Putování po Srí Lance I. – Srí Lanka včera


napsala a  nafotila  paní  Oliv

Vlkův  úvod:

Paní  Oliv  je  dlouholetou  čtenářkou  Kosy  a dnes i posluchačkou  Slobodného vysielače, určitě  Hodiny  vlka  Dualogu. A  také na  Kos e už  publikovala. Vedle  toho  jsme  spolu občas  v kontaktu přes  maily.  Onehdá reagovala  na  cosi  z mé  produkce a  v argumentaci  použila  cosi  ze  svých  osobních  zkušeností  z  návštěvy  na  Srí Lance. Zaujalo  mne  to.  Z několika  důvodů. Jednak  kvůli oné  argumentaci,  následně i ze  širšího hlediska.  Srí Lanku  neboli po  dřívějšku  Ceylon,  vedu jako tropický  ráj, kam se nejspíš  nikdy nepodívám. Zejména proto, že se tam nedomluvím.    Což  je  chyba  moje  a nikoli domorodců.  Jenže mi  došlo,  že  je  čas  dovolených a  tedy i  cestování. Takže  nebude od  věci, když  si na Kose uděláme  takový  pěkný  prázdninový  vejšlap  pěkně  prstem po  mapě  po  tomhle  subtropickém  ostrově, za   laskavého doprovodu  paní Oliv. Dnes  si povíme  o  Srí  Lance  a jejich obyvatelích v  souvislosti se včerejškem. Zítra  si  dáme  dnešek. A  věřte,  že  ani  to  dnešní  ostrovní retro  nebude nuda. Že najdete  docela  zásadní  podtext. Předávám  slovo paní Oliv.

 

Náš rodinný přítel žil v letech 1981 až 1988 v Colombu na Srí Lance. Pracoval pro jednu starou bohatou srílanskou rodinu De Soysa. Té  kdysi patřila polovina ostrova, jejich praděd sir Charles Henry de Soysa má na kruhovém objezdu za radnicí v Colombu pomník. Vybudoval na ostrově školy, nemocnice, kostely. Dokonce daroval Angličanům v Londýně porodnici. Podnikal v mnoha oborech. Celá rodina je dodnes na ostrově považována za obrovské mecenáše a filantropy a jméno rodiny nese mnoho budov i institucí (např. De Soysa Park Stadium, De Soysa Hospital for Women atd.)

Náš přítel byl generálním sekretářem koncernu Sterling Investment Ltd.– v uvedených letech koncern zaměstnával např. v textilní výrobě asi 5000 lidí. Díky pracovnímu postavení se seznámil se s ostatními „starými“ srílanskými rodinami. Seznámil se a nakonec i stal spolupracovníkem světově známého lékaře sira Antona Jayasuriyi. Doktor Anton Jayasuriya byl spoluzakladatelem mezinárodní organizace Medicina Alternativa (byla založena v roce 1962 spolu s WHO na konferenci v Alma-Atě). Byl prvním Srílančanem a jedním z prvních cizinců, který vystudoval akupunkturu v Číně. Dr. Anton Jayasuriya vedl kurzy akupunktury a vyučil mnoho lékařů z celého světa – a díky němu má i náš rodinný přítel známé po celém světě.

Generální sekretář OSN Kofi A. Annan v roce 2007 Dr. Antonu Jayasuriyovi udělil posmrtně vyznamenání United Nations Millenium Award za jeho celoživotní příspěvěk k humanitě.

Protože náš rodinný přítel žil na ostrově 7 let, pohyboval se mezi místními, zná historii ostrova z vyprávění místních i jejich způsob života, zvyky a mentalitu. Každý rok se aspoň jedenkrát na Srí Lanku vrací a stále udržuje všechny své kontakty. Je mnoho lidí, kteří se díky němu dostali na Srí Lance na místa, která by zřejmě nenavštívili, mnoho lidí, které seznámil s místními.

O Srílančanech říká, že jsou nesmírně hrdí. Stále většinou ctí staré zvyky a tradice. Srílančané si uvědomují, že jsou nevelkým státem (všimněte si – ne malým, ale nevelkým).

Dodnes je na Srí Lance, v určitých kruzích, zvykem používat služeb astrologů. Věří na správné postavení hvězd pro určitá rozhodování, na postavení hvězd např. při narození a z toho vyplývajících charakterů a směřování života.

V souvislosti s obsazováním politických míst a míst vysokých úředníků je pro Srí Lanku, stejně jako pro ostatní oblasti jihoasijského regionu, charakteristická tzv. personalistická politika rodových politických dynastií spojená s nepotismem.

Předposlední prezident Srí Lanky Mahinda Rajapaksa je spojován jak s ukončením války s Tamilskými tygry, tak i s obviněními ohledně velkého množství civilních ztrát mezi Tamily a následně s velkou korupcí, zneužíváním státních fondů, zahraniční pomoci.

Současný prezident Maithripala Sirisena, zvolený v roce 2015, přislíbil vyšetřování rodiny bývalého prezidenta.

Srílanská demokratická socialistická republika – rozlohou je asi o 20% menší než Česká republika, počtem obyvatel však dvakrát větší.

Sinhálci tvoří největší národnostní skupinu v zemi (necelých 80% obyvatel). Sinhálština je zároveň i úředním jazykem, druhým úředním jazykem je tamilština. Nejstarší dochované zápisy v sinhálštině pocházejí zhruba z 2. století před naším letopočtem. Podoba písma užívaného dodnes pochází zhruba ze 7. století n.l.

Sami Sinhálci vysvětlují význam slova Sinhala jako „syn lva“. Lev jako státní symbol je na srílanské vlajce a srílanském znaku.

Do roku 1948 byla Srí Lanka britskou kolonií. Sinhálci v dobách nadvlády Britů odmítali pro ně pracovat. Proto Britové do země přivezli obyvatele Tamilnádu (bývalý indický stát Madrás), Tamily. Po získání nezávislosti Britové opustili ostrov spolu se svojí námořní flotilou. Vojenská námořní základna Britů byla v Trincomalee na východním pobřeží. Dovezené  Tamily ovšem  Britové ponechali na ostrově. Srílančané Tamily neuznávali jako občany státu. Na úřadu pro emigraci v Colombu ještě v 90. letech min. století byli dva vchody – jeden označený „Foreigners“ (cizinci), druhý „People of Indian origin“ (lidé indického původu) – jak je to dnes nevím, neboť nebyl důvod úřad navštívit.

Největší skupina Tamilů žila na severu ostrova v oblasti kolem Jaffny. Teroristická skupina Tamilští tygři, která se „objevila“ někdy zhruba koncem 70. let, se organizovala právě zde.

V roce 1983 Tamilové zavraždili dva vojenské důstojníky a jejich těla pohodili na Galle road v Colombu. Toto se stalo hlavním důvodem posilování srílanské armády. Srí Lanka do té doby dokonce uvažovala o jejím zrušení. Argumentem bylo, že když je napadne Indie, tak se stejně neubrání, když je napadne někdo jiný, Indie pomůže agresora vyhnat. Policie Srí Lanky v oněch dobách byla neozbrojená. Na služebnách měli sice zbraně pod zámkem, ale na ulici je nesměli mít. Proto byly policejní stanice oblíbeným cílem tamilských teroristů.

Srílančané na vraždu důstojníků reagovali hromadnými zápisy do armády. Z pseudoarmády, která měla několik set příslušníků, se stala skutečná  armáda. Po ukončení války o síle 80 tisíc mužů, vyzbrojená bojovými letadly, tanky, čluny. Pro malý národ obrovská zátěž.

Na zhoršující se situaci na severu Srí Lanky reagovala i indická vláda, která se bála rozšíření konfliktu na území Tamilnádu. Indíra Gándhí jednala s prezidentem Srí Lanky J. R. Jayawardenem (Andy Warhol jej namaloval jako „opravdového J.R.“). Gándhí navrhla, aby Jayawardene postoupil část území Tamilům. J.R. Jayawardene prý řekl, že Američané po něm chtějí námořní základnu v Trinkomalee pro americkou flotilu, která by v případě napadení ostrova Indií, zaručila Srílančanům pomoc.

Bylo dohodnuto, že indická armáda přijede na Srí Lanku pomoc ukončit bojové akce Tamilů, když Srí Lanka nepustí na své území další cizí armádu. Což se nakonec také stalo. Prezident Jayawardene podepsal v r. 1987 s indickým premiérem Rajivem Gándhím smlouvu o indické pomoci a na Srí Lanku byla vyslána indická armáda (rok 1987 – operace Pawan).

Po zavraždění syna Indíry Gándhí Sanjayae Gándhího (1980), který měl převzít vedení státu, byla zavražděna sama Indíra Gándhí (1984). Její druhý syn, Rajiv Gándhí, kapitán Air India, proslavený jako letec a playboy, který se oženil v Itálii a neměl žádné politické ambice, se po smrti matky rozhodl převzít vedení Indie. Jeden z prvních kroků byla objednávka letadlových lodí s proslovem „Indie je velmoc a Indický oceán patří Indům!“.

Šéf Tamilských tygrů Vélupilláí Prabhakaran zorganizoval atentát a Rajiv Gándhí byl zabit (rok 1991). Šlo o pomstu za pomoc Srí Lance v letech 1987 až 1989.

Vélupilláí Prabhakarana vyslovil nové územní požadavky – najednou k území Jaffny přibyla oblast pobřeží až pod Trinkomalee.

V prosinci 2004 zasáhla ostrov obrovská vlna tsunami. Nejvíce zasaženými oblastmi byla jižní a východní část ostrova. Na ostrov směřovalo obrovské množství humanitárních organizací s pomocí. Kombinace obrovské přírodní katastrofy s ohromnými škodami s občanskou válkou byla pro Srí Lanku nesmírnou zátěží.

Válka trvala skoro 30 let, v roce 2009 byla ukončená porážkou Tamilských tygrů.

Občanské nepokoje, které přerostly v mnohaletou občanskou válku, byly pochopitelně složitější. Do nepokojů bylo zapojeno více skupin, šlo jak o národnostní problém, tak i problém politický. Nicméně výše uvedené je zhruba pojednání událostí samotnými Srílančanami.

Vlkův  dodatek:

Tolik pro  dnešek z  vyprávění  paní  Oliv. Pokud  jste  četli pozorně,  pochopili  jste  určitě  o čem byla  naše mailová diskuze  s  paní Oliv a  co mne  inicializovalo   ji požádat  o  delší  a kompaktnější  text.  Ano jde o  onu  pasáž,   jak  si Britové  dovezli  na  ostrov  levnou pracovní  sílu  z  Indie  –  Tamilce. A  usadili je  na  ostrově, aniž  by  se  ptali na  cokoli  původní  obyvatele  -Sinhláce.  Tehdejší  koloniální  vládci  sledovali výhradně  a pouze  jen svůj  zájem.  Nějaké  důsledky   pro budoucnost  a  případná  rizika  je nezajímaly. Nebyla  to přece  jejich   rizika  a už  vůbec  ne problém.  Navíc  nepotřebovali nikomu  vysvětlovat,  že jde vlastně o jeho prospěch,  že  bude přece kulturně  a  ekonomicky a  kdo  ví jak ještě,   obohacen. Oni tam  vládli, tak to nařídili a bylo!  Pak  z  Velké  Británie  zbyl už  jen  velký  název,  Union Jack  byl stažen  ze  všech  ostrovních  stožárů  a  britská  flota, tedy to, co  z ní  po  II. světové  válce zbylo a  co byl Londýn  vůbec  schopen  finančně  zasanovat,  zmizelo  za  obzorem.  Ovšem  Tamilové  zůstali. A  pro mne  celkem  logicky  požadovali  politickou  emancipaci.  Nakonec i  silou!   Znovu  říkám  – pro mne  celkem  logicky.  Normální  vývoj. Jenže  stejně  logicky  reagovali  Sinhálci – proč  by  se měli o  svůj  ostrov  dělit  s nějakými  dovezenými  vetřelci?     Když  si jej, x  století, možná  tisiciletí,  uměli  spolehlivě  spravovat  sami???? Ta  paralela  s  našim dnešním  migračním  hemžením  je jasná.   A také  konkrétně  ukazuje,  k  čemu  neřízená  migrace,  nevycházející  z potřeb  původního  etnika  vede!  Srí Lanka  včera  je  pro nás  příkladem a  varováním   v jednom.

Pokračování  zítra.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.