Léčit nebo ouřadovat?


napsala  Edita

Milí přátelé Kosy, chci se s vámi podělit o zkušenost vcelku pro mne už nečekanou. Jde o sice drobné, ale dost zarážející příhody. Příhody-události, které se množí v naší současnosti a mají cosi společného. To společné jim je, že vyvolávají záblesky dob minulých, předlistopadových, abych to upřesnila. A spolu s těmito záblesky se automaticky vynořuje sklon k opakování- tedy přirozený lidský sklon chovat se znova už jednou známým a takříkajíc prověřeným způsobem. To znepokojující na tom je, že se tyto záležitosti množí a každý známe rčení o kapce vody, která provrtá kámen. A pak také to, že na rozdíl od oněch vzdálených dob, přicházejí tyto nyní vlastně „trendy“ záležitosti ze směru na západ od našich hranic, tedy z EU.

Abych byla konkrétní a srozumitelná, uvedu jeden příklad (a jistě byste sami ve své zkušenosti nalezli obdobné.) Pracuji v ambulantním zdravotnickém zařízení. Už před časem mi došel, stejně jako všem mým profesním kolegům, oběžník z míst tzv. vyšších, vyšší místo se odvolávalo na ještě vyšší místa v EU a potřebu sjednotit příslušné výkonné předpisy na celoevropské úrovni. Ještě, než tzv. rozkryji podstatu onoho podivuhodného oběžníku, týkajícího se dodržování bezpečnosti práce, musím podotknout, že se zčásti kryje s již dlouho u nás vnitrostátně platnými a zavedenými pokyny a nároky na dodržování hygienických předpisů při práci. Tato vnitrostátní pravidla jsou více méně rozumně formulována a nikdy za celou svou praxi jsem nepocítila zbytečný tlak na papírování stran jejich dodržování z vyšších míst. Nyní ovšem se rýsuje nová doba.

Oběžník požaduje- vypichuji jen to zvlášť pikantní, abych např. zveřejnila písemně, tj. vyvěsila si papír (zřejmě vedle umyvadla, či na záchodech? To je zatím nejasné), kolikrát, po jakých úkonech a jakými desinfekčními prostředky si myji během dne v ordinaci ruce.

A pak- a v tom je ten „flashback“, překonávající zčásti i dobu dávno minulou- mohu o tom podávat vyšším místům průběžnou zprávu, tj. sama sebe pravidelně hodnotit, jak dobře nová pravidla dodržuji. Zatím se mi to sebehodnocení a možnost veřejné sebekritiky předkládá jako možnost. Předpokládám, že v dohledné době se možnost změní na povinnost.

Na věci mne znepokojuje také to, že já a moji vrstevníci jsme schopni ještě tyto „flashbacky“ rozpoznat jako nečekané nalézání ztraceného času. Ti, co dobu minulou nezažili jakožto účastnící pracovního procesu, to budou muset přijímat právě jako „trendy“ záležitost. Tak to alespoň píši, abych tím poskytla těm mladším jakousi zažitou kontinuitu času a potvrdila rčení, že vše se stále znovu vrací, jen zdánlivé podoby věcí se jeví nové.

Vlkův  dovětek:

Omlouvám se paní  Editě,  že  můj  vstup  nakonec  nejspíš  bude  delší  než  její  text.

Když  mi ho poslala  v poště, nejprve  jsem  nad  tím  mávl rukou,  říkal jsem si  – co  s  tím  pro Kosu?  Jenže  mi to přeci jen nedalo a požádal jsem  o  to nařízení. S  tím, že  pokud  to  bude  opravdu  nějaký  úlet  úředního  šimla,  zveřejním to.  Dobře  jsem  udělal!  Protože  jsem  netušil,  že  onen  předpis,  vlastně  směrnice Ministerstva  zdravotnictví,  má celých  32 stran a  obsahově  by  se  za ni  nemusela  stydět  ani  kdysi  svou  byrokracií  a  zkostnatělým  mentorským přístupem  proslulá   c. a k. úřednická  mašinerie!

Ostatně – můžete  se pokochat  sami  osobně, máte  li v  sobě  sklony  k sadomasochistickým  praktikám  –  plný  text  k  nalezení  zde

Osobně  lituji,  že  tohle  téma  zpracovává Edita a  já a nikoli  Jaroslav  Hašek!  Protože  ten by  nejspíš tuhle  absurditu  dovedl  k  naprosté  dokonalosti! Ostatně  stačí  popatřit  už  na  Úvod  té  vyhlášky,  kde jsou definovány  její  cíle!

Takže – tenhle  ferman  nařizuje  zdravotnickým  zařízením  jakýsi  systém sebehodnocení.  Co  všechno musí  a  jakým způsobem  sami sobě  kontrolovat a  vyhodnocovat. Ačkoli  to neslouží  k  žádné  certifikaci či  čemukoli podobnému. Dokonce i v  tak  banálních  činnostech  jako  je  ta  nejzákladnější  hygiena  typu  mytí  rukou… Viz  další  ukázka  – ta  na  kterou  naráží  Edita – tedy  mytí  rukou!!!

Tak tohle  nemá  chybu!  Zdravotnická  zařízení  mají  zavést  optimální postupy  mytí  rukou!!!!  Soucítím s  lékaři, sestrami, pomocným  personálem a  všemi,  kteří  ve  zdravotnických  zařízeních  pracují!!! Tohle  je  pro mne  dokonalé  setřásání  neandrtálců  elitními  vzdělanci  z větví  na pevnou  zem! Nebo  přímo  jejich  vytahování  z  jeskyní  rovnou  do 21. století!   Tak cílem je  stanovení  optimálních postupů  mytí  rukou?  A  k  tomu  účelu má  být  zavedeno  vstupní a  pak periodické  školení  všech zdravotnických  pracovníků a  jiných odborných pracovníků  zdravotnického zařízení v  oblasti  hygieny  rukou? A  aby  to všechno  mělo  být  úplně  dokonalé,  pak  má  být  u  každého umyvadla  ještě  schema  SPRÁVNEHO  MYTI  RUKOU?  Dodávám,  že   konzumenty  tohoto  postupu  mají  být  lidé s  vysokoškolským, ale nejméně  maturitním vzděláním!!!!! Za  co  stojí  jejich  diplomy  a vysvědčení,  míní  li  ministerstvo  zdravotnictví  a podobní,  že  výše  uvedené  ve vyhlášce  je  nutné?

Mně  osobně  napadá jen  jediný praktický  závěr   a  to totiž  to,  že  pokud  některý  ze  zdravotníků  doposud  nechápal naprostou  nutnost   tak triviální záležitosti,  jakou je  přísná  hygiena  rukou  nebo  ji  neovládal na  dostatečné  úrovni,  pak  to představovalo  naprosto  dostatečný a plně  kvalifikovaný  důvod  k  jeho  okamžitému propuštění….

Dodávám, že  podobné  pocity  jsem měl  u většiny  bodů  té  vyhlášky,  které  mohu  jako  zdravotnický  laik a čistý příjemce zdravotní  péče – posoudit.

Zároveň  dodávám, že  si neumím  představit,  že  by  nějaká  nemocnice a  většina  ambulantních   zdravotnických  zařízení  neměla  doposud  nastaveny  systémy  vnitřní   kontroly  a to  nejspíš  certifikované.  U  nemocnic  to  beru  jako  stoprocentní  součást  dokumentace, kterou  potřebují,  aby  vůbec  mohly být  zřízeny  a provozovány.Totéž  záchranky.

Žijeme v  hektické  době. Zdravotnictví  je  stále  se vařícím  jícnem  sopky, který  hrozí  nekontrolovatelným výbuchem  – stále  slyšíme  o  tom, že  scházejí  lékaři, sestry  a další personál,  že  není  dostatek peněz,  že  je  v  rezortu obrovský  vnitřní  investiční dluh,  že  schází  léky,  že  se  v  systému  zdravotní  péče  ztrácejí  obrovské peníze, atd. atd. Tomu  rozumím  S  tímhle vším  je potřeba   akutně  cosi  udělat.  Ale  tahle  vyhláška?  To si snad  udělalo  tehdy  Němečkovo  ministerstvo z  lidí  ve  spektru svého působení, hodně  drsný  šprým….

Kolem odvolání  tohoto ministra  panovalo  docela  dost  dohadů. Byl to jeden  ze  Zemanových oblíbenců,  ba  co  více,  byl prezidentem, při  nástupu  do  funkce  dán jako  vhodný  příklad ministra  – odborníka…Mno pokud  tedy  jeho  ouřad  v  době  jeho  šéfování  vydával tohle…. no,  pak bude nejlepší, když budu konstatovat, že  se mi jeví,  že  byl odvolán  naprosto  správně, leč  nejméně  o  rok a půl později, než  k  tomuto  aktu zjevně  mělo  dojít. Leda, že  by……

Ledaže  by   ministr  Němeček byl  vizionář a prognostik a chtěl  zdravotnická  zařízení  i nás – pacouše, s  předstihem, připravit  na  neodvratné  věci příští!

Cože  má  viset  vedle  každého  umyvadla?  Grafický  návod  na  správné  mytí  rukou?  A  opakovaně  v tom má  být  edukován a vnitřně  kontrolován  personál? Kdy, že ten přípis  vyšel?  V  říjnu  2015?!  V době  vrcholící  migrační tsunami?  A v  době,  kdy  se  z  českých  nemocnic  začal houfně   vytrácet  náš  kvalifikovaný  personál?  Kdyby  už  nebylo zřízeno  antidezinformační  centrum  vedené  superostražitou a  superkvalifikovanou  paní Romancovovou s  požehnáním  ministra  vnitra  Chovance,  nejspíš  bych  zkusil  spekulovat  o tom, že tahle  vyhláška  je  vlastně  nutná  – jednak  kvůli

  • tomu,  že  český  personál  nejspíš  bude v  budoucnu  nahrazován  kvalifikovanými  atomovými fyziky, eh, prominte, co to plácám – kvalifikovaným  lékařským a  sesterským  personálem     z  Afghanistanu, Kosova,  iráku, Libye, Eritrei, Somálska a  tak podobně.
  • že  se počítá s  tím, že  nemocnice  a ambulantní  zdravotnická  zařízení s e musí připravit  na zvýšený  přísun   pacientů  z z  výše  uvedených  zemí.

a  že ministr  Němeček  tehdy  tohle  všechno  včas a  v předstihu  diagnostikoval a  proto nechal zpracovat  uvedený  ferman.  A  tudíž  byl opravdu  odborník  na  svém  místě!  Dnes si takovou  spekulaci  musím  odpustit. Nerad bych,  aby  se Kosa dostala  pod  drobnohled  paní Romancovové  jako  šiřitelka  hoaxů a  blábolů!  Byť  z  dílny  ministerstva   a  ministra  samotného. Existence  útvaru  boje  proti  ruské propagandě  mne  přesvědčuje  o  tom, že  ministr  Němeček  byl prostě  člověk,  který prokazatelně  na svou  funkci nestačil a  byl vyhozen po právu, protože  nás  on a jeho ouřad  měli za naprosté pitomce!   Díky za  vaši  existenci  paní Romancovová!  Otevřela  jste  mi  oči.  Takže  doufám,  že na ministerstvu zdravotnictví pod  panem  Ludvíkem  už  podobné  ptákoviny  vyrábět  nebudou a  soustředí  se  opravdu  na věci  základní  – tedy  zajištění dostatku  financí, personálu a  kvalitní a  všude  dostupné zdravotní péče!  Prostě  aby  se  ve  zdravotnictví místo  ouřadování  léčilo!  Předem děkuji.

P.S:

Jsme si  naprosto jistý  tím, že  podobné vrchnostenské  bláboly  zaplavují i poddané  jiných  ministrů. nebylo by na  místě  místo  ouřadu  paní  Romancovové  zřídit  úřad , který  by  s e zabýval  odstraňováním  hoaxů a nemyslů  české  státní  byrokracie?! Považoval bych  to, na  rozdíl od  toho zárodku ministerstva  pravdy , za  velmi potřebnou a organizaci!

P.P.S:

ještě  se  musím omluvit  paní Editě, že  jsem původně  přistoupil k jejímu  příspěvku  lehkovážně!  Paní Edito  – promiňte!

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.