Má zaplatit 22 milionů Babiš nebo my všichni?


Andrej Babiš má v posledních dnech smůlu. Neustále se kolem něj cosi mele. Afera ohledně dluhopisů a Babišových příjmů ani náhodou neskončila a podle mne hned tak ani skončit nemůže. Přirozeně, že Babiš se vydává za oběť svých politických konkurentů, protože všeci, jak známo, kradnů, len on … no doplňte si sami, podle svého, čo len on.

Radost mu určitě udělal poslední žebříček nejbohatších lid světa podle časopisu Forbes, kde si značně polepšil a z osmé stovky se posunul na 564. pozici, s majetkem o hodnotě 85 miliard korun. Zcela evidentně Babišovo dosavadní paralelní působení na ministerstvu financí a ve vládě vůbec a jako majitele a nejvyššího manažera Agrofertu, jeho osobním financím značně prospělo.Když dokázal, od data voleb v roce 2013, zvýšit hodnot svého majetku z necelých 40 miliard Kč /zdroj / na více než dvojnásobek. Za tři  roky  neuvěřitelný  posun. Jistě  jde jen o souhru náhod  nebo  má  Forbes  špatné  údaje…. Zajímalo by mne, co si o  tom myslí  Babišovi  voliči….

Ale tahle radost může být velmi dočasná, do chvilky, než si tohoto, krajně neobvyklého majetkového nárůstu všimnou opět političtí oponenti a mediální svět. Což se stát musí. Pak jistě budou padat nepříjemné dotazy. A ty Babiš nemá vůbec, ale vůbec rád – sorry jako…. Však to znáte autenticky.

Konec konců, názorně to předvedl ve čtvrtek v parlamentu, kdy měl informovat poslance, konkrétně členy parlamentního kontrolního výboru a vysvětlit vznik státního podniku pro EET a informovat o aktuálních číslech vyplývajících z evidence. Protože poslanci a nejen oni mají zásadní problém s obrovským rozdílem mezi daty, které o EET uveřejňuje Babišovo ministerstvo financí, tvrdící, že právě díky EET byl nárůst obratu u podnikatelů podlehajících první vlně evidence v prosinci 100% , zatímco Český statistický úřad tvrdí, že dle jeho dat je to jen 8%. Gap ve výši 92% je opravdu dostatečně znepokojující, aby měl ministr financí co na kontrolním výboru sněmovny vysvětlovat. Protože evidentně někdo – buď finance nebo staťák, svou práci trapně neumí a svým neuměttelstvím / záměrně se rozhodně vyhýbám připuštění termínu lež/ ohrožuje to nejzákladnější ekonomické plánování státu.

Hláška, kterou Babišův úřad vysvětloval ten neuvěřitelný rozpor v údajích oproti statisttikům byl až bizarně směšný – prý je způsoben rozdílnou metodikou ( zdroj ).

Chápu poslance, že se chtěli ptát a dozvědět. Zejména když a nyní si dovolím přímo citovat šéfa kontrolního výboru sněmovny, poslance za KSČM Koníčka

…„Je s vámi strašně těžká domluva, když dokumenty z vás lezou jako z chlupaté deky. Když neřekneme název toho dokumentu, tak děláte, že takový dokument ani neexistuje,“ …

Zkrátka, že zákonodárci z Babišova ouřadu horko těžko dostávají požadované materiály. Takže si předvolali Babiše i jemu podřízeného šéfa Celní správy, která má výběr EET na starosti.

A podle informací Práva se dočkali od těch dvou pánů tohoto:

Máme i jinou práci než jen dokola odepisovat a odpovídat na stejné dotazy. Je to účelově zaujaté chování vůči mé osobě,“ prohlásil podle Práva vicepremiér.

Koníčkovy dotazy na EET podle listu rozčílily i šéfa Generálního finančního ředitelství Martina Janečka, který těžko hledal slova, jak by jednání nazval.

Buzerace, tak je to,“ pomohl mu Babiš.

Takže dotazy poslanců z toho asi nejdůležitějšího výboru, který sněmovna má, jsou buzerací! A to šlo o pracovní agendu ministerstva. Zkuste si představit, co se asi tak bude dít, když by sněmovna začala osobně šetřit Babiše… Máte na to dost fantazie? Ale pojďme k dnešnímu hlavnímu tématu tohoto článku.

Několik čtenářů mi už napsalo, že jsem Babišem posedlý a vůči němu nekritický. Naposled  takový mailík dorazil ve středu ráno od nicku Fred E… V době, kdy už bylo obecně známo, že Česká republika obdržela od Evropské unie štráf ve výši 22 milionů korun za to, že pochybně a s rizikem manipulací rozdělovala v letech 2014-15zemědělské dotace. A rizikové byly především  ty pro Babišův Agrofert, ve výši cca 1,5 miliardy Kč. Riziko spočívalo podle EU ve faktu, že Jaroslav Faltýnek, takto dvojka v Babišově ANO a nejspíš i Agrofertu, kde v inkriminovaném časovém úseku působil jako člen představenstva firmy, byl zároveň členem dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF, který o dotacích rozhoduje a přiděluje je. Což EU klasifikovala jako jasný střet zájmů a ČR potrestala pokutou. Mimochodem – mimořádně mírnou, uvědomíme li si, že také hrozilo, že stát bude muset vrátit celou spornou částku….

EU není, z mnoha důvodů, v naší zemi právě populární. Nicméně bylo by naprosto tragické, kdybychom podlehli optice typu – cokoli říká EU, od ďábla jest a je to tudíž špatně!

Kdyby nikdy jindy, tak v tomto případě určitě. Nikoli proto, že jde o Babiše a toho vlk považuje za absolutní zlo v české politice. Protože on v tom totiž Faltýnek, v tomto konkrétním případě, vůbec není sám. Brusel měl problém i s dalšími dvěma členy dozorčí rady lidovcem Petrem Kudelou, který co by podnikatel v zemědělství inkasoval 190 tisíc korun nárokových přímých plateb za obdělávanou půdu a sociálním demokratem Ladislavem Velebným, takto zastupitelem obce Dolní Moravice, na jejíž rozvoj schválil 333 tisíce. Z hlediska Bruselu jde o problém zásadní a systémový. A měří velkým i  malým stejným  metrem.

Samozřejmě, že ANO a zejména Faltýnek na to reagovali svou klasickou mediální strategií

  • my nic, my muzikanti

  • oni nám házejí klacky pod nohy

  • nerozumí České republice

  • ničeho jsem se nedopustil, protože dozorčí rada fondu vlastně nic nerozhoduje a je to jen takový, více méně folklorní spolek, co schvaluje účetní uzávěrku

  • a vůbec – všechno bylo podle zákona!

A drtivá většina medií to po nich opakuje a tzv. novináři, při interview s Faltýnkem všechno tohle baští i s navijákem, aniž vy si dali sebemenší práci s tím, seznámit se v detailu s tím CO EU konkrétně ČR v dané kauze vytýká a PROČ jí to vytýká!

Když byl připravován tento článek, byla z mé strany docela velká snaha dohledat nějaké konkrétní údaje z důvodové zprávy Unie k danému případu. Nejen proto, že nebyl k dispozici dostatek času a dostatečné technické možnosti, ale proto, že je prostě všude jen spousta babišovsko faltýnkovské vaty. Zejména na velkých serverech. Až konečně jsem cosi podstatného nalezl na Echu24.cz

Babiš/Faltýnek a spol tvrdí, že pokuta je neoprávněná, že jeho nominace a následně i volba do dozorčí rady BYLA V POŘÁDKU, PROTOŽE BYLA PODLE ZÁKONA! A šmytec!

Ano, to je nepochybně pravda. Nicméně, že je něco podle zákona, vůbec neznamená, že to musí být také v pořádku a správně! Říkáte protimluv? Ale kdepak, jak v dalším doložím!

V onom nalinkovaném článku z Echa 24 je totiž k dispozici i klíčový důvod, proč EU k sankci přistoupila. Dovolím si citovat:

Rozhodující je odstavec, kde úředníci vysvětlují, proč se manažer Agrofertu do střetu zájmů dostal a proč to vadí. SZIF je platební agenturou rozdělující evropské dotace a Faltýnek jako člen její dozorčí rady měl dva protichůdné zájmy, jednak „profesní zájem jako člen dozorčí rady“, jednak „osobní zájem jakožto příjemce“. Tyto dva protichůdné zájmy mohly narušit jeho schopnost plnit veřejnou funkci.

Může být, že si právě říkáte – no a co jako? Mohl být ve střetu zájmu, ale není dokázáno , že byl. Proč tedy platit pokutu?

Protože moje babička by odpověděla jednoduchým příslovím – příležitost dělá zloděje! A přesně tohle, ovšem za 22 milionů, vzkázala Evropská unie do České republiky! Nic více , nic méně. Má na to právo – ona totiž ty peníze k nám poslala a STANOVILA SI PRO JEJICH ČERPÁNÍ SVOJE PRAVIDLA! Kdo platí, tomu hrají.A Brusel prostě nechce riskovat, že ti, kteří žádají o dotace nebudou ovlivňovat, v řídících funkcích rozdělujícího orgánu nižádným způsobem výběrové a rozhodovací procesy. A my máme jednoduchou volbu – tyto pravidla plně respektovat nebo nechtít evropské peníze! Je to triviální. A  Faltýnek byl  zvolen sice pdole  zákona, ale takového,c o je  příkrém rozpor  s Unií vyžadovanou praxí!

Ale přesto, že  jde o naprosto  jednoduchou logiku, pro české politiky, media a bohužel – podstatnou část voličů nesmírně těžko pochopitelné a dokonce neakceptovatelné!!!

Ne nejsem posedlý Andrejem Babišem. Vadí mi přesně ty samé věci jako Evropské unii. A dokonce i ve stejné kauze Totiž v tom, že má neomezený přístup k penězům.Nikoli těm unijním / což bere jako problém Brusel/, ale k českým veřejným /tedy mým a  vašim/. A je v permanentním střetu zájmů. Ať řeší v úřadě on nebo jeho ministři cokoli – vždycky se to nějak týká Agrofertu. A vždycky nutně Babiš a spol. Musí řešit základní problém – upřednostním lepší řešení pro stát nebo pro Agrofert?

Mimochodem, pokud  jsem  vás  dosud  o svém pohledu nepřesvědčil  – co takhle  kdybyste  nechali o  svých  rodinných  financích rozhodovat  například  šéfa  vaší  firmy  nebo variantně  ředitele  řetězce  Kaufland, Globus, Albert a Tesco?  To by  otiž byl stejný případ.

Je nanejvýš v zájmu celé země a nás všech postupovat stejně jako Brusel. Chránit svoje peníze. A nepřipouštět sebemenší střet zájmů. Nepřipustit už pokušení – prostě uplatnit princip prevence. Máme k tomu z minulosti dost dobrých důvodů. Už jsme mnohokrát a těžce naletěli. Nejprve těm, co tvrdili, že všechno vyřeší neviditelná ruka trhu a proto je třeba zhasnout a v dokonce i slibovali jistotu – třeba desetinásobku.. Takže jsme si nechali, doslova pod rukama a s naším vědomím požehnáním totálně rozkrást společný majetek. Následně jsme si naběhli na sliby o čistých rukách, které skončily opoziční smlouvou a generálním pardonem pro ty, co v předchozí periodě rozkrádali. A posunuli jsme se do etapy, kdy lze už jen zesoukromničit prostředky státního rozpočtu nebo unijních dotací, či všelijak vhodně upravovat zákony, aby šly tyto na ruku vyvoleným. A aby se tak nestávalo a nestalo, tak jsme si zvolili za ministra financí druhého největšího oligarchu v zemi. A hodláme z něj udělat dokonce premiera!!!! Opět  věříme, že  to někdo za  nás  v  našem zájmu  zařídí.  Také  váš  majetek  vzrostl mezi  roky  2013 a  2016  dvakrát?

Ano Unie leccos dělá špatně či hodně špatně. Ale tu lekci, kterou nám dává přes správu dotačních peněz bychom si, s pudem sebezáchovy, měli bleskově osvojit a uzákonit!!!

Faltýnek s Babišem mohou stokrát tvrdit, že vše bylo podle zákona s jeho volbou do dozorčí rady fondu. Unie říká – váš zákon je prostě špatný. A my vás trestáme za postup podle špatného zákona, který naprosto nevyhovuje podmínkám pro užívání našich peněz. A my jako stádo opakujeme Faltýnkovo – ale vždyť já jako člen dozorčí rady jsem o žádných konkrétních dotacích nerozhodoval…. Ačkoli každý, kdo se kdy seznámil se strukturou společností, kde je zřízeno představenstvo a dozorčí rada ví, že právě DR je ústředním orgánem takové společnosti! Protože kontroluje výkonný management i představenstvo! A stanovuje strategické cíle pro společnost. Často má pravomoc i odvolávat členy výkonného řízení i představenstva. Zkuste potom, jako pracovník v takové organizaci zamítnout nebo zpochybnit návrh, který předkládá firma odkud původně pochází člen dozorčí rady….Je to pravdu triviální. Triviální za 22 milionů. O které bude republika chudší. Přesto si myslím, že kdybychom se z téhle bruselské lekce dokázali poučit a prosadili jako občané stejná pravidla i pro práci s našimi vlastními penězi, což by nepochybně znamenalo poslat v příštích volbách Babiše a spol. do politického záhrobí, byly by naprosto špičkově investované peníze.

Jenže přesně tohle nehrozí. Republika se bude s Bruselem soudit a Babiš volby vyhraje. Komu není rady, tomu není pomoci! My, místo toho, abychom si zametli před vlastním prahem, budeme radši rozjímat nad bruselskými nařízeními o banánech a okurkách.

Jo a kdo že by měl těch 22 milionů zaplatit? Kdosi z poslanců přišel s nápadem že jako Faltýnek. On a Babiš to zavinili, tak ať si to také zacálují. Zní to líbivě. Na první pohled určitě. Babiše, jak už jsem napsal, považuji za absolutní zlo v politice. Nicméně jsem proti tomuto řešení. Ne proto, že je tak jako tak, neprůchodné a Babiš nic platit nebude. Ale z jednoduchého důvodu

-jednak v tom ten Faltýnek není sám, je tam i lidovec a socdemák

-ale hlavně, toho Faltýnka tam někdo musel zvolit. V parlamentě. A jen hlasy ANO šéfe na to stačit rozhodně nemohli

Takže jde o průšvih nikoli Babiše a Faltýnka. A jak už uvedeno výše – kdybychom si z té bruselské lekci uměli vzít to správné poučení, pak by to byli skvěle investované peníze. Jenže nevezmeme. Takže nastupuje varianta – za blbost se platí, milý Kobliho!

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.