Pochybnosti, na které by ohledně auditu Andreje Babiše měla odpovědět nejen daňová správa


Pondělní  noční Koaliční rada byla  nejspíše  velmi dramatická. Do sporu se dostalo ANO se sociální demokracií. Tedy konkrétně  Sobtoka  s Babišem.  Babiš  s Faltýnkem se  marně  snažili zabránit tomu, aby  se  do  agendy  koaličních  špiček  znovu dostala  i  otázka, respektive  otázky  kolem Babišových  korunových  dluhopisů.

Ta přitom  vzbudila  už  velkou  přestřelku ve  sněmovně,  kde 8. března  poslanci  Rozpočtového výboru  většinově  došli  k názoru, že

existuje důvodné podezření, že při vydání korunových dluhopisů mohlo docházet ke zneužití zákona, odhlasovali poslanci rozpočtového výboru. Finanční správa by podle nich měla prověřit, zda při nákupu dluhopisů Agrofertu šéfem ANO Andrejem Babišem nešlo ve skutečnosti o skryté vyplácení dividend.

Zdroj:

A  dnes  snad  má  kauza být  zařazena  jako speciální  bod  na jednání  sněmovny! Dost  důvodů, abych se tomuto  tématu  věnoval dál. A  věřte,  že  si přečtete něco, co nikde jinde nenajdete.

Kosa v neděli  svým  rozborem reagovala  na  celou  kauzu   článkem

Babišův audit

kde  jsem proti  auditem osvědčeným  konečným příjmem  Andreje  Babiše  v  letech  1996 -2015 postavil jeho prokazatelné  výdaje a  na nich  dokázal, že prostě  existuje  nerovnováha a  že  auditory  potvrzené příjmy  současnému ministru  financí  stačit  nemohly. A  to  jsem pracoval  jen s  těmi  Babišovými  investicemi,  které  jsou  známé  z  veřejných zdrojů a byly prokazatelně  provedeny  v hotovosti. A  poukazoval jsem na  to,  že  při detailním zkoumání a  zejména  práci s  Babišovým  konkrétním  cash flow  v  reálném   čase,  asi by  došlo  na ještě  zajímavější   disproporce, ale  že nemám  kapacity  ani prostředky  jít za věcí  do detailu.

Což  by  samozřejmě  měli  udělat  ti, kteří  sami sebe  označují za  tzv. investigativní  novináře  nebo  profesionální  analytiky. A přirozeně  – zejména  daňová  správa. Která ovšem  podléhá přímo  Andreji Babišovi….  Přiznávám, že  jsem  i  poněkud  sebestředně  a  zjevně  totálně  naivně  očekával, že  se mého přístupu  chytne  někdo, kdo má  daleko větší možnosti  než jeden postarší  bloger  ze  statutárního  městysu. Leč  nestalo se. Takže  si musím pomoci  sám. A proto přicházím dnes  s  tímto  článkem.

Na internetu  se  objevily  obě  auditní  zprávy, jak  je  vypracovaly renomované  auditorské  firmy,  které  si  Andrej  Babiš  pro tuto  příležitost  najal. Jsou  k  vidění zde

Zdroj

a  zde  Zdroj

Zájemci  si  je na  uvedených  lincích  mají možnost  přečíst v plném rozsahu. A  zejména  pro ty,  co  mají  co  do  činění   profesně s  auditními  výstupy, je  to nepochybně  netradiční  čtení.  Myslím, že  na  auditní  výstup   v  této  formě ještě  nikdy nenarazili a  velmi by mne zajímalo, co  by  takovému  auditu  řekla  například  kterákoli  banka, kdyby  jí něco podobného předložil žadatel o  úvěr, zejména  velký  a následně  například  dohledová  kontrola  z ČNB, kdyby  ho snad, na  základě  takovýchto dokumentů pověřila. Ale  to  jiný příběh, který  dnes  nehodlám sledovat.  Mám v  úmyslu se  zabývat vždy  závěrečnou přílohou, která  je v  obou  auditních  výstupech  stejná a jež popisuje  to, kolik  Andrej  Babiš  v uvedeném časovém  rozmezí  vydělal  hrubého a  po zaplacení  daní  čistého, což  bylo  smyslem, proč  onen  audit nechal vypracovat. Aby  se  prokázalo,  že  na  tu  emisi  dluhopisů  Agrofertu  přeci  jenom  měl.

Takže  zde jsou  dva stejné  screenshoty. Protože  jsou  dva  auditorské nálezy a oba potvrdily  totéž.

Vedle, na  screenshotech uvedených zdanitelných a  zdaněných  příjmů, měl  současný  ministr  financí ještě  následující  nezdanitelné  příjmy, které  auditoři rovněž potvrdili:

  1. Vybrané osvobozené příjmy
  1. V roce 2009 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 100 ks akcií ve slovenské společnosti AFEED, a.s. v úhrnné výši 6 242 000 EUR, a to na základě Smlouvy o koupi akcií ze dne 13.7.2009. Kupní cena byla stanovena v částce ocenění akcií podle znaleckého posudku. Příjem přepočtený na české koruny kurzem ČNB ke dni 20.7.2009 v hodnotě 25,84 činí 161 293 280 KČ.
  2. V roce 2010 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 16 ks akcii ve společnosti PROFROST a.s. v úhrnné výši 527 468 800 Kč, a to na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 11.5.2010. Kupní cena byla stanovena v částce ocenění akcií podle znaleckého posudku.
  3. V roce 2011 mi plynul osvobozený příjem z prodeje 20 ks akcií ve společnosti AFEED CZ, a.s. v úhrnné výši 59 000 000 Kč, a to na základě Smlouvy o úplatném prodeji cenných papírů ze dne 2.5.2011. Kupní cena byla stanovena v Částce ocenění akcií podle znaleckého posudku.
  4. Celkový součet výše uvedených příjmů je 747 762 080 Kč.

 

  1. Úroky z dluhopisu
  1. V roce 2014 jsem obdržel úrokové příjmy z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s.v úhrnné výši 76 179 758,09 Kč
  2. V roce 2015 jsem obdržel úrokové příjmy z dluhopisů vydaných společností AGROFERT, a.s.v úhrnné výši 90 171 424,76 Kč.

Tolik  závěry  auditu.  Já nyní, pro  účely  tohoto  článku zkrátím  časové  období,které  Andrej  Babiš  předložil  svým  auditorům  ke  kontrole pouze na  roky  1996 -2008.  A konstatuji

PRVNÍ ZÁVĚR
v  období  mezi roky  1996 až  2008 včetně auditoři  nepotvrdili  ŽÁDNÝ  PŘÍJEM nepodléhající  dani z příjmu  fyzických osob. Tedy  beru nezdanitelné  příjmy  Andreje  Babiše  v  tomto  časovém rámci za  rovné NULE!

ZÁVĚR DRUHÝ

Součet  příjmů Andreje  Babiše, podléhajících daňové povinnosti a odvodům, po jejich  řádném  zaplacení, čisté  výše  59 848 730Kč   Kč.

Viz následující  screenshot:

ZÁVĚR TŘETÍ

Podle obchodního rejstříku Andrej Babiš,  mezi  roky 1996-2008, PROKAZATELNĚ  učinil  v  hotovosti / s možností započtení tyto  kapitálové  investice:

Agrofert

Vedle toho sv  Obchodním rejstříku, ohledně  navyšování  kapitálu Agrofertu  si výslovně  můžeme  přečíst toto:

a následně  toto

Andrej Babiš  vždycky  tvrdil,  že byla  je  jediným a výhradním vlastníkem  Agrofertu. Není tedy pochyb o  tom, že on je  oním jediným  stávajícím akcionářem, který výhradně , ve všech případech upisoval  původní a nové akcie.

Celkem za  628 000 000Kč. V hotovosti!!!!!

ZÁVĚR  ČTVRTÝ

Andrej  Babiš  mezi  roky  1996-2008 měl úctyhodný, ba  záviděníhodný   čistý  příjem necelých  60 000 000Kč. Jeho známé investice, jen do Agrofertu,  dosáhly  ovšem  ve  stejném časovém horizontu 628 000 000 Kč.

Tedy 10,5 násobku  toho  co vydělal!!!

Nechápu,  že si toho doposud nikdo z těch, co Andreje  Babiše  lustrovali na  všechno možné -NEVŠIML. A  současně  konstatuji,  že  řešit  dnes  upsání  1,5 miliardy korunových  dluhopisů, ve  vztahu  k jeho možným  příjmům,  mi přijde,   k  výše uvedenému, v  tomto článku  jako naprostá a nezajímavá  banalita.Protože  doložitelné  příjmy ani náhodou  nemohly  pokrýt jeho  hotovostní kapitálové  vklady.

Existují a troufám si  říci  – hypoteticky,  nejméně  dvě  vysvětlení,  která lze  použít.

A – půjčka.  Zkrátka  Andreji  Babišovi  někdo opravdu  hodně půjčil.

B-ohledně  každé  tranše  navyšování  základního jmění  -s  výjimkou  první  základní se uvádí  následující možnost

Přirozeně,  že  existuje  i kombinace obou možností. Už  proto,  že  původní  kapitál  ve  výši 390 000 000 Kč a  nejspíš  i první  zvýšení  základního jmění  o dalších  38 000 000 Kč  bylo provedeno v hotovosti.

Zkusím  na hrubo  rozebrat  obě  možnosti:

Půjčka

Dost dobře  si neumím představit  půjčku  na zakládanou  firmu, resp. na  její  základní jmění  ve  výši nějakých  350 milionů  korun.  U  bank, to  bez  neprůstřelného  ručení  –  zejména  v roce 2000,  kdy byl  český  bankovní  sektor  ještě  v  doznivající  skoro bankrotové  krizi bylo  sotva  možné a  bankovní půjčka  ze zahraničí?  Jak  říkám,  jen s  naprosto  neprůstřelným  ručením.  Hotovostí,  bankovní  garancí, či ručením nějakého mimořádně  bonitního  subjektu  typu  velké zahraniční korporace,  zástava blue  chips  cenných  papírů, ovšem to jen s  vysokým koeficientem  přezajištění – tipnu si  – tak v  protihodnotě kolem  500 000 000 Kč…

Započtení  peněžité pohledávky

V jednoduché  češtině  by  to  znamenalo,  že  Andrej Babiš  držel proti své  vlastní  firmě pohledávku. Obyčejně  to  bývá  osobní půjčka  do  své  firmy.  Nebo  pohledávka  třetí  osoby,  kterou se  upisovateli povedlo koupit,  obyčejně  se  zajímavým diskontem.  A tuto  pak  počítat proti upisovanému  kapitálu v nominálu.

Půjčka  Andreje  Babiše  v  započitatelné  výši  navýšení  kapitálu?  Z  čeho ? A  koupě  pohledávek  vůči  Agrofertu od  třetí osoby s  velkým  diskontem? Proč  by  to někdo dělal? A  znovu, za co  by  ji  jediný  akcionář  byl pořídil?

Točíme  se v kruhu!

Jakkoli obě  možnosti pokládám  za  nereálné,  nemohu  je  stoprocentně  vyloučit.  V  každém případě by  však  finanční  správu mělo  zajímat,  jak konkrétně  navyšování  základního jmění v  Agrofertu  bylo provedeno. Kvůli  daňovým přiznáním  Andreje  Babiše. Zveřejnit se je  rozhodl on. A  řeč  čísel  – viz  výše, tedy  nepoměr  příjmů a vydání je  fatální a  vzhledem k tomu,  že  jde o ministra  financí a  nejspíš  i budoucího premiera  je potřeba  podobně  nejasné  věci  osvětlit tak, aby  nevznikly  do budoucna  naprosto  žádné pochybnosti  o  Babišových  finančních poměrech. Připomeňme,  že  jiný  předseda  vlády  kdysi  padl proto,  že  neuměl vysvětlit bagatelní   dva  miliony  od  strýce  Vika.Dva miliony….

Nekonání , mlžení  a    podobné  krasocviky  by  v případě Andreje  Babiše jasně  řekly,  že  od  Grossových  dob, co  do  možné  korupce  a jejího šetření, přes všechny  řeči a  proklamace,  jsme  se posunuli  opravdu na  úroveň těch  nejbanánovějších ze všech banánových  republik,   respektive  od  stavu,  kdy  odstupuje  premier,  který neuměl dostatečně  vysvětlit  dva miliony  a bude instalován dnes jiný,  který  nemusí  objasnit sumu  300 x větší… Pokud  by  to takhle  mělo  být,  pak jsme těžce za   Ukrajinou.

Prostě  Andrej  Babiš  spustil sám a dobrovolně  něco, co  vygenerovalo  nesrovnatelně  větší  otazníky  než  jsou ty,  kvůli kterým  si ten  audit  objednal.

Ta  disproporce  v  příjmech  a kapitálových  výdajích  mezi  roky  1996-2008 je  natolik  obrovská,  že  by  to mělo  zajímat  kde koho.  O finanční  správě  jsem  už  hovořil. Samozřejmě  že  i politickou  scénu a  novináře. Opravdu – nechápu, že  si  toho, o čem je  tento článek, nikdo nepovšiml. Ale nejen  je.  Myslím, že  činnost  by  měly  vyvinout  i speciální služby. Pro případ,  že  by  se  ukázalo,  že  ministr  financí  navyšoval  základní  jmění v  Agrofertu  s pomocí  půjček  nebo/a  se započtením pohledávek,  které  by koupil od  třetí  osoby  s výrazným  diskontem.

Půjčku v  tom rozsahu, kterou by  byla  potřeba k   upsání  základního jmění  Agrofertu,  aby  byl  vykryt  gap  příjmů  jeho  majitele,  je  potřeba prozkoumat. Pokud  ji  poskytla  banka  nebo konsorcium  bank,  je nutné  prověřit  ručení a zejména  možné  ručitele. Jestliže  by mělo  jít  o  úvěr  od  soukromé  osoby/osob, firmy /skupiny  firem je nutné  zjistit, kdo a  za  jakých podmínek a zejména PROČ ji v  daném  rozměru  Babišovi  dal/ dali/daly. V případě masivní  nebankovní  půjčky, či  soukromého ručení  za  bankovní úvěr, by  totiž Andrej Babiš  mohl  být  snadno  vydiratelný!!!!  Tohle je potřeba  si  říci otevřeně  a nejen  to!  Je potřeba  zjistit, do  jaké míry  současný ministr  financí a budoucí premier, má  vůbec  možnost  svobodně  a nezávisle konat.  Nejde o hon na  čarodějnice.  Ale  o  naprosto zásadní  zájem této  země!

Proto je potřeba  trvat  na naprosto  vodotěsném objasnění  všeho, co souvisí s Agrofertem, jeho  historií  a minulostí. A pro mne  dnes  ona  půldruhá miliardy  v  korunových  dluhopisech začíná  být  podružná banalita.

 

 

 

 

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.