aby vláda pracovala na ekonomickém rozvoji ČR, kdy nárůst průměrných platů sám o sobě přinese dostatečný výnos z daní příjmů všech zaměstnanců. Sektorovou daň na přirozené lokální monopoly typu předražených bankovních poplatků, telefonních hovorů operátorů (ti nabízejí úřadům slevu až 98% oproti ostatním uživatelům), vodáren, atd. po přijetí smlouvy CETA už nikdo nikdy nezavede, nebude to kvůli mezinárodní smlouvě CETA možné ;. A i kdyby se někdo odhodlal takový systém  sektorových daní někdy v budoucnosti zavést, mezinárodní arbitrážní komise by jej zrušila.

ČSSD  pracuje ke své volební porážce. Sázka na závist se jí nepovede, cílí totiž na voličskou skupinu, která má daleko blíže ke KSČ nebo k Andreji Babišovi.

Slibům ČSSD vůbec nevěřím, na jejich prosazení měli dostatek času. Otevření tématu církevních restitucí, což byl hlavní důvod výhry ČSSD, vedení ČSSD taktně zamlčelo. V každém případě se ve věci  prověření oprávněných církevních restitucí nestalo vůbec nic. Náhrada za majetek, který nemůže být církvím vydán, je 59 miliard Kč po dobu 30 let.

Volby do Poslanecké sněmovny jsou naplánovány na 20. – 21. října 2017. K volbám jděte a zvolte podle svých zájmů.

A když už jsme u zájmů, všimli jste si v prohlášení z brněnského sjezdu, že ČSSD chce zvednout majetkové daně? Máte chatu nebo chalupu, byt, rodinný dům nebo jste zdědili v restituci zemědělskou půdu? Podle plánu ČSSD budeme platit vyšší majetkovou daň. Počítejme s tím jako s dalším krokem ČSSD v případě, že vyhraje volby.

Nestačí, že pracující dávali podstatnou část svého výdělku státu. Ze zbylé částky po zdanění si koupili stavební materiál dále zdaněný DPH. Potom zaplatili všemožné poplatky kdejakému státnímu úřadu za stavební povolení. Nyní ročně platíme daň z nemovitosti. A tu nám ČSSD razantně zvedne, pokud vyhraje.

Na daň z nemovitosti vyzrál jediný člověk, Chuck Norris, když si sám postavil srub, ve kterém se narodil. Nenašel se ještě žádný úředník ministerstva financí, který by mu výměr daně z nemovitosti osobně doručil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.