Námluvy pijavic s břestanem a číhající tasemnice


Při komentování  sárských  voleb,  nebylo lze  se vyhnout  výčtu  důležitých  událostí  z poslední  doby, které  by  normálně  dříve byly okamžitě   razantně  okomentovány a  nyní, díky  mé  fobii  z  Kosy  zůstaly  jaksi nepovšimnuty. Zopakuji ta  nejdůležitější  nezvednutá  témata

-holandské  volby

-sjezd  ČSSD

-sjezd  lidovců

-konference  Gazdíků

trochu moc  velké  dluhy, řekl bych. Takže  se dnes pokusím  něco z  toho  umazat.  A  sice alespoň  ty  dva poslední  body.   Z jednoduchého  důvodu – nejsou  tak zatuchlé  jako  oranžový  sjezd nebo  hlasování   v oranžové  zemi. Ale  možná, že  se rozhodnu  dodatečně nějak  píchnout  příští  týden i  do nich. Nic  neslibuji, je  to  jen úvaha,  o které  sám nemám  jasno. Uvidíme. Ale  jak  už  uvedeno,  tématem tohoto  článku  bylo  jednání  lidovců a následně  Gazdíků  o  vzájemném  sňatku.

  Že  by  šlo  o svazek z lásky?  Tak to  ani náhodou! Takže  snad  z rozumu?  Při nutnosti překonat  práh  10-ti %?   Tak jak  tohle  náhle  vzplanutí  vášní  mezi  Gazdíky a  lidovci  nazvat?  Napadly  mne  různé  slogany,  ale  nejvýstižnější  mi  přišel ten  příměr  z  titulku –  námluvy  pijavic  z  břečťanem. A  to  do slova  a do písmene. A  o  tom bude tenhle  komentář.

Než  začnu  rozvádět  svůj popisek toho pozoruhodného  křížení  rostlinných a  živočišných  druhů,  ke  kterému  se neodhodlal  ani  bájný  Mičurin,  musím  poctivě konstatovat,  že  si nejsem  zcela jist  tím, zdali  dokáži  na  dané  téma  pohlížet  neutrálně. Netajím se svou  nesympatií  k  oběma  kandidátům na  manželství.  Nesympatií – nezaměňovat  prosím  s  antipatií!  Nesympatie pro mne  znamená, že  nejde o  definitivní zlomení  hole na  věčné  časy  nad  žádným  z  obou  subjektů,  jen  jejich  minulou  i  současnou  nepřijatelnost pro  občana  vlka, s otevřenou  budoucností. Antipatie  je  šlus  jednou pro vždy.   Nicméně, opravdu  poctivě  přiznávám, že  nemusím  být  úplně  objektivní,  jakkoli  se o  to v  dalším budu velmi snažit.

Asi není  od  věci konstatovat,  z čeho ona  nesympatie  k oběma  subjektům  pochází.

Společným  znakem mé současné  disgustace  z obou  je setrvalý názor,  že  obě  seskupení  dlouhodobě  podvádějí  svoje  voliče  a jednají proti jejich zájmům. Neříkám to na Kose zdaleka poprvé.  Lidovecká  i tzv. starostenská  voličská  základna  je  totiž  stejného původu a ražení  – jde především  o   voliče  z  menších  měst a venkovských obcí.  U Bělobrádků navíc  s  jednoznačně  silnou  křesťanskou, přesněji  – římsko katolickou orientací a  velmi  proměnnou  regionální  silou, u Gazdíků,  zejména  na Moravě, je  to více  méně  stejné, včetně  té  religiozity.  Rozdíl  je  jen v  Čechách. Zde bodují  na  ateistickém Liberecku  i u podobně  zaměřených, zejména  do  značné míry  náplavových  Středočechů.       Ovšem  troufnu  si predikovat, že  tzv. úspěch  Starostů  v  obou  regionech nebyl  dán ničím jiným, než  totálním  selháním  velkých stran,  které  v minulosti  na  Liberecku  i  ve  Středočeském  kraji  jasně  a dlouhodobě  dominovali – konkrétně  ODS  a  ČSSD.  Gazdík  sice předstírá,  že  voliče  táhnou  jména  jako  Půta  nebo Rakušan,  ale  ono je jinak  – jde o odpuzující  efekt  osob jako Kittner,  Rath,  Bendl a další.

Ale  zpět  k  voličské  základně obou  subjektů  – já  ji  vidím  jako totožnou. Na  Moravě  doslova  / zde  jsou  silní tam, kde je  ve  hře  i  silná  religionizita/, v   Čechách  sice méně,  nicméně      společným  jmenovatelem  jak  voliče  lidovců, tak  Gazdíků je, že  se jedná  zejména  o obyčejné, pracovité lidi, denně  bojující  o chleba  pro sebe  a  pro své  rodiny.

Kdybych je  měl charakterizovat  na  sociálně  ekonomicko  škále –  pak  jde o  nižší  střední třídu, s větší  rezonancí  v generačním  sektoru  40+.  Pro mne  jde  o přesně  tu  část  společnosti,  která nese na svých zádech  největší  zátěž a jíž  stát nejvíce bere  hákem  a usilovně  šmátrá  v jejich  kapsách. A lidovci a  gazdíci se toho  nakládání a  šmátrání  se, kdykoli se  dobrali  vládního  angažmá, usilovně  účastnili.  Stačí si  vzpomenout  na  „slavnou minulost“  účasti lidovců  v Klausových  vládách, na  jejich  doslova  destrukční působení  v závěru  práce Paroubkova kabinetu,  či  na  aktivní  spoluúčasti na  rabovací  jízdě  party  kolem  Mirka  Topolánka.  A  gazdíci?  Inu, nechce se mi věřit , že  byste  už  zapomněli na  jejich  bačování  v objetí s  Nečasem a Kalouskem!

Mohl  bych  předchozí  věty  rozvinout  do řady konkrétních  kauz, leč  necítím potřebu. Spoléhám na to, že  návštěvníci Kosy  mají  dostatečnou  vlastní  paměť  a  že  by  tedy šlo o  zbytečnou práci, protože  hlavní zářezy, na  kterých  se  tyhle  dva  spolky  mocichtivých podíleli, když právě  tvořily vládní  většinu   – tedy  Klausova  transformace  s  následným právním bezvědomím, bankrot  české  koruny,  pohřebné, porodné,  zvyšování  DPH, zmražení  důchodů,  zavedení poplatků u lékaře, exodus  lékařů,  okleštění práv  práv  pracujících  seškrtáním zákoníku práce, si rozhodně  všichni  pamatují. Nemluvě o církevních restitucích – jedněmi pokoutně prohlasovaných a  druhými následně  zabetonovaných To  nelze  zapomenout. Aspoň  tomu  chci věřit. Zkrátka  být  voličem  jedněch  nebo  druhých,  tahle  bilance  „úspěchů  nebo spoloúspěchů“  by  mne  v noci budila  ze  sna.  Marně  přemýšlím,  co  na  lidovecké  nebo starostenské  politice  vidí  jejich  voličský kmen pracujících  z nižší  střední  vrstvy,  bydlící  převážně  na venkově.  Kteří  se potýkají  se  stále  problematičtější  veřejnou  dopravo, mizící  zdravotní péčí,  dostupností  služeb, mizením pracovních míst, další si  doplňte  sami.  Protože  lidovci a  gazdíci , s  výjimkou  Zemanovy  vlády a úřednických  kabinetů . dohromady  byli  zastoupeni  v  každé  vládní většině,  co zde od  převratu  byla.

Možná  si právě  říkáte, proč / a které/ jsem  nazval pijavicemi  a  druhé / které/  břečťanem?  Jednoduchý  důvod – sympatizanti  lidovců  nechť  prominou,  ale kdybych  měl  jejich  oblíbenou stranu  charakterizovat,  pak  bohužel  mne  jiný  vhodnější příměr  nenapadá. Jako  popisek   jejich  polistopadového počínání. Ať to prostě berou jako Darwinovu teorii, že lidstvo pochází z opic. Čímž  se nehodlám, ani trochu  dotknout  jednotlivých  členů strany – mluvím o charakteristice  partaje  – bezobratlé, vždy  přizpůsobivé  a  vždy připravené  sát na  těle  hlavního  nositele moci.   Ale  umím  rozlišit  mezi  tváří strany  a jednotlivými  členy.  Vnímám naprosto  neuvěřitelnou  a pro mne   nikdy akceptovatelnou  figuru  ministra kultury  za  sudetoněmecký  landsmanschaft  Hermanna a další  podobné, ale i lidovecké  osobnosti,  ke  kterým mám  respekt, ačkoli  s mnoha  jejich  postoji  bytostně  nesouhlasím  – viz  například  místopředseda  sněmovny  Bartošek, paní Zuzana  Roithová  nebo  Petr  Pithart.  A znám  i pár  hodně pracovitých  členů  na komunální  úrovni.  Jenže  celkový obraz  strany  dělá  její  celostátní minulost a přítomnost  a   tady zkrátka  vidím pijavici. A mýtný  systém….. Jako dvojjedinou  charakteristiku.

Jestliže  je  určeno  , kdo a proč  je  pro vlka pijavicí,  je  zřejmé, koho mám  za  břečťan.  Takže  ještě  schází  vysvětlení proč. Proč  ne také  pijavka?  Jen  menší?  Ne  – Gazdík a spol.  by se  evidentně  rádi  ze  stádia  rostlinného  cizopasníka,  který  šplhá  vzhůru  po  oporách  jiných a druhých.  O  tom  žádná.  Ovšem  jejich  skore  „velkých“  rozhodovacích  funkcí  je  zatím  více než  hubené. Kalousek  je prostě  k  ničemu  důležitějšímu  nepustil. Principál  spolku  -snaživec  ze  Suché Lozy  to  dotáhl  na místopředsedu sněmovny a  jediný  ministerský  post za  tuhle  partičku  obsadila, pokud to  ještě   pamatujete,  v souvislosti  s  doslova  estrádními  tiskovými konferencemi na  ČT  družinářka z  Vizovic  jménem  Alena  Hanáková….    Ne  – pojmenování pijavice  se, zatím,  nehodí. Za to  břečťan, pro mne  p dokonale sedí.  Gazdík  se navinul  na občana  Schwarzenberga  a  pomáhal  tomuhle fíkovému  listu  svými  drobnými , ale  hustými lístky  zakrýt  nahotu  TOP  09, z které prostě  civěl  na  voliče ohanbí   Kalousek. A  když  Gazdíček  zjistil,  že  je  občan  Schwarzenberg  je  vlastně  už jen  chodící mumie a  další  existenci  nezajistí,  začal  hledat další  vhodnou  oporu, kolem  které by  se ovinul a přežil!  Takže proto  břešťan.

A my  nyní  budeme  svědky jejich  biologického  křížení. Řekl bych, že  jde o  vrchol genetického inženýrství, o to podivnější,  že  matka  církev  takovéhle experimenty proti  Nejvyššímu  řádu jednoznačně  zakazuje!

Chápu proč  na  tohle  spojenectví tlačí  Gazdíkův  spolek. Prostě  Kalousekpartaj, s  jasně  Kalouskem jako jediným reprezentantem, už  není zárukou  další  existence. Bŕečťan, jak  už  konstatováno, potřebuje  další  zeď  nebo kmen, po které  by  šplhal vzhůru.   Vedle  toho  ani  pokorný  služebníček  Gazdíček  nezapomenul příkoří,  kterého se mu  v  začátku  téhle  legislativní  periody  od  velkého  Míry  dostalo! B

Vzpomínáte,  jak  ho  Kalousek  briskně  vyexpedoval z pozice  předsedy  poslaneckého klubu , když  nebyl  zvolen  místopředsedou  sněmovny?  Tehdy, jsem na Kose  poznamenal, že  mu  ctižádostivý  Gazdík  tuhle  urážku a ponížení nezapomene. A  to i přesto, že  byl  posléze  tím  sněmovním  místopředsedo  on  sám a Kalouska si Starostové designovali do pozice speciálního místopředsedy svého hnutí. Tak byli dokonale tehdy servilní.    I tak k   tomu rozchodu  dojít  muselo. Vzhledem k opakovanému  debaklu  Kalouskových  podržtažků  v  senátních a  krajských  volbách.  Zkrátka – ambiciozní  panáček  ze  Suché Lozy  začal hledat  nové  slunce. To  chápu a  je mi  to jasné. A  lidovci, z mnoha  ohledů  byli  nejblíž na  ráně.

Ale  nechápu  tradičně  chytré  a tvrdě kalkulující    vykuky  z vedení  KDU -ČSL. Že  tohle  spojení a zejména  ve  formě  dvojkoalice  a tedy  nutnosti  přeskočit laťku ve  výši  10% , riskují.  Nejsem  sám, kdo se diví.  Ono to  vůbec  není  jednoznačně přijímané  ani  mezi  straníky.  Rozhodnutí, zda  se Gazdíkem spojit  či ne, bylo přijato v podstatě  nejtěsnější  většinou  – 35:31,  jestli  se správně pamatuji.  A  zejména  moravské  regiony  nejsou  zrovna  nakloněny  tomuhle  klonování. Proč  Bělobrádek, který  za  tímhle projektem  zřejmě  stojí,  ho prosadil?  Co  si od něj  slibuje?  Osobně  vidím  dva  důvody

1- posedla  ho panská   pýcha. Lidovcům  se  v posledních  volebních  kláních, počínajíc  parlamentními hlasováním  v  r.  2013  a konče  loňskými  krajskými a  senátními, dařilo.  A myslí si, že  jsou na  vzestupné  vlně.  Osobně  se domnívám, že   svoji pozici  hodně  přeceňují. Do sněmovny  se sice vrátili, ale  s nijak omračujícím  skore. A  krajská a  senátní  vota?  S   nízkou  účastí?  Bez Prahy,  která  výrazně  rozředí  jejich elektorát  svou  velkou  vahou?   On se prostě  zamiloval  do  své představy,  že  je schopen  zformulovat druhou politickou  sílu  v zemi. Tedy porazit  jednoho  z  dvojice  Babiš socdem. Jestli  Sobotka  a spol. něco  hodně  ještě  nezpackají  nebo na  ně  nebude vytaženo  hodně  velké kompro  /ani jedno se nedá  vůbec vyloučit/ a  totéž  Babiš,  tak  jde, dle mého názoru o megalomanský projekt.

2-  je mu jasné, že  jestli chce  zajistit  trvalé přežití  strany  ve vysoké politice  a  neriskovat v  každých parlamentních  volbách  pád  do politické  bezvýznamnosti,  musí  se nějak  významně posunout  od  deadline ve výši  5-ti %. Což jd e jedině spojením s někým. Nepochybně  by  ho  lákalo  spojení   s původními členy  strany,  kteří  kdysi zběhli  spolu  s Kalouskem  do  TOP  09 a  především  jejich  voličská  skupina  městských liberálů. To  by  bylo opravdové  terno.  Ale  tuhle operaci nelze  provést  bez Kalouska!  Což  je persona  navždy  u lidovců non grata. Prostě  Bělobrádek  se rozhlíží po hlasech,  na  které on, zejména   z konfesních  důvodů,  nedosáhne.    Pomyslet na  společné projekty  se zelenými nebo  Piráty?  To  jde opravdu  u společných  kandidátů  v  senátkách  a  na komunální  úrovni. Ale  nikoli  v tom  úplně  nejdůležitějším  hlasování ve  státě, protože elektoráty jsou naprosto nekompatibilní. A nikdo jiný  než  Gazdíkova  tlupička  vlastně není k  dispozici. To mi  dává  smysl.  Nicméně za  deset procent?  To už nikoli.

Bělobrádek  i  Gazdík  se momentálně  hrdě  bijí v prsa, že  jako  těch  10%  není  žádný problém. No uvidíme, průzkumy  tomu  zatím, nenasvědčují.  Ale  v zemi, kde  skandalizace kohokoli  není problém a  kde si letos  nejspíš  užijeme  obrovských  průvalů,  je možné  úplně  všechno. Troufnu  si odhadnout,  že  bez  velkého  průšvihu  oranžových  nebo Babiše a nejlépe  obou,  ten potřebný  dvojciferný  výsledek – NEDAJÍ!

Ještě  více  se podle mne přepočítá  majstr  břešťan – Gazdík. A  to bez ohledu na  to jestli  mu  desetiprocentní kalkul s  lidovci  vyjde či nikoli. Varovat by ho měla už tahanice o post jednotky v Praze, na kterou měl políčeno, jež mu ovšem chce mermo mocá sebrat nikdo jiný než Hermann. Starostenstvo   totiž  žádnou  členskou základnu.  Na  víkendovém  sněmu  dal k lepšímu, že  ten  jejich spolek má  celkem dohromady   asi  1500 přímých  členů a  sympatizantů. Proti  asi  30 000 členům  strany  lidové! Stačí, aby  si  vzpomenul  na  to jak  dopadly nelidovecké  subjekty  z  kdysi  stejně  ambiciozního projektu  Čtyřkoalice.  Kde disciplinovaní  lidovečtí  voliči  kroužkováním na kandidátkách v podstatě  eliminovali  kandidáty  ze  „spojeneckých“  stran.  Divil bych se, kdyby  se to neopakovalo!  Přiznávám, že  když se něco takového  stane,  nebude mi to vůbec vadit. My  břešťan  na  altánu taky  pravidelně  důkladně  stříháme. Nevidím důvod, proč  by  pravověrný  lidovec se  neměl zahradními pákovými  nůžkami  ohánět  stejně  důkladně  jako já. Aby  mu nepřerostl  přes  hlavu.

Musím se vrátit  o  těch pár  dnů  zpět,na  gazdický  sněm.  Bohužel  mi nebylo  dáno jej sledovat  ani trochu dostatečně.  Prostě  to technicky  nešlo. Nicméně  nebylo lze přehlídnout tlačenici  bafuňářů  z  ostatních  parlamentních  i  neparlamentních  stran a straniček  na  tomhle politickém  mejdánku  člensky  prázdného  politického,  navíc  naprosto nevyprofilovaného a nečitelného  spolku.  Kde najdeme  od  razantní levice až po nekompromisní pravici  úplně  všechno.    Zatímco  z  ostatních partají  přišly  vesměs  jen  dvojky  nebo trojky  stranické  hierarchie,  Babiš  dorazil osobně a  vysloveně  se gazdíkům  do přízně  vtíral  viz jeho prohlášení že  ANO  jsou vlastně také  starostové!

Jestliže  jsem  lidovce  pojmenoval  nepříliš  lichotivě  jako pijavice  /necítím se při tom úplně  komfortně,  ale  tak mi  bohužel  v české politice posledních  27  přijdou/   a  tzv. Starosty jako  břešťan,  tak  Babiše mám za  tasemnici. Pořádně  velkou a  mimořádně aktivní. A  tahle  tasemnice,  stejně jako  ostatní  partaje  už  kalkuluje s  možnými  koalicemi  po podzimním  hlasování.  A zde  jsou  naprosto  čitelné  mantinely  zákazů, které si jednotlivé  strany pro    sebe  už  dopředu postavily.

Zopakuji  ty  hlavní

komunisté  jsou  nepřijatelní jako partneři pro všechny s výjimkou  oranžových

Okamura   spol.  jsou  nejspíš  také  v ofsajdu pro  všechny, snad  s výjimkou  Babiše

pro soc  dem je  podle  mne  nedělatelná  jakákoli koalice s Kalouskem a  velmi obtížně  proveditelná s ODS  a  nejspíš  se do stejné polohy  dostane i s  Babišem  díky  tomu, co už  si s  ním  udělali a zejména  ještě  udělají

Babiš  má  zdánlivě  velký koaliční potenciál, protože  jedna  věc  je předvolební  kampaň a  druhá  sestavování  vlády.  Jenže ODS  a zejména  Kalousek  trvají na  zrušení Babišovy  vlajkové  lodi  -EET. Jakkoli na  tom ostatním by  se hravě  dohodli  až by koblihové  zírali s otevřenou pusou, co si  to navolili. K tomu osobní animozita  s  Kalouskem.

Zbylé strany popisovat  nebudu, protože  jejich pozice vyplývá  z  výše  uvedeného.

Takže  onen  podivuhodný  genetický  kříženec  pijavic  s  břečťanem, pokud opravdu  skočí těch  10,   je  mimořádně  zajímavý. Pro úplně  všechny,   s výjimkou  zmíněných  komunardů a Okamury. A především  pro  velkou  českou tasemnici.  Takže  tasemnice je  prý  vlastně  starosta!  Ano  jsou i zde diference,  přes  4.  a 5.  vlnu EET, ale  tady  Babiš rád ustoupí.  Už  to, konec konců,  i zkoušel.  Zkrátka  dvojka Bělobrádek -Gazdík je pro něj  budoucí  koaliční  partner  snů. Zejména tehdy, pokud  by  dali  dohromady nějakých  45%  hlasů, což  by  při  desetiprocentech pro  politický  novotvar  bylo naprosto reálné. To  by, spolu  s přerozdělovanými  propadlými hlasy,  na  nejméně  101 v  parlamentu  mělo stačit a nebyl by nutný  další politický  subjekt.   Který vlastně nemusí  být by ani k dispozici…..

Tím  dneska  skončím.  I když  vím, že  by  se  slušelo podumat  o  tom, jestli bude  pro  Českou  republiku  dobře nebo špatně,  když  Bělobrádek s  Gazdíkem  odhadli  svůj volební potenciál  správně.  Poctivě  přiznávám,  že  nevím.  Kdybych  se na  politiku  díval  brýlemi  fotbalového  fandy  a svou neláskou  k  lidovcům  a Gazdíkovi,  určitě  by  mi konvenovala  možnost, že  zmizí  oba  subjekty  z  velké politiky s  nezanedbatelným  potenciálem, že  Babiš  nenajde koaličního  partnera a pomaže  do opozice. Jeden  by  řekl – paráda,  samá  výhra!   Ale já  mám brýle  fotbalového fandy  v  politice  už  dávno navždy  zakázané. Takže  vidím také  to,  že  případná  vláda  všech proti  Babišovi je prostě  cesta  do pekel, pokud  by se  v téhle periodě  nepodařilo  mu prokázat,  nade vší pochybnost,  těžce kriminální  jednání.  Jeho  vláda s Gazdíkem a Bělohrádkem by  sice byla  peklem,  ale  aspoň bychom ji měli  za  sebou.  A někdo  v  zemi  vládnout, konec konců,  musí.  A šílená  koalice  soc dem+ODS +Kalousek+ kdo ví ještě  kdo proti  Babišovi  by  vedlo k jedinému  – k totální zdiskreditaci  českých politických  stran  a nepochybnému drtivému  nástupu  oligarchů  do  řízení  země.

Prostě průšvih,  ať  to vezmu  z kterého konce chci. Máme o  čem přemýšlet.

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.