Lithium II.


 

V tomhle  díle  Lithia  se budeme zabývat   jednak  zatím nezodpovězenými  otázkami  z  dopisu Ing. Lukáše premieru  Sobotkovi  a  následně  hysterickými  reakcemi  české politické  scény na podpis  Memoranda o porozumění mezi  ČR  a  australskými  těžaři,  který „spáchal“ ministr  průmyslu Havlíček  minulý  týden.Protože  spolu  tématicky  souvisejí. A  skutečnosti,  které  uvedu  k  dopisu Ing. Lukáše  platí i pro  předvolební  výkřiky  politikářů a  naopak. Začnu tím, že  uvedu  dosud  nepojednané obavy  páně  Lukášovy:

  • proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh (dokonce dvakrát) a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů
  • jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám Vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek lithia (ideálně v rámci blížících se voleb)
  • co je obsahem příslušné smlouvy, pokud existuje, a kdo ji podepsal (dejte ji k dispozici veřejnosti)

A nyní  si přidáme  výkřiky  některých politikářů….

Začneme  Babišem

pokračujeme  Fialou

„Podepsat to 17 dní před volbami bez vědomí vlády je hloupost a diletantismus,“

a  Bartošem

„Před volbami je to nešťastné. To memorandum je nedostatečné. Měl o něm jednat vláda. Mělo být vypracováno ve dvou jazycích, aby tomu rozuměli odborníci na obou stranách,“

Zkrátka  hysterie, hysterie a  zase  hysterie. Dodejme, že  primitivně  účelová.

Národu  je  podsouváno,  že  soc  dem  a  Havlíček se  Sobotkou  osobně,  zašantročili  národní poklad  a podepsali s  Australany  smlouvu,  která  povede  k dokonalému  okradení  České  republiky.  Navíc  v  samém  konci  mandátu a pokoutně.

Podobnost  s  dotazy  pana  Ing. Lukáše  zcela  zjevná. Jenže  ten,  speciálně na  rozdíl  od  Andreje  Babiše či  Fialy  z ODS, detaily  nezná a znát  nemůže.  Neměl žádného  známého na ministerstvu  životního prostředí,  který  by mu  je prozradil,  natož, aby tu  smlouvu o průzkumu s  Australany  sjednávaval  /prodlužovali/ a nakonec   podepsali!!Babiš a  Fiala  ano . A  právě  ta  smlouva o průzkumu svým nastavením  určuje  i to, kdo  bude  lithium u nás  těžit, jak  jsme  si demonstrovali včera. Takže  jejich pokřik  je  už  z  tohoto  titulu  neobyčejně  drzá  licoměrnost!

Ale  přejděme  k  jasným a nezpochybnitelným  argumentům!  Začnu  sice  pouhou  formálností nicméně  důležitou  – tedy  výtkou,  že  Havlíček podepsal to memorandum. Prý  tak  neměl  činit, když  je  pár  dnů  do voleb…. Zvláštní argumentace!  Do  kdy  že je  platný  mandát  vlády a  všech jejích  členů,   přijímat a  a vykonávat  jakákoli  rozhodnutí, která  mají za  nutná?  Hloupá  otázka a  snadná odpověď, že?

De jure  do  dne voleb nového  parlamentu,  de  facto  do  ustavení  nové  vlády,  z  nových  voleb  vzešlé!  Pokud  nesouhlasíte,  dám  jednoduchý příklad – zapomeňme  na lithium. Představte si,  že  Českou republiku  navštíví pozítří nějaká  teroristická  buňka,  bude  zde ve  skrytu plánovat nějaký  atentát – který  si předběžně  naplánovala  na  17. listopadu na  Národní. A ministerstvo  vnitra  o  tom dostane  nějakou  vágní informaci.  Předpokládám, že  já, vy a  dokonce i  Andrej Babiš, Fiala, Bartoš, Okamura  a  Filip, budeme  očekávat, že  současný  ministr  vnitra  udělá  ve zbytku  svého  mandátu možné i nemožné,  aby  ty  zmetci  byli okamžitě  odhaleni,  chyceni a  zneškodněni. Ačkoli bezprostřední nebezpečí  ještě nehrozí.  Nikoho  ani nenapadne,  že by měl takovouhle  akci  příští  vládě, protože  to má  za  pár!  Stejným  měřítkem je  nutné poměřovat  Havlíčka! Proč  by  to mělo být  jinak  u teroristů než  u lithia?   Nikde v  souboru  zákonů a už  vůbec  ne  v Ústavě  je nějaká  zmínka, že  vláda  nemá puvoir  konat  v rámci   svého mandátu  až  do poslední minuty  svého  funkčního období!!!!  Ivan  Pilný   za  ANO na ministerstvu  financí  si bude počínat přesně  stejně!

Ale  tohle  je opravdu pouhá  formalita. Ve  srovnání  s tím, co všichni  výše jmenovaní  vtloukají  do  hlavy  českému  voliči! Jde o dokonalé  vytírání  zraku  a  účelové překrucování  faktů!

Je nám podsouváno,  že  ministr  Havlíček, podepsal  s  Australany  smlouvu  o těžbě, kde Česká republika  ztrácí  nad  surovinou  jakoukoli  kontrolu a  bude  okrádána! Koho  z  občanů  voličů  napadne  se  o znění podepsaného memoranda  vůbec zajímat?    Tedy kromě  občana  vlka,  který  k  tomu  byl  navíc  vyprovokován  jedním z  čtenářů!  Nebýt  jeho,  nevěděl bych  to také.   Ale  nyní  vím  a pokud  o to stojíte, budete  za  chvilku  vědět  také.

Takže

 v  žádném případě nejde  o   smlouvu na  těžbu.  ale  o memorandum o porozumění. Které  znamená jen  tolik, že  obě  strany  jsou připraveny  jednat o takové  smlouvě a  pokud  se dohodnou, ji  uzavřít. Když se nedohodnou,  žádná  smlouva  o těžbě nebude. A  tu  smlouvu  bud e v  každém případ ě uzavírat  nová  vláda!!! Navíc  už  včera jsme  si  dokázali,  že  Australané  mají  prospekční  smlouvou o  hledání ložiska lithia  na  Cínovci  zaručeno PŘEDNOSTNÍ  právo na uzavření  takové  smlouvy  a že  tohle privilegium s nimi dojednali dávno a  dávno  ministři za  ODS a  Babišovo ANO.

Tvrzení, že  ministr  Havlíček k podpisu memoranda   neměl  pověření  vlády  nebo  parlamentu  je  zcela  scestné  a  účelové. K tomuhle  signování    ho naprosto nepotřeboval  a nepotřebuje. Protože nejde o  smlouvu. Což  Andrej Babiš nebo  Filip/Falmer   samozřejmě ví  velice dobře.! Existuje  totiž     docela  reálná  možnost,  že  smlouva  nakonec,  z  toho či onoho  důvodu, podepsána  NEBUDE: Pokud  se její podmínky  státu nebo investorovi nebudou líbit. Toto právo státu nepodepsat  ministr  Havlíček  memorandem  nijak  neomezil! Abych  zjednal  jasno,co  je  vlastně  v onom, momentálně  tolik proskribovaném memorandu, bude nejlepší, když  jej sem  přidám:

Mám  vlčí mlhu, když  si  dovolím tvrzení,  že  v textu  není nic, co by  Českou  republiku  nějak zavazovalo nebo poškozovalo???

Navíc  jen absolutně  bezskrupulozní  baron Prášil, jako  Babiš,  si  tomu memorandu  dovolí  vytknout například  toto  -opět  cituji  z jeho FB  reakce:

V  této  chvíli se nebudu  zabývat  jeho náhlým horováním pro  Diamo, že  by mělo převzít  těžbu, to si podám v několika polohách později, protože  jsou  zde prvoplánově  jiné, vědomě  voličům podsouvané závažnější  bludy! Později  dokáži  naprosto přesvědčivě, že  ohledně  Diama  lhal.

Tak  memorandum  je podepsáno  s nějakou firmou, kterou  ani neznáme? A  s kým  asi tak podepisoval  ministr  za jeho  vlastní  – ehm – stranu-  povolení  k průzkumu?  Mám  vzít  za  bernou minci, že  Brabec  dal  to povolení  nějakým  neznámým  šupákům a  podvodníkům a nic  si o nich  nezjišťoval? Jestliže  ano,  jak to, že  je  ještě  ve  funkci??? A  jak to, že  je  ANO Ještě  vůbec  ve  vládě, pokud  osvědčilo takovouhle do nebe  volající  neschopnost?

Ještě  drzejší a  horší  je  tvrzení v  následující  větě… že  ČR  se v memorandu  zavázala,  k  ochraně  investic,  což nám může  prý případně  prohrát  miliardovou  arbitráž!  Kdyby  něco takového napsal  pan  Ing. Lukáš nebo  dokonce i  takový  Tomio Okamura, pravomocně  odsouzený  k  tomu strpět  pojmenování  Pitomio,   neměl  bych s  tím fatální problém. Oba  problematice smluv o ochraně  investic  nemusí  rozumět. U  Andreje  Babiše  či  komoušského lídra  Filipa /takto profesí právníka/ podobné právní  bezvědomí  nelze  ani omylem předpokládat! Babiš podniká  dlouhodobě  a v  mezinárodním  měřítku.  Takže  velice dobře  ví, že jde o z jeho strany  o  zavádějící, ba  lživou  demagogii. A  FIlip totož.

V memorandu  je  smlouva  o ochraně  investic  zmíněna a  vyplývá,  že  byla podepsána, z  vůle  České republiky  a  Australského svazu  v  roce 1993!!!  Platí tedy dávno a  dávno,  BEZ OHLEDU  na nějaké  memorandum!!!!  To ji  ani  neverifikovalo  ani neuvádělo  v platnost! A  Andrej  Babiš nebo Filip   přirozeně  ví i to, proč  je právě  tato  smlouva  v memorandu  vzpomenuta!

Australané  to tam určitě  dali proto,  aby  ozřejmili  všem,  že  pokud  by  někdo z  českých politiků v budoucnu „chtěl opomenout“  přednostní právo na  exploataci  nalezišť, například  tak, že  náhle  jejich  nález vytěží  nějaké  to  Diamo,  pak  rozhodně  využijí  smlouvy  o ochraně  investic k  arbitrážnímu  jednání.   S  jasnou  šancí  na  naprostou  výhru. Jediné v  čem se   Babiš  hrubě  mýlí je  odhad  náhrady  škody, ke  které  by  ČR  byla odsouzena.  V  žádném případě nikoli  miliardová.  Troufnu  si  odhadnout,  že  by  hrozila pokuta  v  rámci  bilionů korun. Za  ušlý  zisk. Protože ten  i takový  Babiš veřejně   oceňuje  právě  v bilionech!!!! Tudíž  by  žádali  i bilionové  odškodnění za  ušlý  zisk!

Ministr  Havlíček s  tou  formulací, která upozorňuje  na  smlouvu o ochraně investic  v klidu  souhlasil, protože  jednak je  to konstatování  stávajícího  stavu, které nijak  nezhoršuje postavení  republiky, ale  hlavně – pro  každého  soudného  čtenáře poskytuje  informaci o  tom, že  Australané  mají, díky  smlouvě  o povolení průzkumu  přednostní právo  a  že  jsou rozhodnuti  jej  bránit  všemi prostředky, takže  bychom to měli vzít na vědomí a podle  toho jednat a  nezkoušené  nějaké  laciné  triky v zájmu  laciného  zisku  voličských  hlasů.

Jinak za  sebe, jako občana  vlka  konstatuji,  že  jsem  textem toho memorand a více než  příjemně překvapen!!!  Myslím to vážně  a napsal  bych totéž, i kdyby tenhle  dokument podepsal  Babiš nebo Okamura,  či Kalousek, které osobně považuji za aktuálně  největší politické  škůdce  v této  zemi! A  to z  následujících  důvodů:

1- Australané  výslovně konstatují , že  jsou ochotni  zpracovávat vytěžené  lithium a to  až  do fáze  finálních  výrobků  v České  republice! Tedy žádné vyrabování  rudy  a  sbohem! Nýbrž  finální produkt s velkou mírou přidané  hodnoty.Nic  lepšího si nemůžeme  přát!

2-hodlají respektovat  zákony  a jiné  závazky  republiky, které by mohly  mít  vliv na  těžbu a následné zpracování  rudy! Jde o jednoznačný a  explicitní  závazek. Paráda!

3-maximalizovat  podíl  českých  subjektů na  zpracování rudy. Super!

4-minimalizovat  dopady  na  životní prostředí. Bezva!

5- umožnit  kapitálový  vstup  České  republiky  do  těžebního podniku, pokud  o  to ČR  projeví odpovídající  zájem.. Což po podpisu  memoranda  ještě  výslovně potvrdil  generální ředitel EMH Keith Coughlan „Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu,“. Naprosto  skvělé!

Vytáhl jsem jen to úplně  nejdůležitější!!!!  Nemělo  smysl  memorandum opisovat  celé.  Může  mi  někdo  nepředpojatý  sdělit, co  je  v  něm, zejména ve  výše  uvedených  bodech  špatně???? Kde byl  stát podpisem  do  budoucna  poškozen nebo  nějak omezen? Kde Sobotka  Havlíček překročili  svůj  mandát????

Prostě  jen  ryze  účelová a pokrytecká  hysterie,  jasně  kalkulující  s  tím, že  občan  volič  se o žádné  detaily  zajímat  nebude. Že mu  stačí výkřiky  – oni zase kradou!!! A  samozřejmě nějaká ta  kobliha, či  gulášek s pivem kobliha….

A nyní  k tomu  Diamu…. To je  také  moc  pěkná klasická Babišovina a  Zemanovina.  Tak jak  tihle  dva  předvádějí  dlouhodobě. Oba musí vědět, že  Diamo těžbu převzít, bez souhlasu  Australanů – NEMUŽE!!!  Tedy jestli ČR  nechce  jít  do předem prohrané  arbitráže, která, jak se obávám, by nás  v konečné  fázi  stála nikoli miliardy, ale  v optimálním případě  stovky  miliard a  reálně  hrozí, že  dokonce biliony  korun. Ale proč nehodit  bahnem a nevypustit  účelový  blábol? Občan Kobliha  to má  rád….

Ovšem u Babiše  jde  o pokrytectví  ještě  o řád  větší  než  u Zemana. Není  to tak  dávno, co  se řešil  další  osud  OKD.Koneckonců  psal jsme o  tom i na Kose.  Kde byly  ve  hře  dvě  varianty  –

1- že  zbankrotované OKD  odkoupí pro  stát  a bude jej spravovat a provozovat právě  společnost  Diamo.  Která  patří pod ministerstvo průmyslu a  má  nepopiratelné  a  dobré  dlouhodobé  renomé  z těžebních  činností.

2- že  totéž  bude  realizováno přes  finanční  společnost  Prisko,  která  patří pod  ministerstvo financí a  s  těžbou  čehokoli  nemá  zkušenosti  vůbec  žádné.

Jak to dopadlo a kdo prosadil  svou se  můžete  dočíst  zde:

Babiš: Společnost OKD zvládne sanaci dolů bez pomoci Diama

Dneska, při  vytváření  mlhy  kolem lithia, ovšem každej  Franta  dobrej. Jak říkávala  moje  babička  v podobných případech. Vlastně  Franta? Diamo!

Mimochodem,  bere  někdo v  úvahu,  že  otevření  těžby  rozhodně  nebude zadarmo?  Jestliže  jen průzkum  stál miliardu, pak  otevření  dolu  si vyžádá  náklady  nejméně  o   řád  vyšší!

Můžete  namítnout  – náklady  v  desítkách miliard  a výnos  v bilionech?  Brnkačka!  Ano i ne,  Ty  náklady budete muset  zaplatit  hned  teď. Výnosy  jsou  silně  budoucí a  vždy nejisté,  jak nám  ještě  v  tomto článku  vysvětlí polopaticky  Václav  Cílek! .  A pokud  se podíváte  na  to, co se dělo a děje  ve  sněmovně kolem  letošního rozpočtu  a přidáte  si k tomu  známou pozici  zastánců  hesla, že  stát  je nejhorší podnikatel a že  stát  nemá vařit  pivo, kterou  si okamžitě  osvojí  a osvojují  všichni Babišové,  když  jde o to zbavit  stát nějaké  lukrativní  činnosti  /viz  například  kauza  biopaliv/,  je  zřejmé, jak pravděpodobné  je státní  těžba  a zejména  následné  zpracování  vytěžené  rudy  do něčeho  smysluplného? Prostě  Babiš, Fiala, Filip,  Okamura  –  jedna  parta!  Mohl bych  tady skončit,  myslím, že  bylo řečeno mnohé.  Nicméně  zdaleka  ne  všechno a  já  jsem zvyklý  kosířům podávat, pokud  možno ucelený  pohled.

Uterní  vsuvka:

Tenhle a  včerejší  článek  jsem psal přes  víkend. Kouzle  nechtěného  se v  Babišových !!!!!  Lidovkách  ve  čtvrtek  objevil  následující  článek:

Bohužel  jsem jej  na internetu  nenašel v  elektronické  formě, takže  jsem  udělal screenshot  klíčové  pasáže,  která  se týká  Diama  a jeho  účasti  na  možné  těžbě  lithia  na  Cínovci:

Ze zvýrazněného  textu  je  jasné,  že  jak  Babišovy, tak Zemanovy  řeči o  zapojení  Diama  jsou  jen  naprosté  bláboly, určené  vystrašeným Koblihům,  kteří  se  nebudou obtěžovat  hledáním  informací! Znovu podtrhuji,  že  jde o článek  Babišových  novin!

Které  konstatují že

-než  Australané, před  sedmi roky  dostali povolení  k průzkumu,  bylo dotázáno Diamo,  jestli  o to nemá  zájem

-Diamo odmítlo, protože na  to nemělo  ani lidi  ani  finance!

Prostě totální  Babišovina a  Zemanovina!  Diamo  bylo  vyzváno ještě  před  udělením povolení  Australanům…  Když  to ví  i  nějaká  holčina  z redakce  Lidovek, tím spíše  to musí  vědět  ministr  živortního prostředí  Brabec a  ten jistě informoval  Andyho.

A  mimochodem – co že  uvádí  jako optimální  možnost  pro  český  stát Babišovy  noviny – kapitálový  vstup ČR  do těžařské  firmy!  A co že  dostal  Havlíček do memoranda?  Přesně  tohle!

A  ještě  musím reagovat  na jednu  novinku,  která s eod  neděle  objevila  a kterou  hrají  FalmerFilipovi  komouši poslední dva  dny – prý  si  udělali rešerši kdo  jako  stojí  za  těmi  Australany. A nějak jim z  toho vychází  Bakala!  Když  s e v Česku  řekne  Bakala, každý  slušný  člověk si  rovnou odplivne  a  dál nic  nezkoumá. A  měl  by!  Zatraceně by  měl!Kdy  že  bylo dotázáno  Diamo  jestli  tu prospekci  na Cínovci  chce? Před 7 roky? Kdo že  tehdy  povolení  k průzkumu  s  přednostním právem těžby  vydával? Ministerstvo  životního prostředí  vedené  odeesákem  Drobilem.  Jak to,  že  si to  neprolustrovali a  toho Bakalu  nenašli?  A  totéž  platí  i pro prodloužení licencí ministrem  Brabcem?  Jak to,  že  tedy on prodloužil licenci  zloduchu Bakalovi?  Co s  tím  má  společného Havlíček a ČSSD?

Ale pokračujme  v původním  článku,  tak jak byl  napsán  neděli.

Veřejnost  je informována  o tom, že  v ČR  jsou  asi  tak  3%  světových zásob  lithia a  žongluje  se v  závratných bilionových  sumách s jeho  cenou, které  svou  naprostou  gigantičností oslňují  voliče a  zbavují  ho  jakéhokoli  kritického pohledu.  Biliony   a  biliony  a  zase biliony  z nás  udělají  Kuvajt!Plná  šrajtofle a dokonalá  havaj!

Mám  špatnou  zprávu. Neudělají  nebo  ne hned  tak a už  vůbec  ne jen  tak!  Co  český  volič  neví, je  naprosto zásadní informace  – totiž,  že  česká  lithiová  ruda  je mimořádně  chudá!!!

Ale  nejlepší  bude, když  v  tomto místě  nechám  promluvit  kapacitu nezpochybnitelnou –Václava  Cílka – jen  ještě  dodám, že  jde  o rozhovor  z  26.6. 2017:

!A.: Jsou naleziště v Krušných horách výjimečná, nebo se jedná jen o nafouknutou českou bublinu?

V. C.: Ložisko Cínovec je významný světový zdroj lithia s obsahem možná až 3 % světových zdrojů. Ruda je poměrně chudá (1,2 % Li v koncentrátu) a zatím nikde na světě nebyl tento typ lithné slídy zpracováván. Znamená to, že pokud se otevřou jiná velká, bohatší lithná ložiska, například v Srbsku, tak cena lithia může poklesnout na takovou míru, že ložisko bude netěžitelné. K něčemu podobnému může dojít i v okamžiku, kdy se začnou vyrábět baterie z lacinějších surovin jako je např. sodík. Na druhou stranu jsou odhadované zásoby na Cínovci tak obrovské, že ložisko se na dalších 50 let může stát páteří severočeského průmyslu. O tom budeme vědět víc, až firma skončí výpočet zásob.

Co že  sděluje  Václav  Cílek?

  • že máme  sice zjištěné  velké  zásoby  lithia
  •  že  ovšem jde o mimořádně  chudý koncentrát
  • že  NIKDO NA  SVĚTĚ  zatím  NEVYZKOUŠEL  zpracovat takto  chudou  rudu
  • že budoucí  cena  může být  snadno ohrožena otevřením  daleko bohatších ložisek v  Srbsku nebo  náhradou  lithia  daleko  lacinějším a  dostupnějším  sodíkem!

Ještě  si někdo myslí,  že  budeme  druhým Kuvajtem a  že  převzetí ložisek,  nehledě  na  riziko  více méně prohrané  arbitráže s obrovskými náhradami by  se muselo  za  všech okolností  vyplatit?

A  i  obecnímu prosťáčkovi by  mělo doklapnout,  že  už  zmiňované  Diamo  by  sice nejspíš  horninu  vytěžit,  ale  rozhodně  by ji  nedokázalo zpracovat  na  rudný  koncentrát.  Ještě  to  totiž  nezkoušel nikdo na  celičké  zeměkouli!

A  v tom rozhovoru s  Václavem  Cílkem  mne zaujaly  ještě  jiné  pasáže. K  Diamu například  konstatuje  toto:

!A.: Může český stát podle Vašeho názoru „ohlídat“ těžbu lithia tak, aby zůstalo v našich rukou?

V.C.: Český stát je prostřednictvím jím založených firem či podniku Diamo schopen těžit uran, zlato a obecně tradiční suroviny, ale zejména chemická úprava lithných rud je náročná. Nemyslím si, že bychom měli jít touto cestou. Na druhou stranu je zapotřebí ohlídat vliv na životní prostředí, protože roční těžba může být až kolem dvou milionů tun rudniny a také, aby se úprava a pokud možno i část výroby baterií odehrávala na našem území.  Byl bych nerad kdybychom zůstali v roli vývozců lithného koncentrátu.

Jasně  konstatuje,  že  by  se  Diamo do toho  plést  nemělo. A  já se k němu přidávám. Zejména proto, že  jedna  věc  je  těžit a  vytěžit a  druhá, úplně  jiná a  daleko náročnější  je  získat  z vytěžené  horniny  lithiový koncentrát. Zejména  když  nikdo na světě  to  z tak chudé, jako máme  my,   ani nezkoušel!

Pokud  výše uvedená, Cílkem specifikovaná  rizika  na sebe  chtějí  vzít  Australané, proč  ne. Zejména, když  jsou zjevně  připraveni umožnit  České  republice kapitálový  vstup.

I nyní  bych  možná  měl a určitě  mohl  skončit. Ale  ještě nejsem s  dnešní materií  hotov. Ještě  minimálně  jedna  důležitá premisa mi  zůstala.  Babiš , Okamura, Filip Bartoš  dělají zásadní dusno kolem  podpisu toho memoranda.  A hodlají kvůli tomu  svolat  mimořádnou  schůzi parlamentu nebo  alespoň senátu. Ačkoli jsme  si právě  dokázali, že memorandum  pozici  České  republiky  do budoucna  nijak  nepoškozuje. Ba právě  naopak.

Je komické,  že  spousta  důležitých zákonů  – například o sociálním  bydlení a  další spadly  pod  stůl, protože  sněmovna  už je  nestihla  projednat  – nezbyl na  to  čas,  ale  lithium?  To  je jiná  káva! Na to  se čas  najde!  Ačkoli se nic nevyřeší  a půjde jen  o  předvolební divadélko pro neinformovaného občana!    Ale zanechme  srandiček,  jde o hlasy a o laciné  body  u voličů.  To je  to oč  tu běží  od  samého začátku.  Protože  to memorandum ani  zdaleka  není  konečná  smlouvě  o těžbě  a využití lithia. Všichni politikáři vědí,  že  onu  kýženou  smlouvu  bude PROJEDNÁVAT  PŘÍŠTÍ  VLÁDA! Přesto  vyprávějí  voličům,  že  už je konec  světa!

Ano vážení,  vláda, která  vzejde po  vaší návštěvě  volební  místnosti  za  pár  dnů  bude ta, která bude  či nebude  podepisovat s  Australany  konečný, právě  závazný  text  dohody. Se všemi  důsledky.  Jsem  velmi zvěda, jak si povede a  jak  v  ní  budou  reflektovány  všechny  ty  pseudodůvody  a  pseudovýtky,  kterými  jsou  častováni  Havlíček a  Sobotka.  Vsadím svůj  roční  důchod,  že Diamo bude  rychle puštěno k  vodě,   pro Babiše  a  ANO,  náhle  přestane  být  australská  firma  neznámou,  že    ochrana  investic  bude  velmi respektována a  že  se na ní speciálně  Babiš, jako premier  nebo alespoň  neoficiální zákulisní premier / jako  Kaczinski v  Polsku/, bude odvolávat zejména tehdy,  když by   v ní nějakou nevysvětlitelnou  náhodu,  bylo  nějaké to, běžným rozumem   nepochopitelné, těžké  šméčko. Přirozeně  ke  škodě  České  republiky.  Nepochybně  uspokojen  bude  i pirát  Bartoš, který  vyčítá  Havlíčkovi, že v  memorandu o porozumění  není řešena  otázka  ekologie.  Chlapec  zjevně netuší, že  je  totálně  mimo  mísu a  že  Letter of  Intent NIKDY takovéhle  detaily  neřeší. Jde o  vždy o více méně  všeobecnou  deklaraci,  která jen stanovuje hrubé  mantinely. Nic  více  nic méně. Detaily a to  včetně  všech  možných podmínek, včetně  režimu těžby, zpracování, následné finalizační   výroby a  přirozeně  ekologie  /jsem zvědav, jak si  Australani poradí  s  českými  ekopotížisty/,  vše má  v ruce příští  vláda  a nikdo jiný.

Nikdy  více nebude platit ono  biblické  – po ovoci poznáte  je.  Dobře si rozmyslete, komu  s volebním lístek  dáte pověření, aby  nakládal  s  českým  lithiem. Opravdu  ho  chcete  dát  těm,  co  vám momentálně   ne/jen  přes  lithium  věší  bulíky  na  nos?   Mne potěší, když  vezmete  v úvahu  fakta, která  jsem  vám  včera  a dnes, ohledně lithia, odprezentoval. Když  vezmete  v úvahu  kdo  a proč  vám  drze  lhal  nebo  vypouštěl  mlhu. A  že jich  není málo!    Je  to na  vás.

Stačí  abyste  si  uvědomili,  kdo  vám lže  a  vodí vás  za  nos.  Pokusím  se na závěr  shrnout,  proč  memorandum  vzniklo a  jaký má  smysl. Rozhodně  nejde  ani  o  sanování   vyprázdněné  partajní  kasy  ČSSD.  Za  tohle  memorandum  nedostanou socani   od  nikoho  ani  vindru,  na  to vemte  jed!

Dle  mého mínění  memorandum mělo  dvojí  cíl  –

1- pro  Australany

2- pro  Českou  republiku

Řekl bych,  že  iniciativa  k  jeho  zformulování  a  podpisu  vzešla  od zahraničního  partnera, který  zásoby  lithia  objevil a  specifikoval. A  když  viděl  tu komedii a  spektákl, který  v  republice  nyní před  volbami kolem lithia  vznikl,  kdy  kdejakej  Tonda  ušatej  najednou  volá  po  ochraně  národního  bohatství,  které „se nesmí  dostat  do rukou  cizákům“,  aniž  by  věděl, co  s ním  udělá. Takže  memorandum  všem  Tondům  ušatejm  vykutálenejm politikářskejm připomnělo,  že  Australani  mají podle  platné  české !!!! legislativy,  včetně  Horního zákona,  jako ti, co investovali  miliardové  peníze  do průzkumu, přednostní  právo  na uzavření  smlouvy  o těžbě a  využití ložiska. A  zmínkou  o  dávno podepsané  smlouvě  o ochraně  investic jasně  dávají najevo,  že  toto  svoje  zákonné právo jsou  připraveni  bránit  do  všech  důsledků a  za  všech okolností! Aby  zarazili  všechny  nenechavce  s  předstihem.

A  co  z memoranda  získá  Česká  republika, proč  je  to pro ni  dobře?  A  proč se  ministr  Havlíček  rozhodl  je  podepsat? Protože  je tam explicitně  zakotveno,  že  v  tuzemsku se bude nejen  těžit, ale  i  zpracovávat a dokonce, pokud možno i  finalizovat!  Což  je  opravdu v  našem  nejvlastnějším  zájmu,  abychom nedopadli  jako ti  černoši s korálky v  Africe! Ale  to není  všechno  – Havlíček  by měl  dostat  za  to memorandum  státní  vyznamenání. A  to hned.  Protože do memoranda  zakotvil  explicitní  možnost,  že  ČR  může  do  budoucí  těžební  firmy  kapitálově  vstoupit!!! Přesně  jak to velí zdravý  rozum, pokud  se podnikatelská  rizika  takového vstupu  ukáží  přiměřená. Což  momentálně  nikdo  neví. A proč  je  to  dobře?  Protože  žádná  z příštích  vlád  se  nebude už  moci z  této opce na zpracování a finalizaci   a především  možnosti  kapitálového vstupu   -VYHNOUT a  VYLHAT!  Pokud  tyhle  opce  zůstanou nevyužité,  bude taková  vláda muset  čelit  velmi  nepříjemným  otázkám  -PROČ? Které  sice půjdou okecat, neboť  to  je možné  úplně  u všeho,  ale jednak to vůbec  nebude  snadné a nepochybně, kdyby  na  to došlo, by  to  fatálně  stálo politické  body u voličů!!!!

Dobře  víte, že  nemám  rád  spiklenecké  teorie, vyhýbám se jim na  sto honů. Ale  tady  jednu  zkusit  musím.

Za  jak  nepravděpodobnou  máte  možnost,  že  ministr  Havlíček  nebo někdo jiný  zachytil  cvrkot  ve  smyslu  – Australani,  my  se  s vámi  po  volbách,  které  vyhrajeme  rádi  dohodneme a dokonce i  na  tom,  že  tady  jen  vytěžíte a  zpracovávat  si budete, kde vás  napadne a  dokonce  stát  vám to přenechá  úplně  celé!  Kolik nám/mně za  to  dáte????  Po tom, co  jsme  zažili za časů  privatizace, ohledně elektronických zdravotních  knížek,  armádních  zakázek, obnovitelných  zdrojů  energie, bionafty, všelijakých  dluhopisů a  hnízd, atd. atd.   Jak  moc  je  takováhle  varianta  fikcí??? A  tohle  všechno  Havlíček  memorandem a svým podpisem  zarazil!  Jednou pro vždy! Tohle  už  nemůže  projít!    Nevysvětluje  to náhodou  více než  dokonale, proč  tak  řvou  všechny  ostatní  partaje  a politikáři v jejich  čele? Havlíček  jim sebral  hodně  tučné  sousto!

V  každém případě  právě  tahle kauza  ukazuje  zcela  dokonale,  jak  prolhaná a ubohá  je  naše politická  scéna  a zejména  její  největší  křiklouni.  Jak  vágní a  demagogická je  předvolební  argumentace jednotlivých  stran a  bohužel také  to,  jak  jednoduchý a manipulovatelný  je  tuzemský  volič.  Pro mne  snad vůbec  nejděsivější  zjištění….

Dodatek ze  čtvrtečního  rána:

Podobně  jako  kdysi   v  článku o  tom  jak Zeman při  poslední  vládní  krizi,  kdy  se  na Kose vyrojilo obrovské  množství  na  slovo  vzatých  specialistů na  ústavní  právo, má  nyní moje  mailová  schránka co do činění s  na slovo  vzatými  odborníky  na  mezinárodní komerční  smlouvy, pochopitelně  se specializací  na těžbu  nerostů a  jejich prospekci.  Kteří prostě  vědí,  že  podepsané memorandum  je totální  sabotáž  zájmů České  republiky.  A  vedle  svých  právních- ehm  „rozborů“ , ačkoli  o právo nikdy  ani nezavadili operují  s  tzv.  analýzou jakéhosi Kunšteka, kterou  zveřejnil  Valenčík. Protože  mne  unavuje odpovídat  na  desítky  stejných  mailů vyjádřím se pro všechny, kterým jsem  neodpověděl a  už  neodpovím  jednoznačně.  Ona  tzv. Kunštekova  analýza  není  nic  jiného než  naprostý  a bezobsažný  blábol!!! Daleko  trefnější  by mi připadlo  jiné  označení,  ale  nemíním  , ikdyž  naprosto  výstižnou  expresí  zatěžovat  Kosu.

A pro  samozvané  právní  odborníky  si  dovolím přiložit  vyjádření  právníků – specialistů na  mezinárodní právo,  tak  jak  ho poskytli  České televizi na  jednoznačný  dotaz:

Veřejnoprávní televize zeptala právníků z veřejných vysokých škol, co memorandum  pro Česko znamená.

Pavel Bureš z katedry mezinárodního práva na Univerzitě Palackého v Olomoucí konstatoval, že strany podepsané pod memorandem „vyjadřují určitou ochotu pro společné kroky“. To prý ale ještě neznamená, že by toto memorandum bylo nějakou smlouvou. „Například se mluví o účastnících dohody, nikoliv o smluvních stranách, mluví se právě o té ochotě k nějakým společným krokům, nikoliv, že by se strany zavázaly přijmout konkrétní kroky,“ zdůraznil expert.

Jeho kolega z katedry mezinárodního a trestního práva Masarykovy univerzity v Brně Jiří Valdhans mu dal za pravdu. „Důležitá je podle mého formulace, že účastníci deklarují záměr projednat a prozkoumat možnosti budoucích dohod o rámci budoucí spolupráce. Ten dokument tedy nestanoví nějakou konkrétní povinnost pro současnost a v zásadě se jedná o velice jemnou formu smlouvy o smlouvě budoucí,“ konstatoval Valdhans

Stejný názor vyjádřil také vedoucí katedry mezinárodního práva z Univerzity Karlovy Pavel Šturma.

Vzhledem k  tomu, že  rád  dělám  dobré  skutky,  těší  mne , že  pánové  Valenčík, Kunštek a  tisíce a  tisíce  dalších, pokud  tedy  se  uráčí  vzít  na vědomí  stanovisko opravdových  expertů,  budou moci  od e dneška   v  noci  v klidu  psát.

Ovšem  chápu,  že  Andrej  Babiš  pojede na  té vlně  dál.  Skandál s  bankovními  dokumenty  HSBC  je mimořádně  nepříjemný a nebezpečný. Slušivé  tepláčky  jsou  skoro na  dohled.Bohužel jen  skoro. Má přece  pod  palcem  ministerstvo  spravedlnosti. A  o  tom  jaké  tam  jsou poměry  si přečtete  zítra. Ale  dnes  falešná  kauza  lithium  je  mimořádně  vhodná  k odvedení pozornosti  od  vlastního  průšvihu. Takže  ačkoli bych  rád  umožnil  klidný  spánek  i  Babišovi, nevyjde  to.  Neumím  a  nechci  z něj odvalit  balvan podezření  z  dotačního podvodu. A  to je  to,  oč  tu běží především.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.