USA nebo zeměkoule především?


Donald  Trump  hodin  do  rybníka  ve  čtvrtek  opravdu  velký  kámen a  nadělal  obrovské celosvětové  vlny. Když skutečně    vyhlásil to,  co  sliboval svým  voličům  v  kampani a  pak  několikrát  naznačil  – že  vypoví  Pařížskou klimatickou  dohodu  neb  ta  poškozuje zájmy  Spojených  států. Okamžitě  se strhla  bouře,  kdy   to  americkému prezidentovi  nandává  kde kdo  a velmi tvrdě. A mnozí  jeho  dosavadní  příznivci  se  do něj odvracejí.  Že  prý  ničí  budoucnost  planety.

Ta  otázka je  zdánlivě  jak  jednoduchá, tak  jednoznačná –  co má  být  na prvním  místě?    Zájem  na  upevnění/znovuobnovení  vedoucí pozice  Spojených  států  nebo zájem  všech obyvatel  planety?

Jestliže  si  ji položíme  takto,  pak  není  co řešit. Tedy  v  žádném případě  pro nás, co žijeme  mimo  území  USA  a  nebo nevlastníme  jejich pas. Nemáme  jinou  planetu.  A  chceme , aby  byla  dobrým domovem  lidstvu  i nadále. A  dalším  generacím  ji musíme  předat  v obyvatelném  stavu!  Takže  logická  odpověď  je  jasná  – celoplanetární  zájem  musí převážit, ať   se  to Trumpovi a  jeho voličům  líbí  nebo ne,  nad  vizí  America first!

Jenže  já  si vůbec  nejsem  jistý, že  ta  klíčová  otázka  stojí  takhle, jak je položena, respektive, že  její  jednoduchost   a  logika  v  sobě  neskrývají  nějaký ten  háček  či pořádný  hák nebo  spíše hned několik. A  už  vůbec  mi  chybí  jistota, že  ti, co  tuhle  otázku pokládají  nejhlasitěji  tak  činí  poctivě…..

Odbočím  – pokud  by  si někdo z  vás  dělal  nějaké  detailní  rešerše  o Kose  a speciálně  mých  článcích, jistě  by  došel  k  různým, možná  i pro mne  docela překvapivým  závěrům.  K  jednomu  však  zcela  určitě – totiž  že   se  vyhýbám  dvěma   velkým  tématům

  • TTIP  a  podobným  globalizačním  smlouvám
  • ekologii a  ekologickým záležitostem

Zkusím  krátce vysvětlit  proč.

TTIP  jsem na Kose rád  přepustil do  gesce  pana Lea K. Má na problematiku, na  rozdíl ode mne,  pevný a  jasný  názor. Několikrát  došlo mezi námi  k  mailové  výměně  na  toto  téma  a já  mu  vždycky odpověděl  stejně  – nemám  dost informací a nebudu  se tedy  do  toho pouštět, protože  se  mi nechce psát  o  něčem, kde si  sám  sebou  ani zdaleka  nejsem  jist. Nevím toho  dost.

Pokud  mi  někdo  právě  chce poslat nějaké  linky, které  by  rozšířily  moje  chatrné  znalosti,  nečiňte  tak, prosím. Myslím, že  bych  si  uměl  leccos  vylustrovat  přes  Google  sám. Nicméně, mně  se  do té problematiky  prostě  nechce. Jednak proto, že  globalizace je podle  mne nezvratná  a bude, ať  chceme  či nechceme, ale  především proto,  že  nejsem  schopen  domyslet  ani  zlomek  toho,  co  dobrého či špatného globalizace  a  přes  TTIP  přinese!

Život  mne  naučil, že  až  na výjimky  nic  není  jen  špatné  nebo jen  dobré,  že prostě  všechno  nebo skoro všechno je mince o  dvou  stranách – s rubem a lícem.  Možná,  že  vidím  cosi z  rubu  /určitě ne  všechno/,  ale  nic  z líce,  ačkoli  být musí.  Zkrátka nechci  být    dalším   Nedem Luddem,  který  v roce 1779 rozbil dva pletací stroje, protože se  domníval, že  právě  zavádění  textilních  strojů  do  masové  výroby  jej  připravilo  o práci a uvrhlo  do bídy, takže  když  se  stroje budou  ničit,  bude  zase dobře. Jenže  on  to  byl nezadržitelný  trend  I. průmyslové  revoluce a  celkově  jsme  na  těch strojích  všichni  obrovsky profitovali!!! I když  Ned  Ludd skončil  opravdu mizerně a  nejspíš  i jeho rodina.  Nejsem  si   jistý,  že  přes  všechna  negativa,  to  s  TTIP a globalizací  může  být  nakonec  stejně.  Ačkoli  uvědomění  obrovských  rizik,  která  opravdu  perfektně popisuje  pan Leo, funguje.

S  ekologií  to mám  podobně.  Jsem, mimo jiné  ovlivněn  tím, co  „ekologové“  předváděli  dlouhodobě  u nás  v Plzni,  když  se měl  stavět a  stavěl  obchvat  Plzně! Fanatismus,  účelové   ne  polopravdy,  ale  nanejvýš  čtvrtpravdy, umělé  potíže. A  tisíce kamionů  si to proháněly naším statutárním  městysem minimálně  o deset  let  déle, než  bylo nutné.Až  se nakonec  stejně obchvat  postavil.

Když  slyším, Děti  země, Arnika  a  další tyhle  spolky, otvírá  se mi kudla  v kapse. Nicméně v  globálním  měřítku  dávám za pravdu  těm, co  říkají, že  chování  lidstva  se musí  změnit. Protože  posun v  počasí a  jeho změny  zkrátka  vidím  a cítím.   Jenomže  neumím  odlišit  fundovaného a poctivého ekologa  od totálního prvoplánového potížisty, co  si to  jen „užívá“  a dělá mu  dobře, když prostě  tu  něco obstrukcemi zarazí,  tu  způsobí  dlouhotrvající  problém., tu zase….   Zkrátka neumím přezkoumat  kvalitu a zejména  poctivost  ekologických postojů a témat. Třeba  proto, že  kolegyně  v  zaměstnání  kdysi tvrdila,  že  prý ekologický odpor  v Plzni  financovali  majitelé  benzinových  pump  ve  městě, protože  chtěli  kasírovat  za  naftu pro  týráky co nejdéle.  Netuším, zda  to je  pravda  nebo pomluva, ale  vím jistě, že  její manžel  byl a je  výrazným  hráčem v  tomhle  byznysu.

Výsledkem je,  že se globalizaci, TTIP  a ekologii na  Kose  vyhýbám.  Což  ovšem  v souvislosti s  Donaldem  Trumpem  nelze.  Ano, pokud  by   opravdu  otázka  stála  jen tak,  jestli má  mít přednost  blaho  a profit   Ameriky  před  tím  celoplanetárním,  je to pro mne  jednoznačné -USA  NEMAJÍ PRÁVO V  RÁMCI  SVÉHO BLAHOBYTU  ŠPINIT  NEÚMĚRNĚ  PLANETU!    Jenže…

těch jenže  je  tu  opravdu  hodně.

Například jenže  – nemám  jistotu, že  ti, kteří  Trumpa  kacerují  jsou  sami  poctiví. Například  Němci.  Viz  skandál jejich  automobilek,  zvaný  Dieselgate!

Jiným  jenže  je,  že  vůbec netuším, jak  dobrá  nebo  špatná  je  ta  Pařížská  klimatická  dohoda!     Protože  ti,  kteří ji  pojímají  kriticky, se do hlavního informačního proudu  v podstatě  nedostali!  A nikdo, jak  je  v kraji zvykemm se  s jejich námitkami  nehodlá  nějak  vypořádat, aby  občan  vlk  si  mohl zjednat  trochu  jasno.Opravdu  víme, že  to, co bylo  přijato v  Paříži  funguje? A  když  funguje, že  všichni, co  to podepsali  dodrží  svoje  závazky?

A  co jenže, vážící se na  demokracii  jako takovou a demokratické  postupy?  Trump byl  řádně  a demokraticky  zvolen. A  svým  voličům,  zejména  těm, které  převálcovala  globalizace  všeho  druhu  / což  jsou také  pracující  z  oborů  energetických  uhlovodíků/, slíbil, že  jim  znovu obstará práci.  Oni nemají právo  na  důstojný  život? Nebo  demokracie platí jen  někdy a pro někoho?  Či  je  zásadním politickým standardem  něco před  volbami  slíbit  a  úplně  jiné  po nich konat?  Kde končí právo  a suverenita?   Nehrozí  takhle  náhodou  to, že  ekologie  a ekologické  chování  začne  být  vynucováno  silou a  dojde k popření  státní  suverenity,  jak jsme  to  zažili  například  v případě Kosova a  Srbska,  když  tím  neposluchou  nebudou  zrovna  USA, nýbrž  nějaké  o pět  řádů  slabší  země?

Jsem na  grafy  a  čísla.  Tady  se moc  nemám  čeho  chytit.  Jenže! Jenže  mne  zaujala  jedna  věta  z Trumpova  projevu  – totiž ta, kde konstatoval, že  pařížská  dohoda  o klimatu  je pro USA  nespravedlivě drahá!   A  že  Amerika okamžitě  přestane  přispívat  do  tzv. Zeleného  klimatického fondu. Což  byl podnět  abych se tenhle  fond  začal  zajímat. A našel  jsem například  tohle cituji

Od této chvíle je Fond připravený přijímat a distribuovat peníze. S výjimkou dnešního příspěvku od Francie ve výši 1 milionu euro je však prázdný. Bohaté státy se na konferenci OSN již před lety zavázaly poskytovat až 100 miliard dolarů ročně na klimatická opatření v chudých zemích, z nichž by velká část měla plynout právě skrze Zelený klimatický fond. Zatím se tak děje v minimální míře.

I přes úspěch, kterého bylo dnes dosaženo, se ekologické organizace obávají, že Fond – který má pomoci řešit příčiny a následky klimatické změny – bude financovat i špinavou energetiku, která je jednou z hlavních příčin probíhající klimatické změny.

Ten  fond  startoval před  třemi  roky.  A  kdo byste  řekli, že  je,  s odstupem  hlavním financierem?  No přece  -Spojené  státy! Nejde  zase náhodou  zase  jednou  až  v první  řadě  o peníze?  Těm, co  to Trumpovi  dávají  sežrat?

Ěter  je plný  prohlášení, jak  Čína dodrží, i přes  odstoupení USA  své závazky, totéž  Indie, totéž  Rusko  a  samozřejmě  EU a vůbec  všichni.  Dodrží své závazky  nebo  zaskočí  za  USA  jako  náhradní plátce  do toho Zeleného klimatického  fondu,  ev  navýší  své  platby  v  rámci  Pařížské  klimatické dohody, protože  když  ne, tak  nejspíš  při  absenci  americké  finanční  injekce  se  ten projekt  zhroutí?   O  tom nikdo  nemluví!

Znovu opakuji  – Trump  ani USA  nemají právo  zasvińovat  planetu   všem ostatním.  Problém  je  v tom,  že  já prostě, po  mnohých  zkušenostech  mám  obrovské pochybnosti  o  čistotě  úmyslů všech těch  kazatelů  ekomorál  Dirty  Donaldovi.

Vede mne  k tomu  zdánlivě  nesouvisející  maličkost.  Dávám  si  záležet, abych  každý  večer,  pokud  možno  absolvoval  alespoň hlavní zprávy na německé veřejnoprávní ARD.  Chci  prostě  lepší  a  hlavně  přesnější a věrohodnější zpravodajství  než mi poskytuje ČT.  Takže  vím, že  největším tématem  už  pár  dnů v Německu je,  vedle  Paříže  a atentátu v  Kábulu,  kde  se  tamní  ambasáda  Bundesrepuliky  změnila  v hromadu  trosek,  návštěva  čínského  premiera  v zemi. Dostalo se mu  grandiozního přijetí, nikde  žádní  mávači  s tibetskými  vlajkami.  Mama  Merkel  je  stále  jeden  velký  úsměv  vůči  šikmookému  hostovi a  samý  vtípek a žert na tiskovkách. A nikdo ani  nepípne  o lidských právech a jejich  dodržování  v  Číně.

Naopak, všude kde to  jen jde  je  demonstrativně, směrem přes  Atlantik, ukazována  blízkost  nebo  dokonce harmonie  názorů  na  řadu  témat.  Zřejmě  je  Čína  v německých  oficiálních  očích  dnes  považována, na  rozdíl od  Ruska,  za  daleko  demokratičtější,  otevřenější,  ekonomicky i jinak  příkladně  liberální  zemi. Kde  LBGT  komunita  a jiné  menšiny,  například  Ujguři  nebo  hnutí   Fa-lun-kungu se těší   přízni a požehnání  centrálních  orgánů  a maj  s e jako  pnbůh  ve  Frankrajchu.

Jaký  rozdíl mezi  reportážemi   o  téhle  návštěvě  premiera  Li  v Německu  a  zpravodajstvím  o  tom, jak  mama  Merkel  před  pár  dny  byla  v  Moskvě…. Ale  nechme  Rusko  Ruskem –  jaká  vřelost  a  splynutí  duší mezi současným  Berlínem a  Pekingem  a  jaký  mráz a  chlad  z Berlína  směrem  k  Washingtonu.  Ačkoli  ještě před  půl rokem se měl  i  příslovečný  Hujer  a jeho  rodina  od  kancléřky,  ohledně poklonkování  do  Bílého  domu,  co  učit!  Kam se hrabaly  švestičky  z  vlastní  zahrádky!

A ještě  drobnost,  když  Donald  Trump  minulý  víkend  na  Sicilii  a následně  v Bruselu  na zasedání  NATO oznámil,  že  USA  už  nehodlají  financovat  evropskou  bezpečnost a  že  budou  tvrdě vyžadovat, aby  spojenci  dávali na  svou obranu  2%  HDP, ke kterým se zavázali,  sdělil  Berlín, že  v  žádném případě!  Ačkoli  to  bylo právě  Německo, resp. jeho západní  část,  které  Američané  pět  desítek  hájili před  sovětskou  expanzí a vynakládali  na  to obrovské  sumy. A     kancléřka,  která   kdysi pochodovala  v  čele prvomájových průvodů  jako  funkcionářka  FDJ,  dnes mistruje  amerického prezidenta  z  demokracie  a humanity.  A jaksi naznačuje,  že  už  asi  sdílí  více  společných   hodnot s  čínským předsedou  vlády  než  s pánem  Bílého domu?! . „Doba, kdy jsme se mohly plně spolehnout na Spojené státy, je do značné míry pryč… Jak jsem pochopila v posledních dnech,“ 

Mám zkrátka  problém.  Ta  základní  otázka  z  nadpisu  je  naprosto  jasná. Stejně  jako odpověď  na  ni. Ale  já  si vůbec  nejsem  jistý  několika  základními  body:

1-  že  stojí právě  a zejména  JEDINĚ  takhle

2-že  ti,  kteří  ji takhle  staví náhodou  nemají  úplně jiné  úmysly.

3-že  té  globálně  ekologické  agendě  rozumí  a na  rozdíl  od  spousty  jiných, kterém mi připadají  výrazně  jednodušší  – například migrace,Řecko  nebo Ukrajina,  v nichž  doložitelně  selhali a selhávají, to tady dělají  dobře. Zejména  tehdy,  když  Německo  ohledně  své  vlastní  bezpečnosti upřednostňuje  svou  peněženku a má to za normální, zatímco  Trumpa v  obdobné záležitosti, tvrdě kritizuje. O  Macronovi  nemluvě.

Na  druhé  straně  je  ale  největší pravdou, že  jinou planetu  nemáme.

Nicméně   tohle, co je na následujícím obrázku, těm, co jdou  dnes po Trumpovi  nevadí. tedy  když  to  zrovna  není  na  hranici  jejich pozemků… Ba právě  naopak – tady svým  globálním  firmám  otevírají  dveře  po  celém světě. Aby  jejich  bagry  měly  kde hrabat.

Abdelghani Dahdouh č. -

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.