Macrononovy makrónky – upřesnění


napsal PM

Jsou  okamžiky,  kdy  se mi  následující  řádky  nepíší  zrovna  lehce. Leč  musím. Chci-li  měřit  sobě, tak jako ostatním, stejným  metrem.Což  musím. Protože  jinak Kosa  nemá  smysl.  Je  to tehdy,  když  následně, nade  vší pochybnost,  zjistím, že  jsem prostě  vydal  článek,  který  bud  došel  k  mylnému  závěru  nebo  závěr by  byl sice býval ok, jenže  je formulován  z  nepřesných  nebo dokonce  zavádějících  informací.  Což je případ  včerejší  Macronových  makrónek. Jak mi  dokázal  mail  čtenáře  Kosy  PM. Který přetiskuji  celý.

Milý vlku,
jako někdo kdo ve Francii žil a pracoval bych chtěl upozornit, že se Vám bohužel dnešní článek příliš nepovedl, nikoli z důvodů ochabujících analytických schopností, ale především z důvodů nepřesné výchozí pozice kvůli špatnému a z kontextu vytrženému překladu.

Článek na Parlamentních listech je bohužel jenom špatnou parafrází originálu, snažící se vzbudit dojem, že Macron chce zrušit volný pohyb pracovních sil z východu “en bloc”, kdežto originál od Reuters poměrně přesně specifikuje, že chce po Evropě pouze zamezení zneužívání jedné regulace pro “dočasné” pracovníky, které se rozmohlo.

Z Parlamentních listů: „Žádá, aby země mohla chránit svůj vlastní pracovní trh před pracovní silou z východu včetně před pracovníky z České republiky. “ to je parafráze, nic takového Macron neříká. „Nový prezident Francie má zkrátka za to, že zedník pracující třeba v Litvě nebo v Česku by měl dostávat zhruba stejný plat, jako kdyby pracoval ve Francii. Dokud se to nepodaří, Evropská unie bude podle Macrona ohrožena. “ to je špatný překlad a nepochopení PL, nic takového Macron neříká.

Co tak strašného zaznělo v originále Reuters?

EU governments are divided, broadly speaking between poor east and rich west, on amendments to rules under which, say, Bulgarian truck drivers or Lithuanian bricklayers can be posted to France for limited periods and paid at eastern European wage levels which are often below guaranteed minimums in the west.

The so-called „posted workers“ legislation faces a new round of decisions next month.

„When someone works in one country, for the same job, he must be paid the same salary,“ Macron said.

V překladu:
Evropské vlády jsou rozděleny, zhruba mezi chudý Východ a bohatý Západ, v otázce dodatků k pravidlům, dle kterých, řekněme, Bulharský kamioňák nebo Litevský zedník mohou být umístěni ve Francii na omezenou dobu a dostávat východoevropské mzdy, které jsou mnohdy pod úrovní minimální mzdy na západě.

Legislativa o “umístěných pracovnících” bude mít další kolo rozhovorů příští měsíc

“Pokud někdo pracuje ve jedné zemi, měli by za stejnou práci obdržet stejnou mzdu” řekl Macron

Tedy, problém dočasných gastarbeitrů netrápí jenom Macrona, ale většinu západní Evropy. Je zjevné, že regulace, která byla původně zamýšlena jako režim pro projíždějící řidiče, obchodní cestující nebo dočasně vyslané specialisty je masově zneužívána různými agenturami, které v rotujících cyklech dodávají na západní trh práce uklízečky, prodavačky, zedníky atd a touto regulací obchází institut místní pracovně právní ochrany a zejména minimální mzdy a odvodů.

Chápu proč východoevropské země nechtějí nic měnit – tito gastarbeiteři nezatěžuji místní sociální systémy a mnohdy ještě nějaké peníze dovezou, ale objektivně to prostě dumping je, jak by se asi českým prodavačkám líbilo, kdyby je řetězec všechny vyhodil a přes nějakou agenturu zaměstnal trvale rotující skupinu Ukrajinek, kterým by platil méně než českou minimální mzdu. To by bylo řevu. Nevím, proč osočovat Francouze, pokud se podobnému nešvaru snaží zabránit. Macron NIKDY nenavrhoval zamezení pohybu pracujících, kteří přijdou do Francie a nechají se tam zaměstnat dle platných zákonů, za nejméně francouzskou minimální mzdu dle francouzského zákonníku práce a se všemi sociálními odvody.

Blábol PL, že „Nový prezident Francie má zkrátka za to, že zedník pracující třeba v Litvě nebo v Česku by měl dostávat zhruba stejný plat, jako kdyby pracoval ve Francii.” Macron nikde netvrdí a je to v lepším případě velké nepochopení originálu a v tom horším sprostá lež a manipulace čtenářem.

A Vy sám jste se dopustil velké nepřesnosti, ba přímo nepravdy, když jste napsal:
„Mimochodem, poprvé Macronek s tímhle nápadem na posílení evropanství přišel v předvolební kampani, když navštívil město kde je poměrně velká výrobní filiálka amerického koncernu Whirpool.”

V originále Reuters píší:
The issues of seconded workers and „social dumping“ took center-stage in France’s presidential campaign last month after Le Pen used the relocation of a Whirlpool factory in northern France to Poland to paint Macron as a globalist who did not care about workers.

An ardent defender of globalization as well as European integration, Macron refused then to be drawn into promising he would prevent the company moving its production.

V překladu:
Otázky dislokovaných pracovníků a “sociálního dumpingu” se dostaly do popředí francouzské prezidentské kampaně minulý měsíc, poté co LE PENOVÁ použila realokace továrny Whirlpool v severní Francii do Polska, aby vylíčila Macrona jako globalistu, který se nestará o pracující.

Jako zapálený obránce globalizace jakož i Evropské integrace, MACRON tehdy ODMÍTL být zatažen do veřejného slibu, že zabrání firmě v přesunu produkce.

Tenhle článek Vám bohužel vlku hodně ujel. Nejlepší bude ho asi stáhnout a vydat omluvu, protože jinak Vám to každý oponent v budoucnu omlátí o hlavu jako případ amatérské fušeřiny

Mrzí mě to, a rozhodně nejsem žádný příznivec Macrona a naopak velký příznivec Kosy, ale druhé pravidlo hovoří jasně – měřit všem stejným metrem a podle toho mustru je prostě ten článek nepravdivý a jeho závěry zcestné.

S pozdravem

PM

 

Beru  informace od  PM  za prokázané. Takže  mi nezbývá,  než  se  všem  kosířům  i posluchačům  páteční Hodiny  vlka  na  SVSK  touto  formou  omluvit. Článek  stahovat  by  nemělo  smysl, omluvit  bych se stejně  musel. Vždycky,  když  něco stavím  na  původních  anglických zdrojích,  jdu  do  velkého rizika,  nejsem li  sám schopen  přezkoumat  dostatečně, jak  česká  verze, kterou mám  k dispozici, koresponduje  s  originálem. A nebudu ukazovat  na Parlamentní listy, že  já  jako nic, že  to  oni.  Bylo by  to jen vymlouvání. Chyba  je moje.   Ale  neumím  ji odstranit  do  budoucna. Protože  zkrátka  většina  těch nejdůležitějších informací  je v  angličtině, takže  je mi  jasné,  že  i  nadále  budu přejímat  v  dobré  víře, která  následně  nemusí být naplněna a  já  budu  muset  psát  zase nějaký podobný  textík.  Nerad. Moc  nerad.  Ale  vy musíte  mít  jistotu,  že  vám předkládám  jen ty informace, které   sám pokládám  za věrohodné a proto na nich  stavím  stoje  závěry,   že pokud  tomu tak nebude,  bez prodlení   a  výmluv  to  na Kose sdělím.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka, Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.