Lithium IV – naprosto neplánované a nečekané.


Nemohu  jinak,  než  přidat  další  díl    lithiové  kauzy. Moje  mailová  schránka  doslova  úpí.  Drtivou  většinu  obstarávají  maily  od  lidí  kteří se ani  neobtěžují  dočíst  nebo  pochopit  oba úvodní  díly  Lithia, tedy I a  II,  z kterých  daleko zásadnější je  II.  a  stále  opakují  bláboly  tam  vyvrácené. Nejsem překvapen, stejně  tomu bylo  u EET.

Další velká  skupina  je  pak  ta, co  se mi snaží  otlouci o hlavu  dehonestačně demagogickou  tzv,  analýzu  pana  Kunštěka,  kterou  převzal  Valenčík. Nekompromisně  nekolegiálně  konstatuji,  že  jde  o blábol.  který  ani  nemíchá  obvyklá  jabka a hrušky,  ale rovnou  uhlí  a  brambory  pod  společným pravdivým  tvrzením.  že obojí  se  skladuje  ve  sklepě,  z  čehož  bystře  dovodí,  že  je  to  tedy logicky  totéž.

Třetí grupou  pak  jsou  ti, co mi rovnou, bez jakékoli  argumentace –  nadávají protože  jsem si  dovolil  sáhnout  na jejich  svaté  na orloji / že  Alexi/ .

Proto  mne  velmi potěší  když  se  v  té  spoušti sem tam zableskne a  přijde   argumentační  mail. jako třeba  od  paní  Magdy  S. , která sice  se mnou  naprosto nesouhlasí, ale  je  vidět, že přemýšlí  o tom, co  čte. Fajn  paní  Magdo,  pro tohle  Kosu  vydávám.

Ale  vůbec  největší  radost mi  dělají  vzácné  maily  skupiny poslední – argumentačně  mimořádně  naložené.  Jako mi  poslala  včera  ráno  jednak  paní  Jana  K.  která  kdysi už  na Kose publikovala a pak  především ten co  došel od  paní Irmy  s průkaznými  vládními dokumenty.Takže  nemohu  jinak a musím  vypustit  Lithium  IV.

Jde o tyto  dokumenty:

1-

138. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 17. července 2017

2.6. Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

       . Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

 

2-

Záznam ze zasedání 138. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 17. července 2017 na Úřadu vlády

Bod 2.6           Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

Všem rychlokvašeným  odborníkům, kteří  mají  dnes o lithiu dokonalý přehled  ve všech jeho aspektech  velmi  doporučuji  podrobný  přečtení  zmíněných  dokumentů  jak  27  stránkové  vládou  SCHVÁLENÉ

Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

Já  jsem si  tu práci  dal. A  rovnou  sděluji  – je  to sice  trochu náročnější, ale  mimořádně  zajímavé  čtení  pro každého, kdo se v  materii  chce  orientovat  a hodlá  si  utvořit  opravdu  kvalifikovaný  názor.  Nejradši  bych  to sem  dal  celé, ale  uznávám,  že  takový  článek by byl k neučtení.  Přemýšlel jsem  nad  výňatky, ale  tam  bych mohl  být obviněn  z účelové  manipulace a  vytrhování  z kontextu. Takže  také  ne. Vyzývám  tímto  všechny  Josefy  Koblihy  a jejich  drahé polovičky aby  na  těch  27  stránek  obětovali  svůj  čas, pořádně  je  projeli  a pak  porovnali s tím  „hnusným a podlým“  Memorandem,  které podepsal  Havlíček a  které je prý  loupeží  za  bílého  dne.  Kde se od  schváleného  vládního  dokumentu  jakkoli  odchyluje.?

Strategie  státu při těžbě  a využití lithia nejen že  prošla  vládou / v které seděl Babiš  i Brabec/ , ale  byla i předmětem  diskusí  na  Tripartitě.  o  čemž  je  druhý  dokument.

Ten  je  výrazně  kratší. A protože si troufnu  odhadnout,  že  drtivá  většina  čtenářů  Kosy link na  Strategii  ani  neotevře, když  má  mít  27  stránek / skutečný  počet  otevření  uvidím  na  vnitřním počítadle  Kosy a  samozřejmě tam  vidím  i počet  čtenářů tohoto  článku takže  mohu  s velkou mírou pravděpodobnosti  tipnout,  že těch, co  poslechnou  mé  výzvy  bude max.  5%/,  dám  sem  záznam  z  toho  co  vládní lithiové  strategii  řekla  Tripartita. Což  je  rozhodně  reprezentativní  orgán lidí  více  než  rozumných. Na  tom bych se snad mohl  shodnout i s Josefem Koblihou.

Záznam ze zasedání 138. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 17. července 2017 na Úřadu vlády

 zdroj

Bod 2.6           Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček, MBA zdůraznil, že materiál byl zpracován v návaznosti na přesun zájmu k novým surovinám, mezi něž patří i lithium, na což reaguje i surovinová politika ČR. Z dostupných informací České geologické služby lze mít za to, že zdroje lithia v ČR jsou na evropské poměry nadprůměrné, a to zejména v oblasti Krušných hor. Prozatím však nelze zaručit, že k získávání zdrojů lithia, ať už cestou přetěžení odpadů nebo hlubinnou těžbou, skutečně dojde. Zájmem státu je, aby případně vytěžené lithium bylo v ČR zpracováváno až po finální produkci s cílem zachování přidané hodnoty v ČR. Vzhledem k rychlému technologickému vývoji je však při stanovování cílů namístě jistá dávka opatrnosti. Případné zapojení státního podniku DIAMO je přitom limitováno jeho posláním zahlazovat následky hornické činnosti.

Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil otevřené informace o možnostech těžby a výtěžnosti, jež jsou v předloženém materiálu obsaženy, a doporučil vzhledem k poloze oblasti spolupracovat na celém projektu s Německem. Je třeba nadále počítat s angažovaností státních subjektů a pokračovat v diskusích o jejich možném zapojení.

Předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. Jan Sábel zdůraznil, že vzhledem ke strategickému významu této suroviny by měl stát přijmout veškerá opatření k zamezení opakování chyb, k nimž došlo v případě OKD.

Viceprezident KZPS ČR Ing. Zdeněk Osner, CSc. upozornil, že dobývací prostor byl prozatím stanoven jen v oblasti odvalu, kde se předpokládá množství rudy v jednotkách procent. Hlavní efekt lze spatřovat pouze v těžbě hlubinné, jejíž návratnost by při současných cenách činila 30 let. Vzhledem ke značným zkušenostem s těžbou a úpravou rud by státní podnik DIAMO neměl být považován pouze za podnik zabývající se zahlazováním následků hornické činnosti, ale mohl by se přímo podílet na těžbě.

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček upozornil na možná rizika spojená s nemožností predikovat další vývoj v oblasti elektromobility a dalších sektorů, v jejichž rámci je lithium možno využívat.

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček, MBA poděkoval za přednesené podněty a uvedl, že možnost těžby bude dále analyzována a přípravy budou pokračovat jen v případě, že se prokáže ekonomický význam takového postupu. O dalších krocích bude RHSD ČR informována.

 

Z á v ě r:

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený materiál.

 

Sociální partneři:

 

  • podporují pokračování prací ke zjištění možností využití lithia v ČR,
  • požadují, aby před strategickým rozhodnutím státu ve věci případné těžby a zpracování lithia na území ČR byly provedeny všechny potřebné analýzy, včetně klíčové komplexní ekonomické analýzy,
  • požadují přijetí opatření k optimálnímu zhodnocení lithia v ČR a k využití zkušeností, znalostí a stávajících kapacit z dobývání a úpravy rud.

Tolik    Tripartiay  k  materiálu o lithiu.  Nezbývá  mi než  znovu opakovat svůj  dotaz,  který  už  jsem položil  výše  u Strategie při těžbě  a  využití lithia – jestliže  je  Strategie  v  pořádku, jak  naznala  vláda i Tripartita kde se tedy  Havlíčkem  podepsané  memorandum  odchýlilo  od  té  Strategie  a  základních  cílů, které  jsou  tam  specifikovány.  Kde je ta loupež  za bílého  dne?

Odpovím si  sám, kde nic není  ani  smrt  nebere.  Jen  Babiš, Okamura, Filip  a  Brabec  blábolí.

A  na závěr  se  jednak musím  omluvit  Xaverovi , že  jsem opět  odložil  jeho  článek – nově  ho dávám  na  úterý a k  tomu  si  dovolím vyslovit  přání,  že snad  zase nečekaně  nebudu  muset  přidat  další  díl Lithia. Ačkoli,  když  by  dorazil  zase nějaký  nepominutelný  flák….

Vlastně  ještě  skončit  nemohu.  Ještě  jednu  drobnost  musím  vypořádat – Mávači  krádeží  za  bílého  dne  argumentují  nově také  tím,  že  jako  ČR  bude okradena, protože  těžební  poplatek  v prospekční  smlouvě  stanovený  na  10%  z  vytěžené  rudy  je  trapně  málo.  Nick  klokan, takto další z  autorů  Kosy  mi k tomu z  Austrálie  poslal  následující  informaci:

Podla Ceskeho Banskeho Prava, Paragraf 32a, Stat moze vybrat poplatok na hodnote vyprodukovaneho mineralu od 0% do 10%, vec vyjednavania/dohody ohladom k tazobnej metode, technickym komplikaciam a typu komodity. Normalne/typicky je poplatok nizsii pre podzemne/hlboke bane a vyssie pre lomy/povrchova tazba.

Mno..  Takže  Australané  dostaly  tu NEJVYŠSÍ možnou  taxu,  kterou jim náš  stát, podle  vlastních  zákonů  mohl uložit!!!!  Opět, kde je ta  krádež  za  bílého  dne?  Jak to, že  si  to s tát, například  z iniciativy  Babiše , který  nás  ochrání před  krádeží  lithia  neošetřil  novelou  Horního  zákona?  Ba  co horšího,  jak to,  že  parlamentem  prošla  v  létě  novela  přesně  opačná  a  to za souhlasu  všech  zúčastněných  partají –  která  zní,  že poplatky  za  těžbu  nelze  zvedat????  Kde  byl tehdy Babiš?????

Jo a  pro  ty, co  věří  stále ještě  bajkám  o  údajné    netrasparentnosti firmy  EHM a  o  jejím  podivném  původu a  chování – zde je  link  na  její  kotaci na  australské  burze

http://www.asx.com.au/asx/share-price-research/company/EMH

Je li  tam kotovaná , pak musí  plnit  informační  kriteria , o kterých  se  českým  firmám  ani nezdá!  A  už  vůbec  ne  Babišově  Agrofertu. Tam  by  například  věc s korunovými  dluhopisy  nikomu neprošla.  O  Čapím hnízdě  nemluvě….

Tohle píši  například  pro  šéfredaktora  Lidovek a  Babišova  tiskového mopslíka  Ištvána  Léka. Který  si včera  pustil ohledně  lithia  ve  vlastním  sloupku na  názorové  straně  Lidovek pusu na  špacír.  Ani tohle  nemám v  elektronické  podobě,  ale  naštěstí Parlamentní  listy  ho  přetiskují  ve zkrácené  verzi,   z které  ocituji  následující:

„Mohli bychom říct, že je to klasická předvolební hysterie, kterou není třeba brát vážně. Jenomže zde je jedno velké ale,“ poznamenal Léko a poukázal na to, že ČSSD je zodpovědná za skutečné stomiliardové škody pro český stát. Kromě OKD pak jmenuje kauzu Mostecké uhelné společnosti a plzeňské Škody.

„Oba zmíněné podniky byly prodány veřejně adorovanému ‚americkému‘ investorovi Appian. A po letech se najednou ukázalo, že to nebyli žádní Američané, nýbrž skupina Čechů, kteří v roce 2013 u soudu ve Švýcarsku dostali vysoké tresty za podvody a praní špinavých peněz. A nyní se dozvídáme, že těsně před volbami ministr ČSSD podepisuje memorandum o těžbě lithia s netransparentním zahraničním subjektem, jehož klíčovým manažerem pro Česko je Richard Pavlík, který více než šest let pracoval v OKD pro Bakalu. Miliardář sice z ciziny vzkázal, že s firmou European Metals Holdings (EMH) nemá nic společného, ale otázka je, kdo mu kromě špiček ČSSD uvěří,“ zmínil svůj postřeh Léko.

Následně se ptá, zda se tak neopakuje historie, kdy politici opět nezkusili starý osvědčený trik. „Proto by bylo dobré pochybnosti jednou provždy rozptýlit a rychle udělat dva kroky. Vláda by si měla vyžádat jasné stanovisko Bezpečnostní informační služby k této kauze včetně toho, zda tajné služby náhodou nezaznamenaly nebezpečné známosti některých českých politiků se zástupci dotčeného podniku. Ať firma EMH vyjmenuje své skutečné a rozhodující akcionáře. A bude klid,“

Kdybych si tenhle  blud  nepřečetl  v Lidovkách na  živo  a opravdu  pod ním neviděl  Lékův podpis  a  fotku,  nevěřil bych  tomu,  že  tohle  ze  sebe  vypotí  Babišův  šéfpísmák!!!

Už  si sic e netroufne  opakovat  blábolení  svého  pána  jemuž  dělá  hlas, protože  jsou  neudržitelné. Ostatně o  tom, je  tento seriál. Tak na  to jde jinak.  Vytahuje  staré  kauzy,  kde ovšem nejméně  dvě  jdou za  Zemanem a  jeho vládou.   A  říká – pozor  pozor,  je  to další  tunel jako  Appian!   Znovu opakuji,  nemám  pražádný  zájem  dělat  Australanům advokáta.  Nicméně  popouzí  mne  ta  podprahová  ubohost účelových  tvrzení  Ištvána  Léka,  jak se  zavděčit  a přiložit  další  polínko.

Proto  jsem  dal  link  na kotaci  EMH  na  australskou  burzu.  Kdo  je tam kótován, musí  být  skutečně  transparetní.  Nepodezírám  Ištvána  Léka, že  by  takovouhle  trivialitu  nevěděl.  Takže  mi  z  toho vychází  jediné – záměrně  mate. V materiálech pro  burzu a zejména  když  společnost s e tam  financuje  musí  být  k investorům  sakra  otevřená!! Kdyby  byl Apiann  kotován v  New  Yorku,  bylo  od první minuty  jasné, co a  jak.

Je  to  dostatečně  prosté k pochopení  Ištváne  Léko?

Mno   a  že  by  bylo  dobré  pozvat do  hry  BIS?  Nemám sebemenší problém, klidně.  Jenže  licence  k průzkumu a  tím i přednostnímu právo  těžby  se  vydávala  v  roce  2010 a obnovovala  v  roce  2014.  Nebylo takhle  náhodou  doslova  svatou povinností  obou ministrů, kteří  povolení  vydávali resp. prodlužovali do toho  BISku zatáhnout  už  tenkrát?  Podle mne  ano.  Dnes  by  totiž  ani odhalení,  že  EHM  je  Bakala  osobně  a jedině  Bakala nemělo  žádný  dopad. Tedy faktický.  Přednostní právo je přednostní právo i pro Bakalu. A  je  arbitrážně  vymahatelné. I  bez memoranda. A  BISKA  by měl a začít  promptně  šetřit  , jaké napojení a na koho  mají  pánové  Drobil a  Brabec. Soc  dem s  tím opravdu nemá  co  společného.

A propos  ještě  návrat  k burze.  Naivně  jsem předpokládal,  že  šéfredaktor  čte  svoje  svoje  noviny. Zejména  to  číslo,  kde  má  on  svůj  vlastní  názorový  sloupek. Ve  včerejších Lidovkách  je nejenom  ten Léko,  ale  také  rozhovor   s přednášejícím  na Fakultě  životního prostředí  UJEF  v  ÚStí  nad  Labem,  který  je  zcela  věnován lithiu   a také  EMH.  Ten přefocovat nemusím, protože  jsem ho  elektronicky  vylustroval. Takže  to, co je  v něm  nejzajímavější  si  dáme  CTRL  C,  CTRL  V.

O firmě  EMH , která  je  podle  šefredaktora  Lidovek  možná  dalším  Appianem:

Kdo  a kdy udělal  zásadní  chybu na  české  straně

Co  se má  dělat  dál  a o roli ministra  Havlíčka  a tedy  i jeho memorandu

A na závěr  jedna  opravdu  geniální  myšlenka,  která  by  vyřešila  všechny  potíže /myslím to opravdu  vážně, žádná  ironie/.  Dokonce mne  štve, že  mne  to  nepadlo  samotného, je  to přece tak triviální  a při tom účinné…

Bingo  pane  profesore!  Bingo!  Proč  se  štajgrovat  si  Diamem. Proč  rvát  desítky miliard  do  rozjezdu  riskantní  těžby?  Jestli  je  to  tak  jistý  a  výnosný  kšeft, jak  tvrdí  Babiš, Okamura, Filip, Bartoš, Fiala  a  další  šmoci, nejefektivnější  zabránění  gigaloupeži  za  bílehé  dne  je  skoupit nějakou  podstatnou  část na  údajném  zloději.Navíc  tam bud e vejvar  z jeho dalších  rozjetých i připravovaných  lupů  jinde.  Takhle  to běžně  dělají  nadnárodní společnosti  nebo  třeba  už  hodně  dlouho  Čína.  Akcie  EMH  jsou nejen k mání,  ale  zároveň  i levné. A  nějakých  pár  miliard  kaček  lze pokud  ne  EMH  rovnou převzít , pak  určitě  mít  velmi  slušný podíl.  Který mimo  jiné  i takovému  Ištvánu Lékovi prozradí,  jestli  v  tomhle  jed e Bakala  nebo  zda  máme  co do činění s  dalším  Appianem.

V každém případě  Ištván  Léko  si  vstřelil  parádní  vlastní  gól.  Kdyby  si přečetl  před  vydáním  alespoň  základní  materiály  z  čísla  ve  kterém  vyšel jeho  „skvostný“  kousek, nemohl  ho  tenhle  rozhovor ze  strany  2 jeho  vlastních novin  – minout.  Trapas, prostě  trapas, jako celá  kauza lithium.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.