Obamacare a Trumpův neúspěch


Napsal Gerd

 

Rád bych doplnil článek vlka o neúspěchu Donalda Johna Trumpa při rušení Obamacare. Pro obyvatele ČR jde o poněkud nezvyklou iniciativu, o které mnoho nevíme, ale koluje kolem ní spousta pověstí. Především ta, jak sebere pojištění chudým lidem a že jde vlastně o skvělý program. Podívejme se na Obamacare blíže.

Jde o zjednodušující název pro the Patient Protection and Affordable Care Act, ke stažení v angličtině zde

Má dvě další části, MediCare pro lidi starší 65 let a MedicAid pro lidi bez zaměstnání, za které platí pojištění stát.

Začala 1. ledna 2014 a jejím hlavním cílem je poskytnutí přístupu více než 48 milionům nepojištěných Američanů k levné, ale zároveň kvalitní zdravotní péči, zdravotnímu pojištění a taktéž snížení růstu výdajů na zdravotní péči v USA. Tedy oficiální deklarovaný cíl.

Obamacare upravuje zdravotní pojištění a cenově dostupnou zdravotní péči, obsahuje přes 1000 stran reforem a přináší spoustu výhod, práv a ochrany při vyjednávání občanů s pojišťovacími společnostmi. Před vstoupením tohoto zákona v platnost mohlo být občanovi odepřeno plnění náhrad od pojišťovny například z důvodu závažné nemoci v minulosti, účtováno více, pokud byla klientem žena, či propuštění v průběhu léčby z důvodu uvedení chybných údajů ve formulářích – a občan měl téměř nulovou šanci se proti těmto rozhodnutím pojišťoven odvolat.

V USA je více než 48 milionů občanů, kteří si nemohou dovolit získat zdravotní pojištění a právě jeden z hlavních přínosů Obamacare je ten, že byla těmto lidem poskytnuta pomoc se získáním zdravotního pojištění. Každý občan byl povinen vstoupit do tohoto systému nejpozději 1. ledna 2014 či platit takzvaný „Odpovědnostní poplatek“, pokud se jedinec rozhodne pro soukromé pojištění.

Obamacare přináší spoustu výhod zejména pro rodiny či podnikatele s nízkým či středním příjmem. Na druhou stranu sebou nese spoustu překážek pro jedince s vysokými příjmy, velké firmy, které nemají pojištěné své zaměstnance a taktéž pro určitá odvětví zdravotnictví.

Co tedy Obamacare změnila v americkém zdravotnictví? Zdravotním pojišťovnám znemožnila se zbavit klienta v momentě, kdy onemocněl. Zavedla maximum, které klienti musí zaplatit ze svého za zdravotní péči. Preventivní lékařská péče nemůže být účtovaná zvlášť a podléhat extra poplatkům. Pojišťovnám zakázala odmítnout klienty na základě předcházejících zdravotních problémů. Ceny pojištění pro starší pacienty nesmí převyšovat ceny pro mladší pacienty více než třikrát. Zákon také zavedl čtyři úrovně pojištění: bronzovou, stříbrnou, zlatou a platinovou. Rozdíl je v poměru ceny pojištění a extra platby za péči. U bronzové například jsou nejlevnější poplatky za pojištění, ale nejvyšší poplatky u lékaře. U bronzové hradí pojištění 60 % péče, u stříbrné 70 %, u zlaté 80 % a u platinové 90 % zdravotní péče. Zákon také nařizuje, že pojišťovny musí utratit 80 až 85 % z ceny pojištění na zdravotní péči a pokud ustanovení poruší, tak musí pojištěnce kompenzovat. Pacienti také dostali právo odvolání, pokud nějaká péče nebyla hrazena pojišťovnou jejich individuálním plánem.

Vzhledem k tomu, že většina Američanů dostává své zdravotní pojištění prostřednictvím zaměstnavatele, vztahuje se zákon i na ně. Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci, kteří nenabízí svým zaměstnancům na plný úvazek zdravotní pojištěni, musí platit daňové penále, pokud stát musí dotovat pojištění jejich zaměstnanců.

Před Obamacare si každý volil jisté balíčky, kdy si muž z pochopitelných důvodů neplatil pojištění za gynekologa, dospělý dětského lékaře nebo třeba protialkoholní a protidrogovou léčbu. Prostě si sám zvolil, co potřebuje a co ne, a podle toho platil.

Po Obamacare si všichni platí všechno. V důsledku toho stouplo zdravotní pojištění. Dovolím si ocitovat za mnohé Zuzanu Haider přímo z USA:

V Americe bohužel žádné pojištění pro běžné lidi, co řádně pracují a platí daně, nefunguje. I když si lidé platí pojištění (příklad střední třída, samoplátce), tak na to nemají, je to strašně drahé.

Př. Pojištěný člověk, stř. třída, návštěva pohotovosti při zánětu středního ucha. …. doplatek $500.00 + platba za léky (antibiotika). Pojišťovna doplatí $1500.00.

Průměrný plat $ 2500.00/měs. Pojištění / měs: $350.00 ( doplatek státu $500 díky Obamacare)+ z daně platí cca dalších $30.00 / měs. na pojištění chudých a ilegálům, ale oni sami nárok nemají.

Pokud jsi zdráv, vše je OK, pokud onemocníš, pojišťovna tě příští rok nepojistí.

Porod: s pojištěním, doplatek: $10,000.00, bez pojištění platba: $6,000, ilegál $ zdarma. Nevidím, že by tu pojištění jakkoliv fungovalo. Lékaři si naúčtují desetitisíce za běžné úkony. Boháči na to mají a nic neřeší. Ilegálové a vyčůránci: lékařská péče zdarma. Střední třída, normální pracující lid: Nedá se komentovat. Je to hrůza, ti zaplatí všechno za všechny. Snad nějaké firmy zajišťují lepší pojištění svým zaměstnancům, ale musíte mít štěstí na zaměstnavatele.

Zlatá ČR – važte se si našeho zdravotnictví a pojištění. Je tu vynikající péče a stále velice dostupná a víte, že bude o vás dobře postaráno. Kdo nadává, ať si vyjede za hranice a zkusí jinde. Jsou i lepší země na pojištění a péči, ale není to Amerika. Amerika je země možností, ale. Musíš být zdravý.“

 

Všimněte si nákladů porodu. Ilegálové je mají zdarma, místní obyvatelé platí trojnásobek platu. A to jde jen o narození dítěte. Proto tolik Američanek propaguje porody v přírodě- ušetří.

Obamacare snížil počet zdravotně nepojištěných občanů USA ze 48 milionů (z celkových 320 milionů) na zhruba 27 miliónů v březnu 2016  – podle Rozpočtové kongresové kanceláře (Congressional Budget Office). Na druhé straně zvýšil ceny zdravotního pojištění a zdravotních poplatků u lékaře. Zvýšení cen zdravotního pojištění a poplatků je také to, na co si kritici této reformy nejvíce stěžují. 

Samozřejmě nejvíce je bita nižší střední třída zodpovědných jedinců, kteří měli pojištění upravené podle vlastních potřeb. Je to vidět i na výsledku registrací. Vláda si dala za cíl, že v prvním kole se zaregistruje 7.9 milionů pojištěnců MediCare. Zaregistrovalo se jen o něco méně – 7.1 milionu. Zdánlivě úspěch. Zato u sociálního zdravotního pojištění MedicAid sponsorovaného daňovými poplatníky se zaregistrovalo 9 milionů lidí. Navíc nikdo pořádně neví, kolik zaregistrovaných MediCare si pojištění skutečně zaplatilo. Těch 9 milionů recipientů MedicAid pochopitelně nezaplatí ani cent. Zato na pojišťovny už federální autority uvalily 3.5% daň z vybraných peněz za podepsané pojištění na provoz federálních pojišťovacích tržišť, které se zhroutilo během prvních hodin provozu a uspokojivě nefunguje dodnes.

ObamaCare v USA znamenala zdražení zdravotního pojištění pro všechny s oficiálním příjmem nad hranicí chudoby na přibližně trojnásobek (z $500 na $1500, tj. cca. třetina platu rodiny), za pojistky s nižším krytím – při ošetřeních nyní běžně doplácejí tisíce dolarů. Pojistky střední třídy jsou dnes zhruba na úrovni splátek hypotéky.

A proč? Aby získali pojištění i lékařskou péči zdarma i ti, kdo nechtějí pracovat, nebo mají příjmy ze šedé ekonomiky, nebo jsou v zemi nelegálně.

Takže aktuálně vypadá situace tak, že pracující střední třída odevzdává třetinu svého platu na zdravotní pojištění a v případě, že onemocní, stejně si ještě platí tisícové částky v dolarech za léčbu. A ti, kteří nepracují, nemusí platit pojistku žádnou a ošetření mají zadarmo.

Systém tak nemotivuje k tomu, dobře se vzdělat a najít si solidní práci, nebo začít podnikat, ale naopak na všechno kašlat, flákat se, pobírat podpory a nemuset platit nic.

U kongresmanů za Republikánskou stranu byl problém o dost složitější, vznikl nesouhlas u především dvou skupinek kongresmanů.

1) „Umírnění“ republikáni ze států, kde hodně lidí má pojištění díky Obamacare (Pensylvánie, Ohio, i některé rudé státy jako Západní Virginie nebo Kentucky) a hlasovat pro tohle by pro ně byla politická sebevražda příští rok v ve volbách midterms (Senátor Tom Cotton z Arkansasu otevřeně prohlásil po zveřejnění odhadů, že tahle změna sebere asi 26 milionům lidí pojištění, že je třeba to stáhnout, jinak to reálně ohrozí republikánské většiny v Kongresu příští rok)

 

2) Tzv. Freedom Caucus– skupina radikálně pravicových (radikálně pravicovými myslím kategoricky odmítajících jakoukoli roli vlády, všechno je třeba ponechat trhu a regulace zrušit) republikánů, pro které byl tenhle zákon příliš mírný(!!). Tuto skupinu významně financují bratři Kochové a ti slíbili finanční podporu všem zákonodárcům, kteří tenhle zákon potopí. Čili tohle fiasko můžeme zjednodušit na souboj Kochové X Trump.

 

Ve výsledku byl Trump v neřešitelné situaci, protože pro jednu skupinu to bylo příliš tvrdé a pro druhou příliš mírné. A u demokratů bylo jasné, že tohle za žádnou cenu nepodpoří a nechají ho v tom vykoupat.

Především Donald John Trump nezvolil vhodný čas, kdy přijít s návrhem na zrušení Obamacare. Měl počkat až po volbách v oněch státech Rust Belt, který mu vyhrál volby, a až se v daných státech zlepší situace se zaměstnáním. Znění zákona je takové, že prostě chudým lidem zdravotní pojištění sebere úplně.

John Oliver k této problematice zábavně v 18 minutách a s českými titulky:

Ve skutečnosti Obamacare pomohla jen asi nějakým 3 milionům lidí. Všichni ostatní už v systému zdravotního pojištění nějak pojištěni byli.

Zdravotní pojišťovny si nad Obamacare lebedí, ceny stouply o 3,5 %, které jim vláda sebrala na provoz pojišťovacích tržišť, která nefungují (celkově a v průměru), a za některé lidi doplácí stát. Nic neobvyklého oproti ČR.

Ale je zde jedna maličkost, proč je Obamacare nevýhodná. Financuje totiž z federálního rozpočtu zdravotní pojištění ilegálů. Ostatně Obama svůj plán pojal jako předstupeň pro legalizaci pobytu ilegálů v USA. Pokud si ilegál zaplatí svou část zdravotního pojištění, federální rozpočet USA doplatí zbytek.

Občanům ČR do toho zatím nic není, je to problém USA a jejich obyvatel, ale analogická situace v Evropě by byla, kdyby Angela Merkelová nebo Martin Schulz chtěli, aby obyvatelé ČR platili zdravotní pojištění imigrantům, které evropské neziskovky dováží do Itálie z Libye a Erdogan posílá na řecké ostrovy. Tedy těm syrským vědcům, raketovým inženýrům a lékařům utíkajícím před Asadem, kteří však kupodivu dodnes nebyli objeveni.

U federálního rozpočtu existuje Trumpova možnost na zrušení Obamacare. Prostě nepošle do Obamacare dostatek peněz z federálního rozpočtu, čímž se celý systém zhroutí. Stačí, pokud odmítne platit zdravotní pojištění pro ilegály, protože federální rozpočet má povinnosti jen vůči občanům USA. Pokud může. Jak se ukázalo, zase moc toho udělat nemůže. Ale může to zkusit.

Republikáni budou muset přijít s jinou koncepční reformou. Už teď je ale jisté, že pracující a mizející střední třída nezvládne financovat zdravotní péči pro ilegální imigranty a nezaměstnané. Jakýkoliv plán na změnu zdravotní péče v USA znamená, že nějakou část obyvatel nechá bez pojištění. Jenže pokud nenechá, takové finanční letadlo jednou spadne.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.