Game over bílý muži! DOPLNĚNO!


V  sobotu  a v  neděli  jsem vydal dva  tématické  články o  totálním ekonomickém debaklu  našeho  civilizačního okruhu a  o  tom, jak míří z  pozice  světového lídra  do naprosté  bezvýznamnosti a v podstatě  se  během nejbližších  10- ti let  stane  slabším  partnerem  těch  nejsilnějších  států,  které  stále ještě s ignorantskou  nadřazeností  nazýváme  rozvojové.

Osobně mám tenhle  malér  rozhodně  za  větší a  ve  svých  důsledcích katastrofičtější než  je  současná  migrační  vlna. Ta se totiž  dá  zastavit, pokud   vládnoucí  elity  uchopí  ty  nutné  nástroje, které  mají  k dispozici a jichž  se bud  štítí  nebo bojí použít. Navíc  uspokojivého  stavu s e dá  dosáhnout  v relativně  celkem krátkém  čase. Ekonomické  zaostávání a  propad  je kvalitativně  úplně  jiný  malér. Ten se, pokud  je ekonomika  ve  fázi  historického poklesu  zastavit  nedá. Nebo  jen  za cenu  velmi bolestných  opatření   a  jde o  velmi dlouhodobý  proces  s  nejistým  výsledkem. A  v  demokracii  téměř bez možnosti  dosáhnout  úspěchu, protože , volič  nemá  trpělivost a  chce  zlepšení  nejpozději druhý  dne po volbách.Jenže  obrat ekonomiky  je  záležitost nejméně  dvou  dekád.

Abych vysvětlil v  detailu,  co mám na mysli a  co jste  si nemohli přečíst a ni v sobotním nebo nedělním  článku, dovolím si  nyní  přetisknout článek  z  webu Patrie, který  to  velmi  kondenzovaně  popisuje. A doporučuji ho zejména neekonomům, aby  pochopili,  jak  velký  průšvih  Západ  čeká.

Vyspělé země musí nahradit svůj průmysl. Přijde ostrý konkurenční boj

 

Globální poptávka po zboží roste jen pomalým tempem a podíl zemí OECD na trhu průmyslové produkce klesá. Vývoj globální aktivity ve výrobním sektoru popisuje následující obrázek, spolu s ní je vyznačen vývoj v zemích OECD a ve zbytku světa. V něm se tato aktivita po propadu po finanční krizi rychle zotavila a nyní se nachází vysoko nad předchozími maximy, otevírá svou analýzu Natixis.

Ve vyspělých zemích bylo ovšem oživení pouze mírně a předchozích úrovní aktivity ve výrobním sektoru stále dosaženo nebylo, viz následující graf:

 

Zdá se tedy, že vyspělé země čelí nevyhnutelné deindustrializaci a měly by si tak položit otázku, čímprůmysl nahradí. V první řadě se nabízí možnost expanze v oblasti nových technologií. Jak ale ukazuje následující graf, v USA, eurozóně, Velké Británii a Japonsku jako celku nedochází k nijak prudkému růstu přidané hodnoty v tomto sektoru a zaměstnanost zde spíše stagnuje:

 

Zbývají tedy sofistikované služby jako podnikatelské a finanční služby. Nebo služby nesofistikované a stavebnictví. Jaký je skutečný vývoj? Pohled na vývoj přidané hodnoty a zaměstnanosti v jednotlivých sektorech naznačuje, že výrobní sektor je nahrazován zejména službami s nižší přidanou hodnotou, jakou jsou služby v domácnosti, doprava či volný čas. Pokud by ale tento trend pokračoval a výrobní sektor s vyšší přidanou hodnotou byl nahrazován aktivitami s přidanou hodnotou nižší, budou se vyspělé země jako celek v globálním měřítku posouvat směrem k ekonomikám s nižší přidanou hodnotou ekonomické aktivity.

Poslední graf ukazuje, že ztráta podílu, který mají země OECD na globálním výrobním sektoru, je přirozená, protože v těchto zemích nalézáme mnohem vyšší jednotkové nákladypráce. Celosvětově se tyto náklady nachází na méně než 70 % nákladů vyspělých zemí a ve světové ekonomice  mimo zemí OECD na necelých 30 %:

 

Je také pravděpodobné, že popsané změny ve struktuře ekonomik zemí OECD budou doprovázeny velmi ostrou vzájemnou konkurencí. Ta se pravděpodobně projeví zejména v nově nastavených pravidlech na na  trhu práce  v oblasti zdanění, protekcionismu a u měnových kurzů. Země, které budou v tomto konkurenčním boji zaostávat, to citelně pocítí na svém hospodářství. 

Tolik Patria. Naše  elity  a elitáři  žijí v posledních 30- ti letech z podstaty. Problémy  neřešily a  v  tomto případě nejspíš  ani  neidentifikovaly. Z mého  hlediska  jde o  dokonanou  vlastizradu.  V  globálním  měřítku.  Protože  se ani nepokoušely  domyslet  dopady  globalizace a stěhování  výrob,  vývozu kapitálu a  know- how.   Výsledkem jejich  vládnutí je  ekonomická  katastrofa.

Na  herních konzolích  v  našich  rukou  už  pár  let  bliká  nápis  Game  over  bílý  muži!

Aniž  by  si toho někdo všiml a někomu  to vadilo….

Doplněk:

Jeden  z  kosířů  mi poslal  následující  link, jako doplněk  tohoto  článku.

Je  krátký, takže  ho přeberu  v plném znění:

Mezinárodní měnový fond v roce 2011 předpokládal určitou míru růstu světové ekonomiky i HDP jednotlivých zemí. Po pěti letech mu společnost Macquarie vystavila účet. A pohled je to tristní. Světová ekonomika narostla za pět let o 22 %, čekalo se 31 %.

Na „zklamání“ (koho to vlastně překvapuje?) se podílely velice rozdílné regiony od Indie přes Čínu až po eurozónu nebo Brazílii. Sečteno a podtrženo, světová ekonomika nevzkvétá a prognózy ekonomů berte s velkou rezervou. Nejen MMF, ale i každá banka totiž zaměstnávají davy studovaných hlav, které pravidelně aktualizují prognózy, třeba na dalších pět let.

Světová ekonomika - míra nenaplnění prognóz růstu z roku 2011

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.