Milí krajané jsou opravdu milí. Až za hrob!


Před  rokem  si  zajel, bohužel –  ministr  eh  kultury!  Herman  na  sudetoněmecký  sjezd  a  pozdravil tam  došlo  jako  milé  krajany. Ačkoli  tihle   v  roce 1938 v  žádném případě nehodlali  být  vůči  českým spoluobčanům  vůbec  milí,  natož krajané.  Ein Volk, ein  Reich, ein  Führer vyřvávali po náměstích a  při parademarších v  ulicích.   Z  mého hlediska  jde o  nic  jiného než  o  vlastizradu.V obou případech  – tedy u  SN  i  Hermana.  Letos,  aby v  tom nezůstal sám, sem  k němu připojil  i místopředseda  vlády  a šéf   státotvorné a  vždy  na moci se podílející  lidovecké  partaje-  Bělobrádek.  Také  mile  krajanoval  až  samého milého ukrajanování.  Přítomným sdělil , že se nepřijel omlouvat, ani usmiřovat. Přijel na návštěvu k sousedům, na oslavu, na kterou byl pozván.

Zajímalo by mne  jestli nějaké  vězně  v z Osvětimi  by napadlo  přijet  na  oslavu  k nějakému táborovému  kápovi,  kdyby  byl  teoreticky  pozván… Ale  zas e jsem  ji rychle  zaplašil  – tolik fantazie  nemám.

Bavorský premiér Horst Seehofer i Posselt projev Bělobrádka i jeho angažovanost ve prospěch dobrých vzájemných vztahů ocenili. Vyzdvihli také roli ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který se loni stal prvním členem české vlády, jenž promluvil na sjezdu sudetských Němců. To byl podle Posselta průlomový okamžik.

A  ještě  jsme  se  od  Bělobrádka, Hermana  a jejich  sudetoněmecké  klaky  dozvěděli,  že

….letošní sjezd navázal na smířlivá vystoupení obou stran z poslední doby. Zatímco sudetští Němci se vzdali majetkových nároků, česká strana opakovaně vyjádřila lítost za příkoří způsobená Němcům při odsunu po druhé světové válce.

Inu, tolik informační  folklor  a  oblbovací  taktika.  Která  evidentně  dokonale  funguje. Stačí se podívat  na  data  z pravidelného  průzkumu, které  a konto  tématiky  odsunu a  Benešových  dekretů, ohledně  názorů  české veřejnosti  každoročně  provozuje CVVM.

 

vystrizek

vystrizek

Zkrátka a  dobře,  vlastně  totálně  špatně – česká  veřejnost  má  stále  menší  historickou  reflexi a pud  sebezáchovy.  Odsun  už dnes  vnímá téměř  většinově  jako  NESPRAVEDLIVY.  Ale  když jde  o případný  návrat  majetku,  tak to je  jediný  okamžik, kdy  zbystří!  Viz  4% /zatím/  těch, co si  myslí, že  nespravedlnost  by  měla  být  odškodněna  vrácením  majetku.

Jsem zaskočen  a  to opakovaně  totální  slepotou  těch,  co  hovoří o nespravedlnosti odsunu.  Protože  dějiny  vzájemných  vztahů  Čechů a  Němců na  našem  území v  žádném případě  nezačaly až  09. května  1945, jak se nám  lansmanschaft  a  Hermanové a Bělobrádci  snaží  vnutit,  ale  daleko a  daleko  dříve.  Zejména tehdy,  když  se  obrození  a  stále  více  se  emancipující  Češi  snažili   dosáhnout  na Vídni  stejného narovnání,  jako se  to podařilo Uhrům.  Marně. Ze  dvou  důvodů  – národnostně  vnitřního – totiž že  tzv.  česká  šlechta na  téhle  věci  neměla, na  rozdíl od  té uherské  žádný  bytostný  zájem – byla  většinově  odnárodněna,  ačkoli   občan  Schwarzenberg  se  chtěl  stát   českým prezidentem. Protože  prý  mu  jde o blaho národa. Ale  tohle  není moje  dnešní  téma.

Tou druhou a  zásadnější okolností, proč  se česko rakouské  vyrovnání  nezdařilo,  byl  tvrdý  a  nesmiřitelný  odpor  českých  Němců,  kteří  jakkoli  sblížení v  téhle  otázce vždycky  uměli  včas  zablokovat.

Nehodlám  vás  dnes zahrnout  historickými odkazy,  ale  bylo třeba  uvést  ty  nejzákladnější premisy vzájemné kohabiltace. Kohabitace   Hermane  a Bělobrádku  nikoli  mile  krajanského soužití!

Dnešní  článek na  tohle  moje  opakované  téma  to  jednoduše  vyžadoval. Protože  MUSEL  vzniknout. Ne proto, že  prý je okurková sezona  a  jaksi není  do  čeho píchnout,  ale  z  důvodu  přesně  opačného – existuje  naprosto  urgentní  a  alarmující  skutečnost,  která  opět  byla  mainstreamem  naprosto ignorována,  jako  by  se nic  nedělo. Ačkoli děje.

Ze  Sudetroněmeckého  domu  jsme  ujištováni,  že  sudetským  Němcům  jde jen o jakési  morální zadostiučinění a  že  se vzdali všech  majetkových  nároků a  dnes  je to jen a pouze  o stavění  mostů,  vzájemném  porozumění, atd.  atd.

Nejvyšší  orgán  landsmanschaftu  se přece usnesl, že  žádné  majetkové  nároky a  dokonce je  to  i  v jejich  stanovách. Tak co byste  hloupí buranští, věčně  nespokojení a  brblající  čecháčci  pořád  chtěli?!  Opakovaně  jsem na  Kose upozornil,  že  část  landsmanschaftu, soustředěná  zejména  kolem Wittikobundu,  se  s  tímhle  krokem, tedy vzdáním se majetku v  bývalém  Československu  NIKDY  nesmířila  a  nesmíří,  že  před  soudy  napadla  jak vlastní znění  stanov, tak  proces  jejich přijímání  a  že  šance stěžovatelů  před  německými  soudy  jsou  velmi  dobré. A    každá sebemenší  vstřícnost z  české strany  fatálně  podlamuje  naši pozici.    Ministr  eh  – kultury  za  landsmanschaft   a milý  krajan  Herman  jen pohrdlivě  vždycky  mávl  rukou  a přes  pysky  cosi procedil  o  komoušské propagandě  a hotovo  dvacet. Nic  nám  nehrozí…On je  přece erudovaný  weltmann a  tohle má v  malíku…..

Jenže

 Zemský soud v Mnichově totiž zrušil změnu stanov krajanského spolku, kterou se uskupení nároků na vrácení majetku chtělo vzdát. Soud tak rozhodl na konci června, rozhodnutí nicméně dosud nenabylo právní moci.

Majetkové nároky sudetských Němců v České republice trvají.

Wittikobund, podle  mého očekávání  –  uspěl!  Kde  je nyní  milý  krajan  Herman a  kde Bělobrádek a  všichni ti omluvači, vcitovači, usmiřovači a  stavitelé  mostů?  Není  je  vidět.  Dokonce  ani  ta  nejzákladnější  informace  o  soudním  verdiktu  jaksi  nepronikla!!!  A  nebýt  Parlamentních  listů, nevěděl  by  o ní  v  ČR, snad kromě  ministerstva  zahraničí,  vůbec nikdo!

Ještě  dodám, že pro Wittikobund  to  není  první  soudní  vítězství v  této při.  K podobnému rozhodnutí soud v Bavorsku dospěl již počátkem roku 2016 a Sudetoněmecký landsmanschaft následně stanovy upravil a majetkové nároky z nich chtěl opět odstranit. Změna však ani podruhé před soudem neobstála. Jenže  tentokrát je  výhra  těch  majetkuchtivých  výrazně  větší – v  rozsudku  má, kromě  jiného  stát  také  toto:

„Soud rozhodl, že zaprvé usnesení ze zasedání ve dnech 27.–28. února 2016 o změnách vedení a stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SKS), předložené v dubnu 2016 vedením SKS rejstříkovému soudu, jsou neplatná. Zadruhé, že usnesení a volby, zapsané v protokolu o zasedání ze dnů 27.–28. února 2016 a předložené rejstříkovému soudu, jsou neplatné. A zatřetí, že volba Bernda Posselta mluvčím sudetoněmecké národní skupiny z 27. února 2016 je neplatná a Bernd Posselt tedy není jejím mluvčím,“

Takže  nejen  že  není platné  znění  stanov,  kde je vzdání se majetkových nároků, ale  vlastně jsou   neplatná veškerá  rozhodnutí  landsmanschaftu od  inkriminovaného data  a  dokonce ani Posselt  není  jeho funkcionářem, natož  mluvčím, jehož  slovo by mělo nějakou  váhu! Jeho výroky a názory  mají  stejnou  váhu  jako  kteréhokoli strejce  z  obyčejné  bavorské  hospody…

Ale  Herman a  Bělobrádek nás  ujištovali  ujištují,  že  všechno ok  a  v pohodě  a že nic  nehrozí, ačkoli   změny stanov dosud nebyly ani zaneseny do spolkového rejstříku, takže nevstoupily v platnost. Takže  Wittikobund  žaluje  cosi,  co se  sice odhlasovalo,  ale nikdo se to  ani nepokusil právně  implementovat!!! Přesněji  – ti  hodní  sudetští  Němci  se  to nesnažili implementovat!

Podle  zjištění  PL    pro českou diplomacii je aktuální verdikt mnichovského soudu překvapivý!!!! Opakovaná  porážka  před  soudem  je  pro  ministerstvo hlídající  české zájmy  v zahraničí a  dokonce  v  tom úplně  nejbližším  -PŘEKVAPENIM.

Ale  na  druhou  stranu  – občane  klídek,  klídek a  žádnou  paniku!  „Z druhé strany je ale poctivé říci, že vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení má stále pevnou vůli tuto věc dotáhnout do pro nás pozitivního konce a majetkové nároky odstranit. Brání mu v tom ale radikální křídlo,“ sdělil PL zdroj z Černínského paláce…..

Tak  vedení  SL  má  pevnou  vůli a  jen  nějaký  kazisvět do toho  hází  vidle!  No problem!  Jsou to prostě  milí  krajané!  Milí  až  roztomilí, řekl bych….

Napadlo  někdy někoho na  zamini či  ve  vládě,  že v  konci  je  úplně  jedno, jestli se  snad současnému / právně  neplatnému vedení  SL/  ty stanovit přeci jen  upravit jak  už  nám mávají před  nosem  nejméně dva  roky  nebo ne, protože  landsmanschaft  – ten  současný je prostě  spolek. Jen  spolek.  A  Wittikobund je  také  spolek, který   se kdysi dobrovolně  začlenil  do většího spolku.  Aby  prosazování  zájmů  jeho členů, tedy  zejména  majetkový transfer  byl prosazován  větší  silou a  vahou. A  když  bude  chtít, kdykoli  se může  opět  osamostatnit a nikdo mu v tom  nemůže  zabránit. Takže  jistě zajistí, že  sudetští  Němci  v  něm  sdružení  se NIKDY  NIČEHO  NEVZDAJI!!!

Jsem si  jist, že  Herman a  spol. pro ně  vždycky  budou mít  chápající  slova.  To víte, jsou to milí  krajané!

Naprosto  ale  nechápu,  že  mlčí  česká  media  a  zejména  čeští politici!!!!  Asi nám  nechtějí  kazit  léto a dovolené.  Nejsou k  zulíbání?

Abych nezapomněl  – pro  němčináře a  zejména  pro lovce  Fake  News dávám  ještě  odkaz  na primární  zdroj, odkud  PL  čerpaly  ty  nejzákladnější informace. To  aby  bylo  doloženo, že  nevařím z  vody a  že  obava  je nanejvýš  opodstatněná!

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.