K článku „Krize už ne vládní ale ústavní, nahrávka číslo 3 a co z ní nikoho dosud nezajímalo, ačkoli by mělo“- polemika s vlkem


napsal Alex

K článku „Krize už ne vládní ale ústavní, nahrávka číslo 3 a co z ní nikoho dosud nezajímalo, ačkoli by mělo“

názor vlka

„Přes 4 roky zde i občas jinde píši, co je Zeman zač a že hlavním bodem jeho prezidentování bude vykrádání, posléze rabování ústavy. Bohužel – nezklamal! Jenže tentokráte v míře větší, než se dalo čekat i u někoho jeho „formátu“. Kdy zkrátka odmítá odvolat Babiše z funkce ministra, JAK MU PŘIKAZUJE ÚSTAVA, když o to premier písemně požádal. Proto, že prý mu to nedovoluje fakt, že nebyla vypovězena Sobotkou nebo sociální demokracií koaliční smlouva.“

názor Alexe

Prezident má podle ústavy bez zbytečného odkladu vyhovět návrhu premiéra na odvolání člena jeho vládního kabinetu. Ovšem pokud proto nemá důvod, který je v souladu s ústavou, jímž může být vládní krize. Ono totiž záleží na tom, zda všichni koaliční partneři jsou ochotni akceptovat vládu bez Babiše, ale také akceptaci jména nového ministra financí, nebo zda ANO akceptuje Sobotku jako premiéra, jinak vzniká ona vládní krize.

A to je to, co prezident musí zjistit jednáním s koaličními partnery. Pokud taková shoda nebo jiná umožňující vládnutí není, řešením jsou předčasné parlamentní volby. O něch ovšem nerozhoduje prezident, ale poslanecká sněmovna, prezident má v ruce jen úřednickou vládu. Pokud prezident jako moderátor neuspěje v jednáních snažících se dovést koaliční partnery k nějaké smysluplné dohodě. Vládní krize – neb se nevládne, ale hádá. To posouzení, jak postupovat je ústavní věcí prezidenta. Ten podle toho pak koná. Zda ústavně či protiústavně nezáleží na výkřicích kohokoli, ale k tomu existuje ústavní soud. Že naši politici neumí s ústavou zacházet, to je bohužel pravda, Nejsnažší a nejrychlejší řešení mohl uplatnit premiér Sobotka podáním kompeteční stížnosti k ÚS, byla by vyřešena do týdne. Místo toho jsme svědky křiku kdejakého Sobotky, Kalouska, Bělobrádka. Atd, atd Že neznají ústavu poslanci, senátoři a premiér, to už je holt kolorit ČR. Ústavní právníci mají pravdu – ovšem v obecné rovině a měli-li být přesní, měli by dodat ten podmiňující dodatek. Pokud je ústavní právník Antoš schopen na DTV sdělit, že Zeman musí odvolat Babiše před cestou do Číny – sdělil naprostou pitomost, nehodnou ústavního právníka.

Jinou věcí je, co říká mezi lidmi Zeman stran podmínky vypovědět koaliční smlouvu. Buď to neví anebo tím něco sleduje, provokuje. Já upřednostňuji to druhé. Zeman si totiž takto dělá doslova srandu z těch ostatních. Je to neústavní, ale neučinil tím žádný protiústavní krok. Ono to totiž vypadá, že je jediný, který umí s ústavou zacházet. Je to jeho populistická prezidentská kampaň. Ta mu vychází neb většinový obyčejný volič dobře cítí, že na Zemana byl hon a to hon dehonestační a mnohdy lživý. To mu umožňuje ty provokace a naprostá bezradnost ostatních. Dobře ví, že ve volbách rozhodují hlasy občanů. Ty jsou a budou rozhodující. Může to ovšem i u voličů přehnat, nechová se eticky, je neústavní, ale není protiústavní. Neústavně by se prezident chovat neměl, ale není to velezrada, ani hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. To budou muset pání senátoři a poslanci prokázat. A jsem si jist, že tuto schopnost nemají. Jednoznačným hrubým porušením Ústavy či ústavního pořádku je dokonaný protiústavní akt. A toho se Zeman nedopustil. Ale prosím je to jen názor můj, stejně jako vlk sdělil názor svůj – snad se shodneme na tom, že to nerozhuduje nikdo jiný než ústavní soud. Kde není žalobce, holt nemůže být ani soudce. Že máme za politiky jen sebevědomé mouly, kteří neumí k ústavnímu soudu dojít či nechtějí, aby rozhodl ústavní soud a o to více to nahrazují jen silnými slovy, to je bohužel smutná skutečnost. Jistě si vzpomenete, kterak premiér Nečas upaloval spolupodepsat Klausovu amnestii, aby pak sdělil, že nevěděl, že podepsat nemusel. O tom, že to tehdy neprojednal s vládou, která je z ústavy za prezidenta zodpovědná ani nemluvě. Netuším, proč naši politici postupují dehonestačními výkřiky (vydrážděni prezidentem jako cholerik), když k tomu mají přímé ústavní postupy.

Z ústavy ČR

(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

A jsem věru zvědav, jak ji sestaví (po podání se už nesmí upravovat), dovolím si tvrdit, že neuspějí.

A snad ještě jeden názor – Alex se domnívá, že zatím máme nakročeno jen ke krizi vládní, ústavní krize tu není. Zatím jsou všechny ústavní orgány aktivní. Mají-li rozdílný názor, aktivně ho chtějí řešit tam, kde mají – u ústavního soudu, jeho názor je směrodatný a rozhodující.

Právě jsem se dověděl, že senátoři nechtějí zatím postupovat pomocí žaloby dle čl. 87, písmeno h), ale podle čl. 87, písmeno k).

Čl. 87

(1) Ústavní soud rozhoduje

a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,

b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,

c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,

d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,

e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,

g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2,

h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,

i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,

j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,

k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

Pak je tu kvízová otázka pro všechny kosíře, zda senát disponuje aktivní legitimito žalovat ve sporu, zdá má či nemá prezident ihned vyhovět požadavku premiéra na odvolání z funkce.

Zdraví omylný Alex, nemusící mít nutně pravdu

Vlkova  odpověd:

Alexi,

když  jsi mi  tenhle  článek poslal, připsal jsi větu, že je jen na  mně, jestli to  pustím na sklo nebo  ne. Rozmýšlel jsem se velmi  dlouho věř, že mimořádně  dlouho.  Patříš  totiž k těm, sedmi, co byli  u samého zrodu Kosy. A  já  si těch  sedmi vážím.  A  vadí mi,  když mám  zveřejnit  jejich názor,   který  je nejen omylný, to jsme  všichni,  ale  který popírá  veškerou a  to dokonce i  tu nejjednoduší logiku.  Ve  svém  článku  řešíš, jestli senátoři  vůbec podle  ústavy  mohou  podat  žalobu  k Ustavnímu  soudu  na  prezidenta v  naší konkrétní  situaci… Před  tím se posmíváš  Sobotkovi, proč  nepodá kompetenční  žalobu.

Mohu tě  sice ujistit, že  Sobotka  už  včera  oznámil, že  tu  kompetenční žalobu  nejspíš  podá, pokud  Zeman  bude dál  znásilnovat  ústavu / to znásilnovat  říkám já, nikoli Sobotka/  takže  tvůj posměch  premierovi  dnes  ráno v půl osmé, kdy je datován  tvůj  mail je  poněkud  nepatřičný. Dále bych mohl argumentovat  tím, že  od  včerejška  už  je také  jasné.  že  senát chce  žalobu  na Zemana   navrhnout  až  podle  výsledku  Sobotkovy  žaloby, protože  pak  by měl na  Zemana, jak  se  říká v Babišových  kruzích  – nabito. US  totiž  nemůže  rozhodnout  jinak než proti  Zemanovi. A mohl bych  ještě  a ještě pokračovat. Nicméně  nebudu. Protože  tvoje  argumentace je  – promin mi  to příteli   – NESMYSLNA. Doufám, že se kvůli tomu  slovu, psanému   velkými písmeny  – neurazíš.  Bohužel nic  jiného napsat  nelze.

Otevřel jsi  ústavu a  vytáhl z ní  dva  články,  které  jsi použil.  Měl jsi  sáhnout  po jiném – tomhle:

Dal jsem to sem  formou  screenshotu,  aby  bylo jasné  odkud  jsem  čerpal a  tím okamžitě  verifikována  autenticita!

Zopakuji ještě  jednou, co  říká  onen  článek  74:

Článek 74
Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Marně  pátrám které z těch deseti   která  třeba  jen  malinko  naznačuje,  že Zeman  má  nějakou jinou možnost,  než  na  návrh premiera odvolat ministra.  Kde  se píše  něco  o zřeteli na nějakou koaliční smlouvu  nebo vládní  krizi.Dikce  nejvyššího zákona  země  je  nad  slunce jasnější. Není  kam  uhnout, není co ohnout! Prostě

Prezident republiky odvolá = prezident MUSI !!! odvolat.

A  US  už  v jednom svém  dávném nálezu konstatoval, že  bez zbytečného  prodlení. 

Proto je  tristní a zcela  neudržitelná  tahle  tvoje  argumentace – budu citovat:

Ovšem pokud proto nemá důvod, který je v souladu s ústavou, jímž může být vládní krize. Ono totiž záleží na tom, zda všichni koaliční partneři jsou ochotni akceptovat vládu bez Babiše, ale také akceptaci jména nového ministra financí, nebo zda ANO akceptuje Sobotku jako premiéra, jinak vzniká ona vládní krize.

Článek  74.  v oněch  deseti slovech  nic takového neumožní!  Premier  navrhuje. Rozhodující  je JEN  jeho úsudek a  návrh!  Tohle a nic  jiného říká  ústava.  I  kdyby se  rozhodl,  že  důvodem  odvolání  je , že  ministr přišel do práce neoholený i tak  by musel prezident  podle  ústavy  vyhovět!  Bez zbytečného odkladu.  Věřím, že budeš  souhlasit s  tím, že  důvody  proč  dostat Babiše  z  vlády  jsou  daleko závažnější, než  že  nepřišel oholený.

Co mne  ovšem překvapuje v  tom  co jsi napsal a  co chceš  abych  pustil na  sklo  je tahle pasáž:

Jinou věcí je, co říká mezi lidmi Zeman stran podmínky vypovědět koaliční smlouvu. Buď to neví anebo tím něco sleduje, provokuje. Já upřednostňuji to druhé. Zeman si totiž takto dělá doslova srandu z těch ostatních. Je to neústavní, ale neučinil tím žádný protiústavní krok. Ono to totiž vypadá, že je jediný, který umí s ústavou zacházet. Je to jeho populistická prezidentská kampaň. Ta mu vychází neb většinový obyčejný volič dobře cítí, že na Zemana byl hon a to hon dehonestační a mnohdy lživý.

Přiznám se, že nad  tímhle mi  rozum  zůstává  stát!

Tak  Zeman  provokuje, eventuálně  sleduje  něco  soukromého, dělá  si s randu z  ostatních  a dokonce sám přiznáváš, že  je to NEUSTAVNI, ale NEUČINIL  ŽADNY  PROTIUSTAVNI  KROK!!!

Nemám  slov /být  to  někdo  jiný, našel bych je  velmi snadno a velmi  rychle/!   Zřejmě jsi  taky názoru, že  lze  být tak trochu těhotný  nebo  tak trochu mrtvý.  Mohu tě  ujistit,  že  nelze  být  těhotný a netěhotný,  mrtvý  a živý a  stejně tak NEUSTAVNI   a nečinit  žádný PROTIUSTAVNI  KROK.

A že to podle  úsudku vypadá, že  jediný umí  zacházet  s  ústavou?  Nikoli.  Jediný ovšem je – v  drzosti, zlovolnosti a brutalitě  z  kterou  rabuje  základní zákon země!

A  volič  cítí, že  se na  Zemana  pořádá  DEHONESTAČNI  hon a  dokonce lživý?   Myslíš  zřejmě  voliče, který  přijme  tvou argumentaci –  že  Zeman  jedná  neústavně, ale  přitom nikoli  protiústavně… Ano, takoví  jsou.  A  v míře, bohužel,  nadkritické.  Když  i ty,  Brute, k nim patříš.

Zkusím  to pro  tebe  a podobně  myslící  zargumentovat na základě jiných  dvou slov  leč  významově  stejných.

Dejme  tomu  že  jsi nucen  jít  k soudu a  tak  se domáhat svých práv.  A soudce  rozhodne  v  tvůj  neprospěch NEZAKONNĚ /ekvivalent slova  neústavně/.  Zřejmě nad  tím mávneš  rukou a povíš si  – nevadí, že jsem prohrál, protože  nejednal PROTIZAKONNĚ /ekvivalent slova  protiústavně/! A  kdybych si na  něj stěžoval, pořádal bych na něj   dehonestační hon a  dokonce snad  i lživý! Takže  jsem vlastně  s jeho výrokem  nejen srozuměn, ale i spokojen.

Pokud  jsi  ochotenv  té případné soudní  při  postupovat tak, jak jsem právě popsal,  pak ok,  jsi  omylný. Ale  jsi  ve  svém omylu  alespon konsekventní.

A  ještě  jedna malichernost.  Píšeš  že  máme  krizi  vládní a nikoli  ústavní. Je  to  sice  zcela  lhostejné, protože máme  krizi  tak jako tak zásadní, ale je  už nikoli  vládní, nýbrž  ústavní. Jestliže  sám píšeš, že  prezident  jedná  neústavně,  že  řešením je kompetenční žaloba k US, že  senátoři připravují  ústavní žalobu, pak  je  to  krize  ústavní.  Opět  dám jednoduchý příklad –  žalobu kvůli krádeži můžeš  dát, až  když ti někdo něco ukradne. Nikoli před  tím. Ale  to je  fakt  naprostá  trivialita.

Jinak  Alexi,  věř mi, že  tvůj  dnešní  článek i  moji  reakci na  něj pouštím na  sklo  tak nerad, že  si  to neumíš  ani představit.

Zdraví omylný

vlk

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Alexův skicář, Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.